Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. 3 Περιβαλλοντική Υγεία είναι... «Η ασθένειες που καθορίζονται ή επηρεάζονται από παράγοντες του περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. 3 Περιβαλλοντική Υγεία είναι... «Η ασθένειες που καθορίζονται ή επηρεάζονται από παράγοντες του περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

2 3 Περιβαλλοντική Υγεία είναι... «Η ασθένειες που καθορίζονται ή επηρεάζονται από παράγοντες του περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει τη μελέτη των άμεσων επιπτώσεων των διάφορων χημικών, φυσικών και βιολογικών παραγόντων, καθώς και των επιπτώσεων στο ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει τη στέγαση, την αστική ανάπτυξη, τη χρήση γης και τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τη γεωργία». - USDHHS (2000)

3 Περιβάλλον : Είναι οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας και οι ζωές μας εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ποιότητά του. Σπίτια Σχολεία Εργασιακοί χώροι Κοινότητα Μόλυβδος  Πρόωροι τοκετοί, μαθησιακές δυσκολίες, υπέρταση

4 Αντικειμενικοί στόχοι: Επεξήγηση με ποιον τρόπο το περιβάλλον επηρεάζει την υγεία και την νόσο των ανθρώπων. Γνώση ποιες επιστήμες έχουν την πιο στενή σχέση με την νοσηλευτική στην περιβαλλοντική υγεία Εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας στην περιβαλλοντική υγεία Περιγραφή των ικανοτήτων του νοσηλευτή που πρέπει να έχει στην περιβαλλοντική υγεία.

5 Τοξικολογία: Είναι η βασική επιστήμη που μελετά τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία του ανθρώπου οι εκθέσεις σε διάφορους χημικούς παράγοντες. Αποτέλεσμα της τοξικολογίας είναι η επιστήμη της φαρμακολογίας η οποία μελετά τις επιπτώσεις των φαρμάκων, επιθυμητές και μη στην υγεία του ανθρώπου

6 Επιδημιολογία: Είναι η επιστήμη που εξηγεί την δύναμη της σχέσης μεταξύ της έκθεσης σε νοσογόνους παράγοντες και των επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων Εξετάζοντας συγκεκριμένους πληθυσμούς ή κοινότητες που έχουν εκτεθεί σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, η περιβαλλοντική επιδημιολογία επιζητά να αποσαφηνίσει τις σχέσεις που έχουν οι φυσικοί χημικοί και βιολογικοί παράγοντες με την υγεία του ανθρώπου Τρεις σημαντικές έννοιες συνθέτουν το επιδημιολογικό τρίγωνο: παράγων, ξενιστής, περιβάλλον

7 Διεπιστημονική προσέγγιση: Η φύση της περιβαλλοντικής υγείας απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση και τον περιορισμό των κινδύνων περιβαλλοντικής υγείας Γεωλόγοι Μετεωρολόγοι Χημικοί Επαγγελματίες ασφαλείας τροφίμων Ειδικοί στην ακτινοβολία Γιατροί εργασίας

8 Οδοί εισόδου τοξικών ουσιών στο σώμα: Πεπτική οδός (νερό φαγητό) Αναπνευστική οδός (ρυπογόνες ουσίες του αέρα) Δέρμα Πλακούντας

9 Ιδιαιτερότητες στην επιρροή από την έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες: Τα παιδιά είναι πιο ευπαθή Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς Ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνου

10 Βασικοί Περιβαντολλογικοί Κανόνες Όλα συνδέονται μεταξύ τους Όλα τα πράγματα πρέπει να οδηγηθούν κάπου Η διάλυση και η αραίωση ουσιών στο περιβάλλον δεν είναι λύση Η λύση του σήμερα μπορεί να αποτελέσει το πρόβλημα του αύριο

11 Πρώτος περιβαλλοντικός κανόνας: Όλα συνδέονται μεταξύ τους

12 Δεύτερος περιβαλλοντικός κανόνας: Όλα τα πράγματα πρέπει να οδηγηθούν κάπου Αποτέφρωση Απόρριψη μέσω νερού Απόρριψη σε χωματερές ή ενταφιασμός

13 Τρίτος περιβαλλοντικός κανόνας: Η διάλυση και η αραίωση ουσιών στο περιβάλλον δεν είναι λύση Η ικανότητα του πλανήτη να αφομοιώσει τα παραπροϊόντα του ανθρώπινου πολιτισμού δεν είναι απεριόριστη Η διαλυτική ικανότητα των μεγάλων ποταμών και των ωκεανών έμοιαζε απεριόριστη Το ίδιο και η διαλυτική ικανότητα του αέρα

14 Τέταρτος περιβαλλοντικός κανόνας: Η λύση του σήμερα μπορεί να αποτελέσει το πρόβλημα του αύριο Οι αποφάσεις του παρελθόντος είχαν βασιστεί στην καλύτερη τότε διαθέσιμη ενημέρωση Οι πολίτες έχουν ασπαστεί με μεγάλο ενθουσιασμό την ιδέα της καλύτερης ζωής με την βοήθεια χημικών ουσιών Το πρόβλημα με την τεράστια αύξηση των χημικών ουσιών είναι ότι οι επιπτώσεις των νεώτερων από αυτές στο περιβάλλον είναι άγνωστες

