Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάλεξη 5 η (2014 – 15) Στρατηγικές Καινοτομίας και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων (Ι) Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάλεξη 5 η (2014 – 15) Στρατηγικές Καινοτομίας και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων (Ι) Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διάλεξη 5 η (2014 – 15) Στρατηγικές Καινοτομίας και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων (Ι) Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης Email: aapostolakis@staff.teicrete.graapostolakis@staff.teicrete.gr Τηλ.: 2810379621 E-class μαθήματος: https://eclass.teicrete.gr/courses/DSH131 /https://eclass.teicrete.gr/courses/DSH131 / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

2 Στρατηγικές καινοτομίας: Εισαγωγή Μπορούμε να δούμε την έννοια της στρατηγικής από δύο πλευρές: Των σχεδίων του οργανισμού που σύμφωνα με αυτή την πλευρά: « Στρατηγική είναι το ευρύ πρόγραμμα για τον προσδιορισμό και την πραγματοποίηση των στόχων ενός οργανισμού και της διεκπεραίωσης της αποστολής του» Των αποτελεσμάτων του οργανισμού ορίζοντας την στρατηγική ως την μακροχρόνια προσαρμογή του οργανισμού στο περιβάλλον.

3 Στρατηγικές καινοτομίας: Εισαγωγή (συνέχεια) Υπάρχει ποικιλία στρατηγικών που μπορεί μια επιχείρηση να θέσει σε δράση, με πολλά διαφορετικά θέματα και για αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο. Όλοι οι ορισμοί της καινοτομίας υποδεικνύουν το εύρος των σχεδίων για την επίτευξη της και του μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για αυτήν. Ο ορισμός που δίνεται για την στρατηγική καινοτομία συνηθέστερα είναι « ο προσδιορισμός και η επίτευξη στόχων της που σχετίζονται με την εισαγωγή ενός προϊόντος/υπηρεσίας, μιας νέας μεθόδου, ή μιας νέας διαδικασίας.

4 Άξονες ανάπτυξης της Στρατηγικής για την Καινοτομία Η καινοτομία αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από την δημιουργία ενός νέου προϊόντος, μιας βελτιωμένης υπηρεσίας ή την ανακάλυψη ενός τεχνολογικού επιτεύγματος. Για την ανάπτυξη της στρατηγικής καινοτομίας απαιτείται η κατανόηση όλων των στοιχείων του μοντέλου των εργασιών της.

5 Άξονες ανάπτυξης της Στρατηγικής για την Καινοτομία (συνέχεια) θεμέλια της στρατηγικής. 1.Ποια είναι η αγορά στόχος? Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης μας και σε άλλες αγορές? 2.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρουμε στους πελάτες μας? Ποια θα είναι το προϊόντα/ υπηρεσίες μας? 3.Που τοποθετούμαστε στην παραγωγική αλυσίδα? Ποιοι είναι οι συνεργάτες που θα μας συμβάλλουν στην προσέγγιση της αγοράς στόχου μας? Με ποιο τρόπο θα φτάσουν τα προϊόντα στους πελάτες μας? 4.Ποιος είναι ο τρόπος που θα μας φέρει κερδοφορία στην επιχείρηση? 5.Με ποιο τρόπο θα κρατήσουμε στο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα που προήλθε από την ανάπτυξη καινοτομίας, για τουλάχιστον τόσο διάστημα όσο απαιτείται για την κάλυψη του κόστους καινοτομίας?

