Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη Υπεύθυνη Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Αιγάλεω Γ΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη Υπεύθυνη Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Αιγάλεω Γ΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη Υπεύθυνη Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Αιγάλεω Γ΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας e-mail: etsitop@otenet.gretsitop@otenet.gr

2 Ν. 2986/2002, αρθρ. 8, παρ. 4 (Φ. 24Α’/13-2-02) α) Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται και λειτουργεί Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), που αποτελεί κέντρο έρευνας, τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων, παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη λειτουργία των οποίων εποπτεύει. Για τη λειτουργία του Ε.Κ.Φ.Ε. αποσπάται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ4 ως υπεύθυνος αυτού. Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγεται μεγάλος αριθμός σχολείων, μπορεί να λειτουργούν και περισσότερα του ενός Ε.Κ.Φ.Ε., τα οποία συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παι­δείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των Ε.Κ.Φ.Ε., τα προσόντα, τα όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υπευθύνων τους, τα όργανα και η διαδικασία απόσπασης αυτών, η διάρκεια απόσπασης και οι λόγοι ανάκλησης αυτής. γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. για πρόσθετη απασχόληση τους.

3 ΥΠΕΠΘ - 63644/Γ2/19-6-02 Λειτουργία Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α’). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α' του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α'). 3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Διαπιστώνουμε ότι έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 8παρ. 4του Ν. 2986/2002 και λειτουργούν, ανά ένα Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης 'Εβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. 2.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή. 3.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη. 4.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δράμας, με έδρα τη Δράμα. 5.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Καβάλας, με έδρα την Καβάλα.

4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών, με έδρα τις Σέρρες. 7.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς. 8.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο. 9.Α' Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλονίκης, με έδρα το Κέντρο της Θεσσαλονίκης. 10.Β' Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Νεάπολη. 11.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, με έδρα την 'Εδεσσα. 12.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, με έδρα τη Βέροια. 13.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς, με έδρα την Καστοριά. 15.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη. 16.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας, με έδρα τη Φλώρινα. 17.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 18.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα. 19.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα. 20.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα 21.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο.

5 22.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα. 23.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα. 24.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Άρτας, με έδρα την Άρτα. 25.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας, με έδρα την Πρέβεζα. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 26.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα. 27.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, με έδρα τη Λευκάδα. 28.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, με έδρα το Αργοστόλι. 29.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου, με έδρα τη Ζάκυνθο. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 30.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Αγρίνιο. 31.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα. 32.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 33.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία. 34.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι. 35.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα. 36.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά. 37.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Εύβοιας, με έδρα τη Χαλκίδα.

6 ΑΤΤΙΚΗΣ 38.Α' Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης της Αθήνας με έδρα τους Αμπελοκήπους. 39.Β' Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης της Αθήνας, με έδρα το Χαλάνδρι. 40.Γ’ Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης της Αθήνας, με έδρα τους Αγίους Αναργύρους. 41.Δ' Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης της Αθήνας, με έδρα τη Νέα Σμύρνη. 42.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, με έδρα την Παλλήνη. 43.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, με έδρα τη Μάνδρα. 44.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, με έδρα τη Νίκαια. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 45.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας, με έδρα την Κόρινθο. 46.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας, με έδρα το Άργος. 47.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη. 48.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη. 49.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 50.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη. 51.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Χίου, με έδρα τη Χίο. 52.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου, με έδρα τη Σάμο.

7 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 53.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη. 54.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο. ΚΡΗΤΗΣ 55.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. 56.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο. 57.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο. 58.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων, με έδρα τα Χανιά. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2002 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

8 ΥΠΕΠΘ - 88051/Γ2/2-9-02 Σύσταση Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ24Α’). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α'του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α’), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α'). 3.Το γεγονός ότι στις παρακάτω Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μεγάλος αριθμός σχολείων, γεωγραφικά διεσπαρμένων. 4.Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 81/2002 (ΦΕΚ 57 Α'). 5.Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (1485 Β). 6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους 423.700 € περίπου, η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 253.600 € περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί τόσο κατά το τρέχον οικ. έτος όσο και κατά τα επόμενα οικ. έτη από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ (Ειδ. Φ. 19 - 220, ΚΑΕ 0200, 0300, 0800, 1000), που θα εγγράφονται προς τούτο, αποφασίζουμε: Συνιστώνται στις παρακάτω Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών ως εξής: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 1.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης 'Εβρου. Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα την Ορεστιάδα. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2.Α' Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλονίκης Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα την Τούμπα. 3.Β' Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλονίκης Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα τον Εύοσμο. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας. Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα την Ελασσόνα.

