Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φοιτήτρια: Αντωνιάδου Νικολέτα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φοιτήτρια: Αντωνιάδου Νικολέτα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φοιτήτρια: Αντωνιάδου Νικολέτα Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος

2 Αναγκαιότητα της Πτυχιακής Ξεκινώντας την εργασία σκεφτόμουν δύο πράγματα: από τη μία την οικονομική κρίση και από την άλλη τον τουριστικό κλάδο. Ήθελα να συνδέσω τον οικονομικό κλάδο με τον τουριστικό, επιλέγοντας τη λογιστική ανάλυση των ξενοδοχείων του Ν. Καβάλας. Σκοπός της εργασίας είναι η καλύτερη κατανόηση του συστήματος λειτουργίας συγκρίνοντας το με τη θεωρία.

3 Διάρθρωση της Πτυχιακής Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας και εμπεριέχει την αναγκαιότητα, το σκοπό και τη δομή της πτυχιακής. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ξενοδοχειακό κλάδο. Στο τρίτο κεφάλαιο καθορίζεται η λογιστική και η ξενοδοχειακή λογιστική καθώς και ο σκοπός τους. Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο εμπειρικό μέρος. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο με τα αποτελέσματα της ερευνας. Στο έκτο κεφάλαιο δίνονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα.

4 Ξενοδοχειακή Λογιστική Η ξενοδοχειακή λογιστική είναι ειδικός κλάδος της λογιστικής που εφαρμόζεται σε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Το αντικείμενο της ξενοδοχειακής λογιστικής, είναι η εκμετάλλευση και η παρακολούθηση των οικονομικών γεγονότων του ξενοδοχείου. Η ξενοδοχειακή λογιστική στοχεύει στον προσδιορισμό της περιουσιακής κατάστασης του ξενοδοχείου και στον υπολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων συνολικά αλλά και για κάθε κλάδο εκμετάλλευσης.

5 Λογαριασμοί Ξενοδοχειακής Λογιστικής Πάγια: Στην 1 ομάδα περιλαμβάνεται το σύνολο αγαθών που προορίζονται να παραμείνουν με την ίδια περίπου μορφή. Αποθέματα: Στην ομάδα 2 παρακολουθούνται τα αποθέματα της ξενοδοχειακής μονάδας που προέρχονται από απογραφή, από αγορά ή από ιδιοπαραγωγή. Έσοδα: είναι η χρηματική έκφραση που αποκτάται άμεσα ή έμμεσα από την πώληση ή εκμετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων. Έξοδο: είναι κάθε ανάλωση αξιών μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής μονάδας. Δαπάνη είναι η αξία που καταναλώνεται κατά είδος με σκοπό την παραγωγή αγαθών. Μισθοδοσία Προσωπικού: είναι η αμοιβή που δίνεται από το ξενοδοχείο στο προσωπικό για την παροχή εργασίας του. Φ.Π.Α.: είναι έμμεσος φόρος και δεν έχει σχέση με τη φορολογία εισοδήματος της επιχείρησης.

6 Τήρηση Λογαριασμών Πελατών (main courante) Η τήρηση λογαριασμών πελατών ανήκει στον τομέα υπνοδωματίων και συγκεκριμένα στο τμήμα της υποδοχής. Οι οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούν οι πελάτες στο ξενοδοχείο, καθορίζουν τη ροή των λειτουργιών της επιχείρησης. Κατά κανόνα, οι λειτουργίες της επιχείρησης μπορούν να χωριστούν σε έναν κύκλο πελάτη αποτελούμενο από τέσσερα στάδια (κράτηση, άφιξη, διαμονή, αναχώρηση). Το πρώτο βήμα του νυχτερινού κλεισίματος είναι η ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών εγγραφών, τον υπολογισμό των ημερήσιων εσόδων, διευθέτηση τυχόν ασυμφωνιών, επαλήθευση των τιμών δωματίων, επαλήθευση των κρατήσεων που δεν εμφανίστηκαν, κλείσιμο της main courante, προετοιμασία και έκδοση διαφόρων αναφορών, έκδοση υποχρεωτικών βιβλίων και τέλος παράδοση ταμείου. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται από τον main courantier.

7 Προσέγγιση-Μεθοδολογία Έρευνας Δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 50 ξενοδοχεία στην Καβάλα και στη Θάσο. Από αυτά, ανταποκρίθηκαν τα 31. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν βαθμολογικής κλίμακας Likert (πενταβάθμια κλίμακα). Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο μέρη: -στο Α μέρος υπάρχουν 3 γενικές ερωτήσεις για το ξενοδοχείο και την ιδιότητα του συμμετέχοντα, -στο Β μέρος υπάρχουν 12 ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή της ξενοδοχειακής λογιστικής. Για τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.

