Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πώς οργανώνονται οι άνθρω π οι ; Αρχαϊκή Ε π οχή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πώς οργανώνονται οι άνθρω π οι ; Αρχαϊκή Ε π οχή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πώς οργανώνονται οι άνθρω π οι ; Αρχαϊκή Ε π οχή

2 Τι γνωρίζουμε για την αρχαία Ελλάδα ; Ο χώρος π ου σήμερα ονομάζεται Κύ π ρος και Ελλάδα α π οτελείτο κατά την Αρχαϊκή Ε π οχή α π ό διάφορες ανεξάρτητες π όλεις - κράτη. Τι σήμαινε αυτό για τους ανθρώ π ους ; Ότι θεωρούσαν τον εαυτό τους, π ρώτα α π ό όλα, π ολίτες της π όλης στην ο π οία ζούσαν. Μέσα σε μια π όλη υ π ήρχαν διαφορές ανάμεσα σε φτωχούς και π λούσιους.

3 Τι μάθαμε για την αρχαία Ελλάδα ; Ανάμεσα στις π όλεις υ π ήρχαν διαφορές, ειδικά ανάμεσα στην Αθήνα και την Σ π άρτη. Διαφορές υ π ήρχαν και ανάμεσα στις ομάδες των ανθρώ π ων π ου ζούσαν στις π όλεις της Ελλάδας και τους ανθρώ π ους π ου δεν ζούσαν στις π όλεις αυτές. Οι άνθρω π οι των ελληνικών π όλεων ονόμαζαν « βάρβαρους » όλους όσοι δεν μιλούσαν ελληνικά, ειδικά τους Πέρσες.

4 Πηγή φωτογραφίας χάρτη : http://explorethemed.com/Overview500.asp?c=1http://explorethemed.com/Overview500.asp?c=1 Υ π όμνημα Ετρούσκοι Έλληνες Φοίνικες Πέρσες Τύρος Καρχηδόνα Συρακούσες Αθήνα Σ π άρτη Νινευή Έφεσος Ναυκράτιδα Κυρήνη Μίλητος Εύξεινος Πόντος Βυζάντιο Αλ Μίνα Μ. ΑΣΙΑ ΦΟΙΝΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑ ΕΤΡΟΥΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Μεσόγειος Θάλασσα Ρόδος Κόρινθος ΧΑΝΑΑΝ ΑΣΣΥΡΙΑ Αιγαίο Πέλαγος Χάρτης μερικών ομάδων των ανθρώ π ων της Αρχαϊκής Ε π οχής

5 Αριστοκρατία: άριστοι + κράτος «άριστοι» = οι καλύτεροι «κράτος» = δύναμη, εξουσία, κυριαρχία Έπαιρνε τις αποφάσεις, είχε τη δύναμη μια μικρή ομάδα: οι άριστοι. Τι σήμαινε « αριστοκρατία »;

6 Ανακρίνω την π ηγή Ο Δράκοντας όρισε για όλα τα αδικήματα μια τιμωρία, το θάνατο. Όσοι κατηγορούνταν για τεμ π ελιά, τιμωρούνταν με θάνατο. Ε π ίσης και αυτούς π ου έκλεβαν φρούτα ή λαχανικά τους τιμωρούσαν το ίδιο αυστηρά με εκείνους π ου είχαν σκοτώσει. Πηγή - Διασκευή : Πλούταρχος, Σόλωνας α π ό το σχολικό βιβλίο Ιστορία Δ΄ Δημοτικού. Στα αρχαία χρόνια, Έκδοση ΟΕΔΒ, σ. 39.

7 Μερικά α π ό τα μέτρα του Σόλωνα 1. Νόμος της σεισάχθειας («σείω»: ταρακουνώ + «άχθος»: βάρος, χρέος). Με τον νόμο αυτό καταργούνται τα χρέη των αγροτών και των φτωχών και απαγορεύεται να γίνεται κάποιος δούλος επειδή δεν έχει να πληρώσει τα χρήματα που έχει δανειστεί. Όσοι Αθηναίοι έγιναν δούλοι λόγω χρεών στην ίδια την Αθήνα απελευθερώνονται και όσοι Αθηναίοι έχουν, εν τω μεταξύ, πωληθεί στο εξωτερικό ως δούλοι, επιστρέφουν. 2. Οι πολίτες της Αθήνας χωρίζονται από τώρα και στο εξής σε τέσσερις τάξεις με βάση τα εισοδήματά τους και όχι την καταγωγή τους. Έτσι θα έχουν δικαιώματα περισσότεροι πολίτες και δε θα παίρνουν αξιώματα μόνο οι ευγενείς. 3. Η φορολογία δεν θα είναι η ίδια για όλους τους πολίτες. Η φορολογία θα ρυθμίζεται ανάλογα με το εισόδημα του κάθε πολίτη. 4. Η Εκκλησία του Δήμου θα παίρνει τις αποφάσεις για την πόλη της Αθήνας. Μόνο άτομα άνω των 25 ετών μπορούν να συμμετάσχουν στην Εκκλησία του Δήμου. Αυτά τα άτομα θα εκλέγουν τους άρχοντες. 5. Απαγορεύεται στους Αθηναίους πολίτες να πωλούν αγροτικά προϊόντα σε άλλες πόλεις- κράτη, εκτός από το λάδι. 6. Αν ένα τετράποδο και ειδικά σκυλί δαγκώσει κάποιο πολίτη τότε θα πρέπει να παραδοθεί δεμένο με λουρί μακρύ. Ο νόμος αυτός εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών από τα ζώα, που καμιά φορά γίνονται επικίνδυνα.

