Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σ. Ε. Γ. Α. Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ( ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ) ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σ. Ε. Γ. Α. Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ( ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ) ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σ. Ε. Γ. Α. Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ( ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ) ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑ 3 1 / 10 & 1 / 11 / 2015

2 Σ. Ε. Γ. Α. Σ. ΕΠ.Α.Σ / ΕΠ. Ε. Ο ΣΚΟΠΟΣ  Σκοπός της παρουσίασης είναι η ρύθμιση των σχέσεων του ΣΕΓΑΣ και των συμμετεχόντων (αθλητών και προπονητών) στις κατηγορίες Σχεδιασμού και τις Προεθνικές Ομάδες Ν/Ν, Ε/Ν & Π/Κ.  Ειδικότερα, αποσκοπεί στο να καθορίσει τα δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις των αθλητών-τριών & των προπονητών, των παραπάνω Ε. Ο. αλλά και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ΣΕΓΑΣ σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς του, τους εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας του και την αθλητική νομοθεσία γενικότερα.

3 ΕΝΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ  Η ένταξη των αθλητών στις Προεθνικές ομάδες γίνεται μετά από εισήγηση των αντίστοιχων Εθνικών προπονητών και σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.  Η εισήγηση των Εθνικών προπονητών πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και να απαντά σε βασικά αντικειμενικά κριτήρια.

4  Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ IAAF  ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ E.Α.Α.  ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  Η πρόσκληση και η συμμετοχή των αθλητών- τριών στις Εθνικές Ομάδες είναι ύψιστη τιμή και ταυτόχρονα υποχρέωση τους (άρθρο 33, παρ. 5, ν.2725/99).  Ο αθλητής–τρια που δεν αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ένταξή του στο Σχεδιασμό του ΣΕΓΑΣ, θα αποκλείεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ από τη διαδικασία συγκρότησης της Εθνικής Ομάδας  Αθλητής–τρια που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ε. Ο. υπόκειται σε πειθαρχικό παράπτωμα και του επιβάλλονται κυρώσεις – ποινές, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Καταστατικό του ΣΕΓΑΣ

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ Οι αθλητές-τριες υποχρεούνται να συμμετέχουν:  σε όλες τις διοργανώσεις και τους αγώνες που έχει επιλέξει η Ομοσπονδία  στα camps προετοιμασίας (στους τόπους και τις ώρες που καθορίζονται από την Ομοσπονδία)  σε άλλες μη αγωνιστικές εκδηλώσεις, στις οποίες καλούνται από την Ομοσπονδία (συγκεντρώσεις, ομαδική φωτογράφιση, κοινωνικές δράσεις, διαμονή σε ξενοδοχείο κλπ.)

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ Στις αγωνιστικές εκδηλώσεις και τις προπονήσεις πρέπει:  Να ακολουθούν τις οδηγίες των Εθνικών Προπονητών και των συνοδών προπονητών.  Να έχουν ευπρεπή συμπεριφορά.  Να επιδεικνύουν αγωνιστική διάθεση, πάντα μέσα στο πλαίσιο του αθλητικού πνεύματος, χωρίς να εκθέτουν με αντιαθλητικές ενέργειες, που επισύρουν ακυρώσεις, το κύρος και την αξιοπρέπεια της Εθνικής Ομάδας αλλά και της χώρας μας.  Να τηρούν πιστά το πρόγραμμα και τα ωράρια που έχει καθορίσει ο Εθνικός προπονητής.  Να τηρούν τις οδηγίες των ιατρών, φυσιοθεραπευτών και λοιπών επιστημονικών συμβούλων της Ομοσπονδίας.

