Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 1 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σπουδές - Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Εργασιακές Σχέσεις - Πεδία Απασχόλησης Μηχανικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 1 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σπουδές - Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Εργασιακές Σχέσεις - Πεδία Απασχόλησης Μηχανικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 1 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σπουδές - Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Εργασιακές Σχέσεις - Πεδία Απασχόλησης Μηχανικών Άσκηση επαγγέλματος Μηχανικού - Επαγγελματικά Δικαιώματα Πληθυσμιακά - Ποσοτικά - Δημογραφικά στοιχεία Μηχανικών Υπάρχουσα κατάσταση στην απασχόληση Μηχανικών - Προοπτικές Ζητήματα που θα επηρεάσουν μελλοντικά την απασχόληση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

2 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 2 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σπουδές σε τμήμα Πολυτεχνείου – Πολυτεχνικής σχολής (10 εξάμηνα) Δίπλωμα μηχανικού Άδεια άσκησης Επαγγέλματος από το Τ. Ε. Ε. – Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΝΠΔΔ) Με εξετάσεις Αριθμός Μητρώου – Επαγγελματική ταυτότητα Μηχανικού 8 Α.Ε.Ι. 41 τμήματα 9 Βασικές ειδικότητες 4300 φοιτητές το χρόνο ( & 500-800 στο εξωτερικό ) ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Zήτηση – Προτίμηση μέτρια έως πολύ μεγάλη, με μικρότερο βαθμό συνειδητής επιλογής έως και μεγάλη προτίμηση από τους υποψήφιους (Ανάλογα με την ειδικότητα).

3 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 3 ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

4 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 4 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ (Δεν παρέχει εργασία με εξαρτημένη Υπαλληλική Σχέση) Μελετητής τεχνικών έργων Δημοσίου και ιδιωτών Εργολήπτης τεχνικών έργων Δημοσίου και ιδιωτών Εμπορικός αντιπρόσωπος – Βιοτέχνης ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ελεγχόμενες, Προαιρετικές ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Μητρώο μελετητών ΥΠΕΧΩΔΕ – 4 χρόνια μετά την κτήση διπλώματος – Ασυμβίβαστο με εργοληψία δημόσιου έργου και υπαλληλική σχέση – Θεσμοθετημένη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης ΕΡΓΟΛΗΨΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπάρχουσα μελέτη – Πακέτο ΕΡΓΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μητρώο Εμπειρίας κατασκευαστών (ΜΕΚ) ΥΠΕΧΩΔΕ – 3 χρόνια από άδεια άσκησης επαγγέλματος - Ασυμβίβαστο με μελέτη δημόσιου έργου - υπαλληλική σχέση ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ– ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ Για τεχνικά υλικά, προϊόντα – συνήθως σε συνδυασμό με δραστηριότητα μελετητή ή εργολήπτη – σχετικές άδειες από Εμπορικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

5 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 5 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ εργάζεται σε τεχνικές, εργοληπτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, μελετητικές εμπορικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία και γενικότερα σε οποιοδήποτε είδος επιχείρησης χρειάζεται τεχνική υποστήριξη. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Εργασία σε δημόσια θέση, (Δημόσιο Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ο.Τ.Α.). Διάφορες κατηγορίες Μ.Δ.Υ., σύμφωνα με την εργασιακή τους σχέση. Ο ΜΔΥ έχει ενεργό και σημαντική εμπλοκή στην ανάπτυξη της χώρας (τεχνικά έργα – υποστήριξη βιομηχανικής δραστηριότητας) ΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Μελέτη Δημοσίου Τομέα, Επίβλεψη - Έλεγχος Μελετών Δημοσίου Τομέα, Έλεγχος - Έγκριση Μελετών Ιδιωτικού τομέα, Επίβλεψη κατασκευής έργων Δημοσίου Τομέα, Έλεγχος κατασκευής ιδιωτικών έργων, Προγραμματισμός - Νομοθετικό έργο, Κατασκευή Δημοσίων Έργων. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΚΟ Σε ΔΕΚΟ ή λοιπές επιχειρήσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα. – Ενδιάμεση θέση, μεταξύ Δημοσίου Υπαλλήλου και εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα.