9 5. Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας. Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα το Μεσολόγγι. 6.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας. Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα το Αίγιο. ΑΤΤΙΚΗ 7.Α' Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης της Αθήνας. α) Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα την Ομόνοια. β) Τρίτο ΕΚΦΕ με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια. γ) Τέταρτο ΕΚΦΕ με έδρα την Ηλιούπολη. 8.Β'Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σηςτης Αθήνας. Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα τη Νέα Ιωνία. 9.Γ’ Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης της Αθήνας. Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα τη Γ’ Δ/νση της Αθήνας. 10.Δ' Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης της Αθήνας Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα τον Άλιμο. 11.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής. Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα τις Αχαρνές. 12.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά. Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα τον Κορυδαλλό. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 13.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων. a) Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα τη Νάξο. β) Τρίτο ΕΚΦΕ με έδρα τη Θήρα. γ) Τέταρτο ΕΚΦΕ με έδρα τη Μήλο. δ)Πέμπτο ΕΚΦΕ με έδρα την Άνδρο. 14.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο. Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα την Κω. ΚΡΗΤΗ 15.Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου. Δεύτερο ΕΚΦΕ με έδρα το Ηράκλειο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2002 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

10 Ν. 3149/03, ά. 13, παρ. 10 (Φ. 141 Α’) 10.Οι αρμοδιότητες των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 ασκούνται και στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), αποσπάται σε κάθε Ε. Κ.Φ. Ε. εκπαιδευτικός του κλάδου δασκάλων, εξειδικευμένος στην εργαστηριακή διδασκαλία των φυσικών μαθημάτων.

11 ΥΠΕΠΘ - Γ7/146939/24-12-2003 ΘΕΜΑ: Πλαίσιο δραστηριοτήτων των ΕΚΦΕ 8.Υπενθυμίζουμε ότι, για λόγους υπηρεσιακής τάξεως, το σύνολο των εγγράφων του ΕΚΦΕ (ο καθορισμός των εργαστηριακών δραστηριοτήτων, οι οδηγίες πειραματικών διατάξεων, οι προσκλήσεις των εκπαιδευτικών στο ΕΚΦΕ, οι ενημερώσεις για τις επισκέψεις στα σχολεία κλπ) υπογράφονται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ μπορούν μόνο να συνυπογράφουν τα παραπάνω έγγραφα. 9.Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης μπορούν εγγράφως να εξουσιοδοτήσουν τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων Γραφείων Εκπαίδευσης για την υπογραφή των εγγράφων των ΕΚΦΕ που δεν εδρεύουν στην ίδια πόλη με τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης.

12 «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους» Υ.Α. 92985/Γ7/10-8-2012, (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2315/10-8-2012) Άρθρο 7 Τρόπος λειτουργίας των Ε.Κ.Φ.Ε. 1. Τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται διοικητικά στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης ο Προϊστάμενος της οποίας έχει και την ευθύνη για την καλή λειτουργία του και τήρηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπασθεί ή διατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2. 2. Σε κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. μπορεί να αποσπώνται ή να διατίθενται, μερικώς ή ολικώς, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και ύστερα από γνώμη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., το πολύ έως και τρεις (3) εκπαιδευτικοί όλων των επιμέρους ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 καθώς και των κλάδων ΠΕ12.10 και ΠΕ70. Για την απόσπαση ή διάθεση απαιτούνται τα υπόλοιπα ελάχιστα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 2. Η θητεία των αποσπασμένων είναι ετήσια. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτημα απόσπασης στο Κατάστημα της οικείας Δ/σης Δ/θμιας Εκπ/σης αμέσως μετά τις μεταθέσεις και πριν την γνωστοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις αποσπάσεις στις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