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ  Να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι για έλεγχο ντόπινγκ από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φορέα κατά της φαρμακοδιέργεσης.  Σε περίπτωση άρνησης υποβολής στον έλεγχο ή εύρεσης θετικού δείγματος, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπει ο ισχύοντας Κανονισμός και ο Πειθαρχικός Κανονισμός Ντόπινγκ του ΣΕΓΑΣ, και η Ελληνική Νομοθεσία γενικότερα, ο αθλητής-τρια θα απομακρύνεται αυτόματα από την κατηγορία Σχεδιασμού ή την Εθνική Ομάδα και θα στερείται των όποιων παροχών μέχρι να λήξει ο χρόνος ποινής που του έχει επιβληθεί από το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ

9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ  Να συμπεριφέρονται με τη δέουσα κοσμιότητα και ευπρέπεια προς τους εκπροσώπους των αθλητικών αρχών, των Μ.Μ.Ε., τους φιλάθλους και κάθε τρίτο και να προβάλλουν με τη συνολική κοινωνική παρουσία τους το ήθος, τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει ο ΣΕΓΑΣ και το αθλητικό ιδεώδες γενικότερα.  Για οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά το Δ.Σ. θα αποφασίζει και θα επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού λειτουργίας των Εθνικών ομάδων.

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ  Να φοράνε κατά τις αγωνιστικές εκδηλώσεις και μη, ως μέλη των Ε. Ο. (αγώνες, προπονήσεις, βραβεύσεις, παρουσιάσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ) την αθλητική ενδυμασία που έχει δοθεί από την Ομοσπονδία.  Να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ, τα τυχόν ατομικά συμβόλαια που συνάπτουν με εταιρείες αθλητικών ειδών και χορηγούς.

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ  Για τη συμμετοχή τους σε άλλες διεθνείς αθλητικές συναντήσεις (μήτιγκ) και διοργανώσεις - εκτός προγράμματος της Ομοσπονδίας - να ζητούν έγκαιρα και εγγράφως την άδεια της Ομοσπονδίας δια μέσου του σωματείου τους - σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι η συμμετοχή τους γίνεται με αποκλειστικά δική τους επιλογή.

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ  Σε περιπτώσεις που προκύπτει ασθένεια ή τραυματισμός πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Ομοσπονδία (Εθνικό πρ.), προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση και παρακολούθηση τους από την Ιατρική υπηρεσία.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου που θα πρέπει ο αθλητής-τρια να απέχει από τις προπονήσεις και τους αγώνες - βάσει της ιατρικής γνωμάτευσης της Ιατρικής Υπηρεσίας της Ομοσπονδίας, δε δικαιούται να μετέχει σε καμία αγωνιστική εκδήλωση του σωματείου του.

13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  Οι αθλητές των Προεθνικών ομάδων Ν/Ν, Ε/Ν & Π/Κ γυμνάζονται κυρίως με Σωματειακούς προπονητές (εκτός αυτών που έχουν ενταχθεί στα κέντρα Υ. Α. και γυμνάζονται με ΟΜ. Π.)  Ο Σωματειακός πρ. είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό του ετήσιου προπονητικού προγραμματισμού του αθλητή–τριας του.  Με βάση τις υποχρεώσεις των Εθ. Ομ και μετά από συνεννόηση με τους Εθνικούς πρ. καθορίζονται οι αγωνιστικοί στόχοι του αθλητή–τριας.

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  Υποβάλλουν στην ΕΠ.Ε.Ο Ετήσιο προπονητικό προγραμματισμό Ετήσιο αγωνιστικό σχεδιασμό Απολογισμό ανά περίοδο & κύκλο προετοιμασίας Έντυπα – φόρμες με ατομικά στοιχεία Έντυπα – φόρμες με στοιχεία των αθλητών τους Οποιοδήποτε αίτημα που αφορά την καλύτερη προετοιμασία του αθλητή-τριας Τον απολογισμό της ετήσιας πορείας του αθλητή- τριας

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  Συμμετέχουν: στις απαραίτητες μετρήσεις και ελέγχους στο Ε.Κ.Α.Ε. ή σε συμβεβλημένα κέντρα στα προπονητικά camps σε προπονητικά σεμινάρια  Ενημερώνουν : για τυχόν προβλήματα στην προπονητική διαδικασία για προβλήματα στη σχέση τους με τον αθλητή- τρια τους για τραυματισμούς και συνεργάζονται με τη Ιατρική υπηρεσία του ΣΕΓΑΣ

16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  Η μετάβαση του αθλητή-τριας στα κέντρα Υψηλού Αθλητισμού ή σε άλλη πόλη λόγω σπουδών και η ένταξή του σε άλλον προπονητή ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να γίνεται σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο Προπονητή της Εθνικής ομάδας.

