Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ταξινόμηση Χειρουργικών Τραυμάτων. Χειρουργικό τραύμα Ταξινόμηση ανάλογα με:  Βάθος τραύματος  Βαρύτητα  Δύναμη που εφαρμόστηκε  Αίτιο  Σημείο βλάβης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ταξινόμηση Χειρουργικών Τραυμάτων. Χειρουργικό τραύμα Ταξινόμηση ανάλογα με:  Βάθος τραύματος  Βαρύτητα  Δύναμη που εφαρμόστηκε  Αίτιο  Σημείο βλάβης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ταξινόμηση Χειρουργικών Τραυμάτων

2 Χειρουργικό τραύμα Ταξινόμηση ανάλογα με:  Βάθος τραύματος  Βαρύτητα  Δύναμη που εφαρμόστηκε  Αίτιο  Σημείο βλάβης  Πιθανότητα λοίμωξης

3 Ταξινόμηση ανάλογα με το βάθος του τραύματος Επιφανειακό Μερικού πάχους Ολικού πάχους Βαθύ τραύμα

4 Ταξινόμηση χειρουργικού τραύματος ανάλογα με τη βαρύτητα της βλάβης Abbreviated Injury Scale (AIS): βαρύτητα τραύματος σε κάθε ανατομική περιοχή με μια κλίμακα 6 σημείων:  Ελάσσον  Μέτριο  Σοβαρό  Μείζον  Κρίσιμο  Βαρύ (μη αντιμετωπίσιμο)

5 Ταξινόμηση χειρουργικού τραύματος ανάλογα με τη βαρύτητα της βλάβης Ανατομικές περιοχές:  Κεφαλή  Πρόσωπο  Τράχηλος  Θώρακας  Κοιλία  Σπονδυλική στήλη  Τραυματισμοί μυοσκελετικού

6 Ταξινόμηση ανάλογα με τη δύναμη που εφαρμόστηκε  Αμβλύ  Διατιτραίνον  Αποσπαστικό

7 Θλαστικό τραύμα  Αποτέλεσμα τραυματισμού από αμβλύ αντικείμενο ή συμπιεστικές δυνάμειςResult from blunt objects impacting the skin at a right angle  Κάκωση ιστών σε μεγάλη έκταση  Μεγάλη πιθανότητα επιμόλυνσης

8 Νύσσον τραύμα  Αποτέλεσμα τραυματισμού από αιχμηρό αντικείμενο  Χαμηλής ενέργειας  Φαινέται μικρή ιστική καταστροφή  Μικρή πιθανότητα επμόλυνσης  Καλή επούλωση  Προσοχή γιατί μπορεί να συνυπάρχει τραυματισμός βαθύτερων στρωμάτων ή/και εσωτερικών οργάνων

9 Αποσπαστικά τραύματα  Βαρύτατες κακώσεις με απόσπαση μερική ή ολική δερματικού κρημνού με ή χωρίς άλλους ιστούς  Μεγάλη πιθανότητα επιμόλυνσης

10 Ταξινόμηση ανάλογα με το αίτιο  Μηχανικά  Θερμικά  Χημικά  Πολεμικά  Ατυχήματα  Μαζικές καταστροφές

11 Ταξινόμηση ανάλογα με το σημείο της βλάβης  Κεφαλή  Τράχηλος  Θώρακας  Κοιλία  Πύελος  Μυοσκελετικό  Αγγεία

12 Κρανιοεγκεφαλικά τραύματα Πρωτοπαθή  Κατάγματα κρανίου  Εγκεφαλική θλάση  Εγκεφαλική διάσειση  Διάχυτη αξονική βλάβη Δευτεροπαθή  Ενδοεγκεφαλικά αιματώματα  Επισκληρίδιο αιμάτωμα  Υποσκληρίδιο αιμάτωμα  Τραυματική υπαραχνοειδής αιμορραγία  Εγκεφαλικό οίδημα

13 Κατάγματα κρανίου Ρωγμώδη πολυρωγμώδη Κατάγματα θόλου Πρόσθιου βόθρου Μέσου βόθρου Οπίσθιου βόθρου Κατάγματα βάσης Απλά Επιπλεγμένα Εμπιέσματα Τυφλά διαμπερή Διατιτραίνοντα