13 «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους» Υ.Α. 92985/Γ7/10-8-2012, (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2315/10-8-2012) 3. Τα Ε.Κ.Φ..Ε στεγάζονται σε κατάλληλο χώρο εντός σχολικής μονάδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση των οικείων Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και οι ονομασίες τους. 4. Ο Υπεύθυνος και το προσωπικό των Ε.Κ.Φ.Ε. εργάζονται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών και των σχολικών διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Παρίστανται στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε. που υπηρετούν όλες τις ημέρες του αντίστοιχου διαστήματος και όταν δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι εξετάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κ.λπ.). 5. Ο συντονισμός των Ε.Κ.Φ.Ε. σε πανελλαδικό επίπεδο γίνεται από τη Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. / Τμήμα ΣΤ’ Μελετών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

14 ΥΠΕΠΘ - Γ2/63642/19-06-02 (ΦΕΚ 948 Β’/2002) Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών - Αρμοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ. Οι Υπεύθυνοι και το προσωπικό των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία είναι αποσπασμένοι από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών και των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

15 «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους» Υ.Α. 92985/Γ7/10-8-2012, (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2315/10-8-2012) Άρθρο 8 Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων 2. Ο Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. έχει προσωπική και καταγεγραμμένη άποψη για τη λειτουργική κατάσταση και τις δυνατότητες του χώρου και του εξοπλισμού όλων των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών της περιοχής ευθύνης του. Επίσης αξιοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για τη βελτίωση της υποδομής, του εξοπλισμού και γενικότερα την, από κάθε άποψη, ανάπτυξη των εργαστηρίων φυσικών επιστημών στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του. Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.: α) Διατηρεί αρχείο με τον εργαστηριακό εξοπλισμό, τα οπτικοακουστικά μέσα και λογισμικά που έχουν τα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς του, το οποίο ενημερώνει τουλάχιστον σε ετήσια βάση. β) Παραλαμβάνει, διανέμει ή δανείζει τον εργαστηριακό εξοπλισμό και τα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας που αποστέλλονται στην οικεία Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης. γ) Εισηγείται στο Διευθυντή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης την κατανομή και ανακατανομή του διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του. δ) Μεριμνά και επιβλέπει τη συντήρηση και τις μικροεπισκευές του εργαστηριακού εξοπλισμού και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας των σχολείων της περιοχής ευθύνης του.

16 «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους» Υ.Α. 92985/Γ7/10-8-2012, (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2315/10-8-2012) Άρθρο 8 Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων 3. Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Ε.Κ.Φ.Ε. και της υπηρεσιακής τάξης του προσωπικού του, έναντι του Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.: α) Καταρτίζει και υλοποιεί το πρόγραμμα δράσης του Ε.Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. β) Ενημερώνει έγκαιρα και συνεργάζεται με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ04 για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε.. γ) Αναθέτει εργασίες, συντονίζει και εποπτεύει τους συνεργάτες του Ε.Κ.Φ.Ε.. δ) Τηρεί βιβλίο – ημερολόγιο των δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε..

17 «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους» Υ.Α. 92985/Γ7/10-8-2012, (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2315/10-8-2012) Άρθρο 8 Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων ια) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης, μέχρι το τέλος Ιουνίου, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε.. Την έκθεση αυτή κοινοποιεί στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ04 και στο Τμήμα ΣΤ’ Μελετών/Γραφείο Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

18 Τα σχολικά εργαστήρια Φυσικών Επιστημών Τα 1100 εργαστήρια που έχουν δημιουργηθεί στα Γενικά Λύκεια, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, είναι συμβατά και με τις Νέες Τεχνολογίες. Έχουν κατασκευαστεί με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή κοινότητα και έχουν εξοπλιστεί πλήρως. Τα εργαστήρια αυτά είχαν αρχικό προϋπολογισμό 75 δισεκατομύρια δραχμές και η λειτουργία τους υπόκειται ακόμα σε κοινοτικό έλεγχο. Τα Ε.Κ.Φ.Ε. καλύπτουν την δεσμευτική υποχρέωση της χώρας, λόγω των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί, να επιμορφώνει, στο διηνεκές και με δικά της έξοδα, τους χρήστες (δηλ. τους καθηγητές ΠΕ4) στη χρήση των οργάνων και την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων, καθώς επίσης να ανταποκρίνονται στους ελέγχους των σχολικών εργαστηρίων από τους επόπτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