6 Τα 7 ζωτικά σημεία ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την καινοτομία υπάρχουν 7 ζωτικά σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί η επιχείρηση για την δημιουργία μιας επιτυχημένης υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. 1.Χρηματοοικονομική διαχείριση: αποτελεί το δυσκολότερο σημείο από πλευράς διαχείρισης για τις επιχειρήσεις. Η λύση για αυτό το πρόβλημα είναι η αντιμετώπιση κάθε καινούργιου προϊόντος/υπηρεσίας ως νέα επένδυση, που απαιτεί ανάλυση και αξιολόγηση από ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου: –Αποτρέπει την επιχείρηση από την δημιουργία προϊόντων με μικρή απόδοση. –Κατευθύνει την επιχείρηση στην επιλογή ορθού αριθμού προϊόντων για ανάπτυξη, βασιζόμενη στην διαθέσιμη χρηματοδότηση. –Κατευθύνει την επιχείρηση στην επιλογή ενός συνόλου προϊόντος, που μπορεί κάποια να έχουν μικρή και άλλα μεγάλη απόδοση, αλλά στο σύνολο τους επιστρέφουν υψηλότερη απόδοση και αξία στην επιχείρηση.

7 Τα 7 ζωτικά σημεία ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την καινοτομία (συνέχεια) 2. Η προσήλωση στις ανάγκες του πελάτη (costumer focus): η επιτυχία ενός προϊόντος εξαρτάται από τα εξής: –Αν είναι διαφοροποιημένο –Αν δίνει λύση στα προβλήματα του πελάτη –Αν η πρόταση αξίας που προσφέρεται είναι πειστική. Η βαθύτερη κατανόηση των αναγκών του πελάτη και η ενθάρρυνση για συμμετοχή στην δημιουργία ή βελτίωση προϊόντων, θα καταστήσει επιτυχημένη την δραστηριότητα της επιχείρηση.

8 Τα 7 ζωτικά σημεία ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την καινοτομία (συνέχεια) 3. Αρχική ανάλυση και μελέτη: Πολλές από τις επιχειρήσεις προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρόνο με την παράλειψη αυτού του σταδίου. Όμως, αποτελεί μια διαδικασία η οποία θα εμφανιστεί αναγκαστικά στην συνέχεια, και είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο από ότι αν γινόταν σε αρχικό στάδιο. Επιπλέον, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες για το καινούργιο προϊόν, αυξάνονται οι πιθανότητες ανάπτυξης ενός μη κερδοφόρου προϊόντος.

9 Τα 7 ζωτικά σημεία ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την καινοτομία (συνέχεια) 4. Ευέλικτη/ προσαρμοζόμενη ανάπτυξη: στις μέρες μας που οι αγορές χαρακτηρίζονται από αστάθεια αλλά και δυναμικότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιολογεί κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος, ώστε να υπάρχει σωστή ανατροφοδότηση. Φάση 1 : Δημιουργία → Αξιολόγηση → Ανατροφοδότηση → Προσαρμογή ↓ Φάση 2: Δημιουργία → Αξιολόγηση → Ανατροφοδότηση → Προσαρμογή ↓ Κτλ

10 Τα 7 ζωτικά σημεία ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την καινοτομία (συνέχεια) 5. Ομάδες ανάπτυξης του προϊόντος/ υπηρεσίας: για να επιτευχθεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα η ανάπτυξη των νέων προϊόντων, απαιτείται η συμμετοχή όλων των ατόμων που ανήκουν στα υψηλά επίπεδα ιεραρχίας. Θα πρέπει προσδιοριστούν από την αρχή τα εξής: –Ποια θα είναι η ομάδα και από ποιους θα αποτελείται? –Ποιοι είναι οι κανόνες που θα πρέπει να ακολουθηθούν? –Σε ποιον θα αναφέρεται η ομάδα? –Πόσο υψηλός είναι ο προϋπολογισμός? –Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων? Η ομάδα πρέπει να έχει όραμα, στόχους, κίνητρα και αξίες καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την επιτυχημένη ανάπτυξη νέων προϊόντων.

11 Τα 7 ζωτικά σημεία ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την καινοτομία (συνέχεια) 6. Μετρήσεις: θα πρέπει να υπολογίζονται τα αποτελέσματα των διαδικασιών κάθε φάσης, όπως επίσης και να γίνεται έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων. Αυτή η διαδικασία συμβάλει στην βελτίωση των πιο πολλών επιχειρήσεων. 7.Μείωση της γραφειοκρατίας: αναφέρεται στην μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που εμποδίζουν την καινοτομική δραστηριότητα να αναπτυχθεί.

