Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κλεάνθης Συρακούλης ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (Υ103)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κλεάνθης Συρακούλης ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (Υ103)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κλεάνθης Συρακούλης ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (Υ103)

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υπεύθυνος μαθήματος: Κλεάνθης Συρακούλης Επικοινωνία: sirakoul@teilar.grsirakoul@teilar.gr Συγγράμματα: Shtub A., Bard J. και Globerson S. (2008), Διαχείριση έργων: Διεργασίες, μεθοδολογία και οικονομική ανάλυση, Αθήνα: Επίκεντρο. Schwindt, C. (2005), Resource Allocation in Project Management, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag Tonchia, S. (2008), Industrial Project Management: Planning, Design and Construction, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag Vanhoucke, M. (2012), Project Management with Dynamic Scheduling: baseline Scheduling, Risk Analysis and Project Control, 978-3-642-25174-0 Pinedo, M.L. (2008), Scheduling: Theory, Algorithms and Systems (3rd edition), Springer Science+Business Media, LLC

3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Εργασία 1 η : Ομαδική - Δίνεται την 2 η εβδομάδα, παρουσιάζεται την 6 η εβδομάδα (15% τελικού βαθμού)  Εργασία 2 η : Ατομική - Δίνεται την 7 η εβδομάδα και παραδίδεται την 11 η εβδομάδα (15% τελικού βαθμού)  Τελική 2ωρη γραπτή εξέταση (70% τελικού βαθμού)  Η επίδοση στις εργασίες αλλά και στην γραπτή εξέταση να είναι πάνω από 4 σε όλα τα τμήματα και μεσοσταθμικά ανώτερη ή ίση του 5.  Για την αξιολόγηση των επιμέρους εργασιών μαζί με την ανάθεση θα δίνονται και τα κριτήρια αξιολόγησης.

4 ΔΙΑΛΕΞΗ 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων. Ιστορικές αναφορές, έννοιες και ορισμοί. Γιατί γίνεται ένα έργο Γνωστικές περιοχές στη διαχείριση έργων. Φορείς που ασχολούνται με τη διαχείριση έργων

5 ΔΙΑΛΕΞΗ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να κατανοήσετε την αναγκαιότητα διαχωρισμού των οργανωτικών δομών σε λειτουργίες, έργα και προγράμματα. Να εμπεδώσετε τις ομοιότητες και τις διαφορετικές των παραπάνω οργανωτικών δομών. Να αντιληφθείτε την αναγκαιότητα ύπαρξης προτύπων υποδειγμάτων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση ενός έργου. Να εμπεδώσετε την ανάγκη καταγραφής και αξιολόγησης του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα εξελιχθεί το έργο.

6 ΙΣΤΟΡΙΚΑ Η διαχείριση συνυπάρχει με τα έργα από την πρώτη φορά που οι άνθρωποι προσπάθησαν να πετύχουν «κάτι» - εποχή που ήταν πολύ πριν τους κλασσικούς ιστορικούς χρόνους Η πρώτη συστηματική προσπάθεια επίτευξης καλύτερου αποτελέσματος μέσω οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας έγινε το 19 ο αιώνα σε ένα εργοστάσιο χυτοσιδήρου των ΗΠΑ Υπεύθυνος της προσπάθειας ήταν ο Αρχιμηχανικός του εργοστασίου F.W. Taylor (1856-1915), σήμερα θεωρούμενος ως «πατέρας» της διαχείρισης (management) Τα τελευταία σαράντα χρόνια η διαχείριση έργων αντιμετωπίστηκε ως ξεχωριστό πεδίο επιστημονικής και επαγγελματικής ενασχόλησης κυρίως εξαιτίας της επιτυχημένης συμβολής της στη δημιουργία του πυραυλικού συστήματος Polaris του Αμερικανικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, αλλά και της σημασίας που της αναγνωρίστηκε ως μοχλού παραγωγής «νέου πλούτου» για την κοινωνία

7 ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ-1 Μια προσωρινή προσπάθεια που αναλαμβάνεται για δημιουργηθεί ένα μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία PMBOK, Project Management Institute Μια προσπάθεια στην οποία ανθρώπινοι, υλικοί και χρηματοοικονομικοί πόροι οργανώνονται με ένα νέο τρόπο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην εκτέλεση εργασιών με συγκεκριμένες προδιαγραφές, σε χρονικούς και οικονομικούς περιορισμούς έτσι ώστε να επιτευχθεί κάποιο ωφέλιμο αποτέλεσμα που καθορίζεται από ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Turner J.R. 1990 Έργο είναι μία προσωρινή διοικητική δομή στην οποία εκχωρούνται πόροι για να αναληφθεί μία μοναδική, νέα και παροδική προσπάθεια για τη διαχείριση της εγγενούς αβεβαιότητας και ανάγκης συντονισμού και ολοκλήρωσης ώστε να προκύψουν ωφέλιμες αλλαγές Turner J.R. 2002 Ποια είναι τα κοινά σημεία στους παραπάνω ορισμούς;

