Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, 2014-2020 & Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ Αντώνης Καρβούνης,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, 2014-2020 & Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ Αντώνης Καρβούνης,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, 2014-2020 & Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ Αντώνης Καρβούνης, PhD, PMP® Εθνικό Σημείο Επαφής «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020» & Πρόεδρος Διυπουργικής Επιτροπής για Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ

2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2014-2020 1 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ 3 Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020 2

3 1. EΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014- 2020

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.Κάθετα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Interreg, URBACT) 2.Οριζόντια Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΕ Χρηματοδότηση απευθείας από τον ενωσιακό προϋπολογισμό Πιλοτικά & Καινοτόμα Διακρατική Συνεργασία Ενωσιακή συνδρομή 50-100% = απαιτείται ιδία συμμετοχή Εθνικό Σημείο Επαφής/Εθνική Μονάδα Συντονισμού Υποβολή προτάσεων απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες δράσεις του ERASMUS+,KA1, KA2, & KA3) Αξιολόγηση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Αυξημένες ανάγκες συντονισμού Υποβολή τεχνικών εκθέσεων προόδου (περιοδικές, ενδιάμεσες, τελικές)

6 1. Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 2014-2020 Στόχος η υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των πρωταρχικών στόχων της όσον αφορά την προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης, εργασιακής κινητικότητας, τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Άξονες:  PROGRESS (πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη)  EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης)  Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα: Πιστώσεις σε Άτομα για Ίδρυση και Επέκταση Μικρής Επιχείρησης Δικαιούχοι o Πολίτες (ισότιμη προστασία στο χώρο εργασίας, ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό, πρόσβαση σε μικροδάνεια) o Κοινωνικές Επιχειρήσεις (στήριξη για την απασχόληση νέων, πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ανάπτυξη) o Εθνικές/Τοπικές/Περιφερειακές αρχές (αναμόρφωση κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής για την απασχόληση, ενημέρωση για βέλτιστες πρακτικές για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αναμόρφωση αγοράς εργασίας και συστημάτων πρόνοιας) Πόροι: 919,469,000 εκατ.ευρώ Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093&furtherNews=yes Εθνικό Σημείο Επαφής: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπόψιν κας Ανθής Κρητικού (τηλ.210 5271420) & Αικατερίνης Φλάκα (τηλ.2109989131)

7 Απασχόληση Κοινωνική Καινοτομία 2014-2020 - Παραδείγματα Επιδοτούμενων Δράσεων  Μελέτες για την απασχόληση των νέων και τη νεανική επιχειρηματικότητα σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο  Σεμινάρια κατάρτισης νέων επιχειρηματιών  Συνέδρια και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, έκδοση εντύπων και άλλων επικοινωνιακών εργαλείων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας  Υποστήριξη ευρωπαϊκών δικτύων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της μείωσης της φτώχειας  Σεμινάρια κατάρτισης νέων Ρομά για την πρόσβαση στα συστήματα Εγγυήσεων για τη νεολαία (Youth Guarantees Scheme)  Σεμινάρια κατάρτισης για την ένταξη των Ρομά σε τοπικό επίπεδο  Συμπράξεις δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και εκπροσώπων του τρίτου τομέα για την καινοτομία στην κοινωνική πολιτική

8 2. 3 ο Πρόγραμμα για την Υγεία 2014-2020 Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να συμπληρώσει την Εργασία των κρατών μελών για την επίτευξη τεσσάρων στόχων:  ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων συστημάτων υγείας·  βελτίωση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη·  προαγωγή της καλής υγείας και πρόληψη των νόσων και ενός περιβάλλοντος· και  προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές για την υγεία Πόροι: 449,4 εκατ.ευρώ Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm Εθνικό Σημείο Επαφής: Υπουργείο Υγείας Υπόψιν κας Φωφώς Καλύβα (τηλ.213 216 1326) & κ. Θεόδωρου Παπαδημητρίου (τηλ.210 5212024)

