Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οπτικό πεδίο Οπτικό πεδίο είναι εκείνη η άποψη που μπορεί να δει κανείς χωρίς κίνηση του κεφαλιού. Η εικόνα που προβάλλεται επάνω στον αμφιβληστροειδή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οπτικό πεδίο Οπτικό πεδίο είναι εκείνη η άποψη που μπορεί να δει κανείς χωρίς κίνηση του κεφαλιού. Η εικόνα που προβάλλεται επάνω στον αμφιβληστροειδή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οπτικό πεδίο Οπτικό πεδίο είναι εκείνη η άποψη που μπορεί να δει κανείς χωρίς κίνηση του κεφαλιού. Η εικόνα που προβάλλεται επάνω στον αμφιβληστροειδή μπορεί να χωριστεί σε δύο, διαιρούμενη από το κεντρικό βοθρίο. Οι δύο υποδιαιρέσεις καλούνται κροταφικό μέρος και ρινικό μέρος. Δεδομένου, ότι η οπτική εικόνα αναστρέφεται μέσω του φακού, στο δεξί μάτι, ο ρινικός αμφιβληστροειδής λαμβάνει το φως από το δεξί πεδίο, και ο κροταφικός αμφιβληστροειδής λαμβάνει το φως από το αριστερό πεδίο. Αριστερό, δεξί και κοινό οπτικό πεδίο

2 Διόφθαλμο οπτικό πεδίο

3 Διόφθαλμη όραση

4 Πόσο ευαίσθητα είναι τα οπτικά πεδία; Η απώλεια του οπτικού πεδίου αναπτύσσεται συνήθως πολύ αργά και τα αποτελέσματα στα αρχικά στάδια είναι τόσο αμυδρά, που περνούν συχνά απαρατήρητα. Μέχρι να προσδιοριστεί ένα πρόβλημα, ένα μεγάλο ποσοστό του οπτικού πεδίου μπορεί να έχει χαθεί και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ επιβλαβή

5 Τα “τεταρτημόρια” οπτικών πεδίων Κάθε πλευρά του οπτικού πεδίου υποδιαιρείται σε ανώτερο, μέσο, και χαμηλότερο "τεταρτημόριο", όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. (Ο όρος "τεταρτημόριο" είναι κάπως παραπλανητικός, δεδομένου ότι υπάρχουν έξι υποτμήματα και όχι τέσσερα.)

6 Το διάγραμμα είναι ένα σχηματικό διάγραμμα της οπτικής οδού.

7 Οι τέσσερις γραμμές, 1 έως 4, αντιπροσωπεύουν τη ζημία επί εκείνου του ιδιαίτερου τόπου στην οδό. Τα αποτελέσματα τέτοιας ζημίας εξηγούνται κάτω από το διάγραμμα. Eνα τραύμα που έχει επιπτώσεις στο οπτικό νεύρο ενός ματιού, θα οδηγήσει στην απώλεια ολόκληρου του οπτικού πεδίου του ίδιου ματιού. Κατά συνέπεια, ένα τραύμα θα οδηγούσε στην ακόλουθη απώλεια οπτικών πεδίων (απώλεια όρασης που αντιπροσωπεύεται από την περιοχή που είναι μαύρη):

8 Ενα τραύμα έχει επιπτώσεις εδώ, μόνο στις ίνες που προέρχονται από τον κροταφικό αμφιβληστροειδή του δεξιού ματιού. Επομένως, ένα τραύμα θα οδηγούσε στην απώλεια του αριστερού μισού του οπτικού πεδίου του δεξιού ματιού. Αυτό το φαινόμενο καλείται ένα "αριστερή ημιανοψία του δεξιού ματιού", και το οπτικό πεδίο μπορεί να αντιπροσωπευθεί έτσι:

9 Αυτό το τραύμα έχει επιπτώσεις, είτε στην οπτική ακτινοβολία, είτε στον ίδιο τον οπτικό φλοιό. Επειδή αυτές οι εικόνες προέρχονται και από τα δύο μάτια, και τα δύο οπτικά πεδία θα συμβιβαστούν. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ομόπλευρο ημισφαίριο και των δύο οπτικών πεδίων χάνεται, και σε περίπτωση τραύματος αυτό θα καλούταν "αριστερή ομώνυμη ημιανοψία". Τα οπτικά πεδία μπορούν να αντιπροσωπευθούν ως εξής:

10 Ένα τραύμα αντιπροσωπεύει εδώ τη ζημιά στο οπτικό χίασμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι το κροταφικό πεδίο κάθε ματιού χάνεται, και αυτό καλείται “Αμφοτερόπλευρη ημιανοψία".