6 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 6 ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  Θεσμικά κατοχυρωμένη δραστηριότητα ιδίως όσον αφορά μελέτες Δημόσιων Έργων  27 κατηγορίες μελετών  Κάθε ειδικότητα επιλέγει εγγραφή σε 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  Θεσμικά κατοχυρωμένη διαδικασία ανάθεσης και κατασκευής τεχνικών έργων, ιδίως Δημοσίων  Δημόσια έργα (Μ.Ε.Κ.) 6 κύριες κατηγορίες έργων και πρόσθετες εξειδικευμένων  Κάθε μηχανικός (όχι όλες οι ειδικότητες) με άδεια άσκησης επαγγέλματος μπορεί να ενταχθεί σε κάποια / κάποιες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ εργασία του μηχανικού στη βιομηχανία διαδικασία παραγωγής, επίβλεψη της λειτουργίας, συντήρηση του εξοπλισμού, θέματα διοίκησης -οργάνωσης, ποιοτικό έλεγχο, προμήθεια υλικών, βελτιώσεις των εγκαταστάσεων  Ελάχιστες απαιτήσεις στελέχωσης με μηχανικούς για μελέτη, επίβλεψη λειτουργίας, επίβλεψη συντήρησης

7 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια (κατάρτιση) και τριτοβάθμια. Για διεκδίκηση θέσης ΔΕΠ σε ΑΕΙ ΤΕΙ απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα (ΜΔΕ για βαθμίδα καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΙ) ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Μελέτες κτιριακού έργου: Αρχιτεκτονική, φέροντος οργανισμού (στατική), εγκαταστάσεων, υποδομών περιβάλλοντα χώρου.  Δικαίωμα εκπόνησης μελέτης, επίβλεψης υλοποίησης, έχουν κατά περίπτωση και μέγεθος έργου –εγκατάστασης κυρίως ΠΜ, ΑΜ, ΜΜ, ΗΜ, ΑΤΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  Διαδικασία αδειοδότησης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (μελέτες - επιβλέψεις - υλοποίηση)  Βιομηχανική παραγωγή - χρήση - διαχείριση ενέργειας  Διαδικασίες που απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες δραστηριοτήτων, βιομηχανιών, εγκαταστάσεων ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ναυπηγικές εργασίες και μελέτες, Α & Υ Εργασίας, Προστασία Περιβάλλοντος, Έλεγχος ποιότητας, Πιστοποίηση Συστημάτων και Προϊόντων, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Εκτιμήσεις – Πραγματογνωμοσύνες – Διαιτησίες.

8 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΛΑ  Κάποιες σε μεγαλύτερο εύρος και «μέγεθος» δραστηριοτήτων  Άλλες (νέες – πιο «εξειδικευμένου» γνωστικού αντικειμένου) σε μικρότερο αριθμό δραστηριοτήτων ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΠΟ 1930, 1934, 1950) ΕΥΝΟΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (ΑΜ ΠΜ ΜΜ ΗΜ) Νόμος 4663/30 ΦΕΚ 149 Α / 9.5.1930: "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολ. Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου". Νόμος 6422/34 της 26/28.11.1934: "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού." ΒΔ 16/1950 και 307/1951 : "Ταξινόμηση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων" "Ταξινόμηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων " ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ Δεν υπάρχουν ποσοτικοί ή γεωγραφικοί περιορισμοί, αλλά ένα αναγκαίο επίπεδο ακαδημαϊκών προσόντων για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

9 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 9 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ – ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 77% άντρες – 23% γυναίκες Αυξητική συμμετοχή γυναικών (Νέοι Μηχ. ΤΔΕ 70 -30) 81% σπουδές στην Ελλάδα –19% εξωτερικό (Α 79-21, Γ 88-12) Αυξητική τάση για σπουδές στην Ελλάδα (1997: 73-27) 50% Αθήνα – Αττική 15% Θεσσαλονίκη 3,7% (περ. 3500) Πάτρα – ΔΕ ΕΛΛΑΔΑ: 8 ΜΗΧ./1000 ΚΑΤ. ΧΩΡΕΣ EE: 3 ΜΗΧ./1000 ΚΑΤ. Κάθε χρόνο:  3000-3500  500 ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΤΑΣΗ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αυξητική τάση για Μεταπτυχιακές Σπουδές (Νέοι Μηχ. ΤΔΕ 33% + 40%)

10 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Από στοιχεία τελευταίων διαθέσιμων ερευνών (Πανελλαδική MRB - 2003, ΤΕΕ/ΤΔΕ για νέους Μηχανικούς 2005) επίπεδο ανεργίας αμοιβές χρόνος για την εξεύρεση εργασίας επαγγελματική ικανοποίηση η κατάσταση είναι σε γενικά καλό επίπεδο τουλάχιστον συγκριτικά με κάποιους άλλους επαγγελματικούς κλάδους που απαιτούν μεταδευτεροβάθμια πανεπιστημιακή ή όχι εκπαίδευση, ενώ ανάλογα θετικές διαγράφονται και οι προοπτικές. ΑΝΕΡΓΙΑ Εργαζόμενοι 97.4% Άνεργοι 1.6% Προσωρινά εκτός εργασίας 0.9% Τάση μείωσης ανεργίας από 1997 (4.3% άνεργοι) Νέες Ειδικότητες 4% άνεργοι Νέοι Μηχ. ΤΔΕ Εργαζόμενοι 84.5% Άνεργοι 9.5% Προσωρινά εκτός εργασίας 6.0%   Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ –ΤΣΜΕΔΕ – ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΣ Ε.Ε.  

