Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (1423) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΡ. Α.Χ. ΠΟΛΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ IEEE 802.11P ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (1423) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΡ. Α.Χ. ΠΟΛΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ IEEE 802.11P ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (1423) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΡ. Α.Χ. ΠΟΛΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ IEEE 802.11P ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αυτή η διατριβή μελετά τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων για εφαρμογές των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και κάνει μία επισκόπιση του επιστημονικού αυτού πεδίου. Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) έχουν θεωρηθεί ως νέα τεχνολογικά κομμάτια για συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS), και έχουν αναπτυχθεί (τοποθετηθεί) σε οδικά δίκτυα, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και περαιτέρω η οδήγηση. Η παρούσα διατριβή διερευνά τα χαρακτηριστικά των έξυπνων αυτών οδικών δικτύων και προβάλλει τα χαρακτηριστικά της ασύρματης δικτύωσης σε συστήματα ITS. Λέξεις Κλειδιά: ΙΕΕΕ 802.11p, WAVE, Πρωτόκολλα επικοινωνιών, Τοπολογίες ΑΔΑ, Υλικό αισθητήρων για ITS

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1)Εισαγωγικά Στοιχεία 2) Πρωτόκολλα επικοινωνίας για έξυπνα συστήματα μεταφοράς (ITS) 3) Αρχιτεκτονική Συστημάτων ITS 4) Δομή, τύποι και υλικο-λογισμικό αισθητήρων σε εφαρμογές ITS 5) Αναφορά σε ερευνητικά χρηματοδοτούμενα έργα σε εφαρμογές ITS. 6)Τοπολογίες δικτύων αισθητήρων (ITS) 7) Συμπεράσματα.

4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ (1) -WAVE H ασύρματη επικοινωνία για περιβάλλοντα οχημάτων είναι μια τροποποίηση του γνωστού μας IEEE 802.11 Χρησιμοποιείται η συντομογραφία WAVE, το οποίο έχει κληθεί να υποστηρίζει τις εφαρμογές των έξυπνων συστημάτων μεταφοράς, στις μικρού βεληνεκούς επικοινωνίες. Η επικοινωνία ανάμεσα στα οχήματα και τις επίγειες συσκευές, βασίζεται στο εύρος συχνοτήτων 5.9 GHz(5.85 – 5.925 GHz) Με το WAVE έχουμε πληροφορία για την κίνηση σε πραγματικό χρόνο, έχουμε ασφαλέστερη μεταφορά και λιγότερη συμφόρηση της κίνησης. Εκτός του IEEE 802.11p, το WAVE περιέχει το IEEE 1609 που είναι το πρότυπο του ανώτερου επιπέδου. Αυτό φαίνεται να έχει δύο υποκατηγορίες προτύπων το IEEE 1609.2 που ασχολείται με τα θέματα ασφαλείας του μοντέλου OSI και το IEEE 1609.3 που καλύπτει τα θέματα σύνδεσης και διαχείρισης. Δουλεύει στα επίπεδα δικτύου και μεταφοράς του OSI. To IEEE 1609.4 που είναι βασισμένο στο 802.11p σε φυσικό επίπεδο (PHY) καθώς και σε επίπεδο ελέγχου πρόσβασης (MAC), λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα και σε πολλαπλά κανάλια. To DSRC που είναι γνωστό και ως IEEE 802.11p εμπλέκει και το PHY και το MAC.

5 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ (1) -WAVE WAVE: IEEE 1609.1 (Core System) IEEE 1609.2 (Security) IEEE 1609.3 (Network Services) IEEE 1609.4 (Channel Management)