15 Αξιολόγηση περιβαλλοντικής υγείας Κατά τη αξιολόγηση των εκθέσεων σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, το περιβάλλον μπορεί να διαιρεθεί σε λειτουργικούς χώρους όπως το σπίτι, το σχολείο, ο εργασιακός χώρος και η κοινότητα. Αξιολογώντας τους περιβαλλοντικούς χώρους πρέπει να καθορίζουμε κατά πόσο η ερευνόμενη έκθεση αφορά τον αέρα, το νερό, το έδαφος ή το φαγητό, (ή και συνδυασμούς αυτών) και κατά πόσο αφορά χημικούς, βιολογικούς ή ακτινολογικούς παράγοντες

16 Εκτίμηση Κινδύνου Αναφέρεται σε μια διαδικασία για τον προσδιορισμό της πιθανότητας μιας απειλής για την υγεία που συνδέονται με την έκθεση Τέσσερις φάσεις – Προσδιορισμός εάν μια χημική ουσία συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία (σε ζώα ή ανθρώπους) – Ο προσδιορισμός εάν η χημική ουσία έχει απελευθερωθεί στο περιβάλλον: στον αέρα, το νερό, το έδαφος, ή τα τρόφιμα – Η εκτίμηση πόσο και με ποια διαδρομή της εισόδου η χημική ουσία μπορεί να εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισμό – Χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου και λαμβάνοντας υπόψη και τα τρία από τα προηγούμενα βήματα

17 9 Τομείς Περιβαλλοντικής Υγείας Πρότυπο ζωής Επικινδυνότητας της εργασίας Ατμοσφαιρική ρύπανση Η ποιότητα του νερού Στέγαση Η ποιότητα των τροφίμων Έλεγχος αποβλήτων Κίνδυνοι από ακτινοβολίες

18 10 Πρότυπα ζωής Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, των κοινοτήτων, καθώς και του περιβάλλοντος τους, που εξαρτώνται από τις συνήθειες, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις πολιτιστικές αξίες και τα έθιμα

19 11 Πρότυπα ζωής - Παραδείγματα Οδήγηση σε κατάσταση μέθης Το παθητικό κάπνισμα Η έκθεση στο θόρυβο Αστικός συνωστισμός

20 12 Κίνδυνοι εργασίας Η ποιότητα του περιβάλλοντος εργασίας και ή πιθανότητα για τραυματισμό ή ασθένεια που τίθενται από τις συνθήκες εργασίας

21 13 Κίνδυνοι Εργασίας - Παραδείγματα Κίνδυνοι από μηχανήματα Η σεξουαλική παρενόχληση Τραυματισμοί επαναληπτικής κίνησης Τοξικό - Καρκινογόνο περιβάλλον

22 14 Ρύπανση της ατμόσφαιρας Η προστασία των ατμοσφαιρικών στρωμάτων, οι κίνδυνοι από τις κακές καιρικές συνθήκες, και η καθαρότητα του αέρα που αναπνέουμε

23 15 Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Παραδείγματα Αέριοι ρύποι Το φαινόμενο του θερμοκηπίου Καταστροφή της στιβάδας του όζοντος Οι αεροψεκασμοί φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων Όξινη βροχή

24 16 Ποιότητα νερού Η διαθεσιμότητα και ο όγκος της παροχής νερού και τα επίπεδα περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα, η ρύπανση με τοξικές χημικές ουσίες, καθώς και η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών. Η ποιότητα του νερού αποτελείται από την ισορροπία μεταξύ της ρύπανσης και των υφιστάμενων δυνατοτήτων για τον καθαρισμό του νερού για ανθρώπινη χρήση και διατήρηση της φύσης.

25 17 Ποιότητα νερού - Παραδείγματα Μόλυνση της παροχής πόσιμου από ανθρώπινα απόβλητα Οι πετρελαιοκηλίδες σε πλωτές οδούς του κόσμου Διείσδυση Φυτοφαρμάκων ή ζιζανιοκτόνων στα υπόγεια ύδατα Μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα από βιομηχανικούς ρύπους Δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα των ψαριών

26 18 Στέγαση Η διαθεσιμότητα, η ασφάλεια, η δομική αντοχή, η καθαριότητα, και η θέση της οικίας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υποδομών

27 19 Στέγαση - Παραδείγματα Το φαινόμενο των αστέγων Ύπαρξη εντόμων και τρωκτικών Δηλητηρίαση από μόλυβδο Επισφαλείς γειτονιές

28 20 Ποιότητα Τροφίμων Η διαθεσιμότητα, το σχετικό κόστος, η ποικιλία, η ασφάλεια των τροφίμων και η υγεία των ζωικών και φυτικών πηγών τροφίμων

29 21 Ποιότητα Τροφίμων - Παραδείγματα Υποσιτισμός Βακτηριακή τροφική δηλητηρίαση Νοθεία των τροφίμων Διατάραξη αλυσίδας τροφίμων από την καταστροφή του οικοσυστήματος Καρκινογόνα χημικά πρόσθετα τροφίμων