19 Μετακίνηση ειδών εξοπλισμού εργαστηρίων φυσικών επιστημών ΔIΕΦΕΣ/2093/24/10/2002 Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα ενιαία λύκεια της αρμοδιότητάς σας, στα οποία αναπτύσσονται εργαστήρια φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, ότι κατά την διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούνται από την ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ τα είδη που έχουν αποσταλεί από την ΔΙΕΦΕΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης εργαστηρίων φυσικών επιστημών, πρέπει να βρίσκονται στα συγκεκριμένα σχολεία στα οποία έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται καμία μετακίνηση είδους. Επίσης σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να αναρτηθούν άμεσα έξω από κάθε εργαστήριο η πινακίδα που σας έχει αποσταλεί από την ΔΣΔΕ/ Γραφείο Εργαστηρίων (η οποία αναγράφει ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΕΕ και Ελληνικό Δημόσιο) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΦΕΣ ΣΟΦ. ΛΥΚΟΣ

20 Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών Νόμος 1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄/1985), Άρθρο 42 Εποπτικά και οπτικοακουστικά μέσα – Εργαστήρια 1. Σε κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν και χρησιμοποιούνται εποπτικά και οπτικοακουστικά μέσα, καθώς και εργαστήρια φυσικής και χημείας για την εμπέδωση της διδασκαλίας των οικείων μαθημάτων. 2. Με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ορίζεται σε κάθε σχολείο ένας εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τα οπτικοακουστικά και άλλα μέσα, ο οποίος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιβοηθείται από μαθητές που ορίζει το μαθητικό συμβούλιο. Ο εκπαιδευτικός αυτός απαλλάσσεται από τις πρόσθετες απασχολήσεις και ασκεί μόνο τα διδακτικά του καθήκοντα. 3. Ο εξοπλισμός των σχολείων με εποπτικά και οπτικοακουστικά μέσα γίνεται με τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να συμπληρώνεται, σε κάθε σχολείο, με προμήθειες ειδών, που πραγματοποιούνται με απόφαση της σχολικής επιτροπής, ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων, η οποία εγκρίνεται από την οικεία δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας. Τα είδη για προμήθεια αναγράφονται σε πίνακες που καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου τμήματος του Π.Ι.

21 ΥΠΕΠΘ - Γ2/3215/14.9.00 ΘΕΜΑ: "Ορισμός υπευθύνου Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών". Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά την συνεδρίαση του συλλόγου καθηγητών στην οποία κατανέμονται οι εργασίες για το σχολικό έτος 2000-2001 θα οριστεί ένας καθηγητής ως υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών και ένας αναπληρωτής του. Οι καθηγητές αυτοί θα πρέπει να είναι του κλ. ΠΕ4 και να έχουν οργανική θέση στο σχολείο. Ο καθηγητής που θα αναλάβει την υπευθυνότητα του εργαστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εργαστηριακή εμπειρία, να χρησιμοποιεί στην καθημερινή διδακτική του πράξη τον εξοπλισμό του εργαστηρίου και να επιδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την καλή οργανωτική και λειτουργική κατάσταση του εργαστηρίου. Ο καθηγητής που θα αναπληρώνει τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου, είναι επιθυμητό να επιλεγεί μεταξύ των εχόντων τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μέχρι την Τετάρτη 27.9.2000 θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί τα κατά τόπους ΕΚΦΕ για τα ονόματα και τις ειδικότητες των υπευθύνων των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών. Οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ θα αποστείλουν, ηλεκτρονικά, μέχρι την Παρασκευή 29.9.2000 στο Γραφείο Εργαστηρίων της ΔΣΔΕ τα ονόματα και τις ειδικότητες των υπευθύνων και των αναπληρωτών τους. Διευκρινίζεται ότι στα σχολεία που διαθέτουν (αναπτύσσουν στη παρούσα φάση) περισσότερα του ενός εργαστήρια Φυσικών Επιστημών θα οριστεί ένας υπεύθυνος και ένας αναπληρωτής του για κάθε εργαστήριο χωριστά.

