Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος
Καθηγητής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής

2 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Σύντομο ιστορικό της Σχολής
Αποστολή – Όραμα της Σχολής Δομή – διάρθρωση της Σχολής Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα Δυνατά σημεία της Σχολής Αδύνατα σημεία της Σχολής Ευκαιρίες για τη Σχολή Απειλές για τη Σχολή Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας Σημαντικές διακρίσεις Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

3 Σύντομο Ιστορικό Σχολής
1955: ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής με τη λειτουργία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών : Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών : Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών : Τμήμα Χημικών Μηχανικών : Τμήμα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών : Διαχωρισμός σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών : Γενικό Τμήμα 2013: κατάργηση : Μετονομασία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 2004: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 2013: Μετεγκατάσταση από τη Βέροια Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

4 Η Σχολή με … εικόνες Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

5 Η Σχολή με … εικόνες Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

6 Η Σχολή με … εικόνες Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

7 Αποστολή Σχολής Να συμβάλλει στην προαγωγή και διάδοση της γνώσης
Να συμβάλλει στην προαγωγή και διάδοση της γνώσης Να προσφέρει κατάρτιση υψηλού επιπέδου με την 5ετή φοίτηση Να παρέχει την κατάλληλη υποδομή, σύγχρονο εξοπλισμό και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό Να παρέχει τα μέσα για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων της Να καλλιεργεί υψηλή κοινωνική συνείδηση και ευθύνη στα μέλη της Να συμμετέχει στα πολιτισμικά δρώμενα της πόλης Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

8 Όραμα Μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το γίγνεσθαι του ΑΠΘ
Μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το γίγνεσθαι του ΑΠΘ Ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων, αρχικά σε Μεταπτυχιακό επίπεδο Κοινά προγράμματα σπουδών με άλλες Σχολές – (π.χ. Βιοτεχνολογία, Νανοτεχνολογία) Απορρόφηση Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

9 Δομή – Διάρθρωση Σχολής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος Γεωτεχνικής Μηχανικής Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

10 Δομή – Διάρθρωση Σχολής
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Κατασκευαστικός Ενεργειακός Βιομηχανικής Διοίκησης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

11 Δομή – Διάρθρωση Σχολής
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Χημείας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής Τεχνολογιών Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

12 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Η Πολυτεχνική Σχολή έχει αναγορεύσει συνολικά 40 Επίτιμους Διδάκτορες: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών : 16 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 14 Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών: 4 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: 1 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: 5 Τμήμα Χημικών Μηχανικών: 1 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

13 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Η Πολυτεχνική Σχολή έχει 83 Ομότιμους Καθηγητές: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών : 27 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 29 Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών: 12 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: 5 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: 8 Τμήμα Χημικών Μηχανικών: 2 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

14 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
285 Μέλη ΔΕΠ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 86 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 38 Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 28 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 31 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 49 Τμήμα Χημικών Μηχανικών 33 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης 20 Σύνολο 285 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

15 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
98 Μέλη ΕΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ – ΕΕΠ Τμήμα ΕΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ – ΕΕΠ Πολιτικών Μηχανικών 27 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 9 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Μηχανολόγων Μηχανικών 17 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 16 Χημικών Μηχανικών 18 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης 2 Σύνολο 98 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

16 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
53 Μέλη Διοικητικό Προσωπικό Τμήμα Διοικητικό Προσωπικό Κοσμητεία Σχολής 4 Πολιτικών Μηχανικών 13 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 9 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 6 Μηχανολόγων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 5 Χημικών Μηχανικών 7 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης 3 Σύνολο 53 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

17 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Προπτυχιακοί Φοιτητές Τμήμα Αριθμός ενεργών φοιτητών (ν+2) Αριθμός ενεργών φοιτητών >(ν+2) Σύνολο Πολιτικών Μηχανικών 1.284 888 2.172 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 984 339 1.323 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 538 320 858 Μηχανολόγων Μηχανικών 850 744 1.594 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 1.623 1.015 2.638 Χημικών Μηχανικών 632 437 1.069 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης 560 71 631 6.471 3.814 10.285 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

