Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάλεξη 8 η Το Κλείσιμο των Επιχειρήσεων Αναλύοντας το Κλείσιμο των Επιχειρήσεων Διοίκηση ΜΜΕ & Επιχειρηματικότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάλεξη 8 η Το Κλείσιμο των Επιχειρήσεων Αναλύοντας το Κλείσιμο των Επιχειρήσεων Διοίκηση ΜΜΕ & Επιχειρηματικότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διάλεξη 8 η Το Κλείσιμο των Επιχειρήσεων Αναλύοντας το Κλείσιμο των Επιχειρήσεων Διοίκηση ΜΜΕ & Επιχειρηματικότητα

2 Σκοπός Μαθήματος Να μπορούμε να αξιολογήσουμε τα εμπειρικά δεδομένα σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρήσεων Να συγκρίνουμε και να αντιπαραβάλουμε τις διάφορες προσεγγίσεις σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρήσεων

3 Οι Πέντε Προσεγγίσεις Κλεισίματος Η ‘καταστροφή’ του παίχτη Η οικολογία του πληθυσμού Η θεωρεία των πόρων Χρησιμότητα Επιχειρηματική Μάθηση

4 Η Καταστροφή του Παίχτη Ο επιχειρηματίας παίρνει συνεχώς αποφάσεις με ρίσκο. –Πρόσληψη νέων εργαζομένων –Μεταφορά σε νέες εγκαταστάσεις –Ανάπτυξη νέων προϊόντων Γι’ αυτό το λόγο η έννοια της τύχης είναι στο επίκεντρο της θεωρίας αυτής. Αλλά, επειδή αυτή η θεωρία είναι αρκετά αφηρημένη και γενική, εισάγουμε 4 τροποποιήσεις: –Ο πλούτος του επιχειρηματία –Η πρόσβαση σε πόρους (χρηματοδότηση) –Επίδραση παλαιοτέρων εμπειριών –Ύπαρξη διαφόρων επιλογών για τον επιχειρηματία (όχι μόνο καταστροφή)

5 Οικολογία του Πληθυσμού Η γέννηση των οργανισμών οφείλεται στη φύση των πόρων του περιβάλλοντος –Πόσο γενναιόδωρο είναι το περιβάλλον –Βαθμός ανταγωνιστικότητας που το χαρακτηρίζει Αν ο ανταγωνισμός είναι πολλή έντονος, μερικοί μόνο από τους οργανισμούς θα επιβιώσουν Ακόμα και όταν ο οργανισμός καταφέρει να επιζήσει, με την πάροδο του χρόνου και εξαιτίας «δομικής αδράνειας» θα ανταποκρίνεται όλο και λιγότερο στις απαιτήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος

6 Οικολογία του Πληθυσμού Η θεωρία της οικολογίας του πληθυσμού δίνει έμφαση στον κύκλο ζωής του κάθε κλάδου –Το κλείσιμο των επιχειρήσεων εξαρτάται από τον κλάδο (περιβάλλον) και τη φύση της ανταγωνιστικότητας του περιβάλλοντος αυτού –Λόγω συσσωρευμένης δομικής αδράνειας, οι παλαιότερες επιχειρήσεις να μην μπορούν να προσαρμοσθούν εύκολα στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες Η βασική κριτική της θεωρίας είναι ότι εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στο περιβάλλον. Ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι περιορισμένος. Το κλείσιμο της επιχείρησης καθορίζεται από τη δομή του κλάδου και τις αλλαγές του περιβάλλοντος Ελάχιστη βαρύτητα στις αποφάσεις του ιδιοκτήτη και στα χαρακτηριστικά του ιδιοκτήτη

7 Θεωρία των Πόρων [Ι] Το κλείσιμο της επιχείρησης οφείλεται στην έλλειψη χρηματοοικονομικών ελέγχων και πόρων –Αδυναμία της επιχείρησης να καταλάβει ότι επιδίδεται σε περισσότερες δραστηριότητες απ’ όσες μπορεί να χρηματοδοτήσει Ανεπάρκεια των διαθέσιμων διοικητικών πόρων (κακός διοικητικός προγραμματισμός, ή ανικανότητα αποτελεσματικού μάνατζμεντ) Έλλειψη οργανωτικών πόρων. –Οι νεώτερες επιχειρήσεις στερούνται γνώσεων σε συγκεκριμένους ρόλους και καθήκοντα (το μειονέκτημα του νέου).

