Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Νικ.-Κομν. Χλέπας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Νικ.-Κομν. Χλέπας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Νικ.-Κομν. Χλέπας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ nhlepas@gmail.com

2 Τι σημαίνει «αρμοδιότητα»; Η ικανότητα που «απονέμει το δίκαιο στο όργανο για την επιτέλεση ορισμένου έργου» Δ. Τσάτσος, δηλ. «είτε να θεσπίζει με πράξεις του κανόνες δικαίου (ατομικούς ή απρόσωπους) μονομερώς ή με συμβάσεις είτε να συμβάλλει στη θέσπιση τέτοιων κανόνων είτε να προβαίνει σε υλικές ενέργειες» Επ. Σπηλιωτόπουλος «Η αρμοδιότητα είναι η υποκειμενική όψη της λειτουργίας και η εξειδίκευσή της» Δ. Τσάτσος ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ικανότητα που απονέμει το δίκαιο (αρχή της νομιμότητας) Συγκεκριμενοποίηση του έργου και του οργάνου Θέσπιση κανόνων δικαίου (ατομικών ή απρόσωπων, μονομερώς ή συμβατικά) ή διενέργεια υλικών πράξεων

3 Η αρμοδιότητα ως εξουσία και ευθύνη Η αρμοδιότητα έχει, μεταξύ άλλων, σημασία:  για την ισχύ της πράξης,  για τη νομιμότητα δαπανών  για την ευθύνη (ποινική, πειθαρχική, αστική) και τη λογοδοσία Το αρμόδιο (δηλ. και υπόχρεο) όργανο ασκεί δημόσια εξουσία που εκφράζει και δεσμεύει το δήμο Η μεταφορά αρμοδιότητας σε άλλο όργανο επιτρέπεται μόνον όταν αυτό προβλέπεται ρητά από το νόμο: Με εξουσιοδότηση αρμοδιότητας αυτή ασκείται αποκλειστικά από το εξουσιοδοτηθέν όργανο (λ.χ. τοπικό συμβούλιο), ενώ με εξουσιοδότηση υπογραφής (λ.χ. από το δήμαρχο σε δημοτικό υπάλληλο) το αρχικά αρμόδιο όργανο μπορεί να ασκεί την αρμοδιότητά του εκ παραλλήλου

4 Κατηγορίες Αρμοδιοτήτων (1) Με κριτήριο τη δεσμευτικότητα: Γνωμοδοτικές ή Συμβουλευτικές (λ.χ. ως προς τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών, αποφάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων κ.ά. – άρθρ. 77 ΔΚΚ) Αποφασιστικές (λ.χ. ο καθορισμός χώρων στάθμευσης, η ονομασία οδών κ.ά.) – Από τις λεγόμενες «προγραμματικές» αρμοδιότητες ορισμένες εντάσσονται στις αποφασιστικές εφόσον είναι νομικά δεσμευτικές (λ.χ. για το προϋπολογισμό), ενώ άλλες έχουν κατευθυντήριο χαρακτήρα (λ.χ. ορισμένα κοινωνικά ή πολιτιστικά προγράμματα)

5 Κατηγορίες Αρμοδιοτήτων (2) Οι αποφασιστικές που συνεπάγονται την έκδοση διοικητικής πράξης, με κριτήριο τον χαρακτήρα του κανόνα που τίθεται διακρίνονται σε: Κανονιστικές αρμοδιότητες όταν εκδίδονται πράξεις που περιέχουν απρόσωπο κανόνα δικαίου (με γενικό και αφηρημένο χαρακτήρα), λ.χ. καθορισμός όρων λειτουργίας λαϊκών αγορών ή λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα κ.ά. Αρμοδιότητες προς έκδοση ατομικών πράξεων (περιέχουν απολύτως εξατομικευμένη ρύθμιση), λ.χ. αδειοδοτήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την αντίληψη που έχει υιοθετήσει το ΣτΕ, το Σύνταγμα κατοχυρώνει στο άρθρο 102 παρ. 1 την αρμοδιότητα των ΟΤΑ μόνον ως προς την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων για «τοπικές υποθέσεις», ενώ ως προς την έκδοση κανονιστικών πράξεων εφαρμόζεται το άρθρο 43 παρ. 2 Συντ. (ΣτΕ 3661/2005 για τροποποίηση πολεοδ/ρυμ.σχεδίου). Επιπλέον το ΣτΕ είναι ιδιαίτερα αυστηρό ως προς τη παραχώρηση διακριτικής ευχέρειας με νόμο ή κανονιστική πράξη (λ.χ. για τις «λειτουργίες της πόλης», άρθρ. 79 παρ. 1 ε) ΔΚΚ) κατά την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων (ΣτΕ 2194/2006)

6 Κατηγορίες Αρμοδιοτήτων (3) Με κριτήριο τη φύση της υπόθεσης:  «Οικείες» αρμοδιότητες: για τοπικές υποθέσεις (άρθρ. 102 παρ. 1 Συντ., 75 Ι ΔΚΚ) : λ.χ. δημοτική οδοποιία, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων κ.ά. εξασφάλιση «αναγκαίων» πόρων (άρθρ. 102 παρ. 5 εδ. α΄ Συντ. ) που πρέπει να είναι «ανάλογοι» προς τις αρμοδιότητες (άρθρο 9 παρ. 2 Ε.Χ.Τ.Α. “connexite”)  «Δοτές» αρμοδιότητες: για κρατικές υποθέσεις (άρθρ. 102 παρ. 1 εδ. δ΄ Συντ., 75 ΙΙ ΔΚΚ): λ.χ. μητρώα αρρένων, δημοτολόγιο, τέλεση γάμων κ.ά. «λειτουργικός διπλασιασμός» (ΣτΕ ΠΕ 654-8 και 662-3/1986) υποχρέωση μεταφοράς «αντίστοιχων πόρων» (άρθρ. 102 παρ. 5 εδ. γ΄ Συντ., 9 παρ. 2 Ε.Χ.Τ.Α.)

