Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόνοιες του Νόμου 1. Ο ορισμός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» είναι η παροχή της αναγκαίας βοήθειας στο παιδί με ειδικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόνοιες του Νόμου 1. Ο ορισμός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» είναι η παροχή της αναγκαίας βοήθειας στο παιδί με ειδικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόνοιες του Νόμου 1. Ο ορισμός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» είναι η παροχή της αναγκαίας βοήθειας στο παιδί με ειδικές ανάγκες για τη συνολική ανάπτυξή του σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον ψυχολογικό, στον κοινωνικό, στον εκπαιδευτικό (προδημοτική, δημοτική, μέση, ανώτερη και ανώτατη) και στην προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση στα σχολεία, όταν αυτό είναι δυνατό.

2 Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:  Δεξιότητες αυτομέριμνας  Ατομική υγιεινή  Διακίνηση  Γλωσσική ανάπτυξη και επικοινωνία  Συναισθηματική καλλιέργεια  Εξασφάλιση όλων των μέσων, εφοδίων και ανθρώπινου δυναμικού για τη σχολική, κοινωνική ένταξη και ανεξάρτητη ζωή.

3 2. Παιδί με Ειδικές Ανάγκες Σημαίνει άτομο από την ηλικία των τριών ετών μέχρι τη συμπλήρωση όλου του φάσματος του κύκλου σπουδών, όπως αναφέρεται στην ερμηνεία του όρου « Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». Παιδί με ειδικές ανάγκες είναι το παιδί που έχει σοβαρή μαθησιακή ή ειδική μαθησιακή, λειτουργική ή προσαρμοστική δυσκολία, που οφείλεται σε σωματικές, αισθητηριακές, διανοητικές ή άλλες γνωστικές ή ψυχικές ανεπάρκειες και που παρίσταται ανάγκη να του παρασχεθεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

4 Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Άρθρο 18 Παιδιά για τα οποία έχει προσδιοριστεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση φοιτούν σε συνηθισμένα σχολεία με κατάλληλες υποδομές σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και στο εξατομικευμένο πρόγραμμα τους. Τα παιδιά αυτά υποβάλλονται σε εξετάσεις και διαγωνίσματα του ίδιου επιπέδου και απαιτήσεων όπως και τους υπόλοιπους μαθητές που προνοούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένες στις επιστημονικά αξιολογημένες ειδικές του ανάγκες.

5 Άρθρο 31 (κανονισμόι) Ο Διευθυντής του Ειδικού Σχολείου μεριμνά ώστε τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο να ακολουθούν το ατομικό τους πρόγραμμα και να τους παρέχεται η αναγκαία βοήθεια για τη συνολική ανάπτυξη τους σ’ όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον ψυχολογικό, στον κοινωνικό, στον εκπαιδευτικό, και στην προεπαγγελματική τους κατάρτιση όπου αυτό είναι δυνατό και αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Ο Διευθυντής του Ειδικού Σχολείου μεριμνά ώστε τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο να ακολουθούν το ατομικό τους πρόγραμμα και να τους παρέχεται η αναγκαία βοήθεια για τη συνολική ανάπτυξη τους σ’ όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον ψυχολογικό, στον κοινωνικό, στον εκπαιδευτικό, και στην προεπαγγελματική τους κατάρτιση όπου αυτό είναι δυνατό και αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.

6 Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στο Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης περιλαμβάνoνται: Στο Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης περιλαμβάνoνται: Ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες από τα διάφορα μαθήματα του σχολικού προγράμματος.. Ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες από τα διάφορα μαθήματα του σχολικού προγράμματος.. Δεξιότητες αυτομέριμνας, ατομικής υγιεινής, διακίνησης, γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας. Δεξιότητες αυτομέριμνας, ατομικής υγιεινής, διακίνησης, γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας.

7 Συναισθηματική καλλιέργεια και στήριξη. Συναισθηματική καλλιέργεια και στήριξη. Δεξιότητες που διασφαλίζουν τη σχολική και κοινωνική ένταξη και την ανεξάρτητη ζωή. Δεξιότητες που διασφαλίζουν τη σχολική και κοινωνική ένταξη και την ανεξάρτητη ζωή. Οι στόχοι και οι δραστηριότητες του Α.Π.Ε. επιλέγονται από το ενιαίο ή το εγκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Οι στόχοι και οι δραστηριότητες του Α.Π.Ε. επιλέγονται από το ενιαίο ή το εγκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

8 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΕ) ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

9 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΕ Μια περίληψη των δυνατοτήτων, των ενδιαφερόντων και των αναγκών του μαθητή Μια περίληψη των δυνατοτήτων, των ενδιαφερόντων και των αναγκών του μαθητή Ένα γραπτό σχέδιο δράσης για το μαθητή που χρειάζεται τροποποίηση του κανονικού σχολικού προγράμματος Ένα γραπτό σχέδιο δράσης για το μαθητή που χρειάζεται τροποποίηση του κανονικού σχολικού προγράμματος

