Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ.Π.Θ. CGI - 1 PHP Η PHP είναι μια περιγραφική γλώσσα (scripting) η οποία ενσωματώνεται σε κώδικα html και εκτελείται στο διακομιστή (Server) Επιτρέπει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ.Π.Θ. CGI - 1 PHP Η PHP είναι μια περιγραφική γλώσσα (scripting) η οποία ενσωματώνεται σε κώδικα html και εκτελείται στο διακομιστή (Server) Επιτρέπει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ.Π.Θ. CGI - 1 PHP Η PHP είναι μια περιγραφική γλώσσα (scripting) η οποία ενσωματώνεται σε κώδικα html και εκτελείται στο διακομιστή (Server) Επιτρέπει να γράφουμε απλά scripts, δηλαδή απλά προγράμματα, μέσα σε αρχεία της HTML όπως και η JavaScript Αντίθετα από την JavaScript, η PHP δεν εξαρτάται από το φυλλομετρητή (browser) Δηλαδή, ένα πρόγραμμα σε JavaScript ενσωματώνεται στο αρχείο html και τρέχει στον πελάτη (client), ενώ ένα πρόγραμμα σε PHP ενσωματώνεται στο αρχείο html αλλά εκτελείται στο διακομιστή (Server)

2 Δ.Π.Θ. CGI - 2 Λειτουργία της PHP

3 Δ.Π.Θ. CGI - 3 Το πρόγραμμα Hello World Αν γράψουμε: Τα σύμβολα δείχνουν την αρχή και το τέλος του τμήματος που αφορά τη γλώσσα PHP Μια σελίδα HTML η οποία περιέχει κώδικα PHP για να εκτελεστεί από το διακομιστή θα πρέπει να έχει κατάληξη.php (αντί της συνηθισμένης.html ή.htm)

4 Δ.Π.Θ. CGI - 4 Εκτέλεση ενός προγράμματος Το πρόγραμμα Hello World μπορούμε να το αποθηκεύσουμε στο διακομιστή ως hello.php και αν δώσουμε στο φυλλομετρητή το url: http://localhost/hello.php τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί το: Hello World (http://localhost/hello.php)http://localhost/hello.php Βασικές παρατηρήσεις: Στην εντολή Η εντολή echo σημαίνει έξοδο στην οθόνη. Κάθε εντολή τελειώνει με το σύμβολο ;

5 Δ.Π.Θ. CGI - 5 Επεξεργασία μιας φόρμας Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την ακόλουθη φόρμα:

το αρχείο display.php μπορεί να περιέχει κάτι σαν το παρακάτω: " ?> Είναι τόσο απλό! Η PHP δημιουργεί αυτόματα μια μεταβλητή για κάθε πεδίο (input field) μιας φόρμας

6 Δ.Π.Θ. CGI - 6 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Όλοι σχεδόν οι χρήστες των υπολογιστών μπορούν εύκολα να κατανοήσουν τη βασική ιδέα η οποία βρίσκεται πίσω από την κατασκευή των βάσεων δεδομένων και η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δημιουργία του ηλεκτρονικού αντίστοιχου μιας αρχειοθήκης Η υλοποίηση αυτής της απλής ιδέας όμως, δεν είναι καθόλου εύκολη, κι όποιος δεν έχει εξοικειωθεί αρκετά με τα προγράμματα των βάσεων δεδομένων δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τα πραγματικά πλεονεκτήματα μιας ηλεκτρονικής αρχειοθήκης

7 Δ.Π.Θ. CGI - 7 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ Όλα σχεδόν τα προγράμματα βάσεων δεδομένων αναλύουν τα δεδομένα σε : «εγγραφές» (records) και «πεδία» (fields) μερικές φορές λέγονται αντίστοιχα : «γραμμές» και «στήλες» ή «κάρτες» και «στοιχεία»

