Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Διαχείριση Τεχνικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Διαχείριση Τεχνικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Διαχείριση Τεχνικών Έργων

2 Εγκατάσταση στο εργοτάξιο Ορισμοί-Βασικές έννοιες:  Εργοτάξιο: η περιοχή όπου υλοποιείται το έργο. Αποτελείται από τους χώρους προετοιμασίας και υποστήριξης της κατασκευής  Έργα υποδομής:  Εύκολα προσπελάσιμο  Κατάλληλη διαμόρφωση (π.χ. χώροι για τη στέγαση γραφείων, χώροι για προετοιμασία της κατασκευής (π.χ. προετοιμασία υλικών))  Παροχές (νερό, ηλ. ρεύμα, τηλέφωνο)  Πρόσθετα έργα υποδομής στο εργοτάξιο (π.χ. δρόμος για πρόσβαση σε νταμάρια)  Πιθανές προκαταρκτικές εργασίες (π.χ. κατεδαφίσεις παρακείμενων κτισμάτων, μέτρα προστασίας γειτονικών έργων κλπ.)  Γραφεία, κατοικίες, αποθήκες, συνεργεία:  Διαμορφώνεται αναλόγως του μεγέθους του έργου (π.χ. μια παράγκα, το ισόγειο της κατασκευής κλπ.)  Αναλόγως της θέσης του έργου (π.χ. εκτός πόλης λυόμενο ή τροχόσπιτο ή μεταλλικό κτίριο αποθήκης)  Αναλόγως των απαιτήσεων (π.χ. πιθανόν να χρειαστεί η εγκατάσταση μονάδας κατασκευής μπετού εντός του εργοταξίου)

3 Εγκατάσταση στο εργοτάξιο Ορισμοί-Βασικές έννοιες:  Διάταξη εργοταξίου: ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη των εργασιών σε αυτό.  Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάταξη:  Είδος του έργου: π.χ. συγκεντρωμένο εργοτάξιο σε οικοδομή, κατανεμημένο σε οδοποιΐα  Μέγεθος του έργου: π.χ. διαφορετική διάταξη για 1 κατοικία αντί συγκροτήματος κατοικιών  Θέση του έργου: π.χ. μέσα στις πόλεις υπάρχει μικρό περιθώριο χώρου για το εργοτάξιο  Φύση του εδάφους: π.χ. αν το έργο γίνεται σε περιοχή με ανώμαλο έδαφος, τοποθετείται στην κοντινότερη ομαλή περιοχή και κατασκευάζεται δρόμος πρόσβασης  Ροή της εργασίας: ελεύθερη πρόσβαση, ανεμπόδιστη μεταφορά και κυκλοφορία, ορθολογική αποθήκευση υλικών (ώστε το σύνολο των εργασιών να πραγματοποιείται χωρίς να επηρεάζει η 1 την άλλη)  Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας: για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες Τα γραφεία κοντά στην είσοδο Οι αποθήκες των υλικών κοντά στους χώρους κατεργασίας (χωρίς περιττές μεταφορές) Περίφραξη Η ροή μιας εργασίας να μην επηρεάζει τις άλλες

4 Παραδείγματα Οικοδομικό: 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1 12 14 13 1.Χώρος κατασκευής 2.Υπαίθρια αποθήκη αδρανών 3.Παραγωγή μπετόν 4.Περίφραξη 5.Υπόστεγο 6.Κλειστή αποθήκη 7.Υπαίθρια αποθήκη και χώρος επεξεργασίας σιδήρου 8.Υπαίθρια αποθήκη ξυλείας 9.Χώρος υγιεινής 10.Αποδυτήρια 11.Γραφεία 12.Περιφερειακός δρόμος πρόσβασης 13.Είσοδος 14.Χώροι διακίνησης

5 Παραδείγματα Οδοποιΐας: 234 5 6 7 8 9 1011 1 14 13 1.Χώρος κατασκευής δρόμου 2.Γραφεία 3.Κλειστή αποθήκη 4.Αποδυτήρια 5.Συγκρότημα κατασκευής μπετού 6.Συγκρότημα κατασκευής ασφαλτομίγματος 7.Αποθήκη ασφάλτου 8.Εργαστήρια 9.Αποθήκη προϊόντων λατομείου 10.Θραυστήρας 11.Λατομείο 12.Κινητό συνεργείο οδοστρωσίας (υπόβαση-βάση) 13.Κινητό συνεργείο οδοστρωσίας (ασφαλτικά) 14.Κινητό συνεργείο κατασκευής τεχνικών 15.Χώροι υγιεινής 16.Συνεργείο συντήρησης εξοπλισμού 15 12 1615

