Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενικά πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενικά πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γενικά πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 1

2 2 Εισροές ΑΞΕ, παγκόσμια και ανά ομάδα οικονομιών, 1995-2013 και προβολή 2014-2016 (δισ. δολάρια) Πηγή:

3 3 Εισροές ΑΞΕ, ανά περιοχή 2008-2013 (δισ. δολάρια)ψ Πηγή:

4 4 Εισροές ΑΞΕ: κορυφαίες 20 οικονομίες υποδοχής, 2012 και 2013 (δισ. δολάρια)

5 5 Εισροές ΑΞΕ σε επιλεγμένες περιφερειακές και διαπεριφερειακές ομάδες, μέσος 2005-2007, 2008-2013 (δισ. δολάρια)

6 6 Πηγή: Μερίδιο εκροών ΑΞΕ ανά ομάδα οικονομιών, 1999-2013,(ποσοστό)

7 7 Μερίδιο συνιστωσών εκροών ΑΞΕ, ανά ομάδα οικονομιών, 2007-2013, (ποσοστό) Εκροές μετοχών Επανεπενδυθέντα κέρδη Άλλα κεφάλαια (ενδο -επιχειρησιακά δάνεια)

8 8 Πηγή: Εκροές ΑΞΕ ανά περιφέρεια, 2008-2013 (δισ. δολάρια)

9 9 Εκροές ΑΞΕ: κορυφαίες 20 οικονομίες προέλευσης, 2012 και 2013 (δισ. δολάρια)

10 Παγκόσμια ροή ΑΞΕ εκατομμύρια τρέχοντα US $, 1970-2013 Πηγή: UNCTAD, 2014

11 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις - Εισροές ανά επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, εκατομμύρια τρέχοντα US $ Πηγή: UNCTAD, 2014

12 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις - Εκροές ανά επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, εκατομμύρια τρέχοντα US $ Πηγή: UNCTAD, 2014

13 Εισροές- εκροές ΑΞΕ ανά επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, εκατομμύρια τρέχοντα US $ Πηγή: UNCTAD, 2014

14 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Ανεπτυγμένες χώρες εισροές-εκροές, εκατομμύρια τρέχοντα US $ Πηγή: UNCTAD, 2014

15 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Ανεπτυγμένες χώρες μεταβολή αποθεμάτων, εκατομμύρια τρέχοντα US $ Πηγή: UNCTAD, 2014

16 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Μεταβατικές χώρες εισροές-εκροές, εκατομμύρια τρέχοντα US $ Πηγή: UNCTAD, 2014

17 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Μεταβατικές χώρες μεταβολή αποθεμάτων, εκατομμύρια τρέχοντα US $ Πηγή: UNCTAD, 2014

18 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Αναπτυσσόμενες χώρες εισροές-εκροές, εκατομμύρια τρέχοντα US $ Πηγή: UNCTAD, 2014

19 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Αναπτυσσόμενες χώρες μεταβολή αποθεμάτων, εκατομμύρια τρέχοντα US $ Πηγή: UNCTAD, 2014

20 Αποθέματα ΑΞΕ εκατομμύρια τρέχοντα US$ 19801990200020102013 ΕνεργητικόΠαθητικόΕνεργητικόΠαθητικόΕνεργητικόΠαθητικόΕνεργητικόΠαθητικόΕνεργητικόΠαθητικό Κόσμος697913548198208139220926897511300800843420370690212885842546416526312624 Αναπτυσσόμενες οικονομίες 2962807099551431914107617714798878296597073348559284830094993339 Μεταβατικές οικονομίες 0016525605802320541732679403165928015554769 Ανεπτυγμένες οικονομίες 401633477203156542219510545681798710006413040937173998271605314120764517 Λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες 62323081104210893655426831422001473221151423536 Υψηλού εισοδήματος αναπτυσσόμενες οικονομίες2547016966340213413102812941678317084690716296530257564754070117 Μεσαίου εισοδήματος αναπτυσσόμενες οικονομίες293168308431170113769054625013997784048942046138777263 Χαμηλού εισοδήματος αναπτυσσόμενες οικονομίες122635022787330361004089870506580115395680396145959

21 Πηγή: UNCTAD, 2014 197019801990200020102013 ΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροές Κόσμος13345,6914141,2154109,8851252,13208167,7241614,1141499912412231422255146758014519651410810 Αναπτυσσόμενες οικονομίες3854,4640,759477510,4692854,98835018,3211317,27266644,3147372,4648207,6420919,4778372,4454066,9 Μεταβατικές οικονομίες0,000040,0000123,600040,0000175,200040,000015987,5113191,88570573,1357890,83107966,599175,35 Ανεπτυγμένες οικονομίες9491,23514100,4546575,8148397,14173074,1230296,811423681090659703474,1988769,4565625,8857568,1 Λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες154,14010,0001538,2692233,9081567,1562-3,413344136,287786,029319557,97374,556827956,234719,062 Υψηλού εισοδήματος αναπτυσσόμενες οικονομίες2364,57133,759244530,6092342,99522812,039736,601202232,7143723,7398661313439,5481667,6319692 Μεσαίου εισοδήματος αναπτυσσόμενες οικονομίες773,90897,000112667,814260,95319517,7841120,96653826,192133,0118029687248,96213397,7125822,4 Χαμηλού εισοδήματος αναπτυσσόμενες οικονομίες715,98010,00012312,0452251,04052688,509459,704710585,381515,75269250,620231,0383307,078552,523 EU28 (European Union)5157,5735062,90321279,0921902,3497857,11131284,4702859809239383703,2483002,2246207250459,7 G86680,49612102,9537372,9242170,72113207,9173023768640,3698128,4426408,9684337,4416623,4717691,9 G209023,01812246,8841105,343909,89133923,9175861,5898812,1714818,8752759,8852529,4790989,7883926,3 IDB (Islamic Development Bank)1211,482,00017-2253,24926,59516810,039-262,32611873,025626,092134385,742394,27135834,555548,46 NAFTA (North American Free Trade Agreement)3395,2318521,18124824,5923331,7658637,5136441,78399103,7187667,3249802,3327551,3288138,4393876 Εισροές-εκροές ΑΞΕ εκατομμύρια τρέχοντα US$

22 Πηγή: UNCTAD, 2014 197019801990200020102013 ΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροές Κύριοι εξαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου722,6734,00004-4204,25975,93073196,2991550,99918615,7715197,73124132,597363,42137889,4146704,4 Κύριοι εξαγωγείς βιομηχανικών προϊόντων8821,72813859,0848630,5147722,11176874233238,912037381102362877798,71175947791772,61086085 Κύριοι εξαγωγείς βασικών προϊόντων εκτός καυσίμων234,1410,8171252,2874,6029734223,0632455,18617434,585497,3135946,4511139,674049912974,77 Χώρες χαμηλού εισοδήματος με επισιτιστικό έλλειμμα696,26010,00015384,8208338,04052456,881482,658311584,711635,91662252,4820832,7775988,149377,46 Εκβιομηχανισμένες οικονομίες9826,20714101,4548646,4849254,37185457,5239209,412537251223988960501,71295288930369,91234653 Αναδυόμενες βιομηχανικές οικονομίες1658,34136,567153855,3061426,75713848,43842,529897359,4114100,0124531990116,67275830,756570,55 Αναδυόμενες οικονομίες1149,7516,817027499,445689,921519296,699632,929106319,427731,96192643,9128426,2246775,8112428,7 Προσφάτως εκβιομηχανισμένες οικονομίες της Ασίας551,9651,000033575,945560,623518053,4211151,99107348,190479,11182820,7194888,2203868,9189551,6 Εισροές-εκροές ΑΞΕ εκατομμύρια τρέχοντα US$