8 Δ.Π.Θ. CGI - 8

9 Δ.Π.Θ. CGI - 9 ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΟΜΗ Σχεδιάζουμε σ’ ένα χαρτί τους πίνακες της βάσης με τα πεδία που περιέχει ο καθένας, και χαράζουμε βέλη που θα δείχνουν ποια πεδία συνδέουν τους πίνακες μεταξύ τους και πώς. Μερικές χρήσιμες γενικές οδηγίες είναι : Αναλύστε τα δεδομένα σε πίνακες, έτσι ώστε σε κάθε πίνακα να καταγράφεται ένα μόνο είδος δεδομένων (π.χ. στοιχεία για άτομα, για προϊόντα, για τιμολόγια κ.λπ.). Μην καταγράφετε πληροφορίες για το ίδιο είδος δεδομένων σε διαφορετικούς πίνακες, αλλά στον ίδιο πάντα πίνακα. Προσπαθήστε ν’ αποφύγετε, κατά το δυνατόν, την καταχώρηση των ίδιων πληροφοριών σε διαφορετικές θέσεις της βάσης δεδομένων. Μην καταχωρείτε διαφορετικές χρονικές στιγμές των ίδιων δεδομένων σ’ ένα record, εκτός εάν είναι σαφώς προκαθορισμένο το τι θα συμβεί και σε ποιες στιγμές.

10 Δ.Π.Θ. CGI - 10 MySQL MySQL σημαίνει : “My Structured Query Language” Aποτελεί : μια πολύ γρήγορη γλώσσα, πολλών διεργασιών και πολλών χρηστών Γενικά, θεωρείται σαν μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Relational Database Management System) η οποία δουλεύει σε όλες τις πλατφόρμες Website: http://www.mysql.com

11 Δ.Π.Θ. CGI - 11 Λειτουργία της MySQL με την PHP

12 Δ.Π.Θ. CGI - 12 Βασικές εντολές SQL INSERT SELECT UPDATE DELETE

13 Δ.Π.Θ. CGI - 13 παράδειγμα Έστω ότι θέλουμε να περάσουμε σε μια βάση δεδομένων τα βιβλία μιας βιβλιοθήκης. Τα στοιχεία του κάθε βιβλίου τα οποία θα μπουν στη βάση θα είναι τα εξής: -Τίτλος -Συγγραφέας -Κατηγορία -Ημερομηνία έκδοσης -ISBN -Σχόλια Η δομή της βάσης θα μπορούσε να είναι

14 Δ.Π.Θ. CGI - 14

15 Δ.Π.Θ. CGI - 15 Παρατηρώντας τον πίνακα μπορούμε να βγάλουμε τα εξής συμπεράσματα: Το πεδίο “ID” θα έχει μόνο ακέραιες τιμές. Επίσης οι τιμές αυτές αυξάνονται κατά 1 σε κάθε νέα εγγραφή Τα πεδία “Title” και “Author” και “ISBN” θα μπορεί να έχουν οποιοδήποτε σειρά χαρακτήρων περιορισμένου μήκους (Π.χ. Ένας τίτλος βιβλίου δε μπορεί να είναι πάνω από 100 χαρακτήρες). Το πεδίο “Category” θα έχει κάποιες συγκεκριμένες, προεπιλεγμένες τιμές. Το πεδίο “Date” περιέχει δεδομένα συγκεκριμένης μορφής, ημερομηνία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το πεδίο “Comments” θα μπορεί να έχει οποιοδήποτε σειρά χαρακτήρων χωρίς κάποιο περιορισμό (κείμενο).

16 Δ.Π.Θ. CGI - 16

17 Δ.Π.Θ. CGI - 17 Σύνδεση στον υπολογιστή (Διακομιστή) Συνδεόμαστε στον υπολογιστή dalab.ee.duth.gr γράφοντας: dalab.ee.duth.gr/mysqladm και ακολουθούμε τις οδηγίες του γραφικού περιβάλλοντος

18 Δ.Π.Θ. CGI - 18

19 Δ.Π.Θ. CGI - 19 Αρχική σελίδα

20 Δ.Π.Θ. CGI - 20 PHP/ MySQL Με τη βοήθεια της PHP μπορούμε να συνδεθούμε σε έναν οποιοδήποτε MySQL Server στον οποίο έχουμε λογαριασμό και : να πάρουμε δεδομένα από ήδη υπάρχουσες βάσεις, να εισάγουμε δεδομένα σε πίνακες βάσεων, να ανανεώσουμε κάποια υπάρχοντα δεδομένα, να φτιάξουμε νέες βάσεις και νέους πίνακες και γενικά να κάνουμε οτιδήποτε γίνεται με μια MySQL βάση δεδομένων.

