Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Επαγγελματικός κίνδυνος ορισμός Ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Επαγγελματικός κίνδυνος ορισμός Ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 Επαγγελματικός κίνδυνος ορισμός Ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. 2

3 Επαγγελματικός κίνδυνος Με τι σχετίζεται: με την πιθανότητα ή τη συχνότητα έκθεσης των εργαζομένων σε κάποια πηγή έκθεσης που βρίσκεται στον εργασιακό χώρο με τη σοβαρότητα των συνεπειών 3

4 Κατηγορίες επαγγελματικών κινδύνων 1 η ΟΜΑΔΑ κίνδυνοι για τη ασφάλεια ή κίνδυνοι ατυχήματος 2 η ΟΜΑΔΑ κίνδυνοι για την υγεία 3 η ΟΜΑΔΑ εγκάρσιοι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια Κτιριακές δομέςΧημικούς παράγοντεςΟργάνωση εργασίας ΜηχανέςΦυσικούς παράγοντεςΨυχολογικούς παράγοντες Ηλεκτρικές εγκαταστάσειςΒιολογικούς παράγοντεςΕργονομικούς παράγοντες Επικίνδυνες ουσίεςΑντίξοες συνθήκες εργασίας Πυρκαγιές και εκρήξεις 4

5 εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη. Είναι η διαδικασία αξιολόγησης της επικινδυνότητας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων που προκύπτει από τους κινδύνους κατά την εργασία. Πραγματοποιείται από: Τον εργοδότη – τους εργαζόμενους – εξωτερικούς εμπειρογνώμονες 5

6 εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου η συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας, με σκοπό να διαπιστωθεί : 1. Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές ή βλάβες. 2. Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου. 3. Ποια μέτρα πρόληψης εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να ελεγχθούν οι κίνδυνοι. 6

7 7

8 Μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) 8

9 (Μ.Α.Π.) κάθε εξοπλισμός μαζί με τα εξαρτήματα του, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει, για να προστατεύεται από εάν ή περισσότερους κινδύνους, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. 9

10 (Μ.Α.Π.) Η χρήση των ΜΑΠ πρέπει να θεωρείται ως η τελευταία λύση για την προστασία των εργαζομένων, εφόσον οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ούτε να περιοριστούν επαρκώς με τεχνικά μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 10

11 11

12 Μέθοδοι προστασίας εργαζομένων (με σειρά προτεραιότητας εφαρμογής Μέθοδοι προστασίας εργαζομένων (με σειρά προτεραιότητας εφαρμογής) Απομάκρυνση της πηγής του κινδύνου Πλήρης απομόνωση της πηγής κινδύνου Μερική απομόνωση της πηγής του κινδύνου με ταυτόχρονη απομόνωση του εργαζομένου 12

13 ΜΑΠ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) √ Άρτια προσαρμογή στο σώμα √ Εγχειρίδια στα Ελληνικά √ Συμβατά με τα παρελκόμενα τους (π.χ. Μάσκα + Φίλτρο) √ Πλήρης ασφάλεια από κινδύνους √ Μη δημιουργία επιπρόσθετων κινδύνων √ Μη παρεμπόδιση των κινήσεων των εργαζομένων 13

14 ΜΑΠ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ) Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΜΑΠ √ Νομοθεσία √ Διεθνείς κανονισμοί √ Εσωτερικοί κανονισμοί Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΠ √ Ανά εργασία √ Ανά χώρο √ Ανά ειδικότητα 14

15 ΜΑΠ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ) √ Η εταιρεία προμηθεύει τακτικά και αντικαθιστά τα φθαρμένα ΜΑΠ √ Τα ΜΑΠ είναι ιδιοκτησία της εταιρείας √ Η εταιρεία εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στη χρήση των ΜΑΠ √ Τηρούνται αρχεία διαχείρισης των ΜΑΠ (παράδοσης-παραλαβής) √ Οι χώροι όπου απαιτούνται ΜΑΠ επισημαίνονται 15

16 ΜΑΠ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ) √ Οι εργαζόμενοι απαιτείται να φορούν τα ΜΑΠ √ Να χρησιμοποιούν σωστά τα ΜΑΠ και μετά τη χρήση τους να τα τακτοποιούν στη θέση τους √ Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες χρήσης √ Οι εργαζόμενοι συντηρούν τα ΜΑΠ και σε κάθε παρατηρούμενη ανωμαλία ενημερώνουν τους επικεφαλής (για συντήρηση – επισκευή - αντικατάσταση) 16

