Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dalab Internet - 1 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α3. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dalab Internet - 1 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α3. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Dalab Internet - 1 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α3. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Διδάσκοντες: Α. Καράκος, A.Aραμπατζής

2 Dalab Internet - 2 Περιγραφή Μαθήματος Μέρος Πρώτο Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (ΒΔ). Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ). Τρόποι αποθήκευσης πληροφορίας. Σχεσιακό Μοντέλο και SQL Μέρος Δεύτερο Προγραμματισμός δυναμικών σελίδων για το διαδίκτυο Διαχείριση βάσεων δεδομένων μέσω του διαδικτύου Εγκατάσταση και συντήρηση WEB Server Ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων

3 Περιγραφή Μαθήματος Προαπαιτούμενα Γνώση γλώσσας προγραμματισμού C. (Στόχος δεν είναι η γλώσσα καθ' εαυτή, αλλά η εξοικείωση με θέματα οργάνωσης και διαχείρισης μνήμης και δομών δεδομένων) Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή α) Διαθεσιμότητα Η/Υ β)Ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο Dalab Internet - 3

4 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Το μάθημα αυτό θα έχει ως κύριο στόχο, την εισαγωγή στον παγκόσμιο ιστό (WWW) και τον προγραμματισμό του, με την κατασκευή και συντήρηση πρότυπων ιστοσελίδων ακολουθώντας σύγχρονες τεχνικές και γλώσσες προγραμματισμού Κωδικός μαθήματος (Eclass): TMB106 Περισσότερα στο EclassΠερισσότερα στο Eclass

5 Dalab Internet - 5

6 Dalab Internet - 6 Internet / Διαδίκτυο Internet ( INTERconnected NETworks) Βασίζεται στο πρωτόκολλο TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol) το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 100 διαφορετικά πρωτόκολλα και υπηρεσίες όπως remote logon, file transfers, κτλ

7 Dalab Internet - 7 Το Διαδίκτυο (INTERNET) δεν ανήκει σε κανένα ούτε υπάρχει κεντρική διοίκηση!!! Το 1998 η αμερικανική κυβέρνηση εκδίδει τη Λευκή Βίβλο και απαιτεί τη δημιουργία μιας εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για να χειριστεί την τεχνική διαχείριση της υποδομής του Διαδικτύου Το 1999 δημιουργείται η εταιρία ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των ονομάτων και των αριθμών οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο

8 Dalab Internet - 8 Ιστορικά στοιχεία Στη δεκαετία του 1950, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανησυχούσε για την ικανότητα επιβίωσης σ΄ ένα πυρηνικό χτύπημα Τα παραδοσιακά τηλεφωνικά δίκτυα της εποχής τα οποία χρησιμοποιούσαν την τρέχουσα τεχνολογία, με ηλεκτρικούς διακόπτες, θεωρήθηκαν πολύ ευπαθή και ευάλωτα για το σκοπό αυτό Το 1960 ξεκινά το πρόγραμμα ARPAnet με τις πιο ειρηνικές προθέσεις και σκοπό να συνδεθούν οι υπολογιστές κάποιων επιστημονικών εργαστηρίων τα οποία βρίσκονταν σε απομακρυσμένα σημεία της Αμερικής έτσι ώστε οι ερευνητές να μπορούν να μοιράζονται τα δεδομένα και τις δυνατότητες των υπολογιστών της εποχής

9 Dalab Internet - 9 Ιστορικά στοιχεία Το 1972 παρουσιάζεται το ARPAnet και το 1973 στο ARPAnet λειτουργούσαν 37 κόμβοι Το 1973, ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για να δημιουργήσει νέες τεχνικές και τεχνολογίες που να διασυνδέουν διάφορους τύπους δικτύων Αυτό το πρόγραμμα ονομάστηκε σχέδιο Interneting και το κύριο δίκτυο που προήλθε απ΄ αυτό το πρόγραμμα ονομάστηκε INTERNET δηλαδή Διαδίκτυο