22 «Διευκρινίσεις σχετικές με το έγγραφο με αριθμό πρωτ. Γ2/283/26.1.2000 που αφορά το ωράριο καθηγητών που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι των εργαστηρίων στα Γυμνάσια & τα Ενιαία Λύκεια» (ΥΠΕΠΘ - Γ2/670/21.2.00) Επειδή απευθύνθηκαν ερωτήματα στην Υπηρεσία μας σχετικά με το νόημα της παραγράφου "Τα καθήκοντα των υπευθύνων των εργαστηρίων συνιστούν εξωδιδακτική εργασία η οποία συνυπολογίζεται και ανατίθεται στην αρχή του σχολικού έτους μαζί με τις υπόλοιπες εξωδιδακτικές εργασίες κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων" του εγγράφου με αριθμό πρωτ. Γ2/283/26.1.2000, διευκρινίζουμε ότι: Η φράση "συνυπολογίζεται και ανατίθεται στην αρχή του σχολικού έτους μαζί με τις υπόλοιπες εξωδιδακτικές εργασίες" δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο υπεύθυνος εργαστηρίου αναλαμβάνει κι άλλες εξωδιδακτικές εργασίες, αλλά ότι τα καθήκοντα του υπευθύνου εργαστηρίου περιλαμβάνονται στις εξωδιδακτικές εργασίες, όπως και η διαχείριση του πρωτοκόλλου, των πρακτικών, του μητρώου μαθητών κ.λ.π. Επομένως, δεν αναιρούνται τα έγγραφα με αριθμ. πρωτ. Γ2/5942/9.12.99 και Γ2/800/24.2.88, σύμφωνα με τα οποία οι υπεύθυνοι εργαστηρίων στα Γυμνάσια και τα Ενιαία Λύκεια ασκούν μόνο τα διδακτικά τους καθήκοντα κι απαλλάσσονται από τις πρόσθετες απασχολήσεις. Όσον αφορά τις εφημερίες, υπενθυμίζουμε ότι αυτές γίνονται κανονικά από καθηγητές όλων των ειδικοτήτων - συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων εργαστηρίων - σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα του σχολείου.

23 Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, ΠΕ 12.10, ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οι καθηγητές των κλάδων ΠΕ04, ΠΕ12.10 και ΠΕ12.08 που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες να έχουν μάθημα μέχρι δύο συνεχόμενες ώρες, τις πρώτες ή τις τελευταίες διδακτικές. Έτσι, θα διευκολύνονται οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν τις επιμορφωτικές συναντήσεις που οργανώνουν τα ΕΚΦΕ. Ο χρόνος αυτός θα αξιοποιείται και από τους σχολικούς συμβούλους του κλάδου ΠΕ04, ώστε να μην προκαλείται απώλεια διδακτικών ωρών. (Υ.ΠΑΙ.Θ./ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ΄ Μελετών με αρ. πρωτ.: 136763/Γ7/Γ7/26-09-2013).

24 «Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014» 175710 /Γ7/19-11-2013 Για το σχολικό έτος 2013-14 στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ., θα πραγματοποιηθούν κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω εργαστηριακές δραστηριότητες ανά μάθημα και τάξη:....................................... Επισημαίνουμε ότι είναι επιθυμητή η πραγματοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Οι πραγματοποιούμενες εργαστηριακές δραστηριότητες θα αναγράφονται στο βιβλίο ύλης, διότι αποτελούν οργανικό τμήμα της διδασκαλίας. Οι εργαστηριακές αίθουσες διατίθενται κατά απόλυτη προτεραιότητα για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Στα συστεγαζόμενα σχολεία στα οποία υπάρχει ένα σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και λειτουργούν στην ίδια ή στην αντίθετη βάρδια, το εργαστήριο θα χρησιμοποιείται από όλα τα συστεγαζόμενα σχολεία και θα τηρείται βιβλίο παράδοσης- παραλαβής.