23 Πηγή: UNCTAD, 2014 197019801990200020102013 ΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροέςΕισροέςΕκροές Αναπτυσσόμενες οικονομίες: Αφρική1266,09618,75029400,35381096,6552846,163658,97559620,5871533,94447034,116659,37757238,8512418,05 Αναπτυσσόμενες οικονομίες: Αμερική1598,69921,009056415,803552,0758924,918-379,99498059,0450903,79189512,7117420,2292080,8114589,6 Αναπτυσσόμενες οικονομίες: Ασία853,5951,00012573,18911194,77922914,7711024,35158798,394925,3409021,2296186,3426355326012,7 Αναπτυσσόμενες οικονομίες: Ωκεανία136,070,00001121,122411,48332,473413,94375166,34089,394062639,641653,54752697,7271046,616 Ανεπτυγμένες οικονομίες: Αμερική3083,1248521,18122725,2923328,4656004,2836218,54380869187318,1226680,2312468,7249907,6380988,4 Ανεπτυγμένες οικονομίες: Ασία14336428723821943,15951035,915280,1834892,754257,75764919,5114107,54140681 Ανεπτυγμένες οικονομίες: Ευρώπη5225,9735094,90321363,2122155,57104963140054,8729513,8863806,5436302,9591325,6250797,9328843,5 Ανεπτυγμένες οικονομίες: Ωκεανία1039,139120,36392200,311531,111810163,682987,56616704,64641,38336233,2320055,5250812,777055,235 Εισροές-εκροές ΑΞΕ εκατομμύρια τρέχοντα US$

24 Οι Πολυεθνικές Εταιρείες και η Παγκόσμια Παραγωγή Οι πολυεθνικές εταιρείες μελετώνται ως επιχειρήσεις που ελέγχουν παραγωγικούς συντελεστές σε περισσότερες από μία χώρες. Οι μητρικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στις χώρες προέλευσης των πολυεθνικών εταιρειών, αποκτούν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό επενδύοντας σε θυγατρικές εταιρείες ή σε παραρτήματά τους στις χώρες υποδοχής 24

25 Οι Πολυεθνικές Εταιρείες και η Παγκόσμια Παραγωγή Αυτή η διαδικασία ονομάζεται άμεσες ξένες επενδύσεις (foreign direct investment, FDI), στις οποίες περιλαμβάνονται τα δικαιώματα και ο έλεγχος της διοίκησης. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου (portfolio investment), αντίθετα, είναι επενδύσεις χωρίς έλεγχο, δηλαδή περιλαμβάνουν την αγορά ομολόγων, εργαλείων της χρηματαγοράς, ή μετοχικές κινητές αξίες και μετοχές απλά για την αποκόμιση οικονομικών αποδόσεων 25

26 Οι Πολυεθνικές Εταιρείες και η Παγκόσμια Παραγωγή Ένταση μεταξύ κρατών και πολυεθνικών, όχι μεταξύ κρατών και αγοράς Πολλοί θεωρητικοί συνεχίζουν να δίνουν την κύρια έμφαση στις σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων. Τα περιορισμένα αξιόπιστα στοιχεία θέτουν ένα επιπλέον εμπόδιο στη μελέτη των πολυεθνικών εταιρειών 26

27 Οι Πολυεθνικές Εταιρείες και η Παγκόσμια Παραγωγή Οι φιλελεύθεροι πιστεύουν ότι η κινητικότητα των πολυεθνικών εταιρειών τους δίνει σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες περιορίζονται σε συγκεκριμένη επικράτεια 27

28 Οι Πολυεθνικές Εταιρείες και η Παγκόσμια Παραγωγή Οι ιστορικοί δομιστές αναφέρονται στην αυξανόμενη ισχύ των πολυεθνικών εταιρειών· υποστηρίζουν, ωστόσο, πως οι διοικητές των πολυεθνικών αποτελούν μια διεθνική τάξη που συντηρεί και υπερασπίζεται το καπιταλιστικό σύστημα. Διαφοροποίηση μεταξύ φιλελεύθερων και ιστορικών δομιστών υπάρχει και στο ζήτημα των επιπτώσεων των πολυεθνικών εταιρειών. Οι φιλελεύθεροι πιστεύουν ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις συντελούν στην αύξηση της αποδοτικότητας, παρακινώντας την καινοτομία, τον ανταγωνισμό, την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. 28

29 Οι Πολυεθνικές Εταιρείες και η Παγκόσμια Παραγωγή Οι ιστορικοί δομιστές, αντίθετα, βλέπουν τις πολυεθνικές εταιρείες ως αρπακτικά μονοπώλια που υπερχρεώνουν για τα αγαθά τους και τις υπηρεσίες τους, περιορίζουν τη ροή της τεχνολογίας και δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που τις φιλοξενούν 29

30 Οι Πολυεθνικές Εταιρείες και η Παγκόσμια Παραγωγή Οι ρεαλιστές τείνουν περισσότερο να υποβαθμίσουν την πολιτική σημασία των πολυεθνικών εταιρειών. Υποστηρίζουν ότι τα πιο ισχυρά κράτη έχουν αξιοσημείωτο έλεγχο πάνω στις πολυεθνικές εταιρείες τους και ότι οι πολυεθνικές εταιρείες διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τις κυβερνήσεις των χωρών τους 30

31 Ορισμοί και Ορολογία Πρωτογενείς επενδύσεις (greenfield investment), δηλαδή δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και παραγωγικών στοιχείων από ξένους· ή Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (mergers and acquisitions, M&A), δηλαδή αγορά μετοχών μιας υπάρχουσας επιχείρησης με σκοπό τη συμμετοχή στη διοίκησή της 31

32 Ορισμοί και Ορολογία Κατά την περασμένη δεκαετία, η μεγαλύτερη αύξηση στη διεθνή παραγωγή συνέβη μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών και όχι με πρωτογενείς επενδύσεις, ενώ οι εξαγορές είναι πολύ πιο συχνές από τις συγχωνεύσεις 32

33 Ορισμοί και Ορολογία Διαφωνίες για το τι αποτελεί «έλεγχο» 33

34 Με τι κριτήρια επενδύουν οι ΠΕΕ John Dunning ιδιοκτησία, τοποθεσία, ενσωμάτωση Οριζόντια ολοκλήρωση ίδιο προϊόν σε άλλες χώρες (αύξηση μεριδίου αγοράς, αντίδραση σε προστατευτισμό, μείωση κόστους, αξιοποίηση κινήτρων, ενδο-επιχειρησιακό εμπόριο) Κάθετη ολοκλήρωση ( εισροές-εκροές θυγατρικών) μείωση αβεβαιότητας (έλεγχος ποιότητας εισροών) και κόστους παραγωγής 34

35 Γιατί οι Επιχειρήσεις γίνονται Πολυεθνικές Εταιρείες Θυγατρική για να ανταγωνιστεί τους εγχώριους προμηθευτές  μειώνοντας το μεταφορικό κόστος και αποκτώντας καλύτερη γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγοράς  Λόγω της πολιτικής της ξένης κυβέρνησης  Για να ξεπεράσει τους εμπορικούς φραγμούς Πχ. Η Honda αντέδρασε με το να γίνει η πρώτη Ιαπωνική επιχείρηση με παραγωγή αυτοκινήτων εντός των Ηνωμένων Πολιτειών 35