18 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

19 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Εξέλιξη αριθμού μελών ΔΕΠ – φοιτητών Από το 2013 υπολογίζονται μόνο οι ενεργοί φοιτητές Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

20 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
392 Μεταπτυχιακοί φοιτητές Τμήμα Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών 89 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 138 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 117 Μηχανολόγων Μηχανικών - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 33 Χημικών Μηχανικών 15 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Σύνολο 392 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

21 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Έχουν απονεμηθεί μεταπτυχιακά διπλώματα Τμήμα Αριθμός Πολιτικών Μηχανικών 1187 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 484 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 361 Μηχανολόγων Μηχανικών 21 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 236 Χημικών Μηχανικών - Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης  Σύνολο 2289 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

22 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
691 Υποψήφιοι Διδάκτορες Τμήμα Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων Πολιτικών Μηχανικών 200 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 96 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 61 Μηχανολόγων Μηχανικών 102 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 130 Χημικών Μηχανικών 82 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης 20 Σύνολο 691 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

23 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Έχουν απονεμηθεί διδακτορικά διπλώματα Τμήμα Αριθμός Πολιτικών Μηχανικών 393 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 115 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 77 Μηχανολόγων Μηχανικών 194 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 268 Χημικών Μηχανικών 206 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης -  Σύνολο 1.253 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

24 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
19 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου Γεωπληροφορική Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό Χημική Μηχανική Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών Αρχιτεκτονική Τοπίου Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Βιοανόργανη Χημεία Ιατρικής Πληροφορικής Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής Επιστήμες της Αγωγής – Τεχνολογίες Μάθησης Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

25 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Κινητικότητα φοιτητών Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στη Σχολή Μηχανικών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάνης (School of Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, STI-EPFL) Erasmus Socrates LLP/Erasmus Erasmus+ Erasmus Mundus Tempus IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) AIESEC (1.100 AEI σε 124 χώρες) BEST (Board of European Students of Technology) προώθηση της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, 57 AEI σε 23 χώρες Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

26 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Προγράμματα πρακτικής άσκησης: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Μηχανολόγων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Χημικών Μηχανικών Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

27 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
69 θεσμοθετημένα εργαστήρια 4 σπουδαστήρια 1 μουσείο Γεωλόγοι και Γεωδαίτες : Απόλυτο Βαρυτήμετρο S10 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

28 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών – ΤΠΜ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

29 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών – ΤΜΜ Αεροδυναμικός σχεδιασμός και μηχανολογική κατασκευή αεριοχημάτων Ενεργειακή σχεδίαση κινητήρων Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

30 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών – ΤΜΜ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής - ΤΜΜ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

31 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών - ΤΜΜ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής - ΤΜΜ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

32 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Εργαστήριο Δομικών Υλικών - ΤΠΜ Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας - ΤΜΜ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

33 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης - ΤΜΜ Συμβολή στην ανάπτυξη εφοδιαστικών αλυσίδων οικονομικά σκόπιμων, περιβαλλοντικά φιλικών και κοινωνικά ευαίσθητων Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

34 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Μηχανικής - ΤΠΜ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

35 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Εργαστήρια Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

36 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Χημείας Προηγμένων Υλικών – ΤΧΜ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

37 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Πρόσφατες Συνεργασίες με ιδρύματα εξωτερικού Texas A&M University University of Soudi Arabia Beijing University of Civil Engineering and Architecture Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

38 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Συμμετοχή σε διεθνή Δίκτυα CESAER - Conference of European Schools for Advanced Engineering SEFI - European Society for Engineering Education TIME - Top Industrial Managers for Europe ATHENS - Advanced Technology Higher Education Network RMEI - Reseau Mediterraneen des Ecoles d' Ingenieurs ENMIX European Nanoporous Materials Institute of Excellence Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

