Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικό Σενάριο : “ Μαθαίνω για το κακόβουλο λογισμικό και προστατεύομαι ” Ζαμπέτογλου Γεώργιος ΕκπαιδευτικόςΠληροφορικής ΠΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικό Σενάριο : “ Μαθαίνω για το κακόβουλο λογισμικό και προστατεύομαι ” Ζαμπέτογλου Γεώργιος ΕκπαιδευτικόςΠληροφορικής ΠΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτικό Σενάριο : “ Μαθαίνω για το κακόβουλο λογισμικό και προστατεύομαι ” Ζαμπέτογλου Γεώργιος gzabetoglou@yahoo.gr ΕκπαιδευτικόςΠληροφορικής ΠΕ 20 " Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται..."

2 Ως εκπαιδευτικό σενάριο εννοούμε την περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και σχολικές πρακτικές. Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο : Εκτός από τον εκπαιδευτικό μπορεί να είναι χρήσιμο και στον γονέα, καθώς περιέχει αναλυτικές οδηγίες της διδακτικής διαδικασίας και οι δραστηριότητες που προτείνονται βοηθούν το παιδί / μαθητή να ανακαλύψει μόνο του τη γνώση. Αξιοποιεί δημιουργικά τις υπηρεσίες του διαδικτύου, ώστε μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες ικανοποιούνται οι μορφωτικοί, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί σκοποί του σεναρίου. Περίγραμμα της Παρουσίασης

3 Τάξη : Ε ’ Δημοτικού Διάρκεια : Δύο (2) διδακτικές ώρες Σκοπός : Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές / τριες να ενημερωθούν για το κακόβουλο λογισμικό και για τα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε κατηγορίας του, καθώς και για τους τρόπους προστασίας από αυτό, μέσω μιας διαδραστικής ψηφιακής αφίσας που θα κατασκευάσουν αξιοποιώντας πηγές του διαδικτύου. Εισαγωγικά στοιχεία

4 Στόχοι του σεναρίου είναι οι μαθητές / τριες : να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τις κατηγορίες του κακόβουλου λογισμικού. να προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας. να γνωρίζουν τους τρόπους προστασίας από το βλαβερό λογισμικό. να εξοικειωθούν με τη χρήση εργαλείων Τ. Π. Ε. ( πληροφορικός γραμματισμός – εφαρμογές web 2.0). να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Εισαγωγικά στοιχεία

5 Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπου δών Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο σχετίζεται με : το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ( ΦΕΚ 1139/28-8-2010) για τη διδασκαλία της πληροφορικής στα Δημοτικά σχολεία ( Ε. Α. Ε. Π.) το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών ( Δ. Ε. Π. Π. Σ.) το νέο αναλυτικό πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών

6 Προαπαιτούμενες γνώσεις Οι μαθητές / τριες θα πρέπει : να είναι ήδη εξοικειωμένοι / ες με τη χρήση της εφαρμογής Glogster, για την κατασκευή της διαδραστικής αφίσας. Να είναι σε θέση να χειρίζονται με ευκολία έναν φυλλομετρητή διαδικτύου.

7 Οργάνωση τάξης Οι μαθητές / τριες χωρίζονται σε τέσσερις (4) ομάδες των τεσσάρων (4) ή των πέντε (5) ατόμων. Η κάθε ομάδα έχει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες του σεναρίου. Οι μαθητές / τριες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και το λογισμικό με βάση τις οδηγίες του φύλλου δραστηριοτήτων που θα έχει μοιραστεί σε κάθε ομάδα.

8 Διδακτικό συμβόλαιο Οι μαθητές / τριες θα πρέπει : να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά, αρμονικά και ισότιμα για την ολοκλήρωση του φύλλου δραστηριότητας. οι πληροφορίες που θα συλλέξουν για την κατασκευή του παραδοτέου, θα πρέπει να τις επεξεργαστούν κριτικά και όχι να απλά να τις αντιγράψουν από την διαδικτυακή πηγή πληροφόρησής τους. αξιολόγηση της προσπάθειας της κάθε ομάδας θα γίνει με βάση το τελικό παραδοτέο και από την επίδοση τους στην απάντηση των ερωτήσεων του κουίζ.

