Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ναυτιλιακή Λογιστική – Ο Λογαριασμός Πλοιάρχου Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ναυτιλιακή Λογιστική – Ο Λογαριασμός Πλοιάρχου Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ναυτιλιακή Λογιστική – Ο Λογαριασμός Πλοιάρχου Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

2 2 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ενότητα 5: Ναυτιλιακή Λογιστική – Ο Λογαριασμός Πλοιάρχου Διακομιχάλης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Πρέβεζα, 2015 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

3 3 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 3

4 4 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

5 5 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σκοποί ενότητας Θα δούμε τι αφορά ο λογαριασμός πλοιάρχου, ποια η χρήση του και πως γίνονται οι εγγραφές. 5

6 6 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) Ο Λογαριασμός του Πλοιάρχου όταν ο Πλοίαρχος είναι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ και της υπεύθυνος της ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ με τα ποσά που έλαβε από την Εταιρεία, τους πράκτορες, τους Ναυλωτές, τα εμβάσματα που έστειλε η Εταιρεία στις οικογένειες του Πληρώματος, τις Προκαταβολές & τα ποσά Εξόφλησης του Πληρώματος από την Εταιρεία, τις Κρατήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων και Φόρων. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με τα ποσά που πλήρωσε αλλά και τη Μισθοδοσία συνολικά που επισυνάπτει στο Λογαριασμό του. 6

7 7 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) Σημειώνεται εδώ ότι τα εμβάσματα του πλοιοκτήτη προς τον Πλοίαρχο ακολουθεί σώμα που αναφέρεται στην ισοτιμία μετατροπής των νομισμάτων της ημερομηνίας του εμβάσματος, έτσι ώστε η χρέωση στα βιβλία της Ναυτιλιακής Εταιρείας του λογαριασμού πλοιάρχου στο νόμισμα που χρησιμοποιείται, να συμφωνεί στο ύψος με την αντίστοιχη πίστωση στο Γ.Λ.Π., ώστε να αποφεύγονται τυχόν συναλλαγματικές διαφορές. Β) Ο Λογαριασμός του Πλοιάρχου όταν ο Πλοίαρχος είναι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ αλλά δεν είναι υπεύθυνος της ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ με τα ποσά που πράγματι έλαβε από την Εταιρεία, τους πράκτορες, τους Ναυλωτές κ.λ.π. ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ με τα ποσά που πραγματικά πλήρωσε για διάφορες Δαπάνες και για Αμοιβές του Πληρώματος. 7

8 8 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙΧΡΕΩΝΕΤΑΙΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ Ποσά που λαμβάνει από την Εταιρεία Πληρωμές για Δαπάνες όλων των κατηγοριών Ποσά που λαμβάνει από την Εταιρεία Πληρωμές για Δαπάνες όλων των κατηγοριών Ποσά που λαμβάνει από Πράκτορες Ποσά που καταβάλει σε Πράκτορες Ποσά που λαμβάνει από Πράκτορες Ποσά που καταβάλει σε Πράκτορες Ποσά που λαμβάνει από Ναυλωτές Σύνολο Μισθοδοσίας (Μικτές Αποδοχές) Ποσά που λαμβάνει από Ναυλωτές Ποσά που καταβάλει έναντι Μισθοδοσίας Εμβάσματα σε οικογέ- νειες του Πληρώματος Προκαταβολές Πληρώ- ματος από την Εταιρεία Εξόφληση Πληρώμα-τος από την Εταιρεία Κρατήσεις για Ασφαλιστικά Ταμεία Εισπράξεις στο Πλοίο (εφόσον διαχειρίζεται τις πηγές τους)