39 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
557 ενεργά ερευνητικά προγράμματα την τελευταία τριετία Συνολικού προϋπολογισμού € Όπου απασχολούνται: 426 μέλη ΔΕΠ του Α.Π.Θ. και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 4.157 εξωτερικοί συνεργάτες 112 Υποψήφιοι διδάκτορες 138 προπτυχιακοί φοιτητές Συνεργασία με 330 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Συμμετοχή 780 Παραγωγικών Φορέων Συμμετοχή 60 Χωρών Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

40 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Δημιουργία 3 τεχνοβλαστών (από τα προγράμματα της ΕΕ) Σαμαράς Ζήσης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, «EXOTHERMIA ΑΕ» (ασχολείται με εφαρμογές μηχανολογικού λογισμικού και απευθύνεται στην αυτοκινητοβιομηχανία) Σαμαράς Ζήσης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, «EMISIA ΑΕ» (ασχολείται με μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών πολιτικών, κυρίως στον τομέα της οδικής κυκλοφορίας και έχει 100% εξαγωγική δραστηριότητα) Μιχαηλίδης Νικόλαος - Τσιπάς Δημήτριος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, «PLiN ΑΕ» (ασχολείται με την κατασκευή και τον χαρακτηρισμό νανοσωματίδιων) Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

41 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Εισροές ΕΤΑΑ (περίπου € το χρόνο την τελευταία 3-ετία) 20% διατίθεται: Για χρηματοδότηση των κτηριακών υποδομών της Σχολής Για χρηματοδότηση εκδηλώσεων και φοιτητικών ομάδων (π.χ. B.E.S.T., θεατρική ομάδα Πολυτεχνικής, A.R.T., ARISTURTLE, Pandora) Για ενίσχυση χρηματοδότησης σημαντικών ανασκαφών Για ενίσχυση φορέων και δραστηριοτήτων εκτός Πολυτεχνικής Σχολής, αλλά και εκτός Α.Π.Θ. (π.χ. Κέντρο Αριστοτελικών Ερευνών, Φοιτητική Λέσχη) 80% κατανέμεται στα Τμήματα της Σχολής Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

42 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
14 Εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Α/Α ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ/ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ(ΕΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ/ ΔΟΡΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ/ ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΘΟΔΟ ΒΙΣΜΟΥΘΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ/ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΕΚΤΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ/ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΩΡΙΚΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 6 ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΚΤΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΠΟΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Ή ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΠΗΝΙΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

43 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
14 Εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Α/Α ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ/ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ(ΕΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 8 ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ, VIDAVO ΚΛΠ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9 ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΤΕΙΘ, VOLTAMPERE ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 10 ΤΣΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΠ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΓΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΕ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΟΝΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 Σύστημα ελέγχου για τον προσανατολισμό της ατράκτου ανεμογεννήτριας στη διεύθυνση του ανέμου 12 ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ 13 ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΤΕΙΘ, ΚΙΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙ Α ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΙΣΧΥΟΣ 14 ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιοποίηση αφυδατωμένης ιλύος Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων και Οργανικών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων με τη μέθοδο της κομποστοποίησης με γαιοσκώληκες σε πλατφόρμα και της μερικής ηλιοξήρανσης του κομπόστ σε πλατφόρμα καλυμμένη με ανοιχτού τύπου θερμοκήπιο ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

44 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
14 Διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ/ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Α/Α ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ/ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ(ΕΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ FILTERING DEVICE FOR DIESEL ENGINE EXHAUST GAS ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 GAS TREATMENT DEVICE 3 ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΝΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ DILUTER FOR EXHAUST GAS SAMPLING AND METHOD THEREFOR 4 ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε. METHOD FOR REFINING VEGETABLE OILS AND ADDITIVE THEREFORE, AND THEIR USE AS SUBSTITUTE OF DIESEL FUEL 5 ΤΣΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΜΑΡ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΧΑΪΝΤΑΡ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΠΑΣ ΣΟΦΙΑ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FABRICATION OF ALUMINIUM FOAMS BY THE IMPREGNATION OF POLYURETHANE FOAM WITH A SLURRY COMPRISING ALUMINIUM AND SALT 6 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ CONSTRUCTION SYSTEME FOR STRENGTHENING AN EXISTING STRUCTURE WITH TENSION SHEETS AND A RESPECTIVE ANCHORING DEVICE AND METHOD THEREFORE ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ METHOD FOR COMBINING SIGNALS AT WIRELESS RECEIVERS IN THE ABSENCE OF CHANNEL GAIN ESTIMATION AND APPARATUS THEREFOR ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