7 Κατηγορίες Αρμοδιοτήτων (4) Με κριτήριο την υποχρεωτικότητα άσκησης: Υποχρεωτικές αρμοδιότητες: Κατ΄ αρχήν όλες και ιδίως όταν προβλέπονται υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την αξιοπρεπή, υγιεινή και ασφαλή διαβίωση των κατοίκων στη σύγχρονη εποχή (λ.χ. ύδρευση – ΣτΕ 295/1979, αποκομιδή απορριμμάτων- ΣτΕ 4152/1996, συντήρηση νεκροταφείων – ΣτΕ 2559/1996, συντήρηση δημοτικών οδών, περισυλλογή αδέσποτων ζώων κ.ά.) Προαιρετικές αρμοδιότητες: Κατ’ εξαίρεση και εφόσον υπάρχει αντίστοιχη διατύπωση στο νόμο ή προκύπτει από το περιεχόμενο της αρμοδιότητας (λ.χ. δημιουργία θερέτρων, κέντρων ψυχικής υγείας, πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, η διοργάνωση συναυλιών κ.ά.) Η εν λόγω διάκριση μπορεί να έχει σημασία για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και δαπανών Η μη άσκηση υποχρεωτικής αρμοδιότητας αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας εφόσον και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσφέρονται λύσεις από τη νομοθεσία (σύνδεσμοι, συμβάσεις, μεταβίβαση) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής ο νέος ΔΚΚ (άρθρ. 76 παρ. 5) προβλέπει την υποκατάσταση ως μέσο άσκησης εποπτείας

8 Τομείς αρμοδιοτήτων του Δήμου κατά το ΚΔΚ (άρθρο 75) Ανάπτυξης (23) Περιβάλλοντος (16) Ποιότητας ζωής των πολιτών και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων (40) Απασχόλησης (4) Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (15) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού (31) Πολιτικής προστασίας (6) Κρατικών Υποθέσεων (57)

9 Οι νέες αρμοδιότητες των Δήμων Οι νέες αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν κυρίως από τις πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Αφορούν τους τομείς : Πολεοδομίας, Πρόνοιας, Προστασίας της δημόσιας υγείας, Γεωργίας, κτηνοτροφίας, & αλιείας Παιδείας, πολιτισμού & αθλητισμού Εμπορίου

10 Τομείς αρμοδιοτήτων του Δήμου μετά τον Καλλικράτη Ανάπτυξης (23) Περιβάλλοντος (16) + 16 Ποιότητας ζωής των πολιτών και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων (40) + 14 Απασχόλησης (4) Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (15)+ 19 Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού (31) +19 Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας + 7 Πολιτικής προστασίας (6) Κρατικών Υποθέσεων (57) + 17

11 Αρμοδιότητες του τομέα ανάπτυξης (1) Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις  Φυσικοί πόροι και περιοχές, ιαματικές πηγές, ήπιες μορφές ενέργειας Προστασία, αξιοποίηση, εκμετάλλευση. Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων και εγκαταστάσεων  Δίκτυα φυσικού αερίου Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση  Ηλεκτρισμός Εξηλεκτρισμός, επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων ενέργειας Εντός των διοικητικών ορίων και για κοινωφελείς ή για σκοπούς τόνωσης της τοπικής οικονομίας  Βιοτεχνικά κέντρα και κτήρια Μελέτη, κατασκευή εκμετάλλευσηΣε ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες, καθορισμένες χωροταξικά και πολεοδομικά  Ανθρώπινο δυναμικό  Έρευνα και τεχνολογία Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης  Στήριξη της τοπικής οικονομίας Σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών Έργα: οδοποιΐα, συστήματα άρδευσης, αντιπλημμυρικά, εγγειοβελτιωτικά  Τουριστική ανάπτυξη  Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Εκπόνηση, υλοποίηση και συμμετοχή σε προγράμματα Έλεγχος τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας από αντίστοιχες επιχειρήσεις  Θέρετρα, εγκαταστάσεις διακοπών και αναψυχής Δημιουργία  Χώροι ζώνης λιμένα  Κατασκευή και συντήρηση λιμενικών έργων  Διοίκηση, εκμετάλλευση Εντός του λιμένα της δικαιοδοσίας τους

12 Αρμοδιότητες του τομέα ανάπτυξης (2) Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις  Δημοτικές και κοινοτικές αγορές  Ίδρυση-Κατασκευή  Συντήρηση  Αποθηκευτικοί χώροι υγρών καυσίμων Κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση  Δημοτική και κοινοτική περιουσία Διαχείριση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση  Δημοτικά και κοινοτικά κτήρια Κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση  Δημοτικά και κοινοτικά δάση Εκμετάλλευση  Δημοτικές και κοινοτικές καλλιεργητικές εκτάσεις και βοσκότοποι Διαχείριση και εκμετάλλευσηΠαρόμοια, για αποκαλυπτόμενες καλλιεργητικές εκτάσεις, κατόπιν παραχώρησης από το Δημόσιο  Λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, υπαίθριο εμπόριο Καθορισμός χώρων  Υπαίθρια διαφήμιση Καθορισμός χώρων, προδιαγραφές πλαισίων  Προστασία καταναλωτή Ίδρυση γραφείων πληροφόρησης  Σύσταση επιτροπής για φιλικό διακανονισμό (προμηθευτές-καταναλωτές)  Τήρηση μητρώου καταναλωτών  Καταστήματα, επιχειρήσεις ψυχαγωγίας Προσδιορισμός ειδικών όρων ίδρυσης και εγκατάστασης, λόγω επιδράσεων στο περιβάλλον και την εν γένει αισθητική  Καταστήματα μουσικής Όροι και ώρες λειτουργίας