30 22 Ελέγχος Αποβλήτων Η διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από βιομηχανικές και δημοτικές διαδικασίες, ανθρώπινη κατανάλωση, και οι προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων

31 23 Ελεγχος Αποβλήτων - Παραδείγματα Χρήση μη βιοδιασπώμενου πλαστικό Κακοσχεδιασμένες χωματερές στερεών αποβλήτων Ανεπαρκή συστήματα αποχέτευσης Μεταφορά και αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων Παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων

32 24 Κίνδυνοι Ακτινοβολίας Κίνδυνοι για την υγεία από τις διάφορες μορφές της ιονίζουσας ακτινοβολίας

33 25 Κίνδυνοι Ακτινοβολία - Παραδείγματα εκπομπές πυρηνικών εγκαταστάσεων Ραδιενεργά επικίνδυνα απόβλητα Πυρηνικές δοκιμές Η υπερβολική έκθεση σε ακτινογραφίες

34 26 Κίνδυνοι βίας Το δυναμικό για τη θυματοποίηση μέσω της βίας συγκεκριμένων ατόμων Το γενικό επίπεδο της επιθετικότητας σε ψυχοκοινωνική θεώρηση

35 Δικαίωμα στη γνώση Οι υπάλληλοι δικαιούνται να γνωρίζουν οτιδήποτε αφορά τις επικίνδυνες χημικές ουσίες στον τόπο εργασίας τους Κάθε μια από τις χημικές ουσίες πρέπει να συνοδεύεται από ένα ενημερωτικό φυλλάδιο γραμμένο από τον κατασκευαστή της ουσίας. Τα φυλλάδια αυτά πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση κάθε υπαλλήλου και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή της χημικής ουσίας, τους κινδύνους που αυτή μπορεί να προκαλέσει στην υγεία και κάθε είδους χρήσιμες οδηγίες για την ασφάλεια στη χρήση της ουσίας και στον χειρισμό της,

36 Αρχή της προφύλαξης Με χιλιάδες χημικές ενώσεις δημιουργώντας πλέον μία χημική σούπα στον αέρα και το νερό, είναι όλο και πιο δύσκολο να αποδειχθούν συγκεκριμένες υποθέσεις σχετικά με τη σχέση της έκθεσης σε μια μοναδική χημική και η νόσος του αποτελέσματος στον άνθρωπο. – Έχει προταθεί «προληπτική προσέγγιση» όταν η έρευνα σε ζώα και σε άλλους δείκτες καταδεικνύουν μια πιθανή τοξική σχέση μεταξύ των χημικών και την υγεία.

37 5 Ιστορικό εντοπισμένο στη περιβαντολλογική Υγεία Ένδεικτικές ερωτήσεις: – Τι δουλειά κάνεις? Πόσο καιρό στη δουλειά; – Έχετε παρατηρήσετε προβλήματα υγείας, ενώ είστε στην εργασία; στο σπίτι? στην κοινότητα; σε συγκεκριμένες περιοχές; – Πόσο χρονών είναι το σπίτι σας; Χαρακτηριστικά της θέρμανσης και εξαερισμού; Μήπως ζείτε κοντά σε ένα βιομηχανικό χώρο ή χώρο υγειονομικής ταφής. – Έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα φυτοφάρμακα, διαλύτες, εντομοκτόνα ή ζιζανιοκτόνα; – Τι είδους χόμπι έχετε; – Στους χώρους που ζείτε και εργάζεσθε έχει γίνει πρόσφατα αποπαρασίτωση ;

38 7 Τομείς περιβαντολλογικού Ιστορικού – Διερεύνηση πιθανών εκθέσεων – Παρούσα εργασία – Κατοικία – Περιβαλλοντικές ανησυχίες – Παρελθούσα εργασία – Δραστηριότητες

39 8 Οφέλη από την λήψη περιβαντολλογικού ιστορικού Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών / επαγγελματικών παραγόντων Βελτιωμένα χρονοδιαγράμματα και την ακρίβεια της διάγνωσης Την πρόληψη των ασθενειών και την επιδείνωση των συνθηκών Αναγνώριση πιθανών εργασιακών περιβαλλοντικών κινδύνων ή / και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους μέσα και γύρω από τα σπίτια των πολιτών

40 27 Παγκόσμια Περιβαλλοντική Υγεία Οι στόχοι της περιβαλλοντικής υγείας είναι η πρόληψη των ασθενειών και η δημιουργία περιβάλλοντος που υποστηρίζει την υγεία. - ΠΟΥ (2009)

41 28 Οι αναδυόμενες περιβαντολλογικές απειλές Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή Διεθνές εμπόριο και τα ταξίδια Νέες ασθένειες δημιουργούν περιβαλλοντικές προκλήσεις Περιβαλλοντική υποδομή για τη δημόσια υγεία Κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων Απειλή των φυσικών καταστροφών


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. 3 Περιβαλλοντική Υγεία είναι... «Η ασθένειες που καθορίζονται ή επηρεάζονται από παράγοντες του περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google