45 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
14 Διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας Α/Α ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ/ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ(ΕΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 8 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΜΠΟΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ INTEGRATED, PRINTED MARGARITA- OR CLOVER SHAPED INDUCTOR ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. A METHOD FOR AUTO-TUNING OF PID CONTROLLERS AND APPARATUS THEREFOR 10 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ DIFFERENTIAL DEVICE WITH CONTROLLABLE TORQUE DISTRIBUTION ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ CATALYTIC PROCESS FOR THE PRODUCTION OF 1,2-PROPANEDIOL FROM CRUDE GLYCEROL STREAM ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12 ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ METHOD FOR EFFICIENCY OPTIMIZATION OF A WIND GENERATOR BY CONTROLLING THE ELECTRICAL GENERATOR AND SYSTEM THEREFOR 13 ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ MUNTI-SIGNATURE ANTI-COUNTERFEITING PROCESS AND SYSTEM 14 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BOX WITH A MECHANISM THAT OPENS DOORS FOR SLABS WITH INSCRIPTIONS Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

46 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Σημαντικές ανασκαφές με συμπληρωματική χρηματοδότηση από τη Σχολή: Ανασκαφή της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Επισκόπου Σωφρονίου στη Νικήτη Χαλκιδικής Υπεύθυνος ανασκαφής: Νικόλαος Νικονάνος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ανασκαφή του Βυζαντινού Οικισμού της Ρεντίνας Υπεύθυνος ανασκαφής: Νικόλαος Κ. Μουτσόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

47 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Υποδομή 2 αίθουσες τηλεδιάσκεψης Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής (ΤΑΤΜ, ΧΜ, ΜΜ) Βιβλιοθήκη Τμήματος Αρχιτεκτόνων Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Βιβλιοθήκη Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών WiFi παντού 2 μεγάλα αμφιθέατρα 450 θέσεων για μεγάλα ακροατήρια και εκδηλώσεις Πολλά μικρότερα αμφιθέατρα Εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας Χώροι στάθμευσης Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

48 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
9 Νησίδες Η/Υ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

49 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

50 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα
Μετεγκατάσταση Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη: Συγκέντρωση υπηρεσιών στο Πανεπιστημιακό Campus Εξοικονόμηση πόρων Εξοικονόμηση ενέργειας Αποτελεσματικότερη διοικητική λειτουργία Πρόσβαση των φοιτητών σε όλες τις υποδομές του Α.Π.Θ. (π.χ. βιβλιοθήκες, εργαστήρια) Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

51 Δυνατά σημεία Φοιτητές από τα ανώτερα ποιοτικά επίπεδα των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Υψηλή απορροφητικότητα αποφοίτων, λόγω 5- ετούς φοίτησης, βάσει στοιχείων ΤΕΕ Σχέσεις – συνεργασίες σε ερευνητικό πεδίο με παραγωγικούς εταίρους (π.χ. βιομηχανία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ΤΤΕ) Εξασφάλιση θέσεων εργασίας αποφοίτων Μεγάλη συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα 35% των εισροών της Επιτροπής Ερευνών προέρχονται από Προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

52 Δυνατά σημεία Εισροές ΕΤΑΑ (περίπου € το χρόνο την τελευταία 3-ετία) Απασχόληση εξωτερικών συνεργατών Χρηματοδότηση μετακινήσεων μελών για συμμετοχή σε σημαντικά συνέδρια και συναντήσεις Χρηματοδότηση για εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία 70 εργαστηρίων, σπουδαστηρίων και μουσείου Συντήρηση υποδομών της Σχολής Καλός μηχανισμός επικοινωνίας και αποτελεσματικής ανταπόκρισης με τα Τμήματα και την Κεντρική Διοίκηση –που αξιολογείται και επιβεβαιώνεται στους ετήσιους ελέγχους κατά ISO 9001:2008 Μεγάλα ποσοστά Αριστείας μελών ΔΕΠ και φοιτητών Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