6 Παραδείγματα Λιμενικό (κατασκευή προβλήτας): 5 6 4 7 8 9 10 11 1 1818 14 13 1.Χώρος κατασκευής 2.Πλωτή πλατφόρμα (Σάτι) 3.Φορτηγίδα μεταφοράς (Κλαπέ) 4.Χώρος κατασκευής τεχνικών ογκόλιθων 5.Καντίνα 6.Αποδυτήρια 7.Συγκρότημα κατασκευής μπετόν και αποθήκευσης αδρανών 8.Χώρος υγιεινής 9.Κλειστή αποθήκη 10.Γραφείο εργοταξίου 11.Διακίνηση λιθορριπής πλήρωσης ανωδομής 12.Διακίνηση λιθορριπής έδρασης 13.Διακίνηση αδρανών και τσιμέντου 14.Διακίνηση μπετόν 15.Περίφραξη 16.Κατεργασία οπλισμού 17.Συνεργείο συντήρησης εξοπλισμού 17171616 2 3 4 1515 1212

7 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Οι καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σημαίνει μείωση των ατυχημάτων και μεγαλύτερη απόδοση Στην Ελλάδα σήμερα: ικανοποιητικό θεσμικό πλαίσιο, εναρμονισμένο στο Ευρωπαϊκό:  ΠΔ 778/80: «Μέτρα ασφαλείας στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών», με αναφορές στην κατασκευή και στη χρήση ικριωμάτων.  ΠΔ 1073/81: «Μέτρα ασφαλείας σε εργοτάξια οικοδομών και κάθε είδους έργα πολιτικού μηχανικού», με αναφορές σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ικριώματα, χώρους κυκλοφορίας, ανοίγματα, κλίμακες, μηχανήματα εργοταξίων, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, διακίνηση υλικών, κινδύνους εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, ατομικά μέτρα προστασίας, υγιεινή και εστίαση, πρώτες βοήθειες.  Ν.1396/83: «Υποχρεώσεις για ασφάλεια σε οικοδομές και άλλα ιδιωτικά τεχνικά έργα» με αναφορές στις υποχρεώσεις των εργολάβου, υπεργολάβων, κυρίου του έργου, μελετητή και επιβλέποντα. Καθιερώνεται το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.  ΥΑ 130646/84: «Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας» όπου περιγράφεται ο τύπος και η διαδικασία έκδοσής του.  Ν. 1430/84: «Κύρωση της 82 Διεθνούς σύμβασης» για την ασφάλεια στην οικοδομική βιομηχανία, όπου περιέχονται διατάξεις για ικριώματα, δάπεδα εργασίας, ανυψωτικά μηχανήματα, προστατευτικό εξοπλισμό και πρώτες βοήθειες.

8 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Στην Ελλάδα σήμερα (2):  Ν. 1568/85: «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων» που προβλέπει τη σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας εργασίας (ΕΥΑΕ) και υποχρεώνει την πρόσληψη τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας.  ΠΔ 294/88: «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικών ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικών ασφαλείας»  ΠΔ 225/89: «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» με διατάξεις για αερισμό, φωτισμό, πυροπροστασία, μέτρα υγιεινής και ατομικά μέτρα προστασίας.  ΥΑ 31245/93: «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων» με αναφορές σε κανόνες ασφαλείας του προσωπικού, του κοινού και των γειτονικών κτιρίων, κατεδαφίσεις με τα χέρια, μηχανήματα, εκρηκτικά, φλόγα αερίου.  ΚΥΑ 16440/93: «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών»  ΠΔ 395/94 396/94 και 397/94: «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας, εξοπλισμού ασφαλείας και για τη χειρονακτική διακίνηση φορτίων (με κινδύνους στη ράχη και την οσφυϊκή χώρα) από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους»  ΠΔ 105/95: περί σήμανσης ασφαλείας και υγείας στην εργασία  ΠΔ 16/96: περί μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας

9 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Στην Ελλάδα σήμερα (3):  ΠΔ 305/96: «περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια», με την πρόβλεψη για σχέδια ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) και για φάκελο ασφαλείας και υγείας (ΦΑΥ).  ΠΔ 17/96: «περί βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας» Πηγές κινδύνων  Αστοχίες εδάφους: κατολισθήσεις κατά τις εκσκαφές λόγω απουσίας ή ανεπαρκούς υποστήριξης, καθώς και λόγω καθιζήσεων.  Εργοταξιακοί εξοπλισμοί: συγκρούσεις, ανατροπές ή βλάβες συστημάτων.  Κίνδυνοι πτώσεων από ύψη: κατεδαφίσεις, κλιμακοστάσια, στέγες, κενά δαπέδων, επικλινή ή ολισθηρά δάπεδα, από ικριώματα, κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες (λόγω φθοράς, ελλιπούς υποστήριξης ή κενών και σφαλμάτων στη συναρμολόγηση).  Κίνδυνοι από εκρήξεις: εκβραχισμοί και κατεδαφίσεις, αποθήκευσης εκρηκτικών, φιάλες, υλικά που εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια έκρηξης.  Κίνδυνοι από πτώσεις ή μετακινήσεις υλικών και αντικειμένων  Κίνδυνοι από πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία  Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες  Κίνδυνοι από χημικούς και βιολογικούς παράγοντες  Διάφοροι άλλοι παράγοντες (π.χ. εγκαύματα κλπ.)

10 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Γενικές οδηγίες ασφάλειας στο εργοτάξιο:  Όπου είναι δυνατό, το εργοτάξιο πρέπει να φράσσεται  Απαραίτητη σήμανση απαγόρευσης πρόσβασης (π.χ. στους μη έχοντες εργασία)  Ύπαρξη επαρκών και ασφαλών χώρων εισόδου, διακίνησης και εξόδου σε όλες τις φάσεις κατασκευής.  Τα ανοίγματα (π.χ. φρεάτια, φωταγωγοί κλπ.) πρέπει να καλύπτονται ή να φράσσονται.  Λήψη μέτρων αποτροπής πυρκαγιάς και πυρασφάλειας, με συνθήκες ετοιμότητας και άρτια εκπαίδευση για την εκκένωση σε περίπτωση πυρκαγιάς.  Τακτική συντήρηση των εργαλείων και των μηχανημάτων και χρήση μόνο από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.  Τήρηση διαδρόμων κυκλοφορίας πλάτους τουλάχιστον 60cm στο έδαφος και με πλευρική προστασία για τους διαδρόμους που βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο των 75cm από το έδαφος.

11 30-31/10/2006 Πηγή: ΤΕΕ-ΓΣΕΕ "αμίαντος" Ο αμίαντος ως επικίνδυνο υλικό ΑΜΙΑΝΤΟΣ νοείται οποιοδήποτε από τα παρακάτω ινώδη πυριτικά υλικά: ακτινολίτης (ακτινόλιθος) γρουνερίτης (αμοσίτης ή καφέ αμίαντος) ανθόφυλλος (ανθοφυλλίτης) χρυσότιλος ή λευκός αμίαντος κροκιδόλιθος ή μπλε αμίαντος τρεμολίτης Οι ορισμοί της νομοθεσίας για τα τεχνικά έργα και για τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες ισχύουν για την εφαρμογή του Π.Δ. 212/06

12 30-31/10/2006 Πηγή: ΤΕΕ-ΓΣΕΕ "αμίαντος" Γραπτή εκτίμηση κινδύνων Συνεννόηση και συντονισμός μεταξύ εργοδοτών, ειδικά για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας Τακτικές μετρήσεις της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας. Όλες οι μετρήσεις πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης των εργαζομένων "ατομικές" δειγματοληψίες κατά το δυνατό Εκπαίδευση εργαζομένων Σήμανση των χώρων, συσκευασιών, ενδυμάτων Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας Συνυπευθυνότητα εργολάβων και υπεργολάβων, όπως άλλωστε ισχύει και στη νομοθεσία για τα τεχνικά έργα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

