Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος Καθηγητής Αγρονόμων Τοπογράφων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος Καθηγητής Αγρονόμων Τοπογράφων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος Καθηγητής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής

2 ΑΠΘ 1.Σύντομο ιστορικό της Σχολής 2.Αποστολή – Όραμα της Σχολής 3.Δομή – διάρθρωση της Σχολής 4.Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 5.Δυνατά σημεία της Σχολής 6. Αδύνατα σημεία της Σχολής 7.Ευκαιρίες για τη Σχολή 8. Απειλές για τη Σχολή 9.Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας 10.Σημαντικές διακρίσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ 2 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

3 ΑΠΘ 1955: ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής με τη λειτουργία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 1956-57: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1962-63: Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1972-73: Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1972-73: Τμήμα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  1976-77: Διαχωρισμός σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1982-83: Γενικό Τμήμα  2013: κατάργηση 1993-94: Μετονομασία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 2004: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  2013: Μετεγκατάσταση από τη Βέροια Σύντομο Ιστορικό Σχολής 3 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

4 ΑΠΘ Η Σχολή με … εικόνες 4 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

5 ΑΠΘ Η Σχολή με … εικόνες 5 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

6 ΑΠΘ Η Σχολή με … εικόνες 6 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

7 ΑΠΘ Να συμβάλλει στην προαγωγή και διάδοση της γνώσης Να προσφέρει κατάρτιση υψηλού επιπέδου με την 5ετή φοίτηση Να παρέχει την κατάλληλη υποδομή, σύγχρονο εξοπλισμό και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό Να παρέχει τα μέσα για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων της Να καλλιεργεί υψηλή κοινωνική συνείδηση και ευθύνη στα μέλη της Να συμμετέχει στα πολιτισμικά δρώμενα της πόλης Αποστολή Σχολής 7 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

8 ΑΠΘ Μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το γίγνεσθαι του ΑΠΘ Ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων, αρχικά σε Μεταπτυχιακό επίπεδο Κοινά προγράμματα σπουδών με άλλες Σχολές – (π.χ. Βιοτεχνολογία, Νανοτεχνολογία) Απορρόφηση Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Όραμα 8 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

9 ΑΠΘ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών  Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος  Γεωτεχνικής Μηχανικής  Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών  Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού  Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης  Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης  Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας Δομή – Διάρθρωση Σχολής 9 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

10 ΑΠΘ Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών  Γεωδαισίας και Τοπογραφίας  Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας  Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  Κατασκευαστικός  Ενεργειακός  Βιομηχανικής Διοίκησης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  Ηλεκτρικής Ενέργειας  Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  Τηλεπικοινωνιών Δομή – Διάρθρωση Σχολής 10 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

11 ΑΠΘ Τμήμα Χημικών Μηχανικών  Χημείας  Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων  Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής  Τεχνολογιών Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Δομή – Διάρθρωση Σχολής 11 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

12 ΑΠΘ Η Πολυτεχνική Σχολή έχει αναγορεύσει συνολικά 40 Επίτιμους Διδάκτορες:  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών : 16  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 14  Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών: 4  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: 1  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: 5  Τμήμα Χημικών Μηχανικών: 1 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 12 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

13 ΑΠΘ Η Πολυτεχνική Σχολή έχει 83 Ομότιμους Καθηγητές:  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών : 27  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 29  Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών: 12  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: 5  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: 8  Τμήμα Χημικών Μηχανικών: 2 Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 13 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

14 ΑΠΘ 285 Μέλη ΔΕΠ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 14 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών86 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών38 Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών28 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών31 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών49 Τμήμα Χημικών Μηχανικών33 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης20 Σύνολο285

15 ΑΠΘ 98 Μέλη ΕΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ – ΕΕΠ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 15 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΤμήμαΕΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ – ΕΕΠ Πολιτικών Μηχανικών27 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών9 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών9 Μηχανολόγων Μηχανικών17 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών16 Χημικών Μηχανικών18 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης2 Σύνολο98