21 Δ.Π.Θ. CMS - 21 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών στην περιοχή της κατασκευής και εμφάνισης πληροφοριών στο διαδίκτυο αποτελεί η εμφάνιση των πυλών (portals) Ο όρος πύλη αναφέρεται σε ένα διαδικτυακό τόπο ο οποίος προσφέρει ένα δομημένο τρόπο πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό και αποτελεί ένα τόπο αναφοράς μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες του διαδικτύου τις οποίες χρησιμοποιούν συχνά

22 Δ.Π.Θ. CMS - 22 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το σημαντικότερο πρόβλημα που χαρακτηρίζει τις πύλες αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την ανανέωση των προσφερόμενων πληροφοριών Υπό κανονικές συνθήκες μια διαδικτυακή πύλη απαιτεί ένα μεγάλο αριθμό ατόμων οι οποίοι θα εργάζονται αποκλειστικά για αυτό το σκοπό Τη λύση στο πρόβλημα αυτό έδωσε η εμφάνιση των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS-Content Management Systems)

23 Δ.Π.Θ. CMS - 23 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου επιτρέπουν τη γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλή δημιουργία, δημοσίευση και διαχείριση του περιεχομένου ενός διαδικτυακού τόπου ή μιας ιστοσελίδας (web site). Η βασική ιδέα πίσω από ένα τέτοιο σύστημα είναι ο διαχωρισμός του περιεχομένου από τη μορφή της εμφάνισής του. Η μορφή της ιστοσελίδας αποθηκεύεται σε ένα πρότυπο (template) ενώ το περιεχόμενο αυτό καθαυτό αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων.

24 Δ.Π.Θ. CMS - 24 Δυναμική επεξεργασία της πληροφορίας Με κάθε αίτηση για παρουσίαση μιας συγκεκριμένης σελίδας από ένα πρόγραμμα- πελάτη (web client), ο διακομιστής (web server) συνδυάζει σε πραγματικό χρόνο τη μορφή και το περιεχόμενο τα οποία και αποστέλλει στο πρόγραμμα-πελάτη, το φυλλομετρητή (web browser) σε τυπική μορφή HTML Σε αντιδιαστολή με τις στατικές ιστοσελίδες, ένα σύστημα διαχείρισης περιεχόμενου επιτρέπει τη δυναμική επεξεργασία της πληροφορίας

25 Δ.Π.Θ. CMS - 25 Τροποποίηση του περιεχομένου Η τροποποίηση του περιεχομένου μιας στατικής ιστοσελίδας, απαιτεί την επεξεργασία της με κάποια κατάλληλη εφαρμογή (π.χ. html editor ή text editor) και την αποστολή της (upload) εκ νέου στον διακομιστή (εκτός φυσικά εάν η επεξεργασία γίνεται απευθείας στο διακομιστή) Αυτή τη δυνατότητα την έχει μόνο ο διαχειριστής του διακομιστή Στην περίπτωση ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου η αποστολή αρχείων στο διακομιστή γίνεται μόνο μια φορά, στα πλαίσια της αρχικής εγκατάστασης του συστήματος. Η επιπλέον προσθήκη ή τροποποίηση πληροφοριών μπορεί να γίνει από έναν οποιοδήποτε φυλλομετρητή Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου επιτρέπει την άμεση προσθήκη κάθε μορφής περιεχομένου