13 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Οδηγίες για κατεδαφίσεις:  Χρήση έμπειρου προσωπικού.  Διακοπή στις συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας  Επισημαίνονται οι χώροι βόθρων, πηγαδιών, σκαμμάτων και τυχόν άλλων υπόγειων κενών χώρων.  Αφαιρούνται και απομακρύνονται υαλοπίνακες, κουφώματα, σιδεριές, κιγκλιδώματα κλπ.  Ύπαρξη προειδοποιητικής πινακίδας  Τήρηση ατομικών μέτρων ασφαλείας (χρήση κράνους, υποδημάτων ασφαλείας, μάσκας, γυαλιών, ωτοασπίδων, γαντιών)  Συνεχής διαβροχή των μπαζών για την αποφυγή σκόνης.  Η κατεδάφιση πραγματοποιείται από πάνω προς κάτω  Σε πολυόροφα κτίρια επιτρέπεται η κατεδάφιση δαπέδων των 2 χαμηλότερων ορόφων για τη δημιουργία χώρου συσσώρευσης μπαζών (εφόσον δεν δημιουργείται κίνδυνος πρόωρης κατάρρευσης του κτιρίου)  Η απόρριψη των μπαζών πραγματοποιείται με κλειστούς αγωγούς αποκομιδής (καναλέτα), με γωνία ρίψης μεγαλύτερη των 45 ο ως προς τον ορίζοντα.

14 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Οδηγίες για εκσκαφές δομικών έργων:  Περίφραξη του οικοπέδου κατασκευής  Διακοπή ή μεταφορά παροχών  Τήρηση ατομικών κανόνων ασφαλείας (κράνος, παπούτσια ασφαλείας)  Μέτρα διασφάλισης όμορρων κτιρίων  Το πλάτος των κεκλιμένων επιπέδων μεταφοράς των φορτηγών αυτοκινήτων εντός των εκσκαφών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3m και η κλίση τους μικρότερη του 25%.  Τήρηση μέτρων αποφυγής κατάρρευσης των τοιχωμάτων εκσκαφής (αποφυγή τοποθέτησης αντικειμένων με βάρος (αυτοκίνητα, υλικά) στα όρια της εκσκαφής)  Υποστήριξη των τοιχωμάτων της εκσκαφής για την αποφυγή κατάρρευσης.

15 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Οδηγίες για τα ικριώματα:  Σταθερά ικριώματα: προσεκτική τοποθέτηση και ανθεκτική δομή για την αποφυγή κατάρρευσης ή μετατόπισης  Κινητά ικριώματα: καβαλέτα (όπως στη φωτογραφία) ή μεταλλικοί πύργοι ύψους τουλάχιστον τριπλάσιου του μήκους της μικρότερης βάσης τους.  Ανηρτημένα ικριώματα: κινητά δάπεδα ή καλάθια ανάρτησης σε σταθερά σημεία  Τα δάπεδα εργασίας να έχουν πλάτος > 0.6m  Απαγόρευση διέλευσης κάτω από ικριώματα  Τακτικές επιθεωρήσεις  Συναρμολόγηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή  Αποφυγή αλλοιώσεων σε τμήματά τους  Χρόνος κατασκευής < 15 ετών

16 Ικριώματα

17 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Οδηγίες για εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος:  Οι εργαζόμενοι στη σκυροδέτηση (φωτογραφία) θα πρέπει να φέρουν κράνη και ειδικά παπούτσια  Οι σιδεράδες να φέρουν ειδικά γάντια  Επιτήρηση ξυλότυπου για τυχόν βλάβες  Κάλυψη ή περίφραξη ανοιγμάτων  Προσεκτική χρήση κινητών σκαλών  Κεκλιμένοι διάδρομοι με κλίση < 1:2 και με αντι-ολισθητική προστασία  Οι πρέσες μπετόν σε οριζόντιο επίπεδο και σε απόσταση από γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος

18 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Οδηγίες για εργασίες σε στέγες:  Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι φυσικά και ψυχολογικά υγιείς.  Οι καιρικές συνθήκες θα πρέπει να μη δημιουργούν συνθήκες κινδύνου.  Προστασία της περιμέτρου της στέγης με κιγκλιδώματα ή δίχτυα. Όταν δεν είναι δυνατό χρήση σχοινιών διάσωσης στους εργαζομένους, δεμένα σε σταθερά σημεία. Οδηγίες τοιχοποιΐας - επιχρίσματα  Ανάβαση υλικών με κατάλληλα μέσα (π.χ. μικρός γερανός)  Αποφυγή ρίψης υλικών από μεγάλο ύψος.  Περίφραξη χώρου με ασβέστη.  Οι σκάλες και οι διάδρομοι κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι καθαροί και με επαρκή φωτισμό.  Προσεκτική εργασία σε κινητή σκάλα.

