Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡΟΗ Ι: ΒΪΟΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡΟΗ Ι: ΒΪΟΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡΟΗ Ι: ΒΪΟΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΗΣ n Αποτελεί μία από τις Ροές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής ΗΜ&ΜΥ. n Απευθύνεται σε φοιτητές όλων των κατευθύνσεων (Ηλεκτρονικής και Συστημάτων, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ενέργειας) της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

3 ΒΪΟΙΑΤΡΙΚΗΉ ΒΪΟΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Αποτελεί ένα συναρπαστικό και ενδιαφέρον τομέα μέσα από το συνδυασμό της επιστήμης του μηχανικού με τις βιοεπιστήμες, την ιατρική, τη βιολογία και τις αντίστοιχες τεχνολογίες με σκοπό να βελτιώσουν την Ποιότητα της Υγείας

4 4 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ n Η Επιστήμη που εφαρμόζει: –Αρχές και μεθόδους μηχανικής –Τεχνικές από το χώρο των θετικών επιστημών (φυσική, χημεία, μαθηματικά) –Τεχνολογίες από το χώρο της Βιολογίας και της Ιατρικής n Έχει επεκταθεί σε όλους τους τομείς της μηχανικής χρησιμοποιώντας τις αρχές και τις τεχνολογίες της στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων για κλινική χρήση (ενδοσκόπια, CT, MRI, laser, υπερηχογράφους, κλπ.) και στις διαδικασίες διάγνωσης και θεραπείας ασθενει ών.

5 Τι κάνει ένας Βιοϊατρικός Μηχανικός? Ένας Βιοϊατρικός Μηχανικός συνεργάζεται με ειδικούς του ιατρικο – βιολογικού χώρου προκειμένου να μετρήσει ιατρικά/βιολογικά φαινόμενα και να υποστηρίξει τεχνολογικά στη διάγνωση ή/και στην εφαρμογή θεραπείας. Ένας Βιοϊατρικός Μηχανικός συνεργάζεται με ειδικούς του ιατρικο – βιολογικού χώρου προκειμένου να μετρήσει ιατρικά/βιολογικά φαινόμενα και να υποστηρίξει τεχνολογικά στη διάγνωση ή/και στην εφαρμογή θεραπείας. Το βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τον Βιοϊατρικό Μηχανικό είναι: Το βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τον Βιοϊατρικό Μηχανικό είναι: Η επιθυμία και προσπάθεια για την ποσοτική κατανόηση των ιδιοτήτων των ιατρο- βιολογικών συστημάτων Η ποσοτική κατανόηση παρέχει τη δυνατότητα στους ειδικούς για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων θεραπευτικών συστημάτων/συσκευών/σχημάτων. Η ποσοτική κατανόηση παρέχει τη δυνατότητα στους ειδικούς για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων θεραπευτικών συστημάτων/συσκευών/σχημάτων.

6 Βασικές Περιοχές ΒΪΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Bιο-ανιχνευτές Bιο-ανιχνευτές Εμβιομηχανική Εμβιομηχανική Βιο-υλικά Βιο-υλικά Βιο-τεχνολογία Βιο-τεχνολογία Βιο-ιατρική Οργανολογία Βιο-ιατρική Οργανολογία Βιο-νανοτεχνολογία Βιο-νανοτεχνολογία Κλινική Μηχανική Κλινική Μηχανική Βιο-πληροφορική Βιο-πληροφορική Μηχανικών Ιστών Μηχανικών Ιστών Ανάλυση Ιατρικών & Βιολογικών Δεδομένων Ανάλυση Ιατρικών & Βιολογικών Δεδομένων Ιατρική Απεικόνιση Ιατρική Απεικόνιση Νευρο-μηχανική Νευρο-μηχανική Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων Προσθετική – Τεχνικά Όργανα Προσθετική – Τεχνικά Όργανα

7 Ιατρική Οργανολογία – Ανιχνευτές - Μετρητές Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλικού (hardware) και λογισμικού (software) για τη συλλογή και μέτρηση βιοϊατρικών σημάτων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλικού (hardware) και λογισμικού (software) για τη συλλογή και μέτρηση βιοϊατρικών σημάτων. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη βιο-ανιχνευτών για τη συλλογή βιο- σήματος καθώς και την εφαρμογή τεχνικών και την ενίσχυση και φιλτράρισμά του έως και τη ψηφιοποίησή του. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη βιο-ανιχνευτών για τη συλλογή βιο- σήματος καθώς και την εφαρμογή τεχνικών και την ενίσχυση και φιλτράρισμά του έως και τη ψηφιοποίησή του. Ανάπτυξη και βελτίωση ιατρικών συστημάτων. Ανάπτυξη και βελτίωση ιατρικών συστημάτων.

