Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (project) ΘΕΜΑ: “ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (project) ΘΕΜΑ: “ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (project) ΘΕΜΑ: “ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ”

2 “ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ”  Τα στάδια της διαδικασίας του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας μπορεί να είναι τέσσερα:  η σκοποθεσία,  ο σχεδιασμός,  η εκτέλεση, και  η αξιολόγηση. Ειδικότερα:

3 Α. Σκοποθεσία  1. Κριτήρια επιλογής του θέματος  Η επιλογή αυτή προτείνεται γιατί οι Βουλευτικές Εκλογές αποτελούν ένα επαναλαμβανόμενο σταθερό γεγονός, κάθε τέσσερα περίπου χρόνια στη χώρα μας, ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών,προσφέρεται για πολλές δραστηριότητες μέσα στην τάξη και δίνεται η δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης και σύνδεσης με διάφορα μαθήματα. Επίσης είναι ένα θέμα επίκαιρο αφού οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές έλαβαν χώρα μόλις στις 16 Σεπτεμβρίου 2007.

4 2. Στόχοι  Οι μαθητές να αντιληφθούν τη δύναμη του εκλογικού σώματος και να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της ψηφοφορίας.  - Να συγκρίνουν τα εκλογικά συστήματα και να διαπιστώσουν το ρόλο που έχει ο εκάστοτε εκλογικός νόμος στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος.  -Να αντιληφθούν τη διαφορετικότητα των πολιτικών κομμάτων.  -Να εξοικειωθούν με την προσέγγιση του Συντάγματος και του διακριτού ρόλου Κυβέρνησης-Πολιτικού Κόμματος-Προέδρου Δημοκρατίας.  - Να κατανοήσουν την αξία της ενεργού συμμετοχής στις πολιτικές διαδικασίες.  - Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο των ΜΜΕ σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα.  - Να διακρίνουν την κομματικοποίηση από τη πολιτικοποίηση.

5 3. Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα.  -Ιστορία: Οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν στα βιβλία της ιστορίας τους και να  βρουν τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα, στη  Σπάρτη, για την άμεση δημοκρατία, πολιτικά συστήματα, πελατειακές σχέσεις και  κόμματα και πολλά άλλα θέματα που κρίνει απαραίτητα ο διδάσκων καθηγητής.

6 -Οικονομία-Mαθηματικά:  Με τη βοήθεια του καθηγητή τους οι μαθητές μαθαί νουν πως κατανέμονται οι βουλευτικές έδρες ανάλογα με το ποσοστό των ψήφων των κομμάτων και τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, μαθαίνουν να διαβάζουν διαγράμματα και ιστογράμματα.

7 -Οικιακή Οικονομία:  Ξεχωριστή θέση μπορεί να δοθεί για τη θέση της γυναίκας από παλιά μέχρι σήμερα σε σχέση με τα εκλογικά της δικαιώματα, τη συμμετοχή της στα πολιτικά δρώμενα.

8 -Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή;  Σύνταγμα, 4η εξουσία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, πολιτικά κόμματα, ενεργός πολίτης, εκλογικά συστήματα, ιθαγένεια, πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών, στέρηση πολιτικού δικαιώματος.

9 Αισθητική Αγωγή :  Φιλοτέχνηση αφισών, κολάζ.

10 B. Σχεδιασμός-Προγραμματισμός των διαδικασιών της πορείας του σχεδίου εργασίας  Ο σχεδιασμός απαιτεί την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των μαθητών, την οργάνωση της τάξης, τη συγκρότηση ομάδων, τον καταμερισμό των εργασιών. 

11 1. Διάρκεια:  Προτεινόμενη διάρκεια: 6ώρες

12 2. Τρόπος εργασίας  Αφού συζητήσουμε με τους μαθητές για τη σπουδαιότητα του εκλογικού δικαιώματος και της συμμετοχής του εκλογικού σώματος, παρουσιάζονται θεματικές ενότητες, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και παρουσίας από τους μαθητές.  Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 4-6 ατόμων, στις οποίες εντάσσονται με δική τους επιλογή, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους και επιλέγουν δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχοληθούν. Στην κάθε ομάδα γίνεται κατανομή ρόλων.

