Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συμπεριφορά του καταναλωτή είναι: «Εκείνες οι ενέργειες και οι πράξεις των ατόμων που είναι άμεσα αναμιγμένοι στο να εξασφαλίσουν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συμπεριφορά του καταναλωτή είναι: «Εκείνες οι ενέργειες και οι πράξεις των ατόμων που είναι άμεσα αναμιγμένοι στο να εξασφαλίσουν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συμπεριφορά του καταναλωτή είναι: «Εκείνες οι ενέργειες και οι πράξεις των ατόμων που είναι άμεσα αναμιγμένοι στο να εξασφαλίσουν ή να χρησιμοποιήσουν οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες. Συμπεριλαμβάνεται και η διαδικασία λήψης αποφάσεων που προηγήθηκαν και στη συνέχεια ακολούθησαν τις πράξεις αυτές.» Engel, Blackwell, Kollat

3 ΓΙΑΤΙ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ? Οι πελάτες μας είναι οι καταναλωτές των προϊόντων μας κατανοώντας τις διεργασίες και τις άλλες επεξεργασίες αλλά και τον τρόπο που δέχονται κατάλληλες επιδράσεις και άλλα ερεθίσματα, τότε το Μάρκετινγκ μεγιστοποιεί τις δυνατότητες επιτυχίας στην εφαρμογή του. Τα κίνητρα και η συμπεριφορά του καταναλωτή μπορούν να επηρεασθούν.

4 Η Συμπεριφορά καταναλωτή και το Μάρκετινγκ – Μάνατζμεντ Οι υπεύθυνοι Μάρκετινγκ ενός οργανισμού ή Επιχείρησης οφείλουν να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των εν δυνάμει καταναλωτών τους προκειμένου να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στις ανάγκες τους.

5  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ Η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή μας βοηθά: 1) στην αξιολόγηση νέων ευκαιριών στην τουριστική αγορά (μεταξύ άλλων, αναγνωρίζονται και οι ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί) Είναι τεράστια η σημασία της γεωγραφικής κινητικότητας και της ψυχικής κινητικότητας. 2) στην επιλογή τμημάτων της αγοράς (market segments) (καθορισμός ομάδων καταναλωτών με ίδιες ή παρεμφερείς προτιμήσεις ή ανάγκες)

6 Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων του Καταναλωτή Η συμπεριφορά του καταναλωτή είναι το αποτέλεσμα ενός πλήθους από επιδράσεις Άρα, είναι σημαντική η μελέτη της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων. Το σύνολο των δυνάμεων εκείνων που επηρεάζουν ένα άτομο προσδιορίζεται ως ψυχολογικό πεδίο.

7 Αρχικά το άτομο κινητροποιείται από εσωτερικές βασικές ανάγκες. Κινητροποιούν το άτομο στην παρούσα του κατάσταση. Η λειτουργία τους δεν ξεκινά επηρεασμένη από το παρελθόν (εμπειρία) ή το τι θα επακολουθήσει σε μία μελλοντική στιγμή. Δεν υπάρχει, συνεπώς, μεγάλη διαφορά από τη ζωή των ζώων…!

8 Η εμπειρία όμως καθώς και η πρόβλεψη ως προς το μέλλον παίζουν έναν σημαντικό ρόλο … άρα και τη συμπεριφορά του! Επίσης, το άμεσο περιβάλλον επηρεάζει βαθιά τη συμπεριφορά. Ιδίως, η συμπεριφορά των άλλων ατόμων. Το κοινωνικό περιβάλλον άλλοτε περιορίζει τη συμπεριφορά, άλλοτε την ενθαρρύνει.

9 ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ + ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Σχέδιο: Βασικό Μοντέλο Ανθρώπινης Συμπεριφοράς ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ

10 Οι μεταβλητές παρέμβασης ερμηνεύονται κατά το δοκούν ανάλογα με την αντίληψή μας για τις έννοιες «ανάγκη», «κίνητρα», «στάση» Διαφορετικές σχολές σκέψης διαφορετικές ερμηνείες.

11 Σε κάθε περίπτωση είναι πλατιά αποδεκτό το μοντέλο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (John Dewey) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

12 Οι πέντε φάσεις απαιτούν σημαντική πληροφόρηση για τη διαδικασία αποφάσεων του Μάρκετινγκ!! Γνωρίζοντας (ή εκτιμώντας) πηγές πληροφόρησης, κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για αξιολόγηση, εναλλακτικά προϊόντα κλπ., θα εξαχθούν ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες για την εταιρεία/οργανισμό.