53 Δυνατά σημεία Εξωστρέφεια Εθνικές και διεθνείς πατέντες
Εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες Εθνικές και διεθνείς πατέντες Καινοτομία και δημιουργία Spin Off εταιρειών Μεγάλη συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς με σημαντικές διακρίσεις και βραβεία Συμμετοχή μελών σε φορείς και όργανα Διοικητικών Φορέων Περιφερειακής και Εθνικής κλίμακας Σύλλογος αποφοίτων με 1759 εγγεγραμμένα μέλη Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

54 Αδύνατα σημεία Απουσία μηχανισμού διατήρησης επαφής και παρακολούθησης πορείας αποφοίτων Πρακτική Άσκηση – Μη ύπαρξη θεσμοθετημένου πλαισίου σταθερής χρηματοδότησης Ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές Μειωμένη πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά Ο στρατηγικός σχεδιασμός Σχολής και Τμημάτων περιορίζεται από τον έλεγχο που ασκείται από την κυβέρνηση Η Σχολή είναι ενταγμένη σε ένα γιγάντιο πανεπιστήμιο Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

55 Ευκαιρίες Σχετική οικονομική αυτονομία
Χρηματοροές ΕΤΑΑ Ερευνητική δραστηριότητα Δυνατότητα χρηματοδότησης έρευνας στο πλαίσιο του HORIZON και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων Σύνδεση με αγορά εργασίας Σύνδεση με τοπικούς οργανισμούς, δήμους, περιφέρειες και εταιρείες για παροχή τεχνογνωσίας Ευρεσιτεχνίες, Καινοτομίες, Τεχνοβλαστοί Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

56 Ευκαιρίες Απορρόφηση Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Συνεργασίες με ιδρύματα εξωτερικού Ενεργός συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus Κινητικότητα φοιτητών Αναγνώριση ποιότητας εκπαιδευτικού έργου από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της αλλοδαπής εύκολη αποδοχή αποφοίτων σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών Χρήση σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

57 Ευκαιρίες Ευκαιρίες σύμπραξης /ανάπτυξης σε Ενέργεια και Περιβάλλον
Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων - Logistics Νανοτεχνολογία Παραγωγικές Διαδικασίες και Τεχνολογίες (Manufacturing) Υγεία (π.χ. βιομηχανική, bio-instrumentation, βιο-υλικά) Βιοϊατρική της Μηχανικής & Βιοτεχνολογίας των Υλικών και της Τεχνολογίας Τροφίμων Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

58 Απειλές Μείωση χρηματοδότησης Συνεχής μείωση διδασκόντων
Αριθμός εισακτέων και μετεγγραφόμενων φοιτητών καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας Κίνδυνος από συνεχείς παρεμβάσεις και αλλαγές του Νομοθετικού Πλαισίου Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

59 Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας
Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας Πιστοποίηση υπηρεσιών ISO 9001:2008, μέσω συνεχούς αξιολόγησης Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο (με περίπου 900 πρωτοκολλήσεις κατ’ έτος) Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

60 Οργανόγραμμα Κοσμητείας
Κοσμήτωρ Πολυτεχνικής Σχολής Κοσμητεία Προϊστάμενος της Γραμματείας της Κοσμητείας Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Γραμματεία Τμήμα Σχεδιασμού & Βελτίωσης Τμήμα Κόμβου Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου Τμήμα Διαχείρισης Πόρων Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Εξυπηρέτησης φοιτητών, μελών ΔΕΠ & πολιτών Τμήμα Προμηθειών Τμήμα Εξοπλισμού & Υποδομών Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

61 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

62 Τμήμα Διοίκησης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΗ / ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ / ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ STI-EPFL ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ T.I.M.E. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΜΧΑ ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

63 Τμήμα Εξοπλισμού και Υποδομών Τμήμα Συντήρησης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΣΧΟΛΗΣ “vergina” ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗΣ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