25 «Χρήση εργαστηρίων» (ΥΠΕΠΘ - Γ2/143/3-3-98) Με βάση την Υ.Α. Ε1/1049/27-6-84 παρ. 5α, στις περιπτώσεις συστεγαζόμενων σχολείων, επιτρέπεται η κοινή χρήση του υπάρχοντος εργαστηρίου Φυσικής Χημείας με την προϋπόθεση ότι τα σχολεία που το χρησιμοποιούν, θα έχουν από κοινού την ευθύνη για τη συντήρηση και τη διαφύλαξη του. Η κοινή χρήση του εργαστηρίου θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν επιβαρύνει με κανένα τρόπο τον κρατικό προϋπολογισμό. Παρακαλούμε να ενημερώσετε για το παρόν τα σχολεία της ευθύνης σας.

26 ΥΠΕΠΘ - Γ7/104235/28-9-2004 ΘΕΜΑ:Κοινή χρήση Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών από συστεγαζόμενα σχολεία. ΣΧΕΤ: Υ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004 Με σκοπό την εφαρμογή της Υ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004 και την όσο το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Στα συστεγαζόμενα σχολεία, στα οποία υπάρχει ένα σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και λειτουργούν στην ίδια ή στην αντίθετη βάρδια, το εργαστήριο αυτό να χρησιμοποιείται από όλα τα σχολεία. Οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους υπευθύνους του σχολικού εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ένας για κάθε σχολείο), ώστε να διευκολύνεται η από κοινού χρήση του εργαστηρίου. Οι Υπεύθυνοι του σχολικού εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών θα έχουν από κοινού την ευθύνη του εργαστηρίου, ο καθένας για τις ώρες που το χρησιμοποιεί.

27 Λειτουργία Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια και τα Ενιαία Λύκεια (2388/Γ2/23-6-2000) Τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών που αναπτύσσονται στα Ενιαία Λύκεια τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πιο εξελιγμένες παιδαγωγικές αντιλήψεις, οπλίζονται με μοντέρνο, ακριβό και αξιόπιστο εποπτικό υλικό και αναμένεται ότι θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων. Η εργαστηριακή εξάσκηση των μαθητών προβλέπεται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών και αποτελεί οργανικό τμήμα της διδασκαλίας των αντιστοίχων μαθημάτων Η λειτουργία αυτών των εργαστηρίων θα αρχίσει σταδιακά από το επόμενο σχολικό έτος 2000-2001. Κατά το πρώτο έτος (2000-2001) της γενικευμένης εφαρμογής της Εργαστηριακής διδασκαλίας των Φυσικών Μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα Ενιαία Λύκεια και τις Λυκειακές τάξεις της χώρας, λίγα και απλά πειράματα επιδείξεως μεταξύ αυτών που προτείνονται στα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων. Η Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης θα καθορίσει έγκαιρα, σύμφωνα με το διαθέσιμο εξοπλισμό, τις παραπάνω εργαστηριακές δραστηριότητες. Από το σχολικό έτος 2001-2002 θα επεκταθεί σταδιακά η εργαστηριακή διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων (Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας) σε μεγαλύτερο τμήμα της διδακτέας ύλης. Την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων έχουν αναλάβει τα κατά τόπους Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) στα οποία θα πρέπει να απευθύνονται οι Σχολικές Μονάδες για την επίλυση οποιουδήποτε σχετικού προβλήματος. Το κόστος των μικροεξαρτημάτων των πειραματικών διατάξεων και των αναλωσίμων θα καλυφθεί από τα λειτουργικά έξοδα των Σχολείων. Το ΥΠΕΠΘ με ανησυχία διαπιστώνει ότι παρατηρούνται φθορές και καταστροφές στους νέους εργαστηριακούς χώρους και τον εξοπλισμό σε συχνότητα που δεν είναι αποδεκτή. Επίσης οι χώροι αυτοί συχνά καθίστανται ανενεργοί διότι χρησιμοποιούνται για τη στέγαση τμημάτων κατευθύνσεων ή μαθημάτων επιλογής. Το μέγεθος της ανθρώπινης προσπάθειας που έχει καταβληθεί από τις εκατοντάδες των εθελοντών εκπαιδευτικών σε όλη την χώρα, τα οικονομικά και τεχνικά μέσα που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα και αυτά που θα διατεθούν στο άμεσο μέλλον και κυρίως οι εκπαιδευτικές ελπίδες που έχουν επενδυθεί σ' αυτό το τεράστιο για τα Ελληνικά δεδομένα έργο επιβάλλουν την αποτελεσματική προστασία των νέων Εργαστηρίων.