10 Ένα εργαλείο που βοηθά τους δασκάλους να παρακολουθούν την ανάπτυξη του μαθητή Ένα εργαλείο που βοηθά τους δασκάλους να παρακολουθούν την ανάπτυξη του μαθητή Ένα σχέδιο που αναπτύσσεται, εφαρμόζεται και παρακολουθείται από το προσωπικό του σχολείου Ένα σχέδιο που αναπτύσσεται, εφαρμόζεται και παρακολουθείται από το προσωπικό του σχολείου Ένα ευέλικτο, λειτουργικό κείμενο που μπορεί να ρυθμιστεί όταν χρειάζεται Ένα ευέλικτο, λειτουργικό κείμενο που μπορεί να ρυθμιστεί όταν χρειάζεται

11 Ένα αξιόπιστο εργαλείο για το μαθητή, για τους γονείς και για όλους όσους έχουν ευθύνη να βοηθήσουν το μαθητή να επιτύχει τους στόχους του Ένα αξιόπιστο εργαλείο για το μαθητή, για τους γονείς και για όλους όσους έχουν ευθύνη να βοηθήσουν το μαθητή να επιτύχει τους στόχους του Ένα αρχείο που εξασφαλίζει τη συνέχεια του προγραμματισμού Ένα αρχείο που εξασφαλίζει τη συνέχεια του προγραμματισμού

12 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΕ Μια περιγραφή όλων όσων θα διδάξουμε στο μαθητή Μια περιγραφή όλων όσων θα διδάξουμε στο μαθητή Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές Το μέσο για έλεγχο της αποτελεσματικότητας του δασκάλου Το μέσο για έλεγχο της αποτελεσματικότητας του δασκάλου Ένα ημερήσιο σχέδιο Ένα ημερήσιο σχέδιο

13 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΕ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕ 5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕ

14 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΕ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ) ΑΠΕ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ) ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

15 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ  Διευθυντή  Δασκάλου της τάξης  Ειδικού Δασκάλου  Γονιών

16 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ

17 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΖΥΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΖΥΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΕ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΛΑΝΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΕ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΛΑΝΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

18 5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  Είναι το ΑΠΕ μια ακριβής απεικόνιση των τρεχουσών αναγκών του μαθητή;  Πόσο αποτελεσματικές είναι οι στρατηγικές και οι πηγές που επιλέγηκαν για να υποστηρίξουν τη μάθηση;

19  Πόση πρόοδο έκανε ο μαθητής σε σχέση με τους στόχους του ΑΠΕ;  Πρέπει να επιλέξουμε νέους στόχους και νέους ειδικούς στόχους για να δημιουργήσουμε μια πιο ακριβή απεικόνιση των δυνατοτήτων, των αναγκών και των ενδιαφερόντων του μαθητή;

20 ΣΤΟΧΟΙ (Μακροπρόθεσμοι) Οι στόχοι απευθύνονται στις ανάγκες του μαθητή και δείχνουν τη γενική κατεύθυνση της μάθησης που περιμένουμε να επιδείξει. Οι στόχοι απευθύνονται στις ανάγκες του μαθητή και δείχνουν τη γενική κατεύθυνση της μάθησης που περιμένουμε να επιδείξει.

21 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ: Προκαλούν το ενδιαφέρον του μαθητή αλλά να είναι κατορθωτοί Προκαλούν το ενδιαφέρον του μαθητή αλλά να είναι κατορθωτοί Είναι σχετικοί με τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή Είναι σχετικοί με τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή Εστιάζονται στο τι θα μάθει ο μαθητής παρά στο τι θα διδαχθεί Εστιάζονται στο τι θα μάθει ο μαθητής παρά στο τι θα διδαχθεί

22 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Βραχυπρόθεσμοι) Ερωτήσεις κλειδιά: 1. Τι θα χρειαστεί ο μαθητής για να είναι ικανός να επιτύχει τον κάθε στόχο; 2. Πώς θα φτάσουμε στο στόχο; 3. Ποια είναι τα ενδιάμεσα βήματα που πρέπει να γίνουν για επιτύχουμε το στόχο;

23 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Χαρακτηριστικά) Μετρήσιμοι Μετρήσιμοι 4 ειδικοί στόχοι για κάθε στόχο (το λιγότερο) 4 ειδικοί στόχοι για κάθε στόχο (το λιγότερο) Λογικό σπάσιμο του στόχου Λογικό σπάσιμο του στόχου Να είναι διαδοχικοί (μπουσουλώ – περπατώ) ή παράλληλοι (αποκωδικοποιώ επακριβώς και καταλαβαίνω τι διαβάζω) Να είναι διαδοχικοί (μπουσουλώ – περπατώ) ή παράλληλοι (αποκωδικοποιώ επακριβώς και καταλαβαίνω τι διαβάζω)

24 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΣΤΟΧΟΣ Να χρησιμοποιεί λεφτά με ακρίβεια για να κάνει συναλλαγές Να χρησιμοποιεί λεφτά με ακρίβεια για να κάνει συναλλαγές

25 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αναγνωρίζει και να ονομάζει την αξία των κερμάτων: 1, 2, 5, 10, 20, 50 σεντ 2. Να αναγνωρίζει και να ονομάζει την αξία των χαρτονομισμάτων: £1, £5, £10, £20 3. Να δημιουργεί ισοδυναμίες μέχρι την αξία της £1 με διαφορετικά σε αξία κέρματα

