Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy

2 «Οι εκπαιδευτικοί είναι η καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όσο μεγαλύτερη σπουδαιότητα δίδεται στην εκπαίδευση συνολικά -είτε ως μέσο μετάδοσης του πολιτισμού, είτε ως μέσο εξασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, είτε ως μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τις σύγχρονες οικονομίες που βασίζονται στην τεχνολογία- τόσο μεγαλύτερη είναι η προτεραιότητα που πρέπει να δίδεται στα θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση» (OECD, 1989).

3 ΠΛΑΙΣΙΟ  ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Είναι η διαδικασία, η οποία ασχολείται με τους ανθρώπους κάθε οργανισμού, οι οποίοι ενθαρρύνονται και παρωθούνται να συνεργάζονται και να αποδίδουν, όσο το δυνατόν καλύτερα στον οργανισμό  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  Οι υλικοί και τεχνικοί πόροι δεν μπορούν να αποδώσουν χωρίς την ανθρώπινη προσπάθεια.  Οι διοικητικές δραστηριότητες εξαρτώνται από τις γνώσεις, τη θέληση και τις ικανότητες των ανθρώπων.

4 Διοίκηση προσωπικού/ΔΑΔ-ΔΑΠ Η Διοίκηση Προσωπικού (παλαιότερος όρος) ή η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού/Ανθρώπινων Πόρων (νεότερος όρος) περιλαμβάνει τις ενέργειες, οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπων σε έναν εργασιακό χώρο, με τρόπο που να ωφεληθεί το άτομο, ο οργανισμός και η κοινωνία. Ως ανάπτυξη προσωπικού (ανθρώπινου δυναμικού) ορίζονται οι συστηματικές προσπάθειες της οργάνωσης να βελτιώσει την παρούσα και τη μελλοντική απόδοση του προσωπικού μέσω της αύξησης των ικανοτήτων, των προσόντων, των δεξιοτήτων τους. Καθοριστικός παράγοντας για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ανάπτυξης προσωπικού είναι η διάγνωση και η εκτίμηση των αναγκών του προσωπικού σε σχέση πάντοτε και με τους στόχους του οργανισμού.

5 ΔΑΠ vs ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑ Ο όρος «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων», αν και παραπέμπει σε επιχειρησιακό, τεχνοκρατικό περιβάλλον που τείνει να ταυτίσει το άτομο με τα άλλα είδη πόρων π.χ οικονομικών, τεχνικών, χρηματικών, εν τούτοις τυγχάνει ευρείας αποδοχής στην επιχειρησιακή διοίκηση, διότι: αντιμετωπίζει το προσωπικό όχι ως κόστος, αλλά ως «περιουσιακό στοιχείο»

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Σχεδιασμός και προγραμματισμός του συνολικού οργανογράμματος του οργανισμού, καθώς και των θέσεων εργασίας Εξεύρεση ανθρώπινων πόρων (προγραμματισμός κάλυψης αναγκών και επιλογή προσωπικού) Διαχείριση της απόδοσης (παρακολούθηση, αξιολόγηση, βελτίωση) Παρώθηση εργαζομένων (παροχή κινήτρων) Καθορισμός αμοιβών Ανάπτυξη και επιμόρφωση προσωπικού Χειρισμός του ανθρώπινου παράγοντα και των ανθρώπινων σχέσεων Βελτίωση των εργασιακών σχέσεων Φροντίδα για την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας

7 Α. Ανάπτυξη προσωπικού Αναστοχασμός – Έρευνα δράσης Ανατροφοδότηση - Αξιολόγηση Επιμόρφωση Μεταπτυχιακές Σπουδές Βιβλιοθήκη προσωπικού - Τράπεζα πληροφοριών Ομάδες συζήτησης, εργασίας και αξιολόγησης Συνεδρίες προσωπικού Σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, εργαστήρια Μαθητεία Παρατηρήσεις διδασκαλίας συναδέλφων και ανταλλαγή απόψεων Θεσμός μέντορα Κοινότητες- Δίκτυα Μάθησης

8

9 Β. Έννοιες που … προβληματίζουν ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Ανάπτυξη, Παγκοσμιοποίηση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Πολιτικές ΔΑΠ, επίπεδη οργανωτική δομή ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Κινητικότητα, Δια βίου εκπαίδευση, Αλλαγές στον ρόλο των στελεχών ( π.χ. εμψυχωτής/οραματιστής)

10 Σχολική Διοίκηση στον 21 ο αι.  Οργάνωση : δικτύωση  Δομές : ευέλικτες  Δύναμη του οργανισμού : η συνεχής αλλαγή  Πόροι : η διαχείριση των πληροφοριών  Προϊόντα : παροχή υπηρεσιών  Ηγεσία : αποτελεσματική, εμπνευσμένη  Ποιότητα : χωρίς συμβιβασμούς  Άνθρωποι : εργαζόμενοι με γνώσεις & αυτονομία

11 Γ. Ρόλοι εκπαιδευτικών / διευθυντών ( Ν eil and Morgan 2003) 1.Communicator: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες 2. Subject expert: Κάτοχος των γνώσεων και δεξιοτήτων του ευρύτερου γνωστικού πεδίου της ειδικότητάς του. 3. Subject teacher: Παιδαγωγικά επαρκής, 4. Classroom manager: Συντονιστής της τάξης 5. Pastoral tutor: Καθοδηγητής, σύμβουλος των μαθητών σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα 6. Administrator: Διευθυντής- ηγέτης 7. Manager of other teachers: Προϊστάμενος 8. Team member: Μέλος ομάδας, (συναδέλφων- μαθητών) για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 9. School member: Μέλος της σχολικής μονάδας, για την επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής μονάδας 10. Representative of the school: Εκπρόσωπος της σχολικής μονάδας 11. Researcher: Ερευνητής 12. Deliverer of government policies: Φορέας κυβερνητικής πολιτικής.

12 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google