Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφόρηση, υποστήριξη και συμβουλευτική για την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφόρηση, υποστήριξη και συμβουλευτική για την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφόρηση, υποστήριξη και συμβουλευτική για την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ), +ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

2 http://itema.cereteth.gr/Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, 1 η ΒΙ.ΠΕ Βόλου Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας  Η καλλιεργήσιμη έκτασή της ανέρχεται σε 4.999.353 στρ το 12,68% καλλιεργήσιμης έκτασης της χώρας  Σε επίπεδο περιφερειών η Θεσσαλία είναι δεύτερη με ποσοστό 13% στη συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας  Ο αγροτικός τομέας είναι βασικός τροφοδότης σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών για τη βιομηχανία τροφίμων & ποτών,  Σημαντική είναι και η απασχόληση στον αγροτικό τομέα ποσοστό 24,3% του πληθυσμού να ασχολείται με τον τομέα αυτό έναντι 16,6% του εμπορίου Επαγγελματική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

3 http://itema.cereteth.gr/ Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Τρόφιμα: πρώτος εξαγωγικός κλάδος Λαχανικά: 16% Γαλακτοκομικά : 16% Δημητριακά: 2% Επαγγελματική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

4 http://itema.cereteth.gr/Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, 1 η ΒΙ.ΠΕ Βόλου Περιφερειακή Εξειδίκευση Θεσσαλίας ως προς την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σε σχέση με την Ελλάδα κατά τα έτη 2008 και 2012 (δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ. Τιμές άνω του 0,2 υποδηλώνουν σημαντική περιφερειακή εξειδίκευση). Επαγγελματική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

5 http://itema.cereteth.gr/Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, 1 η ΒΙ.ΠΕ Βόλου Ισχυρός ανταγωνισμός με γειτονικές αναδυόμενες οικονομίες (Βαλκανικές χώρες, Τουρκία) Οικονομική κρίση, αστάθεια των αγορών Υψηλότερες απαιτήσεις καταναλωτών, αυστηροποίηση σχετικών πρωτοκόλλων πιστοποίησης Σημαντική μείωση των τιμών αγροτικών προϊόντων, αδυναμία δανεισμού Υψηλή εξάρτηση από επιδοτήσεις Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, απροθυμία νέων να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα Αγροδιατροφικός τομέας: Ένας τομέας υπό πίεση Επαγγελματική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

6 http://itema.cereteth.gr/Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, 1 η ΒΙ.ΠΕ Βόλου Νερό, έδαφος, ενέργεια εργασία Ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα Παραδοσιακά Βιολειτουργικά Κλιματική αλλαγή Υδάτινοι πόροι Εχθροί & ασθένειες Αέρια θερμοκηπίου ΚΑΠ Οδηγίες – πρότυπα Τιμές Global GAP Νομοθεσία & Αγορά Περιβάλλον Πόροι Επιλογές καταναλωτή Καινοτόμος Αγροτική Επιχειρηματικότητα

7 Γεωργική παραγωγή και επιχειρηματικότητα  Ποιοι θα παράγουν; (ηλικίες, εκπαίδευση, εμψύχωση)  Τι θα παράγουν; (έρευνα - κατάτμηση αγοράς, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα)  Πού - Πώς θα το παράγουν; (μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων, χρήσεις γης, υδάτινοι πόροι, έργα υποδομής, προστασία από καιρικά φαινόμενα τεχνογνωσία - εφόδια, μέσα παραγωγής)  Πώς θα το εμπορευματοποιήσουν; (μονάδες μεταποίησης, δίκτυα διανομής) Επαγγελματική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

8 Τάσεις αγοράς – (εθνικές - ευρωπαϊκές)  Καλάθι αγροτικών προϊόντων Θεσσαλίας  Φιλοπεριβαλλοντικές καλλιεργητικές τεχνικές  Νέα ΚΑΠ 2014-2020  Διαθέσιμοι πόροι (έδαφος – νερό – ενέργεια)  Μικροκλίμα περιοχής  Γεωγραφικό ανάγλυφο περιοχής  Διατροφικά πρότυπα περιοχής Επαγγελματική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