26 Δ.Π.Θ. CMS - 26 Οφέλη ενός ΣΔΠ Είναι ανεξάρτητο από τους σχεδιαστές της ιστοσελίδας οι οποίοι κάνουν τις αλλαγές για λογαριασμό του πελάτη Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή Όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες υποστηρίζονται από το σύστημα, επιτρέποντας σε οποιοδήποτε χρήστη να διαχειριστεί και να ενημερώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας Παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσής του από πολλούς χρήστες. Έτσι η εργασία και ο φόρτος κατανέμεται με τον καλλίτερο τρόπο. Το σύστημα παρακολουθεί αυτόματα τις αλλαγές αποφεύγοντας πιθανή σύγχυση Διαφορετικά πρόσωπα μπορούν να ενημερώνουν διαφορετικά τμήματα της ιστοσελίδας για τα οποία θα είναι υπεύθυνα Το σύστημα εξασφαλίζει ότι όλες οι σελίδες θα έχουν την ίδια εμφάνιση, ενώ θα φροντίσει και για τη δημιουργία των σχετικών συνδέσμων, παραπομπών, κλπ

27 Δ.Π.Θ. CMS - 27 Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Στο διαδίκτυο διατίθενται πολλά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου τα περισσότερα εκ των οποίων είναι δωρεάν δηλαδή, διανέμονται με την άδεια του GNU http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_managem ent_systems http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_managem ent_systems Ένα πολύ δημοφιλές σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού κώδικα (open source) είναι το Joomla ( http://www.joomla.gr ) http://www.joomla.gr Η λέξη jumla στα σουαχίλι σημαίνει "Όλοι Μαζί".

28 Δ.Π.Θ. CMS - 28 Εισαγωγή στο JOOMLA Το Joomla είναι ένα CMS (Content Management System) για την οργάνωση και τη δημιουργία περιεχομένου καθώς και για την αποτελεσματική διαχείριση των ιστοσελίδων Για τη δημιουργία μιας νέας ιστοσελίδας πρέπει να σκεφτούμε μόνο τη δομή, παρά το τελικό αποτέλεσμα Η πραγματική εμφάνιση ή το θέμα της σελίδας είναι απολύτως χωριστά από το περιεχόμενο, τα χρώματα, τις πηγές, την ευθυγράμμιση, τον προσδιορισμό θέσης, κ.λπ. Η δημιουργία ενός προτύπου έχει σχέση με τη καλή γνώση της XHTML και της PHP Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα πολλά δωρεάν διαθέσιμα πρότυπα, ή να αγοράσουμε ένα πρότυπο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σελίδας.

29 Δ.Π.Θ. CMS - 29 Απαιτήσεις συστημάτων Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του Joomla είναι η παρουσία των προγραμμάτων: PHP 5.1.0 ή ανώτερη έκδοση MySQL 5.0.0 ή ανώτερη έκδοση Apache 2.0.0 ή ανώτερη έκδοση Όταν η εγκατάσταση του λογισμικού Joomla γίνει τοπικά δηλαδή, σ’ ένα απλό υπολογιστή, αρκεί η αναζήτηση και εγκατάσταση είτε αυτών των τριών στοιχείων χωριστά είτε να χρησιμοποιηθεί ένα έτοιμο πακέτο το οποίο περιλαμβάνει και τα τρία στοιχεία και διατίθεται στο διαδίκτυο δωρεάν. Τα γνωστότερα πακέτα είναι: XAMPP WAMP EasyPHP

30 Δ.Π.Θ. CMS - 30 Εγκατάσταση του WAMP Αρχικά, πρέπει να γίνει λήψη του αρχείου εγκατάστασης WAMP server από τη διεύθυνση : www.wampserver.com/en/download.phpwww.wampserver.com/en/download.php Κατά την εγκατάσταση εμφανίζονται διάφορα παράθυρα ενημέρωσης και επιβεβαίωσης.

31 Δ.Π.Θ. CMS - 31 Εγκατάσταση του WAMP Στο τέλος πρέπει να πληκτρολογήσουμε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα από τη PHP.