16 ΑΠΘ 53 Μέλη Διοικητικό Προσωπικό Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 16 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΤμήμαΔιοικητικό Προσωπικό Κοσμητεία Σχολής4 Πολιτικών Μηχανικών13 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών9 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών6 Μηχανολόγων Μηχανικών6 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών5 Χημικών Μηχανικών7 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης3 Σύνολο53

17 ΑΠΘ 10.285 Προπτυχιακοί Φοιτητές Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 17 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Τμήμα Αριθμός ενεργών φοιτητών (ν+2) Αριθμός ενεργών φοιτητών >(ν+2) Σύνολο Πολιτικών Μηχανικών1.2848882.172 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών9843391.323 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών538320858 Μηχανολόγων Μηχανικών8507441.594 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 1.6231.0152.638 Χημικών Μηχανικών6324371.069 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης56071631 Σύνολο6.4713.81410.285

18 ΑΠΘ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 18 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

19 ΑΠΘ Εξέλιξη αριθμού μελών ΔΕΠ – φοιτητών Από το 2013 υπολογίζονται μόνο οι ενεργοί φοιτητές Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 19 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

20 ΑΠΘ 392 Μεταπτυχιακοί φοιτητές Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 20 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Τμήμα Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 2015-2016 Πολιτικών Μηχανικών89 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών138 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών117 Μηχανολόγων Μηχανικών- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών33 Χημικών Μηχανικών15 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης- Σύνολο 392

21 ΑΠΘ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 21 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Έχουν απονεμηθεί 2.289 μεταπτυχιακά διπλώματα ΤμήμαΑριθμός Πολιτικών Μηχανικών1187 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών484 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών361 Μηχανολόγων Μηχανικών21 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών236 Χημικών Μηχανικών- Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης- Σύνολο2289

22 ΑΠΘ 691 Υποψήφιοι Διδάκτορες Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 22 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Τμήμα Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων Πολιτικών Μηχανικών200 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών96 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών61 Μηχανολόγων Μηχανικών102 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών130 Χημικών Μηχανικών82 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης20 Σύνολο691

23 ΑΠΘ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 23 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Έχουν απονεμηθεί 1.253 διδακτορικά διπλώματα ΤμήμαΑριθμός Πολιτικών Μηχανικών393 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 115 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών77 Μηχανολόγων Μηχανικών 194 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών268 Χημικών Μηχανικών 206 Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης- Σύνολο 1.253

24 ΑΠΘ 19 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών  Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου  Γεωπληροφορική  Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων  Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων  Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη  Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων  Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός  Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό  Χημική Μηχανική  Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού  Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών  Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού  Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών  Αρχιτεκτονική Τοπίου  Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών  Βιοανόργανη Χημεία  Ιατρικής Πληροφορικής  Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής  Επιστήμες της Αγωγής – Τεχνολογίες Μάθησης Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 24 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

25 ΑΠΘ Κινητικότητα φοιτητών  Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στη Σχολή Μηχανικών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάνης (School of Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, STI-EPFL)  Erasmus  Socrates  LLP/Erasmus  Erasmus+  Erasmus Mundus  Tempus  IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)  AIESEC (1.100 AEI σε 124 χώρες)  BEST (Board of European Students of Technology) προώθηση της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, 57 AEI σε 23 χώρες Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 25 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

26 ΑΠΘ Προγράμματα πρακτικής άσκησης:  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών  Μηχανολόγων Μηχανικών  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών  Χημικών Μηχανικών  Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 26 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

27 ΑΠΘ 69 θεσμοθετημένα εργαστήρια 4 σπουδαστήρια 1 μουσείο Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 27 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Γεωλόγοι και Γεωδαίτες : Απόλυτο Βαρυτήμετρο S10

28 ΑΠΘ Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών – ΤΠΜ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 28 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

