Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SAMANCTA Sampling MANual for C ustoms And T ax A uthorities Εγχειρίδιο δειγματοληψίας δειγματοληψίας T ελωνειακών & Φ ορολογικών Α ρχών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SAMANCTA Sampling MANual for C ustoms And T ax A uthorities Εγχειρίδιο δειγματοληψίας δειγματοληψίας T ελωνειακών & Φ ορολογικών Α ρχών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SAMANCTA Sampling MANual for C ustoms And T ax A uthorities Εγχειρίδιο δειγματοληψίας δειγματοληψίας T ελωνειακών & Φ ορολογικών Α ρχών

2 SAMANCTA

3 Το εγχειρίδιο δειγματοληψίας SAMANCTA θα είναι διαθέσιμο ως διαδικτυακή Βάση Δεδομένων Αρχικά μόνο στα Αγγλικά Στη συνέχεια σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ SAMANCTA

4 Ανάπτυξη  Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως οδηγός για τους αρμόδιους υπαλλήλους σε όλα τα Κράτη Μέλη.  Δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εργασίας για τη Δειγματοληψία για την Ομάδα των Τελωνειακών Εργαστηρίων υπό την αιγίδα της Δράσης 3 – Θέματα Ποιότητας (Συνεργασία για την Ποιότητα).  Η Ομάδα Εργασίας για τη Δειγματοληψία αποτελείται από εμπειρογνώμονες/ ειδικούς από επιλεγμένα Κράτη Μέλη. Περισσότερες πληροφορίες για την Ομάδα των Τελωνειακών εργαστηρίων εδώεδώ

5 Σκοπός  Να εξασφαλίσει την ποιότητα των δειγμάτων που παραλαμβάνονται για ανάλυση από τα εργαστήρια.  Να εναρμονίσει τις διαδικασίες.  Να παράσχει εποικοδομητική καθοδήγηση στους αρμόδιους υπαλλήλους σχετικά με τις μεθόδους δειγματοληψίας που χρησιμοποιούνται για κάθε τύπο προϊόντος.

6 Ρήτρα αποποίησης ευθύνης  Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στo SAMANCTA έχουν σκοπό την παροχή κατευθυντήριων οδηγίες για τη δειγματοληψία εμπορευμάτων για τελωνειακούς σκοπούς.  Η επαλήθευση των πληροφοριών προ της χρήσης αποτελεί ευθύνη του αναγνώστη.  Είναι πιθανό η ισχύουσα Εθνική ή/και Κοινοτική νομοθεσία να υπερισχύει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό.  Πρέπει συνεπώς πάντοτε να την ελέγχετε!

7 ΔΟΜΗ Το εγχειρίδιο αποτελείται από δύο μέρη:  Το Γενικό Μέρος Που περιέχει γενικές πληροφορίες για όλους τους υπαλλήλους που αναλαμβάνουν δειγματοληψίες Που περιέχει γενικές πληροφορίες για όλους τους υπαλλήλους που αναλαμβάνουν δειγματοληψίες  Το Ειδικό Μέρος Που περιέχει μια σειρά από «δελτία διαδικασίας δειγματοληψίας» που περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο δειγματοληψίας για διαφορετικά είδη εμπορευμάτων. Που περιέχει μια σειρά από «δελτία διαδικασίας δειγματοληψίας» που περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο δειγματοληψίας για διαφορετικά είδη εμπορευμάτων.

8 Γενικό Μέρος Χωρίζεται σε κεφάλαια:  Όροι και Ορισμοί  Νομοθεσία  Υγεία και Ασφάλεια  Πρότυπα (σχετικά πρότυπα ISO & EN)  Γενικές αρχές Δειγματοληψίας  Μέσα Δειγματοληψίας  Περιέκτες Δειγμάτων  Εθνικό γλωσσάριο για τρόφιμα σε γλώσσες εκτός της ΕΕ  (Εκπαίδευση – όχι ακόμη διαθέσιμο)  Κατάλογος Ευρωπαϊκών Τελωνειακών Εργαστηρίων

9 Πλοήγηση  Οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων αναγράφονται στην αριστερή πλευρά. Αν και αυτή τη στιγμή είναι κυρίως στα Αγγλικά, ορισμένες σελίδες αναφέρουν και άλλες γλώσσες αποκλειστικά για σκοπούς παρουσίασης.