36 Γιατί οι Επιχειρήσεις γίνονται Πολυεθνικές Εταιρείες Επενδυτικά κίνητρα Οι άμεσες ξένες επενδύσεις συμπληρώνουν τις εξαγωγές, προκαλώντας εξαγωγή ενδιάμεσων αγαθών για να χρησιμοποιηθούν από ξένες θυγατρικές εταιρείες 36

37 Γιατί οι Επιχειρήσεις γίνονται Πολυεθνικές Εταιρείες  Κάθετη ολοκλήρωση: Μείωση του κόστους παραγωγής, αποφυγή αβεβαιότητας. Οι εκροές ορισμένων από τις θυγατρικές λειτουργούν ως εισροές σε άλλες θυγατρικές. Η συνολική παραγωγική διαδικασία βασίζεται στο συγκριτικό πλεονέκτημα  Κάθετη ολοκλήρωση προς τα πίσω: Οι πρώτες ύλες και άλλες παραγωγικές εισροές τις οποίες χρειάζονται για την παραγωγή του προϊόντος τους δεν είναι άμεσα διαθέσιμες ή παράγονται με υψηλό κόστος. Πχ. οι επενδύσεις των πετρελαϊκών εταιρειών σε επιχειρήσεις εξόρυξης αργού πετρελαίου και οι επενδύσεις των κατασκευαστών πλαστικού σε φυτείες καουτσούκ. Έλεγχος στην ποιότητα των εισροών. 37

38 Η Ιστορική Εξέλιξη των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Ρίζες των πολυεθνικών στις διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες των μεσαιωνικών τραπεζών στη Φλωρεντία του 15 ου αιώνα. 16 ος έως 18 ος και διεθνείς εμπορικές εταιρείες όπως η Αγγλική, η Ολλανδική και η Γαλλική εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, η Εταιρεία του Κόλπου του Χάντσον 19 ος αιώνας: πιο συστηματικές, μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και χωρών. Χιλιάδες τέτοιες πολυεθνικές υπήρχαν στην αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 38

39 Η Ιστορική Εξέλιξη των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 1.Η δραστηριότητα των πολυεθνικών αυξάνει με τις προόδους στις επικοινωνίες, στις μεταφορές και στην τεχνολογία που διευκολύνουν τη διεύρυνση του ελέγχου 2.Η ταχεία οικονομική μεγέθυνση σε αντίθεση με τις υφεσιακές οικονομικές συνθήκες Θεσμικά: 3.Η ανάπτυξη κανόνων που προστατεύουν την ατομική ιδιοκτησία 4.Η φιλελευθεροποίηση του κεφαλαίου 5.Διεύρυνση στη διάρκεια περιόδων εμπορικού προστατευτισμού 39

40 Η Περίοδος πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο Βρετανία η κύρια δύναμη πίσω από τη δραματική αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων το 19 ο αιώνα 45% των βρετανικών ξένων επενδύσεων το 1913 και το 1914  ο οικονομικός κίνδυνος ήταν μικρότερος με τον κανόνα του χρυσού  Ο πολιτικός κίνδυνος ήταν μικρότερος διότι ένα μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών επενδύσεων γίνονταν σε αποικιακά εδάφη  Η έλλειψη περιορισμών στις ροές κεφαλαίου  Οι πόλεμοι στη διάρκεια της περιόδου είχαν μικρό εύρος Περίοδος ταχείας προόδου στις σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές 40

41 Η Περίοδος πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο Μια σειρά χώρες άρχισαν να επιβάλλουν περιορισμούς στις εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις Η Σοβιετική Ένωση εθνικοποίησε την ξένη ιδιοκτησία Ανεστάλη ο συναλλαγματικός κανόνας χρυσού. 41

42 Από τα Μέσα της Δεκαετίας του 1940 έως τα Μέσα της Δεκαετίας του 1980 Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τη Βρετανία ως κυρίαρχη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Υποδοχής: Καθοριστικοί Παράγοντες και επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Γιατί οι επιχειρήσεις κατευθύνουν άμεσες ξένες επενδύσεις σε μια χώρα υποδοχής και όχι σε μια άλλη; Δημοκρατική ή αυταρχική διακυβέρνηση; 1.Οι δημοκρατικοί θεσμοί επιβάλουν περιορισμούς στις κυβερνήσεις 2.Πιθανότερο να κατευθυνθούν άμεσες ξένες επενδύσεις προς αυταρχικές λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, διότι οι αυταρχικοί ηγέτες μπορούν να καταστείλουν τα εργατικά συνδικάτα – να προασπίσουν τις πολυεθνικές έναντι λαϊκών πιέσεων 47

48 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Υποδοχής: Καθοριστικοί Παράγοντες και επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Μια μελέτη βρήκε πως «ο τύπος του καθεστώτος… φαίνεται να έχει μικρή επίδραση στους ξένους επενδυτές» (Glen Biglaiser και Karl DeROuen, Jr. “Economic Reforms and Inflows of Foreign Direct Investment in Latin America”, Latin American Research Review 41, αρ.1 (Φεβρουάριος 2006) σ. 69)· Μια δεύτερη μελέτη βρήκε πως τα «εμπειρικά αποτελέσματα αποδεικνύονται μάλλον οριστικά – οι δημοκρατίες προσελκύουν περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις» (Jensen, Nation-States and the Multinational Corporation, σ.22· και John P. Truman, “Regime Type, Rights, and Foreign Direct Investment in Latin America: A Brief Comment” Latin American Research Review 41, αρ.2 (Ιούνιος 2006) σ. 184 Μια τρίτη μελέτη βρήκε πως «σε δεκαπέντε λατινοαμερικανικές χώρες την περίοδο μεταξύ 1981 και 1996… η παραβίαση των πολιτικών ελευθεριών και των πολιτικών δικαιωμάτων… είχε θετικό και στατιστικά σημαντικό αντίκτυπο στις εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων από τις ΗΠΑ» (Quan Lin και Adam Resnick, “Reversal of Fortunes: Democratic Institutions and Foreign Direct Investment Inflows to Developing Countries”, International Organization 57, αρ.1 (Χειμώνας 2003), σσ.175-211. 48

49 Ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα στη διεθνή ανάπτυξη: Ποιες χώρες προσελκύουν άμεσες ξένες επενδύσεις; 49

50 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Υποδοχής: Καθοριστικοί Παράγοντες και επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Αντιπαραθέσεις στη βιβλιογραφία γύρω από τις επιπτώσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων Ορθόδοξη φιλελεύθερη άποψη: οι πολυεθνικές συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών παρέχοντας ξένο κεφάλαιο, νέες τεχνολογίες και σύγχρονες ιδέες Ορισμένοι φιλελεύθεροι παραδέχονται πως μια ισχυρή παρουσία πολυεθνικών εταιρειών μπορεί αρχικά να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα 50

51 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Υποδοχής: Καθοριστικοί Παράγοντες και επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Stephen Hymer (μαρξιστής) και Charles Kindleberger (φιλελεύθερος): Οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν μπορούν να εξισωθούν απλώς με την κίνηση κεφαλαίου από μια χώρα προέλευσης σε μια χώρα υποδοχής. Οι πολυεθνικές λαμβάνουν κεφάλαια από τη χώρα υποδοχής Οι πολυεθνικές είναι από τη φύση τους ολιγοπωλιακές Στερούνται συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων που έχουν οι εγχώριες εταιρείες, όμως μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικότητα δημιουργώντας ένα ολιγοπωλιακό περιβάλλον 51