29 ΑΠΘ Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών – ΤΜΜ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 29 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Ενεργειακή σχεδίαση κινητήρων Αεροδυναμικός σχεδιασμός και μηχανολογική κατασκευή αεριοχημάτων

30 ΑΠΘ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 30 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής - ΤΜΜ Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών – ΤΜΜ

31 ΑΠΘ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 31 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής - ΤΜΜ Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών - ΤΜΜ

32 ΑΠΘ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 32 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Εργαστήριο Δομικών Υλικών - ΤΠΜΕργαστήριο Μεταλλογνωσίας - ΤΜΜ

33 ΑΠΘ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 33 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης - ΤΜΜ Συμβολή στην ανάπτυξη εφοδιαστικών αλυσίδων οικονομικά σκόπιμων, περιβαλλοντικά φιλικών και κοινωνικά ευαίσθητων

34 ΑΠΘ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 34 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Μηχανικής - ΤΠΜ

35 ΑΠΘ Εργαστήρια Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 35 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

36 ΑΠΘ Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Χημείας Προηγμένων Υλικών – ΤΧΜ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 36 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

37 ΑΠΘ Πρόσφατες Συνεργασίες με ιδρύματα εξωτερικού  Texas A&M University  University of Soudi Arabia  Beijing University of Civil Engineering and Architecture Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 37 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

38 ΑΠΘ Συμμετοχή σε διεθνή Δίκτυα  CESAER - Conference of European Schools for Advanced Engineering  SEFI - European Society for Engineering Education  TIME - Top Industrial Managers for Europe  ATHENS - Advanced Technology Higher Education Network  RMEI - Reseau Mediterraneen des Ecoles d' Ingenieurs  ENMIX European Nanoporous Materials Institute of Excellence 38 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα

39 ΑΠΘ 557 ενεργά ερευνητικά προγράμματα την τελευταία τριετία  Συνολικού προϋπολογισμού 53.192.690 €  Όπου απασχολούνται: 426 μέλη ΔΕΠ του Α.Π.Θ. και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 4.157 εξωτερικοί συνεργάτες 112 Υποψήφιοι διδάκτορες 138 προπτυχιακοί φοιτητές  Συνεργασία με 330 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα  Συμμετοχή 780 Παραγωγικών Φορέων  Συμμετοχή 60 Χωρών 39 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα

40 ΑΠΘ Δημιουργία 3 τεχνοβλαστών (από τα προγράμματα της ΕΕ)  Σαμαράς Ζήσης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, «EXOTHERMIA ΑΕ» (ασχολείται με εφαρμογές μηχανολογικού λογισμικού και απευθύνεται στην αυτοκινητοβιομηχανία)  Σαμαράς Ζήσης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, «EMISIA ΑΕ» (ασχολείται με μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών πολιτικών, κυρίως στον τομέα της οδικής κυκλοφορίας και έχει 100% εξαγωγική δραστηριότητα)  Μιχαηλίδης Νικόλαος - Τσιπάς Δημήτριος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, «PLiN ΑΕ» (ασχολείται με την κατασκευή και τον χαρακτηρισμό νανοσωματίδιων) 40 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα

41 ΑΠΘ Εισροές ΕΤΑΑ (περίπου 2.000.000€ το χρόνο την τελευταία 3-ετία)  20% διατίθεται: Για χρηματοδότηση των κτηριακών υποδομών της Σχολής Για χρηματοδότηση εκδηλώσεων και φοιτητικών ομάδων (π.χ. B.E.S.T., θεατρική ομάδα Πολυτεχνικής, A.R.T., ARISTURTLE, Pandora) Για ενίσχυση χρηματοδότησης σημαντικών ανασκαφών Για ενίσχυση φορέων και δραστηριοτήτων εκτός Πολυτεχνικής Σχολής, αλλά και εκτός Α.Π.Θ. (π.χ. Κέντρο Αριστοτελικών Ερευνών, Φοιτητική Λέσχη)  80% κατανέμεται στα Τμήματα της Σχολής 41 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα

42 ΑΠΘ 14 Εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 42 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Α/ΑΜΕΛΟΣ ΔΕΠ/ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ(ΕΣ)ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣΤΜΗΜΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ/ ΔΟΡΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ/ ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΘΟΔΟ ΒΙΣΜΟΥΘΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ/ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΕΚΤΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ/ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΩΡΙΚΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ/ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ/ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΚΤΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΠΟΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Ή ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΠΗΝΙΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

43 ΑΠΘ 14 Εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 43 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Α/ΑΜΕΛΟΣ ΔΕΠ/ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ(ΕΣ)ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣΤΜΗΜΑ 8 ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ, VIDAVO ΚΛΠ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9 ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΤΕΙΘ, VOLTAMPERE ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10ΤΣΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΠ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΓΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΕ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΟΝΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΤΕΙΘ, VOLTAMPERE ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌ ΤΗΣ ΑΤΡΆΚΤΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΈΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12 ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13 ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΤΕΙΘ, ΚΙΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙ Α ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14 ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΈΝΗΣ ΙΛΎΟΣ ΚΈΝΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ ΜΗ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΈΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΜΕ ΓΑΙΟΣΚΏΛΗΚΕΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΉΣ ΗΛΙΟΞΉΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΠΌΣΤ ΣΕ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΚΑΛΥΜΜΈΝΗ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΤΎΠΟΥ ΘΕΡΜΟΚΉΠΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

44 ΑΠΘ 14 Διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 44 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ/ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Α/Α ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ/ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ(ΕΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣΤΜΗΜΑ 1ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣFILTERING DEVICE FOR DIESEL ENGINE EXHAUST GAS ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣGAS TREATMENT DEVICE ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΝΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣDILUTER FOR EXHAUST GAS SAMPLING AND METHOD THEREFOR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε. METHOD FOR REFINING VEGETABLE OILS AND ADDITIVE THEREFORE, AND THEIR USE AS SUBSTITUTE OF DIESEL FUEL ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 ΤΣΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΜΑΡ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΧΑΪΝΤΑΡ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΠΑΣ ΣΟΦΙΑ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FABRICATION OF ALUMINIUM FOAMS BY THE IMPREGNATION OF POLYURETHANE FOAM WITH A SLURRY COMPRISING ALUMINIUM AND SALT ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ CONSTRUCTION SYSTEME FOR STRENGTHENING AN EXISTING STRUCTURE WITH TENSION SHEETS AND A RESPECTIVE ANCHORING DEVICE AND METHOD THEREFORE ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ METHOD FOR COMBINING SIGNALS AT WIRELESS RECEIVERS IN THE ABSENCE OF CHANNEL GAIN ESTIMATION AND APPARATUS THEREFOR ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

45 ΑΠΘ 14 Διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 45 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Α/ΑΜΕΛΟΣ ΔΕΠ/ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ(ΕΣ)ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣΤΜΗΜΑ 8 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΜΠΟΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ INTEGRATED, PRINTED MARGARITA- OR CLOVER SHAPED INDUCTOR ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. A METHOD FOR AUTO-TUNING OF PID CONTROLLERS AND APPARATUS THEREFOR ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ DIFFERENTIAL DEVICE WITH CONTROLLABLE TORQUE DISTRIBUTION ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ CATALYTIC PROCESS FOR THE PRODUCTION OF 1,2-PROPANEDIOL FROM CRUDE GLYCEROL STREAM ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12 ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ METHOD FOR EFFICIENCY OPTIMIZATION OF A WIND GENERATOR BY CONTROLLING THE ELECTRICAL GENERATOR AND SYSTEM THEREFOR ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13 ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ MUNTI-SIGNATURE ANTI-COUNTERFEITING PROCESS AND SYSTEM ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BOX WITH A MECHANISM THAT OPENS DOORS FOR SLABS WITH INSCRIPTIONS ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