32 Δ.Π.Θ. CMS - 32

33 Δ.Π.Θ. CMS - 33 Εγκατάσταση του Joomla Τοπική εγκατάσταση Ανοίγουμε το συμπιεσμένο αρχείο σε έναν κατάλογο. Εάν χρησιμοποιείται ο Apache web server, αυτός είναι ο c:/apache/group/apacheht/docs στα Windows και /usr/local/apache/htdocs σε ένα σύστημα UNIX ή Linux Εγκατάσταση σε διακομιστή Ανοίγουμε το συμπιεσμένο αρχείο Joomla σε έναν τοπικό κατάλογο. Με το FTP μεταφέρουμε τα αρχεία στο διακομιστή (σε ένα νέο κατάλογο π.χ. joomla ) Εγκατάσταση μέσου φυλλομετρητή Ανοίγουμε το συμπιεσμένο αρχείο σε έναν τοπικό κατάλογο. Π.χ. C:\wamp\www\joomla

34 Δ.Π.Θ. CMS - 34 Όταν φορτώσουμε τα αρχεία και τους φακέλους, πηγαίνουμε στην αρχική σελίδα π.χ. http://www.yoursite.com ήhttp://www.yoursite.com http://tios.ee.duth.gr/users/usermXX/Joomlahttp://tios.ee.duth.gr/users/usermXX/Joomla Για τοπική εγκατάσταση γράφουμε: http://localhost/joomla Πρέπει να εμφανιστεί μια σελίδα ελέγχου pre-installation που παράγεται από το Joomla

35 Δ.Π.Θ. CMS - 35

36 Δ.Π.Θ. CMS - 36

37 Δ.Π.Θ. CMS - 37

38 Δ.Π.Θ. CMS - 38

39 Δ.Π.Θ. CMS - 39

40 Δ.Π.Θ. CMS - 40 Η εγκατάσταση ξεκινά με το pre-installation check το οποίο χωρίζεται σε 3 τμήματα: Το πρώτο, ελέγχει αν το σύστημά είναι σε θέση να τρέξει το Joomla, το δεύτερο τμήμα, χρησιμοποιείται για ρυθμίσεις της PHP και το τρίτο τμήμα, ελέγχει κάποιες άδειες για αρχεία και καταλόγους.

41 Δ.Π.Θ. CMS - 41

42 Δ.Π.Θ. CMS - 42

43 Δ.Π.Θ. CMS - 43

44 Δ.Π.Θ. CMS - 44

45 Δ.Π.Θ. CMS - 45 Διαχείριση του Joomla Το Joomla περιέχει μια σελίδα διαχείρισης (Administration control panel). Για να έχουμε πρόσβαση στο Joomla Administration control panel, χρησιμοποιούμε τη βασική διεύθυνση (ή την πλήρη διεύθυνση του φακέλου στον οποίο έχουμε εγκαταστήσει το Joomla) ακολουθούμενη από τη λέξη ‘/administrator’. Έτσι, αν η διεύθυνση είναι www.mycompany.com, για να έχουμε πρόσβαση στο Joomla θα πρέπει θα γράψουμε: www.mycompany.com/administratorwww.mycompany.com/administrator Αυτό μας φέρνει στη σελίδα του Joomla Login page == >

46 Δ.Π.Θ. CMS - 46

47 Δ.Π.Θ. CMS - 47

48 Δ.Π.Θ. CMS - 48 Επισκόπηση των εγκατεστημένων στοιχείων Components Τα Components είναι τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας του Joomla και επιδεικνύονται στο κύριο σώμα του προτύπου, δηλαδή στο mainbody.php. Π.χ. το Joomlafish, που χρησιμοποιείται για μετάφραση ολόκληρης της ιστοσελίδας σε διάφορες γλώσσες Modules Τα Modules επεκτείνουν τις δυνατότητες του Joomla. Ένα Module είναι ένα μικρό στοιχείο που μπορεί να επιδειχθεί οπουδήποτε, όπου το πρότυπο επιτρέπει για να επιδειχθεί Mambots Ένα Mambot είναι μια μικρή, προσανατολισμένη προς μια εργασία λειτουργία. Το Joomla παρέχει διάφορα Mambots στη διανομή των πυρήνων. Π.χ. οι WYSIWYG editors Banners Το banner είναι ένα module το οποίο επιτρέπει να παρουσιάσουμε τα συστατικά μέσα στην ιστοσελίδα

