Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα Λήξης του έργου 27 Νοεμβρίου 2015. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των προϊόντων του έργου Music Box Ιωάννης Μαυρίκης Υπεύθυνος Έργου Music Box.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα Λήξης του έργου 27 Νοεμβρίου 2015. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των προϊόντων του έργου Music Box Ιωάννης Μαυρίκης Υπεύθυνος Έργου Music Box."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα Λήξης του έργου 27 Νοεμβρίου 2015

2 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των προϊόντων του έργου Music Box Ιωάννης Μαυρίκης Υπεύθυνος Έργου Music Box Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων jomavr@gmail.com

3 Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από τις Ευρωπαϊκές και Περιφερειακές Πολιτικές και Προγράμματα για τον Πολιτισμό, ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων (επικεφαλής εταίρος) από την πλευρά της Ελλάδας σε συνεργασία με το Δήμο Cellino San Marco (Επαρχία Μπρίντιζι), από την πλευρά της Ιταλίας, σχεδίασε και υλοποίησε το διασυνοριακό έργο «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Μουσικό Κουτί» και ακρωνύμιο MUSIC BOX, αφιερωμένο στη μελέτη, καταγραφή και ανάδειξη της μουσικής κληρονομιάς των δύο Δήμων.

4 Βασικές πληροφορίες για το έργο: o Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 683.100€ που συγχρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 o Εντάσσεται στον Άξονα 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία της ποιότητας ζωής και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής» και Μέτρο 3.2. «Προώθηση της πολιτιστικής και οικολογικής κληρονομιάς» o Υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των δύο Δήμων: Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 402.550,00 € Δήμος Cellino San Marco 280.550,00 €

5 Οι ειδικοί στόχοι του έργου Music Βox είναι: o η προστασία και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την υπάρχουσα παράδοση στη μουσική o η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελεί πλέον πάγιο αίτημα τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των επισκεπτών στην περιοχή o η προώθηση της διαπολιτισμικότητας μέσα από τη διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία κοινών δομών διαχείρισης στους παραπάνω τομείς o η βελτίωση των τοπικών πολιτικών για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με γνώμονα το σεβασμό και την ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών της διασυνοριακής περιοχής o την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας o την εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων

6 Οι δράσεις του έργου Κατά την διάρκεια του έργου Music Box υλοποιήθηκαν μία σειρά κοινών δράσεων συντονισμού, διαχείρισης και δημοσιότητας του έργου, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στη διαφύλαξη και ανάδειξη της μουσικής παράδοσης και της τουριστικής προβολής της διασυνοριακής περιοχής προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. Βασικές δράσεις του έργου αποτέλεσαν η πραγματοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων, προμηθειών και δράσεων που αποβλέπουν στην πολύπλευρη μελέτη και ανάδειξη της μουσικής παράδοσης των Τζουμέρκων και της Απουλίας.

7 Αναλυτικότερα, ως κυριότερες δράσεις αναφέρονται: Η παραγωγή ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ 45 λεπτών Η ανάπτυξη μίας κοινής ψηφιακής βιβλιοθήκης παραδοσιακής μουσικής Η δημιουργία Κέντρου για τη Μελέτη και Εκμάθηση Παραδοσιακής Μουσικής στο χωριό Γουργιανά Η έκδοση του τρίγλωσσου Εκπόνηση μελέτης αναφορικά με το ρόλο του πολιτισμού στην τουριστική ανάπτυξη

8 Παρουσίαση των βασικότερων δράσεων του έργου Η παραγωγή ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ 45 λεπτών Το ντοκιμαντέρ αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο των δράσεων προβολής και δημοσιότητας του έργου Music Box. Η παραγωγή του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ 45 λεπτών είναι αφιερωμένη στην κοινή μουσική ιστορία και παράδοση των Τζουμέρκων και της Κάτω Ιταλίας και μέσα από το εν λόγο ντοκιμαντέρ, ο θεατής θα ανακαλύψει τις φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό, τα αξιοθέατα και τους ανθρώπους των δύο περιοχών σε μια διαδρομή από την περιοχή των Τζουμέρκων στην Ελλάδα μέχρι την περιοχή της Απουλίας στην Ιταλία.

9 Η ανάπτυξη μίας κοινής ψηφιακής βιβλιοθήκης παραδοσιακής μουσικής Αποσκοπώντας κυρίως την προσέγγιση των νέων της διασυνοριακής περιοχής, αναπτύχθηκε και λειτουργεί η Κοινή Ψηφιακή Μουσική Βιβλιοθήκη, η βασική λειτουργία της οποίας είναι η παρουσίαση του ψηφιοποιημένου υλικού του έργου Music Box και είναι κατηγοριοποιημένη στις εξής 6 ενότητες: 1.Τραγούδια: Αναλυτικός κατάλογος χαρακτηριστικών τραγουδιών των δύο περιοχών. 2.Παρτιτούρες: Παρτιτούρες των βασικών μελωδιών από χαρακτηριστικά τραγούδια των περιοχών μελέτης. 3.Πολιτιστικοί Φορείς: Παρατίθενται τα βασικά στοιχεία και σύντομο ιστορικό των πολιτιστικών συλλόγων και φορέων που καταγράφηκαν μέσω έρευνας στις περιοχές. 4.Βιβλιογραφία: Παρατίθενται πηγές και αναφορές που σχετίζονται με τη μελέτη της μουσικής και πολιτιστικής παράδοσης. 5.Οπτικοακουστικό υλικό: Κατάλογος οπτικού και ακουστικού υλικού από χαρακτηριστικά και αντιπροσωπευτικά τραγούδια και χορούς των δύο περιοχών. 6.Φωτογραφίες: Παρατίθεται φωτογραφικό υλικό με συνοπτικές περιγραφές του σχετικού περιεχομένου.

