Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ι. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015/2016 ΕΡΓΟ: «Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας για την τριετία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ι. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015/2016 ΕΡΓΟ: «Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας για την τριετία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 E-Mail Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ι. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015/2016 ΕΡΓΟ: «Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας για την τριετία 2015/2018» Δράση 3-Γ.iv

2 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αλλιώς e-mail (electronic mail), είναι η πρώτη δικτυακή υπηρεσία στην ιστορία της διασύνδεσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και μία από τις υπηρεσίες που ανέδειξαν και διέδωσαν στο ευρύ κοινό, το διαδίκτυο (Internet). Είναι δε τέτοιος ο βαθμός χρησιμοποίησης του που, πρόσφατα, η Ελληνική κυβέρνηση δια νόμου το αναβάθμισε (μαζί με την τηλεομοιοτυπία- FAX) ως αποδεκτό τρόπο για επίσημη αλληλογραφία

3 Κάθε χρήστης του διαδικτύου έχει μία ηλεκτρονική διεύθυνση που αντιστοιχεί σε μία ηλεκτρονική « ταχυδρομική θυρίδα » έξω από τον υπολογιστή του, όπου αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή

4 Η διεύθυνση του κάθε χρήστη έχει την παρακάτω μορφή Όνομα_χρήστη@τοποθεσία

5 Το μήνυμα π ου θα συντάξει ο χρήστης, μ π ορεί να α π οτελείται μόνο α π ό κείμενο ( μορφο π οιημένο ή όχι ) ή να είναι εμ π λουτισμένο και με εικόνες. Μ π ορεί ε π ίσης ο χρήστης να ε π ισυνάψει (Attach) κά π οιο ή κά π οια αρχεία, ο π οιουδή π οτε τύ π ου ( Μορφο π οιημένα κείμενα, λογιστικά φύλλα, εικόνες, ήχο, video κτλ.)

6 Λογισμικό στον Η / Υ του χρήστη Ένα πρόγραμμα αυτού του είδους χρησιμοποιείται συνήθως όταν ο χρήστης έχει αγοράσει σύνδεση στο διαδίκτυο ( Internet ) από κάποιον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του Παγκόσμιου Πληροφοριακού Ιστού Το λογισμικό της κατηγορίας αυτής υπάρχει εγκατεστημένο σε υπολογιστές εταιριών που προσφέρουν την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του παγκόσμιου πληροφοριακού ιστού

7 Όνομα χρήστη (User name) : Κάθε χρήστης ο π οιουδή π οτε δικτύου π ρέ π ει να έχει ένα μοναδικό όνομα στο συγκεκριμένο δίκτυο. Για το όνομα αυτό α π οφασίζει ο χρήστης ο ο π οίος καλείται, στη διάρκεια της εγγραφής του, να δηλώσει το όνομα π ου θα χρησιμο π οιεί κατά τη διάρκεια της σύνδεσής του. Το όνομα αυτό π ρέ π ει να α π οτελείται μόνο α π ό λατινικούς χαρακτήρες ή / και αριθμούς και καλό θα είναι να θυμίζει το π ραγματικό όνομα του χρήστη.

8 Κρυφός κωδικός (Password) : Ε π ειδή το όνομα χρήστη είναι « δημόσιο » και μ π ορεί ο καθ ’ ένας να το δει, θα π ρέ π ει να υ π άρχει και δεύτερος κωδικός, κρυφός αυτή τη φορά, π ου θα π ιστο π οιεί την ταυτότητά του χρήστη και θα τον ξέρει μόνον εκείνος. Και αυτός ο κωδικός θα π ρέ π ει να α π οτελείται μόνο α π ό λατινικούς χαρακτήρες ή / και αριθμούς και θα π ρέ π ει να είναι τέτοιος ώστε δύσκολα να μ π ορεί κά π οιος να τον ξεχάσει.

9 Δ ιακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας Το π ρωτόκολλο ε π ικοινωνίας π ου χρησιμο π οιεί ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας είναι το POP (Post Office Protocol) Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας είναι το SMTP (Simple mail Transfer Protocol)

10 Σύνδεση στο Διαδίκτυο - Internet. Για να αποκτήσετε σύνδεση στο Διαδίκτυο χρειάζεστε τα ακόλουθα: Έναν προσωπικό υπολογιστή Μια ευρυζωνική σύνδεση, την οποία μπορείτε να αγοράσετε συνδρομητικά από έναν πάροχο. Η ελάχιστη ταχύτητα είναι 2Mbps, αλλά είναι αρκετή. Το μηνιαίο κόστος πλέον είναι σχετικά μικρό.

11 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείο χρησιμοποιώντας κάποιον από τους γνωστούς παρόχους, όπως την εταιρία Google (για να το κάνετε αυτό πηγαίνετε στη διεύθυνση http://www.gmail.com/), ή απλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας δίνει δωρεάν ο πάροχος ευρυζωνικής σύνδεσης που έχετε επιλέξει. http://www.gmail.com/ Προσοχή: Φροντίστε να διαλέξετε όνομα χρήστη το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό για εσάς, ή την επιχείρησή σας, και πάντα προσοχή στον κωδικό πρόσβασης που θα διαλέξετε.

