Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

20/9/20161Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Παρασκευόπουλος Κων/νος ΠΕ02.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "20/9/20161Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Παρασκευόπουλος Κων/νος ΠΕ02."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 20/9/20161Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Παρασκευόπουλος Κων/νος ΠΕ02

2 20/9/20162Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Παρασκευόπουλος Κων/νος ΠΕ02 Λήμμα: portfolio> Ιταλικά: portafoglio> Λατινικά: portare: ([«μεταφέρω»]> ΠΙΕ ρίζα *per- [«οδηγώ», «διαπερνώ»] > η ΠΙΕ ρίζα *prtu- [«μετάβαση», «πέρασμα»] )+ foglio: ([«φύλλο φυτού», «φύλλο»: εντύπου, υλικού]> ΠΙΕ ρίζα: b ʰ el [«ανθίζω»]> Λατινικά: Folium, flōs> Ελληνικά: φύλλον [phullon])] Άλλες ονομασίες  ΦΕΜ  Χαρτοφυλάκιο Ορισμοί Ο φάκελος υλικού του μαθητή :  Είναι η συστηματική και οργανωμένη συλλογή ενδείξεων που χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό και το μαθητή για να παρακολουθήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις του μαθητή (Vavrus, 1990).  είναι η σκόπιμη συλλογή εργασιών του μαθητή που διηγείται την ιστορία των προσπαθειών του μαθητή, την πρόοδό του ή την επίδοσή του σε μια δεδομένη χρονική στιγμή(Arter & Spandel, 1992)  παρουσιάζει μια ιστορία. Το θέμα της ορίζεται από την απάντηση του μαθητή στην ερώτηση τι έχω μάθει στη διάρκεια του μαθήματος και πως το έχω εντάξει στην πράξη. ( Paulson & Paulson, 1993 )

3 20/9/20163Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Παρασκευόπουλος Κων/νος ΠΕ02 Σύμφωνα με τους Valencia & Place (1994), εντοπίζονται τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες Φ.Ε.Μ.: Ο Φάκελος Επίδειξηςσυνοπτικό υλικό που πρέπει να περιέχει την καλύτερη εργασία του μαθητή/τριας Ο Φάκελος Αξιολόγησηςκαθορισμένες και αξιολογημένες εργασίες του μαθητή/τριας Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης εργασίες του μαθητή/τριας που συστηματικά κρατά ο εκπαιδευτικός αλλά δεν τις αξιολογεί Ο Εξελικτικός Φάκελος δείγματα της εργασίας του μαθητή/τριας που δείχνουν τη μάθησή και την ανάπτυξή του. Ο Stiggins (2001), πάλι, ταξινομεί το Φ.Ε.Μ.: Σε Φάκελο που εξυμνεί το μαθητή/τρια Σε Φάκελο που επιδεικνύει την ανάπτυξη του μαθητή/τριας Σε Φάκελο project Σε Φάκελο που περιλαμβάνει εκθέσεις για το μαθητή/τρια Ο Γεωργούσης (1998) υποστηρίζει την ταξινόμηση που προκρίνει ο Richter (1997) και αναφέρει ακόμα πέντε κατηγορίες Φ.Ε.Μ.: Τον διεπιστημονικό Φ.Ε.Μ. Τον Φ.Ε.Μ. από μια μόνο επιστημονική περιοχή Τον διαρκή Φ.Ε.Μ. που μεταβιβάζεται στους διδάσκοντες του μαθητή/τριας κατά το επόμενο σχολικό έτος Τον Φ.Ε.Μ. αποφοίτησης Τον σύνθετο Φ.Ε.Μ. ο οποίος στην απλούστερη περίπτωση περιέχει εργασίες περισσότερων τον ενός μαθητών/τριών Οι Smith & Tillema (2003), αναφέρουν τέσσερις διαφορετικούς τύπους Φ.Ε.Μ. και υποστηρίζουν ότι τα δύο πρώτα είδη πρέπει να είναι υποχρεωτικά, ενώ τα άλλα δύο μπορούν να γίνονται κατ’ επιλογή του μαθητή/τριας. Τον Φ.Ε.Μ. ντοσιέ που περιλαμβάνει τεκμήρια από εργασία που επιτέλεσε ο μαθητής/τρια Τον εκπαιδευτικό Φ.Ε.Μ. που παρουσιάζει την προσπάθεια κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους Τον ανατροφοδοτικό Φ.Ε.Μ. που παρουσιάζει την ανάπτυξη και τα επιτεύγματα του μαθητή/τριας Τον προσωπικό Φ.Ε.Μ. ανάπτυξης που περιέχει στοιχεία προσωπικής αξιολόγησης σε μία μεγάλη χρονική περίοδο. Τέλος, οι Mason, Pegler & Weller, (2004) υποστηρίζουν ότι οι Φ.Ε.Μ. είναι αυτοί που: απαντούν στην ανάγκη για μια ολοκληρωμένη εικόνα του μαθητή/τριας, προκειμένου να καθορίσει τους επιμέρους στόχους του παρουσιάζουν τη συνολική πρόοδο και εργασία κάθε μαθητή/τριας, έτσι ώστε να διαμορφωθεί το προσωπικό βιογραφικό.