64 Τμήμα Εξυπηρέτησης φοιτητών, μελών ΔΕΠ & πολιτών
Τμήμα Εξυπηρέτησης φοιτητών, μελών ΔΕΠ & πολιτών ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΚΑΔ. ΙΣΟΔ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΕΡ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΗΜΕΡΙΔΩΝ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

65 Κοσμητεία Εργαστήριο Μη-Γραμμικών Μαθηματικών
Εργαστήριο Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Εργαστήριο Φυσικής Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

66 Τμήμα Κόμβου Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου
ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΜΒΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

67 Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας
Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας Αναμόρφωση – Προσαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών λαμβάνοντας υπόψη Διεθνείς εξελίξεις Υποδείξεις Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων Νέες ανάγκες λόγω μείωσης προσωπικού Έλεγχος και αξιολόγηση προγραμμάτων Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

68 Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας
Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας Διασφάλιση ποιότητας σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό: Διαδικασίες προκήρυξης, συγκρότησης ΕΕΕ, αξιολόγησης υποψήφιων, εκλογής Ιούλιος 2012 ολοκληρώθηκε η πρώτη διαδικασία κρίσης για πλήρωση μέλους ΔΕΠ Η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν η πρώτη Σχολή όλων των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας όπου εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη διαδικασία του νέου Νόμου Πλαίσιο 4009/11 Έκτοτε έχουν ολοκληρωθεί 108 διαδικασίες κρίσης (τουλάχιστον 216 Συνεδριάσεις) και είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης άλλες 12, με συνεχή ροή νέων εξελίξεων Δημιουργία αρχείου σύμφωνα με τις οδηγίες κατά ΙSO 9001:2008 για την καλύτερη οργάνωση της Κοσμητείας σε σχέση και με τη συγκεκριμένη διαδικασία Άριστη συνεργασία της Γραμματείας της Κοσμητείας με υπαλλήλους του Γραφείου ΔΕΠ του Α.Π.Θ. Άριστη σχέση της Γραμματείας της Κοσμητείας με το Διδακτικό Προσωπικό της Σχολής χάρις στην ταχύτατη και πάντοτε επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

69 Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας
Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας Διασφάλιση ποιότητας σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό: Επισήμανση προβλημάτων Κενά και αδυναμίες του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με τις διαδικασίες εξέλιξης καθηγητών και λεκτόρων Έλλειψη έγκαιρης και συνολικής, σε επίπεδο του συνόλου της Διοίκησης, ρύθμισης και αντιμετώπισης των κενών και αδυναμιών (δεν δόθηκαν ξεκάθαρες, γραπτές οδηγίες, συνεχής επικοινωνία με γραφείο ΔΕΠ) Παρόλα αυτά, η Γραμματεία της Κοσμητείας αντιμετώπισε με επιτυχία τις ανάγκες που προέκυψαν από τα προβλήματα Προτάσεις για αλλαγές και βελτίωση Μεγαλύτερη συμμετοχή των Γραμματειών των Τμημάτων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας Συμμετοχή -με κάποιον τρόπο- των Συνελεύσεων των Τμημάτων στις διαδικασίες, μάλλον θα διευκόλυνε και θα έδινε μεγαλύτερη κατανόηση και εμπιστοσύνη, σχετικά με τις διαδικασίες κρίσεων των καθηγητών των Α.Ε.Ι. Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

70 Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας
Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας Διασφάλιση ποιότητας σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό Ευκαιρίες για την εξέλιξη του διδακτικού – ερευνητικού προσωπικού Ολοκληρώθηκαν διαδικασίες κρίσεων που χρόνιζαν Χάρις στην εργατικότητα και στην ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων στη Γραμματεία της Κοσμητείας Χάρις στην προθυμία και κατανόηση των καθηγητών της Σχολής Πρόσληψη ειδικών επιστημόνων (συμβασιούχων) – διαδικασίες          Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής ενθαρρύνει και με ευχαρίστηση εγκρίνει τις προτάσεις των Τμημάτων της Σχολής, για την πρόσκληση μεταδιδακτορικών ερευνητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 Η Γραμματεία της Κοσμητείας διευκολύνει και διεκπεραιώνει τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου τα Τμήματα να δεχθούν στο σώμα τούς ερευνητές Μετακλήσεις 4 μελών ΔΕΠ (3 από Ελλάδα και 1 από Εξωτερικό) Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