10 Dalab Internet - 10 Ιστορικά στοιχεία Το 1990, το FDC (Federal Network Council), σαν μέρος του κυβερνητικού σώματος του Διαδικτύου έκανε μία ραγδαία αλλαγή πολιτικής Απαίτησε από όλους τους οργανισμούς οι οποίο ήθελαν να συνδεθούν με το Διαδίκτυο να αναζητήσουν χρηματοδότηση από μια μη κυβερνητική υπηρεσία των ΗΠΑ Αυτό το γεγονός είναι σημαδιακό επειδή υπέδειξε την αρχή της «εμπορευματοποίησης» του Διαδικτύου

11 Dalab Internet - 11 Tηλεματική –H τηλεματική, σε αντίθεση με τον ηλεκτρισμό δεν θα διαβιβάζει ένα αδρανές ρεύμα, αλλά πληροφορία, δηλαδή εξουσία. Simon Nora, Alain Minc, (1977) “H πληροφοριοποίηση της κοινωνίας” –Λεωφόροι Πληροφοριών (Information Superhightways) –Tο σύνολο όλων των τεχνικών, πληροφορικών και ανθρώπινων μέσων και πόρων που έχουν ως στόχο να κάνουν προσιτή σε όλους και πρακτικά παντού την πληροφορία σε κάθε της μορφή: κείμενα, δεδομένα, ήχους, εικόνες, κινηματογραφικό υλικό, εφαρμογές κλπ.

12 Dalab Internet - 12 Το πρωτόκολλο IP

13 Dalab Internet - 13 Το πρωτόκολλο IP Σ’ ένα δίκτυο IP τα δεδομένα αποστέλλονται σε μορφή πακέτων που μεταφέρονται από κόμβο σε κόμβο (δρομολογητές-routers), χωρίς να ακολουθείται προσχεδιασμένη διαδρομή Το κάθε πακέτο αποτελείται από τρία βασικά μέρη: τη διεύθυνση του παραλήπτη τη διεύθυνση του αποστολέα (έτσι ώστε σε περίπτωση προβλήματος να ειδοποιηθεί ο αποστολέας) τα δεδομένα προς αποστολή

14 Dalab Internet - 14 Β ασικές λειτουργίες τις τεχνολογίας IP Διευθυνσιοδότηση (Addressing): Η επικεφαλίδα ενός πακέτου ΙΡ περιέχει διευθύνσεις προσδιορισμού του αποστολέα (sending host) και του παραλήπτη (receiving host). Αυτές οι διευθύνσεις χρησιμοποιούνται από ενδιάμεσους κόμβους (δρομολογητές) σ' ένα δίκτυο IP, για να επιλέγεται η διόδευση που θα ακολουθήσει το πακέτο στο δίκτυο Κατακερματισμός (Fragmentation): Οι κόμβοι IP έχουν τη δυνατότητα να "σπάζουν" τα μεγάλα πακέτα σε μικρά. Δηλαδή τα πακέτα ΙΡ κατακερματίζονται σε μικρότερου μήκους πακέτα. Αυτό επιτρέπει τη μεταφορά μεγάλων πακέτων δια μέσου δικτύων τα οποία χειρίζονται μόνο μικρού μήκους πακέτα Ταξινόμηση Πακέτων (Packet Classification): Οι κόμβοι IP έχουν τη δυνατότητα εκχώρησης έξι διαφορετικών επιπέδων προτεραιότητας στα διακινούμενα πακέτα. Με τον τρόπο αυτό τα πακέτα διακινούνται αναλόγως της προτεραιότητας που έχουν

15 Dalab Internet - 15 Διευθυνσιοδότηση IP (IP Addressing) Κ άθε σύστημα που αποτελεί μέρος ενός δικτύου ΙΡ πρέπει να έχει ένα μοναδικό αριθμό/διεύθυνση Η διεύθυνση αυτή αποτελείται από 32 bits ή 4 bytes, τα οποία χωρίζονται σε 4 ομάδες των 8 bits Μ ια διεύθυνση ΙΡ μπορεί να έχει μια τιμή από 000.000.000.000 μέχρι 255.255.255.255 Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι καθορισμού της διεύθυνσης ενός υπολογιστή: ο δυναμικός (dynamic IP) και ο στατικός (static IP) Τ ο σύστημα DNS (Domain Name System) δημιουργεί αντιστοιχίες μεταξύ διευθύνσεων IP και ονομάτων Π.χ η διεύθυνση ΙΡ της ιστοσελίδας του Δ.Π.Θ. είναι 192.114.246.34 και αντιστοιχεί στο όνομα www.duth.gr