46 ΑΠΘ Σημαντικές ανασκαφές με συμπληρωματική χρηματοδότηση από τη Σχολή:  Ανασκαφή της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Επισκόπου Σωφρονίου στη Νικήτη Χαλκιδικής Υπεύθυνος ανασκαφής: Νικόλαος Νικονάνος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  Ανασκαφή του Βυζαντινού Οικισμού της Ρεντίνας Υπεύθυνος ανασκαφής: Νικόλαος Κ. Μουτσόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 46 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

47 ΑΠΘ Υποδομή  2 αίθουσες τηλεδιάσκεψης  Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής (ΤΑΤΜ, ΧΜ, ΜΜ)  Βιβλιοθήκη Τμήματος Αρχιτεκτόνων  Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  Βιβλιοθήκη Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  WiFi παντού  2 μεγάλα αμφιθέατρα 450 θέσεων για μεγάλα ακροατήρια και εκδηλώσεις  Πολλά μικρότερα αμφιθέατρα  Εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας  Χώροι στάθμευσης Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 47 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

48 ΑΠΘ 9 Νησίδες Η/Υ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 48 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

49 ΑΠΘ Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 49 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

50 ΑΠΘ Μετεγκατάσταση Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη:  Συγκέντρωση υπηρεσιών στο Πανεπιστημιακό Campus  Εξοικονόμηση πόρων  Εξοικονόμηση ενέργειας  Αποτελεσματικότερη διοικητική λειτουργία  Πρόσβαση των φοιτητών σε όλες τις υποδομές του Α.Π.Θ. (π.χ. βιβλιοθήκες, εργαστήρια) Ακαδημαϊκά και λοιπά δεδομένα 50 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

51 ΑΠΘ Φοιτητές από τα ανώτερα ποιοτικά επίπεδα των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Υψηλή απορροφητικότητα αποφοίτων, λόγω 5- ετούς φοίτησης, βάσει στοιχείων ΤΕΕ Σχέσεις – συνεργασίες σε ερευνητικό πεδίο με παραγωγικούς εταίρους (π.χ. βιομηχανία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ΤΤΕ)  Εξασφάλιση θέσεων εργασίας αποφοίτων Μεγάλη συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα  35% των εισροών της Επιτροπής Ερευνών προέρχονται από Προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής Δυνατά σημεία 51 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

52 ΑΠΘ Εισροές ΕΤΑΑ (περίπου 2.000.000€ το χρόνο την τελευταία 3-ετία)  Απασχόληση εξωτερικών συνεργατών  Χρηματοδότηση μετακινήσεων μελών για συμμετοχή σε σημαντικά συνέδρια και συναντήσεις  Χρηματοδότηση για εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία 70 εργαστηρίων, σπουδαστηρίων και μουσείου  Συντήρηση υποδομών της Σχολής Καλός μηχανισμός επικοινωνίας και αποτελεσματικής ανταπόκρισης με τα Τμήματα και την Κεντρική Διοίκηση –που αξιολογείται και επιβεβαιώνεται στους ετήσιους ελέγχους κατά ISO 9001:2008 Μεγάλα ποσοστά Αριστείας μελών ΔΕΠ και φοιτητών Δυνατά σημεία 52 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

53 ΑΠΘ Εξωστρέφεια  Εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες Εθνικές και διεθνείς πατέντες Καινοτομία και δημιουργία Spin Off εταιρειών Μεγάλη συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς με σημαντικές διακρίσεις και βραβεία Συμμετοχή μελών σε φορείς και όργανα Διοικητικών Φορέων Περιφερειακής και Εθνικής κλίμακας Σύλλογος αποφοίτων με 1759 εγγεγραμμένα μέλη Δυνατά σημεία 53 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