52 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Υποδοχής: Καθοριστικοί Παράγοντες και επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Hymer: «Οι κλάδοι στους οποίους υπάρχουν πολλές ξένες επενδύσεις τείνουν να παρουσιάζουν συγκέντρωση, ενώ οι κλάδοι στους οποίους υπάρχουν λίγες ή καθόλου ξένες επενδύσεις τείνουν να μην παρουσιάζουν συγκέντρωση» 52

53 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Υποδοχής: Καθοριστικοί Παράγοντες και επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Θεωρητικοί της εξάρτησης για τις πολυεθνικές εταιρείες: εμποδίζουν τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να πετύχουν γνήσια αυτόνομη ανάπτυξη περισσότερο ιδιοποιούνται εγχώριο κεφάλαιο παρά εισάγουν νέο κεφάλαιο Εμποδίζουν τις εγχώριες επιχειρήσεις να συμμετέχουν στους πιο δυναμικούς τομείς της οικονομίας Αυξάνουν τις εισοδηματικές ανισότητες στη χώρα υποδοχής Χρησιμοποιούν τεχνολογίες εντάσεως κεφαλαίου που συντελούν στην ανεργία Αγκαλιάζουν τις εγχώριες ελίτ, επιβάλλοντας πολιτική και οικονομική πίεση και μεταβάλλοντας τις καταναλωτικές προτιμήσεις και συμπεριφορές 53

54 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Υποδοχής: Καθοριστικοί Παράγοντες και επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Οι επιλογές μιας χώρας υποδοχής ποικίλουν ανάλογα με τις διαφορετικές περιστάσεις Εύρος ανταγωνισμού μεταξύ των επενδυτών 54

55 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Υποδοχής: Καθοριστικοί Παράγοντες και επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων «παζάρι της παλαιότητας» Η αρχική επενδυτική συμφωνία ευνοεί την πολυεθνική. Αφού γίνει η επένδυση, ωστόσο, η διαπραγματευτική επιρροή στρέφεται υπέρ της χώρας υποδοχής διότι η πολυεθνική εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά τους ακίνητους πόρους Η χώρα υποδοχής θα προσπαθήσει να επαναδιαπραγματευθεί την αρχική συμφωνία και να κερδίσει πιο ευνοϊκούς όρους από την πολυεθνική Επιχειρηματικά σχέδια που απαιτούν μεγάλες σταθερές επενδύσεις Τύπος της τεχνολογίας Σημασία του μάρκετινγκ και της διαφοροποίησης των προϊόντων 55

56 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Υποδοχής: Καθοριστικοί Παράγοντες και επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Μια πολυεθνική εταιρεία μπορεί να μειώσει την έκθεσή της σε συγκεκριμένες χώρες υποδοχής με: Την κάθετη ολοκλήρωση, δηλαδή, τοποθετώντας τα διάφορα στάδια της παραγωγής σε διαφορετικές χώρες. Συμμαχίες με τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα, με κοινοπραξίες ή άλλες μορφές συνεργασίας Διασυνδέσεις με τους εγχώριους προμηθευτές, διανομείς και καταναλωτές 56

57 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Υποδοχής: Καθοριστικοί Παράγοντες και επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Δεν έχουν γίνει σχεδόν καθόλου εθνικοποιήσεις θυγατρικών πολυεθνικών από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 57

58 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Υποδοχής: Καθοριστικοί Παράγοντες και επιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων «το παραδοσιακό διαπραγματευτικό μοντέλο των σχέσεων πολυεθνικής εταιρείας- αναπτυσσόμενης χώρας υποδοχής» θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια «πολυμερή διαπραγματευτική διαδικασία δύο επιπέδων» 58

59 Πολιτικές των Χωρών Υποδοχής Απέναντι στις Πολυεθνικές Οι πολιτικές των χωρών υποδοχής κυμαίνονται από τις εθνικοποιήσεις μέχρι τις προσπάθειες να προσελκυστούν πολυεθνικές εταιρείες με παραχωρήσεις και κίνητρα Υποχρεώσεις όπως προαπαιτούμενα Ομοσπονδιακές κυβερνήσεις Πολιτειακές κυβερνήσεις Οι ρητορικές διατυπώσεις της χώρας υποδοχής επιζητούν τις άμεσες ξένες επενδύσεις αλλά οι εμπειρίες των ξένων επενδυτών είναι διαφορετικές 59

60 Ο Νότος Πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι επικράτειες των αποικιών ήταν ανοιχτές για τις ξένες επενδύσεις Η εθνικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Ρωσίας Ορισμένες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες στράφηκαν σε πιο εθνικιστικές πολιτικές στο Μεσοπόλεμο 60

61 Ο Νότος Η εξάπλωση του κομουνισμού οδήγησε στην εθνικοποίηση περιουσιακών στοιχείων Κράτη που μόλις είχαν γίνει ανεξάρτητα έβλεπαν τους περιορισμούς στις άμεσες ξένες επενδύσεις ως ζωτικής σημασίας για την εθνική τους ανεξαρτησία 61

62 Ο Νότος Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 η ανάπτυξη περισσότερων μη αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών προσέφερε στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης Συχνά οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατευθύνονταν στις πρώτες ύλες, και έτσι υπόκειντο στο παζάρι της παλαιότητας Οι θεωρητικοί της εξάρτησης ενθάρρυναν το Νότο να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στις πολυεθνικές εταιρείες 62

63 Ο Νότος 1974: Ψήφισμα περί Νέας Διεθνούς Οικονομικής Τάξης (New International Economic Order, NIEO) που καλούσε τις χώρες υποδοχής να εφαρμόσουν μονομερώς τους κανόνες σε όλες τις πολυεθνικές εταιρείες εντός της επικρατείας τους 63

64 Ο Νότος Τέλη δεκαετίας 1970: 1.Η εθνικοποίηση της μεγάλης κλίμακας βιομηχανιών πετρελαίου και ορυχείων είχε σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί 2.Η εμπειρία των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών από την εθνικοποίηση των κλάδων πρώτων υλών ήταν συχνά απογοητευτική λόγω της μειούμενης παραγωγικότητας 3.Πολλές πολυεθνικές εταιρείες προτιμούσαν να επενδύουν σε αναπτυγμένες χώρες με πρώτες ύλες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες 4.Κρίση εξωτερικού χρέους: ανησυχία ότι το μερίδιο τους από τις εισερχόμενες ξένες επενδύσεις υποχωρούσε 64

65 Ο Νότος Πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες υιοθέτησαν περισσότερο ανοιχτές πολιτικές απέναντι στις πολυεθνικές εταιρείες στη δεκαετία του 1980 65

66 Ο Νότος Η Κίνα άρχισε να καλωσορίζει περισσότερο τις άμεσες ξένες επενδύσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στη δεκαετία του 1980, και να παρέχει στους ξένους επενδυτές ειδική αντιμετώπιση που δεν παρεχόταν στις εγχώριες επιχειρήσεις 66

67 Ο Νότος Ορισμένα κράτη επέβαλαν προαπαιτούμενα στη λειτουργία των πολυεθνικών, όπως απαιτήσεις για εγχώριο περιεχόμενο και εξαγωγές Νέο-βιομηχανοποιημένες οικονομίες (NIEs) της Ανατολικής Ασίας 67

68 Ο Νότος Από τις 1.035 τροποποιήσεις στους νόμους περί άμεσων ξένων επενδύσεων που έγιναν σε διάφορες χώρες από το 1991 έως το 1999, οι 974 ήταν πιο ευνοϊκές και μόλις 61 ήταν λιγότερο ευνοϊκές προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις 68