11 Γιατί πρέπει να εξετάζουμε τα οπτικά πεδία; Γλαύκωμα Καταρράκτης Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Χοριοειδίτιδα Ισχαιμική νευροπάθεια οπτικής θηλής Εκφυλισμός ωχράς κηλίδας Ασθένεια Οπτικού Χιάσματος Απώλεια κεντρικού πεδίου Ο ηλικιακός εκφυλισμός της ωχράς (CFL) μειώνει τη κεντρική, λεπτομερή όραση – συχνά ως το σημείο που η ανάγνωση να είναι δύσκολη, ή αδύνατη χωρίς ενίσχυση.

12 Σκοτώματα Ένα σκότωμα είναι ένα τμήμα του αμφιβληστροειδικού τομέα που είναι μη λειτουργικό, είναι δηλαδή, ένα τυφλό σημείο που εμφανίζεται στο οπτικό πεδίο. Τα περιφερικά σκοτώματα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα χοριοειδο-αμφιβληστροειδικών τραυμάτων. Τα κεντρικά σκοτώματα μπορεί να προκληθούν από την ωχρά ή κάποια οπτική ασθένεια νεύρων.

13 Κανονικό οπτικό πεδίο κανονική οπτική οξύτητα Κεντρική απώλεια όρασης (συχνά συνδεδεμένη με τον ηλικιακό εκφυλισμό ωχράς κηλίδας Ηνιανοψία (συνδεδεμένη με εγκεφαλικό τραυματισμό)

14 Περιφερική απώλεια όρασης (όραση μέσα από τούνελ) Μειωμένη περιφερική οξύτητα (πρόωρο γλαύκωμα) Μειωμένη οπτική οξύτητα

15 Μειωμένο οπτικό πεδίο Κεντρική απώλεια όρασης- μειωμένη οπτική οξύτητα Συνδυασμός απώλειας κεντρικής όρασης και μειωμένης οπτικής οξύτητας (συνδυασμένη με διαβήτη)

16 Πώς γίνεται η εξέταση (γενικά) Εξέταση αντιμετώπισης: Μια γρήγορη και βασική προσέγγιση του οπτικού πεδίου, γίνεται από έναν εξεταστή ο οποίος κάθεται άμεσα μπροστά από τον εξεταζόμενο. Ζητείται από τον ασθενή με το ένα μάτι κλειστό να κοιτάξει το μάτι του εξεταστή και να πει πότε βλέπει το χέρι του εξεταστή. Είναι καλύτερη για τον προσδιορισμό των νευρολογικών ατελειών. Εξέταση κόκκινων στόχων: μπορεί να αποκαλύψει πιο λεπτά νευρολογικά προβλήματα. Εξέταση εφαπτόμενης οθόνης: Θα κληθείτε να καθίσετε περίπου 3 πόδια από μια οθόνη με έναν στόχο στο κέντρο. Θα κληθείτε να κοιτάξετε επίμονα στον κεντρικό στόχο και να αφήσετε τον εξεταστή να ξέρει πότε μπορείτε να δείτε ένα αντικείμενο που παρουσιάζεται στην περιφερική όρασή σας. Η έκταση της περιφερικής όρασής σας χαρτογραφείται.

17 Τεστ περιμετρίας

18 Προβολή οπτικού πεδίου

19 Αυτοματοποιημένη περιμετρία: Η περιμετρία επιτρέπει την αξιολόγηση της οπτικής λειτουργίας σε όλο το οπτικό πεδίο, την ανίχνευση και την ανάλυση της ζημίας κατά μήκος του οπτικού πεδίου και τον έλεγχο της εξέλιξης ασθενειών. Κάθεστε μπροστά από έναν κοίλο θόλο και προσηλώνετε σε έναν κεντρικό στόχο μέσα στο θόλο. Ένα πρόγραμμα υπολογιστή αναβοσβήνει μικρές φωτεινές κουκίδες σε διαφορετικές κατευθύνσεις στην επιφάνεια του θόλου και πατάτε ένα κουμπί όταν βλέπει τα φώτα αυτά στην περιφερική σας όραση. Οι απαντήσεις σας συγκρίνονται με τις παρόμοιας ηλικίας εξετάσεις για να καθορίσουν την παρουσία ατελειών μέσα στο οπτικό πεδίο. Περιμετρία Goldmann: Αυτό το όργανο μετρά την έκταση του οπτικού πεδίου χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο κινούμενο φως. Ο ασθενής κρατά τα μάτια του στάσιμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, και πιέζει ένα κουμπί για να δείξει ότι είδε το φως των στόχων.