12 Εντοπισμός προβλημάτων σχετικών με την καινοτομία και την αντιμετώπιση τους μια επιχείρηση δεν πρέπει να λύνει απλά τα προβλήματα που παρουσιάζονται, καθώς η πηγή των προβλημάτων είναι πολύ βαθύτερη από ότι συνήθως θεωρείται. Οι τομείς οι οποίοι θα πρέπει να εξετασθούν για τον εντοπισμό προβλημάτων είναι οι εξής: –Διαδικασία καινοτομίας. –Στάση και πολιτική ηγεσίας. –Κουλτούρα του οργανισμού. –Προσωπικό και ικανότητες. Η επιχείρηση θα πρέπει να δώσει έμφαση και στους τέσσερις αυτούς τομείς και όχι να εστιάσει σε εκείνο μόνο τον τομέα που υπάρχει το πρόβλημα.

13 Καινοτομία και νέα προϊόντα οι επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν όλη την προσοχή τους στην ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα καινοτόμου προϊόντος που θα αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς, κινδυνεύουν να απορρίψουν άλλες ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν. Όπως επίσης και να παραγκωνίσει τμήματα της επιχειρήσεις από τα οποία μπορεί να γεννηθεί η καινοτομία (marketing, παραγωγή κτλ).

14 Η συμβατική στρατηγική λογική και η στρατηγική πολύτιμών καινοτομιών. οι όχι και τόσο κερδοφόρες επιχειρήσεις, ακολουθούν την συμβατική στρατηγική λογική, ενώ όσες είχαν υψηλά κέρδη, ακλουθούσαν την στρατηγική πολύτιμών καινοτομιών, όπως την ονόμασαν. Πέντε (5) είναι οι βασικές διαφορές των δύο αυτών στρατηγικών: 1.Οι υποθέσεις που αφορούν τις συνθήκες του κλάδου. 2.Η γνώμη για το σημείο εστίασης της προσοχής της στρατηγικής. 3.Την στάση της διοίκησης για τον τρόπο περαιτέρω ανάπτυξης αλλά και διατήρησης των πελατών. 4.Την αξία που έχουν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. 5.Το είδος και το εύρος των προϊόντων/υπηρεσιών.

15 Διαφορές συμβατικής στρατηγική λογική και στρατηγικής πολύτιμών καινοτομιών Συμβατική στρατηγική λογικήΣτρατηγική πολύτιμων καινοτομιών Οι συνθήκες αγοράς και η υπάρχουσα στρατηγική είναι δεδομένες. Οι συνθήκες αγοράς και η υπάρχουσα στρατηγική δεν είναι δεδομένες. Βασικός σκοπός είναι η κυριάρχηση στην αγορά έναντι των ανταγωνιστών. Η βελτίωση της αξίας της επιχείρησης είναι ο καλύτερος τρόπος κυριάρχησης στην αγορά, χωρίς να αποτελούν οι ανταγωνιστές το πρότυπο σύγκρισης της Η διατήρηση και διεύρυνση του πελατολόγιου, επιτυγχάνεται με την τμηματοποίηση και την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του. Η επικέντρωση των προσπαθειών στην ανάπτυξη εκείνων των στοιχείων που είναι σημαντικά για τους πελάτες, θα οδηγήσουν στην προσέλκυση της μάζας των αγοραστών. Επίσης τολμούν να επιτρέψουν σε ήδη υπάρχοντες πελάτες να αποχωρήσουν οικιοθελώς. Τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν δείγμα των δυνατοτήτων τους και μέσο διαπραγμάτευσης. Τι μπορεί δηλαδή να κάνει με όσα διαθέτει. Προτιμούν την μηδενική βάση, τι θα έκανε δηλαδή αν ξεκινούσε η επιχείρηση από την αρχή. Τα προϊόντα δεν ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα όρια του κλάδου. Βασικός στόχος είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, άσχετα με το αν ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια του κλάδου.