49 Δ.Π.Θ. CMS - 49 Η ελληνική διανομή περιέχει: Υποστήριξη utf8 (έχει αλλάξει και το αγγλικό αρχείο γλώσσας) Ενσωματωμένο αρχείο ελληνικών Ρυθμίσεις για σωστή λειτουργία ελληνικών Εγκατεστημένος ο Jce 1.0.5 (με ρύθμιση για σωστή αποθήκευση ελληνικών) και ο TMEdit Εγκατεστημένο το Joomfish, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για πολυγλωσσικό περιεχόμενο Ελληνικό περιεχόμενο στο sample site Eλληνικό περιβάλλον εγκατάστασης Ενσωμάτωση ενός άλλου template στο sample site Ρύθμιση ώστε η βάση δεδομένων την οποία χρησιμοποιεί το joomla! να συνεργάζεται με το ελληνικό περιεχόμενο.

50 Δ.Π.Θ. CMS - 50 Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την ελληνική διανομή και από το επίσημο joomlacode.org. Ή www.joomla.grwww.joomla.gr

51 Δ.Π.Θ. CMS - 51 Εγκατάσταση του Joomla! τοπικά Άλλο ένα γνωστό πακέτο είναι το XAMPP (http://www.apachefriends.org)http://www.apachefriends.org Προσοχή, η αποσυμπίεση του αρχείου joomla πρέπει να γίνει μέσα στον κατάλογο C:\xampp\htdocs\ και να έχει όνομα joomla. Μετά την εγκατάστασή του στον υπολογιστή πρέπει να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες του διακομιστή (Apache) και της βάσης δεδομένων (MySQL).

52 Δ.Π.Θ. CMS - 52 Εισάγοντας τη διεύθυνση http://localhost/xampp/ η πρώτη εικόνα που θα συναντήσουμε είναι

53 Δ.Π.Θ. CMS - 53

54 Δ.Π.Θ. CMS - 54

55 Δ.Π.Θ. CMS - 55

56 Δ.Π.Θ. CMS - 56 Διαχείριση Αρχείων και Ηλεκτρονική Διοίκηση Οι περισσότερες επιχειρήσεις, οργανώσεις και υπηρεσίες παράγουν και διαχειρίζονται μεγάλο όγκο εγγράφων και πληροφοριών. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους αποτελεί η επεξεργασία του όγκου των εγγράφων. Το ζήτημα αυτό διαπραγματεύεται η θεωρία των συστημάτων διαχείρισης εγγράφων (αρχείων) η οποία ασχολείται: με τη δημιουργία, την αποθήκευση, την αρχειοθέτηση, την ανάκτηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη και τη διατήρηση, την εφεδρεία, τη διανομή τη ροή εργασίας των εγγράφων

57 Δ.Π.Θ. CMS - 57 Πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης Ταχύτερη δημιουργία, επεξεργασία και διανομή των εγγράφων. Αυξημένη ασφάλεια μέσω του οργανωμένου και ασφαλούς ελέγχου του περιεχομένου των εγγράφων και της ταυτότητας και της προέλευσης των προσώπων που συμμετέχουν στο σύστημα διαχείρισης. Εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης λόγω συμπίεσης των ψηφιακών δεδομένων. Εξοικονόμηση χρόνου. Γρηγορότερη ροή εργασίας. Σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας. Αύξηση της παραγωγικότητας.

58 Δ.Π.Θ. CMS - 58 Δεξαμενή Πληροφοριών Ενα σύστημα διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών καθίσταται περισσότερο χρηστικό όταν: επιτρέπει στο χρήστη να τροποποιήσει το περιεχόμενό του επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χρηστών Ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που εμπεριέχει αυτές τις λειτουργίες είναι μία δυναμική δεξαμενή πληροφοριών η οποία αλλάζει συνεχώς μορφή, δομή και περιεχόμενο.