13 Αδειοδοτήσεις ν. 3463/2006 (1) Αδειοδοτήσεις ν. 3463/2006 (1) Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις Αδειοδοτήσεις για διαφήμιση και συναφείς δραστηριότητες Τοποθέτηση υπαίθριων πλαισίων, τοποθέτηση επαγγελματικών επιγραφών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, παραχώρηση χώρων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, έλεγχος προδιαγραφών πλαισίων και επιγραφών, αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών, επιβολή προστίμων. Αδειοδοτήσεις: αγορές  Ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου (από το Δ.Σ.)  Άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου-Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών (αποφάσεις Δ.Σ.)-Συγκρότηση Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου (απόφαση δημάρχου).  Έγκριση (απόφαση Δ.Σ.) λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών-Χορήγηση άδειας συμμετοχής σε αυτές  Λαϊκές αγορές: έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση, καθορισμός τρόπου λειτουργίας τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία-Χορήγηση επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, εκτός της απόφασης τοποθέτησης πωλητών (απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ανά Π.Ε.)  Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών. Αδειοδοτήσεις: εκθέσεις  Λειτουργίας έκθεσης βιβλίου-Έλεγχος-Κυρώσεις (Ν. 3377/205)  Οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών)-Έλεγχος-Κυρώσεις  Καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων, στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μεικτών. Αδειοδοτήσεις: καταστήματα, επαγγέλματα  Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων  Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων  Φαρμακεία: καθορισμός ωρών ανοίγματος, κλεισίματος και μεσημβρινής διακοπής (και φαρμακαποθήκες) και ετήσιος καθορισμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.  Άδεια σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων (μετά από έκθεση κτηνιατρικής υπηρεσίας) και άδεια λειτουργίας του καταστήματος. (από 1-1-2013)  Άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών- Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου (από 1-1-2013)  Δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων-Δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, κατά την κείμενη νομοθεσία  Παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή καταβολή του μισθώματος, για κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι αρμοδιότητες των Λαϊκών Αγορών δεν αφορούν τους Δήμους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης

14 Αδειοδοτήσεις ν. 3463/2006 (2) Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις  Αδειοδοτήσεις-Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλες δραστηριότητες  Άδειες: χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέατρα, κινηματογράφους και παρεμφερείς επιχειρήσεις (διενέργεια επιθεωρήσεών τους), παιδοτόπων, διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινήτων, συναυλίες, διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις), τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργίας μουσικών οργάνων, υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, αδειών εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών, κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος, λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων, εγκατάστασης και χρήσης οικήματος για άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα  Προώθηση απασχόλησης  Κοινωνική ενσωμάτωση Υλοποίηση-Συμμετοχή σε τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης, για εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών Εθνικό και Κοινοτικό Πλαίσιο  Επιχειρηματικότητα  Επαγγελματική κατάρτιση  Προώθηση και ενίσχυση.  Ίδρυση και λειτουργία Κ.Ε.Π. και Κ.Ε.Κ. Εθνικό και Κοινοτικό Πλαίσιο  Απορρόφηση εργατικού δυναμικού  Συμβολή με ανάπτυξη δωρεάν συμβουλευτικών δράσεων. Δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση.  Συνεργασία με αρμόδιους φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής.

15 Αδειοδοτήσεις ν.3852/2010 (3) Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις ΑδειοδοτήσειςΣτεγνοκαθαριστήρια, πλυντήρια ρούχων, σιδηρωτήρια ρούχων, ταπητοκαθαριστήρια Η αρμοδιότητα θα ασκείται από 1/1/2013 Αδειοδοτήσεις επαγγελματικές  Έκδοση και θεώρηση αδειών παραγωγών (άρθρο 6 π.δ.254/2005)  Άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων  Οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από 1/1/2013  Εκγυμναστών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών  Ίδρυση και λειτουργία σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση, αφαίρεση Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από 1/1/2013 Για λαχειοφόρες αγορές, εράνους και φιλανθρωπικές αγορές Αδειοδοτήσεις για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδεία, μουσικές σχολές, χορωδίες, συμφωνικές ορχήστρες, συγκροτήματα μουσικής δωματίου)  Έλεγχος διατάξεων για τα ζώα συντροφιάς,  Αφαίρεση άδειας οικοδομών για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών

16 Αρμοδιότητες αγροτικής ανάπτυξης-1 Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις Αγροτικές υποδομές  Γνωμοδότηση για καθορισμό Β.Ε.Π.Ε. και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Από 1-7-2011 (ν. 3905/2011)  Εποπτεία: Τ.Ο.Ε.Β., προσωρινών διοικουσών επιτροπών Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης, αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων, στην ορθή άρδευση και στράγγιση  Σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης Γεωργία- Κτηνοτροφία: Γενικά  Μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής με τοπική σημασία, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, κατασκευή λιμνοδεξαμενών, έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και εγγειοβελτιωτικά.  Έρευνα και μελέτη για την ανάπτυξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας και για τη διατήρηση του πληθυσμού στις περιοχές.  Προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.  Εκπαίδευση αγροτών σε νέες και βελτιωμένες μεθόδους καλλιέργειας.  Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα για την αγροτική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή. Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από 1/1/2013  Σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.  Διαχείριση βοσκοτόπων  Καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σχέδια βελτίωσης  Ανάπτυξη, προστασία και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.  Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για σκοπούς βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, θερμοκήπια και μονάδες αλιείας  Γνωμάτευση υγειονομικής καταλληλότητας για πλανόδια έκθεση ζώων Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από 1/1/2013  Εκτίμηση και παρακολούθηση γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, καθώς και των τιμών παραγωγών για τα γεωργικά προϊόντα.  Παρακολούθηση της πορείας των αγορών γεωργικών προϊόντων. Λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών.  Συστήματα καταγραφής ζωικού κεφαλαίου (ενώτια, ατομικά μητρώα ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων) Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από 1/1/2013  Ενημέρωση αγροτικού πληθυσμού για νέες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης εκμεταλλεύσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, σε προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από 1/1/2013