12 Χρησιμο π οιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εκτός της εργασίας, 1. μ π ορείτε να ενημερώνεστε μέσω ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletter) για τα ενδιαφέροντα σας, 2. να ανταλλάσσετε α π όψεις με συναδέλφους σας α π’ όλη τη χώρα, ή όλο τον κόσμο αν θέλετε, χρησιμο π οιώντας κά π οια ταχυδρομική λίστα μηνυμάτων (mailing list), 3. να ε π ικοινωνείτε με συγγενείς και φίλους σας π ου μ π ορεί να βρίσκονται σε ο π οιοδή π οτε σημείο στον κόσμο

13 Οι μηχανές αναζήτησης είναι δωρεάν υπηρεσίες από διάφορους παρόχους, που επιτρέπουν στους χρήστες να αναζητήσουν πληροφορία στον Παγκόσμιο Ιστό. Γνωστές μηχανές αναζήτησης είναι To Google Search: http://www.google.grhttp://www.google.gr To Bing: http://www.bing.comhttp://www.bing.com To Yahoo! Search: http://search.yahoo.com/http://search.yahoo.com/ Με την πρώτη να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς

14 O χρήστης προσδιορίζει κάποιο ερώτημα, και η μηχανή αναζήτησης επιστρέφει τα αποτελέσματα. Για να κάνετε κάποιο ερώτημα δε χρειάζεται να έχετε τεχνικές γνώσεις.

15 Μπορείτε να βρείτε: Πληροφορίες σε μορφή κειμένου Εικόνες Νέα Βίντεο Χάρτες Δορυφορικές Φωτογραφίες Και πολλά ακόμα… όπως: πρόγνωση καιρού, τον ανταγωνισμό σας, πληροφορίες για τα προϊόντα σας και για νέες καλλιέργειες, πιθανές αγορές και αγοραστές, συμβουλές και πρότυπα ποιότητας.

16 Μία μηχανή αναζήτησης (με κλασικό εκπρόσωπο την Google) μπορεί να λαμβάνει μέχρι και 200 εκατομμύρια ερωτήματα για αναζήτηση κάθε ημέρα. Έχει πληροφορίες για: Περίπου 20 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες Περίπου 10 δισεκατομμύρια εικόνες Περισσότερο από 800 εκατομμύρια Usenet messages Συνολικά περίπου 31 δισεκατομμύρια πληροφορίες διαφόρων τύπων! 16

17 Γίνετε όσο το δυνατόν σαφέστεροι στις πληροφορίες που αναζητάτε. Όταν πληκτρολογούμε λέξεις χωρισμένες με κενά μεταξύ τους, σημαίνει αναζήτηση για σελίδες που περιέχουν και τις τρεις λέξεις. Το Google διαγράφει από τους όρους που του δίνετε κάποιες κοινές λέξεις, όπως το «από», «το», καθώς και μερικά απομονωμένα γράμματα και αριθμούς. Αν θέλετε να συμπεριληφθούν στην αναζήτηση πρέπει να προτάξετε το + ή να βάλετε όλη την πρόταση σε διπλά εισαγωγικά. Αν θέλετε να αναζητήσετε μία συγκεκριμένη φράση στην οποία έχει σημασία οι λέξεις να μην είναι διάσπαρτες, πρέπει να την περικλείσετε σε εισαγωγικά.

18 Μερικά από τα πιο γνωστά μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι: Το Facebook: http://www.facebook.comhttp://www.facebook.com Το Twitter: http://www.twitter.comhttp://www.twitter.com Το Flickr: http://www.flickr.comhttp://www.flickr.com Το YouTube: http://www.youtube.comhttp://www.youtube.com To Google+: http://plus.google.comhttp://plus.google.com Η πρόσβαση σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες είναι δωρεάν και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να δημιουργήσετε ένα δικό σας λογαριασμό. Η δύναμη που δίνεται στον καταναλωτή μέσα από τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι τεράστια. Οι πηγές ενημέρωσης και επιρροής είναι πλέον και οι διαδικτυακοί φίλοι ή ακόμα και άγνωστοι που είχαν μια εμπειρία με κάποια υπηρεσία ή προϊόν και το ανέφεραν στο facebook, twitter ή σε κάποιο σχόλιο ενός blog. Τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης θα αποκτούν σταδιακά συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο της ενημέρωσης, επικοινωνίας και επομένως επιρροής μας. Αποτελούν σίγουρα ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να αναπτύξετε την επιχειρηματικότητά σας

19 Μπορείτε να επεκτείνετε την παρουσία σας στον Παγκόσμιο Ιστό δημιουργώντας ένα Διαδικτυακό Τόπο (Web Site). Για να το κάνετε αυτό χρειάζεται να: Διαλέξετε ένα όνομα (domain name). Π.χ. www.easlaconia-farmers.gr.www.easlaconia-farmers.gr Η αγορά ενός τέτοιου ονόματος γίνεται για δύο συνήθως χρόνια και είναι της τάξης των 20€ έως 30€, ενώ έχετε δικαίωμα ανανέωσης μετά τη λήξη. Ενοικιάσετε ένα «χώρο» στον οποίο θα φιλοξενηθεί ο Διαδικτυακός σας Τόπος. Η πληρωμή είναι συνήθως ετήσια. Κατασκευάσετε το Διαδικτυακό Τόπο. Θα πρέπει να διαλέξετε κάποιον ειδικό, ο οποίος θα αναλάβει την κατασκευή. Το κόστος συνήθως ξεκινάει από μερικές εκατοντάδες ευρώ.

20 Ι. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ι. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015/2016 ΕΡΓΟ: «Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας για την τριετία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google