19 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Οδηγίες για χρωματισμούς – στεγανώσεις – μονώσεις - επενδύσεις:  Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής στους χρωματισμούς, με γάντια ή κατάλληλη επάλοιψη των χεριών και μάσκα.  Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής στις στεγανώσεις-μονώσεις, με κράνος, προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα, κατάλληλα παπούτσια και αν χρειαστεί και κατάλληλα ρούχα προστασίας από επικίνδυνες ουσίες.  Ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά μόνωσης, τα οποία είναι εύφλεκτα.  Αποφυγή χρήσης ηλεκτροκίνητων εργαλείων σε υγρές επιφάνειες.  Αποφυγή ρίψης υλικών από μεγάλο ύψος.

20 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):  Ο εργοδότης παρέχει τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας (κράνος, ρουχισμό, μάσκα κλπ.)  Αποθήκευση, συντήρηση, καθαρισμός και απολύμανση του εξοπλισμού.  Προστατευτικά μέσα για το κεφάλι: κράνος, σκούφος και κουκούλα.  Για αυτιά: ωτοασπίδες.  Για τα μάτια και το πρόσωπο: γυαλιά, μάσκα και προσωπίδα για ηλεκτροσυγκολίσεις.  Άλλα προστατευτικά μέσα:  Συσκευές προστασίας αναπνευστικών οδών  Γάντια, καλύπτρες δακτύλων, περικάρπια  Μπότες, επιγονατίδες  Κρέμες προστασίας του δέρματος  Ζώνες συγκράτησης του σώματος  Εξοπλισμός αντιπτωτικού τύπου  Διάφορα ρούχα προστασίας από ψύχος, σκόνη, αέρια κλπ. (π.χ. ποδιές)

21 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Μέτρα υγιεινής:  Οι ακόλουθες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το κάθε θέση εργασίας, πρέπει να κδιατηρούνται καθαρές και να συντηρούνται:  Εγκαταστάσεις υγιεινής (διακριτές για άντρες και γυναίκες)  Αποδητήρια, εγκαταστάσης ατομικής καθαριότητας, χώροι αποθήκευσης ρούχων  Εγκατάστασεις για παροχή γεύματος και πόσιμου νερόύ, καθώς και εγκαταστάσεις χρήσης υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες  Καταλύματα για εργαζόμενους που το σπίτι τους απέχει σημαντικά από το χώρο εργασίας.  Ύπαρξη φαρμακείου πρώτων βοηθειών.

22 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Οδηγίες για σήμανση:  Με μόνιμο τρόπο (πινακίδες ή χρώμα ασφάλειας):  Απαγόρευση (κόκκινο)  Προειδοποίηση (μπλε)  Υποχρέωση (κίτρινο)  Εντοπισμός και αναγνώριση των μέσων διάσωσης και των εξοπλισμών αντιμετώπισης φωτιάς (πράσινο)  Την επισήμανση κινδύνων από εμπόδια, επικίνδυνα σημεία, δοχεία ή σωληνώσεις που περιέχουν ή μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες (κόκκινο).

23 Σήματα ασφαλείας

24

25 Σήματα πυροσβεστικού υλικού

26 Τεχνικός ασφαλείας Προφίλ:  Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ  Αρμοδιότητες: συμβουλή, επίβλεψη  Λογοδοτεί: στη διοίκηση της τεχικής εταιρείας  Υποδείξεις: προφορικές ή γραπτές (στο βιβλίο ασφαλείας της επιχείρησης που θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας) αναφορικά με υγιεινή/ασφάλεια/αποφυγή ατυχημάτων  Συμβουλεύει:  Θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, συντήρησης εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων διαδικασιών, επιλογής και αξιολόγησης των μέσων ατομικής προστασίας  Ελέγχει:  Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν τη λειτουργία τους  Την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας  Επιβλέπει:  Επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας και πραγματοποιεί αναφορές  Την ορθή χρήση των μέσων ατομικής υγιεινής  Ερευνά τα αίτια εργατικών ατυχημάτων  Τις ασκήσεις πυρασφάλειας και απόκρισης σε συναγερμούς