17 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Ιπτάμενα στερεά σωματίδια Εκσφενιζόμενα αντικείμενα Αιχμηρές επιφάνειες Επικίνδυνες χημικές ουσίες Αιωρούμενοι ατμοί / καπνοί Ακτινοβολίες Ιπτάμενα σταγονίδια χημικών ουσιών Εξέχοντα αντικείμενα 17

18 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χρήση πεπιεσμένου αέρα Χρήση κοπτικών εργαλείων Χρήση συγκολλήσεων Διαχείριση επικίνδυνων Χ.Ο. Έλεγχος δικτύων επικίνδυνων Χ.Ο. Έλεγχος συσσωρευτών περονοφόρων Χρήση οργάνων laser Χρήση παθογόνων 18

19 ΜΑΠ ΟΡΑΣΗΣ Ανοιχτού τύπου Κλειστού τύπου Goggles Συγκόλλησης 19

20 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Μ.Α.Π. ΟΡΑΣΗΣ Μη χρησιμοποιείτε συμβατικά γυαλιά (μυωπίας, ήλιου) ως γυαλιά ασφάλειας. Μη φοράτε γυαλιά με μεταλλικό σκελετό σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες ή όπου υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας Μη φοράτε φακούς επαφής σε χώρους εργασίας με υψηλή θερμοκρασία, σκόνη, επικίνδυνα χημικά και ατμούς Σε περίπτωση που εισχωρήσουν σωματίδια στα μάτια σας μην τα τρίβετε γιατί μπορεί να επιδεινώσετε την κατάσταση Σε περίπτωση αιμορραγίας μην τρίβετε, αγγίζετε ή ξεπλένετε τα μάτια σας 20

21 Μ.Α.Π. ΟΡΑΣΗΣ Φροντίδα - Αντικατάσταση Καθαρίστε καθημερινά ή μετά από κάθε χρήση τα γυαλιά σας με χλιαρό νερό και σαπούνι και ξεπλύντε τα καλά Στεγνώστε τα σε ρεύμα αέρα 21

22 Μ.Α.Π. ΟΡΑΣΗΣ Φροντίδα - Αντικατάσταση Αντικαταστήστε τα όταν παρατηρήσετε:  Φθορά στο σκελετό (κύρτωμα, θραύση κλπ)  Γραμμές, στίγματα ή μόνιμη θαμπάδα στα γυαλιά  Φθορά στο λάστιχο 22

23 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ Επικινδυνότητα Συχνότητα Ένταση Διάρκεια έκθεσης Απόσταση από πηγή Φυσική αντοχή ατόμου (κράση) Χαρακτηριστικά  Θόρυβος 23

24 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ Πεδίο Εφαρμογής Χρήση κρουστικών εργαλείων (110 dBA) Λειτουργία ακάλυπτης (110 dBA) πετρελαιομηχανής(110 dBA) Χρήση φορητών εργαλείων (90 dBA) Χρήση εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (90- 105 dBA) Εργασία σε δωμάτιο αεροσυμπιεστών (100-110 dBA) Εργασία σε πρέσσα (95 dBA) Εργασία σε τόρνο (80 dBA) 24

25 Τιμές ηχητικών επιπέδων 25

26 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ Επιπτώσεις υποβάθμισης Εύκολη κόπωση Υψηλή πίεση Εκνευρισμός Άγχος Πεπτικές διαταραχές Κεφαλαλγίες αϋπνίες Απώλεια προσοχής Δυσκολία συγκέντρωσης/ απομνημόνευσης Δυσκολία επικοινωνίας Μείωση απόδοσης 26

27 Μ.Α.Π. ΑΚΟΗΣ 3 βασικά είδη προστασίας (ΕΝ 352) Ωτοβύσματα μιας χρήσης Μόνιμα επαναχρησιμοποιούμενα Ωτοπώματα Ωτασπίδες 27

28 Γενικοί κανόνες χρήσης Μ.Α.Π. ακοής Μη θεωρείτε το θόρυβο δεδομένο γιατί η απώλεια της ακοής είναι μόνιμη Μη βρίσκετε δικαιολογίες για να μη χρησιμοποιείτε τα ατομικά ΜΑΠ ακοής Μη χρησιμοποιείτε αυτοσχέδια ατομικά μέσα προστασίας της ακοής 28

29 Γενικοί κανόνες χρήσης Μ.Α.Π. ακοής Μην αγνοείτε τα συμπτώματα απώλειας της ακοής, ενημερώστε τον προϊστάμενο σας Μην ξαναχρησιμοποιείτε ωτοβύσματα μιας χρήσης για περισσότερο από μια φορά ακόμη και όταν τα βγάζετε προσωρινά 29