4 20/9/20164Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Παρασκευόπουλος Κων/νος ΠΕ02 Το περιεχόμενο του φακέλου μπορεί να είναι: - Κατάλογος εκπαιδευτικών στόχων. - Δείγματα εργασιών των μαθητών στο σχολείο ή/και το σπίτι. - Έλεγχοι προόδου. - Κριτήρια αξιολόγησης και τεστ. - Φύλλα ποιοτικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. - Φύλλα αυτοαξιολόγησης του μαθητή. - Περιγραφικές παρατηρήσεις και σχόλια του εκπαιδευτικού. - Παρατηρήσεις ή προτάσεις του μαθητή για τη διδασκαλία. - Ημερολόγια συσκέψεων του συλλόγου διδασκόντων. - Συνεντεύξεις από μαθητή ή/και τους γονείς του. - Έπαινοι, βραβεία ή άλλες διακρίσεις. - Παρατηρήσεις ή προτάσεις για τη διδασκαλία. βραβεία

5 20/9/20165Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Παρασκευόπουλος Κων/νος ΠΕ02 Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι των e-Portfolio (Regis, 2003): e-Portfolio Αξιολόγησης (Assessment Portfolios), που έχουν ως κύριο στόχο την παρουσίαση των ικανοτήτων ενός εκπαιδευόμενου και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των μαθητών. e-Portfolio Παρουσίασης (Showcase or Presentation Portfolios), που παρουσιάζουν τα καλύτερα στοιχεία της δουλειάς και τις ικανότητες ενός εκπαιδευόμενου. e-Portfolio Ανάπτυξης (Development or Working Portfolios), που ανανεώνονται συνεχώς, τόσο από τους εκπαιδευομένους όσο και από τους εκπαιδευτές και έχουν ως στόχο την αυτό-αξιολόγηση και την παροχή ανατροφοδότησης στους εκπαιδευόμενους. Παρουσιάζουν την μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών, ενώ παράλληλα παρέχουν και επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές.

6 20/9/20166Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Παρασκευόπουλος Κων/νος ΠΕ02 Τα στάδια δημιουργίας ενός Φ.Ε.Μ. :  Ο μαθητής σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό σχεδιάζει τους σκοπούς και το είδος του Φ.Ε.Μ.  Συλλέγει στοιχεία (μόνος του ή σε συνεργασία με τον εκπαδευτικό)  Επιλέγει αυτά που τον αντιπροσωπεύουν  Σκέπτεται και αξιολογεί  Συνδέει – συσχετίζει τα προηγούμενα στοιχεία με άλλα πιο πρόσφατα  Συζητάει για αυτά  Απορρίπτει ό,τι δεν ισχύει πλέον και τον ανανεώνει με καινούργια στοιχεία [Rolheiser et al., (2000), Παμουκτσόγλου, (2003), Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρα, (2004)] Ο προγραμματισμός. Η συλλογή και επιλογή των στοιχείων Ο αναστοχασμός Τσακίρη κ. α., (2007)

7 20/9/20167Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Παρασκευόπουλος Κων/νος ΠΕ02 Σε γενικές γραμμές τα στάδια επίτευξης μπορούν να περιγραφούν ως εξής :  0 Δεν κατανοεί την οδηγία και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην εργασία  1 Κατανοεί την οδηγία και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην εργασία  2 Κατανοεί την οδηγία και ανταποκρίνεται μερικώς στην εργασία  3 κατανοεί την οδηγία ανταποκρίνεται στην εργασία με ελάχιστα λάθη  4 κατανοεί την οδηγία, ανταποκρίνεται στην εργασία επιτυχημένα εφαρμόζοντας σωστές τεχνικές σε όλα τα στάδιά της  Ο Φ.Ε.Μ. μπορεί να αποτελεί πρόσθετη τεχνική αξιολόγησης, είτε αξιολόγηση που αντικαθιστά άλλες τεχνικές.  Η αξιολόγηση του Φ.Ε.Μ. αρχίζει από τη στιγμή που οι μαθητές/τριες εμπλέκονται στη διαδικασία της χρήσης του.  Αξιολογούνται κάποια χαρακτηριστικά του, καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, η κλίμακα αξιολόγησης, οι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και η βαθμολόγηση Το σύστημα αξιολόγησης που έχει επικρατήσει είναι αυτό με τη χρήση κριτηρίων αξιολόγησης. Στο Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate, (IB) για παράδειγμα στα μαθηματικά αξιολογούνται:  η χρήση της ορολογίας και του συμβολισμού  η επικοινωνία  το μαθηματικό περιεχόμενο  τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα  το αν προκύπτουν συμπεράσματα με βάση υποθέσεις και  η χρήση της τεχνολογίας (ΙΒ 2004).