11 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 11 Χρόνος για εύρεση πρώτης απασχόλησης  6 μήνες Νέοι Μηχ. ΤΔΕ 80% απασχολούμενων βρήκαν απασχόληση σε διάστημα μέχρι 6 μήνες Τρόπος εύρεσης εργασίας  Οικογενειακές γνωριμίες και αγγελίες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ (κατά τους μηχανικούς) * Βαθμός του βασικού πτυχίου * Βαθμός του βασικού πτυχίου * Ίδρυμα απόκτησης του πρώτου πτυχίου * Ίδρυμα απόκτησης του πρώτου πτυχίου * Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου * Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου * Τεχνικές δεξιότητες τους * Τεχνικές δεξιότητες τους ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΥΠΕΡΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΨΗΛΗ ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΜ, ΜΜΜ,ΝΜ, ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗ ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΜ, ΑΜ, ΗΜ ΥΠΕΡΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Τείνει να μειωθεί αλλά απασχόληση >8 ώρες στην κύρια Νέοι Μηχ. ΤΔΕ Από τους εργαζόμενους 75% πλήρη απασχόληση και 25% δραστηριοποιείται και σε 2 η (μηχανικού ή άσχετη) εργασία ΕΙΣΟΔΗΜΑ  Πάνω από 50% Ετήσιο Εισόδημα > 24,000 € (Άντρες – Αθήνα) Νέοι Μηχ. ΤΔΕ Από τους εργαζόμενους μόνο 1 στους 3 > 15,000 €, η πλειοψηφία 10,000 – 15000 €

12 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 12 ΚΛΑΔΟΣ – ΘΕΣΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 51% ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – 49% ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ανάλογα με το 1997) ΕΕ Πτωτική τάση σε αυταπασχολούμενους, Αυξητική σε εργοδότες ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αυξητική τάση σε Δημόσιους - Πτωτική σε Ιδιωτικούς. [περίπου 11500 μόνιμοι και με σύμβαση έργου/χρόνου ΔΥ (ΕΜΔΥΔΑΣ) & συγκρίσιμος αριθμός στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση] ΠΜ, ΑΜ {άνω του 75%} (και ΑΤΜ)  ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΧΜ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΜΜ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΜΜ  ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΜΜ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗΜ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Νέοι Μηχ. ΤΔΕ (εργαζόμενοι) 1 στους 3 σε έρευνα ΑΕΙ, 1 στους 3 ΕΕ ή παρέχων υπηρεσίες σε ένα εργοδότη, 15% ιδιωτ. υπάλ.-μισθωτοί, 10% μόνιμοι ΔΥ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (2 ΣΤΟΥΣ 3, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ) ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κυρίως με τεχνολόγους ΤΕΙ και σε κάποιο βαθμό με διπλωματούχους Μηχανικούς άλλης ειδικότητας

13 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ από αυτούς που δεν έχουν επιχείρηση - 60% ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ λόγω Έλλειψης ενδιαφέροντος Οικονομικής αβεβαιότητας ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ – ΕΕ (40%) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΟΙ ΜΟΝΟ 1 ΣΤΟΥΣ 10 ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΔΙΑΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Σημαντικές δεξιότητες για επαγγελματική σταδιοδρομία 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σημαντικά χαρακτηριστικά 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2. ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 3. ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι Μηχανικοί (50 -65%) ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Χρειάζονται περισσότερη έμφαση σε θέματα πρακτικής εφαρμογής και τεχνικές γνώσεις μέσα στην διάρκεια σπουδών (5 έτη)

14 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 14 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Η εικόνα που δίνουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί για τον κλάδο τους είναι πολύ θετική. Συγκριτικά με το1997, αυτή η εικόνα διαγράφεται βελτιωμένη, δίνοντας την εντύπωση ενός επαγγελματικού κλάδου ο οποίος βρίσκεται σε άνθηση Η εικόνα που δίνουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί για τον κλάδο τους είναι πολύ θετική. Συγκριτικά με το1997, αυτή η εικόνα διαγράφεται βελτιωμένη, δίνοντας την εντύπωση ενός επαγγελματικού κλάδου ο οποίος βρίσκεται σε άνθηση. Πιο ικανοποιημένοι συνολικά ΜΜ, ΗΜ, ΗΛΚΝΜ ΜΜΜ. Λιγότερο ΑΜ. Οι Μηχανικοί αντλούν μεγάλη ικανοποίηση από το αντικείμενο της εργασίας τους και τις συνθήκες εργασίας. Ακολουθεί η ικανοποίηση συνολικά από την εργασία και τον χρόνο απασχόλησης, και λιγότερο από τις αποδοχές και τις προοπτικές εξέλιξης. Διαφορές στην Επαγγελματική ικανοποίηση μεταξύ Ανδρών-Γυναικών Τα δύο φύλα αντλούν την ίδια ικανοποίηση από την εργασία τους και το εργασιακό τους περιβάλλον. Οι γυναίκες όμως είναι λιγότερο ικανοποιημένες από τις αποδοχές τους σε σχέση με τους άνδρες αλλά περισσότερο ικανοποιημένες από τον χρόνο απασχόλησης στην δουλειά τους. Οι επαγγελματίες που απέκτησαν άδεια άσκησης το ’79-’90 δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημένοι σε όλες τις παραμέτρους. Νέοι Μηχ. ΤΔΕ πάνω από 50% φαίνεται να είναι πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την (όποια) εργασία τους. Οι Νέες Ειδικότητες έχουν πάρα πολύ θετική εικόνα για την εργασία τους