17 Αρμοδιότητες αγροτικής ανάπτυξης-2 Γεωργία- Κτηνοτροφία: Αδειοδοτήσεις  Λειτουργίας κτηνιατρικού γραφείου για παραγωγικά ζώα  Αποθήκευσης κτηνιατρικών προϊόντων  Λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων  Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (Ν. 3698/2008)  Ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων  Καταλληλότητας αυτοκινήτων μεταφοράς ζώων  Λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων, κλινικών ιατρείων-Εποπτεία αυτών  Ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, σύσταση γνωμοδοτικών επιτροπών (Π.Δ. 98/2004), επιθεωρήσεις και έλεγχος διατάξεων Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από 1/1/2013 Αλιεία  Εποπτεία και έλεγχος της αλιείας στην περιοχή του Δήμου  Δημοπρασία ή διάθεση δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας: αποφάσεις για έγκριση αυτής, καταστροφή και εκποίηση υλικών  Εφαρμογή προγράμματος ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών με παραγωγή γόνου ιχθυδίων πεστροφοκαλλιέργειας  Απόφαση για διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα, δημόσια Ν.Π., πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που έχει δημευθεί και δεν πλειστηριάσθηκε.  Αντιμετώπιση θεμάτων και εισήγηση μέτρων για τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.  Κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε αλιευτικούς λιμένες, ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.  Απόφαση για εξαιρέσεις υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες.  Απόφαση για αξιοποίηση των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων και των άγονων εκτάσεων (συνεργασία με τις υπηρεσίες).  Σύσταση τριμελών συμβουλίων για την εκδίκαση αλιευτικών προσφυγών. Νομοθετικό πλαίσιο: Ν.Δ. 420/1970, Ν.Δ. 470/1970, Π.Δ. 433/1977, Ν. 1740/1987, Π.Δ. 402/1988, Π.Δ. 333/1990, Π.Δ. 422/1991, Ν. 2040/1992 Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από 1/1/2013  Πρόταση για πιστώσεις απαλλοτρίωσης υδατικών και χερσαίων εκτάσεων.  Γνώμη για τεχνητές τροποποιήσεις ή διαρρυθμίσεις κρηπιδωμάτων και χερσαίας ζώνης ιχθυοσκαλών.  Γνωμοδότηση για παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδατικών εκτάσεων με σκοπό την ίδρυση, επέκταση, εγκατάσταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από 1/1/2013  Κυρώσεις σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες για την παραγωγή και αξία των αλιευμάτων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών. Η αρμοδιότητα θα ασκείται από 1/1/2013  Συγκέντρωση και τήρηση στοιχείων για υδατοκαλλιέργειες και αλιεία εσωτερικών υδάτων. Τήρηση στοιχείων για αλιευτικές εκμεταλλεύσεις.  Μελέτες και εκλαϊκευμένα έντυπα για τη θαλάσσια αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων  Ενημερωτικές συναντήσεις με υδατοκαλλιεργητές, αλιείς και εργαζομένους σε επιχειρήσεις του τομέα Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από 1/1/2013

18 Αρμοδιότητες αγροτικής ανάπτυξης-3 Αλιεία: Αδειοδοτήσεις  Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας.  Σύμφωνη γνώμη για εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων, φυτών, φυκιών και των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό.  Άδειες αλιείας: αθλητικής, επαγγελματικής, αλιείας γόνου και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, ειδική για την αλιεία αθερίνας στη λίμνη Τριχωνίδα, σε αλιευτικά σκάφη για δοκιμαστική αλιεία, μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής αλιείας, έκτακτη αναστολή αδειών αλιείας και σπογγαλιείας στην περιοχή του δήμου, για λόγους προστασίας της ιχθυοπαραγωγής και τη ρύθμισή τους, απόφαση για κοπή καλάμων στις λίμνες.  Διάφορες άδειες και εγκρίσεις: της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές άδειας απόπλου σε αλιευτικά σκάφη για στα διεθνή ύδατα και ανάκληση αυτής, αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους, αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους, χρήσης καταδυτικών συσκευών για έρευνες, χορήγησης από αρμόδιες αρχές αδειών αλιείας ή σπογγαλιείας σε επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη, απαγόρευση ή έγκριση χρησιμοποίησης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων στη Μεγάλη Πρέσπα και Δοϊράνη, έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών-παροχή τεχνικών οδηγιών, για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους εργαλείων μόνο με τα οποία επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες.  Καθορισμός περιορισμών: όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας και περιορισμός αλιείας στη λίμνη Ταυρωπού, ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων αλιείας σε ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδατικούς πόρους, αριθμού μηχανικών αλιευτικών συγκροτημάτων στο ελληνικό τμήμα της Μεγάλης Πρέσπας και προϋποθέσεις άσκησης, απαγορευτικής περιόδου αλιείας με όλα τα μέσα, σε λίμνες αρμοδιότητας του Δήμου, διενέργειας αλιείας σε τεχνητές λίμνες για προστασία των έργων που είναι μέσα σ’ αυτές, όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών για τις λίμνες Πολυφύτου και Μόρνου σε κατοίκους άλλων περιοχών, διάρκειας, έναρξης και λήξης απαγορευτικής περιόδου αλιείας σε ποταμούς, αρμοδιότητας του Δήμου.  Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού: έγκριση για μετατροπή ή αντικατάσταση εργαλείων, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για απόδοση εσόδων από εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων Νομοθετικό πλαίσιο: Β.Δ. 666/1966, Ν.Δ. 420/1970, Β.Δ. 142/1971, Β.Δ. 435/1970, Β.Δ. 249,/1972, Π.Δ. 54/1978, Π.Δ. 235/1979, Ν. 972/1979, Π.Δ. 373/1985, Ν. 1740/1987, Π.Δ. 398/1990, Π.Δ. 261/1991, Ν. 2040/1992, Π.Δ. 99/2003 Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από 1/1/2013

