Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διεπιστημονική σχέση των μαθηματικών με την πληροφορική σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ευδοξία Πλουμούδη (ΑΕΜ: 2763) Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διεπιστημονική σχέση των μαθηματικών με την πληροφορική σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ευδοξία Πλουμούδη (ΑΕΜ: 2763) Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διεπιστημονική σχέση των μαθηματικών με την πληροφορική σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ευδοξία Πλουμούδη (ΑΕΜ: 2763) Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος Σάλτας ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

2 Ορισμός διεπιστημονικότητας γέννηση Γνώσεις και επιδεξιότητες διδακτικού αντικειμένου x χρησιμοποιούνται για την αιτιολόγηση διδακτικού αντικειμένου y. Γνώσεις και επιδεξιότητες από το x χρησιμοποιούνται κατά τη «γέννηση» της θεωρίας του y. 2

3 Ορισμός παράλληλης εκπαίδευσης Ως «παράλληλη διδασκαλία» ορίζεται η διδασκαλία δύο επιστημονικών τομέων παράλληλη και συγκεκριμένα (π.χ. πληροφορικής και μαθηματικών). Κατά την παράλληλη διδασκαλία οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται έννοιες πληροφορικής και μαθηματικών και λύνονται κυρίως μαθηματικές ασκήσεις με τη χρήση και των δύο μέσων. 3

4 Πλεονεκτήματα της χρήσης Η/Υ στην εκπαίδευση γρηγορότεραακριβέστερα  Δίνει τη δυνατότητα κατασκευής σχημάτων γρηγορότερα και ακριβέστερα σε σχέση με το χέρι (με μολύβι και χαρτί). δουλεύεισυνεχώς  Μπορεί πρακτικά να δουλεύει συνεχώς και να λύνει ασκήσεις χωρίς να κουράζεται. Με τον τρόπο αυτό κερδίζεται αρκετός χρόνος. εκμάθηση  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά την εκμάθηση μιας έννοιας (διδακτικά προγράμματα). 4

5 Χαρακτηριστικά διεπιστημονικής σχέσης Πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα (περιλαμβάνουν εικόνες από αντικείμενα εποχής ή και αναπαραστάσεις γεγονότων. Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες. Παιδαγωγικά παιχνίδια (π.χ. σκάκι, γεωγραφική,κ.α.). Κινούμενα σχέδια με δυνατότητα αλληλεπίδρασης. 5

6 Προγράμματα – εκπαιδευτικά λογισμικά  Λογισμικό χωρίς σαφές εκπαιδευτικό περιεχόμενο  Οι επεξεργαστές κειμένου  Υπολογιστικοί πίνακες, λογιστικά και στατιστικά πακέτα  Συστήματα διαχείρισης βάσης δεδομένων  Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, γεωγραφικοί άτλαντες, αντιλεξικά θησαυροί.  Επεξεργασία πληροφοριών  Λογισμικά παρουσίασης  MS- Power Point  Asymetrix Toolbook II Instructor 6.5  Macromedia Authorware  Macromedia Director κ.α.  Εκπαιδευτικό λογισμικό  Εξάσκηση- εκγύμναση  Διδακτικά  Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικά παιχνίδια  Προσομοιώσεις, παραδείγματα είναι οι προσομοιωτές πτήσεως 6

7 Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισμικού Στόχος Να υπάρχει ακρίβεια του περιεχομένου Καθοδηγητική δομή Εφαρμόσιμη υποστήριξη Αξιολόγηση 7

8 Παράδειγμα παράλληλης εκπαίδευσης «Να κατασκευαστεί τρίγωνο γνωστών τριών σημείων του A, B και C. Να μετρηθούν οι εσωτερικές γωνίες Β και C και η εξωτερική γωνία Α.» (Χρήση GeoGebra) 8

9 Σκοπός διεξαχθείσας έρευνας 9 Ως σκοπός της έρευνας τέθηκε η μελέτη των απόψεων καθηγητών σχετικά με το αν εφαρμόζεται η παράλληλη διδασκαλία των μαθηματικών και της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια ελληνική εκπαίδευση.

10 Υποθέσεις διεξαχθείσας έρευνας 10 1 η : Το είδος του σχολείου όπου εργάζεται ο εκπαιδευτικός επηρεάζει την εφαρμογή της παράλληλης διδασκαλίας; 2 η : Το ενδιαφέρον για περισσότερη εφαρμογή της παράλληλης διδασκαλία σχετίζεται με το φύλο του εκπαιδευτικού; 3 η : Το ενδιαφέρον για περισσότερη εφαρμογή της παράλληλης διδασκαλία σχετίζεται με το αν ο εκπαιδευτικός είναι μόνιμος ή όχι; 4 η : Η γνώση της παράλληλης διδασκαλίας επηρεάζεται από την ηλικία των εκπαιδευτικών;

11 Πληθυσμός και δείγμα διεξαχθείσας έρευνας 11 Πληθυσμός της έρευνας: Καθηγητές μαθηματικών και πληροφορικής του Ν. Καβάλας Δείγμα της έρευνας: 100 καθηγητές  68 Μαθηματικοί  32 Πληροφορικοί

12 Υλοποίηση διεξαχθείσας έρευνας 12 1. Ημερομηνία διεξαγωγής: 30/11/2015 – 29/02/2016 2. Δόμηση ερωτηματολογίου 3.Πιλοτική έρευνα (15ερωτηματολόγια) 4. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου δια ζώσης 5. Καταχώρηση και επεξεργασία αποτελεσμάτων στο SPSS

