Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογικές και επιχειρησιακές προκλήσεις για την εγκαθίδρυση και λειτουργία μοντέλου διαρκούς εγκαθίδρυση και λειτουργία μοντέλου διαρκούς υποστήριξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογικές και επιχειρησιακές προκλήσεις για την εγκαθίδρυση και λειτουργία μοντέλου διαρκούς εγκαθίδρυση και λειτουργία μοντέλου διαρκούς υποστήριξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογικές και επιχειρησιακές προκλήσεις για την εγκαθίδρυση και λειτουργία μοντέλου διαρκούς εγκαθίδρυση και λειτουργία μοντέλου διαρκούς υποστήριξης και αναβάθμισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης

2 παρουσίαση των βασικών δεικτών διαχρονικά Η δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. μέχρι σήμερα, συνοψίζεται στα εξής: Διενέργεια Διαγωνισμών : 923,50 εκατ. ευρώ Υπογραφή Συμβάσεων : 840,01 εκατ. ευρώ Πραγματοποίηση Δαπανών : 330,62 εκατ. ευρώ

3 ο ρόλος της ΚτΠ Α.Ε. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

4 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ e-health e-government e-business e-learning e-economy e-defense MIS GIS LIS ERP VPN WiFi LMDS Portals CRM CMS G2G G2B G2C B2B B2C C2C

5 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ PROJECT BASED ON THE JOB TRAINING HELP DESC ΣΥΓΧΡΟΝΑ & ΑΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών Skill gap analysis Περιγραφή Επαγγελματικων Προφίλ

7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ PROJECT BASED ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Σαφής Περιγραφή Πόρων Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού Διατύπωση Εκπαιδευτικών Στόχων

8 ON THE JOB TRAINING ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σαφής Περιγραφή Πόρων Ομαδοποίηση Κωδικοποίηση Διαδικασιών Υλικό Αναφοράς

9 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σύγχρονα Προγράμματα Ασύγχρονα Προγράμματα Group whare Learning Content Repository Αξιολόγηση Επιμόρφωση Επιμορφωτών

10 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σύγχρονα Προγράμματα Ασύγχρονα Προγράμματα Group whare Learning Content Repository Αξιολόγηση Επιμόρφωση Επιμορφωτών

11 Ανθρώπινο Δίκτυο ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

12 ΣΥΖΕΥΞΙΣ Υποέργο 8 LMS-LCMS Διαχείριση ενεργειών κατάρτισης για το σύνολο των υποέργων (face to face, e- learning) Υποστήριξη Προσωπικών Εκπαιδευτικών Διαδρομών Σύγχρονα & Ασύγχρονα Προγράμματα Τηλεκπαίδευσης Ενιαία Διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού Διαχείριση Πόρων Δημιουργία Προσωπικού Προφίλ Skill Gap Analysis Διαχείριση Ομάδων Επιμόρφωση Επιμορφωτών 5.050 επιμορφούμενοι

13 E-gov Academy: Δημιουργία περιβάλλοντος διαρκούς Υποστήριξης των Ενεργειών Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Δημιουργία Υποδομών – Υλοποίηση Υπηρεσιών – Απόκτηση Τεχνογνωσίας στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος που θα είναι σε θέση να υποστηρίξει: Την καθημερινή υποστήριξη των στελεχών της Δ.Δ. Τη λειτουργία μοντέλου Μικτής Κατάρτισης στο χώρο της Δ.Δ. Την αποτελεσματική και ενιαία σχεδίαση και διαχείριση Ενεργειών Κατάρτισης Την αποτελεσματική διαχείριση Προσωπικών και Επαγγελματικών Προφίλ

14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «ΣΔΕΔ» ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΕΠ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΙΝΕΠ ΣΥΖΕΥΞΙΣ

15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.481.836,24€ + 471.548,89€(ΦΠΑ) = 2.953.385,13€ ΥΕ: Τσουρέκας Στέργιος Ι1. Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συστήματος Διαχείρισης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Υ.Λ.ΠΗ.Σ.Δ.Ε.Δ)

16 ΥΛΠΗΣΔΕΔ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ι: Ενιαία διαχείριση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας. Διαχείριση Σύγχρονων και Ασύγχρονων Προγραμμάτων. τηλεκπαίδευσης στα πλαίσια λειτουργίας Μοντέλου Μικτής Κατάρτισης. Ενιαίο ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού. Διαχείριση χρηματορροών & δεικτών σχετικών με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες της Δ.Δ. Ενιαία διαχείριση και διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων. Την ενιαία ταυτοποίηση των στοιχείων και δικαιωμάτων των χρηστών των υπηρεσιών, Πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω ενιαία διαδικτυακής πύλης, με διαβαθμισμένα δικαιώματα Ολοκλήρωση με το υπάρχων Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΚΔΔΑ, Υποστήριξη απεριόριστου αριθμού χρηστών με διαβαθμισμένα δικαιώματα