8 20/9/20168Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Παρασκευόπουλος Κων/νος ΠΕ02 Πλεονεκτήματα e-Portfolios Α. Μαθητής/τρια & Portfolios Παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν με πιο ενεργητικό τρόπο στη διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης. Ασκούν θετική επίδραση στην αυτοπεποίθηση του μαθητή δεδομένου ότι αναλαμβάνει το έλεγχο της μάθησής του. Προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του μαθητή. Προωθούν τη μάθηση πέρα από τη τάξη. Ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Eνισχύουν τις δεξιότητες της τεχνολογίας των πληροφοριών. Αποτελούν χρονολόγιο/ημερολόγιο, ιστορικό τις μαθητικής ‘πορείας’ του μαθητή. Αποτελούν ‘αποθετήριο’ (repository) κάθε είδους εργασίας και δραστηριότητας των μαθητών. Β. Εκπαιδευτικός & Portfolios Παρέχουν μια «πλουσιότερη εικόνα» του μαθητή. Eίναι περισσότερο αποτελεσματικά για τη μέτρηση των δεξιοτήτων και της γνώσης, ως εργαλείο αξιολόγησης. Αποτελούν πλούσια πηγή αυθεντικών πληροφοριών για το τι συμβαίνει μέσα σε μια σχολική τάξη και μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές των εκπαιδευτικών πρακτικών. Μπορούν να διευκολύνουν την ανακοίνωση των επιτευγμάτων του μαθητή σε άλλους (εκπαιδευτικός επόμενης χρονιάς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιβάλλοντα εργασίας, κ.λπ.). Γ. Γονείς & Portfolios Παρέχουν στους γονείς χειροπιαστές πληροφορίες για το τι μαθαίνουν τα παιδιά τους. Αποτελούν μια καλύτερη βάση συζήτησης με τον εκπαιδευτικό για το παιδί του.

9 20/9/20169Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Παρασκευόπουλος Κων/νος ΠΕ02 Ο Ανδρεαδάκης (2006) εντοπίζει τα βασικότερα μειονεκτήματα της αξιολόγησης βάσει φακέλου:  Οι φάκελοι απαιτούν πολύ χρόνο για την αξιολόγησή τους.  Οι εργασίες που εκπονούν οι μαθητές είναι δύσκολο να αξιολογηθούν, ιδιαίτερα όταν ποικίλλουν από μαθητή σε μαθητή.  Η δυσκολία της αξιολόγησης της προόδου των μαθητών όταν ένας φάκελος δεν περιέχει συγκρίσιμο περιεχόμενο.  Οι μαθητές θεωρούν σε ορισμένα μαθήματα ότι η μέθοδος αυτή στερείται ενδιαφέροντος.  Λόγω της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι φάκελοι, η αξιοπιστία της και η συγκρισιμότητα των επιδόσεων των μαθητών είναι συχνά αρκετά χαμηλή.  Η αξιολόγηση βάσει φακέλου θέτει συχνά σε μειονεκτική θέση τους μαθητές που δεν έχουν σημαντική βοήθεια από την οικογένεια τους.  Η έλλειψη συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σ΄ αυτή τη μέθοδο.

10 http://www.scribd.com/doc/63414190/%CE% 9F%CE%99-CE%A5-PORTFOLIO http://eduportfolio.org/ http://www.mustmag.gr/arthra/paideia/6134- aksiologhsh-mathiton http://mahara.e- skills.com.au/view/view.php?id=843 http://sdoukakis.files.wordpress.com/2011/03 /galanou.pdf http://www.web-resources.eu/archives/create- your-own-online-portfolio http://sdoukakis.wordpress.com/http://sdoukakis.wordpress.com/ Αρθρα για το portfolio http://users.sch.gr/pantala/-portfolio- http://economu.wordpress.come-portfolio/ (http://economu.wordpress.come-portfolio/ (Συνολική παρουσίαση του e-portfolio) http://digitalschool.minedu.gov.gr/modu les/ebook/show.php/DSGYM- C111/72/589,2050/ 20/9/201610Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Παρασκευόπουλος Κων/νος ΠΕ02 http://e-portfolio.sch.gr/mahara http:///oepek_1.pdf http://kesyp.flo.sch.gr11_fotiadou_128_139. pdf Το Ευρωπαϊκό Portfolio http://petros- michailidis.blogspot.gr/2008/09/portfolio- 3.html http://blogs.sch.gr/meniek64/?page_id=83


Κατέβασμα ppt "20/9/20161Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Παρασκευόπουλος Κων/νος ΠΕ02."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google