13 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1) οικονομικές και δημογραφικές επιδράσεις στην κατανάλωση 2) Διαπολιτισμικές επιδράσεις 3) κοινωνική στρωματοποίηση 4) ομάδες αναφοράς και επίδραση της οικογένειας 5) Life style και προσωπικότητα Ψυχογραφικά Χαρακτηριστικά

14 Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ 1) Η αναγνώριση του προβλήματος 2) Η διαδικασία της έρευνας (αναζήτησης) 3) Πηγές ελεγχόμενες από το Μάρκετινγκ 4) Πηγές που δεν ελέγχονται από το Μάρκετινγκ 5) Η διάχυση της καινοτομίας και του Νεωτερισμού

15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 1) Επεξεργασία πληροφοριών 2) Τα κριτήρια αξιολόγησης 3) Τα «πιστεύω», η «στάση», οι προθέσεις 4) Η μεταβολή των «πιστεύω» και των «στάσεων» 5) Η πιστότητα σε μία μάρκα και η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά στην αγορά

16 Η ΕΠΙΛΟΓΗ Η διαδικασία της επιλογής – Αποτελέσματα

17 Παράγοντες Διαμόρφωσης Χαρακτηριστικών Τουριστών

18 1. Κοινωνικό- ψυχολογικοί παράγοντες. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής περιόδου είναι η επικράτηση μιας καταναλωτικής κοινωνίας όπου η χρήση και αγορά συγκεκριμένων αγαθών αποκτά συμβολική σημασία. Το ταξίδι είναι ένα από αυτά (δείκτης κοινωνικής ανόδου). Το ταξίδι καθίσταται αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης κοινωνικής ζωής. Συνιστά τον ‘μοντέρνο τρόπο’ ιδίως στα αστικά κέντρα. Τα άτομα ταξιδεύουν γιατί αυτό επιβάλλουν τα νέα κοινωνικά πρότυπα καθώς και η ανάγκη διαφυγής από έναν αλλότριο τρόπο ζωής και εργασίας. Το ταξίδι καθίσταται σε μια ‘προγραμματισμένη φυγή’. Η επιστήμη της ψυχολογίας ανέδειξε μια σειρά από ενδιαφέροντα ζητήματα που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του τουρίστα. Για παράδειγμα η ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα άτομο τόσο κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης να ταξιδέψει όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ατομικά χαρακτηριστικά των τουριστών και στοιχεία της προσωπικότητας τους συνδέονται με συγκεκριμένους τύπους ταξιδιών, συσχετίζονται με παράγοντες κοινωνικούς, δημογραφικούς, κ.α προκειμένου να σκιαγραφηθούν και να ερμηνευθούν τα κίνητρα που οδήγησαν στην πραγματοποίηση του ταξιδιού.

19 2. Δημογραφικοί παράγοντες. Νέοι: στην επιλογή των τουριστικών ταξιδιών επηρεάζονται από την ανάγκη γνωριμίας νέων τόπων και την απόκτηση νέων εμπειριών. Συχνά είναι αυτοί που μέσω των επιλογών τους ανακαλύπτουν νέες τουριστικές περιοχές ή δημιουργούν τη ‘μόδα’ για κάποιο τύπο τουρισμού (π.χ οικολογικό). Μεσήλικες και Ηλικιωμένοι: επηρεάζονται περισσότερο από μηνύματα του οργανωμένου μαζικού τουρισμού. Προσφέρει χαρακτηριστικά ταξιδιού που ‘ταιριάζουν’ περισσότερο στα κοινωνικά τους πρότυπα (προβολή της κοινωνικής ανόδου, οργανωμένο και ασφαλές ταξίδι, κατανάλωση προϊόντων που επιτάσσει η μόδα, κ.α) Άλλοι δημογραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν: - Οικογενειακή κατάσταση - Κύκλος ζωής του ατόμου - Φύλο - Εκπαιδευτικό επίπεδο

