Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ. Ο Δήμος Νέστου στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη μεγάλη κρίση ενισχύει υπάρχουσες κοινωνικές δομές, αξιοποιεί εθνικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ. Ο Δήμος Νέστου στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη μεγάλη κρίση ενισχύει υπάρχουσες κοινωνικές δομές, αξιοποιεί εθνικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

2 Ο Δήμος Νέστου στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη μεγάλη κρίση ενισχύει υπάρχουσες κοινωνικές δομές, αξιοποιεί εθνικά και κοινοτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Ν.Π. Ευνεστία. Οι κοινωνικές δομές έχουν σκοπό,να στηρίξουν τους συμπολίτες μας που πλήττονται περισσότερο, να ικανοποιήσουν καθημερινά βασικές βιοτικές τους ανάγκες και να εξασφαλίσουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Έτσι λοιπόν, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Βοήθεια στο σπίτι, το Κ.Α.Π.Η, το Κ.ΗΦ.Η., το Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων απευθύνονται σε άτομα ή οικογένειες, κατοίκους του Δήμου, που στερούνται το δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης, αντιμετωπίζουν την ανεργία, στερούνται στέγη, αποκλείονται από την δημόσια υγεία. Το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία με συνέπεια, αμέριστο ενδιαφέρον αλλά και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής, στοχεύει σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, που σέβεται τον πολίτη, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την πολιτισμική ή φυλετική καταγωγή. Πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, φτώχειας, ανεργίας και άτομα με ειδικές ικανότητες μπορούν να απευθυνθούν στις δομές και να ενταχθούν στα προγράμματα βοήθειας του Δήμου μας.

3 Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Νέστου (Κ.Α.Π.Η.) Το Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Νέστου συστήθηκε το 1985. Σκοπός του είναι: 1) Η πρόληψη βασικών βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του ηλικιωμένου, έτσι ώστε να παραμείνει ενεργό, αυτόνομο και ισότιμο μέλος του κοινωνικού συνόλου. 2) Η διαφώτιση και η συνεργασία με φορείς της ευρύτερης κοινωνίας αλλά και τους ειδικούς φορείς που ασχολούνται με την Τρίτη ηλικία. 3) Η έρευνα σχετικών θεμάτων που αφορούν την Τρίτη ηλικία. Αποδέκτες των υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η. όλοι οι δημότες του Δήμου που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και κατ’ εξαίρεση άτομα με ειδικές ανάγκες που χρίζουν των υπηρεσιών του αλλά και άτομα ειδικών κοινωνικών ομάδων (χηρεία., οικονομικά αδύναμα κτλ) παρά το γεγονός ότι δεν έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας τους. Υπηρεσίες που παρέχονται: 1) Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους και τήρηση κοινωνικού ιστορικού. 2) Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές, ομιλίες, εορταστικές εκδηλώσεις) 3) Υλοποίηση προγραμμάτων α) λουτροθεραπείας β) θαλάσσια μπάνια γ) γυμναστικής. 4) Ύπαρξη ομάδων δημιουργικής απασχόλησης α) Χορωδία β) Ομάδα δημιουργικής απασχόλησης 5) Παροχή φυσιοθεραπείας στα μέλη, όταν υπάρχει παραπομπή από τον θεράποντα ιατρό. Κατ΄εξαίρεση παροχή φυσιοθεραπείας στο σπίτι όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ( οικονομική αδυναμία). 6) Νοσηλευτική φροντίδα, παροχή οδηγιών για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Καθημερινές μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, αιμοληψία, ενεσοθεραπεία,μετρήσεις σακχάρου. Τήρηση ιατρικού ιστορικού για το κάθε μέλος.

