Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Ζήση Αντιγόνη., (M.Sc)., Σχολική Σύμβουλος Οικονομολόγων.

2 2 «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Η Αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.  Διαπιστώνεται μία θεωρητική αποδυνάμωση και σταδιακή απώλεια των γνώσεων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών, η οποία κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στην απόσταση ανάμεσα στο χρόνο φοίτησης και επαγγελματικής αποκατάστασης.  Με τη ραγδαία ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και τις ταχύτατες κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβολές που παρατηρούνται σήμερα, ο εκπαιδευτικός περισσότερο από ότι συμβαίνει σε κάθε άλλο επαγγελματικό χώρο χάνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ένα μεγάλο μέρος από τον ενεργό επιστημονικό και παιδαγωγικό του εξοπλισμό.

3 3 «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Η Αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

4 4 Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης γίνεται ιδιαιτέρως αισθητή όταν:  Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές αλλαγές σε διάφορους τομείς, όπως νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, εκπαίδευση αλλοδαπών, μαθησιακές δυσκολίες, κ.ά., µε αποτέλεσα οι εκπαιδευτικοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν αυτές τις αλλαγές και καινοτομίες να µην είναι επαρκώς ενημερωμένοι.  Γίνεται χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  Εκπαιδευτικοί προωθούνται σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης με αποτέλεσμα η συστηματική επιμόρφωση να είναι αναγκαία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων τους καθηκόντων. «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

5 5 Η επιμόρφωση διακρίνεται σε…  Υποχρεωτική  Προαιρετική  Εισαγωγική  Περιοδική  Εξωσχολική  Ταχύρρυθμη  Μεγάλης διάρκειας  Ενδοσχολική  Εξ αποστάσεως  αυτοεπιμόρφωση Οι βασικές μορφές επιμόρφωσης που ισχύουν σήμερα είναι:  Η εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, με σκοπό την ανανέωση και τη συμπλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισής τους, την εναρμόνιση των γνώσεων και των μεθόδων διδασκαλίας με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και την ενημέρωσή τους σε υπηρεσιακά, επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα.  Οι περιοδικές ταχύρρυθμες επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε περιφερειακή ή και πανελλαδική κλίμακα, και έχουν ως στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σημαντικές εκπαιδευτικές καινοτομίες, όπως αλλαγή σχολικών προγραμμάτων, εισαγωγή νέων μαθημάτων, νέων διδακτικών μεθόδων ή νέων σχολικών βιβλίων. «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

6 6  Ο αριθμός των προγραμμάτων που προσφέρονται στα πλαίσια της εισαγωγικής και της περιοδικής επιμόρφωσης στον τόπο μας από τα Π.Ε.Κ και τον ΟΕΠΕΚ, είναι σχετικά μικρός.  Ένας σχετικά μικρός αριθμός εκπαιδευτικών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα προγράμματα και σε αραιά χρονικά διαστήματα.  Επειδή τα προγράμματα πραγματοποιούνται κατά τον ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε απομακρυσμένα σημεία από τις έδρες των Π.Ε.Κ αδυνατούν να μετακινηθούν για να τα παρακολουθήσουν.  Αλλά και για τους εκπαιδευτικούς που κατοικούν στις έδρες των Π.Ε.Κ, κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις λειτουργούν περιοριστικά για τη φυσική τους παρουσία σε καθορισμένες ώρες και μέρες στις αίθουσες διδασκαλίας των Π.Ε.Κ.  Μέσα από τον κεντρικό σχεδιασμό της επιμόρφωσης είναι δυνατόν να παρουσιάζεται μία γενικότερη αδυναμία στην αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων. «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

7 7 Η επιμόρφωση όταν γίνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική…… «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».  Αυτό συμβαίνει γιατί κάτω από τις ιδιαίτερες πολιτισμικές, γλωσσικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, μπορούν να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, αλλά και να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα.  Η ενδοσχολική επιμόρφωση καθιερώνει τη μικρή σχολική κοινότητα ως μονάδα μάθησης, όπου συνεργατικά επισημαίνονται και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα του κάθε σχολείου και του κάθε εκπαιδευτικού.