10 Η δημιουργία Κέντρου για τη Μελέτη και Εκμάθηση Παραδοσιακής Μουσικής στο χωριό Γουργιανά Το Κέντρο για τη Μελέτη και Εκμάθηση Παραδοσιακής Μουσικής στα Γουργιανά εξοπλίστηκε με έπιπλα, 2 παραδοσιακές στολές, μουσικά όργανα - σύγχρονα και παραδοσιακά - καθώς και με μουσικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι στη διάθεση όλων των πολιτών του Δήμου.

11 Η έκδοση του τρίγλωσσου λευκώματος Βασικό παραδοτέο του έργου αποτελεί η εν λόγω έκδοση του τρίγλωσσου λευκώματος με περιεχόμενο την ιστορική αναδρομή στη μουσική-πολιτιστική παράδοση των δύο χωρών (Ελλάδα- Ιταλία), όπως αυτή αναδεικνύεται μέσω των χαρακτηριστικών δημιουργημάτων της τα οποία χρησιμοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Music Box και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των βασικότερων δράσεων που υλοποιήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου από τους δυο εταίρους του έργου στην διασυνοριακή περιοχή.

12 Εκπόνηση μελέτης αναφορικά με το ρόλο του πολιτισμού στην τουριστική ανάπτυξη Το εν λόγω παραδοτέο αποτελείτε από τα εξής δυο παραδοτέα: την «Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το ρόλο του πολιτισμού στην τουριστική ανάπτυξη των δυο Δήμων» το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στους δυο Δήμους»

13 Η «Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το ρόλο του πολιτισμού στην τουριστική ανάπτυξη στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και τον Δήμου Cellino San Marco» κατέγραψε συνολικά και αποτύπωσε την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης, με έμφαση στα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία παρουσιάζουν μία δυναμική τουριστικής ανάπτυξης εναλλακτικού χαρακτήρα, με στόχο την αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίηση και ανάπτυξης αυτών. Επιπλέον η εν λόγω μελέτη παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στους παρακάτω τομείς: o Φυσικοί τουριστικοί πόροι o Ανθρωπογενείς τουριστικοί πόροι και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος o Τουριστικές υποδομές δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα o Τουριστική ζήτηση με ανάλυση ανά εποχή, μήνα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από τις στατιστικές υπηρεσίες και τα στοιχεία των τοπικών παραγόντων o Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με αναπτυσσόμενη, αναπτυγμένη, ώριμη και πιθανή τουριστική δυναμική

14 Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και τον Δήμου Cellino San Marco» αποτελεί το δεύτερο παραδοτέο της εν λόγο μελέτης, και με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των δυνατοτήτων της περιοχής στο πεδίο του εναλλακτικού τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, περιλαμβάνει και το σχεδιασμό συστημικών και σημειακών παρεμβάσεων για την διαμόρφωση πόλων τουριστικής ανάπτυξης, με έμφαση στις εναλλακτικές δραστηριότητες και, κυρίως, τον πολιτισμό. Σκοπός της εν λόγο μελέτης είναι: o ο προσδιορισμός ειδικών πολιτισμικών πόρων που δύνανται να αξιοποιηθούν βιώσιμα, προς όφελος της επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων o η δημιουργία δέσμης προτάσεων για το σχεδιασμό, ωρίμανση και υλοποίηση παρεμβάσεων στην περιοχή και τον εντοπισμό των στρατηγικών ανάπτυξης αναφορικά με τον πολιτισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό στην περιοχή

15 Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και η ολοκλήρωση του έργου και από τους δυο εταίρους αναμένουν να οδηγήσει: o στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των περιοχών παρέμβασης o στη συγκράτηση του νεανικού πληθυσμού μέσα από την πρόταση εναλλακτικών προτάσεων δραστηριοποίησής τους o στην αποτελεσματική προβολή των περιοχών παρέμβασης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο o στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής μουσικής παράδοσης o στην αύξηση του τουρισμού στην περιοχή παρέμβασης, χάρη στη σύνδεση των πολιτιστικών και λαογραφικών στοιχείων όπως η τοπική μουσική παράδοση, με τον πολιτιστικό τουρισμό o στην αύξηση της εξωστρέφειας των τοπικών μουσικών και εν γένει καλλιτεχνικών σχημάτων και τη δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας, ως αποτέλεσμα της ενεργού συμμετοχής τους σε όλες τις φάσεις του έργου

16 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα Λήξης του έργου 27 Νοεμβρίου 2015. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των προϊόντων του έργου Music Box Ιωάννης Μαυρίκης Υπεύθυνος Έργου Music Box."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google