19 Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Πολεοδομικά Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις Οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξηΜελέτη, διαχείριση και λειτουργία προγραμμάτων Περιοχές εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτουΑποκατάσταση, ανάπλαση Πολεοδομία, χωροταξία, χρήσεις γηςΣυμμετοχή σε ζητήματα που αφορούν ΚοιμητήριαΧωροθέτηση, γνώμη για αποτεφρωτήρια Πολεοδομικά ζητήματα  Έκδοση οικοδομικών αδειών  Προέλεγχος  Έλεγχος και επιβολή προστίμων επί αυθαιρέτων  Έλεγχος μελετών για οικοδομικές άδειες  Συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες  Εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων  Έλεγχος διατάξεων Γ.Ο.Κ., επικινδυνότητα κτηρίων  Αφαίρεση άδειας οικοδομών για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών  Γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για: o Διαπίστωση ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος o Διαπίστωση ποιότητας προϊόντων τσιμέντου Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από 1/1/2013 Έκδοση-Αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτηρίων Έλεγχος μελετών: αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, φορολογικά στοιχεία Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των παρ. 1-3 του άρ. 5, Π.Δ. 78/2006 Ρυμοτομικά-Πράξεις εφαρμογής  Έλεγχος εφαρμογής σχεδίων  Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαμορφωμένης κατάστασης  Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και πράξεων εφαρμογής  Σύνταξη πράξεων εφαρμογής  Προτάσεις για αναπλάσεις περιοχών Αδειοδοτήσεις (διάφορες)  Ανελκυστήρες (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση)  Εγκατάστασης κεραίας σταθμού (χερσαία)  Εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφών, ανυψωτικών μηχανημάτων. Έλεγχος λειτουργίας τους

20 Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Περιβάλλον-Ποιότητα Ζωής Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις  Υδάτινοι πόροι, έδαφος, εσωτερικά ύδατα (λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, ιχθυοτροφεία) Διαχείριση, προστασία (και από την αλιεία), καταπολέμηση ρύπανσης  Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων Εθνικές και κοινοτικές πολιτικές  Δημοτικά εργαστήρια  Σφαγεία Ίδρυση και λειτουργία  Κοινόχρηστοι χώροι  Καθαριότητα, αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού.  Λήψη κατασταλτικών και προληπτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων και χώρων διάθεσης απορριμμάτων  Πυροπροστασία Συνδρομή στην πυροσβεστική υπηρεσία  Οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη Μελέτη, διαχείριση και λειτουργία προγραμμάτων  Περιοχές εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου Αποκατάσταση, ανάπλαση  Απόβλητα Διαχείριση στερεών, σύμφωνα με το σχεδιασμό της Περιφέρειας (βλ. άρ. 186, Ν. 3852/2010) Προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, ανακύκλωση, αποκατάσταση χώρων, κ.λ.π.  Πυροπροστασία Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών  Θαλάσσιο περιβάλλον Παρακολούθηση του Προγράμματος «Καθαρές Ακτές- Καθαρές Θάλασσες»

21 Αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού: Υγεία Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις  Υγεία  Αρμοδιότητες ασκούμενες από τις Δ.Υ.Π.Ε..  Αρμοδιότητες Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας  Αρμοδιότητες Τοπικού Χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας ΠΡΟΣΟΧΗ: οι εν λόγω αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Μετά από Π.Δ., που θα εκδοθεί μετά από πρόταση των Υπ.Εσ.και Υγείας, κατόπιν γνώμης της Κ.Ε.Δ.Ε.  Δημόσια υγεία  Υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, χρηματοδοτούμενων: από εθνικούς τακτικούς πόρους, με έκτακτη χρηματοδότηση, από κοινοτικούς πόρους  Λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής  Αυτοτελής ή κατόπιν συνεργασίας με υπηρεσίες περιφερειακές, προγραμμάτων για προαγωγή της δημόσιας υγείας Από 1-7-2011 (ν. 3905/2011) Από 1-1-2013  Ορισμός ελεγκτή ιατρού Ο.Γ.Α. για τα ΝΠΔΔ του νομού.  Ορισμός μελών ΔΣ στα Ταμεία Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, από της έδρας τους.  Τήρηση κανόνων υγιεινής δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.  Ορισμός ιατρών για εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για χορήγηση βιβλιαρίων υγείας.  Έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων Από 1-1-2013 Από 1-1-2011 (ν. 3905/2011)  Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς που πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια  Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και φαρμακοποιούς για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων. Οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από 1/1/2013  Πληροφόρηση δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας

22 Αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού: Κοινωνική προστασία Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις  Υποστήριξη βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας  Ίδρυση και λειτουργία Ν.Π.: παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοιχτής φροντίδας, περίθαλψης, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομεία, κ.λ.π.  Μελέτη και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων Από 1-7-2011 (ν. 3905/20110 Η αρμοδιότητα θα ασκείται από 1/1/2013  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημόσιων και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων σε ιδιώτες, συλλόγους, σωματεία με φιλανθρωπικούς σκοπούς  Άδεια λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν από κινητική αναπηρία  Έλεγχος και εποπτεία στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς  Ευθύνη λειτουργίας παιδικών εξοχών (του κρατικού προγράμματος)  Διορισμός μελών Δ.Σ., εποπτεία, ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής Από 1-7-2011 (ν. 3905/2011)  Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες Πολιτικές για μέριμνα υποστήριξη και φροντίδα Παροχή υπηρεσιών υγείας, προαγωγή ψυχικής υγείας: δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής στήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κέντρων πρόληψης ουσιών.  Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής, αδυναμίας  Χορήγηση κάρτας αναπηρίας  Καταβολή επιδομάτων σε άτομα που δικαιούνται κοινωνικής προστασίας, όπως: τυφλοί, κωφάλαλοι, ανασφάλιστοι παραπληγικοί, τετραπληγικοί, ακρωτηριασμένοι, διανοητικά καθυστερημένοι, ανίκανοι προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικοί), απροστάτευτοι ανήλικοι, βαριά ανάπηροι, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και λοιπά άτομα που δικαιούνται παροχή κοινωνικής προστασίας.  Έκδοση αποφάσεων κοινωνικής προστασίας