6 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ (2)-ZIGBEE Το κυρίαρχο πρωτόκολλο δικτύου αισθητήρων (WSN), είναι το IEEE 802.15.4 για τα επίπεδα PHY, MAC και το πρωτόκολλο Zigbee για τα ανώτερα επίπεδα του OSI. Tαχύτητες μέχρι 250 kbps και γρήγορα θα είναι βασικό σε όλες τις εφαρμογές με αισθητήρες που δεν θα απαιτούνται υψηλά σε όγκο δεδομένα. To IEEE 802.15.4 αφορά τα επίπεδα PHY και MAC layer που στοχεύουν στο χαμηλό ρυθμό μετάδοσης personal area networks. Στην ζώνη των συχνοτήτων 2.4 GHz, βασιζόμαστε στον απευθείας διαμοιρασμό του φάσματος συχνοτήτων και μπορεί να επιτευχθεί ένας ρυθμός 250 kbps χρησιμοποιώντας το OQPSK. Σε αυτό το εύρος συχνοτήτων, η ζώνη διαιρείται σε 16 μη επικαλυπτόμενα κανάλια. To επίπεδο MAC παρέχει πρόσβαση στο φυσικό μέσο μέσα από ένα CSMA/CA πρωτόκολλο, φτιαγμένο να διαχειρίζεται και να και να παρέχει ασφάλεια στους κόμβους

7 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ (3)-UWB/FLEXRAY UNB: Τα συστήματα για την αποφυγή συγκρούσεων και ελέγχου πλοήγησης και ταξιδιού μπορούν να αναπτυχθούν με την τεχνολογία UNB. Αυτά τα συστήματα είναι πολύ υψηλής ακρίβειας και πολλαπλών και διαφορετικών στοχεύσεων σε δυνατότητες που πρέπει να έχουν. FlexRay: Ένα ανεκτικό σε λάθη υψηλής ταχύτητας πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι βασικό για εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια Το πρωτόκολλο δουλεύει και σε απλό αλλά και σε διπλό κανάλι με κάθε κανάλι να μπορεί να αποδώσει μέχρι και 10Mbps. Ένα FlexRay είναι κατάλληλο για να ενώνει ετερογενή δίκτυα μεταξύ τους.

8 ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ITS Σύγκριση των ασύρματων πρωτοκόλλων για ITS

9 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ITS (1) Μεταξύ των διαφόρων ασύρματων τεχνολογιών για την επικοινωνία των οχημάτων, μπορούμε να εντοπίσουμε μια σαφής τάση για χρήση ασυρμάτων τοπικών δικτύων (WLANs) για εφαρμογές ITS, κατάλληλα διαμορφωμένα για να λειτουργούν σε συνθήκες κινητικότητας. Το επερχόμενο πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11p, καθώς και η δυνατότητα κατανομής συχνοτήσων σε ζώνες υφίσυχνες των 5.8GHz, που μπορούν να εφαρμοστούν σε εφαρμογές ασφάλειας και παρακολούθησης, ανοίγουν τον δρόμο για επιτυχείς επικοινωνίες κινητικότητας. Για επικοινωνίες vehicle to infrastructure, η αρχιτεκτονική του συστήματος προϋποθέτει την εγκατάσταση access points συμβατά με IEEE 802.11p, σε συγκεκριμένες τοποθεσίες (π.χ. διασταυρώσεις), όπου το σύστημα θα μπορεί αποτελεσματικά να παρέχει πληροφορίες, ακόμη και στις περιπτώσεις που ένα access point είναι εκτός της εμβέλειας ενός κινούμενου οχήματος. Μία συγκεκριμένη τεχνολογία, vehicular ad hoc network s (VANET), δίνει την λύση, η οποία υποστηρίζει μεταφορά πληροφορίας τύπου multiple wireless hops, στις περιτπώσεις που η εμβέλεια των access points δεν επαρκεί.