13 Ερωτηματολόγιο έρευνας 13 1. Έξι δημογραφικές ερωτήσεις (Φύλο, Ηλικία κ.α.) 2. Έξι ερωτήσεις με κλίμακα Likert 0 –4 3. Παρατηρήσεις 01234 ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα πολύ

14 Έλεγχος αξιοπιστίας δείγματος 14 Cronbach's AlphaN of Items 0,8714 Η αξιοπιστία του δείγματος είναι αρκετά υψηλή και προφανώς αποδεκτή

15 Δημογραφικά στοιχεία έρευνας (1/2) 15

16 Δημογραφικά στοιχεία έρευνας (2/2) 16

17 Τυπική απόκλιση (sd) Μικρότερη τυπική απόκλιση: 0,97 «Έχετε εφαρμόσει παράλληλη διδασκαλία μαθηματικών και πληροφορικής;» Μεγαλύτερη τυπική απόκλιση: 2,39 «Πιστεύετε ότι μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλη διδασκαλία μαθηματικών και πληροφορικής;» 17

18 Συντελεστής γραμμικής συσχέτισης (Pearson) Μέγιστη θετική συσχέτιση: Ε2 και Ε3 (r =+0,865, Sig.=0,000<0,01) Ελάχιστη θετική συσχέτιση: Ε1 και Ε2 (r = +0,454, Sig.=0,028<0,05) 18

19 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων (1/2) 19 1 η ερευνητική υπόθεση: Το είδος του σχολείου όπου εργάζεται ο εκπαιδευτικός επηρεάζει την εφαρμογή της παράλληλης διδασκαλίας; 2 η ερευνητική υπόθεση: Το ενδιαφέρον για περισσότερη εφαρμογή της παράλληλης διδασκαλία σχετίζεται με το φύλο του εκπαιδευτικού; 3 η ερευνητική υπόθεση: Το ενδιαφέρον για περισσότερη εφαρμογή της παράλληλης διδασκαλία σχετίζεται με το αν ο εκπαιδευτικός είναι μόνιμος ή όχι; Όσον αφορά την ανάλυση anova, για τις ερωτήσεις σε σχέση με το είδος του σχολείου, φύλο και τη θέση των ερωτηθέντων, συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει επίδραση μεταξύ των ομάδων μιας και δεν ισχύουν οι συνθήκες F>1 και Sig<0,05

20 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων (2/2) 20 4 η ερευνητική υπόθεση: Η γνώση της παράλληλης διδασκαλίας επηρεάζεται από την ηλικία των εκπαιδευτικών; Επαλήθευση υπόθεσης στις ερωτήσεις 11, 13 και 29 (F>1 και Sig<0,05): Ο έλεγχος αξιοπιστίας του δείγματος, συντελεστής alpha, για τις ερωτήσεις όπου παρατηρεί επίδραση του παράγοντα «Φύλο», έδειξε ότι ισούται με 0,820 και δηλώνει ότι τα αποτελέσματα είναι αποδεχτά. ΕρωτήσειςΤιμή FSig. Ερώτηση 1 8,932 0,000 Ερώτηση 2 3,749 0,014 Ερώτηση 46,1080,001

21 Έλεγχος post hoc Ερώτηση 1: παρατηρείται αξιόλογη διαφορά μέσων όρων μεταξύ όλων των ηλικιών η οποία ισούται με 1,62. Ο μέγιστος μέσος όρος ισούται με 2,62 (<=35) και ο ελάχιστος με 1,00 (36-45). Ερώτηση 2: υπάρχει αξιόλογη διαφορά μέσων όρων μεταξύ όλων των σχολικών μονάδων και μάλιστα μεγαλύτερη απ’ αυτή της ερώτησης 11 η οποία είναι ίση με 2,73. Ο μέγιστος μέσος όρος ισούται με 3,80 (46-55) και ο ελάχιστος με 2,10 (<=35). Ερώτηση 4: υπάρχει αξιόλογη διαφορά μέσων όρων μεταξύ όλων των σχολικών μονάδων. Η διαφορά αυτή είναι ίση με 1,40. Ο μέγιστος μέσος όρος ισούται με 4,20 (36-45) και ο ελάχιστος με 0,00 (<=35). 21

22 Συμπεράσματα(1/2) Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλη διδασκαλία μαθηματικών και πληροφορικής. Βάσει των στοιχείων της έρευνας, οι μισοί και πλέον συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η παράλληλη διδασκαλία μαθηματικών και πληροφορικής είναι ή μπορεί να είναι αποτελεσματική. 22

23 Συμπεράσματα(2/2) Σχεδόν οι μισοί εκ των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δεν έχει εφαρμόσει καθόλου την παράλληλη διδασκαλία μαθηματικών και πληροφορικής, αλλά μικρό μέρος εξ δηλώνει ότι θα τους ενδιέφερε να την εφαρμόσουν. Από τους δε εκπαιδευτικούς που έχουν εφαρμόσει την παράλληλη διδασκαλία μαθηματικών και πληροφορικής, οι μισοί και πλέον έμειναν ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματά της. 23

24 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Διεπιστημονική σχέση των μαθηματικών με την πληροφορική σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ευδοξία Πλουμούδη (ΑΕΜ: 2763) Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google