16 Στρατηγική ανάπτυξης της γνώσης και της καινοτομίας η διαδικασία της μάθησης είναι η συνεχόμενη ικανότητα της επιχείρησης να προσαρμόζει και να επεξεργάζεται νέες πληροφορίες, με σκοπό την βελτίωση των διαδικασιών λήψης απόφασης. Μέσα από αυτή τη συνεχόμενη διαδικασία η επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει νέες ιδέες και κατ’ επέκταση νέα προϊόντα.

17 Στρατηγική ανάπτυξης της γνώσης και της καινοτομίας (συνέχεια) Δέκα (10) βήματα πρέπει να λάβει υπόψη της η επιχείρηση που επιθυμεί και σκοπεύει στην καινοτομία μακροχρόνια, σχετικά με την μάθηση: 1.Η γνώση πρέπει να αποθηκεύεται και να μην υπάρχει προκατάληψη. 2.Να είναι δεκτική σε νέες ιδέες. 3.Όραμα για το μέλλον. 4.Να αποδέχεται τα λάθη σαν μέρος της διαδικασίας. 5.Ελευθερία αποτυχίας στους υπαλλήλους σχετικά με τις καινοτόμες δραστηριότητες της επιχείρησης. 6.Να μαθαίνει από τα λάθη της. 7.Η ποσοτική και ποιοτική πληροφόρηση είναι αναγκαία να δίνεται σε κάθε μέλος που συμμετέχει. 8.Δεν μετριέται μόνο το αποτέλεσμα αλλά και κάθε διαδικασία. 9.Δεν υπάρχουν άριστες λύσεις, μόνο βέλτιστες. 10.Πρέπει να διερευνάται τόσο το παράδοξο, όσο και το προφανές.

18 Μέθοδοι ανάπτυξης γνώσης. Τρία (3) είναι τα διαδοχικά στάδια ανάπτυξης γνώσης: 1.Είσοδος της πληροφορίας στην επιχείρηση. ↓ 2. Επικοινωνία της πληροφορίας στην επιχείρηση. ↓ 3. Κατάληξη των μελών της επιχείρησης για τον τρόπο ερμηνείας της πληροφορίας.

19 Μέθοδοι ανάπτυξης γνώσης (συνέχεια). Τρεις είναι η τρόπο εσωτερίκευσης της γνώσης: 1.Μονοκυκλική μέθοδος: αποτελεί την απλή και παθητική αντιμετώπιση του προβλήματος που εμφανίζεται, περιορίζοντας την ανάπτυξη γνώσης. Παρόλο που υπάρχει ανατροφοδότηση, δεν συμβάλει στην κατανόηση των βαθύτερων προβλημάτων και των πηγών τους. 2.Πολυκυκλική μέθοδος: σε αυτή τη μέθοδο, διερευνάται η γενικότερη λειτουργία των διαδικασιών και αξιών της επιχείρησης, αναζητώντας και προτείνοντας ριζικές αλλαγές, για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Στην συγκεκριμένη μέθοδο, η επιχείρηση δεν αναμένει να προκύψει κάποιο πρόβλημα. Όμως, περιορίζει την ανατροφοδότηση και είναι για μικρό χρονικό διάστημα. 3.Συνεχής προώθηση της γνώσης: χρησιμοποιείται για μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, περιέχει και την διαδικασία της μάθησης και την αντιμετώπιση προβλημάτων ή ευκαιριών, και απαιτεί συνεχόμενη ανατροφοδότηση. Με βάση τις διαδικασίες που παρεμπόδιζαν ή διευκόλυναν στο παρελθόν τις διάφορες διαδικασίες, αναπτύσσονται προγράμματα για την βελτίωση τους. Όπως αποδείχτηκε από έρευνα, οι επιχειρήσεις που υιοθετούν αυτή την τακτική Έχουν κατανοήσει καλύτερα ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που οδηγούν σε αποτυχία ή επιτυχία των νέων προϊόντων. Διατυπώνουν επιχειρηματικούς στόχους Χρησιμοποιούν καλύτερα μέτρα για τον έλεγχο της επίδοσης των νέων προϊόντων. Όλα τα παραπάνω φανερώνουν την τεράστια σημασία της μάθησης, καθιστώντας την κύριο παράγοντα ανάπτυξης καινοτομιών.