8 8  Μπορεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της αναντιστοιχίας αναγκών και επιμόρφωσης που είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο με τα τυπικά προγράμματα επιμόρφωσης.  Συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία κλίματος σχέσεων και συνεργασίας σε ένα σχολείο. Ένα ανοιχτό υποστηρικτικό, επικοινωνιακό κλίμα, κάνει τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται ασφαλείς, να μιλούν και να ενεργούν ελεύθερα.  Προάγει την ικανοποίηση του διδακτικού προσωπικού ενός σχολείου, ενώ αυξάνει την αποδοτικότητα και γενικότερα προωθεί την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού οργανισμού. «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

9 9  Μπορεί να οδηγήσει στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου, διαδικασία που καθιστά τους εκπαιδευτικούς ερευνητές και αποτελεί στήριγμα και εφαλτήριο για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.  Ειδικότερα, μέσω της ενδοσχολικής επιμόρφωσης επιτυγχάνεται:  Σύνδεση της επιμόρφωσης με τη σχολική πραγματικότητα.  Ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών  Βιωματικός χαρακτήρας της επιμόρφωσης ο οποίος εξασφαλίζεται από την αξιοποίηση των εμπειριών των εκπαιδευτικών  Διάλογος, ανταλλαγή απόψεων, ανάπτυξη προβληματισμού  Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ σχολείου, τοπικής κοινωνίας, Πανεπιστημίων κ.λ.π. «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

10 10 Τα βασικά στάδια εφαρμογής ενός προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε μία σχολική μονάδα μπορούν να είναι: 1. Διερεύνηση με ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, των κινήτρων αλλά και των προσδοκιών συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα. 2. Διαμόρφωση της θεματολογίας του προγράμματος της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, με βάση την ανάλυση των δεδομένων. 3. Αναζήτηση κατάλληλων επιμορφωτών. Κριτήρια της επιλογής, μπορούν να είναι η γνώση τους στο συγκεκριμένο πεδίο, η εμπειρία τους από άλλα επιμορφωτικά προγράμματα, η ικανότητά τους για εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης. Στα πλαίσια αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν και εκπαιδευτικοί του Σχολείου με εξειδικευμένες γνώσεις στα θεματικά πεδία της επιμόρφωσης. 4. Τελική αξιολόγηση, προκειμένου να ελεγχθεί η επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί και να αξιολογηθεί η ανταπόκριση του προγράμματος στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος. «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

11 11  Να καλύψει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών συγκεκριμένων σχολείων με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες και τα συγκεκριμένα προβλήματα των σχολείων αυτών.  Να καλλιεργήσει στους εκπαιδευτικούς τη διάθεση της ενεργούς συμμετοχής στην επιμόρφωση. «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Στόχοι

12 12  Οι αλλαγές σε όλους τους τομείς της σύγχρονης κοινωνίας δημιουργούν την αναγκαιότητα της διαρκούς προσαρμογής όλου του εκπαιδευτικού συστήματος στα νέα δεδομένα. Ο εκπαιδευτικός για να μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο του δεν είναι δυνατόν να αρκείται στα εφόδια των βασικών του σπουδών. Έχει ανάγκη από διαρκή ενημέρωση στις εξελίξεις τόσο της επιστήμης του όσο και του τομέα των επιστημών της αγωγής, ανανεώνοντας επαρκώς το γνωστικό του εξοπλισμό.  Η διαρκής επιμόρφωση παρέχει συνεχή επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη στο δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών μετατρέποντας τους παράλληλα σε ενεργούς παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Συμπεράσματα

13 13  Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι μπορούμε να στραφούμε σε πιο ευέλικτα σχήματα παροχής επιμόρφωσης, προκειμένου να συμπληρώσουμε τις υπάρχουσες δομές και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Με την έννοια αυτή θεωρούμε αναγκαίο τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών να έχουν διάρκεια και βάθος χρόνου, να απευθύνονται και να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών και να συμπληρώνονται μέσα από ανοικτές ευέλικτες και εναλλακτικές μορφές παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπως είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση. «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Συμπεράσματα

14 14  Η ενδοσχολική επιμόρφωση μπορεί να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην υποστήριξη συμμετοχής και ανάδειξης των σχολικών μονάδων ως φορέων επιμορφωτικών προγραμμάτων.  Ο θεσμός της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης συνιστά ουσιαστικά μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτομία, καθώς δεν μετακινεί τους εκπαιδευτικούς από το σχολείο τους προς τον τόπο επιμόρφωσης, ενώ εστιάζει στις δικές τους ανάγκες.  Προσφέρει, τέλος, τη δυνατότητα να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου και κάθε τοπικής κοινωνίας και να βελτιωθούν οι σχέσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού. «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Συμπεράσματα

15 15 «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Ζήση Αντιγόνη., (M.Sc)., Σχολική Σύμβουλος Οικονομολόγων.


Κατέβασμα ppt "1 «Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google