4

5 Συνταγογράφιση φαρμάκων από εθελοντή Ιατρό παθολόγο κάθε Τρίτη. Τήρηση φαρμακείου στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. Συνεργασία με φορείς παροχής υγείας ( Κ.Υ., Νοσοκομείο). Κατ’ οίκων επισκέψεις για παροχή νοσηλευτικής φροντίδας. 7) Ύπαρξη εντευκτηρίου στο χώρο Κ.Α.Π.Η. όπου λειτουργεί και κυλικείο (προσφέρονται τσάι, καφές, αναψυκτικά). Οι υπηρεσίες παρέχονται από την οικογενειακή βοηθό. 8) Παροχή υπηρεσιών σε μέλη που χρίζουν βοήθειας( πληρωμή λογαριασμών, συνοδεία από και προς το σπίτι, ψώνια κτλ) 9) Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης για τα μέλη του. Προσωπικό: Το προσωπικό που απασχολείται στο Κ.Α.Π.Η. είναι: 1 Κοινωνική Λειτουργός, 1 Νοσηλεύτρια, 1 Φυσιοθεραπευτής και1 Οικογενειακή Βοηθός. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Νέστου λειτουργεί ένα κεντρικό Κ.Α.Π.Η. που εδρεύει στη έδρα του Δήμου και έχει 2.948 μέλη και υπάρχουν και έξι παραρτήματα σε διπλανές τοπικές κοινότητες (Παραδείσου, Ν.Ξεριά, Αβραμηλιάς,Πέρνης Πετροπηγής και Ποντολιβάδου με σύνολο μελών περίπου τα 600 μέλη). Το Κ.Α.Π.Η. καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών όλου του Δήμου Νέστου και αγγίζει το σύνολο των 3.500 και πλέον εξυπηρετούμενων.

6 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ Τα ΚΗΦΗ είναι σύγχρονες ανοικτές δομές ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας αδυνατώντας να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Βασικοί σκοποί των ΚΗΦΗ είναι να παραμένουν τα ηλικιωμένα άτομα στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι ώστε να υπάρχει διατήρηση της συνοχής της οικογένειας. Επίσης επιδιώκεται εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το ηλικιωμένο άτομο, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού και τέλος η υποστήριξη ώστε να διατηρήσουν την αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Παρεχόμενες υπηρεσίες Νοσηλευτική φροντίδα Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης Ατομική υγιεινή Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων Προσωπικό που απασχολείται 1 Νοσηλεύτρια 3 Κοινωνικοί Φροντιστές Σύνολο εξυπηρετούμενων 15 άτομα

7 Η ανάγκη αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των Ρομά οδήγησε στην θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για πολιτικές ενσωμάτωσης σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα. Το πλαίσιο αυτό επικεντρώνεται στους εξής βασικούς άξονες : Κοινωνική Προστασία, Υγεία, Εκπαίδευση, Απασχόληση, Στέγαση ΣΚΟΠΟΣ Του Κέντρου Στήριξης και Ευπαθών Ομάδων είναι : Η εξατομικευμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελούμενου προς την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση και στην συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας την διαδικασία ένταξης Η σύνδεση με σχετικές τομεακές και δημοτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων Η ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας που αποβλέπουν στην επίτευξη της συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ συναφών δράσεων και υπηρεσιών Η δημιουργία δικτύων με φορείς που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για την διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Είναι άτομα Ρομά που κατοικούν κυρίως στον οικισμό στην περιοχή Δήμου Νέστου και άτομα από τις ομάδες στόχου των μεταναστών και παλιννοστούντων που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέσω του κέντρου προωθείται: η στήριξη των παιδιών και της οικογένειας, η ενδυνάμωση των κοριτσιών και γυναικών, η προώθηση στην απασχόληση, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, η αστικοδημοτική τακτοποιήση καθώς και η κοινωνική προστασία των Ελλήνων Τσιγγάνων με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ένταξη. Να σημειωθεί βεβαίως ότι τα στελέχη προσφέρουν εξειδικευμένες και οριζόντιες υπηρεσίες και στον ευρύτερο πληθυσμό. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ Κοινωνιολόγος – συντονίστρια, Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός, Οικονομολόγος, Νοσηλεύτρια, Διαμεσολαβήτρια, ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

8 Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Μέριμνας του Δημότη Κοινωνικό Παντοπωλείο Το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Μέριμνας του Δημότη λειτουργεί στην παρούσα φάση υπό την εποπτεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων Προνοιακής Πολιτικής σε οικονομικά αδύνατους πολίτες με την χορήγηση ξηράς τροφής και νωπού κρέατος σε τακτά χρονικά διαστήματα, το σύνολο των οποίων ανέρχεται περί τους 1.200 δικαιούχους. Επίσης τους χειμερινούς μήνες χορηγούνται στις παραπάνω οικογένειες και καυσόξυλα. Οι δαπάνες καλύπτονται εξ ιδίων πόρων.