10 Πλοήγηση  Κρατώντας το ποντίκι επάνω σε ένα θέμα εμφανίζεται το επόμενο επίπεδο του μενού.

11 Πλοήγηση  Μπορείτε να επιλέξετε κάθε επίπεδο διαδοχικά, ώσπου να φτάσετε στο τμήμα που θέλετε.

12 Γενικό Μέρος  Θα πρέπει να εξοικειωθείτε με το Γενικό Μέρος του Εγχειριδίου πριν προβείτε σε οποιεσδήποτε διαδικασίες δειγματοληψίας.  Το Γενικό Μέρος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά και ως πηγή πρόσθετων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, παρόλα αυτά,  Το Ειδικό Δελτίο Διαδικασίας Δειγματοληψίας παρέχει λεπτομέρειες για συγκεκριμένους κινδύνους, μεθόδους και μέσα για τα εμπορεύματα που αφορά η εν λόγω δειγματοληψία.

13 Ειδικό Μέρος Η διαδικασία δειγματοληψίας των εμπορευμάτων εξαρτάται από:  Το είδος και τη φυσική κατάσταση τους,  Τον τρόπο μεταφοράς και συσκευασίας τους. Τα δελτία είναι συνεπώς διευθετημένα με αυτή τη βάση.  Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα δελτίο που καλύπτει «Συσκευασίες Λιανικής Πώλησης»  Οι επόμενες διαφάνειες παρουσιάζουν τη σειρά των δελτίων.

14 Παρασκευά σματα κρέας/ψάρι. ΣκόνεςΚεφ 9 and 12 Γαλακτο κομικά Κεφ. 5Κεφ. 14 Κεφ. 24 Τρόφιμα Υγρά Χαμηλής πυκνότητας Νωπό/Από ξηραμένο/ αλατισμένα Κρέας Κατεψυ γμένα FISH L: Ζώντα FC: Νωπά/Υπό ψύξη F: Κατεψυγμένα D: αποξηραμένα/ καπνιστά/αλατισμένα Ψάρι L FC D F Ειδικό Μέρος– Κεφάλαια Τροφίμων 02-24 Φυτικά Προϊόντα Καρποί με κέλυφος Φρούτα & Λαχανικά Φυτά Νωπά/ Υπό ψύξη Παρασκευ άσματα Λίπη Βούτυρο Τυρί Σπόροι- Μη συσκ/νοι* *Περιλαμβάνει ρέοντες κόκκους και σφαιρίδια Δελτία Διαδικασίας Δειγματοληψίας Διαθέσιμες Μη διαθέσιμες

15 Ειδικό μέρος - Χημικά Χημικά Αέρια Στερεά ΚόκκοιΣκόνη ΧύδηνΦύλλαΜονάδα Υγρά Χαμηλής Πυκνότητας Μέσης Πυκνότητας Υψηλής Πυκνότητας  Δε χρειάζεται να θυμάστε όλες αυτές τις πληροφορίες. τις πληροφορίες.  Υπάρχουν τρεις διαφορετικές μέθοδοι για να βρείτε το δελτίο που χρειάζεστε.

16 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ από την Αρχική Σελίδα  Τρία Εργαλεία Αναζήτησης, με βάση 1.τον κωδικό ΕΣ 2.τον τύπο του προϊόντος 3.την περιγραφή του  Π.χ. η αναζήτηση για: Κωδικό ΕΣ 1001 Κωδικό ΕΣ 1001  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  Οι σύνδεσμοι θα σας μεταφέρουν στο δελτίο «Μη συσκευασμένοι σπόροι»

17 Παράδειγμα  Αναζήτηση με βάση την περιγραφή: Σίτος (wheat)  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  Οι σύνδεσμοι θα σας μεταφέρουν πάλι στο δελτίο «Μη συσκευασμένοι Σπόροι»

18 Τι υπάρχει στο Δελτίο Διαδικασίας Δειγματοληψίας Όλα τα δελτία χρησιμοποιούν την ίδια καθορισμένη μορφή και περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες

19 Τυποποιημένο περιεχόμενο των Δελτίων Διαδικασιών Δειγματοληψίας   Περιγραφή των εμπορευμάτων που καλύπτει   Ελάχιστη ποσότητα τελικού δείγματος   Εφαρμοστέα Ευρωπαϊκά/ISO Πρότυπα   Συναφής ειδική νομοθεσία   Απαιτούμενος Εξοπλισμός   Οδηγίες προφύλαξης/ασφάλειας   Σχέδια/μέθοδοι δειγματοληψίας   Αποθήκευση & Μεταφορά   Κωδικοί ΕΣ που καλύπτονται από το δελτίο

20 Το Δελτίο Διαδικασίας Δειγματοληψίας «Μη συσκευασμένοι σπόροι»  Το πρώτο μέρος δίνει μια γενική περιγραφή των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο της συγκεκριμένης διαδικασίας δειγματοληψίας.