23 Αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού: Κοινωνική αλληλεγγύη Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησης Παρατη ρήσεις  Άστεγοι και οικονομικά αδύνατοι δημότες Μέριμνα για στήριξη: παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων, χρηματικά βοηθήματα, προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.  Οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζομένων  Μίσθωση ακινήτων και ρύθμιση θεμάτων κοινωνικής κατοικίας  Κυρώσεις για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας  Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους  Ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου (άρθρο 2 ν.4071/2012)  Πρόληψη παραβατικότητας: Δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας για σχεδίαση, οργάνωση και συντονισμό προγραμμάτων.  Ειδικές ομάδες: αθίγγανοι, παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες Σχεδιασμός, συμμετοχή και εφαρμογή προγραμμάτων για ένταξη στη ζωή της τοπικής κοινωνίας.  Εθελοντισμός και κοινωνική αλληλεγγύη Δημιουργία τοπικών δικτύων για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.  Φιλανθρωπικά σωματεία και ιδρύματα Εποπτεία, έγκριση προϋπολογισμού, έλεγχος και παρακολούθηση επιχορηγήσεων

24 Αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού: Παιδεία Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις  Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια παιδεία Κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση υλικοτεχνικών υποδομών: συντήρηση, καθαριότητα, φύλαξη κτηρίων.  Εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης  Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημίας, στα όρια του δήμου  Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου ΔΧ, για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών  Μεταφορά μαθητών (περιλαμβάνονται και οι μαθητές ειδικής αγωγής)-(Από 1-7-2011, ν. 3780/2010)  Μεταφορά και σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών λυκείων ) (Από 1-7-2011, ν. 3780/2010)  Διορισμός και αντικατάσταση διοικητών σε ιδρύματα που χορηγούν υποτροφίες τοπικής σημασίας  Κατανομή πιστώσεων για επισκευές και συντηρήσεις εκπαιδευτηρίων στις Σχολικές Επιτροπές Στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  Εποπτεία και έλεγχος συλλόγων γονέων και κηδεμόνων  Επιβολή κυρώσεων σε γονείς και κηδεμόνες που αμελούν για τη φοίτηση και εγγραφή των παιδιών τους  Υποδομές παιδείας  Απαλλοτρίωση οικοπέδων για σχολική στέγη  Ανέγερση σχολικών κτηρίων  Μίσθωση ακινήτων για στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.  Καθορισμός αποκλειστικής χρήσης από κάθε σχολική μονάδα, σε περίπτωση συστέγασης, καθορισμός κοινής χρήσης λοιπών χώρων, καθορισμός ωρών λειτουργίας κάθε μονάδας.  Διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για κοινωνικές εκδηλώσεις.  Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης αξίας οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίου.  Συγκρότηση επιτροπής οικοπέδου με κτήριο, κατάλληλο για διδακτήριο  Έγκριση εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων στα σχολεία  Καθορισμός κοινωφελούς χρήσης σχολείων που παύει η λειτουργία τους  Ίδρυση και λειτουργία δομών και υποδομών Βιβλιοθήκες, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Αδειοδοτήσεις για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδεία, μουσικές σχολές, χορωδίες, συμφωνικές ορχήστρες, συγκροτήματα μουσικής δωματίου)

25 Αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού: Πολιτισμός-Αθλητισμός Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις  Τοπικός πολιτισμός  Πολιτικές για την ανάδειξη και προστασία, προβολή, μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων  Δημιουργία: πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, θεάτρων φιλαρμονικών, σχολών διδασκαλίας χορού, μουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, κ.λ.π.  Προστασία: μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων.  Συμμετοχή εκπροσώπου του δήμου σε οργανωτική επιτροπή τοπικού φεστιβάλ  Διοργάνωση συναυλιών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για μαθητές (έγκριση της Σχολ. Επιτροπής)  Επιχορήγηση φορέων με πολιτιστική δραστηριότητα, και με δραστηριοποίηση στην τουριστική ανάπτυξη (στα όρια του δήμου), με απόφαση των 2/3/ του Δ/Σ.  Παραδοσιακά και ιστορικά κτήρια, που παραχωρούνται από φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) Επισκευή, αξιοποίηση και συντήρηση  Πολιτιστικές εκδηλώσεις  Διοργάνωση ή συμμετοχή σε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κ.λ.π.  Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών (εθνικές, κοινοτικές, διεθνείς)  Ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  Αθλητικές εγκαταστάσεις Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση (γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, χώροι άθλησης) Εποπτεία στα Εθνικά Αθλητικά ΚέντραΜε Κ.Υ.Α. των Υπ.Εσ.., Τουρισμού και Πολιτισμού, κατόπιν πρότασης της Κ.Ε.Δ.Ε, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του νόμου.