15 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 15 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Από την μέχρι τώρα κατάσταση και από τις επικρατούσες τάσεις γενικά, διαφαίνονται θετικές, πάντα φυσικά σε βραχυπρόθεσμη βάση, οι προοπτικές απασχόλησης των διπλωματούχων μηχανικών. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΟΤΑ) «Η συχνότητα πρόσληψης μηχανικών αποφοίτων Πολυτεχνικών τμημάτων φαίνεται ότι θα αυξηθεί τα επόμενα έτη», «…ιδιαιτέρως δυναμικά είναι επίσης τα επαγγέλματα των μηχανικών και κυρίως πολιτικών, ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων», «για τις ειδικότητες πληροφορικής φαίνεται να υπάρχουν περιθώρια αύξησης της απασχόλησης όπως και για τις ειδικότητες μηχανικών Αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών» Ζήτηση Ειδικοτήτων και Δεξιοτήτων στην Ελληνική Αγορά Εργασίας, 2004, Παρατηρητήριο Απασχόλησης – Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ

16 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 16 ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΒ 2004 ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ (2005-08) ΤΡΙΕΤΙΑ: Ειδικότητες που εκτιμούν ότι θα χρειαστεί να απασχολήσουν. Μηχανικοί Μηχανολόγοι (30%) Οικονομολόγοι Στελέχη πωλήσεων και marketing Στελέχη πληροφορικής – τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχ. Χημικοί – Χημικοί Μηχ. – Φυσικοί Στελέχη διοίκησης ΜΒΑ Ηλεκτρονικοί Πολιτικοί μηχ. Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές Στελέχη εφοδιαστικής Σχεδιαστές – Γραφίστες Τεχνολόγοι τροφίμων. Γεωπόνοι Κτηνίατροι Στελέχη διαχείρισης ποιότητας Ειδικότητες που σπανίζουν ή λείπουν στην περιοχή δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων  Μηχανικοί Μηχανολόγοι (11%)  Οικονομολόγοι  Πληροφορικής  Πωλήσεων  Τεχνικών  Χημικών ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Διαχείριση ποιότητας Υγιεινή – ασφάλεια εργασίας Εφοδιαστική (Logistics)

17 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 17 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  Α Α πασχόληση – απορρόφηση μηχανικών σε έργα μετά τη λήξη του 3 ου ΚΠΣ -2008  Τ ρόπος υλοποίησης Ευρωπαϊκής οδηγίας για παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά  Ν έο θεσμικό πλαίσιο έκδοσης οικοδομικών αδειών ομικό πλαίσιο κατασκευής ιδιωτικών έργων – μητρώο  Θ εσμικό πλαίσιο ανάθεσης μελετών δημοσίου  Π αροχή επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων άλλων εκπ. βαθμίδων – εξωτερικού με μικρότερη διάρκεια σπουδών  Δ υνατότητα πρόσβασης σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες με εξετάσεις / ανάληψη τεχνικής ευθύνης  Ί δρυση μη κρατικών τριτοβάθμιων ΕΙ – αντικείμενα σπουδών

18 ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 18 ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ αν αυτό του αρέσει αρέσει τον ελκύει και είναι σύμφωνο με τις αξίες αξίες του σαν γνωστικό πεδίο αλλά και σαν επαγγελματικός κλάδος  Τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες ικανότητες που διαθέτει διαθέτει αλλά και θα του δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξει αναπτύξει τόσο κατά την διάρκεια των σχετικών σπουδών όσο και στην συνέχεια  Η ευρύτητα ευρύτητα εναλλακτικών πεδίων επαγγελματικής ενασχόλησης ενασχόλησης που θα έχει ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ: ΚΑΛΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΟΜΑΛΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Κατέβασμα ppt "ΓραΣυ 7ου ΤΕΕ Πάτρας 1 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σπουδές - Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Εργασιακές Σχέσεις - Πεδία Απασχόλησης Μηχανικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google