16 Dalab Internet - 16 Στο σύστημα DNS στο ανώτερο επίπεδο υπάρχουν οι γεωγραφικές περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από δύο γράμματα του λατινικού αλφάβητου (όπως περιγράφονται στο ISO 3166-1) και αντιπροσωπεύουν τις διάφορες χώρες όπως gr για την Ελλάδα, ca για τον Καναδά, fr για τη Γαλλία, de για τη Γερμανία κτλ. Υπάρχουν όμως και μη γεωγραφικές περιοχές στο σύστημα DNS, οι οποίες διακρίνονται από συγκεκριμένες επεκτάσεις, μερικές από τις οποίες είναι:.COM για τους εμπορικούς οργανισμούς.NET για τους οργανισμούς δικτύων.EDU για την ανώτατη εκπαίδευση στις ΗΠΑ.ΒΙΖ για επιχειρήσεις.ORG για οργανισμούς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες

17 Dalab Internet - 17 Εκχώρηση «ονομάτων χώρου» με κατάληξη.gr Από το 2004 όποιος επιθυμεί να του εκχωρηθεί μια διεύθυνση με κατάληξη.gr είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει στον καταχωρητή της επιλογής του και να συμπληρώνει μια έντυπη αίτηση (το πρότυπο υπάρχει στο δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει να του εκχωρηθεί ένα όνομα το οποίο θα περιέχει πεζούς ελληνικούς χαρακτήρες και με τόνους, διαλυτικά, πνεύματα κ.λ.π. Όμως, δεν θα επιτρέπεται εκχώρηση ονόματος του τύπου my-δουλειά.gr ή book-πωλήσεις.gr αλλά θα επιτρέπεται το όνομα δουλειά.net.gr όπως και το όνομα πωλήσεις.book.gr

18 Dalab Internet - 18 Σ’ ένα πλήρες όνομα ενός υπολογιστή συνήθως, το δεξιότερο τμήμα αντιστοιχεί στην περιοχή ή στον οργανισμό και προς τα αριστερά έχουμε τα κατώτερα επίπεδα Έτσι, το όνομα ενός υπολογιστή αποτελείται από 3 ή 4 τμήματα τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με μία τελεία. Π. χ. Τo όνομα xanthi.cc.duth.gr σημαίνει ότι : ο υπολογιστής βρίσκεται στην Ελλάδα (gr), ανήκει στο ΔΠΘ (duth), στην περιοχή του υπολογιστικού κέντρου (cc), και έχει όνομα xanthi Αυτό το σύστημα της ονοματοδοσίας σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τους ανθρώπους να διαβάζουν και να θυμούνται ευκολότερα τις διευθύνσεις των υπολογιστών στο Διαδίκτυο

19 Dalab Internet - 19 Πελάτες, διακομιστές και πρωτόκολλα Διακομιστής (server) είναι ένα πρόγραμμα (λογισμικό) το οποίο "εξυπηρετεί" ή "παραδίδει" πληροφορίες, σε ένα άλλο πρόγραμμα τo οποίο λέγεται "πελάτης“ Πελάτης (client) είναι ένα πρόγραμμα (λογισμικό) το οποίο είναι σχεδιασμένο για μια συγκεκριμένη πλατφόρμα υπολογιστών Το πρόγραμμα πελάτη δημιουργεί την αναπαράσταση των δεδομένων και τα προσαρμόζει ανεξάρτητα του λειτουργικού συστήματος το οποίο χρησιμοποιεί ο χρήστης Οι ιστοσελίδες οι οποίες διατίθενται στο Διαδίκτυο πρέπει να φιλοξενούνται μόνιμα σε κάποιο διακομιστή έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν ν’ αποσταλούν στους χρήστες του Διαδικτύου

20 Dalab Internet - 20 Η τεράστια ανάπτυξη του Web  Το 1991, ο Paul Lindner και ο Mark P. McCahill στο Πανεπιστήμιο της Minnesota δημιουργούν το Gopher τον πρόγονο του World Wide Web  Το 1992 ο Tim Berners-Lee στο European High-Energy Particle Physics Lab (CERN-Centre Européenne de Récherche Nucleaire) δημιουργεί το World Wide Web  Η παραδοχή του hypertext (υπερκειμένου) αντικαθίσταται από αυτή του hypermedia (υπερμέσου ή υπερμεσικού) όπου links (διασυνδέσεις) μπορούν να συνδέσουν κείμενα, γραφικά, ήχο, κινούμενες εικόνες (video) κτλ.

