Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αγγελική Φωτεινοπούλου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αγγελική Φωτεινοπούλου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αγγελική Φωτεινοπούλου
΄Ασκηση 11 Ανάλυση πρωτεϊνών πλάσματος Προσδιορισμός όγκου του πλάσματος Παρατήρηση πλάκας Neubauer Ράνια Τσιτσιλώνη Αγγελική Φωτεινοπούλου Σύλβια Παπαβασιλείου

2 Συστατικά του αίματος πλάσμα έμμορφα στοιχεία ερυθρά (απύρηνα)
λευκά (εμπύρηνα) αιμοπετάλια

3 Oι πρωτεΐνες του πλάσματος (Ι)
Διαχωρισμός σε: λευκωματίνη (αλβουμίνη) σφαιρίνες (α, β, γ) ινωδογόνο

4 Oι πρωτεΐνες του πλάσματος (ΙΙ) thyroxin binding globulin
α1-αντιθρυψίνη thyroxin binding globulin αντισώματα απτοσφαιρίνη α2-μακροσφαιρίνη β1-τρανσφερρίνη β-λιποπρωτεΐνη

5 Α΄ Μέρος. Ποιοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών
Ηλεκτροφόρηση σε ταινία οξικής κυτταρίνης Θα πάρετε: Ταινία οξικής κυτταρίνης Τοποθετούμε 10 μl δείγμα πλάσματος αίματος Ηλεκτροφορούμε για 45 min στα 300 Volts Χρώση με Ponceau-S (σε γυάλινα τάπερ) Αποχρωματισμός (στα πλαστικά κουτιά) Εμβαπτίζουμε σε διάλυμα Ν-μεθυλικής πυρολιδόνης Στεγνώνουμε και πυκνομετρούμε Θα υπολογίσετε: % αναλογία των διαφόρων πρωτεϊνικών κλασμάτων ενδεικτικά: αλβουμίνη 58 % (55,8 % - 65 %) α1-σφαιρίνες 3 % (2,2 % - 4,6 %) α2-σφαιρίνες 11 % (8,2 % - 12,5 %) β-σφαιρίνες 11 % (7,2 % - 14,2 %) γ-σφαιρίνες 16 % (11,5 % - 18,8 %)

6 Β΄ Μέρος. Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών
Μέθοδος της Διουρίας Θα πάρετε: πρότυπο διάλυμα αλβουμίνης συγκέντρωσης 10 mg/ml σε 8 σωλήνες θα προσθέσετε τα διαλύματα του Πίνακα 11.1 προσθέτετε 4 ml διουρίας (μπουκάλι με ANTΛΙΑ) επώαση για 30 min φωτομέτρηση στα 550 nm Θα κατασκευάσετε: πρότυπη καμπύλη αλβουμίνης από τιμές σωλήνων 1-6 [μg αλβουμίνης (άξονας x) συναρτήσει OD550 (άξονας ψ)] Θα υπολογίσετε: τη συγκέντρωση ολικής πρωτεΐνης στο δείγμα ορού (μέσος όρος σωλήνων 7-8) τη συγκέντρωση πρωτεΐνης κάθε κλάσματος που διαχωρίσατε ποιοτικά με την ηλεκτροφόρηση

7 Γ΄ Μέρος. Προσδιορισμός όγκου πλάσματος

8 Γ΄ Μέρος. Προσδιορισμός όγκου πλάσματος
Μέθοδος αραίωσης της χρωστικής Evans Θα πάρετε: πρότυπο διάλυμα χρωστικής Evans συγκέντρωσης 0,5 mg/ml στους σωλήνες 1-6 θα προσθέσετε τα διαλύματα του Πίνακα 11.2 στους σωλήνες 7-12 θα προσθέσετε τα διαλύματα του Πίνακα 11.3 φωτομέτρηση στα 620 nm Σας δίνονται: βάρος περιστεριού 440 gr αιματοκρίτης περιστεριού 44 %

9 Προσδιορισμός του αιματοκρίτη
Φυγοκέντρηση 3000 rpm 30 min 25o C

10 Γ΄ Μέρος. Προσδιορισμός όγκου πλάσματος
Μέθοδος αραίωσης της χρωστικής Evans Θα πάρετε: πρότυπο διάλυμα χρωστικής Evans συγκέντρωσης 0,5 mg/ml στους σωλήνες 1-6 θα προσθέσετε τα διαλύματα του Πίνακα 11.2 στους σωλήνες 7-12 θα προσθέσετε τα διαλύματα του Πίνακα 11.3 φωτομέτρηση στα 620 nm Σας δίνονται: βάρος περιστεριού 440 gr αιματοκρίτης περιστεριού 44 % (άρα πλάσμα = ? %) πρόγραμμα gw.basic / Evans Θα υπολογίσετε: τον ολικό όγκο του πλάσματος % ποσοστό πλάσματος στο συνολικό βάρος του ζώου τον όγκο του αίματος του ζώου % ποσοστό αίματος στο συνολικό βάρος του ζώου

11 Συστατικά του αίματος πλάσμα έμμορφα στοιχεία ερυθρά (απύρηνα)
λευκά (εμπύρηνα) αιμοπετάλια

12 Ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια
Φυσιολογικά: RBC 4,5-6 x 106/mm3 αίματος WBC 4-10 x 106/mm3 αίματος

13 Μέτρηση έμμορφων συστατικών
Πλάκα Neubauer Καλυπτρίδα Παρατήρηση στο μικροσκόπιο Καταμέτρηση

14 Πλάκα Neubauer ή αιμοκυτταρόμετρο


Κατέβασμα ppt "Αγγελική Φωτεινοπούλου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google