71 Σημαντικές διακρίσεις!
Ενδεικτικά: 2015 Imagine Cup της “Microsoft” Ομάδα Prognosis (Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης και Φοιτητές Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) “Ability Award” με την καινοτόμα εφαρμογή τους για τη διάγνωση πρώιμων συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με Πάρκινσον 1η θέση ανάμεσα σε συμμετοχές! Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

72 Σημαντικές διακρίσεις!
2015 Παγκόσμιος Διαγωνισμός Robocup Rescue Ομάδα ρομποτικής Pandora (Programme for the Advancement of Non Directed Operating Robotic Agents). Συστάθηκε το Σήμερα απαρτίζεται από τον Αν. Καθηγητή Λουκά Πέτρου, τον Επίκ. Καθηγητή Ανδρέα Συμεωνίδη, τον Επίκ. Καθηγητή Χαράλαμπο Δημούλα, τον Δρ. Εμμανουήλ Τσαρδούλια, καθώς και από 22 προπτυχιακούς φοιτητές του ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ. 2η θέση στον Διεθνή Διαγωνισμό Formula Student Class 2 στην κατηγορία της κοστολόγησης (Cost Competition) και 3η θέση στη γενική κατάταξη! Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

73 Σημαντικές διακρίσεις!
2015 Διεθνής Διαγωνισμός Formula Student Aristotle Racing Team (ART) Φοιτητική Ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. Νικόλαο Μιχαηλίδη 2η θέση στην παρουσίαση των σχεδίων του νέου της μονοθέσιου, συλλέγοντας από τους 325 πόντους συνολικά! Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

74 Σημαντικές διακρίσεις!
2014 Διεθνής διαγωνισμός Formula Student Class 2 Νεοσύστατη Φοιτητική Ομάδα του ΤΗΜΜΥ «ARISTURTLE» (Aristotle University Racing Team Electric) 3η θέση στο Cost Event and Business Presentation και 4η θέση στη γενική κατάταξη! Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

75 Σημαντικές διακρίσεις!
2015 Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός μηχανικής EBEC που διοργανώνεται από το B.E.S.T. Φοιτητική Ομάδα του ΤΗΜΜΥ Η ομάδα κατέκτησε την 2η και 3η θέση σε 2 από τις 4 δοκιμασίες του τελικού γύρου του διαγωνισμού, στο Porto Πρώτο βραβείο και Χρυσό Μετάλλιο στην 14η Παγκόσμια Τριενάλε Αρχιτεκτονικής “Interarch 2015” Ομάδα φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, 17 έως 20/5/2015, στη Σόφια, υπό την αιγίδα της UNESCO Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

76 Σημαντικές διακρίσεις!
Παγκόσμιος Διαγωνισμός MIREX (Music Information Retrieval Evaluation eXchange), στην κατηγορία «Εντοπισμού Μουσικής/Ομιλίας» (Music/Speech Detection) Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων του ΤΗΜΜΥ (Επικεφαλής είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, Καθηγητής Γιώργος Παπανικολάου και μέλη της ομάδας είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, Χαράλαμπος Δημούλας και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Εργαστηρίου, Νίκος Τσίπας και Λάζαρος Βρύσης) κατέκτησε την 3η θέση! Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

77 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
ftp://server.plandevel.auth.gr/VIRTUAL_2015/_flash/Tourweaver_2015_new_Vtour.html Επιμέλεια Παρουσίασης: Γραμματεία Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Χρυσάνθη Καπράγκου, Μαρία Σεφερτζή, Χρήστος Νανέρης, Διονύσης Φραγκόπουλος Πηγές: Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. Γραμματείες Τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ


Κατέβασμα ppt "Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google