17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ –ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ Μ.Μ.Ε.  Ο αθλητής και ο προπονητής των Προεθνικών ομ. πρέπει και επιθυμούμε να έχει την ανάλογη προβολή μέσα στο φίλαθλο κοινό και γενικότερα στην κοινωνία.  Οφείλει όμως να συμπεριφέρεται με τη δέουσα κοσμιότητα και ευπρέπεια προς τους εκπροσώπους των αθλητικών αρχών, των Μ.Μ.Ε., τους φιλάθλους αλλά και κάθε άλλο φορέα.  Πρέπει να προβάλλει με τη συνολική κοινωνική παρουσία του το ήθος, τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει ο ΣΕΓΑΣ και το αθλητικό ιδεώδες γενικότερα.  Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην πολύωρη ενασχόληση των αθλητών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης & ίντερνετ

18 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΓΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ  Ιατρική και φυσιοθεραπευτική κάλυψη  Εργομετρικές εξετάσεις  Αθλητικό υλικό  Διαμονή στα κέντρα Υ.Α.  Συμμετοχή σε αγώνες  Προπονητικές συγκεντρώσεις  Υποτροφίες σε ΙΕΚ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ:  Δαπάνες που θα βελτιώσουν την προπονητική διαδικασία  Τη διατροφή  Ιατρικές εξετάσεις ή αποκατάσταση Έξοδα συμμετοχής σε αγώνες θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

19 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΓΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  Ένταξη στη προπονητική ιεραρχία  Αποσπάσεις  Οικονομική ενίσχυση του Σωματείου για την εκτέλεση προπονητικού έργου  Πριμ Σωματειακού πρ. (Ανάπτυξη – 50.000)  Πριμ προπ από Υ. Α. (point system – 50.000)  Οικ. ενίσχυση πρ. (που γυμνάζουν αθλητές Προεθνικών ομάδων Ν/Ν, Ε/Ν, Π/Κ – από 1.500 έκαστος μετά από αξιολόγηση του έργου τους στο τέλος τη περιόδου)

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΓΑΣ  Οικονομική ενίσχυση Σωματ. πρ - 281.500  Πριμ Σωματειακών Προπονητών - 131.100

21 Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ:  ΝΑ ΑΝΤΑΜΕΙΨΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ  ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ  ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

22 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΓΥΜΝΑΖΟΥΝ ΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ/ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΩΝΕΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΣΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ε/Ν ΚΑΙ Π/Κ

23 ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

24 ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ Ε – Ν, Π / Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ Ε / Ν, Π / Κ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΝΕΩΝ(Π – Κ) ΠΑΓΚ. ΑΝΩΜΑΛΟΥ & ΠΑΓΚ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ Ε – Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤ. ΑΝΩΜΑΛΟΥ Ε - Ν ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1η 50353520181810 2η 45301616146 3η 40251212102 4η 3520108 5η 301686 6η 251464 7η 201242 8η 16161021 9η 14148 10η 12126 11η 104 12η 82 13-16η 6