8 ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ-2  Μια προσωρινή προσπάθεια που αναλαμβάνεται για δημιουργηθεί ένα μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία PMBOK, Project Management Institute  Μια προσπάθεια στην οποία ανθρώπινοι, υλικοί και χρηματοοικονομικοί πόροι οργανώνονται με ένα νέο τρόπο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην εκτέλεση εργασιών με συγκεκριμένες προδιαγραφές, σε χρονικούς και οικονομικούς περιορισμούς έτσι ώστε να επιτευχθεί κάποιο ωφέλιμο αποτέλεσμα που καθορίζεται από ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια Turner J.R. 1990  Έργο είναι μία προσωρινή διοικητική δομή στην οποία εκχωρούνται πόροι για να αναληφθεί μία μοναδική, νέα και παροδική προσπάθεια για τη διαχείριση της εγγενούς αβεβαιότητας και ανάγκης συντονισμού και ολοκλήρωσης ώστε να προκύψουν ωφέλιμες αλλαγές Turner J.R. 2002

9 Η Διαχείριση Έργων… …προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν στα: γιατί τι πώς ποιος πόσο κοστίζει και πότε ενός έργου από την εποχή σύλληψης της αναγκαιότητάς του μέχρι την καταστροφή, εγκατάλειψη ή αντικατάστασή του.

10 Γενικά…. ως έργο θεωρούμε μία σειρά από αλληλοεξαρτώμενες δραστηριότητες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως:  Συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και περάτωσης  Καλώς ορισμένους στόχους  Παράγωγή συγκεκριμένου αποτελέσματος (ή αποτελεσμάτων)  Μη επανάληψη της ίδιας σειράς δραστηριοτήτων  Ανάλωση χρημάτων, χρόνου, ανθρώπινων και υλικών πόρων

11 Λειτουργία- Έργο- Πρόγραμμα

12 Το 4-D model D1 – Defining the project (καθορισμός, οριοθέτηση του έργου) D2 – Design the project process (σχεδιασμός διαδικασιών του έργου) D3 – Deliver the project (υλοποίηση του έργου) D4 – Develop the process (ανάπτυξη των διαδικασιών)

13 …και οι 4 βασικές διαδικασίες… ΑρχικοποίησηΣχεδιασμόςΥλοποίησηΟλοκλήρωση InitiatingPlanningExecutingClosing Δραστηριότητες (Tasks) Βελτιστοποίηση (Optimizing) Έννοιες (Concepts) Εκτιμήσεις χρόνου (Estimates) Αλληλουχίες (Dependencies) Αναφορές (Reporting) Αξιολόγηση (Evaluating) Εκκίνηση (Set up) Περιορισμοί (Constraints) Πόροι (Resources) Ενημέρωση (Updating) Αναθέσεις (Assignments)

14 Πως αναπτύσσεται το έργο…. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΡΓΟ ΑΝΑΓΚΗ/ΕΠΙΘΥΜΙΑ Περιορισμοί Οικονομικοί Νομικοί Δεοντολογικοί Λογικοί Χρονικοί Περιβαλλοντολογικοί Ποιοτικοί Έμμεσοι Μηχανισμοί Ανθρώπινοι πόροι Γνώση Εμπειρία Κεφάλαια Εργαλεία – Τεχνικές Τεχνολογία

15 Διαστάσεις του έργου…

16 Τι μας έχει μάθει η πράξη; Κανένα έργο δεν ολοκληρώνεται ποτέ στην ώρα του, εντός προϋπολογισμού, ή με το ίδιο εργατικό δυναμικό που ξεκίνησε. Το δικό σας δεν θα είναι το πρώτο. Τα έργα εξελίσσονται γρήγορα μέχρι να ολοκληρωθούν κατά 90%, αλλά συχνά παραμένουν σε αυτό το βαθμό ολοκλήρωσης για πάντα. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, κάτι αναμένεται να γίνει λάθος. Όταν τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε χειρότερα, θα πάνε. Όταν τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα, κάτι έχει παραβλεφθεί. Εάν το περιεχόμενο του έργου επιτρέπεται να αλλάξει απεριόριστα, ο ρυθμός των αλλαγών θα ξεπεράσει το ρυθμό της προόδου του. Κανένα σύστημα δεν είναι απαλλαγμένο από ελλείψεις. Προσπάθειες για την εξυγίανση ενός συστήματος αναπόφευκτα εισάγουν νέα σφάλματα ακόμα δυσκολότερα να εντοπιστούν.

17 ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΕΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΜΜΕΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ Συντελεστές έργου - Περιβάλλον

18 PMI- PMBoK Οι εννέα γνωστικές περιοχές:  Project Integration Management  Project Scope Management  Project Time Management  Project Cost Management  Project Quality Management  Project Human Resource Management  Project Communications Management  Project Risk Management  Project Procurement Management

19 ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

20 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Ανάγκη για αξιόπιστη και συνεπή πληροφορία για την κατάσταση του έργου Πληθώρα σύνθετων (και αλληλοεξαρτώμενων) έργων

21 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ  Το 70% των έργων είναι: Πάνω από τον προϋπολογισμό Πίσω στο χρονοδιάγραμμα  Το 52% των έργων ολοκληρώθηκαν με υπέρβαση κατά μέσο όρο 189% του προϋπολογισμού τους  Source: The Standish Group


Κατέβασμα ppt "Κλεάνθης Συρακούλης ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (Υ103)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google