69 Ο Νότος Οι φτωχότερες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες συναντούν δυσκολίες να προσελκύσουν άμεσες ξένες επενδύσεις Πίεση από τα προγράμματα δανείων δομικών προσαρμογών του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας Χαμηλά επίπεδα οικονομικής μεγέθυνσης, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτικές κρίσεις και υψηλά επίπεδα χρέους  συντριπτικές επιπτώσεις στις εισροές Αφρική: όγκος ξένων επενδύσεων υποχώρησε από το 4,6% το 1980 στο 2,5% το 2004 69

70 Ο Βορράς Οι επενδύσεις βασίζονται συνήθως σε παραγωγή υψηλότερης τεχνολογίας Οι πολιτικές των αναπτυγμένων χωρών έχουν αλλάξει και αυτές με το χρόνο Δυτική Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς: λίγους ελέγχους στις ξένες επιχειρήσεις το 19 ο αιώνα Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο: οι Δυτικοευρωπαίοι ακολουθούσαν περισσότερο ανοιχτές πολιτικές απέναντι στις εισερχόμενες άμεσες επενδύσεις σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: Αντιστράφηκαν οι θέσεις τους με την ανάδειξη των Ηνωμένων Πολιτειών ως παγκόσμιου ηγεμόνα 70

71 Ο Βορράς Jean-Jacques Servan-Schreiber: καλούσε την Ευρώπη να εγκαθιδρύσει τις δικές της πολυεθνικές επιχειρήσεις 71

72 Ο Βορράς Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προώθησαν εγχώριους προστατευόμενους κλάδους κλειδιά επιδοτώντας την έρευνα, ενθαρρύνοντας τις συγχωνεύσεις και αυξάνοντας τις προμήθειες από εθνικές εταιρείες Η Γαλλία, ιδιαίτερα, εξέταζε με προσοχή τις εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις και απέρριψε περισσότερες προτάσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1970 72

73 Ο Βορράς Καναδάς: το 50% του βιομηχανικού του προϊόντος και το 70% της πετρελαϊκής του παραγωγής ελεγχόταν από ξένους  1974: θέσπισε ένα Γραφείο Ελέγχου Ξένων Επενδύσεων (Foreign Investment Review Agency, FIRA) για να καθορίζει πότε οι εξαγορές από ξένους είχαν «σημαντικό όφελος» 73

74 Ο Βορράς Ιαπωνία: Είχε την πιο παρεμβατική πολιτική Μόλις 04% του συνολικού όγκου των εισερχόμενων άμεσων ξένων επενδύσεων  Πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές  Επενδυτικοί περιορισμοί 1950: περιοριστικός Νόμος για τις Ξένες Επενδύσεις 74

75 Ο Βορράς Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στράφηκε η έμφαση στην αναζήτηση αμέσων ξένων επενδύσεων 1.Επανεμφάνιση του ορθόδοξου φιλελευθερισμού, αυξημένη παγκόσμια αντοχή και ανεργία 2.επενδύσεις ως όχημα για τη βελτίωση της δικής τους ανταγωνιστικότητας 3.Οι Ευρωπαϊκές πολυεθνικές αύξησαν τις εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις τους στη δεκαετία του 1980, η ΕΕ άρχισε να τάσσεται υπέρ μιας μεγαλύτερης πειθαρχίας στις χώρες υποδοχής και υποστήριξε τη θέση των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις της Συμφωνίας για τα Επενδυτικά Μέτρα στον Τομέα του Εμπορίου Η Ιαπωνία χαλάρωσε τους περιορισμούς της. Ο ρόλος των άμεσων ξένων επενδύσεων συνέχισε να περιορίζεται από άυλους φραγμούς 75

76 Ο Βορράς Οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν πιέσεις Το πρόγραμμα Investment Canada αντικατέστησε τη FIRA CUSFTA και NAFTA οδήγησαν σε παραπέρα φιλελευθεροποίηση των ελέγχων του Καναδά Ο Καναδάς γινόταν σημαντικότερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων 76

77 Ο Βορράς Ηνωμένες Πολιτείες: περιοριστικές πολιτικές στη δεκαετία του 1980 και του 1990  υποχώρηση της αμερικανικής οικονομικής ηγεμονίας 77

78 Ο Βορράς  Ξένοι επενδυτές αποκτούσαν αμερικανικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας  Ο αμερικανικός στρατός εξαρτάτο υπερβολικά από προμηθευτές που βρίσκονταν σε ξένο έλεγχο Τροποποίηση Exon-Florio: Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να μπλοκάρει ξένες συγχωνεύσεις ή εξαγορές αμερικανικών εταιρειών όταν υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια  εφαρμόστηκε με ιδιαίτερη μετριοπάθεια 78

79 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Προέλευσης Ο αριθμός των μεγάλων χωρών προέλευσης πολυεθνικών εταιρειών πάντα ήταν μικρός 79

80 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Προέλευσης Οι επιπτώσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων σε μία χώρα προέλευσης εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά και της χώρας προέλευσης και των πολυεθνικών εταιρειών της Διάκριση μεταξύ ηγεμόνων σε άνοδο και υποχώρηση: Όταν ένα ηγεμονικό κράτος βρίσκεται σε υποχώρηση, ορισμένες σημαντικές εγχώριες ομάδες αρχίζουν να εκλαμβάνουν τις εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις ως επιζήμιες Συνδικαλιστικές οργανώσεις: «εξαγωγή θέσεων εργασίας» 80

81 Σχέσεις Πολυεθνικών και χωρών Προέλευσης Αυξανόμενος αριθμός πολυεθνικών εταιρειών μετατρέπονται σε «απάτριδες», δηλαδή αναπτύσσουν συμφέροντα που διαφοροποιούνται από τα συμφέροντα των χωρών προέλευσής τους 1973: οι ΗΠΑ βοηθούσαν το πετρελαϊκό εμπάργκο των Αράβων Ένα όλο και πιο κινητικό κεφάλαιο περιορίζει την ικανότητα των χωρών προέλευσης και υποδοχής να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών  ομάδες εργαζομένων  ανταγωνιστικότητα 81

82 Πολιτικές των χωρών Προέλευσης Απέναντι στις Πολυεθνικές τους Φυσιολογικά θεωρούν τις άμεσες ξένες επενδύσεις ως ένδειξη οικονομικής και πολιτικής ισχύος και επωφελείς για την ανταγωνιστικότητά τους Ωστόσο, με μείωση στις εξαγωγές της χώρας προέλευσης μειώνεται η βιομηχανική βάση της χώρας  απώλειες στην εγχώρια απασχόληση πολυεθνικές – εργαλεία εξωτερικής πολιτικής 82

83 Πολιτικές των χωρών Προέλευσης Απέναντι στις Πολυεθνικές τους Περίοδος πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: οι χώρες προέλευσης υποστήριζαν τις επιχειρήσεις τους και τις προστάτευαν έναντι των ξένων – ορισμένες φορές παρέβαιναν στρατιωτικά Δεκαετία 1930: ο ιαπωνικός στρατός κατέλαβε κινεζικά εργοστάσια και έδωσε σε ιαπωνικές εταιρείες τον έλεγχο της διοίκησής τους Ηνωμένες Πολιτείες στη Λατινική Αμερική 83