25 ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ (POINT SYSTEM Υ. Α.) ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ / ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ( ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΙ Ο.Α. ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. Α/Γ 20 ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΕΥΡ.ΠΡΩΤ. Α/Γ 15 ΕΥΡ. ΠΡΩΤ. ΚΛΕΙΣΤΟΥΤΕΛΙΚΟΣ DIAM. LEAGUE ΠΑΓΚ.ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ Α/Γ ΠΑΓΚ.ΑΝΩΜΑΛΟΥ Α/Γ ΕΥΡ. ΠΡΩΤ.ΟΜΑΔΩΝ (S.L) ΕΥΡ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΘ. (S.L) ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ. Ε/ΝΗΠΕΙΡ. ΚΥΠΕΛΛΟ IAAF 12 ΠΑΓΚ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ Ε/ΝΠΑΓΚ. ΑΝΩΜΑΛΟΥ Ε/Ν ΕΥΡ.ΠΡΩΤ. ΝΕΩΝ (U 23) ΕΥΡ. ΠΡΩΤ.ΟΜΑΔΩΝ (Α κατ.) 8 ΕΥΡ. ΠΡΩΤ. Ε/Ν ΠΑΓΚ. ΠΡΩΤ.Π/Κ Ο.Α ΝΕΩΝ (U 18) ΕΥΡ.ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ Α/Γ ΕΥΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΩΜΑΛΟΥ Α/Γ 6 ΕΥΡ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ Ε/ΝΕΥΡ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΘ. Α κατ.)ΕΥΡ. ΚΥΠΕΛΛΟ 10 χλμ. ΕΥΡ.ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΙΨΕΩΝΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ DECANATIONΕΥΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΩΜΑΛΟΥ Ε/Ν 5 ΒΑΛΚ. ΠΡΩΤ. ΑΝΟΙΧΤ.-ΚΛΕΙΣΤ.ΕΥΡ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΘ. (Β κατ.) 3

26 ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ (Α) ΘΕΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙΑΓΩ ΝΕΣΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠ ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α/Γ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Α/Γ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΠΡΩΤΑ ΘΛΗΜΑ Α/Γ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΑ ΝΩΜΑΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΚΛ ΕΙΣΤΟΥ Α/ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΡΩΤ ΑΘΛΗΜΑΕ/Ν ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΠΡΩΤΑ ΘΛΗΜΑΟΜΑΔΩΝ S UP. LEAGUEΕΥΡΩΠΑΙΚ ΟΚΥΠΕΛΛΟΣΥΝΘΕ ΤΩΝ SUP. LΕAGUEΤΕΛΙΚΟΣ D IAM. LEAGUE 1200160140120100 218014011010090 3160120908070 4140100807060 512080706050 610060 5040 78050 4030 87040 20 95030 20 105030 20 114020 124020 13-162010

27 ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΩΤ.ΝΕΩΝ (Α /Γ U23)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΚΥ ΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ Ε/Ν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΑΝΩΜΑΛΟ Υ Ε/Ν ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΠΡΩΤ ΑΘΛΗΜΑ Ε/Ν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΡ ΩΤΑΘΛΗΜΑ Π/ ΚΟ.Α. ΝΕΩΝ (U 18) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤ.ΟΜΑ ΔΩΝ ΑΚΑΤΗΓ.ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟ ΚΥΠ.ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΚ ΑΤΗΓ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ.ΚΥΠΕΛΛΟΒΑΔΗΝ Α/Γ & Ε/ ΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ10ΧΛΜ ΕΥΡΩΠ ΑΙΚΟΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜ.ΔΡΟΜ. Α/Γ ΚΑΙ Ε/Ν ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝ ΕΣ Α/ΓΕΥΡΩΠ. ΚΥΠ ΕΛΛΟΣΥΝΘΕΤ. Β ΚΑ ΤΗΓ. 180 60 20 270607050 15 360506040 10 45040 30 54030 20 63020 10 72010 55 8 55 9- 12555

28 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΙΜ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΙΜ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ - ΟΛΥΜΠΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Π - Κ A΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΒΑΘΜΟΙ ΑΞ/ΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙO ΠΡΩΤ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ A / Γ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΡΩΤ. Α / Γ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤ. Ε / Ν 8 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤ. ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Π / Κ 6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤ. ΟΜΑΔΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 10.000μ. 4 ΣΗΜ: ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΑΝ/ΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

29 Β΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠ ΠΡΩΤ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ Α – Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤ. Α – Γ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤ. Ε - Ν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤ. ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Π / Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤ. ΟΜΑΔΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 10.000μ. 1η16128 2η1414106 3η121284 4η1063 5η852 6η641 7η53 8η42 9η31 10η21 11η1 12η1

30 Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Σ. Ε. Γ. Α. Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ( ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ) ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google