9 Κοινωνικό Φαρμακείο Το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νέστου λειτουργεί από 22/5/2015 μέχρι σήμερα (26/05/2016) και στο διάστημα αυτό χορηγεί φάρμακα σε 111 ασθενείς που πληρούν τις προϋποθέσεις. Κατά το διάστημα αυτό έχει χορηγήσει 2099 κιτία φαρμάκων με συνολική λιανική αξία 24.837,57 ευρώ. Το φαρμακείο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου Νέστου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας, του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας και λειτουργεί χάρη στην εθελοντική εργασία 12 φαρμακοποιών του Δήμου Νέστου. Εκτός από τους δικαιούχους του κοινωνικού φαρμακείου χορηγήθηκαν φάρμακα και σε 57 άτομα, τα οποία στερήθηκαν ιατροφαρμακευτικής κάλυψης λόγω λήξης του βιβλιαρίου υγείας τους από την Πρόνοια και λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς λόγω αδυναμίας πληρωμής των οφειλών τους ( ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κτλ).

10 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Το Βοήθεια στο Σπίτι είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα που λειτουργεί από το 2003 μέχρι και σήμερα. Παρέχεται δωρεάν και προσφέρει κοινωνική προστασία και οργανωμένη φροντίδα σε ηλικιωμένα άτομα που είναι μοναχικά, άτομα με αναπηρίες, με προβλήματα υγείας με κινητικές δυσκολίες ή άτομα οικονομικά ευπαθή. Το Πρόγραμμα προσπαθεί να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση τους, την βελτίωση της ποιότητα ζωής τους καθώς και την παραμονή τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Με κατ’οίκον επισκέψεις γίνεται αξιολόγηση των αναγκών των ατόμων και παρέχεται ψυχοσυναισθηματική και συμβουλευτική στήριξη, πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες, στο χώρο του γραφείου, όπου παραστεί ανάγκη. Νοσηλευτική φροντίδα η οποία περιλαμβάνει μετρήσεις ζωτικών σημείων, συνταγογράφιση, αιμοληψία, ενεσοθεραπεία, περιποίηση κατάκλισης, ατομική υγιεινή. Επιπλέον παρέχεται προμήθεια φαγητού από το Τραπέζι της Αγάπης, καθαριότητα του σπιτιού, μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών συντροφιά και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο. Συνεργασία με τοπικούς φορείς ιατρούς και διάφορες υπηρεσίες. Στον Δήμο Νέστου λειτουργούν δύο δομές Βοήθεια στο Σπίτι, το ένα στον ορεινό όγκο του Δήμου και το δεύτερο στον υπόλοιπο Δήμο. Το Πρόγραμμα στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με τις ειδικότητες της κοινωνικής λειτουργού, της ψυχολόγου, των νοσηλευτριών και των οικογενειακών βοηθών. Συνολικά εξυπηρετούνται περίπου 200 άτομα.

11 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Οι Παιδικοί Σταθμοί είναι Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέστου και προήλθε από τη μεταβίβαση των πρώην Κρατικών Παιδικών Σταθμών από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στους ΟΤΑ. Οι Παιδικοί Σταθμοί στοχεύουν στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 2 ½ έως 5 ετών μέσα από προγράμματα Προσχολικής Αγωγής που βασίζονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις.Ο σκοπός των Παιδικών Σταθμών είναι η ανάπτυξη κάθε παιδιού σε ψυχοκινητικό, κοινωνικό- συναισθηματικό, ηθικό, αισθητικό και νοητικό τομέα, καθώς και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του παιδιού μέσα από μια δημιουργική, σύγχρονη, ρεαλιστική, δημοκρατική, αντισταθμιστική και ελκυστική Προσχολική Εκπαίδευση. Η βιωματική διαδικασία εκπαίδευσης, το παιχνίδι σαν κύριο είδος «προνομιούχου» μάθησης, οι τεχνικές επικοινωνίας και εμψύχωσης καθώς και το κατάλληλο περιβάλλον λειτουργίας αποτελούν κυρίαρχες επιλογές των Παιδικών Σταθμών Δήμου Νέστου. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Νέστου συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», το οποίο είναι πρόγραμμα επιδότησης διδάκτρων και απευθύνεται σε μητέρες προνηπίων οι οποίες επιθυμούν να γράψουν τα παιδιά τους σε Παιδικούς Σταθμούς « Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας», ώστε να βοηθηθούν στην προσπάθεια τους να εναρμονίσουν τις απαιτήσεις της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