9 9 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 9 Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ Εμβάσματα σε οικογένειες του Πληρώματος ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Περιλαμβάνουν: 1.Προκαταβολές από Πλοίαρχο ή από Εταιρεία 2.Εμβάσματα στις οικογένειες από Εταιρεία 3.Εξόφληση από Πλοίαρχο ή από Εταιρεία 4.Κρατήσεις υπέρ Τρίτων (Ασφαλ.Ταμεία, ΦΜΥ) Προκαταβολές Πληρώματος από την Εταιρεία Εξόφληση Πληρώματος από την Εταιρεία Κρατήσεις για Ασφαλιστικά Ταμεία

10 1010 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Η Ναυτιλιακή Εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ιδιοκτήτρια του πλοίου ΚΡΗΤΗ, στο οποίο ο Πλοίαρχος Κ. είναι Διαχειριστής της Μισθοδοσίας, διενήργησε το Νοέμβριο του 20ΧΧ τις παρακάτω πράξεις: Πλήρωσε € 500 μετρητά στον Ανθυποπλοίαρχο Γ.Χ. που προσλήφθηκε σε αντικατάσταση του προηγούμενου, ως προκαταβολή. Εξόφλησε τον μάγειρα Ν.Α. που αποχώρησε από το πλοίο, καταβάλλοντας € 350 με επιταγή της Midland Bank. Έστειλε έμβασμα στον πλοίαρχο € 7.500 μέσω της παραπάνω τράπεζας. Έστειλε έμβασμα στην οικογένεια του Α΄ μηχανικού, € 2.000 μέσω της ίδιας τράπεζας. 10

11 1 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) Πήρε το Γενικό λογαριασμό του πλοιάρχου, ο οποίος εκτός από τις παραπάνω πράξεις που αφορούν τον πλοίαρχο, αναφέρει: Είσπραξη από τον Ναυλωτή Ν. € 1.500 Κρατήσεις για Ασφαλιστικά Ταμεία € 1.650 Κρατήσεις για Φόρο Εισοδήματος € 530 Μικτές Αποδοχές Πληρώματος € 6.450 Υπερωρίες Πληρώματος € 2.000 Επιδόματα Αδείας € 840 Έξοδα επαναπατρισμού του Ανθυποπλοιάρχου Τ.Μ. € 735 Λιμενικά τέλη € 1.765 Έξοδα ιατρικής περίθαλψης πληρώματος € 585. Να γίνουν οι εγγραφές, μέχρι β΄βάθμιο, με επεξηγήσεις, με τους κωδικούς λογ/μών του ΕΓΛΣ 11

12 1212 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) -------------------------------------------ημερομηνία-------------------- 35. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου 35.90.01 Πλοίαρχος Κ.€ 500 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο € 500 (Προκαταβολή με μετρητά στον Ανθυποπλοίαρχο Γ.Χ. ) 12

13 1313 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) -------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------- 35. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου 35.90.01 Πλοίαρχος Κ.€ 350 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.05.08 Κ. Ο. Midland Bank € 350 (Εξόφληση μάγειρα Ν.Α. με επιταγή ) 13

14 1414 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) -------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------- 35. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου 35.90.01 Πλοίαρχος Κ.€ 7.500 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.05.08 Κ. Ο. Midland Bank € 7.500 (Έμβασμα στον Πλοίαρχο Κ.) -------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------- 14

15 1515 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) -------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------- 35. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου 35.90.01 Πλοίαρχος Κ.€ 2.000 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.05.08 Κ. Ο. Midland Bank € 2.000 (Έμβασμα στην οικογένεια του Α΄ Μηχανικού.) 15

16 1616 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) -------------------------------ημερομηνία------------------------------ 35. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου 35.90.01 Πλοίαρχος Κ.€ 1.500 30. ΝΑΥΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 30.00 Ναυλωτές 30.00.05 Ναυλωτής Ν. € 1.500 (Είσπραξη από Ναυλωτή Ν. μετρητών) 16

17 1717 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) -------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------- 35. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου 35.90.01 Πλοίαρχος Κ. € 2.180 54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 54.03 Φόροι – Τέλη Αμοιβών Προσωπικού € 530 55. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 55.01 Ν.Α.Τ. € 1.650 (Κρατήσεις Μισθοδοσίας Πληρώματος) -------------------------------------------ημερομηνία---------------------------------------