54 ΑΠΘ Απουσία μηχανισμού διατήρησης επαφής και παρακολούθησης πορείας αποφοίτων Πρακτική Άσκηση – Μη ύπαρξη θεσμοθετημένου πλαισίου σταθερής χρηματοδότησης Ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές Μειωμένη πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά Ο στρατηγικός σχεδιασμός Σχολής και Τμημάτων περιορίζεται από τον έλεγχο που ασκείται από την κυβέρνηση Η Σχολή είναι ενταγμένη σε ένα γιγάντιο πανεπιστήμιο Αδύνατα σημεία 54 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

55 ΑΠΘ Σχετική οικονομική αυτονομία  Χρηματοροές ΕΤΑΑ  Ερευνητική δραστηριότητα Δυνατότητα χρηματοδότησης έρευνας στο πλαίσιο του HORIZON και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων Σύνδεση με αγορά εργασίας Σύνδεση με τοπικούς οργανισμούς, δήμους, περιφέρειες και εταιρείες για παροχή τεχνογνωσίας Ευρεσιτεχνίες, Καινοτομίες, Τεχνοβλαστοί Ευκαιρίες 55 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

56 ΑΠΘ Απορρόφηση Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Συνεργασίες με ιδρύματα εξωτερικού  Ενεργός συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus  Κινητικότητα φοιτητών Αναγνώριση ποιότητας εκπαιδευτικού έργου από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της αλλοδαπής  εύκολη αποδοχή αποφοίτων σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών Χρήση σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας Ευκαιρίες 56 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

57 ΑΠΘ Ευκαιρίες σύμπραξης /ανάπτυξης σε  Ενέργεια και Περιβάλλον  Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων - Logistics  Νανοτεχνολογία  Παραγωγικές Διαδικασίες και Τεχνολογίες (Manufacturing)  Υγεία (π.χ. βιομηχανική, bio-instrumentation, βιο-υλικά)  Βιοϊατρική της Μηχανικής & Βιοτεχνολογίας των Υλικών και της Τεχνολογίας Τροφίμων Ευκαιρίες 57 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

58 ΑΠΘ Μείωση χρηματοδότησης Συνεχής μείωση διδασκόντων Αριθμός εισακτέων και μετεγγραφόμενων φοιτητών καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας Κίνδυνος από συνεχείς παρεμβάσεις και αλλαγές του Νομοθετικού Πλαισίου Απειλές 58 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

59 ΑΠΘ Πιστοποίηση υπηρεσιών ISO 9001:2008, μέσω συνεχούς αξιολόγησης Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο (με περίπου 900 πρωτοκολλήσεις κατ’ έτος) Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας 59 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

60 ΑΠΘ Οργανόγραμμα Κοσμητείας 60 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Κοσμήτωρ Πολυτεχνικής Σχολής Κοσμητεία Προϊστάμενος της Γραμματείας της Κοσμητείας Γραμματεία Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Τμήμα Κόμβου Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Διοίκησης Τμήμα Εξυπηρέτησης φοιτητών, μελών ΔΕΠ & πολιτών Τμήμα Προμηθειών Τμήμα Εξοπλισμού & Υποδομών Τμήμα Σχεδιασμού & Βελτίωσης Τμήμα Διαχείρισης Πόρων

61 ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 61 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

62 ΑΠΘ Τμήμα Διοίκησης 62 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ / ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗ / ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ STI-EPFL ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ T.I.M.E. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΜΧΑ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

63 ΑΠΘ Τμήμα Συντήρησης 63 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΣΧΟΛΗΣ “vergina” ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ Τμήμα Εξοπλισμού και Υποδομών

64 ΑΠΘ Τμήμα Εξυπηρέτησης φοιτητών, μελών ΔΕΠ & πολιτών 64 30.11.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΚΑΔ. ΙΣΟΔ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΕΡ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΗΜΕΡΙΔΩΝ

65 ΑΠΘ Κοσμητεία 65 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Εργαστήριο Μη- Γραμμικών Μαθηματικών Εργαστήριο Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Εργαστήριο Φυσικής Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής

66 ΑΠΘ Τμήμα Κόμβου Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου 66 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΜΒΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

