Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 4. Η διαδικασία της πρόσληψης περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες : α ) την προσέλκυση και β ) την επιλογή. Η αρχή αυτής της διαδικασίας πρόσληψης,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 4. Η διαδικασία της πρόσληψης περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες : α ) την προσέλκυση και β ) την επιλογή. Η αρχή αυτής της διαδικασίας πρόσληψης,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 4

2 Η διαδικασία της πρόσληψης περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες : α ) την προσέλκυση και β ) την επιλογή. Η αρχή αυτής της διαδικασίας πρόσληψης, γίνεται από την ύπαρξη ελεύθερων θέσεων εργασίας. 

3

4  Οι ελεύθερες θέσεις εργασίας δημιουργόυνται συνήθως είτε λόγω αποχώρησης εργαζομένων, ή λόγω απόλυσης τους ή λόγω μετακίνησης τους σε άλλες θέσεις μέσα στον οργανισμό.

5

6  Στη διαδικασία της προσέλκυσης, οι υποψήφιοι προσελκύονται μέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων, επαφές με γραφεία ευρέσεως εργασίας, επισκέψεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ. Στη συνέχεια συγκεντρώνονται οι υποψήφιοι και γίνεται επιλογή εκείνων με προοπτικές για καλύτερη απόδοση ( σχήμα σελ. 75). Είναι σημαντικό να προσελκύονται άτομα με τα κατάλληλα προσόντα για να μην χάνεται χρόνος και χρήμα σε υποψήφιους που δεν είναι σωστοί για τις θέσεις.

7  Η προσέλκυση είναι ουσιαστικά μία διαδικασία πώλησης αφού η εταιρία προσπαθεί να πουλήσει στον υποψήφιο την θέση. Τρόποι πώλησης / προσέλκυσης μπορεί να είναι ο μισθός, η φήμη της εταιρίας, τα καθήκοντα κλπ. Είναι σημαντικό για την εταιρία να πουλήσει καλά την θέση ώστε ο πιο κατάλληλος και υποσχόμενος υπάλληλος να προτιμήσει την θέση αυτή.  ( Σελ. 77 ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουν τα άτομα που συμμετέχουν στη διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού όσον αφορά την προετοιμασία, διαδικασία και συνάντηση ).

8  Μέσω των ερωτήσεων, η επιχείρηση θα ανακαλύψει τις ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε υποψήφιου και θα προσπαθήσει να τις καλύψει ώστε να προσελκύσει το άτομο που χρειάζεται. Γι αυτό είναι πολύ σημαντικό η επιχείρηση να ανταποκριθεί σωστά κατά την φάση της προετοιμασίας. Η επίχειρηση πρέπει να έχει σωστή στάση απέναντι σε όλους τους υποψήφιους δηλαδή σαν να είναι πελάτες, ώστε να μείνουν όλοι με θετική εντύπωση για τον οργανισμό.

9  Έτσι κτίζεται όχι μόνο καλό όνομα και φήμη για τον οργανισμό, αλλά δημιουργούν και υποσχόμενες σχέσεις με τους υποψήφιους οι οποίοι μπορεί να γίνουν μελλοντικοί πελάτες των προιόντων και υπηρεσιών της εταιρίας.

10 Υπάρχουν οι εσωτερικές πηγές και οι εξωτερικές. Αναφέρετε κάποιες από αυτές.

11  Υπάρχον προσωπικό : Πολλές εταιρίες προτιμούν να ενημερώνουν το υπάρχον προσωπικό της για κάποια διαθέσιμη θέση πριν προσπαθήσουν να προσελκύσουν υπαλλήλους από άλλες πηγές. Οι εσωτερική προσέλκυση σημαίνει μετακίνηση υπαλλήλων μέσα στον οργανισμό το οποίο όμως προκαλεί και πάλι άνοιγμα κάποιας άλλης θέσης που βρισκόταν ο υπάλληλος που μετακινήθηκε.

12  Συστάσεις από υπάρχον προσωπικό : Σύμφωνα με μελέτες, υπάλληλοι οι οποίοι συστήθηκαν από υπάρχον προσωπικό μίας εταιρίας, παραμένουν μεγαλύτερο διάστημα στην εταιρία και δείχνουν μεγαλύτερη πίστη και ικανοποίηση. Μειονεκτήμα αυτής της μεθόδου είναι ότι το υπάρχον προσωπικό τείνει να προτείνει άτομα με παρόμοιο προφίλ με αυτούς και μπορεί αν δημιουργήσει προβλήματα ίσων ευκαιριών απασχόλησης.

13  Πρώην εργαζόμενοι : Μία επιχείρηση ενδέχεται να επαναπροσλάβει πρώην υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν συνήθως γιατί ήταν προσωρινοί. Είναι προτιμότερο από την την εταιρία αφού οι μάνατζερς έχουν ήδη εμπειρία να εργάζονται με αυτά τα άτομα και τα άτομα έχουν ήδη γνώσεις για τον οργανισμό και πολύ πιθανόν τα καθήκοντα. Επίσης η εταιρία γλιτώνει χρόνο για προσέλκυση, επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού.

14  Οι καινούριοι υπάλληλοι είναι λιγότερο παραγωγικοί, τουλάχιστον το πρώτο τέταρτο του χρόνου. Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου πρώην υπαλλήλων μπορεί να αποβεί ένας απλός και οικονομικός τρόπος για εύρεση υπαλλήλων ή και συστάσεις άλλων υποψήφιων από πρώην υπαλλήλους.

15  Γραφεία ευρέσεως εργασίας : Είναι ειδικά γραφεία για εξεύρεση ειδικευμένων και ανειδίκευτων υπαλλήλων.  Διάφοροι εκπαιδευτικοί οργανισμοί : Οργανισμοί εκπαιδευτικοί άρχισαν να ασχολούνται με την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων τους. Επίσης, πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις με σεμιναριακή επαγγελματική εκπαίδευση, είναι σπουδαίες πηγές για στρατολόγηση προσωπικού.