84 Πολιτικές των χωρών Προέλευσης Απέναντι στις Πολυεθνικές τους Αρχές Μεταπολεμικής Περιόδου: Τροποποίηση Hickenlooper: απειλούσε να κατακρατήσει την αναπτυξιακή βοήθεια προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που εθνικοποιούσαν θυγατρικές αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών χωρίς να παράσχουν επαρκή αποζημίωση π.χ.: δεκαετία 1960 και 1970 με το νόμο περί Εμπορίου με τον Εχθρό και τη Νομοθεσία για τον Έλεγχο Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων για να περιορίσει το εμπόριο θυγατρικών της εταιρειών με την Κίνα, την Κούβα, το Βόρειο Βιετνάμ και τη Βόρεια Κορέα Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν επίσης σε πράξεις για να ελέγξουν τη συμπεριφορά των πολυεθνικών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα διευρυνόμενα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών 1960: η κυβέρνηση ζήτησε από τις αμερικανικές πολυεθνικές να περιορίσουν τις εκροές κεφαλαίων προς τις ξένες θυγατρικές τους εταιρείες  φορολογικά κίνητρα ώστε να ενθαρρυνθούν οι πολυεθνικές εταιρείες να εξάγουν από τις ΗΠΑ 84

85 Πολιτικές των χωρών Προέλευσης Απέναντι στις Πολυεθνικές τους Η Ιαπωνία ήταν η μόνη μεγάλη οικονομία που περιόρισε συστηματικά τις εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις για περίπου δύο δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο Δεν άρχισε να φιλελευθεροποιεί τους ελέγχους της στις εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις παρά στα τέλη της δεκαετίας του 1960 85

86 Πολιτικές των χωρών Προέλευσης Απέναντι στις Πολυεθνικές τους Από τη Δεκαετία του 1980 έως σήμερα: Η Δυτική Ευρώπη και η Σοβιετική Ένωση συμφώνησαν να κατασκευάσουν έναν αγωγό φυσικού αερίου Ηνωμένες Πολιτείες: εμπάργκο στα υλικά που παράγονταν από αμερικανικές εταιρείες και θα χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή του αγωγού Βρετανία, Γαλλία, Δυτική Γερμανία και Ιταλία διέταξαν τις εταιρείες εντός των εδαφών τους να αγνοήσουν τους αμερικανικούς περιορισμούς και να παράσχουν τα αγαθά και την τεχνολογία στη Σοβιετική Ένωση 86

87 Πολιτικές των χωρών Προέλευσης Απέναντι στις Πολυεθνικές τους Νόμος Helms-Burton (1996): Ποινικοποιεί τις ξένες εταιρείες που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κούβα 87

88 Πολιτικές των χωρών Προέλευσης Απέναντι στις Πολυεθνικές τους Άλλες χώρες προέλευσης δεν είχαν τόσο μεγάλη τάση όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες 88

89 Οι επιδράσεις των Πολυεθνικών σε Ομάδες Εργαζομένων στις Χώρες προέλευσης Οι ρεαλιστές και οι ιστορικοί δομιστές δίνουν συνήθως έμφαση στις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην απασχόληση «υποκατάσταση εξαγωγών» Οι φιλελεύθεροι, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι ο αντίκτυπος των εξερχόμενων άμεσων ξένων επενδύσεων στην απασχόληση της χώρας προέλευσης είναι γενικά θετικός, και παρουσιάζουν στοιχεία ότι οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν καλύτερο ιστορικό σε σχέση με τις εγχώριες εταιρείες στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στους μισθούς των εργαζόμενων, στις εξαγωγικές επιδόσεις και στις τεχνολογικές καινοτομίες στη χώρα προέλευσης 89

90 Ανταγωνιστικότητα και Σχέσεις Χώρας Προέλευσης-Πολυεθνικών Η ανταγωνιστικότητα ενός κράτους με την ανταγωνιστικότητα των πολυεθνικών εταιρειών του: Οι ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι ο όγκος της ξένης ιδιοκτησίας έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα ενός κράτους διότι «το επίπεδο διαβίωσης ενός έθνους μακροπρόθεσμα εξαρτάται από την ικανότητά του να διατηρεί ένα υψηλό και αυξανόμενο επίπεδο παραγωγικότητας στους ανταγωνιστικούς κλάδους των επιχειρήσεών του» Οι καλύτερες θέσεις εργασίας και έρευνας στην ανάπτυξη (R&D) βρίσκονται στη χώρα προέλευσης Οι φιλελεύθεροι θεωρούν πως η ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ εξαρτάται περισσότερο από τη μόρφωση και τα προσόντα των Αμερικανών εργατών παρά από την αμερικανική ιδιοκτησία στις πολυεθνικές 90

91 Ένα Καθεστώς για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Τι πρέπει να Ρυθμιστεί; 1.Βασικές παράμετροι 2.Προσπάθειες για διεθνείς / πολυμερείς συμφωνίες 3.Διμερείς συμφωνίες 4.ΜΚΟ και Ιδιώτες

92 Ένα Καθεστώς για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Τι πρέπει να Ρυθμιστεί; Οι αρχές, τα πρότυπα και οι κανόνες που ρυθμίζουν τις ξένες επενδύσεις είναι περισσότερο υποτυπώδη σε σχέση με αυτά για τις εμπορικές και νομισματικές σχέσεις Οι περισσότερες κρατικές πολιτικές για τις πολυεθνικές εταιρείες διαμορφώνονται σε εθνικό επίπεδο Το κύριο εμπόδιο για τη διαμόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου ξένων επενδύσεων είναι έλλειψη συναίνεσης για το τι πρέπει να ρυθμιστεί – η πολυεθνική εταιρεία, η χώρα υποδοχής ή η χώρα προέλευσης;

93 Ένα Καθεστώς για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Τι πρέπει να Ρυθμιστεί; Σύμφωνα με τους ορθόδοξους φιλελεύθερους, οι επενδυτικές συμφωνίες θα έπρεπε να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά της χώρας υποδοχής και να παρέχουν τη μέγιστη προστασία Οι χώρες προέλευσης θα έπρεπε να είναι επίσης ικανές να παρεμβαίνουν εν ονόματι των πολυεθνικών τους Δεκαετίες του 1950 και του 1960: Η αμερικανική πολιτική εκείνη την περίοδο στόχευε στην προστασία των ροών άμεσων ξένων επενδύσεων απέναντι σε εχθρικές ενέργειες χωρών υποδοχής

94 Ένα Καθεστώς για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Τι πρέπει να Ρυθμιστεί; Οι ρεαλιστές και ιστορικοί δομιστές βλέπουν τους περιορισμούς των χωρών υποδοχής στις ξένες επενδύσεις ως πλήρως νομιμοποιημένες Οι ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι η κρατική παρέμβαση είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι πολυεθνικές εταιρείες δεν αντιπαρατίθενται με το εθνικό συμφέρον και την εθνική ασφάλεια Οι ιστορικοί δομιστές πιστεύουν ότι οι επενδυτικές συμφωνίες θα έπρεπε να ρυθμίζουν τις πολυεθνικές εταιρείες και όχι τις χώρες υποδοχής

95 Ένα Καθεστώς για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Τι πρέπει να Ρυθμιστεί; Στοχεύσεις της Δύσης στον Ψυχρό Πόλεμο Ευρωπαϊκά κράτη  διμερείς επενδυτικές συνθήκες

96 Ένα Καθεστώς για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Τι πρέπει να Ρυθμιστεί; Δεκαετία 1970: στροφή προσοχής στην ανάπτυξη ενός διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου. Οι οικονομολόγοι πρότειναν να θεσπιστεί «μια Γενική Συμφωνία για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα» Aντιπαραθέσεις 1.Νομισματική κερδοσκοπία από τις πολυεθνικές 2.Επιρροή των αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών 3.Οι παγκόσμιες επιχειρήσεις πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να επανέλθει η κυριαρχία στην κυβέρνηση