21 «Μη συσκευασμένοι σπόροι»  Το επόμενο τμήμα αναφέρει την ελάχιστη ποσότητα για κάθε τελικό δείγμα.  Στη συνέχεια πρότυπα ή νομοθεσία σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτει το δελτίο.  Προσοχή– Πρέπει πάντοτε να ελέγχετε την ισχύουσα νομοθεσία και σχετικά πρότυπα, καθώς και τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες.

22  Ο εξοπλισμός που καταγράφεται αποτελεί υπόδειξη, αλλά μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες και το φορτίο που εξετάζεται.  Όταν ο αριθμός αναφοράς εμφανίζεται ως σύνδεσμος, αυτός θα σας οδηγήσει στη λίστα του εξοπλισμού στο Γενικό Μέρος όπου υπάρχει πλήρης περιγραφή και συνήθως και απεικόνιση. «Μη συσκευασμένοι σπόροι»

23 Οι οδηγίες προφύλαξης και η εκτίμηση κινδύνου αποτελούν μόνο ενδείξεις για τους πιθανούς κινδύνους. Πρέπει να ελέγχετε τις τοπικές και εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες και εκτιμήσεις κινδύνου πριν προβείτε σε δειγματοληψία. «Μη συσκευασμένοι σπόροι»

24 Το Σχέδιο Δειγματοληψίας επεξηγεί τη μέθοδο λήψης αντιπροσωπευτικού δείγματος. «Μη συσκευασμένοι σπόροι»

25 Η Διαδικασία Δειγματοληψίας δίνει λεπτομερείς περιγραφές για τις μεθόδους λήψης των δειγμάτων. «Μη συσκευασμένοι σπόροι»

26 Αυτό το τμήμα μπορεί να δίνει επιπρόσθετες πληροφορίες. Π.χ.: «Μη συσκευασμένοι σπόροι»– μέθοδοι απομείωσης του συνολικού δείγματος σε μέγεθος κατάλληλο για ανάλυση

27 Ακολουθεί υπενθύμιση σχετικά με το Έντυπο Δειγματοληψίας και πληροφορίες για τη μεταφορά και την αποθήκευση των δειγμάτων. «Μη συσκευασμένοι σπόροι»

28 Τέλος– υπάρχει μια λίστα με όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από το συγκεκριμένο δελτίο διαδικασίας δειγματοληψίας.

29 Χρησιμοποιώντας τα δελτία  Διαβάστε το σχετικό δελτίο πριν ξεκινήσετε – αυτό θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε τη διαδικασία δειγματοληψίας.  Αναφερθείτε στο Γενικό Μέρος εάν έχετε ανάγκη για πιο λεπτομερείς πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο σημείο.  Τα δελτία έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να εκτυπωθούν, έτσι ώστε να έχετε ένα αντίγραφο μαζί σας όταν κάνετε δειγματοληψία.  Να θυμάστε πως το δελτίο αποτελεί απλώς έναν οδηγό και ότι πρέπει να ελέγξετε τις σχετικές Εθνικές οδηγίες και νομοθεσίες, καθώς και όποιες άλλες διατάξεις ισχύουν.

30 Προβλήματα  Διατίθεται Έντυπο Παρατηρήσεων και Σχολίων. Παρακαλούμε να το χρησιμοποιήσετε για να αναφέρετε τυχόν προβλήματα ή λάθη στο εγχειρίδιο SAMANCTA, διότι αυτό θα βοηθήσει στη βελτίωσή του. Σας Ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "SAMANCTA Sampling MANual for C ustoms And T ax A uthorities Εγχειρίδιο δειγματοληψίας δειγματοληψίας T ελωνειακών & Φ ορολογικών Α ρχών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google