17 ΥΛΠΗΣΔΕΔ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΙ: Διαχείριση Ενιαίων Προγραμμάτων Σπουδών. Διαχείριση Μοντέλου Μικτής Κατάρτισης (Blended Learning). Ενιαία Διαχείριση Πόρων Διαχείριση προσωπικού προφίλ στελεχών της Δ.Δ. Διαχείριση προσωπικού φακέλου καταρτιζόμενου. Διαχείριση αξιολογήσεων. Διαχείριση πιστοποιήσεων. Διαχείριση επιχειρησιακών σχεδίων κατάρτισης. Διαχείριση Διαφορετικών domains για διακριτούς φορείς (ΠΙΝΕΠ, Δ/νσεις Εκπαίδευσης). Πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω ενιαία διαδικτυακής πύλης, με διαβαθμισμένα δικαιώματα

18 Ι2. Ανάπτυξη υποδομών για υποστήριξη εκπαιδευτικών καινοτομιών στα ΠΙΝΕΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 993.452€ + 188.755,88€(ΦΠΑ) = 1.182.207,88€

19 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία των απαραίτητων Υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο, που θα εξασφαλίσουν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τις απαραίτητες υποδομές τόσο για την επιτυχή υλοποίηση των έργων που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ, όσο και για την αποτελεσματική και βιώσιμη εγκαθίδρυση ενός μοντέλου διαρκούς υποστήριξης και κατάρτισης στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Π.ΙΝ.ΕΠ. Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να γίνει Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση του Εξοπλισμού και των απαιτούμενων έτοιμων πακέτων λογισμικού στα δώδεκα (12) νεοσύστατα Περιφεριακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) τα οποία και πρόκειται να διαδραματίσουν επιτελικό ρόλο στην υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης. Ο εξοπλισμός πρόκειται να καλύψει: Ο εξοπλισμός πρόκειται να καλύψει: Τη λειτουργία των Π.ΙΝ.ΕΠ. ως κέντρων Τηλεδιάσκεψης και Τηλε-εκπαίδευσης. Τη λειτουργία των Π.ΙΝ.ΕΠ. ως κέντρων Τηλεδιάσκεψης και Τηλε-εκπαίδευσης. Τη λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής (20 θέσεις εργασίας) στα Π.ΙΝ.ΕΠ. Τις διοικητικές και οργανωτικές απαιτήσεις των Π.ΙΝ.ΕΠ. Τη λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής (20 θέσεις εργασίας) στα Π.ΙΝ.ΕΠ. Τις διοικητικές και οργανωτικές απαιτήσεις των Π.ΙΝ.ΕΠ.

20 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1260504,20€ + 239495,80€(ΦΠΑ) = 1.500.000€ Ι3. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού – Υλικού Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων

21 Αντικείμενο: Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και του αντίστοιχου υλικού πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου «έργο ΕΚΔΔΑ»): Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και του αντίστοιχου υλικού πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης – Αναμόρφωση και Αναδιοργάνωσή της στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας» ( «έργο ΕΚΔΔΑ»): παραδοσιακών, σεμιναριακού τύπου face to face παραδοσιακών, σεμιναριακού τύπου face to face προγραμμάτων CBT – Computer Based Training προγραμμάτων CBT – Computer Based Training προγραμμάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης προγραμμάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για: Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για: 184 διδακτικές ώρες προγραμμάτων κατάρτισης CBT 184 διδακτικές ώρες προγραμμάτων κατάρτισης CBT 326 διδακτικές ώρες ασύγχρονων προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης 326 διδακτικές ώρες ασύγχρονων προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης 600 διδακτικές ώρες προγραμμάτων σεμιναριακού τύπου (face to face) 600 διδακτικές ώρες προγραμμάτων σεμιναριακού τύπου (face to face) ήτοι συνολικά για 1110 διδακτικές ώρες ήτοι συνολικά για 1110 διδακτικές ώρες

22 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ανάπτυξη, Ταξινόμησης & Αρχιτεκτονικής του Εκπ. Υλικού Πληροφοριακή Υποδομή του ΕΚΔΔΑ Ανάπτυξη Επαγγελματικών Προφίλ & Πρ. Σπουδών ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

23 ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΓΩΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ E-GOV ACADEMY ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΔΔΑ

24 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΟΡΑΜΑ … Θεμελίωση Μοντέλου Διαρκούς Κατάρτισης στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης !!! Κοινότητες Μάθησης Ανθρώπινο Δίκτυο Επιμορφωτών Εμψυχωτών Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου & Ψηφιοποίηση του ήδη υπάρχοντος Ανάπτυξη & Διανομή Προγραμμάτων Τηλεκπαίδευσης Ενιαία Διαχείριση ενεργειών κατάρτισης Δημοσίου Τομέα ERP Κατάρτισης HRMS Δ.Δ.

25 2007 - 2013 ο ρόλος της ΚτΠ Α.Ε. Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΚτΠ Α.Ε. Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

26 ΚτΠ Α.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΦΟΡΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙΑΞΟΝΕΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ 2007 - 2013 ο ρόλος της ΚτΠ Α.Ε.

27 Πλήρη αξιοποίηση των έργων ΤΠΕ από Πλήρη αξιοποίηση των έργων ΤΠΕ από το Γ' ΚΠΣ το Γ' ΚΠΣ Συνεργασία για το Δ' ΚΠΣ Συνεργασία για το Δ' ΚΠΣ ΚτΠ Α.Ε και Τοπική Αυτοδιοίκηση


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογικές και επιχειρησιακές προκλήσεις για την εγκαθίδρυση και λειτουργία μοντέλου διαρκούς εγκαθίδρυση και λειτουργία μοντέλου διαρκούς υποστήριξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google