20 Η στρατηγική της επιχείρησης απέναντι στις νέες ιδέες. 5 παράγοντες σαν κομμάτια της στρατηγικής των επιχειρήσεων απέναντι στις καινούργιες ιδέες που εμφανίζονται, για την προώθηση της καινοτομίας: 1.Ώθηση των εργαζομένων να εκφράζουν τις ιδέες τους. 2.Οι ιδέες αυτές πρέπει να γράφονται και να αποστέλλονται στον Υπεύθυνο Ιδεών. –Η περιγραφή της αγοράς στόχου. –Η περιγραφή της ιδέας. –Μια εκτίμηση για το μέγεθος της αγοράς. –Μια εκτίμηση για την τιμή του προϊόντος. –Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για ανάπτυξη του προϊόντος. –Μια εκτίμηση για το κόστος ανάπτυξης και παραγωγής του προϊόντος. –Το ποσοστό αποδοχής του προϊόντος. 3.Κάθε βδομάδα θα πρέπει να ελέγχονται και μελετούνται οι προτεινόμενες ιδέες από την Επιτροπή Ιδεών. 4.Διαχωρισμός των ιδεών που απορρίπτονται, είναι οριακές ή ελπιδοφόρες. 5.Κάποιο από τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να κάνει μια μικρή μελέτη των ελπιδοφόρων ιδεών και να ενημερώσει την υπόλοιπη επιτροπή για την τελική απόφαση απόρριψης ή αποδοχής της ιδέας.

21 Οι Κόκκινοι και Γαλάζιοι Ωκεανοί Οι Κόκκινοι και Γαλάζιοι Ωκεανοί αποτελούν αντικρουόμενες στρατηγικές των επιχειρήσεων. Οι Κόκκινοι Ωκεανοί αποτελούν τις ήδη υπάρχουσες αγορές με τα εξής χαρακτηριστικά: 1.Αποτελούν τις αγορές που υπάρχουν σήμερα. 2.Τα όρια τους είναι γνωστά και αποδεκτά από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές. 3.Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και κυρίαρχος σκοπός των επιχειρήσεων είναι η κατάκτηση του μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Υπάρχουν φορές που ο ανταγωνισμός είναι τόσο έντονος με αποτέλεσμα να ματώνει ο Ωκεανός, δίνοντας το μεταφορικό όνομα «Κόκκινος Ωκεανός» στην στρατηγική αυτή. 4.Τα περιθώρια κέρδους μειώνονται, όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων στον κλάδο. 5.Απευθύνονται σε niche αγορές και τα προϊόντα είναι συνηθισμένα. Για να καταφέρει μια επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει να : –Νικήσει τους ανταγωνιστές. –Επικεντρωθεί στο υπάρχον πελατολόγιο. –Αξιοποιήσει και εκμεταλλευτεί την υπάρχουσα ζήτηση. –Να δημιουργήσει είτε εύκολη αξία στους πελάτες με χαμηλό κόστος, είτε να έχει υψηλό κόστος για υψηλότερη αξία. –Οι στρατηγικές τις να είναι στρατηγικές διαφοροποίησης ή χαμηλού κόστους.