10 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ITS (2) Δρομολόγηση: Για δρομολόγηση στα VANETs μπορεί να υποστηριχθεί ασύρματη επικοινωνία μέσα από πολλούς βρόγχους, στηριζόμενη στην γεωγραφική θέση για την προώθηση των πακέτων Το Geocast επιτρέπει την κλιμακούμενη μεταφορά των πακέτων με συχνές αλλαγές τοπολογίας, αλλά με το βέλτιστο αποτέλεσμα γεωγραφικά στους κόμβους. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο δικτύου που χρησιμοποιεί την γεωγραφική θέση για διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση. Υποστηρίζει και την κατά κόμβο διευθυνσιοδότηση και γεωγραφική κάλυψη. Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου του Geocast δίνουν στίγμα, παρέχουν τις υπηρεσίες τοποθεσιών και κάνουν και την προώθηση. Εφαρμογές: Τα VANET θέλουν να επιτύχουν την παράδοση ασφαλών μηνυμάτων με μικρή καθυστέρηση και μεγάλη αξιοπιστία Τα WSNs θέλουν να επιτύχουν μια συλλογή δεδομένων του περιβάλλοντος, μεγάλης ακρίβειας. Επειδή οι κόμβοι – αισθητήρες είναι αυτοτροφοδοτούμενοι ενεργειακά, τα πρωτόκολλα θα πρέπει να είναι ενεργειακά αποδοτικά και θα πρέπει κάθε στιγμή αν χρειαστεί, να γίνεται αναδιοργάνωση των κόμβων αν κάποιοι αποτύχουν. Το IEEE 802.15.4 ως χαμηλού κόστους και ενεργειακά αποτελεσματική ασύρματου μέσου τεχνολογία στους κόμβους του δρόμου, που επικοινωνούν σε μικρές γεωγραφικές αποστάσεις. Το IEEE 802.11p εφαρμόζεται στα VANETs αλλά είναι πιο ακριβό αλλά και ικανό να στείλει δεδομένα με επικοινωνία μέσα από πολλαπλούς βρόγχους-δρομολογητές.

11 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αρχιτεκτονική συστήματος με κατανεμημένη και κεντρική αποθήκευση δεδομένων

12 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ VANET-WSN Υβριδική αρχιτεκτονική VANET-WSN

13 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VANET – WSN NODES Τεχνικά χαρακτηριστικά VANET – WSN nodes

14 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 1. Υποσύστημα συλλογής δεδομένων Σήματα των αισθητήρων Ρυθμίζουν τα επίπεδα λήψης του σήματος Φιλτράρουν τον θόρυβο 2. Υποσύστημα επεξεργασίας δεδομένων Εδώ γίνεται η ψηφιακή επεξεργασία, έλεγχος των μονάδων των αισθητήρων, έλεγχος ασφάλειας, συνέλιξη των δεδομένων και ανάλυση του χρόνου και της συχνότητας. 3. Υποσύστημα επικοινωνίας Chipcon CC2420 – 802.15.4 – Zigbee – που μας δίνουν μικρού εύρους επικοινωνία που εξαρτάται από τον τύπο της κεραίας – ISM 2.4GHz. ISM 433 MHz, 866/916 MHz 4. Υποσύστημα ενέργειας Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας Συνδυασμούς των παραπάνω

15 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος συλλογής είναι: Ανίχνευση των σημάτων που έχουν συλλεχθεί και μετατροπή τους σε κατάλληλη μορφή για επεξεργασία (συνήθως ηλεκτρική τάση). Φιλτράρισμα για να οριοθετηθεί η συχνότητα φάσματος του σήματος ώστε να ταιριάζει με την περίοδο δείγματος. Φιλτράρισμα του πρόσθετου θορύβου του σήματος. Το χρήσιμο μέρος του σήματος δεν πρέπει να παραμορφώνεται. Ρύθμιση του επιπέδου του σήματος ώστε το δυναμικό εύρος το μετατροπέων αναλογικού σε ψηφιακό να είναι το καλύτερο δυνατό. Εκτός από τις βασικές λειτουργίες, παρέχονται και επιπλέον λειτουργίες, όπως για παράδειγμα περιοδική αξιολόγηση του επιπέδου του σήματος και ενεργοποίηση του επεξεργαστή αν το σήμα φτάσει κάποιο καθορισμένο κατώφλι. Για την κατασκευή του υποσυστήματος χρησιμοποιούνται μοντέρνα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ιδίως αισθητήρες, ενισχυτές προγραμματιζόμενοι και άλλα εξαρτήματα μικροηλεκτρονικής.