20 3. Οικονομικοί παράγοντες. Το εισόδημα αποτελεί ένα δείκτη που φανερώνει τη δυνατότητα των ατόμων να ταξιδεύουν, την ευρύτητα των επιλογών τους, τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού αλλά και τον αριθμό των ταξιδιών που πραγματοποιούν. Στις αναπτυγμένες χώρες η μεταπολεμική ανάπτυξη οδήγησε στην αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που διαθέτει ‘επιπλέον’ εισόδημα και το καταναλώνει για ταξίδια. Ο αριθμός των ταξιδιών αυξάνεται ακόμη και σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Το κόστος ταξιδιού αποκτά σχετική και όχι καθοριστική σημασία για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ταξιδιού. Στις αναπτυσσόμενες χώρες αντίθετα το εισόδημα και το επάγγελμα είναι καθοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης χαρακτηριστικών τύπων τουριστών εφόσον μικρό ποσοστό πληθυσμού ταξιδεύει και προέρχεται από ανώτερα εισοδηματικά στρώματα ή ανώτερα στην ιεραρχία επαγγέλματα. Το ευρύτερο επίπεδο ανάπτυξης της χώρας (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό) αποτελεί παράγοντα επιρροής των τουριστών.

21 4. Θεσμικοί - οργανωτικοί παράγοντες. Η ανάπτυξη εταιριών τουρισμού μεταπολεμικά οδήγησε στη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, αγοράς, διάθεσης, διαφήμισης τουριστικών προϊόντων στις αναπτυγμένες χώρες. Ευκολία πρόσβασης των κατοίκων των χωρών αυτών στο εν λόγω δίκτυο. Ποικιλία προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων από τις εταιρίες διαμορφώνουν το εύρος των καταναλωτικών επιλογών του τουρίστα. Ανάδειξη του σύγχρονου τουρίστα- καταναλωτή ο οποίος αγοράζει το ταξίδι όπως ένα οποιοδήποτε καταναλωτικό αγαθό που διαφημίζεται και πωλείται. Αυτός ο τουρίστας- καταναλωτής διαμορφώνει με βάση μεσοπρόθεσμες στρατηγικές αφενός τις επιλογές του στον τουρισμό αφετέρου τη συνολική κατανάλωση για τουριστικά προϊόντα. Οριοθετείται ως ιδιαίτερη κοινωνική κατηγορίας που χαρακτηρίζεται από σύνθετα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Λειτουργεί καταλυτικά για τη συνεχή ανάπτυξη του οργανωμένου τουρισμού. Είναι ο βασικός χρήστης των προϊόντων της τουριστικής βιομηχανίας αλλά ταυτόχρονα και τροφοδότης της.

22 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ Συστηματική αναζήτηση από επιστήμονες του τουρισμού των διαφορετικών χαρακτηριστικών και μεταβλητών που διαμορφώνουν διακριτούς τύπους τουριστών. Παράμετροι αναζητήσεων - Προσπάθεια απομόνωσης των βασικών κοινωνικών παραγόντων που διαμορφώνουν τις νέες κατηγορίες τουριστών. - Ανάδειξη και περιγραφή του κυρίαρχου χαρακτηριστικού που επιτρέπει την προσέγγιση του εκάστοτε τύπου τουριστών. - Εντοπισμό της αιτιώδους σχέσης μεταξύ τύπου τουρισμού, κινήτρων επιλογής και χαρακτηριστικά εμπειριών που αναζητούν οι τουρίστες. - Ένταξη των τύπων τουριστών σε ευρύτερα ερμηνευτικά πλαίσια του τουριστικού φαινομένου. (π.χ. συσχέτιση συγκεκριμένων τύπων τουριστών με τις επιπτώσεις που φέρει η τουριστική ανάπτυξη)

23 Ζητήματα που συγκέντρωσαν το επιστημονικό ενδιαφέρον στην ανάλυση των τυπολογιών. 1. Βαθμός Οργάνωσης και Θεσμοποίησης των Τουριστών. Συνεχής οργανωτική ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας επηρέασε τα χαρακτηριστικά των τουριστών και των ταξιδιών, προσφέροντας τυποποιημένες υπηρεσίες. Οργανωμένος μαζικός τουρίστας: αγοράζει ένα πλήρως οργανωμένο πακέτο. Συμμετέχει ως παρατηρητής και όχι συμμετέχων στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του ταξιδιού. Αποδέχεται απόλυτα το προϊόν που του πουλάνε, δεν αναζητά την καινοτομία, το διαφορετικό. Επιλέγει συνειδητά ένα ταξίδι που χαρακτηρίζεται από στοιχεία, σύμβολα, υπηρεσίες που παραπέμπουν σε όσα γνωρίζει και του είναι οικεία. Αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς. Συνέπεια της θεσμοποίησης αποτελεί η δημιουργία πανομοιότυπων τουριστικών υποδομών σε μια πληθώρα τουριστικών περιοχών διεθνώς, με σκοπό οι τουρίστες να αισθάνονται οικεία οποιαδήποτε χώρα και αν επισκέπτονται.