18 1818 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) ------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------- 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.06 Αμοιβές και Έξοδα Πληρώματος € 9.290 60.06.00.00 Τακτικές Αποδοχές € 6.450 60.06.00.02 Υπερωρίες € 2.000 60.06.00.01 Επιδόματα € 840 35. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου 35.90.01 Πλοίαρχος Κ. € 9.290 (Μισθοδοτική Κατάσταση) 18

19 1919 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) -------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------- 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.06 Αμοιβές και Έξοδα Πληρώματος 60.06.02 Παρεπόμενες Παροχές Πληρώματος € 1.320 60.06.02.90 Έξοδα Αποστολής & Επαναπατρισμού (Τ.Μ.) € 735 60.06.02.05 Έξοδα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης € 585 35. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου 35.90.01 Πλοίαρχος Κ. € 1.320 (Μισθοδοτική Κατάσταση) -------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------- 19

20 2020 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) -------------------------------------------ημερομηνία----------------------- 63.ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ 63.91 Τέλη-Εισφορές πλοίων 63.91.02 Λιμενικά Τέλη€ 1.765 35. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου 35.90.01 Πλοίαρχος Κ. € 1.765 (Λογαριασμός Πλοιάρχου, Κατάσταση Δαπανών) 20

21 2121 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) 21 Χ35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου Κ.Π Πληρωμή στον Ανθυποπλοίαρχο Γ.Χ. € 500 Εξόφληση μάγειρα Ν.Α. € 350 Έμβασμα από την Εταιρεία € 7.500 Έμβασμα σε οικογ. Α΄ Μηχανικού € 2.000 Είσπραξη από Ναυλωτή Ν. € 1.500 Κρατήσεις Μισθοδοσίας Πληρώματος € 2.180 Σύνολο € 14.030 Αμοιβές και Έξοδα Πληρώματος € 9.290 Έξοδα Αποστολής & Επαναπατρισμού € 735 Έξοδα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης € 585 Λιμενικά Τέλη € 1.765 Υπόλοιπο € 1.655 Σύνολο € 14.030

22 2 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3. (Γεν. Λογ/μός Πλοιάρχου) Η Ναυτιλιακή εταιρεία ΙΟΝΙΟ, ιδιοκτήτρια του Φορτηγού Πλοίου «ΙΘΑΚΗ», στο οποίο ο Πλοίαρχος δεν είναι διαχειριστής της Μισθοδοσίας, διενήργησε τις εξής συναλλαγές: – Έστειλε έμβασμα στον Πλοίαρχο Δ. από την Ε.Τ.Ε., € 14.500 – Έστειλε έμβασμα στις οικογένειες του Πληρώματος, μέσω της ίδιας τράπεζας, € 3.530. – Εξόφλησε τον Μάγειρα Α, ο οποίος έφυγε από το πλοίο, δίνοντάς του μετρητά € 320. – Έδωσε προκαταβολή στον Μάγειρα Β ο οποίος πρόκειται να αντικαταστήσει τον προηγούμενο μάγειρα, € 530, μετρητά. 22

23 2323 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) – Παράλαβε τον Λογαριασμό Πλοιάρχου στον οποίο αναφέρονται: Μισθοδοσία: Αμοιβές & Έξοδα Πληρώματος € 19.320 Κρατήσεις για Ν.Α.Τ. € 2.790. Κρατήσεις για Φ.Μ.Υ. € 2.290 Αποδοχές Πληρώματος Πληρωτέες € 14.240. – Ταμειακός Λογαριασμός Πλοιάρχου Είσπραξη από Εταιρεία € 14.500 Είσπραξη από Πράκτορα Π. € 2.950. Πληρωμές για Μισθοδοσία € 8.850. Για αγορά Καυσίμων € 6.760 Να γίνουν οι Εγγραφές μέχρι β΄βάθμιο και να δοθούν οι επεξηγήσεις 23