67 ΑΠΘ Αναμόρφωση – Προσαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών λαμβάνοντας υπόψη  Διεθνείς εξελίξεις  Υποδείξεις Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων  Νέες ανάγκες λόγω μείωσης προσωπικού Έλεγχος και αξιολόγηση προγραμμάτων Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας 67 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

68 ΑΠΘ Διασφάλιση ποιότητας σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό: Διαδικασίες προκήρυξης, συγκρότησης ΕΕΕ, αξιολόγησης υποψήφιων, εκλογής  Ιούλιος 2012 ολοκληρώθηκε η πρώτη διαδικασία κρίσης για πλήρωση μέλους ΔΕΠ  Η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν η πρώτη Σχολή όλων των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας όπου εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη διαδικασία του νέου Νόμου Πλαίσιο 4009/11  Έκτοτε έχουν ολοκληρωθεί 108 διαδικασίες κρίσης (τουλάχιστον 216 Συνεδριάσεις) και είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης άλλες 12, με συνεχή ροή νέων εξελίξεων  Δημιουργία αρχείου σύμφωνα με τις οδηγίες κατά ΙSO 9001:2008 για την καλύτερη οργάνωση της Κοσμητείας σε σχέση και με τη συγκεκριμένη διαδικασία  Άριστη συνεργασία της Γραμματείας της Κοσμητείας με υπαλλήλους του Γραφείου ΔΕΠ του Α.Π.Θ.  Άριστη σχέση της Γραμματείας της Κοσμητείας με το Διδακτικό Προσωπικό της Σχολής χάρις στην ταχύτατη και πάντοτε επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας 68 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

69 ΑΠΘ Διασφάλιση ποιότητας σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό: Επισήμανση προβλημάτων  Κενά και αδυναμίες του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με τις διαδικασίες εξέλιξης καθηγητών και λεκτόρων  Έλλειψη έγκαιρης και συνολικής, σε επίπεδο του συνόλου της Διοίκησης, ρύθμισης και αντιμετώπισης των κενών και αδυναμιών (δεν δόθηκαν ξεκάθαρες, γραπτές οδηγίες, συνεχής επικοινωνία με γραφείο ΔΕΠ)  Παρόλα αυτά, η Γραμματεία της Κοσμητείας αντιμετώπισε με επιτυχία τις ανάγκες που προέκυψαν από τα προβλήματα Προτάσεις για αλλαγές και βελτίωση  Μεγαλύτερη συμμετοχή των Γραμματειών των Τμημάτων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας  Συμμετοχή -με κάποιον τρόπο- των Συνελεύσεων των Τμημάτων στις διαδικασίες, μάλλον θα διευκόλυνε και θα έδινε μεγαλύτερη κατανόηση και εμπιστοσύνη, σχετικά με τις διαδικασίες κρίσεων των καθηγητών των Α.Ε.Ι. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας 69 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

70 ΑΠΘ Διασφάλιση ποιότητας σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό Ευκαιρίες για την εξέλιξη του διδακτικού – ερευνητικού προσωπικού  Ολοκληρώθηκαν διαδικασίες κρίσεων που χρόνιζαν Χάρις στην εργατικότητα και στην ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων στη Γραμματεία της Κοσμητείας Χάρις στην προθυμία και κατανόηση των καθηγητών της Σχολής Πρόσληψη ειδικών επιστημόνων (συμβασιούχων) – διαδικασίες  Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής ενθαρρύνει και με ευχαρίστηση εγκρίνει τις προτάσεις των Τμημάτων της Σχολής, για την πρόσκληση μεταδιδακτορικών ερευνητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011  Η Γραμματεία της Κοσμητείας διευκολύνει και διεκπεραιώνει τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου τα Τμήματα να δεχθούν στο σώμα τούς ερευνητές Μετακλήσεις 4 μελών ΔΕΠ (3 από Ελλάδα και 1 από Εξωτερικό) Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας 70 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

71 ΑΠΘ Ενδεικτικά:  2015 Imagine Cup της “Microsoft” Ομάδα Prognosis (Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης και Φοιτητές Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) “Ability Award” με την καινοτόμα εφαρμογή τους για τη διάγνωση πρώιμων συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με Πάρκινσον 1 η θέση ανάμεσα σε 320.000 συμμετοχές! 71 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Σημαντικές διακρίσεις!