21 Dalab Internet - 21 Το World Wide Web χρησιμοποιεί 3 νέες τεχνολογίες 1.HTML (HyperText Markup Language) για τη δημιουργία σελίδων (ιστοσελίδων) στο Web 2.HTTP (HyperText Transfer Protocol) για τη μεταφορά αυτών των σελίδων 3.Ένα Web browser (φυλλομετρητή) πού είναι ένα πρόγραμμα πελάτης (client), και το οποίο δέχεται τα δεδομένα, τα μεταφράζει και στη συνέχεια εμφανίζει τα αποτελέσματα στην οθόνη Η γλώσσα HTML προέρχεται από την SGML (Standard Generalized Markup Language)

22 Dalab Internet - 22 Aσφάλεια του περιεχομένου των ιστοσελίδων Για τη βελτίωση της ασφάλειας του περιεχομένου των ιστοσελίδων, κατά τη μεταφορά μέσω του Διαδικτύου, δημιουργήθηκε ένα νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας: HTTPS (HyperΤext Transfer Protocol Secure) Το πρωτόκολλο HTTPS προβλέπει επικοινωνία με αυθεντικοποίηση (authentification) και κρυπτογράφηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας (encrypted) Το πρωτόκολλο HTTPS κρυπτογραφεί τα δεδομένα της σύνδεσης χρησιμοποιώντας είτε μια έκδοση του πρωτοκόλλου SSL (Secure Socket Layer) είτε μια έκδοση του πρωτοκόλλου TLS (Transport Layer Security)

23 Dalab Internet - 23 Φυλλομετρητές (Web browsers)  Το 1993, το National Center for Supercomputing Applications (NCSA) στο πανεπιστήμιο του Illinois (Champaign-Urbana) κατασκεύασε το Mosaic, ένα Web browser σχεδιασμένο από τον Marc Andreessen  Σ’ ένα χρόνο υπήρχαν 2.000.000 χρήστες του προγράμματος (δωρεάν διανομή)  Ο Marc Andreessen και ο Jim Clark ιδρύουν την Netscape Communications Corporation και γράφουν το Netscape Navigator για πλατφόρμες Windows, Macintosh και UNIX

24 Dalab Internet - 24 Internet Explorer (IE) Mozilla Firefox Amaya Netscape Opera Konqueror Epiphany Galeon Safari Lynx HotJava Enigma Emacs/W3 Φυλλομετρητές ή πλοηγοί (Web browsers). Maxthon Στατιστικά

25 Dalab Internet - 25 Διαλειτουργικότητα δικτύου IP

26 Dalab Internet - 26 Trends in Technology, Routers & Traffic Source: N. McKeown’s Talks

27 Dalab Internet - 27 Οι υπηρεσίες του Διαδικτύου  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)  Μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών (Ftp)  Σύνδεση από απόσταση σ’ ένα υπολογιστή (Telnet )  Αναζήτηση χρηστών (finger, whois, netfind)  Διαχείριση πληροφοριών ( wais, gopher, archie…)  Χρήση Πολυμέσων (www)

28 Dalab Internet - 28 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E- mail) Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ήταν μία από τις πρώτες υπηρεσίες που εξελίχθηκαν με το διαδίκτυο Καθορίζεται από τρία πρωτόκολλα: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) πρωτόκολλο καθορισμού της διαμόρφωσης των εξερχόμενων μηνυμάτων POP3 (POst Office Protocol) που καθορίζει τη διαμόρφωση των εισερχομένων μηνυμάτων τα οποία και προωθεί αυτόματα στον παραλήπτη IMAP που δεν μοιράζει τα μηνύματα αλλά τα αποθηκεύει στο «γραμματοκιβώτιο» του υπολογιστή που έχει αναλάβει τη διακίνηση των μηνυμάτων

29 Dalab Internet - 29 Λειτουργίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο  Σύνθεση νέου μηνύματος  Ανάγνωση ληφθέντων μηνυμάτων  Απάντηση σε ληφθέν μήνυμα  Προώθηση μηνυμάτων σε άλλους  Διαγραφή μηνυμάτων  Επισύναψη αρχείων στο μήνυμα. Μπορούμε να επισυνάψουμε (attach) κάθε είδους αρχεία όπως κειμένου, εικόνες, μουσική κτλ.