9 3 ο Πρόγραμμα για την Υγεία 2014-2020 Παραδείγματα Επιδοτούμενων Δράσεων  Προώθηση υγιεινής διατροφής και φυσικής δραστηριότητας στις τοπικές κοινότητες (HEPCOM)  Προώθηση της ενεργούς γήρανσης σε όλο τον κύκλο ζωής του ανθρώπου: ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ δήμων και περιφερειών για την πρόληψη χρόνιων παθήσεων (CHRODIS)  Προώθηση της ανάπτυξης του προγράμματος της τηλεϊατρικής για τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων (ACT)  Έλεγχος των απειλών της δημόσιας υγείας μέσω ενός δικτύου στη Μεσόγειο και στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη (EPISOUTH)  Πρόληψη της παχυσαρκίας μέσω ευρωπαϊκού δικτύου(OPEN)  Αξιολόγηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων από τις πολιτικές αντιμετώπισης της πανδημίας γρίπης (FLURESP)

10 3. Erasmus+ Το Πρόγραμμα «Erasmus+» συγκεντρώνει όλα τα υπάρχοντα ενωσιακά και διεθνή προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, υποκαθιστώντας επτά υπάρχοντα προγράμματα (π.χ. Δια βίου Μάθηση, Νεολαία σε Δράση) Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τρία είδη δράσεων:  Μαθησιακές ευκαιρίες για όλους  Θεσμική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεις νεολαίας, επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές και ΜΚΟ για την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και δράσεις νεολαίας και την προώθηση της απασχολησιμότητας, της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας  Υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων κ-μ  Δημιουργία 400 ‘συμμαχίες γνώσης’ και ‘συμμαχίες τομεακών δεξιοτήτων’ Πόροι: 14,774 δισ.ευρώ Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/ Εθνικά Σημεία Επαφής: ΙΚΥ, υπόψιν κας Ειρήνης Ντρούτσα (τηλ. 210 3726365)

11 Erasmus+ Παραδείγματα Επιδοτούμενων Δράσεων  Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος για την Ενεργό Γήρανση  Τοπικά έργα για την κοινωνική καινοτομία μέσω των διαγενεακών εμπειριών εθελοντισμού  Διαδικτυακό εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων  Παιχνίδια του Παρελθόντος-Αθλητισμός του Σήμερα  Ευρώπη: η παιδικά χαρά μας  Η Υγεία των Νέων Αθλητών ο κύριος σκοπός της προπόνησης και των αθλητικών αγώνων

12 4. ‘Ορίζοντας 2020 - Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία’  Το «Ορίζοντας 2020», διαδεχόμενο το 7 ο ΠΠ, έχει ως βασικό Στόχο Την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας που βασίζονται στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας πρόσθετη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της έρευνας και της καινοτομίας  Ο γενικός στόχος του προγράμματος θα επιδιωχθεί μέσω τριών αλληλοενισχυόμενων προτεραιοτήτων που αφορούν τα εξής:  Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science)  Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.  Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, η εξάντληση ενεργειακών πόρων, η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, smart cities and communities. Πόροι: 79,401 δισ.ευρώ Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home Εθνικά Σημεία Επαφής: ΓΓΕΤ, ΕΚΤ, Πράξις (http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I474I1218I646I494494)

13 ‘Ορίζοντας 2020 - Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία’ – Τύποι Επιδοτούμενων Δράσεων  Συνδράμοντας σε καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα στις πόλεις με τοπικές πρωτοβουλίες  Έξυπνες και ασφαλέστερες μεταφορές  Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (ενέργεια, μεταφορές, ΤΠΕ)  Δημιουργία ή αξιοποίηση υφιστάμενων δικτύων για τη διάδοση τεχνογνωσίας και ανταλλαγής πρακτικών για την αειφόρο ενέργεια  Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών αειφόρου ενέργειας σε τοπικό επίπεδο  Διενέργεια προμηθειών για καινοτόμες ενεργειακά πολιτικές

