Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

InSTALL Innovative STrategy for raising Awareness of Lifelong Learning in Greece Γιάννης Βογιατζής ΤΕΙ Πάτρας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "InSTALL Innovative STrategy for raising Awareness of Lifelong Learning in Greece Γιάννης Βογιατζής ΤΕΙ Πάτρας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 InSTALL Innovative STrategy for raising Awareness of Lifelong Learning in Greece Γιάννης Βογιατζής ΤΕΙ Πάτρας

2 INSTALL Innovative STrategy for raising Awareness of Lifelong Learning in Greece Παρουσίαση εφαρμογής Game- based Learning (GBL) The Game of Life (Long Learning)

3 Game-Based Learning There is no reason that a generation that can memorize over 100 Pokemon characters with all their characteristics, history and evolution can't learn the names, populations, capitals and relationships of all the 101 nations in the world. - Prensky, 2001a. Digital natives, digital immigrants, On the Horizon 9 (5)Prensky, 2001a

4 What Is Game-based Learning? uses competitive exercises, getting the students to challenge themselves in order to motivate them to learn better. Games often have a fantasy element that engages players in a learning activity through a storyline. In order to create a truly educational game, the instructor needs to make sure that learning the material is essential to scoring and winning.

5 Why Use Game-based Learning? Not only does the integration of learning with gaming make science more fun; it also: Motivates students to learn Immerses them in the material so they learn more effectively Encourages them to learn from their mistakes.

6 How to Teach with Games To integrate learning and game play: Work out how to give students points for accomplishing certain goals Decide on rewards for the victors Create game pieces Test your game before you run it

7 When Is Learning a Game? Elements that define an activity as a game (GBL): Competition: the score-keeping element and/or winning conditions which motivate the players and provide an assessment of their performance. Engagement: Once the learner starts, he or she does not want to stop before the game is over. Lepper and Cordova (1992) refer to this phenomenon as "intrinsic motivation" and ascribe it to four sources: challenge, curiosity, control, and fantasy. Immediate Rewards: Players receive victory or points, sometimes even descriptive feedback, as soon as goals are accomplished.

8 When is a Game Educational? Make learning integral to scoring and winning. It is not enough to simply incorporate course material into a game. If it is possible to score and win without learning, students are likely to do so (Lepper and Cordova, 1992 ).Lepper and Cordova, 1992

9 10 Universities that Use Game- Based Learning One of the hottest trends in education evolution is the introduction of games in the classroom. Check out the following 10 Universities...

10

11 Educational Process Dick & Carey, The systematic design of Instruction

12 InSTALL (1) GBL as a means to inform and increase the level of awareness Awareness is central in the project and, in fact, its main objective. It aims to inform about the actions of lifelong learning in our country and abroad through GBL. Software-based software platforms are developed regarding the national and European practices on life long learning.

13 InSTALL (2) Users are able to enter the ‘game’ either through computer or through a mobile device (smart phone) and pass through various levels of increasing difficulty, depending on how well they are informed on the matters of LLL. During the time the user plays the game, he will be able to connect through the internet and get the required info in order to answer the questions. A number of those that will be able to answer the questions will earn a reward.

14 InSTALL (3) We deliver the following: Pool of questions to be used by the Game- based learning application Web game-based learning application Mobile platform game-based learning application

15 Questions for the GBL application (1) The pool of questions has been developed by EOPPEP EOPPEP is the responsible authority in our country for certifying outputs (knowledge, skills and competences) acquired by a person through non-formal education and informal learning.

16 Questions for the GBL application (2) Example question: What does LLL stand for? a. Long Life Learning b. Life Long Learning c. Live, Love, Learn d. Long Live the Learners

17 Web Game-Based Learning application The web-based application relies on the pool of questions that has been developed. Can be played by the user on his computer Requires internet connection

18 Mobile platform GBL application (1) The mobile platform application also relies on the questions that have been developed. An increasing number of people, mainly young, rely on mobile devices, apart from the oral communication, to connect to the internet, ‘tweet’ or meet their friends on ‘Face book’.

19 Mobile platform GBL application (2) The technologies and environment for the mobile platforms are structurally different from the one used to develop traditional, web-based applications. The two most predominant platforms for mobile devices are the ios (for the i-phone devices) provided by Apple and the Android provided by Google, for a wide range of mobile platforms.

20 The Game (1) Αποτελείται από 80 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε οκτώ επίπεδα: 1 ο : Δύο επιλογές (μία σωστή) 2 ο -4 ο : Τρεις επιλογές (μία σωστή) 5 ο -6 ο : Τέσσερεις επιλογές (μία σωστή) 7 ο -8 ο : Τέσσερεις επιλογές (τρεις σωστές)

21 The Game (2) Ο χρήστης κάνει login στο σύστημα (portal του έργου) Κατά την εγγραφή ενός χρήστη για το παιχνίδι, ο χρήστης δίνει τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα / Επώνυμο / Πατρώνυμο / email / Κωδικό

22 The Game (3) Το σύστημα ελέγχει για διπλές εγγραφές στα πεδία Όνομα + Επώνυμο + Πατρώνυμο και αποτρέπει διπλο-εγγραφές (ίδιο ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, ίδιο email)

23 The Game (4) Διαδικασία ενεργοποίησης: Ο χρήστης κάνει εγγραφή. Του αποστέλλεται email με link ενεργοποίησης, στο οποίο πατάει για να γίνει η ενεργοποίηση του κωδικού.

24 The Game (5) Όταν ο χρήστης ολοκληρώνει ένα επίπεδο, του αποστέλλεται email Όταν ολοκληρώσει το παιχνίδι, αποστέλλεται email. Σε κάθε ερώτηση φαίνεται σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο παίκτης, σε ποιο αριθμό ερώτησης (από πόσες) και σε πόσες ερωτήσεις έχει απαντήσει

25 The Game (6) Για να μπορέσει ο χρήστης να περάσει σε επόμενο επίπεδο, πρέπει να απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις του προηγούμενου επιπέδου Έχει άπειρες προσπάθειες σε κάθε επίπεδο Μέσα στα χρονικά όρια του έργου για τα βραβεία που έχουν τεθεί

26 The Game (7) Εικόνες…

27

28 The Game

29

30

31 http://www.creation-net.gr/thegame/


Κατέβασμα ppt "InSTALL Innovative STrategy for raising Awareness of Lifelong Learning in Greece Γιάννης Βογιατζής ΤΕΙ Πάτρας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google