Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Tο μοντέλο «μεικτής» ηλεκτρονικής μάθησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δημοσίου μέσω τηλεκπαίδευσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Tο μοντέλο «μεικτής» ηλεκτρονικής μάθησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δημοσίου μέσω τηλεκπαίδευσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Tο μοντέλο «μεικτής» ηλεκτρονικής μάθησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δημοσίου μέσω τηλεκπαίδευσης.

2 Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α) Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) 12 αποκεντρωμένες περιφερειακές δομές: Π.ΙΝ.ΕΠ.

3 ΤΟΜΕΙΣ ΙΝ.ΕΠ. Εισαγωγικής εκπαίδευσης Δημοσίου Management Οικονομικών Θεμάτων Περιβάλλοντος Πολιτισμού Νέων Τεχνολογιών Ξένων γλωσσών

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (Π.ΙΝ.ΕΠ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΣΤΕΡΕΑΣ (ΛΑΜΙΑ) Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΤΡΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ) Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟ) ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

5 Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α: Παρέχει προγράμματα σπουδών υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Αναλαμβάνει την εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα Οργανώνει σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης για το σύνολο των υπηρετούντων στο Δημόσιο Τομέα. Αναλαμβάνει την Επιμόρφωση των Αιρετών του Δημόσιου Τομέα Σχεδιάζει & οργανώνει επιστημονικά συνέδρια & ημερίδες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τους Δημοσίους υπαλλήλους

6 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Αποκέντρωση επιμορφωτικών δράσεων – ενίσχυση της περιφέρειας Διοικητική αναδιοργάνωση Ανάπτυξη σχέσεων εταιρικότητας με κοινωνικούς εταίρους Ποιοτική αναβάθμιση επιμορφωτικών προγραμμάτων Ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων

7 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Το ΙΝ.ΕΠ. και τα Π.ΙΝ.ΕΠ. εφαρμόζουν μικτό μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης(blended learning) το οποίο συνδυάζει την παραδοσιακή μετωπική(F2F) εκπαίδευση, με εκείνη που βασίζεται σε υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Τα επιμορφωτικά προγράμματα ολοκληρώνονται σε 3 φάσεις & είναι διάρκειας 35 ωρών κατανεμημένων από 5 έως 12 ημέρες ανάλογα με το είδος του προγράμματος.

8 ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  Α’ φάση: Έναρξη, με F2F εκπαίδευση όπου: Παρουσιάζονται οι στόχοι του προγράμματος Εξηγούνται οι βασικές θεωρητικές έννοιες - περιεχόμενο Παρουσιάζονται τα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης Δημιουργία ομάδων για εργασία Ενίσχυση δεσμών μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών Διάρκεια από 14 έως 35 ώρες

9  Β’ φάση: Το κυρίως μέρος του προγράμματος, έχοντας ως μέσο: Σύστημα τηλεδιασκέψεων σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα Πλατφόρμα «σύγχρονης» τηλεκπαίδευσης Πλατφόρμα «ασύγχρονης» τηλεκπαίδευσης Διάρκεια από 21 έως 35 ώρες

10   Α’ μέσο: Τηλεδιάσκεψη Σύνδεση(MCU) συστημάτων τηλεδιάσκεψης ΙΝ.ΕΠ.- Π.ΙΝ.ΕΠ. μέσω ευρυζωνικού δικτύου(ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για audio/video & data διάσκεψη Εισηγητής σε μια από τις αίθουσες τηλεδιάσκεψης, υποστηριζόμενος από τεχνικό. Οι άλλες αίθουσες υποστηρίζονται επίσης από τεχνικούς. Αριθμός αιθουσών: 3 Αριθμός εκπαιδευομένων: 20 ανά αίθουσα

11 Μοντέλο Α: σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης ΙΝΕΠ – ΠΙΝΕΠ Ή ΆΛΛΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΟΣ επιμορφωτής οργανωτής τεχνικός ΙΝΕΠ – ΠΙΝΕΠ εκπαιδευόμενοι τεχνικός

12 Απαιτήσεις εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης MDU (Modular Distribution Unit) Οθόνη / Οθόνες (με διαμοιρασμό) Κονσόλα ήχου – μικρόφωνα, ενισχυτές, ηχεία Γραμμή internet ( 1mb + ) Εταιρίες : Tandberg, Sony κ.α.