14 5. ‘COSME-Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ’ Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ, διαδεχόμενο το CIP, υποστηρίζει μεταξύ άλλων τις εξής δράσεις:  Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικών κεφαλαίων και δανείων  Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις αναπτυξιακού προσανατολισμού μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network  Προώθηση της επιχειρηματικότητας: οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και επιχειρηματικής νοοτροπίας, ιδίως στους νέους επιχειρηματίες, τα άτομα νεαρής ηλικίας και τις γυναίκες Πόροι: 2,29 δισ.ευρώ Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm Εθνικό Σημείο Επαφής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης-Enterprise Europe Network, υπόψιν κας Γεωργίας Τζένου (τηλ. 210 7273965)

15 ‘COSME-Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ’ – Τύποι και Παραδείγματα Επιδοτούμενων Δράσεων  Κατάρτιση νέων επιχειρηματιών και δημιουργία επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο  Ενημερωτικές εκστρατείες για τη χρηματοδοτική υποστήριξη νέων επιχειρηματιών και ΜΜΕ  Σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων  Τοπικά συμβούλια επιχειρηματικότητας  Δίκτυα θυλάκων (clusters) επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο  Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών στον αγροτικό τομέα  Δημιουργώντας μια Πόλη Επιχειρηματιών (Startup Lisboa)

16 6. ‘Life, 2014-2020’ Μεταξύ των νέων πτυχών του προγράμματος LIFE συγκαταλέγονται:  Η δημιουργία ενός νέου υποπρογράμματος για τη δράση για το κλίμα  Σαφέστερος ορισμός των προτεραιοτήτων με πολυετή προγράμματα εργασίας εγκρινόμενα σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη  Νέες δυνατότητες εφαρμογής προγραμμάτων σε ευρύτερη κλίμακα, μέσω «ολοκληρωμένων έργων», τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση ενωσιακών, εθνικών και ιδιωτικών κεφαλαίων για περιβαλλοντικούς ή κλιματικούς στόχους o Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»: περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων, βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική διακυβέρνηση και ενημέρωση o Υποπρόγραμμα για το «Κλίμα»: Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή στην αλλαγή κλίματος, κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση Πόροι: 3,45 δισ.ευρώ Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm#proposal Εθνικό Σημείο Επαφής: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, υπόψιν κκ. Γεωργίου Πρωτόπαπα (τηλ. 210 5241903) & Δημητρίου Νιαβή (τηλ. 210 8089275)

17 ‘Life, 2014-2020’ – Παραδείγματα Επιδοτούμενων Δράσεων  Θάλασσα: Μάθε, δράσε, προστάτεψε / Ενημερωτική, Εκπαιδευτική, Συμμετοχική εκστρατεία για τα θαλάσσια θηλαστικά στην Ελλάδα  Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020  Συμμαχία Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών (Forest Cities)  Ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων στην Ελλάδα: Η περίπτωση της Αθήνας (Athens - Bio-waste)  Δια-μεσογειακό δίκτυο για το περιβάλλον και την υγεία (CROME- LIFE)  Αυτόματη παρακολούθηση και καταγραφή της βιοποικιλότητας με χρήση ακουστικών μέσων (AMIBIO)  Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου (SKYROSBIODIVERSITY)  Αειφορική διαχείριση και χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας σε υγρότοπους – η περίπτωση της Λίμνης Στυμφαλίας (LIFE-Stymfalia)

18 7. Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014-2020 Οι κύριοι στόχοι του νέου προγράμματος, που διαδέχεται τα προγράμματα για την Καταπολέμηση της Βίας (Daphne), για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια και τα υποπρογράμματα του PROGRESS (Κατά των διακρίσεων και πολυμορφία & Ισότητα Φύλων), είναι οι εξής:  Ενίσχυση της άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη  Προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής κατά των διακρίσεων  Σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών  Υποστήριξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των επιχειρήσεων Οι ανωτέρω στόχοι αναμένεται να επιτευχθούν μέσω δράσεων συλλογής στατιστικών στοιχείων, δράσεων κατάρτισης και υποστήριξης δικτύων τοπικών/περιφερειακών αρχών Πόροι: 439,47 εκ.ευρώ Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/1_en_act_part1_v5_frc_en.pdf