27 Ημερολόγια μέτρων ασφαλείας Ορισμός:  Τεύχος τήρησης μέτρων ασφαλείας και καταγραφής συμβάντων  Ενεργοποίηση: μετά την έκδοση άδειας κατασκευής και πριν την έναρξη των εργασιών  Υποχρέωση ενημέρωσής του από:  Τον επιβλέποντα μηχανικό  Οι νόμιμα εντεταλμένοι διενέργειας ελέγχων (π.χ. πολεοδομία)  Τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας (π.χ. επιθεώρηση εργασίας)  Περιεχόμενα:  Λίστα επιμέρους εργοληπτών / υπεργολάβων  Παρατηρήσεις με σήμανση α) ημερομηνία καταγραφής, β) διαπιστώσεις, γ) υποδείξεις

28 Σχέδιο Ασφαλείας – Υγείας / Φάκελος Ασφαλείας - Υγείας Ορισμός:  Το ΣΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό, την πρόληψη και τον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους κατά την κατασκευή του έργου  Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των κινδύνων για τους χρήστες του έργου και για όσους ασχοληθούν με τη συντήρηση ή με την επισκευή του.  Καταρτίζονται από τον Υπεύθυνο (συντονιστή) ασφαλείας του έργου ή άλλου προσώπου με προσόντα που του επιτρέπουν να υπογράψει μελέτη για το έργο (π.χ. από μελετητή)  Αποτελούν αναπόσπαστα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας του έργου.  Κατά την εκτέλεση του έργου φυλάσσονται στο εργοτάξιο με ευθύνη του εργολάβου.  Επικαιροποιούνται από τον υπεύθυνο ασφαλείας κατά τη διάρκεια της κατασκευής αναλόγως των συνθηκών.

29 Μητρώο έργου Περιλαμβάνει στοιχεία για το έργο:  Τεχνική περιγραφή:  Οικόπεδο και όροι δόμησης  Αρχιτεκτονική λύση  Περιγραφή κατασκευής  Παραδοχές μελέτης:  Υλικά  Έδαφος  Σεισμολογικά στοιχεία  Φορτία

30 Επισημάνσεις Περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν σημασία σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου:  Θέσεις δικτύων  Δίκτυα παροχών  Δίκτυα εντός της κατασκευής  Δίκτυα εκτός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)  Δίκτυα στον περιβάλλοντα χώρο  Σημεία κεντρικών διακοπτών παροχών  Θέσεις υλικών με ενδεχόμενο κίνδυνο (πχ. αμίαντος)  Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή (π.χ. προκατασκευή, φυτευτά υποστηλώματα κλπ.)  Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου  Συστήματα αδιάλειπτου λειτουργίας (π.χ. εξαερισμού)  Άλλες ζώνες κινδύνου

31 Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία Περιλαμβάνει στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη κινδύνων συντήρησης:  Εργασίες στη στέγη (πρόσβαση, ανοίγματα κλπ.)  Εργασίες στις εξωτερικές όψεις και στους αεραγωγούς (θέση και τρόποι καθαρισμού)  Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του κτιρίου (π.χ. απαιτείται κλαρκ;)  Εργασίες σε φρεάτια, υπόγεια κλπ. που εγκυμωνούν κινδύνους ασφυξίας, πνιγμού, έκθεσης σε επικίνδυνα χημικά και βιολογικούς παράγοντες κλπ.  Εργασίες σε χώρους με κίνδυνο πυρκαγιάς Αναγκαίες επιθεωρήσεις:  Περιοδική βαφή  Περιοδική επίβλεψη και συντήρηση εξοπλισμού (π.χ. ανελκυστήρα)  Έλεγχος δικτύων ύδρευσης (π.χ. 2 φορές/έτος) και αποχέτευσης (π.χ. 1 φορά/έτος)  Συντήρηση καυστήρα


Κατέβασμα ppt "4 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Διαχείριση Τεχνικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google