13

14   Β’ μέσο: Σύγχρονη τηλεκπαίδευση Χρήση πλατφόρμας σύγχρονης μάθησης-Centra Symposium Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν από απόσταση και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέσω Η/Υ συνδεδεμένου στο διαδίκτυο, κάνοντας χρήση web κάμερας. Αριθμός εκπαιδευομένων: 20

15 Μοντέλο Β: Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΙΝΕΠ – ΠΙΝΕΠ Ή ΆΛΛΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΟΣ επιμορφωτής ΙΝΕΠ – ΠΙΝΕΠ εκπαιδευόμενοι ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΙΤΙ

16 CentraOne 7.0 - Symposium

17   Γ’ μέσο: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν μέσω κατάλληλα παραμετροποιημένης πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης(Moodle) Η μελέτη γίνεται στο χρόνο και στο ρυθμό που εξυπηρετεί τον κάθε εκπαιδευόμενο χωριστά Το εκπαιδευτικό υλικό είναι κρεμασμένο στην πλατφόρμα, σε μορφή ‘learning objects’ Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας υπάρχουν ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης. Υπάρχει τεχνικός ο οποίος συνεργάζεται & υποστηρίζει εκπαιδευτή & εκπαιδευόμενους

18 Μοντέλο Γ: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΟΣ επιμορφωτής τεχνικός ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΙΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΑ υποστήριξη

19 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

20  Γ’ φάση: Αξιολόγηση του προγράμματος: Από εκπαιδευτές Από εκπαιδευόμενους Αξιολόγηση εκπαιδευομένων: Τεστ Μελέτες περίπτωσης Άλλοι τρόποι Διάρκεια: 1 έως 2 ώρες Τρόπος: F2F ή εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας

21 AΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΙΝ.ΕΠ. - Π.ΙΝ.ΕΠ. Αύξηση ρυθμού κατάρτισης Δ.Υ. - αναβάθμιση προσόντων ανθρωπίνου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης Αύξηση ρυθμού κατάρτισης Δ.Υ. - αναβάθμιση προσόντων ανθρωπίνου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης Ενίσχυση συνεργατικής μάθησης Ενίσχυση συνεργατικής μάθησης Κατάργηση περιορισμών τόπου & χρόνου Κατάργηση περιορισμών τόπου & χρόνου Συμμετοχή ειδικών-συμβούλων με εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς Συμμετοχή ειδικών-συμβούλων με εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς Δυνατότητα επιμόρφωσης ΑΜΕΑ Δυνατότητα επιμόρφωσης ΑΜΕΑ

22 20072008 Αριθμός Προγραμ- μάτωνΑριθμός Επιμορφούμε- νων Αριθμός Προγραμ- μάτωνΑριθμός Επιμορφούμε- νων ΙΝ.ΕΠ.1420820300 Π.ΙΝ.ΕΠ.2944144700 ΣΥΝΟΛΟ43649671000

23 Κόστος προγραμμάτων σe online-learning  Δύο κατηγορίες για κοστολόγηση:  Δύο κατηγορίες για κοστολόγηση: 1. 1. Σταθερά κόστη Διοικητικός χρόνος Βοηθητική υποστήριξη Εξοπλισμός Υποστήριξη δικτύου Υποστήριξη από Servers

24 2. 2. Μεταβλητά κόστη(εξαρτώμενα από τον αριθμό επαναλήψεων των προγραμμάτων): Αμοιβή εισηγητών Αμοιβή τεχνικών Εκπαιδευτικό υλικό Έξοδα ταχυδρομείου