8 Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων Πραγματεύεται την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας από βιο- ιατρικά σήματα για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς Πραγματεύεται την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας από βιο- ιατρικά σήματα για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούςόπως: Μελέτης καρδιακών παλμών για τον προσδιορισμό καρδιολογικών παθήσεων. Μελέτης καρδιακών παλμών για τον προσδιορισμό καρδιολογικών παθήσεων. Ανάπτυξη συστημάτων για την καταγραφή μυϊκών διεγέρσεων. Ανάπτυξη συστημάτων για την καταγραφή μυϊκών διεγέρσεων. Αναγνώριση χαρακτηριστικών εγκεφάλου με χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Αναγνώριση χαρακτηριστικών εγκεφάλου με χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.

9 Επεξεργασία Βιοϊατρικών Εικόνων Συλλογή εικόνων από διαφορετικά απεικονιστικά συστήματα όπως X-rays, Ultrasound, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Computerized Tomography (CT), κλπ. Συλλογή εικόνων από διαφορετικά απεικονιστικά συστήματα όπως X-rays, Ultrasound, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Computerized Tomography (CT), κλπ. Τομείς Έρευνας: Τομείς Έρευνας: Ανάπτυξη ιατρικών συστημάτων οπτικοποίησης δεδομένων. Ανάπτυξη ιατρικών συστημάτων οπτικοποίησης δεδομένων. Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνων / ποσοτικοποίηση της πληροφορίας. Ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνων / ποσοτικοποίηση της πληροφορίας.

10 Εμβιομηχανική (Βiomechanics) Μελέτη της κίνησης, της παραμόρφωσης υλικών και της ροής υγρών. Π.χ., μελέτες της δυναμικής των υγρών σχετικά με την κυκλοφορία του αίματος συμβάλουν στην ανάπτυξη τεχνικής καρδιάς, ενώ η κατανόηση της μηχανικής σύνδεσης στις αρθρώσεις συμβάλλει στο σχεδιασμό προσθετικών μελών. Μελέτη της κίνησης, της παραμόρφωσης υλικών και της ροής υγρών. Π.χ., μελέτες της δυναμικής των υγρών σχετικά με την κυκλοφορία του αίματος συμβάλουν στην ανάπτυξη τεχνικής καρδιάς, ενώ η κατανόηση της μηχανικής σύνδεσης στις αρθρώσεις συμβάλλει στο σχεδιασμό προσθετικών μελών. Μελέτη της κίνησης βιολογικών στερεών και υγρών καθώς και δυνάμεων και ροπών μυών. Μελέτη της κίνησης βιολογικών στερεών και υγρών καθώς και δυνάμεων και ροπών μυών. Σχεδιασμός τεχνικών μελών. Σχεδιασμός τεχνικών μελών.

11 Τηλε-ϊατρική Ονομάζεται αλλιώς “telehealth” ή “e-health” και “m-health”. Ονομάζεται αλλιώς “telehealth” ή “e-health” και “m-health”. Περιλαμβάνει τη μεταφορά ηλεκτρονικών ιατρικών πληροφοριών από έναν τόπο σε άλλον με σκοπό τη διάγνωση και θεραπεία ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές. Περιλαμβάνει τη μεταφορά ηλεκτρονικών ιατρικών πληροφοριών από έναν τόπο σε άλλον με σκοπό τη διάγνωση και θεραπεία ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές. Περιλαμβάνει τη χρήση ιατρικών συσκευών απευθείας συνδεδεμένων, την εφαρμογή τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών, συστημάτων video-conferencing και δικτύου υπολογιστών. Περιλαμβάνει τη χρήση ιατρικών συσκευών απευθείας συνδεδεμένων, την εφαρμογή τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών, συστημάτων video-conferencing και δικτύου υπολογιστών.

12 Βιο-πληροφορική (Bioinformatics) Είναι η περιοχή της Βιο-ιατρικής όπου επιστήμη της βιολογίας, η επιστήμη των υπολογιστών και της πληροφορικής ενώνονται με σκοπό την οργάνωση, διαχείριση και εν τέλει την κατανόηση της πληροφορίας που συνδέεται με βιομόρια. Είναι η περιοχή της Βιο-ιατρικής όπου επιστήμη της βιολογίας, η επιστήμη των υπολογιστών και της πληροφορικής ενώνονται με σκοπό την οργάνωση, διαχείριση και εν τέλει την κατανόηση της πληροφορίας που συνδέεται με βιομόρια. Επιτρέπει την εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών για τη συλλογή και ανάλυση βιολογικών δεδομένων. Επιτρέπει την εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών για τη συλλογή και ανάλυση βιολογικών δεδομένων. Εφαρμογή τεχνικών για τη διαχείριση και εύρεση αλληλουχιών γονιδίων σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Εφαρμογή τεχνικών για τη διαχείριση και εύρεση αλληλουχιών γονιδίων σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων.