16 ( συνέχεια ) Η εξεύρεση προσωπικού γίνεται μέσω των εισηγητών του σεμιναρίου, οι οποίοι συνήθως είναι στελέχη διαφόρων επιχειρήσεων και γνωστοί στον επιχειρισιακό χώρο, άρα μπορούν να υποδείξουν κατάλληλα άτομα.  Προκηρύξεις : Μαζική προσέλκυση υποψηφίων των οποίων η αξιολόγηση γίνεται κυρίως με συνέντευξη αλλά πολλές φορές και με εξέταση, κυρίως για τραπεζικές θέσεις και θέσεις στο δημόσιο.

17  Καταχώρηση αγγελιών σε περιοδικά και εφημερίδες. Μέσω των αγγελιών, η εταιρία έχει την ευκαιρία να επικοινωνήσει με την αγορά εργασίας άμεσα ( βάζει το όνομα της η εταιρία και κάνει η ίδια την διαφήμιση ) ή έμμεσα ( δημοσιεύει την θέση μέσω μίας άλλης εταιρίας υπεύθυνης για εργοδότηση προσωπικού ή διαφημιστική ). Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται πλήρης περιγραφή της θέσης και των προσόντων που απαιτούνται από τον υποψήφιο.

18 Αναφέρονται επίσης ωφελήματα, τηλέφωνα επικοινωνίας για την εταιρία κλπ. Ανάλογα με την φύση της θέσης γίνεται και η κατάλληλη καταχώρηση πχ. για θέσεις σε τράπεζα, θα μπουν σε περιοδικά και εφημερίδες που ασχολούνται κυρίως με τον οικονομικό τομέα. Υπάρχουν όμως και εφημερίδες που ασχολούνται αποκλειστικά με δημοσίευση θέσεων πχ. καριέρα.

19

20  ΄Ονομα επιχείρησης, τοποθεσία και φύση των δραστηριοτήτων της.  Τίτλο θέσεως, στόχος της, ευθύνες και αρμοδιότητες.  Μερικές από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες και καθήκοντα ( περιγραφή θέσεως ).  Προσόντα, όρια ηλικίας, απαιτούμενη προϋπηρεσία, πιθαν ών προσωπικά προσόντα  Μπορεί μισθός, επιδόματα, ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανέλιξη  Διαδικασία υποβολής αίτησης.

21  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε :  Α ) Κατηγορία της διαφημιστικής καταχώρησης δηλαδή αν θα είναι εντός πλαισίου, αν θα είναι ανάμεσα σε πολλές στις γενικές αγγελίες κλπ.  Β ) Ποια ημέρα της εβδομάδας είναι καλύτερα να διαφημιστεί ; Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με την εμπειρία και τον πειραματισμό.

22 Αν η προσέλκυση γίνει μέσω διαφημιστικής καταχώρησης, θα πρέπει μαζί με την αίτηση να προωθηθούν :  Πληροφορίες για την επιχείρηση.  Πληροφορίες για την θέση εργασίας.  Πληροφορίες σχετικά με την περιοχή που βρίσκεται η επίχειρηση.

23 Η επιχείρηση χρειάζεται πληροφορίες για τον υποψήφιο. Αυτές τις πληροφορίες μπορεί να τις αποκτήσει με την συμπλήρωση εντύπου / αίτησης. Ο στόχος της αίτησης είναι : α ) Η απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών για τον υποψήφιο, β ) Η οργάνωση των πληροφοριών αυτών για διευκόλυνση της επιλογής και γ ) Χρήση της ως προσωπικός φάκελος του επιλεγόμενου υποψηφίου.

24 Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει προσεχτικά και να λαμβάνει υπόψη : α ) Τον χώρο που θα πρέπει να συμπληρώσουν κάτι οι υποψήφιοι. Μπορεί να χρειαστούν διαφορετικές αιτήσεις για διαφορετικές θέσεις, β ) Το μέγεθος Α 4 είναι προτιμότερο, γ ) Οι επικεφαλίδες πρέπει να συμφωνούν με τις προδιαγραφές της θέσης και δ ) Θα πρέπει να μην χρησιμοποιούνται δύσκολες ερωτήσεις πχ. πόσες μέρες άδεια πήρε ο υποψήφιος στην προηγούμενη δουλειά για λόγους υγείας.

25 Το ίντερνετ έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για την “ ηλεκτρονική στελέχωση ” είναι η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρίας. Είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος και εξαιρετικά οικονομικός. Αυτό φυσικά είναι περισσότερο διαδεδομένο για μεγάλες εταιρίες παρά για μικρότερες. Άλλος τρόπος χρήσης αυτού του τρόπου, είναι μέσ ω διαδικτύων τα οποία διαφημίζουν και ασχολούνται με την προώθηση θέσεων εργασίας όπως karriera.ge, justjobs.gr κλπ.

26 Οι ιστοσελίδες αυτές προσελκύουν μεγάλο φάσμα υποψηφίων οι οποίοι καταθέτουν τυποποιημένα βιογραφικά σημειώματα που υπόκεινται σε ηλεκτρονική εύρεση μέσ ω λέξεων - κλειδιά. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν και οι υποψήφιοι να αναζητήσουν θέσεις σε επιχειρήσεις. Μειονέκτημα είναι το μέγεθος των ιστοσελίδων και η έλλειψη διαφοροποίησης.


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 4. Η διαδικασία της πρόσληψης περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες : α ) την προσέλκυση και β ) την επιλογή. Η αρχή αυτής της διαδικασίας πρόσληψης,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google