24 Μη Θεσμοποιημένοι’ τουρίστες: ο τουρίστας που έχει χαρακτηριστεί ως εξερευνητής, περιηγητής, εκκεντρικός, κ.α. Ταξιδεύει μόνος του χρησιμοποιώντας λιγότερο τις υπηρεσίες οργανωμένου τουρισμού και αναζητά εμπειρίες ‘διαφορετικές’. Αυτονομία στον τρόπο οργάνωσης και εκτέλεσης του ταξιδιού. Αναζήτηση εμπειριών, που σύμφωνα με την κρίση τους, ο οργανωμένος τουρισμός δεν μπορεί να προσφέρει. Ωστόσο η ραγδαία επέκταση της τουριστικής βιομηχανίας έχει εισχωρήσει και σε αυτό το τμήμα της τουριστικής αγοράς, διαμορφώνοντας και πουλώντας πακέτα πλήρως οργανωμένα σε περιοχές που διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι μη θεσμοποιημένοι τουρίστες (π.χ εξωτισμό, αυθεντικότητα, παράδοση…). Κατά συνέπεια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η θεσμοποίηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σύγχρονου τουρισμού.

25 2. Κίνητρα που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό-πολιτισμικό ρόλο του τουρισμού. Το Grand Tour αποτέλεσε από τις πρώτες μορφές τουρισμού με πολιτισμικό χαρακτήρα. Ο τουρισμός αδιαμφισβήτητα συμβάλλει στην ευρύτερη μόρφωση και παιδεία ενός ατόμου. Δυο είδη ταξιδιών πολιτισμικού χαρακτήρα: 1. Ταξίδια περιήγησης με στόχο την απόκτηση εμπειριών και ευρύτερων γνώσεων για τον κόσμο. Οι τουρίστες αυτού του είδους είναι κυρίως νέα άτομα που ταξιδεύουν σε ποικίλες περιοχές προκειμένου να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με άλλους τόπους και πολιτισμούς (π.χ. Άπω Ανατολή, Ν. Αμερική. κ.α) 2. Ταξίδια μορφωτικά- πολιτισμικά σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές που θεωρούνται διεθνή ή τοπικά κέντρα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Το κίνητρο είναι απόλυτα πολιτισμικό. Επισκέψεις σε μνημεία παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς π.χ Ακρόπολη) Συχνά συνδυάζονται και με εκπαιδευτικούς σκοπούς (π.χ. επισκέψεις σε σημαντικές βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο).

26 3. Κίνητρα που ακολουθούν τη Θεσμική, Οργανωτική, Κοινωνική εμπέδωση του τουρισμού διακοπών. Τα κίνητρα που αφορούν τις διακοπές ενεργοποιούνται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές χρόνου, τόπου, διάρκειας και περιορίζονται σε ένα ορισμένο αριθμό επιλογών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το πλαίσιο των επιλογών είναι συχνά οριοθετημένο από τα θεσμικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών (π.χ κάνουμε διακοπές όταν έχουμε άδεια από την εργασία μας, οι οικογένειες με παιδία σχολικής ηλικίας πραγματοποιούν τις διακοπές τους όταν δεν υφίστανται σχολικές υποχρεώσεις, κ.α) 4. Κίνητρα που συνδέονται με τη διάθεση φυγής του σύγχρονου ανθρώπου. Το άγχος και οι ψυχολογικές πιέσεις των καθημερινών δεσμεύσεων ενισχύουν τις τάσεις φυγής του σύγχρονου ανθρώπου. Το ταξίδι λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα, επιτρέποντας στους ανθρώπους να ‘φύγουν υπό όρους’, εφόσον γνωρίζουν ότι η πραγματική ζωή θα τους περιμένει όταν επιστρέψουν. Το ταξίδι όταν προγραμματίζεται ενισχύει το αίσθημα της φυγής ενώ όταν πραγματοποιείται απρογραμμάτιστα αποτελεί διέξοδο από τις ασφυκτικές συγκυριακές πιέσεις. Ουσιαστικά αποτελεί μια μετάβαση από ένα αυστηρά οροθετημένο και οργανωμένο πλαίσιο σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ελευθερία επιλογών και τους ’χαλαρούς’ ρυθμούς.