19 Δικαιώματα και Ιθαγένεια, 2014-2020 – Τύποι Επιδοτούμενων Έργων  Ανταλλαγή καλών πρακτικών & Δράσεις ευαισθητοποίησης για Την καταπολέμηση των διακρίσεων Την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων τύπων μισαλλοδοξίας Τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες Την ισότητα ανδρών και γυναικών Την καταπολέμηση της βίας εναντίον των παιδιών, των νέων, των γυναικών και των ομάδων υψηλού κινδύνου Τα δικαιώματα του παιδιού Την προστασία δεδομένων Την ευρωπαϊκή ιθαγένεια Τα δικαιώματα του καταναλωτή

20 2. EΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, 2014-2020

21 Γενικά Χαρακτηριστικά Προγράμματος  Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΕ  Εργαλείο δημιουργίας συνεργασιών με αλλοδαπούς φορείς  Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις  Αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Προϋπολογισμός: 185,468 εκατ.ευρώ  Διάρκεια: 7 έτη (2014- 2020)  Επιδοτήσεις Έργων και Λειτουργικές Επιδοτήσεις

22 Στόχοι του Προγράμματος Λέξεις-Κλειδιά για Ενεργό Ιδιότητα Πολίτη  Ευκαιρίες για Συμμετοχή των Πολιτών στα Κοινά  Διαπολιτισμικός Διάλογος  Ισότιμη Πρόσβαση  Εθελοντισμός  Ανάπτυξη αισθήματος του ανήκειν στην Ε.Ε.  Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη Μνήμη, την Κοινή Ιστορία και τις Αξίες της ΕΕ  Ανοχή και αμοιβαία κατανόηση

23 Σκέλη και Μέτρα του Προγράμματος  Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη o Ευρωπαϊκή Ιστορία και Έργα για την Ευρωπαϊκή Μνήμη  Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή o Συναντήσεις πολιτών Αδελφοποιημένων Πόλεων o Δίκτυα Αδελφοποιημένων Πόλεων o Σχέδια Πολιτών και των ΟΚΠ  Οριζόντια δράση/Αξιοποίηση: o Δράσεις κατάρτισης/υποστήριξης o Διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών

24 ΣΚΕΛΟΣ 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη  Έργα που αναδεικνύουν τις αιτίες των ολοκληρωτικών καθεστώτων της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας, ιδιαίτερα, αλλά όχι μόνον, του Ναζισμού, του Φασισμού και του Σταλινισμού  Έργα που αναφέρονται σε άλλες σημαντικές στιγμές και σημεία αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας. Ιδιαίτερα έργα που προωθούν την ανοχή, την αμοιβαία κατανόηση, το διαπολιτισμικό διάλογο και τη συμφιλίωση ως μέσα για την προσέγγιση της νέας γενιάς

25 ΣΚΕΛΟΣ 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη (2)  Αιτούντες: ΟΤΑ ΜΚΟ, Ενώσεις Πόλεων Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί  Μέγιστη διάρκεια έργου: 18 Μήνες  Διακρατικά έργα  Επιδότηση Μέγιστη: 100.000 ευρώ

26 ΣΚΕΛΟΣ 2: Δημοκρατική Συμμετοχή  Αδελφοποιήσεις Πόλεων  Δίκτυα Πόλεων  Έργα της Κοινωνίας Πολιτών

27 ΣΚΕΛΟΣ 2: Δημοκρατική Συμμετοχή (2)  Αδελφοποιήσεις Πόλεων  Αιτούντες: Δήμοι, Επιτροπές Αδελφοποίησης, ΜΚΟ  Μέγιστη διάρκεια έργου: 21 Ημέρες  Διακρατικό έργο: φορείς από 2 επιλέξιμες χώρες (25 προσκεκ- λημένοι συμμετέχοντες)  Επιδότηση: Μέγιστη: 25.000 ευρώ