9 Διδακτικό συμβόλαιο Ο / η εκπαιδευτικός θα πρέπει : να δημιουργήσει ευχάριστο κλίμα στην τάξη, ώστε να διαμορφωθεί κίνητρο για το μάθημα να καθοδηγεί και να παροτρύνει τους μαθητές / τριες για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του φύλλου εργασίας παρέχει τεχνική και γνωστική στήριξη, όταν προκύψει ανάγκη

10 Χρήση Η / Υ και γενικά ψηφιακών μέσων για το διδακτικό σενάριο θα χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο, στο οποίο οι μαθητές / τριες θα πλοηγηθούν ώστε να αναζητήσουν πληροφορίες από τις συγκεκριμένες πηγές που αναφέρει η κάθε δραστηριότητα Οι πληροφορίες αυτές θα αξιοποιηθούν από τους μαθητές / τριες για τη δημιουργία ψηφιακής αφίσας με τη χρήση εφαρμογών Web2.0.

11 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου ( θεωρητικό πλαίσιο ) Το παρόν διδακτικό σενάριο : στηρίζεται στις βασικές αρχές του εποικοδομιτισμού, σύμφωνα με τον οποίο οι γνώσεις δε μεταδίδονται, αλλά « οικοδομούνται » και αναδομούνται από τον μαθητή ενθαρρύνει την διερευνητική μάθηση, καθώς οι μαθητές / τριες καλούνται να διερευνήσουν και να κάνουν υποθέσεις, ώστε σταδιακά να ανακαλύψουν τη γνώση σύμφωνα με τις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, η γνώση συντελείται και δημιουργείται μέσα από την αλληλεπίδραση των μαθητών / τριών με τα μέλη της ομάδας τους. ο / η εκπαιδευτικός, έχει το ρόλο του εμψυχωτή και του καθοδηγητή στη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης και ενθαρρύνει τους μαθητές / τριες να εργάζονται αρμονικά μέσα στα πλαίσια της ομάδας.

12 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου ( ροή δραστηριοτήτων ) Στην πρώτη διδακτική ώρα : προβάλλεται ένα τρίλεπτο εκπαιδευτικό βίντεο, που αφορά το κακόβουλο λογισμικό. ακολουθεί ολιγόλεπτη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης ώστε ο εκπαιδευτικός να διαμορφώσει ευχάριστο κλίμα στην τάξη και να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών / τριών. μοιράζεται σε κάθε ομάδα το φύλλο δραστηριότητας σε ηλεκτρονική μορφή και καλούνται οι μαθητές / τριες να ακολουθήσουν τις οδηγίες που περιέχει

13 Φύλλο εργασίας

14

15 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου ( ροή δραστηριοτήτων ) Στη δεύτερη διδακτική ώρα : η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες την αφίσα που δημιούργησε και θα ακολουθήσει συζήτηση στην ολομέλεια για σχολιασμό και επίλυση αποριών. ο / η εκπαιδευτικός έχει ρόλο συντονιστικό και υποστηρικτικό. όταν όλες οι ομάδες ενημερωθούν συνολικά για τις κατηγορίες των κακόβουλων λογισμικών θα πρέπει να απαντήσουν σε ένα κουίζ ερωτήσεων για την τελική αξιολόγησή τους.

16 Αναστοχασμός Το παρόν διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε στο τμήμα Ε 1 του 4 ου Δημοτικού σχολείου Νέας Ιωνίας Βόλου « Παν. Κατσιρέλος ». Η υλοποίηση του σεναρίου πραγματοποιήθηκε με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και οι διδακτικοί στόχοι επετεύχθησαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Το ενδιαφέρον των μαθητών διατηρήθηκε αμείωτο, καθ ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, δημιουργήθηκε από τη πρώτη στιγμή θετική διάθεση και ευχάριστο κλίμα στην τάξη. Ο σχεδιασμός ενός οργανωμένου και δομημένου σεναρίου βοήθησε στο να αναζητηθούν αποτελεσματικότεροι τρόποι για την ενημέρωση των μαθητών / τριών για το κακόβουλο λογισμικό, καθώς και για την προστασία από αυτό.

17 “ Μαθαίνω για το κακόβουλο λογισμικό και προστατεύομαι ” Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! Ζαμπέτογλου Γεώργιος gzabetoglou@yahoo.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ 20 " Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται..."


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικό Σενάριο : “ Μαθαίνω για το κακόβουλο λογισμικό και προστατεύομαι ” Ζαμπέτογλου Γεώργιος ΕκπαιδευτικόςΠληροφορικής ΠΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google