25 Κόστη που μετρώνται στα προγράμματα των ΙΝ.ΕΠ. – Π.ΙΝ.ΕΠ.: Αμοιβή Εισηγητών & Τεχνικών Έξοδα μετακινήσεων – διαμονών Έξοδα Courier Έξοδα αναπαραγωγής υλικού Αναλώσιμα Catering

26 Δεν υπολογίζονται κόστη που σχετίζονται με: Τεχνικό εξοπλισμό(Servers, H/Y, κάμερες κ.α.) Τηλεδιάσκεψη (υποστηρίζεται από ‘ΣΥΖΕΥΞΙΣ’) Πλατφόρμα Σύγχρονης Εκπαίδευσης(υποέργο8 ΚτΠ) Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης( Ανοικτού κώδικα) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (έως τώρα χωρίς δαπάνη)

27 Δημήτριος Τσιμάρας Δημήτριος Τσιμάρας Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας ΙΝ.ΕΠ. Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας ΙΝ.ΕΠ.  :2131306410  :2131306410 Ε-mail: dtsimaras@ekdd.gr Ε-mail: dtsimaras@ekdd.gr

28 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

29 ΜΕΤΡΙΚΕΣ E-LEARNING   TC (Classroom)-TC (e-Learning)=TS from e-learning, όπου TC=total costs και TS=total savings (εξοικονόμηση)   Break Even analysis: υπολογίζει ακριβώς το σημείο από το οποίο αρχίζει το e-learning project εξοικονομεί χρήματα για την επιχείρηση   Cost/Benefit Ratio: αναλογία που αντικατοπτρίζει την απόδοση κάθε μονάδας χρήματος που επενδύεται   Return on Investment (ROI): απεικόνιση συνολικής απόδοσης της επένδυσης σε ποσοστό «%»   Internal Rate of Return – IRR: υπολογίζει το συνολικό εσωτερικό επιτόκιο που αποδίδει η επένδυση. Βοηθάει στη σύγκριση με άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους.

30 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ROI OF LEARNING   TACP - TACNP = PNS   TCT / number of students = CPS Εκφράζει το συνολικό κόστος ανά εκπαιδευόμενο   TB (in $) * 100 / TTC = ROI Η απόδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος «%»   BCR = Program benefits / Program costs Αναλογία απόδοσης   Payback Period = Investment / Benefits-Investment Months «Πότε η αρχική μου επένδυση θα καλυφθεί οικονομικά από τις μελλοντικές οικονομικές εισροές;»

31 ΤΑ 4+1 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Reaction and Planned Action Learning Job Application Kirkpatrick (1975) Business Results Return on Investment (ROI) J.J. Phillips (1996) «Η απεικόνιση των κερδών σε χρηματικές μονάδες, που απορρέουν από την εκπαίδευση των εργαζομένων μιας επιχείρησης».

32 ΜΟΝΤΕΛΟ ROI Συλλογή Δεδομένων Απομόνωση αποτελεσμάτων εκπαίδευσης Μετατροπή σε χρηματική αξία Υπολογισμός επιστρεφόμενης εκπαίδευσης Σύνοψη κόστους προγράμματος Προσδιορισμός ανέφικτων ωφελειών Εργαλεία αποτίμησης Σκοποί αποτίμησης Χρόνος αποτίμησης Επίπεδα αποτίμησης

33 ΜΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ   π.χ. οργανωσιακή δέσμευση, αίσθημα αδικίας, βελτίωση επικοινωνίας, μείωση συγκρούσεων, ανύψωση ηθικού εργαζομένων   Δεν μπορούν να αποδοθούν σε χρηματικές μονάδες.   Εξίσου σημαντικά με τα μετρήσιμα.   Εντοπισμός (4 τρόποι)   Ποιοτικά δεδομένα, υποστηρικτικά στοιχεία   Μετατροπή τους σε χρηματικές μονάδες μπορεί να είναι οικονομικά ασύμφορη.


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Tο μοντέλο «μεικτής» ηλεκτρονικής μάθησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δημοσίου μέσω τηλεκπαίδευσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google