30 Dalab Internet - 30 Ο χαρακτήρας @ Γαλλία: «Αρρόμπα» ή «σαλιγκαράκι» Γερμανία: «Αραχνοπίθηκος» ή «ουρά πιθήκου» Ισπανία και ισπανόφωνες χώρες: «Αρρόμπα» Ιταλία: «Σαλιγκάρι» Κίνα: «Ποντικάκι» Μ.Βρετανία και αγγλόφωνες χώρες: «Εμπορικό α» («commercial a»), συνήθως χρησιμοποιείται η λέξη «at» Νορβηγία: «Σγουρό α» Ολλανδία: «Ουρά πιθήκου» Ουγγαρία: «Σκουλήκι» Ρωσία: «Κουταβάκι» ή «σκύλος» Σερβία: «Τρελό α» ή «πίθηκος» Σουηδία: «Α με προβοσκίδα» ή «κουλουράκι κανέλας» Τουρκία: «Τριαντάφυλλο», «άλογο» ή «όμορφο α» (η λέξη «ατ» στα τουρκικά σημαίνει «άλογο», το δικό μας «άτι»)

31 Dalab Internet - 31 Outlook Foxmail Eudora VisNetic MailServer Merak PhlyMail Προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

32 Dalab Internet - 32 Εταιρείες οι οποίες παρέχουν δωρεάν λογαριασμούς αλληλογραφίας YahooYahoo mail GoogleGmail MicrosoftHotmail InGR

33 Dalab Internet - 33 Ιδιαιτερότητες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σε ένα σύγχρονο γραφικό περιβάλλον εργασίας και χρησιμοποιώντας κάποιο ανάλογο πρόγραμμα ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων το οποίο αποδέχεται τον επεκτάσιμο κώδικα ASCII των 8-bits, μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στα ελληνικά. Όταν ο παραλήπτης διαθέτει το κατάλληλο πρόγραμμα τότε, μπορεί να διαβάσει κανονικά το μήνυμα εφ’ όσον έχει τη σωστή κωδικοσελίδα. Αν όμως προσπαθήσει να διαβάσει το μήνυμα σε κάποιο υπολογιστή με Unix mailer ή δεν έχει ρυθμίσει σωστά το δικό του πρόγραμμα, τότε θα λάβει μια σειρά από ακατανόητα σύμβολα.

34 Dalab Internet - 34 Ιδιαιτερότητες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο Επειδή υπάρχουν ακόμη πολλοί χρήστες οι οποίοι διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους με προγράμματα Unix, αν θέλουν να είναι σίγουροι ότι το μήνυμά τους θα φθάσει στον προορισμό του και θα είναι κατανοητό, είναι καλύτερα να το γράψουν με λατινικούς χαρακτήρες Ένα κείμενο με ελληνικό περιεχόμενο και λατινικά γράμματα έχει επικρατήσει να αποκαλείται greeklish Περισσότερα στη διεύθυνση: http://peramos.ee.duth.gr/gyftopoulos/introduction.php ή στη διεύθυνση: http://pericles.ee.duth.gr/greeklish/ http://pericles.ee.duth.gr/greeklish/

35 Dalab Internet - 35 Ιδιαιτερότητες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο Οι διακομιστές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας συχνά επιβάλλουν περιορισμούς στο συνολικό μέγεθος των διακινούμενων μηνυμάτων και το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο συνήθως, ανέρχεται στα 2 Mbytes. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα επισυναπτόμενα αρχεία να συμπιέζονται έτσι ώστε να αποκτούν το ελάχιστο δυνατό μέγεθος και να διακινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα.

