Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

΄Ασκηση 11  Ανάλυση πρωτεϊνών πλάσματος  Προσδιορισμός όγκου του πλάσματος  Παρατήρηση πλάκας Neubauer Ράνια Τσιτσιλώνη Αγγελική Φωτεινοπούλου Σύλβια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "΄Ασκηση 11  Ανάλυση πρωτεϊνών πλάσματος  Προσδιορισμός όγκου του πλάσματος  Παρατήρηση πλάκας Neubauer Ράνια Τσιτσιλώνη Αγγελική Φωτεινοπούλου Σύλβια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΄Ασκηση 11  Ανάλυση πρωτεϊνών πλάσματος  Προσδιορισμός όγκου του πλάσματος  Παρατήρηση πλάκας Neubauer Ράνια Τσιτσιλώνη Αγγελική Φωτεινοπούλου Σύλβια Παπαβασιλείου

2 Συστατικά του αίματος  πλάσμα  έμμορφα στοιχεία ερυθρά (απύρηνα) λευκά (εμπύρηνα) αιμοπετάλια

3 Oι πρωτεΐνες του πλάσματος (Ι) Διαχωρισμός σε:  λευκωματίνη (αλβουμίνη)  σφαιρίνες (α, β, γ)  ινωδογόνο

4 Oι πρωτεΐνες του πλάσματος (ΙΙ) αντισώματα β1-τρανσφερρίνη β-λιποπρωτεΐνη απτοσφαιρίνη α2-μακροσφαιρίνη α1-αντιθρυψίνη thyroxin binding globulin

5 Α΄ Μέρος. Ποιοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών Ηλεκτροφόρηση σε ταινία οξικής κυτταρίνης Θα πάρετε: Θα υπολογίσετε:  Ταινία οξικής κυτταρίνης  Τοποθετούμε 10 μl δείγμα πλάσματος αίματος  Ηλεκτροφορούμε για 45 min στα 300 Volts  Χρώση με Ponceau-S (σε γυάλινα τάπερ)  Αποχρωματισμός (στα πλαστικά κουτιά)  Εμβαπτίζουμε σε διάλυμα Ν-μεθυλικής πυρολιδόνης  Στεγνώνουμε και πυκνομετρούμε  % αναλογία των διαφόρων πρωτεϊνικών κλασμάτων  ενδεικτικά: αλβουμίνη58 %(55,8 % - 65 %) α1-σφαιρίνες3 %(2,2 % - 4,6 %) α2-σφαιρίνες11 %(8,2 % - 12,5 %) β-σφαιρίνες11 %(7,2 % - 14,2 %) γ-σφαιρίνες16 %(11,5 % - 18,8 %)

6 Β΄ Μέρος. Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών Μέθοδος της Διουρίας Θα πάρετε: Θα κατασκευάσετε:  πρότυπο διάλυμα αλβουμίνης συγκέντρωσης 10 mg/ml  σε 8 σωλήνες θα προσθέσετε τα διαλύματα του Πίνακα 11.1  προσθέτετε 4 ml διουρίας (μπουκάλι με ANTΛΙΑ)  επώαση για 30 min  φωτομέτρηση στα 550 nm  πρότυπη καμπύλη αλβουμίνης από τιμές σωλήνων 1-6 [μg αλβουμίνης (άξονας x) συναρτήσει OD 550 (άξονας ψ)]  τη συγκέντρωση ολικής πρωτεΐνης στο δείγμα ορού (μέσος όρος σωλήνων 7-8)  τη συγκέντρωση πρωτεΐνης κάθε κλάσματος που διαχωρίσατε ποιοτικά με την ηλεκτροφόρηση Θα υπολογίσετε:

7 Γ΄ Μέρος. Προσδιορισμός όγκου πλάσματος

8 Μέθοδος αραίωσης της χρωστικής Evans Θα πάρετε: Σας δίνονται:  πρότυπο διάλυμα χρωστικής Evans συγκέντρωσης 0,5 mg/ml  στους σωλήνες 1-6 θα προσθέσετε τα διαλύματα του Πίνακα 11.2  στους σωλήνες 7-12 θα προσθέσετε τα διαλύματα του Πίνακα 11.3  φωτομέτρηση στα 620 nm  βάρος περιστεριού 440 gr  αιματοκρίτης περιστεριού 44 %

9 Προσδιορισμός του αιματοκρίτη Φυγοκέντρηση 3000 rpm 30 min 25 o C

10 Γ΄ Μέρος. Προσδιορισμός όγκου πλάσματος Μέθοδος αραίωσης της χρωστικής Evans Θα πάρετε: Σας δίνονται:  πρότυπο διάλυμα χρωστικής Evans συγκέντρωσης 0,5 mg/ml  στους σωλήνες 1-6 θα προσθέσετε τα διαλύματα του Πίνακα 11.2  στους σωλήνες 7-12 θα προσθέσετε τα διαλύματα του Πίνακα 11.3  φωτομέτρηση στα 620 nm  βάρος περιστεριού 440 gr  αιματοκρίτης περιστεριού 44 % (άρα πλάσμα = ? %)  πρόγραμμα gw.basic / Evans  τον ολικό όγκο του πλάσματος  % ποσοστό πλάσματος στο συνολικό βάρος του ζώου  τον όγκο του αίματος του ζώου  % ποσοστό αίματος στο συνολικό βάρος του ζώου Θα υπολογίσετε:

11 Συστατικά του αίματος  πλάσμα  έμμορφα στοιχεία ερυθρά (απύρηνα) λευκά (εμπύρηνα) αιμοπετάλια

12 Ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια Φυσιολογικά: RBC 4,5-6 x 10 6 /mm 3 αίματος WBC 4-10 x 10 6 /mm 3 αίματος

13 Μέτρηση έμμορφων συστατικών  Πλάκα Neubauer  Καλυπτρίδα  Παρατήρηση στο μικροσκόπιο  Καταμέτρηση

14 Πλάκα Neubauer ή αιμοκυτταρόμετρο


Κατέβασμα ppt "΄Ασκηση 11  Ανάλυση πρωτεϊνών πλάσματος  Προσδιορισμός όγκου του πλάσματος  Παρατήρηση πλάκας Neubauer Ράνια Τσιτσιλώνη Αγγελική Φωτεινοπούλου Σύλβια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google