Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε) Ενότητα 7: Μέτρηση σκληρότητας ελαστικών Βασιλική Μπέλεση Τμήμα Γραφιστικής Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Ανοικτά Ακαδημαϊκά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε) Ενότητα 7: Μέτρηση σκληρότητας ελαστικών Βασιλική Μπέλεση Τμήμα Γραφιστικής Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Ανοικτά Ακαδημαϊκά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε) Ενότητα 7: Μέτρηση σκληρότητας ελαστικών Βασιλική Μπέλεση Τμήμα Γραφιστικής Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Σκληρότητα είναι Για τον μεταλλουργό, η αντίσταση του υλικού στη διείσδυση. Για τον μηχανικό σχεδιασμού, ένα μέτρο της τάσης για συνέχιση της πλαστικής παραμόρφωσης. Για τον τεχνικό λίπανσης, η αντίσταση στην τριβή. Για τον μηχανικό, η αντίσταση στην κοπή του υλικού. Για τον ορυκτολόγο, η αντοχή στη χάραξη. 1

3 Ορισμός για την σκληρότητα 2

4 Με άλλα λόγια ως σκληρότητα ορίζεται ο βαθμός αντίστασης που παρουσιάζει η επιφάνεια των στερεών υλικών κατά την διάσπαση της συνέχειάς της ή κατά την μεταβολή του σχήματός της. O όρος σκληρότητα “hardness” συγχέεται λανθασμένα με τον όρο δυσκαμψία “stiffness”. Για παράδειγμα το Όσμιο είναι πιο δύσκαμπτο από το διαμάντι αλλά όχι τόσο σκληρό όσο αυτό. 3

5 Κατηγορίες δοκιμών σκληρότητας Α. Στατικές δοκιμές διείσδυσης Β. Δυναμικές δοκιμές σκληρότητας Γ. Δοκιμές χάραξης 4

6 Στις στατικές δοκιμές ένας κώνος ή μια πυραμίδα διεισδύει στο υπό εξέταση υλικό. Η σχέση της εφαρμοζόμενης δύναμης ως προς την επιφάνεια ή το βάθος διείσδυσης δίνει την σκληρότητα του υλικού. Σε αυτές τις δοκιμές ανήκουν οι τεχνικές Rockwell, Brinell, Knoop, Vickers, Ultrasonic. Με την μέθοδο Shore που χρησιμοποιείται για ελαστικά (rubber) πλαστικά (plastics) η τιμή της σκληρότητας καθορίζεται ως εξής: O διεισδυτής (indentor) συνδέεται σε μία γραμμική μετρητική διάταξη και μετρά το βάθος της εσοχής το οποίο στην συνέχεια μετατρέπεται μέσω ενός μηχανικού ή ενός ηλεκτρονικού συστήματος στην τιμή Shore. Όσο πιο βαθιά η εσοχή τόσο πιο μαλακό είναι το υλικό που εξετάζεται. 5

7 όργανο μέτρησης της σκληρότητας Το όργανο μέτρησης της σκληρότητας ονομάζεται ντουρόμετρο. Το ντουρόμετρο το οποίο είναι φορητό αποτελείται από: o Το πέλμα πίεσης που φέρει μία οπή διαμέτρου περίπου 3 mm. o Την ακίδα που είναι χαλύβδινη και στρογγυλεμένη (για τον τύπο Shore A) είτε κωνική (για τον τύπο Shore D). o Το σώμα που επιχειρεί να διεισδύσει στο προς εξέταση υλικό ονομάζεται διεισδυτής ή εντυπωτής. o Την κλίμακα του οργάνου (0-100). o Το όργανο συνοδεύεται από πρότυπο ελατήριο που χρησιμοποιείται για την βαθμονόμηση του οργάνου. 6

8 Κατά την μέτρηση της σκληρότητας ενός ελαστικού διεισδύει σε αυτό, ύστερα από πίεση που ασκείται, μια ειδική ακίδα που υπάρχει στο όργανο μέτρησης. Έτσι, οι μετρήσεις σκληρότητας προκύπτουν από την αντίσταση του υλικού στην διείσδυση της ακίδας. Ουσιαστικά και με τις δύο μεθόδους μετράται η αντίσταση του ελαστικού στην διείσδυση. Στην πράξη όμως έχει επικρατήσει να μετράται η σκληρότητα των ελαστικών με την μέθοδο Shore (DIN 53505:2000). 7