13 Προοπτικές Καριέρας Ως Βιοϊατρικός Μηχανικός Ένας Βιοϊατρικός Μηχανικός συχνά εμπλέκεται σε ένα πλήθος εργασιών στην κλινική πράξη, όπως: Εφαρμογή ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων στην κλινική πρακτική. Εφαρμογή ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων στην κλινική πρακτική. Διαχείριση συστημάτων παρακολούθησης ασθενών. Διαχείριση συστημάτων παρακολούθησης ασθενών. Εφαρμογή έμπειρων συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης της διάγνωσης. Εφαρμογή έμπειρων συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης της διάγνωσης. Σχεδιασμός κλινικών εργαστηρίων. Σχεδιασμός κλινικών εργαστηρίων. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής στην ιατρική. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής στην ιατρική. Στις προοπτικές καριέρας περιλαμβάνονται η ενσωμάτωση στα Τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας των Νοσοκομείων, σε βιομηχανίες ιατρικών μηχανημάτων και προϊόντων, σε εταιρείες ιατρικής πληροφορικής, κλπ.

14 ΡΟΙ Ι: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΡΟΗ Ι μπορεί να δηλωθεί: Ως Πλήρης Ροή: Ως Πλήρης Ροή: 4 Υποχρεωτικά 4 Υποχρεωτικά 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Ως Μισή Ροή: Ως Μισή Ροή: 2 Υποχρεωτικά 2 Υποχρεωτικά 2 κατ' επιλογήν υποχρεωτικά 2 κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

15 ΡΟΙ Ι: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο κεντρικός άξονας της ΡΟΗΣ Ι αποτελείται από έξι (6) Μαθήματα: Εισαγωγή στη Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένη Βιοφυσική (6 ο Εξ. – Υποχρεωτικό στην πλήρη και μισή Ροή) Εισαγωγή στη Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένη Βιοφυσική (6 ο Εξ. – Υποχρεωτικό στην πλήρη και μισή Ροή) Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Τεχνολογία, Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων (7 ο Εξ. - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό) Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Τεχνολογία, Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων (7 ο Εξ. - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό) Βιοϊατρική Οργανολογία και Τεχνικές (7 ο Εξ. - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό) Βιοϊατρική Οργανολογία και Τεχνικές (7 ο Εξ. - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό)

16 ΡΟΙ Ι: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο κεντρικός άξονας της ΡΟΗΣ Ι αποτελείται από έξι (6) Μαθήματα: Ιατρική Απεικόνιση και Ψηφιακή Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας (8 ο Εξ. - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό) Ιατρική Απεικόνιση και Ψηφιακή Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας (8 ο Εξ. - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό) Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής Υγείας (8 ο Εξ. - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό) Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής Υγείας (8 ο Εξ. - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό) Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων (9 ο Εξ.– Υποχρεωτικό) Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων (9 ο Εξ.– Υποχρεωτικό) Εγκατάσταση, Διαχείριση και Ποιοτικός Έλεγχος Ιατρικών και Νοσοκομειακών Συστημάτων (9 ο Εξ. - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό) Εγκατάσταση, Διαχείριση και Ποιοτικός Έλεγχος Ιατρικών και Νοσοκομειακών Συστημάτων (9 ο Εξ. - Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό)

17 ΡΟΙ Ι: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επίσης, στη ΡΟΗ Ι υπάρχουν δύο (2) Εργαστηριακά Μαθήματα: Μετρήσεις και Έλεγχοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (7 ο Εξ. - Υποχρεωτικό στην κύρια και στη μισή Ροή) Μετρήσεις και Έλεγχοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (7 ο Εξ. - Υποχρεωτικό στην κύρια και στη μισή Ροή) Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (8 ο Εξ. - Υποχρεωτικό) Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (8 ο Εξ. - Υποχρεωτικό) τα οποία εξοικειώνουν τους φοιτητές με βιοηλεκτρονικές μετρήσεις, ελέγχους και όρια ασφαλείας μη-ιοντιζουσών ακτινοβολιών, βιοφωτονικές εφαρμογές, τηλεϊατρική, MRI, απεικόνιση υπερήχων. τα οποία εξοικειώνουν τους φοιτητές με βιοηλεκτρονικές μετρήσεις, ελέγχους και όρια ασφαλείας μη-ιοντιζουσών ακτινοβολιών, βιοφωτονικές εφαρμογές, τηλεϊατρική, MRI, απεικόνιση υπερήχων.


Κατέβασμα ppt "ΡΟΗ Ι: ΒΪΟΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google