36 Dalab Internet - 36 Μεταφορά αρχείων Το FTP (File Transfer Protocol) είναι ένα παράδειγμα εφαρμογής της αρχιτεκτονικής πελάτη/διακομιστή (client/server) Για να συνδεθούμε με τον απομακρυσμένο υπολογιστή που παρέχει υπηρεσίες FTP αρκεί να γράψουμε : ftp ή ftp Το απομακρυσμένο σύστημα ζητά το αναγνωριστικό του χρήστη (login) Στη συνέχεια, το σύστημα ζητά να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό ασφαλείας, το γνωστό password Για να συνδεθούμε ανώνυμα δηλαδή, χωρίς τη χρήση password αρκεί να δώσουμε σαν αναγνωριστικό τη λέξη guest και σαν password συνήθως το E-mail μας.

37 Dalab Internet - 37 Διαθέσιμα προγράμματα FTP Το πρόγραμμα WS_FTP στη διεύθυνση : www.ipswitch.com/downloads/index.html το FTP Voyager στη διεύθυνση http://www.ftpvoyager.com/ http://www.ftpvoyager.com/ το πρόγραμμα CuteFTP! στη διεύθυνση : http://www.sofotex.com/download/FTP_Software/ το πρόγραμμα SmartFTP : http://www.smartftp.com/ http://www.smartftp.com/ το πρόγραμμα FlashFXP : http://www.flashfxp.com/ http://www.flashfxp.com/ το πρόγραμμα FileZilla, the free FTP solution: http://filezilla-project.org/ http://filezilla-project.org/

38 Dalab Internet - 38 Σύνδεση από απόσταση Telnet Όταν συνδέεται κάποιος σ’ έναν υπολογιστή με το Telnet, μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους που παρέχει αυτός ο υπολογιστής Για να συνδεθούμε αρκεί να γράψουμε : telnet ή πρέπει να υπάρχει λογαριασμός του χρήστη στον υπολογιστή που επιχειρείται η σύνδεση. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η πρόσβαση στον υπολογιστή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα

39 Dalab Internet - 39 Δυστυχώς, η εξ αποστάσεως σύνδεση σε κάποιον υπολογιστή με αυτό τον τρόπο, παρουσιάζει το μεγάλο μειονέκτημα της μεταφοράς των δεδομένων, ακόμη και του κωδικού αναγνώρισης (password) σε μη κωδικοποιημένη μορφή, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο υποκλοπής χρήσιμων πληροφοριών!!! Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί το πρωτόκολλο SSH το οποίο κωδικοποιεί ΟΛΑ τα διακινούμενα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου και του password. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που υλοποιούν το πρωτόκολλο SSH και θα πρέπει να προτιμούνται από την εντολή Telnet

40 Το πρόγραμμα TeamViewer Το πρόγραμμα TeamViewer δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης στην επιφάνεια εργασίας οποιουδήποτε έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο Δηλαδή, επιτυγχάνεται ο απομακρυσμένος έλεγχος ενός υπολογιστή οπουδήποτε στο Διαδίκτυο (ακόμη κι αν υπάρχει εγκατεστημένο firewall) Βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.teamviewer.com Dalab Internet - 40

41 Dalab Internet - 41 Νέες μορφές επικοινωνίας Ένα νέο κοινωνικό ρεύμα διαμορφώνει μια νέα μορφή επικοινωνίας μέσω της προσωπικής έκφρασης των χρηστών του Διαδικτύου Το όνομα του είναι ιστολόγιο (blog), ε κείνος ο οποίος το προκαλεί λέγεται blogger και η διαδικασία δημοσίευσης των πληροφοριών αποκαλείται blogging Ένα ιστολόγιο είναι ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο, μια μετεξέλιξη του chat, μια ελεύθερη ενημέρωση των χρηστών του Διαδικτύου και πολλές φορές εστία κοινωνικής αντίστασης Εκτιμάται ότι, κάθε λεπτό προστίθεται και ένα νέο blog διεθνώς και ο συνολικός αριθμός διπλασιάζεται κάθε έξι (6) μήνες

42 Dalab Internet - 42 Κανόνες συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο Υπάρχει μια απλή δεοντολογία η οποία οριοθετεί τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει κάποιος χρήστης και η οποία συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτύου Σε διεθνές επίπεδο έχει επικρατήσει οι «άγραφοι» αυτοί κανόνες να αναφέρονται ως Netiquette ή etiquette of the Net (ηθική του Διαδικτύου).