27 5. Κίνητρα που σχετίζονται με το Θρησκευτικό συναίσθημα. Το θρησκευτικό κίνητρο υπήρξε από τους κυρίαρχους λόγους που οδήγησαν στην πραγματοποίηση ταξιδιών από τους αρχαίους ακόμη χρόνους. Ωστόσο μέχρι σήμερα παραμένει ένα ισχυρό κίνητρο πραγματοποίησης ταξιδιών για το σύγχρονο άνθρωπο. Τα ταξίδια σε τόπους θρησκευτικής λατρείας (Μέκκα, Ιερουσαλήμ, κ.α) έχουν βαρύνουσα σημασία σε αυτή τη μορφή τουρισμού. Ο τουρίστας αναζητά μέσα από την ‘επαφή με το θείο’ την επανάκτηση της εσωτερικής του ισορροπίας που η σύγχρονη ζωή του έχει αφαιρέσει. 6. Κίνητρα που σχετίζονται με το γόητρο και την κοινωνική άνοδο. Η ανάπτυξη του τουρισμού επέτρεψε αφενός σε όλο και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού να ταξιδεύει, αφετέρου να αυξάνει τον αριθμό των ταξιδιών που πραγματοποιεί. Ωστόσο για μικρή ομάδα ατόμων το ταξίδι αποτελεί στοιχείο προβολής του κοινωνικού τους γοήτρου. Ενδεικτικό της ανώτερης εισοδηματικής και κοινωνικής θέσης που κατέχουν. Το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου οι τουρίστες χαρακτηρίζονται από τους ντόπιους ως πλούσιοι ή ‘πετυχημένοι’. Το ταξίδι μπορεί να αποτελέσει δείγμα κοινωνική ανόδου όταν τα χαρακτηριστικά του διαφοροποιούνται από τα ‘κλασικά’ τουριστικά ταξίδια.

28 7. Κίνητρα που καθορίζονται από την υποκειμενική εκτίμηση της συγκεκριμένης επιλογής μέσα σε μια ομάδα άλλων επιλογών. Συχνά το κίνητρο καθορίζεται από υποκειμενικούς κοινωνικοψυχολογικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το ιδιαίτερο ‘βάρος’ που έχει το εκάστοτε ταξίδι για κάθε άνθρωπο. π.χ ένα ταξίδι στο Παρίσι αποτελεί όνειρο πολλών ατόμων, οπότε αν τους δοθεί η ευκαιρία θα το πραγματοποιήσουν Αυτές οι προ-δημιουργημένες επιθυμίες επηρεάζουν τα κίνητρα διαφόρων τύπων ταξιδιών, δημιουργώντας μια ομάδα τουριστικών περιοχών που ελκύουν υψηλό ποσοστό τουριστών σε μακροπρόθεσμη βάση. 8. Κίνητρα που σχετίζονται με τη φαντασία και τη νοσταλγία. Μια ομάδα διαφορετικών τύπων ταξιδιού ενεργοποιούνται από το κίνητρο της φαντασίας και της νοσταλγίας. Η φαντασία καθορίζει τα καταναλωτικά πρότυπα του ταξιδιού που συνήθως διαφέρουν από τα συνηθισμένα. Ο τουρίστας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ζει σε έναν άλλο κόσμο. Στον κόσμο του παραμυθιού, του καλού, της νοσταλγίας. π.χ υποδύεται τον βασιλιά ή τον πλούσιο, ζει σε ξενοδοχεία – κάστρα, συμμετέχει σε παραδοσιακές φιέστες, κ.α. Τα θεματικά πάρκα είναι μια μορφή τουρισμού που η ανάπτυξη τους στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ικανοποίηση αυτών των κινήτρων. Η συνεχής αναζήτηση του διαφορετικού από τους τουρίστες ενισχύει τα κίνητρα της φαντασίας και της νοσταλγίας.