9 κλίμακα Shore A και D Η μέτρηση με την μέθοδο αυτή γίνεται σε δύο κλίμακες την Α (κυρίως) και την D. Η κλίμακα Shore A είναι κατάλληλη για μαλακά ελαστικά, ενώ η D για πιο σκληρά. Έτσι, αν οι ληφθείσες τιμές με το ντουρόμετρο τύπου Α είναι μεγαλύτερες από 90 shore τότε χρησιμοποιείται το ντουρόμετρο τύπου D. Αν πάλι οι τιμές με το ντουρόμετρο τύπου D είναι μικρότερες από 20 shore θα πρέπει να χρησιμοποιείται το ντουρόμετρο τύπου Α. 8

10 Άλλες παράμετρες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων είναι: Αφενός μεν το πάχος του δοκιμίου που πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 mm. Αφετέρου δε οι διαστάσεις του δοκιμίου οι οποίες θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν μετρήσεις σε πέντε διαφορετικά σημεία του. Κατά την μέτρηση θα πρέπει το δοκίμιο να τοποθετείται σε σκληρή και οριζόντια επιφάνεια. Ενώ το ντουρόμετρο να είναι τοποθετημένο σε κατακόρυφη θέση. 9

11 Θα πρέπει επίσης η ακίδα να απέχει τουλάχιστον 12 mm από τις άκρες του δοκιμίου. Ενώ η ασκούμενη πίεση πάνω στο δοκίμιο να διαρκεί 15 sec. Η τελική τιμή της μέτρησης λαμβάνεται ως μέσος όρος 5 μετρήσεων σε διαφορετικά σημεία του δοκιμίου τα οποία να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 6 mm. 10

12 Η μέτρηση σκληρότητας κατά Shore αναγράφεται ενδεικτικά ως εξής: A/50/15 που δηλώνει σκληρότητα 50 Shore A με εφαρμογή φορτίου για χρόνο 15 sec. 11

13 Στον τομέα των γραφικών τεχνών μετράται η σκληρότητα ελαστικών που χρησιμοποιούνται σε εκτυπωτικές μεθόδους όπως π.χ. βερνικωτικό καουτσούκ στην offset, φωτοπολυμερικά κλισέ στην φλεξογραφία, σε ελαστικά για καλούπια κυτιοποιΐας κ.τ.λ. 12 contiair.com

14 στα καλούπια κυτιοποιΐας 13

15 Πειραματικό μέρος Όργανα Σκληρόμετρο Shore A Σκληρόμετρο Shore D Πειραματική διαδικασία Δίνονται διάφορα ελαστικά που χρησιμοποιούνται στις γραφικές τέχνες των οποίων θα μετρηθεί η σκληρότητα. Οι τιμές καταγράφονται σε πίνακα. 14

16 Βιβλιογραφία Ε. Στρατή, Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών ΙΙ, Τμήμα τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα 1997. Α.Γ. Κορωναίος, Γ.Ι. Πουλάκος, Τεχνικά Υλικά 1, ΕΜΠ, Αθήνα 2006. http://philon.cheng.auth.gr/lmt/simeioseis/gtriant/3.Dokimi_ se_dieisdusi_Sklirotita.pdf http://philon.cheng.auth.gr/lmt/simeioseis/gtriant/3.Dokimi_ se_dieisdusi_Sklirotita.pdf http://www.monochrom.gr/index.php http://www.lithomecanica.gr/Details.php?ProductsID=76 15

17 Τέλος Ενότητας

18 Σημειώματα

19 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπέλεση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε). Ενότητα 7: Μέτρηση σκληρότητας ελαστικών». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.ocp.teiath.gr

20 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

21 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

22 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

23 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα: Ε. Στρατή, Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών ΙΙ, Τμήμα τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα 1997. Α.Γ. Κορωναίος, Γ.Ι. Πουλάκος, Τεχνικά Υλικά 1, ΕΜΠ, Αθήνα 2006. http://philon.cheng.auth.gr/lmt/simeioseis/gtriant/3.Dokimi_se_dieisdusi _Sklirotita.pdf http://philon.cheng.auth.gr/lmt/simeioseis/gtriant/3.Dokimi_se_dieisdusi _Sklirotita.pdf http://www.monochrom.gr/index.php http://www.lithomecanica.gr/Details.php?ProductsID=76

24 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Υλικά Γραφικών Τεχνών (Ε) Ενότητα 7: Μέτρηση σκληρότητας ελαστικών Βασιλική Μπέλεση Τμήμα Γραφιστικής Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Ανοικτά Ακαδημαϊκά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google