43 Πρέπει να σεβόμαστε τους ακόλουθους κανόνες: Αποστολή μόνο ενυπόγραφων e-mails Σύντομα και σαφή μηνύματα Αποφυγή αποστολής μεγάλων αρχείων Σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) Αποφυγή του spamming Προστασία των προσωπικών δεδομένων Γρήγορη ανταπόκριση στην εισερχόμενη αλληλογραφία Ευγένεια και διακριτικότητα στις on line συναναστροφές Dalab Internet - 43

44 Dalab Internet - 44 Αναζητήσεις στο Διαδίκτυο Αναζητήσεις προσώπων - finger Αναζητήσεις πληροφοριών και προγραμμάτων Τρόποι αναζήτησης αναζήτηση με περιήγηση (browsing) αναζήτηση με χρήση θεματικών ευρετηρίων (subject directories) αναζήτηση με χρήση μηχανών αναζήτησης (search engines) συνδυαστική αναζήτηση (combined search engine/subject directory) (Υπολογίζεται ότι και οι καλλίτερες μηχανές αναζήτησης δεν περιέχουν περισσότερες από το 16% των διαθέσιμων ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο)

45 Dalab Internet - 45 Εργαλεία αναζήτησης Σε μια μηχανή αναζήτησης διακρίνουμε: το ειδικό πρόγραμμα (robot, spider, crawler, κ.ά.), το οποίο αναλαμβάνει να εξερευνήσει όχι μόνο την κύρια σελίδα αλλά και τις συνδεόμενες σε αυτό σελίδες (web pages) το ευρετήριο (index) που δημιουργείται και αναλαμβάνει να ευρετηριάσει όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται την τελική εφαρμογή δηλαδή, το πρόγραμμα (browser - φυλλομετρητής) που λαμβάνει την ερώτηση του χρήστη, τη συγκρίνει με τα δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων και επιστρέφει τα δεδομένα που ταιριάζουν καλύτερα στο ερώτημα που υπέβαλε ο χρήστης

46 Dalab Internet - 46 Βελτίωση της κατάταξης μιας σελίδας Ο αριθμός των συνδέσεων (links) είναι ο πιο σημαντικός (αλλά όχι και ο μόνος) παράγοντας για να πάρει καλύτερη θέση Η σχετικότητα – Δηλαδή, είναι οι σελίδες που συνδέονται στη δική μας σχετικές, χρήσιμες αλλά και σημαντικές στους επισκέπτες της μηχανής αναζήτησης Το συνδεόμενο κείμενο – Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν άλλες σελίδες στη δική μας είναι οι πιο σοβαροί παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της δημοτικότητας μιας σελίδας. Πρέπει να χρησιμοποιούν όλοι στη σελίδα τους τις ίδιες ακριβώς λέξεις που να περιγράφουν τη σελίδα μας για να συνδεθούν με αυτή

47 Dalab Internet - 47 Tο μέλλον του Διαδικτύου Από 32 bits όπου αποθηκεύεται μία διεύθυνση (IPV 4), θα περάσουμε στα 128 bits (IPV 6) Περισσότερα στη διεύθυνση http://www.ipv6.org/http://www.ipv6.org/ Όσον αφορά τον παγκόσμιο ιστό, ήδη έχει τελειώσει το Web 1.0 Δηλαδή, η εκδοχή κατά την οποία ήταν αρκετή μια ιστοσελίδα η οποία εμφάνιζε απλά στο Διαδίκτυο το περιεχόμενό της και την οποία διάβαζε ένας μεγάλος αριθμός από αναγνώστες ή κυβερνοναύτες