8 Σκίτσο π ου α π εικονίζει, σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, την ε π ίσκεψη του Σόλωνα στην Κύ π ρο Πηγή : Σχολικό εγχειρίδιο « Ο άνθρω π ος και η Ιστορία του. Α π ό την Κυ π ρογεωμετρική μέχρι την Ελληνιστική Ε π οχή », Δ΄ τάξης ( Βιβλίο Μαθητή ), Έκδοση ΥΑΠ, ΥΠΠ Κύ π ρου

9 Τυραννία Είχε την εξουσία ένας άνθρωπος, ο τύραννος, και έπαιρνε τις αποφάσεις χωρίς να υπολογίζει τη γνώμη των πολλών. Τι σήμαινε « τυραννία »; Άγαλμα του Πεισίστρατου, τύραννου της Αθήνας Πηγή: http://en.valka.cz/viewtopic.php/t/29220http://en.valka.cz/viewtopic.php/t/29220

10 Τι σήμαινε η λέξη « δημοκρατία »; « δήμος » = άνθρω π οι « κράτος » = δύναμη, εξουσία, κυριαρχία Προτομή του Κλεισθένη υπήρξε Αθηναίος πολιτικός της Αρχαϊκής Εποχής. Με το τέλος της τυραννίας του Πεισίστρατου ανέλαβε να μεταρρυθμίσει το πολίτευμα της Αθήνας και να το καταστήσει δημοκρατικότερο. Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Cleisthen es.jpg http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Cleisthen es.jpg

11 Σήμαινε ότι οι άνθρω π οι κυβερνούσαν και έ π αιρναν τις α π οφάσεις α π ό κοινού, μαζί και όχι μια μόνο οικογένεια ή ομάδα ανθρώ π ων. Τι σήμαινε « δημοκρατία »; Πηγή: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F103/165/1146,4231http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F103/165/1146,4231

12 Μέτρα του Σόλωνα 1. Οι Αθηναίοι άντρες πολίτες να χωριστούν σε δέκα φυλές. 2. Τα μέλη της κάθε φυλής να προέρχονται από όλες τις τάξεις της κοινωνίας. 3. Οι Αθηναίοι άντρες πολίτες δε θα χωρίζονται πια σε πλούσιους και φτωχούς που κατοικούν σε φτωχές και πλούσιες περιοχές. Οι άντρες πολίτες της Αθήνας θα έχουν ίσα δικαιώματα. 4. Κάθε φυλή θα εκλέγει ένα στρατηγό και πενήντα βουλευτές. 5. Η βουλή των Πεντακοσίων (το σύνολο των βουλευτών) θα προετοιμάζει όλα τα θέματα που θα συζητιούνται στην Εκκλησία του Δήμου. 6. α) Στη συγκέντρωση της Εκκλησίας του Δήμου θα παίρνουν μέρος όλοι οι Αθηναίοι άντρες πολίτες. β) Ο κάθε Αθηναίος πολίτης θα μπορεί να πάρει το λόγο και να πει τη γνώμη του. γ) Στην Εκκλησία του Δήμου όλοι οι Αθηναίοι άντρες πολίτες θα ψηφίζουν τους νόμους και θα αποφασίζουν για όλα τα σημαντικά θέματα που τους απασχολούν.

13 Ανακεφαλαίωση

14 Ώρα για π ερισσότερη δράση ! Χωριζόμαστε σε ομάδες. Κάθε ομάδα δημιουργεί 4 διαδοχικές εικόνες π ου να π αραστούν τη ζωή των ανθρώ π ων της Αθήνας σε κάθε π ολίτευμα ( βασιλεία, αριστοκρατία, τυραννία, δημοκρατία ). Κατά την π αράσταση της κάθε ομάδας, μετακινούμαστε, α π ό τη μια στην άλλη εικόνα σε αργή κίνηση. Μ π ορούμε αν θέλουμε να π ροσθέσουμε και ένα τίτλο π ου να συνοδεύει την κάθε εικόνα.


Κατέβασμα ppt "Πώς οργανώνονται οι άνθρω π οι ; Αρχαϊκή Ε π οχή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google