8 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Α΄ μέρος Το Α μέρος του ερωτηματολογίου ξεκινά με την επωνυμία του ξενοδοχείου όπου είναι προαιρετική Η ερώτηση 2 αφορά την ιδιότητα των ερωτηθέντων, 19 από αυτούς δήλωσαν λογιστές (61,3%), 5 δήλωσαν υπάλληλοι γραφείου (16,1%), 4 δήλωσαν ξενοδόχοι (12,9%) και 3 συμπλήρωσαν την επιλογή άλλο (9,7%). Η ερώτηση 3 η οποία εξετάζει την κατηγορία στην οποία ανήκει η ξενοδοχειακή επιχείρηση και που οι 18 δήλωσαν τη κατηγορία 3 αστέρων (58,1%), οι 10 την κατηγορία 4 αστέρων (32,2%) και οι 3 την κατηγορία 5 αστέρων (9,7%). Αναλυτικότερα:

9 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Α΄ μέρος 2.. Ποια ιδιότητα κατέχετε στη ξενοδοχειακή μονάδα; 3. Σε ποια κατηγορία ανήκει η ξενοδοχειακή σας επιχείρηση;

10 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Β΄ μέρος 4. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι τα νεότερης τεχνολογίας πάγια στοιχεία (έπιπλα, μηχανήματα κ.α) είναι πιο ανταγωνιστικά;

11 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Β΄ μέρος 5. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι ο προϊστάμενος του κλάδου εκμετάλλευσης, κάνει έγγραφη αίτηση προς τον αρμόδιο διευθυντή για την αγορά αποθεμάτων;

12 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Β΄ μέρος 6. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η τιμή του ΦΠΑ στα τιμολόγια που εκδίδει το ξενοδοχείο, είναι γραμμένη ξεχωριστά από την καθαρή αξία;

13 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Β΄ μέρος 7. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι αποδίδονται οι εργοδοτικές εισφορές σε τρίτους για χάρη των εργαζομένων του ξενοδοχείου;

14 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Β΄ μέρος 8. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι το ξενοδοχείο καταβάλει έκτακτες εισφορές (υπερωρίες, επιδόματα κ.α) στους εργαζομένους;

15 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Β΄ μέρος 9. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι για τη ξενοδοχειακή επιχείρηση υπάρχουν ανόργανα έσοδα (π.χ. παραχώρηση αίθουσας έναντι αμοιβής);

16 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Β΄ μέρος 10. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι για την παρακολούθηση των ξενοδοχειακών εσόδων με κάθε πώληση ή διάθεση σε κάθε τμήμα εκμετάλλευσης εκδίδονται ειδικά δελτία για την άμεση ενημέρωση και είσπραξής τους;

17 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Β΄ μέρος 11. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι για την ξενοδοχειακή επιχείρηση υπάρχουν έκτακτα έξοδα;

18 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Β΄ μέρος 12. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου υπάρχει προσωπικό που να ασχολείται αποκλειστικά με την τήρηση λογαριασμών πελατών (main courante);

19 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Β΄ μέρος 13. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι κατά το 2 ο στάδιο της main courante που είναι η άφιξη πελατών, πραγματοποιείται η επαλήθευση της τιμής του καταλύματος;

20 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Β΄ μέρος 14. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι ο νυχτερινός main courantier στο κλείσιμο της ημέρας συγκεντρώνει και υποβάλει τα οικονομικά αποτελέσματα στον προϊστάμενο της υποδοχής;

21 Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης Β΄ μέρος 15. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι ο νυχτερινός main courantier συμπληρώνει την αναφορά απόκλισης των τιμών των δωματίων ελέγχοντας έτσι τα έσοδα των δωματίων;

22 Συμπεράσματα Σωστή θέση-τοποθέτηση των ξενοδοχείων. Πολλά έργα υποδομής (αυτοκίνητο, φέριμποτ, αεροπλάνο, λεωφορείο, ταξί). Προμήθειες α΄ υλών σε κοντινές αποστάσεις. Οι 19 από τους 31 συμμετέχοντες της έρευνας κατέχουν τη θέση του λογιστή Το 58,1% των ξενοδοχείων ανήκουν στην κατηγορία 3* (αστέρων). Στην ερώτηση 8 για τις εργοδοτικές εισφορές το 41,9% έχει επιλέξει "Μέτρια Κλίμακα" κάτι όχι θετικό και δυσαρεστημένους εργαζομένους. Στην ερώτηση 9 για την ύπαρξη ανόργανων εσόδων για την επιχείρηση το 35,5% δήλωσαν τη μέτρια κλίμακα ενώ το 32,3% δήλωσαν μεγάλη κλίμακα Η ερώτηση 13 όπου αναφέρεται στο δεύτερο στάδιο της main courante και έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων (74,2%) από όλο το ερωτηματολόγιο

23 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φοιτήτρια: Αντωνιάδου Νικολέτα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google