59 Δ.Π.Θ. CMS - 59 Μια δεξαμενή πληροφοριών πρέπει να έχει τους εξής βασικού στόχους: Να υποστηρίξει τις διοικητικές λειτουργίες Να ελαχιστοποιήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες Να είναι εύκολη στη διαχείριση, τη χρήση και την τροποποίηση Να επιτρέπει πρόσβαση μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη ή σε άλλα πρόσωπα κάτω από προϋποθέσεις Να είναι διαθέσιμη ανά πάσα χρονική στιγμή

60 Δ.Π.Θ. CMS - 60 Επιλογή του Κατάλληλου Λογισμικού Για την υλοποίηση της δεξαμενής θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Όμως, ένα Wiki είναι η καλύτερη επιλογή για την υλοποίηση της δεξαμενής πληροφοριών Η κύρια διαφορά μεταξύ του λογισμικού Wiki και των πιο πολύπλοκων τύπων των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου, είναι το γεγονός ότι η πλατφόρμα Wiki επικεντρώνεται στο περιεχόμενο, σε αντίθεση με τον ισχυρό έλεγχο που παρέχει το Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Software)

61 Δ.Π.Θ. CMS - 61 Wiki (προφέρεται γουίκι), Το Wiki είναι μία ιστοσελίδα ή συλλογή από ιστοσελίδες και όποιος έχει πρόσβαση (login- password) μπορεί να τροποποιεί το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ένα φυλλομετρητή (web browser) Τα Wiki χρησιμοποιούνται συχνά στη δημιουργία ιστοσελίδων οι οποίες «συνεργάζονται» η μία με την άλλη Παρέχεται ως λογισμικό ανοικτού κώδικα Αποτελεί ένα υπερβολικά ισχυρό και επεκτάσιμο λογισμικό με πολλές δυνατότητες και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να υποστηρίζει ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας (Π.χ. Wikipedia )

62 Δ.Π.Θ. CMS - 62 Wiki «Η απλούστερη online βάση δεδομένων που θα μπορούσε να δουλέψει»

63 Δ.Π.Θ. CMS - 63 Δυνατότητες του MediaWiki Το MediaWiki είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και ο διαχειριστής μπορεί να το τροποποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Υποστηρίζει τα πιο συνηθισμένα λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux, Mac κτλ.) Διατίθεται δωρεάν Είναι δυνατή η εμφάνιση του περιεχομένου του στα Ελληνικά. Απαιτεί βάση δεδομένων MySQL και γλώσσα προγραμματισμού PHP τα οποία παρέχονται δωρεάν σε ενιαίο πακέτο με τον εξυπηρετητή Apache (WAMP – Windows Apache MySQL PHP).

64 Δ.Π.Θ. CMS - 64 Δεν ενδείκνυται το MediaWiki όταν: Είναι επιθυμητή η απαγόρευση πρόσβασης σε μέρος του Wiki, αφού σχεδιάστηκε να είναι ένα λογισμικό ανοικτού περιεχομένου. Είναι επιθυμητή η υποστήριξη ιστοσελίδων με μικρό περιεχόμενο όπου οι περιορισμοί χώρου στο δίσκο ή στη μνήμη είναι σημαντικότεροι από τους περιορισμούς στην ταχύτητα, αφού σχεδιάστηκε να υποστηρίζει ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας. Είναι επιθυμητή η δημιουργία forum ή ιστολογίων.