26 Αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας- Εξυπηρέτηση πολιτών Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις  Καταστροφές  Συντονισμός και επίβλεψη για πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση  Εισήγηση για το σχεδιασμό του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού  Εφαρμογή προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων  Διάθεση και συντονισμός δράσης δυναμικού και μέσων, για πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση  Δοτές αρμοδιότητες  Δημοτολόγιο, ληξιαρχείο,  Έκδοση αντιγράφων,  Έκδοση άδειας και τέλεση πολιτικού γάμου,  Κοιμητήρια (δημιουργία, συντήρηση, λειτουργία), αποτεφρωτήρια, άδειες ταφής και αποτέφρωσης,  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,

27 Αρμοδιότητες Τεχνικών Υπηρεσιών (ενδεικτικά) Αρμοδιότητες Τεχνικών Υπηρεσιών (ενδεικτικά) Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησηςΠαρατηρήσεις  Δημοτικά και κοινοτικά κτήρια Κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση  Υποδομές Κατασκευή-Συντήρηση-Διαχείριση: Ύδρευση, αφαλάτωση, τηλεθέρμανση, κοινόχρηστος ηλεκτροφωτισμός, χώροι πρασίνου-αναψυχής, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι  Αστική και υπεραστική συγκοινωνία Καθορισμός αστικών γραμμών λεωφορείων της αφετηρίας, της διαδρομής των στάσεων και του τέρματος. Καθορισμός προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών Βλ. και άρ.83, Ν. 3463/2006, για την άσκηση συγκοινωνιακού και μεταφορικού έργου, υπό προϋποθέσεις  Καθορισμός αστικών γραμμών λεωφορείων: αφετηρίες, διαδρομή, στάσεις, τέρμα και προδιαγραφές υποδομών τους.  Καθορισμός κομίστρων φορέων παροχής συγκοινωνίας.  Προδιαγραφές στεγάστρων αναμονής  Ανάκληση άδειας αστικού λεωφορείου  Χώροι στάθμευσης Καθορισμός, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, έλεγχος  Κυκλοφοριακό Πεζόδρομοι, μονοδρομήσεις, εγκαταλειμμένα οχήματα, μέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας Όπου δεν υπάρχει παράρτημα του ΟΔΔΥ  Κυκλοφοριακές και μελέτες σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου  Απαγόρευση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης  Καθορισμός χρωματισμού ΤΑΞΙ  Παραλαβή αποσυρόμενων δικύκλων

28 Ενδεικτικές Αρμοδιότητες Τεχνικών Υπηρεσιών Τομείς άσκησηςΠεδία άσκησης  Δίκτυα φυσικού αερίου Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση  Ηλεκτρισμός Εξηλεκτρισμός, επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων ενέργειας  Βιοτεχνικά κέντρα και κτήρια Μελέτη, κατασκευή εκμετάλλευση  Στήριξη της τοπικής οικονομίας Σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών  Χώροι ζώνης λιμένα Κατασκευή και συντήρηση λιμενικών έργων  Δημοτικές και κοινοτικές αγορές Ίδρυση-Κατασκευή  Αποθηκευτικοί χώροι υγρών καυσίμων Κατασκευή, συντήρηση  Δημοτικά και κοινοτικά κτήρια Κατασκευή, συντήρηση  Περιοχές εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου Αποκατάσταση, ανάπλαση Αγροτική ανάπτυξη  Αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων, στην ορθή άρδευση και στράγγιση  Μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής με τοπική σημασία, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, κατασκευή λιμνοδεξαμενών, έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και εγγειοβελτιωτικά.

29 αρμοδιότητες του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 178) αρμοδιότητες του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 178) ΠεριγραφήΠροσθήκη/Αντικατάσταση Επί του άρθρου 94 του ν. 3852/2011 Υπηρεσία Η σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής του άρθρου 12 του Ν. 1337/1983 (Συνολική Π.Ε., Μεμονωμένη Π.Ε., Διορθωτική Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών Αντικατάσταση περ. 1, παρ. 1Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Πολεοδομικά Η σύνταξη πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17-7-1923, συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών Προσθήκη στο τέλος της παρ. 1Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Πολεοδομικά Η επιμέλεια μεταγραφής ή καταχώρισης των Πράξεων Εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 σε Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο Προσθήκη στο τέλος της παρ. 1Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Πολεοδομικά Η σύσταση επιτροπής του άρθρου 1 του π.δ. 5/1986 (Α΄ 2) για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων για την εισφορά σε χρήμα Προσθήκη στο τέλος της παρ. 1Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Πολεοδομικά «…Και πώλησης προϊόντων καπνού, καθώς και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου-καφενείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.δ. 1044/1971, όπως ισχύει» Απαλοιφή τελείας στην περ. 34 της παρ. 6 του άρθρου 94 Αδειοδοτήσεις

30 Αρμοδιότητες ορεινών δήμων (ν.4071/2012) Αρμοδιότητες Τρόπος άσκησης α) Υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας. β) Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες. γ) Έλεγχος της διαχείρισης υπογείων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων. δ) Έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπογείων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. ε) Εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. στ) Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας στα όρια του δήμου που καταρτίζουν οι οικείες δασικές υπηρεσίες. ζ) Προώθηση της συγκρότησης ομάδων παραγωγών και στήριξή τους για την αντιμετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. η) Έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιματολογικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκομικής περιόδου με την οποία καθορίζεται η έναρξή της, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες του δήμου, χωρίς αυτή να είναι δυνατόν να υπερβεί το πεντάμηνο. θ) Καθαρισμός και αστυνόμευση ρεμάτων. Οι αρμοδιότητες ασκούνται είτε αυτοτελώς από τους ορεινούς- μειονεκτικούς δήμους είτε σε συνεργασία με την οικεία περιφέρεια.

31 Προβλεπόμενη μεταφορά – υποστήριξη αρμοδιοτήτων σε ειδικές κατηγορίες δήμων (νησιωτικοί –ορεινοί) 204, Από 1.1.2013 στους νησιωτικούς δήμους: -Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας (28), -Φυσικών Πόρων-Ενέργειας και Βιομηχανίας (10), -Απασχόλησης-Εμπορίου και Τουρισμού (4), -Μεταφορών-Επικοινωνιών (8), -Έργων-Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος (4), -Υγείας-Αερομεταφορά Ασθενών 206 παρ. 3 ΥΑ, διοικητική υποστήριξη από δήμο έδρας για πρόσθετες αρμοδιότητες των νησιών που ασκούνται από 1.1.2013 206 παρ. 4, δυνατότητα εξαίρεσης με απόφαση Γ.Γ. ΑΠΔ από διοικητική υποστήριξη μετά από εξασφάλιση υποδομής και προσωπικού 209 παρ. 4 ΥΑ απόφαση για διοικητική υποστήριξη ορεινού δήμου από εγγύτερο μη ορεινό, δυνατότητα εξαίρεσης όπως 206 παρ. 4

