Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση της Εταιρείας Συμβούλων ΕΤΑΜ Α.Ε. Κολετζάκης Μανώλης, Οικονομολόγος ΜΒA Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθυντής Λειτουργιών Ηράκλειο, Απρίλιος 2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση της Εταιρείας Συμβούλων ΕΤΑΜ Α.Ε. Κολετζάκης Μανώλης, Οικονομολόγος ΜΒA Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθυντής Λειτουργιών Ηράκλειο, Απρίλιος 2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση της Εταιρείας Συμβούλων ΕΤΑΜ Α.Ε. Κολετζάκης Μανώλης, Οικονομολόγος ΜΒA Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθυντής Λειτουργιών Ηράκλειο, Απρίλιος 2015

2 Στοιχεία της εταιρείας Επωνυμία ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών (ΕΤΑΜ Α.Ε.) Διεύθυνση ΈδραςΓ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο2810 361242 Fax2810 361152 E-mailinfo@etam.gr Websitewww.etam.gr Χρονολογία σύστασης1993 Νόμιμος εκπρόσωποςΝίκος Α. Δρακωνάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Μέλος Επαγγελματικών Οργανώσεων  Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Management Ελλάδος  Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

3 Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής της ΕΤΑΜ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ- ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ MARKETING ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

4 Εύρος δραστηριοτήτων Στις δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνονται:  Η εκπόνηση εξειδικευμένων οικονομικών μελετών.  Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός.  Η έρευνα αγοράς.  Η οργάνωση επιχειρήσεων και άλλων φορέων.  Η στήριξη για υλοποίηση αναπτυξιακών και επενδυτικών πρωτοβουλιών.  Ο σχεδιασμός και η σύνταξη προτάσεων για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.  Η συνεργασία σε αναπτυξιακά θέματα με κατάλληλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η ΕΤΑΜ για την εκπόνηση των μελετών και την παροχή των υπηρεσιών βασίζεται:  Στο υψηλής κατάρτισης και εμπειρίας ανθρώπινο δυναμικό της.  Στις εξειδικευμένες μεθόδους που χρησιμοποιεί.  Στην έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση που εξασφαλίζει.  Στην σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή της.

5 Πιστοποιήσεις Η ΕΤΑΜ διαθέτει: Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 14001:2004 Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος καλύπτει τις δραστηριότητες που αφορούν: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση / προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική επιδίωξη της ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών (ΕΤΑΜ ΑΕ). Προσωπικό Η ΕΤΑΜ ΑΕ σήμερα απασχολεί μόνιμα 20 άτομα (με συμβάσεις εργασίας και έργου), ενώ επίσης διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών.

6 Αντικείμενο και Υπηρεσίες Η ΕΤΑΜ ΑΕ δραστηριοποιείται με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε τοπικό-περιφερειακό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, προσφέροντας μία ευρεία γκάμα αλληλοσυμπληρουμένων υπηρεσιών. Παράλληλα, βασικός της στόχος παραμένει η κατοχύρωση και καταξίωση της ως ένας αξιόπιστος φορέας παροχής υπηρεσιών, ο οποίος είναι σε θέση να υποστηρίζει με επάρκεια την παραγωγική δομή και μπορεί να συμβάλλει ενεργά στην αναπτυξιακή διαδικασία. Τέτοιες υπηρεσίες είναι:  Μελέτες αναπτυξιακού σχεδιασμού, αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης.  Διαχείριση και αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και αναπτυξιακών έργων.  Μελέτες σκοπιμότητας και οργάνωσης αναπτυξιακών και ειδικών φορέων.  Συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων  Μελέτες σκοπιμότητας, κόστους / οφέλους και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων έργων υποδομής.  Μελέτες σκοπιμότητας και οργάνωσης τοπικών αναπτυξιακών και ειδικών φορέων.  Συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

7 Αντικείμενο και Υπηρεσίες  Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.  Δημιουργία στρατηγικής επικοινωνίας και εκπόνηση σχεδίων προβολής.  Εκπόνηση σχεδίων marketing.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες για σχεδιασμό και κατάρτιση προτάσεων για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα ή πρωτοβουλίες.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.  Συμβουλευτική υποστήριξη για την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ISO 9001:2008, ISO 22000 (HACCP), ISO 14001, AGRO, EUREPGAP).

8 Αντικείμενο και Υπηρεσίες  Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες συνεργασίας επιχειρήσεων (clusters).  Κλαδικές μελέτες – έρευνες.  Έρευνες αγοράς και έρευνες πεδίου.  Πληροφόρηση και υποστήριξη ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για αξιοποίηση κανονισμών και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παροχή τεχνικής βοήθειας για υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες εξοικονόμησης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

9 Αποδέκτες Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΤΑΜ ΑΕ απευθύνονται: σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης σε αναπτυξιακούς και συλλογικούς φορείς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε εταιρίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

10 Διαδικασίες Υλοποίησης Έργων Α/ΑΦΑΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 1. Σχεδίαση και Προγραμματισμός Έργου Για κάθε έργο που αναλαμβάνει η ΕΤΑΜ ορίζεται ο Υπεύθυνος έργου και η Ομάδα Έργου. Τα καθήκοντα, τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ορίζονται αναλυτικά στη Σύμβαση του κάθε έργου.  2. Υλοποίηση και Παρακολούθηση Έργων Ο Υπεύθυνος και η ομάδα έργου προχωρούν στην υλοποίηση του έργου, βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων. Σε περιπτώσεις όπου πραγματοποιούνται συναντήσεις με τον πελάτη ο Υπεύθυνος Έργου συντάσσει το έντυπο «Αναφορά Προόδου Έργου» για την ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την πρόοδο του έργου ή για ειδικά θέματα όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Τα στελέχη καταχωρούν σε καθημερινή βάση σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα τα δεδομένα απασχόλησης τους σε αυτά.  3.Έλεγχος Έργων Τα ολοκληρωμένα έργα ελέγχονται από τον Υπεύθυνο Έργου, ως προς το περιεχόμενο τους, όσο και προς τη γενική εικόνα τους.  4.Αξιολόγηση ΈργωνΤα ολοκληρωμένα έργα αξιολογούνται από τον Υπεύθυνο Έργου.  5. Απόδοση ταυτότητας & Ιχνηλασιμότητα Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ο Υπεύθυνος Έργου παραδίδει στη γραμματεία αντίγραφο του παραδοτέου προς αρχειοθέτηση. Σε κάθε έργο δίνεται μοναδικός κωδικός. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Έργου τηρεί φάκελο με στοιχεία του έργου που μπορεί να χρειαστούν μελλοντικά (π.χ. αρ. πρωτοκόλλου, εγκρίσεις κλπ). Τα έργα είναι άμεσα αναγνωρίσιμα και ιχνηλατίσιμα μέσω των εντύπων Αρχείο Ολοκληρωμένων Συμβάσεων και Αρχείο Έργων (τίτλος έργου, φορέας).  6. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση Μετά την τελική παράδοση του έργου προς τον πελάτη, η εταιρεία παραμένει στη διάθεσή του για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις και γενικά έως την πλήρη ολοκλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων.

11 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση της Εταιρείας Συμβούλων ΕΤΑΜ Α.Ε. Κολετζάκης Μανώλης, Οικονομολόγος ΜΒA Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθυντής Λειτουργιών Ηράκλειο, Απρίλιος 2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google