26 4. Να δημιουργεί ισοδυναμίες μέχρι την αξία των £100 με διαφορετικά σε αξία χαρτονομίσματα 5. Να δημιουργεί επακριβείς συνδυασμούς χαρτονομισμάτων και κερμάτων μέχρι το ποσό των £200 (π.χ £146,38) 6. Να χρησιμοποιεί τα λεφτά σε διάφορες δραστηριότητες της τάξης (μπακάλικο κ.α)

27 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ Τάξης ΣΤΟΧΟΣ Αισθητοποίηση αριθμών 0 - 1000

28 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να διαβάζει, να γράφει και να παριστάνει χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους (Dienes, αριθμητήριο) τους αριθμούς από 0 – 500 Να διαβάζει, να γράφει και να παριστάνει χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους (Dienes, αριθμητήριο) τους αριθμούς από 0 – 500 Να διαβάζει, να γράφει και να παριστάνει χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους (Dienes, αριθμητήριο) τους αριθμούς από 500 - 1000 Να διαβάζει, να γράφει και να παριστάνει χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους (Dienes, αριθμητήριο) τους αριθμούς από 500 - 1000

29 Να διακρίνει την αξία θέσης ψηφίου σε τριψήφιους αριθμούς Να διακρίνει την αξία θέσης ψηφίου σε τριψήφιους αριθμούς Να συγκρίνει αριθμούς από 0 – 500 Να συγκρίνει αριθμούς από 0 – 500 Να συγκρίνει αριθμούς από 500 – 1000 Να συγκρίνει αριθμούς από 500 – 1000 Να βάζει σε σειρά αριθμούς από 0 – 500 ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο ή μικρότερο. Να βάζει σε σειρά αριθμούς από 0 – 500 ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο ή μικρότερο. Να βάζει σε σειρά αριθμούς από 500 – 1000 ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο ή μικρότερο. Να βάζει σε σειρά αριθμούς από 500 – 1000 ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο ή μικρότερο.

30 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 ΓΡΑΦΗΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής να γράφει καθαρά, ευανάγνωστα και καλαίσθητα.

31 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητής να: Αναπτύξει κινητική δεξιότητα των δαχτύλων Αναπτύξει κινητική δεξιότητα των δαχτύλων Συντονίζει τις κινήσεις χεριού – ματιού Συντονίζει τις κινήσεις χεριού – ματιού Κρατά σωστά το μολύβι (τρία δάχτυλα) Κρατά σωστά το μολύβι (τρία δάχτυλα) Γράφει τα γράμματα με τη σωστή κίνηση Γράφει τα γράμματα με τη σωστή κίνηση Γράφει τα αριθμητικά σύμβολα με τη σωστή κίνηση Γράφει τα αριθμητικά σύμβολα με τη σωστή κίνηση

32 Διατηρά κανονική απόσταση μεταξύ των γραμμάτων μιας λέξης Διατηρά κανονική απόσταση μεταξύ των γραμμάτων μιας λέξης Διατηρά κανονική απόσταση μεταξύ των λέξεων μιας πρότασης Διατηρά κανονική απόσταση μεταξύ των λέξεων μιας πρότασης Γράφει καθαρά και ευανάγνωστα Γράφει καθαρά και ευανάγνωστα Γράφει συμμετρικά Γράφει συμμετρικά

33 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΣΗ Α’ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής να κατακτήσει το βασικό μηχανισμό της ανάγνωσης. Ο μαθητής να κατακτήσει το βασικό μηχανισμό της ανάγνωσης.

34 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητής να: Αναγνωρίζει και να ονομάζει τα φωνήεντα Αναγνωρίζει και να ονομάζει τα φωνήεντα Αναγνωρίζει και να ονομάζει τα σύμφωνα Αναγνωρίζει και να ονομάζει τα σύμφωνα Αναγνωρίζει και να διαβάζει απλές συλλαβές Αναγνωρίζει και να διαβάζει απλές συλλαβές Αναγνωρίζει και να διαβάζει απλές λέξεις Αναγνωρίζει και να διαβάζει απλές λέξεις Αναγνωρίζει και να διαβάζει απλές προτάσεις Αναγνωρίζει και να διαβάζει απλές προτάσεις

35 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΑΣKAΛΟΥ:……………………………………………………… ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Από........../......... μέχρι............/............/........... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΑΞΗ............................................................................................................................................... ΣΤΟΧΟΣ:………………………………………………………………………………………………………………………………….... ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙΜΕΣΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ……………………………………………………………………… ……………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ………………………………………………………………….................................................................................................... ΣΤΟΧΟΣ:…………………………………………………………………………………………………………………………………… ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ……………………………………………………………………… ……………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... Ημερομηνία:…………………………….. Υπογραφή Διευθυντή/τρια;……………………………………


Κατέβασμα ppt "Πρόνοιες του Νόμου 1. Ο ορισμός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» είναι η παροχή της αναγκαίας βοήθειας στο παιδί με ειδικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google