48 Dalab Internet - 48 Μέχρι το 2001 υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός και πακτωλός χρημάτων για την ανάπτυξη ιστοσελίδων Γρήγορα όμως, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν αρκετή η ανάπτυξη νέων ιστοσελίδων και η πρόσθεση νέου περιεχομένου αλλά απαιτείτο και η διαχείριση του ιλιγγιωδώς αυξανόμενου όγκου των δεδομένων Η αναζήτηση των νέων εργαλείων τα οποία θα διαχειρίζονταν και θα αξιοποιούσαν τη συσσωρευμένη γνώση γέννησε το λεγόμενο Web 2.0. Το Web 2.0. θα βλέπει το Διαδίκτυο σαν πλατφόρμα εργασίας Κύριοι εκπρόσωποι του Web 2.0 είναι οι εταιρείες οι οποίες προσφέρουν στοχευόμενη διαφήμιση και οι εταιρείες οι οποίες παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν σαν πλατφόρμα για τις δικές τους συναλλαγές στο Διαδίκτυο

49

50 Dalab Internet - 50 Tο μέλλον του Διαδικτύου Σ’ αυτή τη λογική κινούνται και πολλές άλλες προσπάθειες όπως η ανοικτή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, η οποία εφαρμόζει τη συλλογική νοημοσύνη και επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να την εμπλουτίσουν εθελοντικά Όλες οι υπηρεσίες οι οποίες και χαρακτηρίζουν το Web 2.0 δεν βασίζονται σε νέες τεχνολογίες ή νέα πρωτόκολλα αλλά σε τεχνικές και γλώσσες προγραμματισμού οι οποίες έχουν ήδη δοκιμαστεί και παράλληλα συνεχίζουν να εξελίσσονται, όπως:

51 Dalab Internet - 51 Ajax : (Asynchronous Javascript And Xml) Τεχνική η οποία προτάθηκε από τον Jesse James Garrett το Φεβρουάριο του 2005 για την ανάπτυξη βέλτιστων εφαρμογών στο διαδίκτυο CSS : (Cascading Style Sheet) Τεχνική για την περιγραφή της παρουσίασης των κειμένων XHTML : (Extensible HTML) Γλώσσα προγραμματισμού με αυστηρότερο συντακτικό από αυτό της HTML RSS/Atom feed : Τεχνική ταυτόχρονης δημοσίευσης του περιεχομένου σε περισσότερες από μιας τοποθεσίες

52

53 Εξέλιξη του Web

54 Web 1.0 was about connecting information and getting on the net Web 2.0 is about connecting people - putting the "I" in user interface, and the "we" into webs of social participation Web 3.0, the next stage, is starting now. It is about representing meanings, connecting knowledge, and putting these to work in ways that make our experience of internet more relevant, useful, and enjoyable Web 4.0 will come later. It is about connecting intelligences in a ubiquitous web where both people and things reason and communicate together. Over the next decade, semantic technologies will spawn multi-billion dollar technology markets that will drive trillion dollar global economic expansions to transform industries as well as our experience of the internet

55

56

57 Dalab Internet - 57 Tο μέλλον του Διαδικτύου Το επόμενο μεγάλο βήμα εξέλιξης στο Διαδίκτυο αποτελεί το Σημασιολογικό Διαδίκτυο (Semantic Web) Το σημασιολογικό Διαδίκτυο προκύπτει από την εκρηκτική ανάπτυξη του παγκόσμιου ιστού και των προβλημάτων πληροφοριακής υπερφόρτισης Η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα τα τελευταία χρόνια κινείται δραστήρια προς την κατεύθυνση της νέας μορφής του Διαδικτύου όπου θα υπάρχει σαφής αναπαράσταση του νοήματος των πληροφοριών και των εγγράφων επιτρέποντας την αυτόματη επεξεργασία τους Το σημασιολογικό Διαδίκτυο θα επιτρέπει την ενοποίηση των διαδικτυακών πόρων με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων γνωστών ως πρακτόρων (agents)

58 Dalab Internet - 58

59 Σχετικό Βιβλίο http://dalab.ee.duth.gr/~karakos/index.php/books/biblio http://dalab.ee.duth.gr/~karakos/index.php/books/biblio

60 The Best Jobs of 2014 http://www.alec.co.uk/free-career-assessment/top-10-most- popular-careers.htm

61 ΕΡΓΑΣΙΑ (?) Dalab Internet - 61


Κατέβασμα ppt "Dalab Internet - 1 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α3. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google