32 Αρχές που διέπουν την άσκηση αρμοδιοτήτων (76-77 ΔΚΚ) Επικουρικότητα και εγγύτητα. Να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Συνεργασία και συντονισμός με άλλες αρχές και οργανισμούς. Αποτελεσματική χρήση και η ισόρροπη κατανομή των διαθέσιμων πόρων – ωστόσο δυνατότητα άσκησης υπέρ τμήματος της περιφέρειας ή μέρους των κατοίκων Υπηρεσίες με διασφάλιση της επάρκειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας, καθώς και της καλύτερης εξυπηρέτησης των κατοίκων. Υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

33 Όργανα που ασκούν τις δημοτικές αρμοδιότητες Γενική αρμοδιότητα: Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρ. 65 ν.3852/2010) - περιορίζεται 1 μήνα πριν τις εκλογές και έως την εγκατάσταση νεοεκλεγέντων (65 παρ. 5). Μεταβίβαση μόνο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (65 παρ. 6). Λήψη αποφάσεων με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων. Οικονομικές, διαχειριστικές, νομικές αρμοδιότητες: Οικονομική Επιτροπή – Περιβαλλοντικές, Ποιότητας Ζωής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μπορούν να αναληφθούν από το δημοτικό συμβούλιο ή να παραπεμφθούν σε αυτό λόγω σοβαρότητας του θέματος Εκτελεί αποφάσεις, εκπροσωπεί, προΐσταται: Δήμαρχος – μέτρα για θέματα αρμοδιότητας της οικονομικής επιτροπής όταν κίνδυνος ή απειλή ζημίας από την αναβολή

34 Τρόποι άσκησης αρμοδιοτήτων Πράξη, απόφαση (και δημοσίευση), υλική ενέργεια δημοτικού οργάνου Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας (άρθρο 99 ν.3852/2010) Συμβάσεις συνεργασίας φορέων ΤΑ ειδικά για εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, επίσης για βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων (223 ΔΚΚ) Συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών (224 ΔΚΚ) Προγραμματικές Συμβάσεις (άρθρο 100 ν.3852/2010) Διοικητική υποστήριξη (άρθρο 95 παρ. 2 ν.3852/2010) κ.ά.

35 Αλλαγές στην κατανομή αρμοδιοτήτων ανά διοικητικό επίπεδο και τομέα πριν και μετά τον Καλλικράτη (Δήμοι)

36 Διάγραμμα ροής διαδικασίας για αδειοδότηση Κ.Υ.Ε.

37 Αρμοδιότητες περιφερειών i. οι αρμοδιότητες των τ. νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, εκτός από εκείνες οι οποίες μεταφέρονται στους δήμους. ii. Σημαντικές αρμοδιότητες, που ασκούνταν, από την τ.κρατική περιφέρεια, με εξαίρεση όσες πρέπει να παραμείνουν στα αποκεντρωμένα όργανα του κράτους, χάριν της ενότητας της κρατικής πολιτικής, σε ολόκληρη την επικράτεια, όπως τα θέματα χωροταξίας – πολεοδομίας, δασικής και μεταναστευτικής πολιτικής. Η Περιφέρεια γίνεται ο βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού προγραμματισμού, με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων προγραμματισμού και ανάπτυξης από την τα. Κρατική περιφέρεια και της αρμοδιότητας διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Κομβικός καθίσταται ο ρόλος της περιφέρειας, ως προς τα έργα και τις υποδομές.

38 Τομείς αρμοδιοτήτων της περιφέρειας Προγραμματισμού-Ανάπτυξης (31) από 01.07.2011 Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας (75) ( 19 Αλιείας από 1.1.2012) Φυσικών Πόρων-Ενέργειας-Βιομηχανίας(56) ( 8 υδάτων από 1.7.2011) Απασχόλησης-Εμπορίου-Τουρισμού (21) ( 12 απασχόλησης- εμπορίου από 1.7.2011) Μεταφορών-Επικοινωνιών (39) Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος (40) (12 έργων από 1.7.2011) Υγείας (23) Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού (20) Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας (14)

39 Αλλαγές στην κατανομή αρμοδιοτήτων ανά διοικητικό επίπεδο και τομέα πριν και μετά τον Καλλικράτη (Περιφέρειες)

40 Μητροπολιτικές λειτουργίες σε Περιφέρεια Αττικής-Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης άρθρο 210, λειτουργίες μητροπολιτικού χαρακτήρα: Α. Τομέας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (11) Β. Τομέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικών Αναπλάσεων (4) Γ. Τομέας Μεταφορών και συγκοινωνιών (11) Δ. Τομέας Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας (5) Άρθρο 210 παρ. ΙΙ ΠΔ (μητροπολιτικές αρμοδιότητες) μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων που ασκούνται από υπουργείο ή αυτοτελή αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία

41 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ  Ασκούν τις αρμοδιότητες των παλαιών κρατικών Περιφερειών, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες οι οποίες περιέρχονται στις νέες, αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες,  Επανακάμπτουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αρμοδιότητες που ασκούνταν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,  Προστασία της δημόσιας περιουσίας,  Διαχείριση και αξιοποίηση των δασικών προϊόντων,  Πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις γενικότερου χαρακτήρα,  Θέματα ελέγχου κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων,  Ζητήματα που αφορούν στις εγγραφές και μεταβολές στα Μητρώα Αρρένων,  Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου.

42 Αλλαγές στην κατανομή αρμοδιοτήτων ανά διοικητικό επίπεδο και τομέα πριν και μετά τον Καλλικράτη (Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση)

43 Διάγραμμα ροής διαδικασίας για χορήγηση - έγκριση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ)


Κατέβασμα ppt "Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Νικ.-Κομν. Χλέπας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google