29 9. Κίνητρα που σχετίζουν το τουριστικό ταξίδι ως παιχνίδι. Ο τουρίστας αναζητά στο ταξίδι όσα ένα μικρό παιδί αναζητά στην παιδική χαρά (ικανοποίηση, ελευθερία, διαφορετικούς ρόλους). Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, θεματικά πάρκα, κ.α. παρέχουν υποδομές που αποτελούν μια μορφή παιδικής χαράς για τους τουρίστες. Στα πλαίσια του παιχνιδιού οι τουρίστες αναπτύσσουν συχνά διαφορετική καταναλωτική, κοινωνική και ενίοτε ηθική συμπεριφορά, που δεν τους χαρακτηρίζει στην ‘κανονική’ τους ζωή. Κίνητρα αυτής της μορφής συναντάμε κυρίαρχα στην περιφέρεια της απόλαυσης αλλά τείνουν να επηρεάσουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τύπων ταξιδιών. π.χ επαγγελματικά ταξίδια όπου ο χρόνος διχοτομείται σε χρόνο εργασίας και χρόνο διασκέδασης- παιχνιδιού.

30 ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Κατά Mat Intosh, Goeldner, Ritchie  Φυσικά κίνητρα – (ανανέωση σώματος και ψυχής, λόγοι υγείας, άθληση, ικανοποίηση) Συνιστούν βασικούς λόγους μείωσης της έντασης!  Πολιτισμικά κίνητρα – (η επιθυμία για να δει κανείς, να μάθει περισσότερα για π.χ. άλλες κουλτούρες, χώρες, άλλα ήθη και έθιμα, μουσική, κλπ.)

31  Διαπροσωπικά κίνητρα – (επιθυμία για την συνάντηση με άλλους ανθρώπους, επίσκεψη φίλων και συγγενών, απόκτηση νέων εμπειριών) Ταξίδι – απόδραση από την ρουτίνα!  «Κίνητρα που σχετίζονται με το κύρος και το prestige» (ταξίδια που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη μάθηση, ενίσχυση του «εγώ»). Παρόμοια κίνητρα σχετίζονται με την επιθυμία για αναγνώριση και την προσοχή των τρίτων. Θεωρούνται πολύ ουσιαστικά κίνητρα στον τουρισμό!

32 Κατά Plog: Οι τουρίστες καταναλωτές αναπτύσσονται σε ένα εύρος που κυμαίνεται μεταξύ 2 άκρων: 1. Τους ψυχοκεντρικούς: το άτομο επικεντρώνεται στις ελάσσονος σημασίας πλευρές της ζωής. Τείνουν να είναι συντηρητικοί στις μορφές τουριστικής τους δραστηριότητας, προτιμώντας «ασφαλείς» προορισμούς. Έχουν την τάση να πραγματοποιούν ταξίδια στους ίδιους προορισμούς. (επαναλαμβανόμενοι πελάτες)

33 2. Τους αλλοκεντρικούς: τα άτομα αυτά είναι άτομα περιπετειώδη και κινητροποιούνται από την ανάγκη της «ανακάλυψης» νέων προορισμών. Σπανίως επιστρέφουν 2 φορές στον ίδιο τόπο. Η πλειονότητα του ταξιδιωτικού πληθυσμού εμπίπτει μεταξύ των 2 αυτών άκρων. Ο Plog τους ονομάζει «μεσοκεντρικούς». Ο Plog ισχυρίζεται επίσης ότι άτομα «μεσοκατώτερης» τάξης τείνουν να είναι ψυχοκεντρικοί τύποι, ενώ οι αλλοκεντρικοί ανήκουν μάλλον στα μεσοανώτερα στρώματα. Αν και χρήσιμη θεωρία, δεν παύει να είναι δύσκολη να εφαρμοσθεί.

34 ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ Μπορεί ένα άτομο να έχει το κίνητρο να ταξιδέψει, η δυνατότητα όμως να το πραγματοποιήσει συναρτάται από έναν αριθμό παραγόντων που σχετίζονται τόσο με την προσωπικότητα όσο και με τη διαθεσιμότητα. Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε 2 κατηγορίες:

35 1 η ομάδα, σχετίζεται με το lifestyle Περιλαμβάνει το εισόδημα, την απασχολησιμότητα, την επιλεξιμότητα για πληρωμένες διακοπές, το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο 2 η ομάδα, σχετίζεται με τη φάση του κύκλου ζωής (life – cycle)  Ηλικία  Οικογενειακή κατάσταση

36


Κατέβασμα ppt "Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συμπεριφορά του καταναλωτή είναι: «Εκείνες οι ενέργειες και οι πράξεις των ατόμων που είναι άμεσα αναμιγμένοι στο να εξασφαλίσουν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google