72 ΑΠΘ  2015 Παγκόσμιος Διαγωνισμός Robocup Rescue Ομάδα ρομποτικής Pandora (Programme for the Advancement of Non Directed Operating Robotic Agents). Συστάθηκε το 2007. Σήμερα απαρτίζεται από τον Αν. Καθηγητή Λουκά Πέτρου, τον Επίκ. Καθηγητή Ανδρέα Συμεωνίδη, τον Επίκ. Καθηγητή Χαράλαμπο Δημούλα, τον Δρ. Εμμανουήλ Τσαρδούλια, καθώς και από 22 προπτυχιακούς φοιτητές του ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ. 2 η θέση στον Διεθνή Διαγωνισμό Formula Student Class 2 στην κατηγορία της κοστολόγησης (Cost Competition) και 3η θέση στη γενική κατάταξη! Σημαντικές διακρίσεις! 72 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

73 ΑΠΘ  2015 Διεθνής Διαγωνισμός Formula Student Aristotle Racing Team (ART) Φοιτητική Ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. Νικόλαο Μιχαηλίδη 2η θέση στην παρουσίαση των σχεδίων του νέου της μονοθέσιου, συλλέγοντας 280 από τους 325 πόντους συνολικά! Σημαντικές διακρίσεις! 73 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

74 ΑΠΘ  2014 Διεθνής διαγωνισμός Formula Student Class 2 Νεοσύστατη Φοιτητική Ομάδα του ΤΗΜΜΥ «ARISTURTLE» (Aristotle University Racing Team Electric) 3η θέση στο Cost Event and Business Presentation και 4η θέση στη γενική κατάταξη! Σημαντικές διακρίσεις! 74 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

75 ΑΠΘ  2015 Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός μηχανικής EBEC που διοργανώνεται από το B.E.S.T. Φοιτητική Ομάδα του ΤΗΜΜΥ Η ομάδα κατέκτησε την 2 η και 3 η θέση σε 2 από τις 4 δοκιμασίες του τελικού γύρου του διαγωνισμού, στο Porto  Πρώτο βραβείο και Χρυσό Μετάλλιο στην 14η Παγκόσμια Τριενάλε Αρχιτεκτονικής “Interarch 2015” Ομάδα φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, 17 έως 20/5/2015, στη Σόφια, υπό την αιγίδα της UNESCO Σημαντικές διακρίσεις! 75 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

76 ΑΠΘ Σημαντικές διακρίσεις! 76 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ  Παγκόσμιος Διαγωνισμός MIREX 2015 (Music Information Retrieval Evaluation eXchange), στην κατηγορία «Εντοπισμού Μουσικής/Ομιλίας» (Music/Speech Detection) Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων του ΤΗΜΜΥ (Επικεφαλής είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, Καθηγητής Γιώργος Παπανικολάου και μέλη της ομάδας είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, Χαράλαμπος Δημούλας και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Εργαστηρίου, Νίκος Τσίπας και Λάζαρος Βρύσης) κατέκτησε την 3 η θέση!

77 ΑΠΘ http://eng.auth.gr ftp://server.plandevel.auth.gr/VIRTUAL_2015/_flash/Tourweaver_2015_new_Vtour.html Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 77 01.12.2015 Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Επιμέλεια Παρουσίασης: Γραμματεία Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Χρυσάνθη Καπράγκου, Μαρία Σεφερτζή, Χρήστος Νανέρης, Διονύσης Φραγκόπουλος Πηγές: Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. Γραμματείες Τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής


Κατέβασμα ppt "ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος Καθηγητής Αγρονόμων Τοπογράφων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google