9 Γεωργία & Επιχειρηματικότητα Αυξανόμενη ζήτηση για παραγωγή «καθαρών» προϊόντων και έλλειψη φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια) Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με όσο το δυνατό λιγότερες εισροές ενέργειας και χημικών. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει χρήση νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της παραγωγής οι οποίες θα είναι περισσότερο αποτελεσματικές και θα οδηγούν σε συστήματα παραγωγής φιλικότερα στο περιβάλλον. Επαγγελματική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

10 Προτεινόμενες δράσεις Καλλιέργειες υπό κάλυψη Ολοκληρωμένη – βιολογική παραγωγή Αρωματικά φυτά – νέες καλλιέργειες Δενδροκομικές καλλιέργειες Ιχνηλασιμότητα –πιστοποίηση –προώθηση παραγωγή Δήμος Βόλου - Γεωργική Παραγωγή Επαγγελματική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

11 36 ωφελούμενοι στον πρωτογενή τομέα Το ΙΕΤΕΘ πραγματοποίησε συναντήσεις πληροφόρησης-ενημέρωσης με όλους τους ωφελούμενους του αγροτικού τομέα (επιλογή τύπου αγροτικής απασχόλησης, κατευθύνσεις, υποστήριξη των ωφελουμένων) Δημιουργία 8 ομάδων ωφελουμένων Υποστήριξη στη διαδικασία επιλογής αγροτικών κτημάτων στο Δήμο Βόλου Επιλογή στελεχών ΣΥΥ για την εκπαίδευση των ωφελουμένων Έργο ΤΟΠΣΑ Βόλου-Δράσεις υποστήριξης- Συμβουλευτικής στον Πρωτογενή Τομέα Επαγγελματική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

12 Έργο ΤΟΠΣΑ Βόλου-Δράσεις υποστήριξης- Συμβουλευτικής στον Πρωτογενή Τομέα Επαγγελματική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Αιθέρια Έλαια Τυποποίηση & προώθηση Πολυδύναμα φυτά Αρωματικά φυτά Φυτικά καλλυντικά και σαλιγκάρια Ελιές- Πτηνοτροφείο Αγροκτηνοτρο φικά Επεξεργασία και τυποποίηση προϊόντων ελιάς

13 Η καλλιέργεια υπό κάλυψη δίνει τη δυνατότητα για παραγωγή προϊόντων ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με αποδοτική χρήση των εισροών σε νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και εργασία. Θερμοκήπια -Διχτυοκήπια Καλλιέργειες υπό κάλυψη Επαγγελματική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

14  Ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης και βιολογικής παραγωγής σημαντικών καλλιεργειών (π.χ. βαμβάκι, μήλο, λαχανοκομικά, σιτηρά, θερμοκηπιακές καλλιέργειες) που θα περιλαμβάνουν σχέδια διαχείρισης φυτοπροστασίας, γενετικού υλικού, εδάφους, νερού, βιοποικιλότητας, μηχανολογικού εξοπλισμού και ασφάλειας εργασίας.  Εφαρμογή φιλο-περιβαλλοντικών μέτρων – πρόσθετες ενισχύσεις από τη νέα ΚΑΠ  Παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας (αρωματικά φυτά)  Στόχευση σε συγκεκριμένη αγορά Συστήματα ολοκληρωμένης και βιολογικής παραγωγής Επαγγελματική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

15  βελτίωση της παραγωγικότητας τους σε ότι αφορά τις διαδικασίες διακίνησης, αποθήκευσης και διαχείρισης προϊόντων.  Την πιστοποίηση της ποιότητας και αυθεντικότητας των παραγόμενων αγαθών μέσω της ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μεγιστοποίηση κέρδους Εμπορία Ιχνηλασιμότητα Πιστοποίηση Επαγγελματική υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

16 http://itema.cereteth.gr/ admin@ireteth.certh.gradmin@ireteth.certh.gr / liason@certh.grliason@certh.gr www.ireteth.certh.grwww.ireteth.certh.gr / www.certh.grwww.certh.gr https://www.facebook.com/ireteth?fref=ts Δημητριάδος 95 & Π. Μελά Tel: 24210-96740, Fax: 2421096750 Στοιχεία επικοινωνίας


Κατέβασμα ppt "Πληροφόρηση, υποστήριξη και συμβουλευτική για την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google