16 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο ρόλος του εξαρτάται από τον τρόπο που το WSN επεξεργάζεται τα δεδομένα. Αν το δίκτυο είναι αποκεντρωμένο, κάθε κόμβος θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη επεξεργαστική ισχύ για μπορεί να επεξεργάζεται όλα τα συσχετιζόμενα δεδομένα και να βγάζει αποτελέσματα Στη περίπτωση του κεντρικού δικτύου, ο κόμβος απλά συλλέγει δεδομένα και τα στέλνει κεντρικά για επεξεργασία. Παρόλο αυτά είναι πολύ δύσκολο να μεταδοθούν όλα τα μετρήσιμα δεδομένα λόγω απαιτήσεων ενέργειας Η βασική προεπεξεργασία στα δεδομένα γίνεται με αλγόριθμους που σχετίζονται με την συμπίεση. Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσει κανείς συνεργατικούς αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος Αυτοί οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν τον έξυπνο τρόπο κατανομής ανάμεσα σε διαφορετικούς κόμβους του δικτύου για να κερδίσουν σε επεξεργαστική ισχύ και να έχουν την ελάχιστη κατανάλωση σε ενέργεια

17 ΥΠΟΣYΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ Το υποσύστημα επικοινωνίας παρέχει δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας που είναι βασική σε ένα ασύρματο δίκτυο..Η ικανότητα επικοινωνίας των κόμβων σε ένα WNS τις περισσότερες φορές περιορίζεται από εύρος και των ρυθμό των δεδομένων. Aν αυξήσουμε το εύρος επικοινωνίας θα πρέπει να αυξηθεί και η ενέργεια μετάδοσης καθώς και η ευαισθησία του δέκτη, οπότε θα λέγαμε ότι είναι φυσικό επακόλουθο να αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας. Η παρακάτω εξίσωση μας δίνει τον λόγο της ισχύς λήψης προς την ισχύ μετάδοσης, για να έχουμε μία εικόνα της εξασθένισης του σήματος ως συνάρτηση της απόστασης: Το GT και το GR είναι το κέρδος της κεραίας από την εκπομπή και την λήψη, το λ είναι το μήκος κύματος, d είναι η απόσταση, PR είναι η διαθέσιμη ισχύς στον δέκτη και PT είναι η ισχύς στον πομπό. Αν αυξήσουμε το εύρος επικοινωνίας σε έναν μόνο κόμβο, αυξάνουμε ταυτόχρονα και την παρεμβολή ανάμεσα στα στοιχεία του δικτύου με αρνητικά εντέλει αποτελέσματα στο δίκτυο. Έτσι το πιο συνηθισμένο εύρος επικοινωνίας είναι από 10 μέχρι 300 μέτρα και για ενέργεια μετάδοσης 0 μέχρι 10dBm και για την λήψη από -90 μέχρι -102 dBm. Οι αναμεταδότες δουλεύουν συνήθως σε συχνότητα ISM 443MHZ, 886/916MHZ και 2,4GHZ

18 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ενέργεια των κόμβων με ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κρίσιμο θέμα το οποίο για να λυθεί πρέπει να διαλέξουμε μια απο τις παρακάτω πηγές : Κανονικές μπαταρίες Επαναφορτιζόμενες μπαταριές Συνδυασμός με επαναφορτιζόμενες μπαταριές και με συσκευές αποθήκευσης ενέργειας. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το περιβάλλον Κατά τη διάρκεια της επιλογής ενεργειακών πόρων, θα πρέπει να αξιολογηθούν οι παράμετροι που περιορίζουν την εφαρμοσιμότητα όλων αυτών. Μια τέτοια παράμετρος είναι η αυτό-αποφόρτιση της μπαταρίας που σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να είναι 30% τον μήνα.Άλλη μια παράμετρος αρκετά σημαντική είναι το εύρος των λειτουργικών θερμοκρασιών και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης Για παρατεταμένες λειτουργίες και υπηρεσίες στο δίκτυο χωρίς προβλήματα ενέργειες, χρησιμοποιούμε μεγάλες μπαταρίες λιθίου που συνήθως έχουν και σύστημα για αποθήκευση και βέλτιστη απόδοση των ιόντων τους