30 Μ.Α.Π. ΧΕΡΙΩΝ Πεδίο εφαρμογής Χρήση εργαλείων (κυρίως διατρητικών και κοπτικών) Άρση και διαχείριση φορτίων Διαχείριση Χ.Ο. /λιπαντικών/ απορρυπαντικών Χαμηλές/ υψηλές θερμοκρασίες Ειδικές εργασίες (συγκόλλησης κ.λ.π) Εργασίες σε αιχμηρές επιφάνειες Διαχείριση υλικών κατασκευής 30

31 Μ.Α.Π. ΧΕΡΙΩΝ Επικινδυνότητα Αιχμηρές επιφάνειες Υπέρθερμες ή πολύ ψυχρές επιφάνειες Κινούμενες επιφάνειες σε συνεργασία με άλλες κινούμενες ή μη (γρανάζια, τροχαλίες/ιμάντες, πιστόνια, έμβολα κλπ) Χημικές ουσίες 31

32 Μ.Α.Π. ΧΕΡΙΩΝ Είδη Πλαστικά γάντια (PVC, latex, βουτυλίου, νιτριλίου, νεοπρενίου, viton)  για χρήση Χ.Ο. (λιπαντικά, απορρυπαντικά)  pvc  Οξύμαχα  νεοπρενίου, φυσικό καουτσούκ  για τη διατήρηση στεγνών χεριών  pvc  Ηλεκτρολογικά  φυσικό latex  Χειρουργικά  latex, νιτριλίου  οξέα –βάσεις- διαλύτες  βουτυλίου,  viton  υδρογονάνθρακες (χλωριούχους) 32

33 Μ.Α.Π. ΧΕΡΙΩΝ Είδη Πλεκτά γάντια  Γενικής χρήσης,  με εξωτερική αντιολισθητική προσθήκη,  από ειδικά υλικά για ειδικές εφαρμογές,  συρμάτινα για αποφυγή κοψιμάτων) 33

34 Μ.Α.Π. ΧΕΡΙΩΝ Είδη Δερματοπάνινα γάντια γενικής χρήσης Δερμάτινα γάντια συγκολλητών Δερμάτινα γάντια χυτηρίων /καμινευτηρίων Μονωτικά γάντια συγκολλητών Γάντια με επικάλυψη νιτριλίου που παρέχουν αυξημένη μηχανική αντοχή ή αντοχή στο ψύχος 34

35 Μ.Α.Π. ΧΕΡΙΩΝ Είδη Γάντια δερμάτινα, pvc ή νεοπρενίου για χαμηλές θερμοκρασίες με μόνωση πολυουρεθάνης Γάντια δερμάτινα, αλουμινίου, νεοπρενίου, aramid, kevlar, για υψηλές θερμοκρασίες Αντιστατικά γάντια από latex ή βινυλίου με αντιστατική επικάλυψη 35

36 Μ.Α.Π. ΧΕΡΙΩΝ Δερματοπάνινα Συγκολλητών 36 Νιτριλίου Ελαστικά Νιτρυλίου PVC

37 Μ.Α.Π. ΧΕΡΙΩΝ Ψύχους (πολυεστέρα) Ηλεκτρολόγων 37

38 Μ.Α.Π. ΧΕΡΙΩΝ επισήμανση 38

39 Μ.Α.Π. ΧΕΡΙΩΝ Φροντίδα Εάν τα γάντια δεν έχουν υποστεί σοβαρή φθορά (τρύπημα, κόψιμο, σχίσιμο κλπ) μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν Εάν τα γάντια έχουν απορροφήσει υπερβολική ποσότητα Χ.Ο., λιπαντικών κλπ αντικαταστήστε τα ΑΥΤΌ ΌΜΩΣ ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 1 Η ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 39

40 Μ.Α.Π. ΧΕΡΙΩΝ Φροντίδα Καθαρίστε τα γάντια σας μετά από τη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή Στεγνώστε τα σε ρεύμα αέρα Αποθηκεύστε τα σε καθαρό χώρο 40

41 Μ.Α.Π. ΠΟΔΙΩΝ - Είδη βασικά είδη προστασίας (ΕΝ 345) Δερμάτινα υποδήματα ασφαλείας  Χαμηλά σαν παπούτσια ή σαν μποτάκι  Σε ψηλή μπότα Μπότες ασφαλείας  Ελαστικές  Ενιαίες για εργασίες σε χώρους με νερά ή υγρασία Ειδικά υποδήματα ασφαλείας για ειδικές εργασίες 41

42 Μ.Α.Π. ΠΟΔΙΩΝ - Προδιαγραφές βασικά είδη προστασίας (ΕΝ 345) Μέταλλο προστασίας δακτύλων Σόλα πολυουρεθάνης ή ειδικη (νιτριλίου)  Αντικραδασμική  Αντιολισθητική  Αντιστατική  Αντοχή υδρογονάνθρακες Βασικός τύπος S1 42