14 Βλάβη εγκεφαλικών συζυγιών σε κάκωση κεφαλής  Οσφρητικό νεύρο  Οπτικό νεύρο (χειρουργική επέμβαση σε απότομη ή προοδευτική απώλεια όρασης ΜΕΤΑ την κάκωση ή μείωση τιυ εύρους του οπτικού τρήματος λόγω κατάγματοςή θραυσμάτων  Οφθαλμοκινητικός μηχανισμός (κοινό κινητικό, τροχιλιακό, τρίδυμο)  Προσωπικό, ακουστικό (αντιμετώπιση ανάλογα της σοβαρότητας της κάκωσης)  Γλωσσοφαρυγγικό, πνευμονογαστρικό, παραπληρωματικό, υπγλώσσιο (κατάγματα βάσης και οι 4 συζυγίες ταυτόχρονα)

15 Τραύματα τραχήλου  Ανάλογα με την ζώνη η οποία τραυματίζεται διαφέρουν τόσο οι δομές που κινδυνεύουν όσο και η κλινική εικόνα, καθώς και η περαιτέρω διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση  Ζώνη Ι Άνω - Μείζονες αγγειακοί κρικοειδής σχηματισμοί (υποκλείδιος χόνδρος αρτηρία και Κάτω φλέβα, σφαγίτιδα, κοινή Κλείδες καρωτίδα) (περιέχει και - Οισοφάγος είσοδο - Θυρεοειδής θώρακα) - Τραχεία  Ζώνη ΙΙ Άνω - Κοινή καρωτίδα Γωνία κάτω - Έσω και έξω καρωτίδες γνάθου - Σφαγίτιδες φλέβες Κάτω - Λάρυγγας Κρικοειδής - Υποφάρυγγας χόνδρος - Κρανιακά νεύρα X,XI,XII  Ζώνη ΙΙΙ Άνω - Έσω και έξω καρωτίδες Βάση κρανίου - Σφαγίτιδες φλέβες Κάτω - Πλάγιο φάρυγγα Γωνία κάτω - Κρανιακά νεύρα γνάθου VII,IX,X,XI,XII

16 Τραύμα θώρακα  Αμβλύ/ διατιτραίνον/ιατρογενές  Μαλακά μόρια  Κατάγματα (κλειδών, πλευρών, στέρνου)  Θλάση/αιμάτωμα/ρήξη πνευμονικού παρεγχύματος (σε βαθειές ρήξεις του πνευμονικού παρεγχύματος που εγγίζουν την πύλη του πνεύμονα, είναι δυνατόν να πρικληθεί εμβολή με αέρα της συστηματικής κυκλοφορίας και απαιτείται άμεση χειρουργική αντιμετώπιση)  Τρώση/ρήξη τραχειοβρογχικού δέντρου (χειρουργική αντιμετώπιση)  Ρήξη οισοφάγου (στη θωρακική μοίρα)/ρήξη διαφράγματος: άμεση χειρουργική αντιμετώπιση

17 Θωρακοκοιλιακά τραύματα  Βαρειά αμβλέα ή διατιτραίνοντα τραύματα  Κακώσεις καρδιάς και θωρακικών αγγείων  Απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση (καρδιακό επιπωματισμό, ρήξη θωρακικής αορτής)

18 Κακώσεις κοιλιάς  Κλειστές/ανοικτές Προκαλούν ενδοκοιλιακή αιμορραγία (συμπαγή όργανα)  Περιτονίτιδα (κοίλα σπλάγχνα)  Συνδυασμό των παραπάνω

19 Πρωτόκολλο αντιμετώπισης κακώσεων κορμού  Αιμοδυναμική σταθερότητα/ τοπική διερεύνηση τραύματος/απονεύρωση ακέραιη/συρραφή/παρακολούθηση  Νύσσον όργανο/αιμοδυναμική αστάθεια/τρώση απονεύρωσης/ άμεση επέμβαση  Από πυροβόλο όπλο: άμεση εγχείρηση

20 Κακώσεις μυοσκελετικού  Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα κατάγματα δεν αποτελούν απειλή για τη ζωή εκτός ίσως των κακώσεων/καταγμάτων του πυελικού δακτυλίου  Κατάγματα κλειστά ή ανοικτά  Σε κάθε επιπλεγμένο κάταγμα επιβάλλεται ο επιμελής καθαρισμός με άφθονο φυσιολογικό ορό, έναρξη αντιβιοτικής αγωγής, κάλυψη με αποστειρωμένες γάζες πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο

21 Ταξινόμηση χειρουργικών τραυμάτων  Κατηγορία I/Καθαρά: Ένα μη μολυσμένο χειρουργικό τραύμα, στο οποίο δεν υπάρχει καμία φλεγμονή η αναπνευστική, πεπτική, γεννητική, ή μη μολυσμένη ουροποιητική οδός δεν έχει διανοιχτεί συγκλίνονται σε πρώτο σκοπό και αν υπάρχει ανάγκη παροχετεύονται με παροχετεύσεις κλειστού τύπου

22 Παραδείγματα  Μαστεκτομή  Καισαρική τομή χωρίς ρήξη μεμβρανών  Ερευνητική λαπαροτομία χωρίς διάνοιξη εντέρου  Οφθαλμολογικές επεμβάσεις (χωρίς φλεγμονή, μόλυνση η ύπαρξη ξένου σώματος)  Πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης  Ολική αρθροπλαστική

23 Ταξινόμηση χειρουργικών τραυμάτων  Κατηγορία II/Καθαρά-επιμολυσμένα: Ένα χειρουργικό τραύμα στο οποίο η αναπνευστική, πεπτική, γεννητική, ή μη μολυσμένη ουροποιητική οδός έχει διανοιχτεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες Ειδικότερα επεμβάσεις που αφορούν το χοληφόρο δένδρο, τη σκωληκοειδή απόφυση, τον κόλπο και το στοματοφάρυγγα συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις λοίμωξης και δεν υπάρχει μείζον απόκλιση στην τεχνική

24 Παραδείγματα  Χολοκυστεκτομή  Επεμβάσεις στο ΓΕΣ  Γυναικολογικές επεμβάσεις  Ουρολογικές επεμβάσεις

25 Ταξινόμηση χειρουργικών τραυμάτων  Κατηγορία III/επιμολυσμένα: Ανοιχτά, φρέσκα τραύματα από ατυχήματα Επιπροσθέτως επεμβάσεις με μείζων απόκλιση από την άσηπτη τεχνική ή εκσεσημασμένη διασπορά περιεχομένου από τη γαστρεντερική οδό και τομές στις οποίες απαντούνται οξείες μη πυώδεις φλεγμονές

26 Παραδείγματα  Σκωληκοειδεκτομή (φλεγμονή, χωρίς ρήξη, χωρίς ύπαρξη πύου)  Εκτομή εντέρου λόγω νέκρωσης ή ειλεού  Χολοκυστεκτομή λόγω οξείας φλεγμονής  Μη άσηπτη τεχνική

27 Ταξινόμηση χειρουργικών τραυμάτων  Κατηγορία IV/Ρυπαρά-Λοιμώδη: Παλιά τραύματα από ατυχήματα με παρουσία νεκρωμένων ιστών και αυτά που περιλαμβάνουν ενεργό κλινική λοίμωξη ή διατρηθέν κοίλο σπλάχνο Οι οργανισμοί που προκαλούν την μετεγχειρητική λοίμωξη ήταν παρόντες στο χειρουργικό πεδίο πριν την επέμβαση

28 Παραδείγματα  Ακρωτηριασμός λόγω λοίμωξης  Ερευνητική λαπαροτομία λόγω ενδοκοιλιακού αποστήματος  Διάνοιξη και παροχέτευση για λοίμωξη ή απόστημα  Διάτρηση σκωληκοειδούς  Διάτρηση εντέρου με ή χωρίς κοπρανώδη περιτονίτιδα  Διάτρηση γαστρικού έλκους

29  Προβλέπει την πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης  Αξιολόγηση τραύματος και κατάλληλη αντιμετώπιση Γιατί είναι σημαντική η ταξινόμηση

30 Ερωτήσεις


Κατέβασμα ppt "Ταξινόμηση Χειρουργικών Τραυμάτων. Χειρουργικό τραύμα Ταξινόμηση ανάλογα με:  Βάθος τραύματος  Βαρύτητα  Δύναμη που εφαρμόστηκε  Αίτιο  Σημείο βλάβης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google