19 ΔΟΜΗ ΚΟΜΒΟΥ Δομή κόμβου

20 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ (1) SAFESPOT http://www.safespot-eu.org/newdesign/ http://www.safespot-eu.org/newdesign/ To έργο SAFESPOT στοχεύει στον σχεδιασμό συστημάτων συνεργασίας (cooperative systems) για την ασφάλεια στους δρόμους (road safety) βασισμένα σε τεχνολογίες vehicle to vehicle (V2V) και vehicle to infrastructure (V2I). Τα ερευνητικά αποτελέσματα αφορούν αποτελεσματικές και ενεργειακά αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας των συστημάτων ITS, καθώς επίσης και την δημιουργία test bed. Το έργο έχει ως στόχους: Να χρησιμοποιεί και τις 2 πηγές (αισθητήρες, οχήματα) Να αναπτύξει τεχνολογίες που θα βασίζονται στην σχετική τοπικότητα, στην ad hoc δυναμική δικτύωση και στους τοπικούς χάρτες οδήγησης. Να αναπτύξει μια νέα γενιά τεχνικών αισθητήρων. Να τρέχει και να αξιολογεί διάφορα πιθανά σενάρια και να τροφοδοτεί και τον χρήστη με πληροφορίες Να προσδιορίζει το πρακτικό κομμάτι τέτοιων συστημάτων ειδικά στην προσωρινή περίοδο όπου δεν θα είναι όλα τα οχήματα εξοπλισμένα και να κάνει αξιολογήσεις.

21 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ (2) COMPASS: http://www.fp7-compass.eu/ http://www.fp7-compass.eu/ Το COMPASS έχει ως στόχο να ελέγχει την υπάρχουσα πληροφορία σχετικά με τα ταξίδια των επιβατών στην Ευρώπη, επιμένοντας εκτενώς στην δουλειά που έχει ήδη γίνει πάνω στον συγκεκριμένο τομέα. Οι κύριοι στόχοι του COMPASS είναι : Να αναγνωρίζει τις έννοιες κλειδιά (δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά κ.α), που θα επηρεάσουν την κινητικότητα στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Να προβλέπει τις ανάγκες των ταξιδιωτών που μετακινούνται. Να αναγνωρίζει τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχει τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών στη διαχείριση δεδομένων. Να κάνει σωστή εξόρυξη των πληροφοριών από τα δεδομένα ώστε να γίνει σωστά κατανοητή η κινητικότητα, να εκτιμά μελλοντικά συστήματα και να προτείνει νέες λύσεις. Να αναλύσει τις υπάρχουσες έρευνες που αφορούν τα δεδομένα από τα αστικά ταξίδια και από αυτά στην ύπαιθρο. Να βρίσκει λύσεις που βελτιώνουν την συμπεριφορά των δεδομένων καθώς και ανάγκες και ευκαιρίες για εναρμόνιση των δεδομένων που συλλέγονται. Να ερευνά τις λύσεις που προτείνει η πληροφορική για επιρροές στα μοτίβα που αφορούν κίνηση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Να αναπτύσσει επαγγελματικά μοντέλα, που ενεργοποιούν, αξιοποιούν και προάγουν αυτές τις λύσεις.

22 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ (3) ICSI: http://www.ict-icsi.eu/description.html#.UvjkVmJ_tr-http://www.ict-icsi.eu/description.html#.UvjkVmJ_tr- Η αρχιτεκτονική των συστημάτων πληροφοριών για έξυπνες μεταφορές (ITS), είναι ιεραρχική με τα δεδομένα των αισθητήρων να έρχονται όπως λέμε από τα φύλλα προς την ρίζα, δηλαδή από τους εξωτερικούς και πλευρικούς αισθητήρες προς το κέντρο διαχείρισης πληροφοριών. Αυτή η προσέγγιση δεν επαρκεί μόνο με το να συμπεριλάβουμε νέα στοιχεία και δεν υποστηρίζει μεγάλες αλλαγές στο πληροφοριακό σύστημα. Μάλιστα προκύπτουν ζητήματα καθυστέρησης και ασφάλειας. Για να υπερβούμε τους τρέχοντες περιορισμούς, μια νέα αρχιτεκτονική για ευφυή κατανεμημένα συστήματα αισθητήρων προτείνεται. Αυτός είναι και ο στόχος του έργου. Το ICSI ενεργοποιεί τις παρακάτω επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες : Σύνθετοι αλγόριθμοι αισθητήρων θα οριστούν. Αυτό θα κάνει χρήση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Αποτελεσματική κατανομή των ληφθέντων δεδομένων, δίνει το έναυσμα για άλλες στρατηγικές κίνησης. Πολλές προκλήσεις που αφορούν όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα για την επικοινωνία ανάμεσα στους αισθητήρες, τις πύλες και τα οχήματα. Διαχείριση των πρωτοτύπων των αισθητήρων και των μονάδων. Επιτόπου πειράματα για την χρήση και την διαχείριση και την ανάκαμψη από ατυχήματα στην εθνική.