20

21

22 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ AMSLER Κάθε τετράγωνο είναι 5 χιλιοστά και όταν ο πίνακας κρατιέται σε απόσταση 30 εκατοστά από τον ασθενή, κάθε τετράγωνο αντιστοιχεί σε 1 μοίρα στον αμφιβληστροειδή Ο πρώτος πίνακας του AMSLER είναι βασικά ένα τυποποιημένο πλέγμα που δοκιμάζεται σε οποιεσδήποτε γενικές υποκειμενικές απαντήσεις του ασθενή που αφορούν ελαττώματα ή στρεβλώσεις στο σχέδιο. Το εγχειρίδιο που περιλαμβάνει τους πίνακες του AMSLER δίνει κατευθείαν με καλές λεπτομέρειες πότε και γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορισμένα πλέγματα. Το πρώτο πλέγμα αποτελείται από άσπρες γραμμές με ένα μαύρο φόντο πίσω και ένα κεντρικό άσπρο σημείο στο οποίο ο ασθενής πρόκειται να προσηλώσει.

23 Το ακόλουθο διάγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω των διαγνωστικών διαγώνιων γραμμών που βοηθούν να διατηρηθεί η κεντρική προσήλωση. Αυτό μας βοηθάει να επισημάνουμε τα όρια του σκοτώματος και αυτό το διάγραμμα έχει επίσης άσπρες γραμμές σε μαύρο φόντο και ένα κεντρικό άσπρο σημείο προσήλωσης

24 Κεντρικό σκότωμα όπως φαίνεται από έναν ασθενή με θετικό ή απόλυτο σκότωμα. Αυτό μπορεί για παράδειγμα να προέλθει δευτεροπαθώς μιας κεντρικής χαλαρής συνδετικής χοριοειδικής δυστροφίας ή μιας εκ γενετής τοξοπλάσμωσης.

25 Απεικονίζεται ένα τοξοειδές σκότωμα όπως φαίνεται από έναν ασθενή με προχωρημένο γλαύκωμα.

26 Ένα θετικό ή απόλυτο παράκεντρο σκότωμα όπως φαίνεται από τον ασθενή, που μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας επουλωμένης χοριοαμφιβληστροειδίτιδας

27 Μια διάσπαρτη παθολογία όπως ένας όγκος που εξαναγκάζει τα κωνία να συσσωρεύονται πιο κοντά, θα κάνει το πλέγμα να φαίνεται στρεβλωμένο. Η αμφιβληστροειδική εικόνα θα περιέχει περισσότερα από τα κανονικά κωνία και οι γραμμές του πίνακα AMSLER θα φαίνονται τόσο μεγαλύτερες και καμπύλες προς τα έξω όσο φαίνεται παραπάνω. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως Μακροψία.

28 Ένας ασθενής με ωχρικό οίδημα ή οποιαδήποτε άλλη παθολογία που εξαναγκάζει τα κωνία να χωρίσουν την αμφιβληστροειδική εικόνα, θα ερεθίσει λιγότερα των κανονικών και οι γραμμές του πλέγματος AMSLER θα φαίνονται μικρότερες και θα τείνουν να κάμψουν προς τα μέσα. Αυτή η κατάσταση ορίζεται ως ‘Μικροψία’.

29 Ένας συνδυασμός συμπίεσης και διάδοσης των κωνίων προκαλεί μια γενικότερη παραμόρφωση της εικόνας.Οι γραμμές του πίνακα AMSLER γίνονται στρεβλωμένες και ανομοιόμορφες. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να προέλθει από διάφορες ωχρικές και αμφιβληστοειδικές συνθήκες. Η κατάσταση αυτή καλείται μεταμορφοψία.

30 Καταγραφή Οπτικών πεδίων


Κατέβασμα ppt "Οπτικό πεδίο Οπτικό πεδίο είναι εκείνη η άποψη που μπορεί να δει κανείς χωρίς κίνηση του κεφαλιού. Η εικόνα που προβάλλεται επάνω στον αμφιβληστροειδή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google