22 Οι Κόκκινοι και Γαλάζιοι Ωκεανοί (συνέχεια) Οι πιο γνωστές επιχειρηματικές στρατηγικές επιλογές για αγορές «Κόκκινων Ωκεανών» είναι εκείνες που έχουν σχεδιάζει να επιτύχουν: –Στην ανάπτυξη πωλήσεων. –Στην ανάπτυξη κεφαλαίων. –Ή στον συνδυασμό των παραπάνω Η βασική ιδέα που διέπει αυτές τις επιχειρήσεις είναι ότι με την ύπαρξη του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος θα πρέπει να αναπτυχθούν για να καταφέρουν να επιβιώσουν.

23 Οι Κόκκινοι και Γαλάζιοι Ωκεανοί (συνέχεια) Υπάρχουν οκτώ (8) κύριες κατηγορίες στρατηγικών ανάπτυξης μιας επιχείρησης: 1.Κάθετη ολοκλήρωση προς τα εμπρός: αναφέρεται στην απόκτηση ελέγχου διανομέων ή λιανοπωλητών των προϊόντων της επιχείρησης. 2.Κάθετη ολοκλήρωση προς τα πίσω: αναφέρεται στην αγορά των προμηθευτών της επιχείρησης. 3.Οριζόντια ολοκλήρωση: αναφέρεται στην αγορά των ανταγωνιστών της επιχείρησης. 4.Διείσδυση αγοράς: αναφέρεται στην απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς για υπάρχοντα προϊόντα, σε υπάρχουσες αγορές με την βοήθεια κινήσεων marketing.

24 Οι Κόκκινοι και Γαλάζιοι Ωκεανοί (συνέχεια) 5. Ανάπτυξη αγοράς: αναφέρεται στην εξάπλωση των υπαρχόντων προϊόντων σε καινούργιες γεωγραφικές περιοχές. 6. Ανάπτυξη προϊόντων: αναφέρεται στην αύξηση πωλήσεων μέσα από την βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων ή την δημιουργία καινούργιων προϊόντων. 7. Συσχετιζόμενη διαφοροποίηση: δηλαδή η εισαγωγή νέων συσχετιζόμενων προϊόντων. 8. Ασυσχέτιστη διαφοροποίηση: δηλαδή η πρόσθεση νέων προϊόντων που δεν σχετίζονται με τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα της επιχείρησης.

25 Γαλάζιοι Ωκεανοί Οι «Γαλάζιοι Ωκεανοί» αναφέρονται σε αγορές που δεν είναι γνωστές, δεν υπάρχουν σήμερα, ούτε υπάρχει ανταγωνισμός. Έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 1.Η ζήτηση σε αυτές τις αγορές περισσότερο δημιουργείται από ότι ικανοποιείται. 2.Τα περιθώρια κέρδους και ανάπτυξης είναι μεγάλα. 3.Επειδή δεν υπάρχει αρχικά ανταγωνισμός, δεν υπάρχουν κανόνες ανταγωνισμού. 4.Για την δημιουργία γαλάζιων ωκεανών χρειάζεται η προσφορά να είναι μεγαλύτερη από την ζήτηση.

26 Γαλάζιοι Ωκεανοί Δύο είναι οι τρόποι δημιουργίας γαλάζιων ωκεανών: 1.Δημιουργία καινούργιων αγορών (πχ ebay). 2.Διεύρυνση των ορίων αγοράς ενός κόκκινου ωκεανού (πχ η Καναδέζικη επιχείρηση Cirque που κατάφερε να συνδυάσει θεατρικές παραστάσεις με το τσίρκο, αναπτύσσοντας μια καινούργια κερδοφόρα αγορά). Παρόλο που ο όρος «γαλάζιοι ωκεανοί» είναι σύγχρονος, υπήρχαν πάντοτε. Για παράδειγμα πριν ένα αιώνα δημιουργήθηκαν αγορές πετρελαίου, αυτοκινητοβιομηχανίες και μουσικές βιομηχανίες, που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται μέχρι σήμερα πασίγνωστες και πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.