8 Θεωρία των Πόρων [ΙΙ] Βασικό ρόλο στην επιβίωση μιας επιχείρησης παίζουν οι εσωτερικοί πόροι και όχι τόσο το ευρύτερο περιβάλλον –Αποθέματα διαθεσίμων συντελεστών (γη, εργατικό δυναμικό, κεφάλαιο) και ικανότητες (εξειδικευμένες υλικές ή αυλές διαδικασίες) Η δυνατότητα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος υπάρχει όταν οι πόροι – ικανότητες είναι σπάνιοι και δύσκολα υποκαθιστούνται Η επιβίωση μιας επιχείρησης εξαρτάται από το αν οι πόροι – ικανότητες της είναι μοναδικοί και αντιγράφονται με μεγάλη δυσκολία

9 Εσωτερικές Αιτίες Πτώχευσης

10 Εξωτερικές Αιτίες Πτώχευσης

11 Χρησιμότητα [Ι] Τα σχετικά κέρδη αποτελούν ένδειξη για τη χρησιμότητα που αποκομίζει ένα άτομο από κάποια δραστηριότητα Ο επιχειρηματίας «κλείνει» την επιχείρηση όταν η χρησιμότητα είναι μικρότερη από τη χρησιμότητα που προσφέρει μια άλλη κατάσταση στην αγορά εργασίας –Χρησιμότητα (Επιχείρησης) < Χρησιμότητα (Άλλο) = Έξοδος Α απόφαση εξόδου δεν εξαρτάται μόνο από τις επιδόσεις της επιχείρησης αλλά και από εναλλακτικό εισόδημα ενός μισθού Η πιθανότητα εξόδου αυξάνεται όσο μειώνεται το εισόδημα που προσφέρει αυτή η δραστηριότητα

12 Χρησιμότητα [ΙΙ] Λαμβάνουμε υπόψη και τα «κόστη αλλαγής» –Το κόστος που βαρύνει ένα αυτοαπασχολούμενο που επιδιώκει να εμπλουτίσει τα προσόντα του –Ο μισθωτός που ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση Η απόφαση παραμονής/εξόδου επηρεάζεται όχι μόνο από τα έσοδα της επιχείρησης αλλά και από εναλλακτικές ευκαιρίες πλουτισμού. Επηρεασμός και από μη – οικονομικούς λόγους –Η σημασία του να είναι κανείς ‘αφεντικό του εαυτού του’

13 Επιχειρηματική Μάθηση Η προηγούμενη εμπειρία βοηθά στην επίδοση (επιβίωση) μιας επιχείρησης Η γνώση είναι σωρευτική. Η μάθηση των επόμενων περιόδων δομείται πάνω σε παλαιότερες γνώσεις Το κλείσιμο των επιχειρήσεων ευνοεί τη μάθηση –Οι νεότερες επιχειρήσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να κλείσουν επειδή οι ιδιοκτήτες μπορεί να μάθουν γρηγορότερα

14 Ανακεφαλαίωση των 5 Προσεγγίσεων Μονάδα Ανάλυσης Επίκεντρο ΕνδιαφέροντοςΚύριο ΠλεονέκτημαΚύριο Μειονέκτημα Καταστροφή του Παίχτη Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων ΤύχηΜπορεί να εξηγήσει το «μειονέκτημα της εφηβείας» Αφήνει λίγα περιθώρια στον επιχειρηματία Οικολογία Πληθυσμού Πληθυσμός Επιχειρήσεων Δυναμική πληθυσμούΕξηγεί τον οργανωσιακό κύκλο ζωής Αφήνει λίγα περιθώρια στον επιχειρηματία Θεωρία των Πόρων/Ικανοτήτ ων Επιχειρήσεις/ιδιοκτήτ ες Εσωτερικοί πόροι της επιχείρησης Εστιάζει στην επιχείρηση και τον επιχειρηματία Περιορισμένα εμπειρικά δεδομένα ΧρησιμότηταΙδιοκτήτες Επιχειρήσεων Διαδικασία λήψης αποφάσεων του επιχειρηματία Όρια απόφασης του επιχειρηματία Ανεπαρκής κάλυψη των κινήτρων/συμπεριφορών του επιχειρηματία Επιχειρηματική Μάθηση Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων Ρόλος μάθησηςΕστιάζει στα θετικά του κλεισίματος επιχειρήσεων Περιορισμένα εμπειρικά δεδομένα, πλην εκείνων που προέρχονται από εμπειρικές μελέτες επιχειρηματιών


Κατέβασμα ppt "Διάλεξη 8 η Το Κλείσιμο των Επιχειρήσεων Αναλύοντας το Κλείσιμο των Επιχειρήσεων Διοίκηση ΜΜΕ & Επιχειρηματικότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google