43 Μ.Α.Π. ΠΟΔΙΩΝ - Προδιαγραφές βασικά είδη προστασίας (ΕΝ 345) S1+ Λάμα πέλματος  Τύπος S1P S1 + Αδιαβροχοποίηση  Τύπος S2 S1+ Λάμα πέλματος + Αδιαβροχοποίηση  Τύπος S3 43

44 Μ.Α.Π. ΠΟΔΙΩΝ – επεξήγηση συμβόλων ασφαλείας υποδημάτων 44

45 Μ.Α.Π. ΠΟΔΙΩΝ – επεξήγηση συμβόλων ασφαλείας υποδημάτων 45

46 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ πεδίο εφαρμογής Πτώση των ιδίων των εργαζομένων από ύψος Εργασίες σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης ή εκτίναξης αντικειμένων Πρόσκρουση σε αντικείμενο, μηχάνημα ή στοιχεία κατασκευής Ηλεκτρισμό 46

47 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ πεδίο εφαρμογής Εργασία σε χώρους όπου υπάρχει διακίνηση ανυψωμένων φορτίων Εργασία σε χώρους όπου το κεφάλι διατρέχει κίνδυνο πρόσκρουσης σε επικίνδυνα σημεία και επιφάνειες 47

48 ΜΑΠ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΕΝ 397 Κράνη ασφαλείας κοινά, ελαφρού ή ενισχυμένου τύπου Κράνη ασφαλείας για θερμές εργασίες Κράνη εξωτερικού χώρου/ για χaμηλές θερμοκρασίες (-20 ο C έως -40 ο C) 48

49 ΜΑΠ ΚΕΦΑΛΙΟΥ Σκληρά καπέλα για εργασίες σε χώρους ή θέσεις με περιορισμένο περιθώριο ενεργειών και χώρο Απαραίτητα εξαρτήματα  Κεφαλοδέματα  Υποσιάγωνα  Καλύμματα ψύχους 49

50 ΜΑΠ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Επικινδυνότητα Σκόνες Σταγονίδια Ατμοί Αέρια Έλλειψη Ο2 θερμοκρασίες 50

51 ΜΑΠ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Πεδίο Εφαρμογής Διαχείριση πτητικών Χ.Ο. Σε χώρους με αέριους ρύπους (σκόνη, ατμούς, αέρια) Διαχείριση επικίνδυνων Χ.Ο Σε χώρους με χαμηλές/υψηλές θερμοκρασίες Σε μη αναπνεύσιμες ατμόσφαιρες Διαχείριση Χ.Ο. με αναθυμιάσεις Διαχείριση Χ.Ο. σε μορφή σκόνης 51

52 ΜΑΠ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Είδη Μάσκες σκόνης (φιλτρομάσκες) Μάσκες ημίσεως πρόσωπου (ΜΗΠ) 52

53 ΜΑΠ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Είδη Μάσκες ολόκληρου προσώπου (ΜΟΠ) Αναπνευστικές συσκευές πεπιεσμένου αέρα 53

54 ΜΑΠ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (εφαρμογή) Προσαρμογή της μάσκας Ρύθμιση στηρίγματος κεφαλής και ιμάντα λαιμού 54

55 ΜΑΠ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ- εφαρμογή ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  Κάλυψη της βαλβίδας με την παλάμη σας  Εκπνεύστε αργά  Η μάσκα είναι σφικτή εάν ανασηκωθεί ελαφρά 55

56 ΜΑΠ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ -εφαρμογή ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  Καλύψτε τις εξόδους των φίλτρων με την παλάμη σας  Εισπνεύστε και κρατήστε την αναπνοή σας για 10 δευτερόλεπτα 56  Η μάσκα είναι σφικτή εάν δεν μπει αέρας από τον περιβάλλοντα χώρο (και θα πρέπει να συρρικνωθεί ελαφρά)  Αν διαπιστωθεί διαρροή θα πρέπει να διορθωθεί ΠΡΙΝ τη χρήση

57 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ Ενδύματα προστασίας από κακοκαιρία Που αναφλέγονται δύσκολα (συγκόλληση) Δερμάτινες ποδιές για εργασίες συγκόλλησης Για εκτέλεση εργασιών με πιθανότητα ύπαρξης εκρηκτικού περιβάλλοντος Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από μηχανικές και χημικές προσβολές. Ζώνες συγκράτησης κορμού 57


Κατέβασμα ppt "1. Επαγγελματικός κίνδυνος ορισμός Ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google