97 Ένα Καθεστώς για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Τι πρέπει να Ρυθμιστεί; Η G-77 πίεσε για μια ρύθμιση του ΟΗΕ πάνω στις πολυεθνικές εταιρείες παρά στις χώρες υποδοχής. Ο ΟΗΕ σύστησε μια Επιτροπή για τις Διεθνείς Επιχειρήσεις το 1974 με εντολή να αναπτύξει ένα δεσμευτικό Κανόνα Συμπεριφοράς για τις πολυεθνικές εταιρείες

98 Ένα Καθεστώς για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Ιστορικό 1976: η Διακήρυξη και Αποφάσεις του ΟΟΣΑ για τις Διεθνείς Επενδύσεις και τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις περιλάμβαναν οδηγίες για τη συμπεριφορά των πολυεθνικών εταιρειών και των χωρών υποδοχής

99 Ένα Καθεστώς για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Ιστορικό Καθώς αυξανόταν η διαπραγματευτική ισχύς του Βορρά, άρχισε στη δεκαετία του 1980 να διαμορφώνεται μια συναίνεση ότι ένα καθεστώς θα έπρεπε να διευκολύνει τη διεύρυνση των ροών άμεσων ξένων επενδύσεων και να ρυθμίζει τη συμπεριφορά των χωρών υποδοχής

100 Τα Ηνωμένα Έθνη 1974: Η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ καταδίκασε την «υπονομευτική πολιτική παρέμβαση» από μια πολυεθνική όπως η ΙΤΤ στη Χιλή, και συνέστησε να δημιουργηθεί μια επιτροπή για την ανάπτυξη ενός κώδικα συμπεριφοράς κυβερνήσεων και πολυεθνικών εταιρειών  Επιτροπή για τις Διεθνικές Επιχειρήσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης για τις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών και ένας κώδικας συμπεριφοράς Δεν υπήρχε καμιά συναίνεση για το κατά πόσο ο κώδικας θα είχε ισχύ νόμου ή θα ήταν απλά ένα σύνολο εθελοντικών οδηγιών

101 Τα Ηνωμένα Έθνη 1992: Μετά από χρόνια σποραδικών διαπραγματεύσεων, τα Ηνωμένα Έθνη εγκατέλειψαν τελικά τις προσπάθειές τους για διαμόρφωση συναίνεσης για κάποιο κώδικα συμπεριφοράς σε ζητήματα πολυεθνικών εταιρειών Ένα χρόνο αργότερα, το UNCTC διαλύθηκε και αντικαταστάθηκε από ένα λιγότερο ενεργητικό Τμήμα για τις Διεθνικές Επιχειρήσεις και Επενδύσεις εντός της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD)

102 Τα Ηνωμένα Έθνη UNCTAD: Εκθέσεις Παγκόσμιων Επενδύσεων και Εκθέσεις Εμπορίου και Ανάπτυξης χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης

103 Τα Ηνωμένα Έθνη Παρ’ όλο που το Παγκόσμιο Εμπορικό Επιμελητήριο δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ για την εφαρμογή του Οικουμενικού Συμφώνου και ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες παρείχαν τη στήριξή τους, η αντιμετώπιση των πολυεθνικών εταιρειών υπήρξε ιδιαίτερα ανισομερής

104 Η GATT/ΠΟΕ στον ΟΟΣΑ και πίσω στον ΠΟΕ Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου είναι φυσικός θεσμός Όλο και μεγαλύτερο ποσοστό εμπορίου είναι ενδοεταιρικό εμπόριο Η GATT για πολλά χρόνια δεν ασχολήθηκε με επενδυτικά ζητήματα Ο Γύρος της Ουρουγουάης κατέληξε σε διάφορες συμφωνίες με επενδυτικές ρήτρες  Trade-Related Investment Measures, TRIMs  Agreement Trade-Related Intellectual Property Rights, TRIPs

105 Η GATT/ΠΟΕ στον ΟΟΣΑ και πίσω στον ΠΟΕ Η Συμφωνία για τα Επενδυτικά Μέτρα στον Τομέα του Εμπορίου (TRIMs) παρέχει μόνο περιορισμένη κάλυψη των επενδυτικών ζητημάτων που σχετίζονται με το εμπόριο  δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των απαιτούμενων επιδόσεων από μια χώρα υποδοχής για εξαγωγές Οι επενδυτικές ρήτρες του ΠΟΕ δεν σχεδιάστηκαν συγκεκριμένα με γνώμονα τις επενδύσεις που βρίσκονται διεσπαρμένες σε ολόκληρη τη συμφωνία

106 Η GATT/ΠΟΕ στον ΟΟΣΑ και πίσω στον ΠΟΕ Ο ΟΟΣΑ το 1961 υιοθέτησε δύο κώδικες για τη φιλελευθεροποίηση των ροών κεφαλαίου 1976: εξέδωσε μια Διακήρυξη για τις Διεθνείς Επενδύσεις και τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Οι διαπραγματεύσεις του ΟΟΣΑ αρχικά προχωρούσαν καλά και αντιμετώπιζαν τρία κύρια ζητήματα: Την προστασία των ξένων επενδυτών Τη φιλελευθεροποίηση των επενδύσεων Τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών

107 Η GATT/ΠΟΕ στον ΟΟΣΑ και πίσω στον ΠΟΕ Σημαντικές εθνικές διαφορές: a)Η ΕΕ και ο Καναδάς δυσφορούσαν για τον αμερικανικό νόμο Helms- Burton που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αποτραπούν οι ξένες εταιρείες να επενδύσουν στην Κούβα, το Ιράν και τη Λιβύη b)Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες φοβούνταν πως η πολυμερής συμφωνία επενδύσεων θα απειλούσε την αυτόνομη ανάπτυξή τους c)Ένας συνασπισμός μη Κυβερνητικών Οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών υποστήριζε ότι η πολυμερής συμφωνία επενδύσεων θα απειλούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα d)Οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κινητοποίησαν μια ισχυρή αντιπολίτευση e)1998: η Γαλλία αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις λόγω ανησυχιών για τα πολιτισμικά θέματα και της απειλής για την εθνική κυριαρχία και αυτό οδήγησε σε αναστολή των διαπραγματεύσεων του ΟΟΣΑ

108 Διμερείς Επενδυτικές Συνθήκες Υποχρεώσεις όσον αφορά τη μεταχείριση των ξένων επενδύσεων και τους μηχανισμούς διευθέτησης διαφορών

109 Διμερείς Επενδυτικές Συνθήκες Η πρώτη διμερής επενδυτική συνθήκη επικυρώθηκε το 1959, και σχεδόν όλες οι αρχικές συνθήκες έγιναν μεταξύ αναπτυγμένων χωρών και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών Πολλές ανατολικοευρωπαϊκές χώρες συνήψαν διμερείς επενδυτικές συνθήκες Υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση στις διμερείς επενδυτικές συνθήκες μεταξύ λιγότερο αναπτυγμένων χωρών

110 Διμερείς Επενδυτικές Συνθήκες Σήμερα, οι διμερείς επενδυτικές συνθήκες είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες διεθνείς συμφωνίες για την προστασία των άμεσων ξένων επενδύσεων, και στοχεύουν ξεκάθαρα στην προστασία των πολυεθνικών παρά των χωρών υποδοχής. Υποστηρίζουν την αντιμετώπιση του μάλλον ευνοούμενου κράτους και την εθνική μεταχείριση Συχνά απαγορεύουν την επιβολή προϋποθέσεων