23 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ (4) SAFETRIP : http://www.safetrip.eu/linkshttp://www.safetrip.eu/links Η λογική του SAFE TRIP είναι γενικά να βελτιώνει την χρήση των δρόμων καθώς και της αλυσίδας ειδοποιήσεων (πληροφορία/ πρόληψη/ παρέμβαση) μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Έχει ευθεία συνεισφορά στα συμβάντα των δρόμων και στην μείωση των θανάτων αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Το SAFE TRIP ενσωματώνει καινοτόμες δορυφορικές τεχνολογίες, όπως και τεχνολογίες επικοινωνίας σαν τις παρακάτω : Ακρίβεια θέσης (GPS / EGNOS / GALILEO) Δικατευθυντήρια επικοινωνία δεδομένων μέσω δορυφόρου. Ψηφιακή εκπομπή ράδιο μέσα από δορυφόρο στην S συχνότητα. CARMESH: http://www.carmesh.eu/ http://www.carmesh.eu/ Το CARMESH αναπτύσσει τεχνολογίες που δείχνουν την συμβολή των κινητών συσκευών και της τροφοδοσίας πληροφορίας ως είσοδο από τον ίδιο τον χρήστη. Θα δίνεται η δυνατότητα μέσα από μια πλατφόρμα να παρέχονται ενημερωτικά βίντεο στον οδηγό και στους επιβάτες. Θα υπάρχει υποστήριξη υψηλών ταχυτήτων ασύρματης σύνδεσης στο αυτοκίνητο, μέσα από πολλά WIFI εντός πολύς. Τέλος διερευνά την σχέση ανάμεσα σε κινητή και μικρού εύρους επικοινωνία για να γίνει από τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η επικοινωνία από όχημα σε όχημα (V2V), υπόσχεται να φέρει κύματα καινοτομίας στην κυκλοφορία, στην ασφάλεια αυτής καθώς και στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτού του είδους η επικοινωνία είναι ένα πολύπλοκό ζήτημα προς επίλυση. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι το κλειδί για καθεμία απο τις εν λόγω τεχνολογίες καθώς και η εμπορική τους διάθεση είναι είτε στα σκαριά είτε έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι ξεκάθαρο ότι η επόμενη γενιά οχημάτων θα απαιτείται να έχει αυξημένη ασφάλεια, χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και καλύτερες επιδόσεις από τα σημερινά. Οι καινοτομίες στις ασύρματες συσκευές, θα ενεργοποιήσουν και θα φέρουν νέες εφαρμογές στο χώρο των μεταφορών.. Οι σημαντικές καινοτομίες στα ασύρματα και στα ψηφιακά ηλεκτρονικά συστήματα, θα καλύψουν αρκετά τα θέματα ασφαλείας, τα ζητήματα εκπομπών και διαχείρισης του αυτοκινήτου, καθώς και τα διαγνωστικά συστήματα των οχημάτων. Τα σύγχρονα οχήματα απαιτούν σύνθετα συστήματα επικοινωνίας, τα οποία και θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα και να παρέχουν στους επιβάτες κάποιες βασικές υπηρεσίες. Το IEEE 802.11p είναι η νέα επέκταση του γνωστού IEEE 802.11. Η εργασία αυτή παρουσιάζει βασικά χαρακτηριστικά των μεταφορών με οχήματα όπως την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, τις ανέσεις. Επίσης παρουσιάστηκαν τα βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας που εφαρμόζονται για έξυπνα συστήματα μεταφοράς (ITS), όπως το WAVE, IEEE 802.11p, IEEE 1609.2 και ZigBee για το δίκτυο αισθητήρων που αποτελεί μέρος της υποδομής ενός δικτύου σε εφαρμογή ITS. Οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τηλεπισκόπισης, επεξεργασίας και ενεργειακά αποδοτικής μεταφοράς δεδομένων.

25 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


Κατέβασμα ppt "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (1423) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΡ. Α.Χ. ΠΟΛΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ IEEE 802.11P ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google