13 3. Ενδεικτικά προτεινόμενες Θεματικές ενότητες -Εκλογικό σώμα, εκλογικό δικαίωμα, αρχή της ψηφοφορίας, επιστολική ψήφος. - Εκλογικά συστήματα. - Το ζήτημα της λευκής ψήφου. - Κόμματα και πελατειακές σχέσεις στην Ελλάδα του 19ου – 20ου αιώνα. - Πολιτική και γυναίκες. - Πολιτικά προγράμματα των κομμάτων. - Στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των φυλακισμένων. - Exit polls

14 4. Ενδεικτικά προτεινόμενες δραστηριότητες  Οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν σε εφημερίδες και περιοδικά καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) για θέματα και αποτελέσματα των εκλογών.www.ypes.gr  Μπαίνουν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων (www.in.gr) και καταγράφουν πως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκλογών.www.in.gr  Παρουσιάζουν τα πολιτικά προγράμματα των πολιτικών κομμάτων και διαπιστώνουν τις διαφορές τους.

15 4. Ενδεικτικά προτεινόμενες δραστηριότητες  Αναζητούν απόψεις των bogglers για τη λευκή ψήφο καθώς και για την αποχή.  Παρακολουθούν τα δελτία ειδήσεων διαφόρων καναλιών και παρουσιάζουν τη σχέση ΜΜΕ και Πολιτικών Κομμάτων.  Αναφέρονται ξεχωριστά στη σχέση της γυναίκας με την πολιτική καθώς και την γυναικεία εκπροσώπηση μετά τα αποτελέσματα των εκλογών του 2007.  Μπορούν να καλέσουν στο σχολείο τους βουλευτές της περιοχής τους και να τους θέσουν τα ερωτήματά τους.

16 Ενδεικτικά προτεινόμενες δραστηριότητες  Φιλοτεχνούν αφίσες με όποιο τρόπο αυτοί θέλουν με θέμα τις εκλογές.  Συγκεντρώνουν στατιστικά από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και αναφέρονται  και στα exit polls.  - Παρακολουθούν ταινίες όπως ‘’Ζ’’ του Κ. Γαβρά ή ΜΜΕ και Δημοκρατία  της εκπαιδευτικής τηλεόρασης.

17 Γ. Εκτέλεση  Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα υλικά και μέσα και όποια βοήθεια του ζητηθεί και να παρεμβαίνει μόνο όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι ομάδες πρέπει να αλληλοενημερώνονται.  Οι μαθητές συγκεντρώνουν και συνθέτουν το υλικό τους κατά ομάδες, διαμορφώνουν τα κείμενα και τις εργασίες τους και καταλήγουν στην παρουσίαση της δουλειάς τους.

18 Γ. Εκτέλεση  Η κάθε ομάδα παρουσιάζει το έργο της με όποιο τρόπο επιθυμεί.  Αναφέρονται οι πηγές τους και η βιβλιογραφία τους, ο τρόπος με τον οποίο εργάστηκαν. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των συμμαθητών και ο μεταξύ τους διάλογος.  Η παρουσίαση μπορεί να γίνει σε επίπεδο τάξης, σχολείου, συλλόγου γονέων ή και ευρύτερων κοινωνικών ομάδων.

19 Δ. Αξιολόγηση του έργου των ομάδων  H αξιολόγηση πραγματοποιείται και από τον εκπαιδευτικό αλλά και από τους μαθητές των ομάδων και πρέπει να αξιολογηθούν οι αρχικοί στόχοι. Οι μαθητές καταγράφουν τις εμπειρίες και τα οφέλη που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της μελέτης τους, τα μεταξύ τους προβλήματα που προέκυψαν, τον γενικότερο προβληματισμό τους σε σχέση με το θέμα που καταπιάστηκαν.

20 Βιβλιογραφία  Για τις εκλογές και τα εκλογικά συστήματα, www.ypes.gr, www.parliament.gr www.parliament.gr  Δ. Tσάτσος Συνταγματικό Δίκαιο, Θεωρητικό Θεμέλιο Σάκκουλας, Αθήνα 1985  Εφ. Ελευθεροτυπία Ιστορικά, τεύχος 175: Σελίδες από την Ιστορία της Γυναίκας  Βιβλίο Ιστορίας Γ Λυκείου: Κόμματα και πελατειακές σχέσεις  Άρθρα, αναλύσεις για τα εκλογικά αποτελέσματα κ.ά. από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (project) ΘΕΜΑ: “ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google