111 Διμερείς Επενδυτικές Συνθήκες Ο αριθμός των διμερών επενδυτικών συνθηκών αυξήθηκε εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια a)Με βάση την ανησυχία ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων b)Κρίση εξωτερικού χρέους στη δεκαετία του 1980  απότομη μείωση της δανειοδότησης από εμπορικές τράπεζες, οι χρεώστριες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες εξαρτήθηκαν πολύ από τις ξένες επενδύσεις για την αναπτυξιακή τους χρηματοδότηση Ο συνολικός αριθμός των διμερών επενδυτικών συνθηκών αυξήθηκε από 167 στα τέλη της δεκαετίας του 1970 σε 385 το 1989 Το 2002, 176 χώρες είχαν συνάψει 2.181 διμερείς επενδυτικές συνθήκες

112 Διμερείς Επενδυτικές Συνθήκες: αξιολόγηση Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, με αδύναμους εγχώριους θεσμούς δεν έχουν λάβει περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις, ακόμα και όταν υπέγραψαν διμερείς επενδυτικές συνθήκες (συμπλήρωμα παρά υποκατάστατο)

113 Διμερείς Επενδυτικές Συνθήκες: αξιολόγηση Κίνδυνος παραγωγής «ενός μεγάλου φάσματος ανομοιόμορφων και αντιφατικών διακανονισμών που θα μπορούσαν να γίνουν όλο και πιο αναποτελεσματικοί, σύνθετοι και αδιαφανείς»

114 Περιφερειακές Προσεγγίσεις: η ΕΕ και η NAFTA Οι περισσότερες περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες περιλαμβάνουν ρήτρες σε ζητήματα επενδύσεων Η ΕΕ παρέχει τις δυνατότητες για ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου και προστασία των άμεσων ξένων επενδύσεων μεταξύ των κρατών-μελών. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το νομικό κύρος να εποπτεύει και να ρυθμίζει τις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών, με τελικό στόχο την ανάπτυξη ενός «ανταγωνιστικού πεδίου» Η πολιτική της ΕΕ απέναντι στις πολυεθνικές εταιρείες είναι «διττή, από τη μια ενθαρρύνει τη δραστηριότητα των πολυεθνικών εντός μιας διεθνικής ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που προκύπτουν από αυτή τη δραστηριότητα με μέτρα αναχαίτισης»

115 Περιφερειακές Προσεγγίσεις: η ΕΕ και η NAFTA Οι ρήτρες περί επενδύσεων στο Ενδέκατο Κεφάλαιο της NAFTA «θέτουν ξανά σε τριμερή βάση όλες τις βασικές ρήτρες των διμερών επενδυτικών συμφωνιών των ΗΠΑ» Η NAFTA δεσμεύει τις κυβερνήσεις να αποζημιώνουν τους επενδυτές σε περίπτωση απαλλοτρίωσης, ενώ ορίζει την απαλλοτρίωση με πολύ ευρύ τρόπο

116 Περιφερειακές Προσεγγίσεις: η ΕΕ και η NAFTA Το Ενδέκατο Κεφάλαιο της NAFTA είναι ρηξικέλευθο, τα μέλη μπορούν να απαιτήσουν εξαιρέσεις στις ρήτρες του:  Οι Ηνωμένες πολιτείες εξαιρούν τη ναυτιλία τους  Ο Καναδάς έχει απαλλάξει τους κλάδους του πολιτισμού  Το Μεξικό έχει θωρακίσει τον κλάδο της ενέργειας και των σιδηροδρόμων Μια σειρά περιπτώσεις επίλυσης διαφορών που κερδήθηκαν από τους επενδυτές προκάλεσε ανησυχίες σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και άλλους ότι τα κράτη της NAFTA δεν ήταν σε θέση να επιβάλουν περιορισμούς σε επενδυτές για τη διατήρηση των περιβαλλοντικών και εργασιακών προτύπων

117 Περιφερειακές Προσεγγίσεις: η ΕΕ και η NAFTA Φιλελεύθεροι: χειροκροτούν τη NAFTA για τις σημαντικές της προόδους στην απελευθέρωση των ροών επενδύσεων, όμως επικρίνουν τις εξαιρέσεις ολόκληρων τομέων

118 Περιφερειακές Προσεγγίσεις: η ΕΕ και η NAFTA Ρεαλιστές και ιστορικοί δομιστές: θεωρούν τη NAFTA ως απειλή για την εθνική κυριαρχία και για την ικανότητα των εργαζομένων να προστατεύουν τα συμφέροντά τους Οι ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι τα όρια της NAFTA για την εφαρμογή απαιτούμενων επιδόσεων εμποδίζουν τις χώρες υποδοχής να κερδίσουν θετικά παρεπόμενα από τις ξένες επενδύσεις

119 Περιφερειακές Προσεγγίσεις: η ΕΕ και η NAFTA Δίνοντας στις πολυεθνικές νομικό κύρος στην επίλυση διαφορών με κράτη, οι ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι οι ρήτρες της NAFTA αποτελούν άμεση απειλή για την εθνική κυριαρχία

120 Ιδιώτες Δρώντες Καταναλωτικές, περιβαλλοντικές και θρησκευτικές οργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν κώδικες συμπεριφοράς των πολυεθνικών εταιρειών με στόχο την αύξηση της κοινωνικής τους ευθύνης

121 Ιδιώτες Δρώντες Οι πολυεθνικές εταιρείες ή οργανώσεις επιχειρηματικής υποστήριξης μπορούν να αναπτύξουν κώδικες ως μέσο εθελοντικής αυτορρύθμισης

122 Ιδιώτες Δρώντες Οι μεταρρυθμιστικές μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προτιμούν να προωθούν την υπεύθυνη συμπεριφορά των πολυεθνικών εταιρειών  εκστρατείες των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την αγορά προϊόντων από εταιρείες με οικολογικό πνεύμα

123 Ιδιώτες Δρώντες Οι στρατηγικές των απορριπτικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι πιο αντιπολιτευτικές, επιδιώκουν να εκθέσουν και να τιμωρήσουν διαφαινόμενες ανεύθυνες συμπεριφορές των πολυεθνικών Ορισμένοι απορριπτικοί στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας αντιηγεμονίας για την «αντιπαράθεση στον ηγεμονικό σχηματισμό της παγκοσμιοποίησης» που περιλαμβάνει τις πολυεθνικές εταιρείες

124 Ιδιώτες Δρώντες Ορισμένες μη Κυβερνητικές Οργανώσεις εφαρμόζουν μεταρρυθμιστικές και απορριπτικές στρατηγικές ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, η Greenpeace συνεργάστηκε με εταιρείες για την ανάπτυξη ψυγείων φιλικών προς το όζον, την ίδια στιγμή που ενθάρρυνε τους καταναλωτές να μποϊκοτάρουν τη Shell Oil Company για τη διαφαινόμενη εμπλοκή της στην κρατική καταστολή στη Νιγηρία.

125 Ιδιώτες Δρώντες Στις προσπάθειες να αποφύγουν τις αρνητικές εκστρατείες των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, πολλές πολυεθνικές εταιρείες προχώρησαν δραστήρια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ίδιων ρυθμιστικών πλαισίων και συνήψαν συνεργασίες με μεταρρυθμιστικές μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

126 Ιδιώτες Δρώντες Συνολικά, είναι πιθανό ότι οι πολυεθνικές εταιρείες δεν έχουν αλλάξει σημαντικά λόγω των δραστηριοτήτων των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, και ότι οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επαρκή πολυμερή ρύθμιση


Κατέβασμα ppt "Γενικά πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google