Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (ICU-MERIS) Αθανάσιος Βοζίκης, Επ. Καθηγ. Οικονομ. & Πληροφορ. Συστημ. Υγείας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (ICU-MERIS) Αθανάσιος Βοζίκης, Επ. Καθηγ. Οικονομ. & Πληροφορ. Συστημ. Υγείας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (ICU-MERIS) Αθανάσιος Βοζίκης, Επ. Καθηγ. Οικονομ. & Πληροφορ. Συστημ. Υγείας - Παν. Πειραιώς Τμ. Οικονομικής Επιστήμης Μαρίνα Ρήγα, Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. (c) - Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Γιάννης Πολλάλης Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής- Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Γιάννης Πολλάλης, Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής- Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος

2 Στόχος της εισήγησης  ευρήματα από τη μέχρι σήμερα έρευνά μας σχετικά με τα ιατρικά σφάλματα στην Ελλάδα  χαρακτηριστικά του ICU-MERIS, ενός συστήματος ανίχνευσης, αναφοράς, ανάλυσης δυσμενών συμβάντων & ιατρικών σφαλμάτων

3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  2007 Έναρξη έρευνας  2009 Επέκταση έρευνας  2010 Έναρξη συνεργασίας με ΜΕΘ  2012 Πρώτα αποτελέσματα 2013 Επικαιροποιημένα αποτελέσματα έρευνας

4 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  Ανάδειξη του φαινομένου των Ι.Σ., αναζήτηση των γενεσιουργών αιτιών & προτάσεις για παρεμβάσεις αντιμετώπισής του  Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση του επιπέδου ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας

5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ –ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  Δημιουργία βάσης δεδομένων στην οποία καταγράφονται & κωδικοποιούνται στοιχεία, σχετικά με (ενδεικτικά):  Είδος Μ.Υ.  Ειδικότητα ιατρών  Φύλο-ηλικία ασθενή  Βαρύτητα Ι.Σ.  Συνθήκες συμβάντος  Στοιχεία Αστικής και Ποινικής ευθύνης  Παρουσίαση ευρημάτων από δείγμα 287 περιστατικών

6

7

8

9 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Ι.Σ. ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Ι.Σ. ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΜΕΣΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (>100.000 €)

11 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΜΕΣΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ Ι.Σ.

12 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;  Ολοκληρωτική απουσία κάποιου κεντρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ιατρικών σφαλμάτων  Ανυπαρξία κάποιου οργανωμένου φορέα που να ασχολείται αποκλειστικά με το θέμα των ιατρικών σφαλμάτων  Η γνώση για τα περισσότερα δυσμενή συμβάντα προέρχονται από αυτόβουλες αναφορές, με συνέπεια να αναγνωρίζεται ένας μικρός μόνο αριθμός από αυτά τα περιστατικά

13 Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ : ICU-M.E.R.I.S. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΤΟΧΟΙ Το ICU-MERIS είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, το οποίο ενθαρρύνει τη συστηματική καταγραφή και αναφορά Ι.Σ. χωρίς την πρόθεση να αποδώσει ευθύνες  Αναζήτηση των χαρακτηριστικών καθώς και ανάλυση των παραγόντων που τα προκάλεσαν  Περιορισμό των Ι.Σ., κατανόηση των παραλείψεων μέσα στο σύστημα υγείας & στροφή του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε προληπτικές παρεμβάσεις  Διάχυση της πολύτιμης πληροφόρησης και εμπειρίας από τα λάθη, σε όλους τους οργανισμούς, οι οποίοι υπόκεινται σε περιστατικά Ι.Σ

14 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ICU-M.E.R.I.S. ICU- MERIS Architecture

15 Η ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ICU-M.E.R.I.S.  Ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων για τα Ι.Σ.  Συνεργασία με τους παρόχους υγείας με σκοπό την ανάπτυξη της ασφάλειας του ασθενούς  Χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής με τη χρήση πληροφοριακού συστήματος  Προώθηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου των ιατρικών πράξεων, στρατηγικών και μέτρων πρόληψης Ι.Σ.  Εκπαίδευση των ιατρών και του λοιπού υγειονομικού προσωπικού

17 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας Για περισσότερες πληροφορίες: Επικ. Καθηγητής Αθανάσιος Βοζίκης : avozik@unipi.gr Υποφ. Διδάκτωρ Μαρίνα Ρήγα : marina.riga@yahoo.com H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.


Κατέβασμα ppt "ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (ICU-MERIS) Αθανάσιος Βοζίκης, Επ. Καθηγ. Οικονομ. & Πληροφορ. Συστημ. Υγείας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google