27 Γαλάζιοι Ωκεανοί Η αρχή της δημιουργίας γαλάζιων ωκεανών είναι η καινοτομία. Για να δημιουργηθεί ένας γαλάζιος ωκεανός πρέπει να αναπτυχθεί μια ιδέα που θα προσφέρει αξία και στον αγοραστή αλλά και στην επιχείρηση. Επιπλέον, θεωρείται αναγκαία η δημιουργία αξίας στην αγορά με ταυτόχρονη αφαίρεση εκείνων των σημείων που δεν προσδίδουν σημαντική αξία.

28 Γαλάζιοι Ωκεανοί Πολλοί θεωρούν ότι οι γαλάζιοι ωκεανοί δεν αποτελούν τίποτα παραπάνω από τις ήδη γνωστές έννοιες του management, δηλαδή της καινοτομίας, των ανταγωνιστικών στοιχείων, στην επέκταση του πελατολογίου κτλ. Η κύρια διαφορά που υπάρχει μεταξύ των άλλων γνωστών θεωριών στρατηγικής επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι ότι στην στρατηγική γαλάζιων ωκεανών θα πρέπει να επιτευχθεί συνδυασμός ηγεσίας κόστους και διαφοροποίησης, κάτι που διαφέρει από την θεωρία του Porter που διαχωρίζει τις δυο αυτές στρατηγικές.

29 Παραδοσιακό management και οι Γαλάζιοι Ωκεανοί Αδύνατη η ανάπτυξη των στρατηγικών διαφοροποίησης και ηγεσίας κόστους. Επίσης για αν επιτύχει μια επιχείρηση πρέπει να διαλέξει ποια στρατηγική θα ακολουθήσει και να μείνει σε αυτήν με συνέπεια Όσοι υποστηρίζουν τις θεωρίες του Porter, πιστεύουν ότι οι δυο αυτές στρατηγικές αποκλείουν η μια την άλλη, καθώς η στρατηγική διαφοροποίησης απαιτεί υψηλό κόστος, ενώ η στρατηγική ηγεσίας κόστους απαιτεί ελαχιστοποίηση του κόστους. Με αυτό τον τρόπο αν μια επιχείρηση υιοθετήσει και τις δύο αυτές στρατηγικές, θα φτάσει σε κάποιο σημείο που η περαιτέρω μείωση του κόστους θα αποκλείσει κάποιες πηγές διαφοροποίησης. (Παπαδάκης,2007). Σε αυτό το σημείο καθορίζονται τα όρια συμβατότητας των δύο στρατηγικών του Porter.

30 Παραδοσιακό management και οι Γαλάζιοι Ωκεανοί (συνέχεια) Όμως όλα όσα ειπώθηκαν δεν είναι απόλυτα καθώς τα σύγχρονα συστήματα προσφέρουν μείωση κόστους με ταυτόχρονη διαφοροποίηση και βελτίωση των προϊόντων. Τέτοια συστήματα είναι τα εξής: 1.Just In Time (JIT) παραγωγή: η βασική ιδέα που διέπει αυτό το σύστημα είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών για προϊόντα καλύτερης ποιότητας, σε καλύτερη τιμή και στον κατάλληλο, επιθυμητό χρόνο.

31 Παραδοσιακό management και οι Γαλάζιοι Ωκεανοί (συνέχεια) 2. Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών: αναφέρεται στην βελτίωση των διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης σε συνεχόμενη βάση, για την μείωση του κόστους λειτουργίας, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και την αύξηση της. 3. Διοίκηση ολικής ποιότητας: αυτό το σύστημα έχει στόχο την βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας μιας επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού σε διαδικασίες που θα βελτιώνουν συνεχώς τις λειτουργίες της επιχείρησης. 4. Συνεργασία με τους προμηθευτές. 5. Περιορισμός γκάμας προσφερόμενων προϊόντων.


Κατέβασμα ppt "Διάλεξη 5 η (2014 – 15) Στρατηγικές Καινοτομίας και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων (Ι) Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google