28 ΣΚΕΛΟΣ 2: Δημοκρατική Συμμετοχή (3)  Δίκτυα Πόλεων  Αιτούντες: Δήμοι, Περιφέρειες ή Επιτρο- πές Αδελφοποίησης, Ενώσεις, ΜΚΟ  Διακρατικό έργο: Ένα έργο προϋποθέτει τη συμμετοχή Δήμων από τουλάχιστον 4 επιλέξιμες χώρες o 30% διεθνείς συμμετέχοντες  Μέγιστη Επιδότηση: o 150.000€  Μέγιστη διάρκεια έργου: o Τουλάχιστον 4 εκδηλώσεις σε 24 μήνες

29 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2015-2020 ΣΚΕΛΟΣΜΕΤΡΟΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 1 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ1η ΜΑΡΤΙΟΥ 1 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ

30 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την υποστήριξη την Τοπικής Διακυβέρνησης  Ενεργοί Πολίτες για ενεργό προστασία του περιβάλλοντος  Ευρωπαϊκές Περιφέρειες δημιουργούν Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια  Δημιουργία Ευρωπαϊκής Κουλτούρας Μηδενικών Αποβλήτων  Πολίτες και Δημοκρατία για δημιουργία Ευρωπαϊκών Δεσμών

31 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, 2007-2013  Συνολικό ποσό επιδότησης: 2.301.651,96€  48 ΟΤΑ  2 Ενώσεις ΟΤΑ  14 Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών  26 Συναντήσεις Πολιτών Αδελφοποιημένων Πόλεων  7 Θεματικά Δίκτυα  3 Σεμινάρια κατάρτισης

32 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, 2014-2020 ΣΚΕΛΟΣΜΕΤΡΟΕΠΙΤΥΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΝΗΜΗ -Μέντορες (60.000€) -Δ. Μακρακώμης (97.500€) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ - ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ-Δ. Αγιάς (135.000€) ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ -Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (147.500€) -INTERALIA (150.000€)

33 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Ιστοσελίδα Προγράμματος http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

34 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (2)  Ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ (Εθνικό Σημείο Επαφής Προγράμματος) http://efc.ypes.gr/?page_id=30 Αναζήτηση Εταίρων μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής των άλλων χωρών Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων φορέων κατά τη σύνταξη της πρότασης

35 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

36 3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΤΑ

37 Κατηγορίες Διεθνών Συνεργασιών (αρθ.219-221 ν.3463/2006 & 203 ν.3852/2010)  Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα  Διεθνή Δίκτυα Πόλεων/Περιφερειών  Αδελφοποιήσεις Πόλεων  Πρωτοβουλίες ΕΕ και Συμβουλίου της Ευρώπης  Ανταλλαγές Αποστολών και Πολιτιστικές/Αθλητικές Εκδηλώσεις  ΕΟΕΣ

38 Επιτροπή άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005  Ρόλος Επιτροπής: Παροχή σύμφωνης γνώμης επί της συμβατότητας δράσεων με εθνικές πολιτικές, εθνική & κοινοτική νομοθεσία (διοικητική αντιστοιχία και αρμοδιότητες ΟΤΑ)  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  Λήψη απόφασης οικείου συμβουλίου, επαρκώς αιτιολογημένη (τυπικά απαιτείται μόνο για τις αδελφοποιήσεις πόλεων)  Στρατηγικό Σχέδιο Διεθνούς Συνεργασίας Όραμα Προτεραιότητες Αναγκαιότητα Στόχοι Συγκριτικά πλεονεκτήματα-παρεμφερή προβλήματα  Άμεση αποστολή απόφασης στην Επιτροπή (15 ημέρες πριν τις προγραμματισθείσες δράσεις)

39 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Σταδίου 27, 10183 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 213 136 4710 FAX: 210 3744713 E-mail: a.karvounis@ypes.gr antonioskarvounis@gmail.com


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, 2014-2020 & Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ Αντώνης Καρβούνης,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google