24 2424 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) ΛΥΣΗ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3. (Γεν. Λογ/μός Πλοιάρχου) -------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------- 35. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου 35.90.01 Πλοίαρχος Δ.€ 14.500 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.03.01 Κατ. Όψεως Ε.Τ.Ε. € 14.500 (Έμβασμα στον Πλοίαρχο Δ. ) 24

25 2525 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) -------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------- 33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.00 Προκαταβολές Προσωπικού€ 3.530 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.03.01 Κατ. Όψεως Ε.Τ.Ε. € 3.530 (Έμβασμα στις οικογένειες του Πληρώματος) 25

26 2626 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) -------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------- 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 53.00.60 Αποδοχές Πληρώματος Πληρωτέες€ 320 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο € 320 (Εξόφληση Μάγειρα Α΄.) -------------------------------------------ημερομηνία--------------------------------------- 26

27 2727 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) -----------------------------ημερομηνία-------------------- 33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.00 Προκαταβολές Προσωπικού€ 530 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 Ταμείο € 530 (Προκαταβολή Μάγειρα Β΄.) -------------------------------------------ημερομηνία-------------------- 27

28 2828 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.06 Αμοιβές και Έξοδα Πληρώματος € 19.320 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 53.00.01 Αποδοχές Πληρώματος Πληρωτέες € 14.240 54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 54.03 Φ.Μ.Υ. Προσωπικού € 2.290 55. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 55.01 Ν.Α.Τ. € 2.790 (Κατάσταση Μισθοδοσίας Πληρώματος) 28

29 2929 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) 35. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου 35.90.01 Πλοίαρχος Δ.€ 2.950 35. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.05 Ναυτιλιακοί Πράκτορες 35.05.06 Ναυτιλιακός Πράκτορας Π. € 2.950 (Είσπραξη μετρητών από τον Πράκτορα Π.) 29

30 3030 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) ---------------------------------------ημερομηνία------------------------ 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 53.00.01 Αποδοχές Πληρώματος Πληρωτέες € 8.850 35. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου 35.90.01 Πλοίαρχος Δ. € 8.850 (Πληρωμές έναντι μισθοδοσίας στο Πλήρωμα) 30

31 3131 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) -------------------------------------------ημερομηνία------------------------------ 25. ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 25. 00. Καύσιμα 25. 00.05 Καύσιμα, M/V ΙΘΑΚΗ € 6.760 35. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου 35.90.01 Πλοίαρχος Δ. € 6.760 (Για Αγορά Καυσίμων από τον Πλοίαρχο). 31

32 3232 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου O Λογαριασμός Πλοιάρχου (M.G.A.) 32 Χ35.90 Λογαριασμός Πλοιάρχου Δ.Π Έμβασμα από Εταιρεία € 14.500 Είσπραξη από Πράκτορα Π. € 2.950 Σύνολο € 17.450 Αποδοχές Πληρώματος € 8.850 Καύσιμα € 6.760 Υπόλοιπο € 1.840 Σύνολο € 17.450

33 3 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιογραφία Διακομιχάλης Μιχαήλ, Μανδήλας Αθανάσιος, Κελετζής Σίμος (2013) Ειδικές - Κλαδικές Λογιστικές, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα. Σελ. 448.

34 3434 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 34 Σημείωμα Αναφοράς Διακομιχάλης Μ. (2015). Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια. ΤΕΙ Ηπείρου. Διαθέσιμο από: http://oc-web.ioa.teiep.gr/OpenClass/courses/LOGO125/

35 3535 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el [1] Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

36 3636 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Βαφειάδης Νικόλαος Πρέβεζα, 2015

37 3737 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 37 Σημειώματα

38 3838 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 38 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

39 3939 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "1 Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ναυτιλιακή Λογιστική – Ο Λογαριασμός Πλοιάρχου Διακομιχάλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google