65 Δ.Π.Θ. CMS - 65 Αναζήτηση του MediaWiki

66 Δ.Π.Θ. CMS - 66 Επιτυχής εγκατάσταση

67 Δ.Π.Θ. CMS - 67 Πλεονεκτήματα δεξαμενής πληροφοριών Δημιουργείται μία κοινότητα μελών τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους σε ενιαίο πλαίσιο δυνατοτήτων και κανόνων. Είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών από και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Εφόσον πρόκειται για δημόσια εφαρμογή, παρέχεται η δυνατότητα προβολής του περιεχομένου χωρίς να είναι απαραίτητη η απόκτηση λογαριασμού σύνδεσης. Αποτρέπεται η τροποποίηση του περιεχομένου από άτομα που δεν είναι μέλη, όσο βέβαια κάτι τέτοιο είναι δυνατό να επαληθευτεί. Εφόσον είναι δυνατή η επεξεργασία τμήματος της δομής και του περιεχομένου της δεξαμενής από τα μέλη, πραγματοποιείται παρακολούθηση των αλλαγών, επομένως είναι ιδιαίτερα δύσκολη η προσβολή ή η κατάρρευση του συστήματος.

68 Δ.Π.Θ. CMS - 68 Υπάρχει περιορισμός στις δυνατότητες των μελών για την εύρυθμη και ισορροπημένη λειτουργία του συστήματος. Παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής και αποκλεισμού μελών, αν κριθεί απαραίτητο. Υποστηρίζει μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων. Σε πρακτικό επίπεδο, καθίσταται δυνατή η λειτουργία των υπηρεσιών σε ενιαίο και ομοιόμορφο πλαίσιο, με τη χρήση πρότυπων εγγράφων. Υπάρχει άμεση ενημέρωση των μελών περί συμβάντων, αφού οποιοδήποτε έχει τη δυνατότητα να τα κοινοποιήσει μέσω της δεξαμενής ανά πάσα χρονική στιγμή. Περιορίζεται η γραφειοκρατία, αφού με την προϋπόθεση ότι έχουν αναρτηθεί έγγραφα ή πρότυπα εγγράφων, το ενδιαφερόμενο μέλος έχει πρόσβαση σε αυτά ανά πάσα χρονική στιγμή.

69 Δ.Π.Θ. CMS - 69 Μειονεκτήματα δεξαμενής πληροφοριών Απαιτείται αφιέρωση χρόνου ώστε τα μέλη να εξοικειωθούν με το περιβάλλον και να εκπαιδευτούν για τη χρήση της δεξαμενής. Παρόλο που παρέχεται προστασία από το διαχειριστή για ένα μικρό τμήμα της δομής και του περιεχομένου, είναι δυνατή η αλόγιστη και άναρχη τροποποίηση των επεξεργάσιμων τομέων. Μετά την υποβολή αιτήματος για απόκτηση λογαριασμού σύνδεσης στη δεξαμενή, απαιτείται η παρέλευση ενός μικρού χρονικού διαστήματος μέχρι τα μέλη να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης. Είναι αναγκαία η παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος μέχρι να καταστεί η δεξαμενή βασική απαίτηση της λειτουργίας των υπηρεσιών. Δεν είναι εφικτός ο μόνιμος αποκλεισμός ενός μέλους, αφού αυτό είτε χρησιμοποιώντας διαφορετική διεύθυνση IP, είτε συνδεόμενος από διαφορετικό URL, είναι ούτως ή άλλως δυνατή η δήλωση ψευδών στοιχείων κατά την υποβολή αιτήματος απόκτησης λογαριασμού σύνδεσης. Είναι πιθανή η εμφάνιση πολλαπλών εγγραφών, άρα είναι πιθανή και η εμφάνιση δυσλειτουργιών στο σύστημα.

70 Δ.Π.Θ. CMS - 70 Εργασία 2015-16 Tίτλος Πληροφοριακό Σύστημα για την κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της νομολογίας μιας Δημόσιας υπηρεσίας Θα έχει ως σκοπό τη δημιουργία μίας δεξαμενής πληροφοριών όπου οποιοσδήποτε θα μπορεί να έχει πρόσβαση ανάγνωσης και υπό προϋποθέσεις επεξεργασίας και τροποποίησης


Κατέβασμα ppt "Δ.Π.Θ. CGI - 1 PHP Η PHP είναι μια περιγραφική γλώσσα (scripting) η οποία ενσωματώνεται σε κώδικα html και εκτελείται στο διακομιστή (Server) Επιτρέπει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google