28 Λειτουργία Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια και τα Ενιαία Λύκεια (2388/Γ2/23-6-2000) 11.Για τους παραπάνω λόγους οι αίθουσες που διαμορφώνονται σε εργαστήρια Φυσικών Επιστημών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων. 12. Για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η στέγαση τμήματος μαθητών (Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης ή Επιλογής) σε αίθουσα εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαδικασίες διαμόρφωσης (Α' ή Β' του έργου). Οι προϊστάμενοι των κατά τόπους Δ/νσεων και Γραφείων Β/θμιας Εκπ/σης παρακαλούνται κατά την κατανομή του μαθητικού δυναμικού στα Ενιαία Λύκεια να λάβουν ιδιαίτερη πρόνοια για την πιστή εφαρμογή του παραπάνω παραγράφων «11» και «12». Στις περιπτώσεις που εμφανίζεται διαπιστωμένη στενότητα χώρων η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κατάλληλη κατανομή των μαθητών στα γειτονικά Ενιαία Λύκεια, με την καθοδήγηση των προϊσταμένων των Γραφείων και των Δ/νσεων θα εφαρμόζεται αναδιάταξη του σχολικού χώρου σε αίθουσες μαθημάτων ή ένα μέρος του σχολείου θα λειτουργεί σε διπλή βάρδια. Στις περιπτώσεις που θα προκριθεί η λύση της αναδιάταξης σε αίθουσες μαθημάτων, στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών θα εγκατασταθούν αποκλειστικά καθηγητές του κλάδου ΠΕ4. Η πιστή εφαρμογή της παρούσης (της οποίας θα λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι καθηγητές του κλάδου ΠΕ 4) ανατίθεται στους προϊσταμένους των Δ/νσεων και των Γραφείων Β/θμιας Εκπ/σης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

29 «Μη αλλαγή χρήσης των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των σχολείων»(131773/Γ7/ 22-11-2005) Στα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης έχουν αναπτυχθεί εργαστήρια Φυσικών Επιστημών. Τα εργαστήρια αυτά έχουν προφανή σκοπό χρήσης την εργαστηριακή εξάσκηση των μαθητών στα πλαίσια της διδασκαλίας των Φυσικών μαθημάτων. Η εργαστηριακή διδασκαλία προβλέπεται στα ισχύοντα προγράμματα σπουδών και καθορίζεται ειδικότερα με Υπουργική Απόφαση. Ειδικότερα για τα εργαστήρια Φ. Ε. που έχουν δημιουργηθεί στα Ενιαία Λύκεια μέσω του ΕΠΕΑΕΚ, η υποχρέωση αποκλειστικής χρήσης αυτών για τον ανωτέρω σκοπό, επιβάλλεται και απορρέει από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το «Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης». Για τους παραπάνω λόγους οι αίθουσες που διαμορφώνονται σε εργαστήρια Φ. Ε. θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης τους ή η στέγαση τμήματος μαθητών σε αίθουσα εργαστηρίων Φ. Ε.. Στις περιπτώσεις που εμφανίζεται διαπιστωμένη στενότητα χώρου και μέχρι οριστικής λύσης του προβλήματος, επιτρέπεται η χρήση αυτών των αιθουσών μόνο για τη διδασκαλία των Φυσικών μαθημάτων. Η πιστή εφαρμογή της παρούσης ανατίθεται στους προϊσταμένους των Δ/νσεων και των Γραφείων Β/θμιας Εκπ/σης. Με ευθύνη των Δ/ντών των σχολείων να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι καθηγητές κλάδου ΠΕ04. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ


Κατέβασμα ppt "Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη Υπεύθυνη Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Αιγάλεω Γ΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google