12 Στον Δήμο Νέστου λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα : 1ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δ.Κ. Χρυσούπολης Δυναμικότητα τμήματος: 90νήπια (2 ½ - 5 ετών) 2ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δ.Κ. Χρυσούπολης Δυναμικότητα τμήματος: 85 νήπια (2 ½- 5 ετών) 3ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Τ.Κ. Χρυσοχωρίου Δυναμικότητα τμήματος: 65 νήπια (2 ½- 5 ετών) 4ο Τμήμα Προσχολικής ΑγωγήςΤ.Κ. Ν.Καρυάς Δυναμικότητα τμήματος : 50 νήπια (2 ½- 5 ετών) Συνολικά φιλοξενούνται περίπου 300 νήπια εκ των οποίων τα 136 είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα Εναρμόνισης

13 ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΓΑΠΗΣ Υπό την αιγίδα της τοπικής εκκλησίας και την συγχρηματοδότηση του Δήμου Νέστου μέσω του νομικού προσώπου ΕΥνεστία λειτουργεί το τραπέζι αγάπης στην ενορία του Αγ. Δημητρίου το οποίο σιτίζει σε καθημερινή βάση 100 οικονομικά αδύναμους δημότες. Μέρος αυτών των μερίδων διανέμονται κατ ο΄ικον σε οικογένειες μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Τέλος στην τοπική κοινότητα Χρυσοχωρίου λειτουργεί παράρτημα του «Τραπεζιού Αγάπης» όπου ετοιμάζονται επιπλέον 20 μερίδες και διανέμονται σε οικογένειες που κατοικούν στην εκεί τοπική κοινότητα. Τέλος ο Δήμος έχει καθιερώσει τις εορτές των Χριστουγέννων και υλοποιεί το «Τραπέζι Αγάπης» οργανώνοντας εορταστικό γεύμα για τους μοναχικούς και αναξιοπαθούντες δημότες του.

14 ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ Σε μία προσπάθεια να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας υπηρεσίες οι οποίες θα τους διευκολύνουν στην καθημερινότητά τους, δημιουργήθηκαν οι ομάδες συμβουλευτικής για γονείς. Η δράση ξεκίνησε από τους παιδικούς σταθμούς. Ενημερώθηκαν οι γονείς των παιδιών και ζητήθηκε να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Οι ομάδες λειτουργούν από τις αρχές Νοεμβρίου έως τέλος Ιουνίου τα δύο τελευταία έτη. Υπάρχουν τέσσερις ομάδες, μία για τον εκάστοτε παιδικό σταθμό. Στόχος μας είναι να διευρυνθούν και να συμμετάσχουν γονείς παιδιών από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Συντονίστρια του όλου εγχειρήματος είναι η ψυχολόγος του Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων. Οι κύριοι στόχοι της συμβουλευτικής γονέων συνοψίζονται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν στην ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών, το αναπτυξιακό τους στάδιο και τι αυτό συνεπάγεται στη συμπεριφορά του γονέα. Επίσης, διαπραγματεύονται θέματα όπως η εποικοδομητική, γόνιμη και ουσιαστική επικοινωνία των μελών της οικογένειας, η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, η αντιμετώπιση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών και τέλος, η διαχείριση συναισθημάτων (άγχος, θυμός, ανικανοποίητο) τόσο στα παιδιά, όσο και στους γονείς σε προσωπικό επίπεδο. Έχει αποδειχθεί ότι η δυναμική της ομάδας σε συνδυασμό με το συντονισμό από κατάλληλα εκπαιδευμένο σύμβουλο, συντελεί στην απόκτηση τρόπων καλύτερης προσέγγισης και επικοινωνίας όλων των παραπάνω θεμάτων από πλευράς γονέων.

15 Παραλαβή και μεταφορά φαρμάκων οικονομικά αδύναμων συμπολιτών. Μια ακόμη καινοτόμος δράση που υλοποιήθηκε στον Δήμο Νέστου μέσω του Ν.Π. ΕΥνεστία σε συνεργασία με το φαρμακείο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας ήταν η παραλαβή φαρμάκων για τους δικαιούχους βιβλιαρίων ανασφαλίστων της Πρόνοιας. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο, ότι λόγω οικονομικής αδυναμίας αδυνατούσαν να μεταβούν στο φαρμακείο του Γ.Ν. Καβάλας και να παραλάβουν την φαρμακευτική αγωγή τους, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν σωστά ή και καθόλου την φαρμακευτική τους αγωγή, επιδεινώνοντας όχι μόνο την κατάσταση της υγείας τους, αλλά δημιουργώντας και επιπρόσθετα προβλήματα. Με την αποδοχή υλοποίησης της δράσης από το Γ.Ν. Καβάλας και το τμήμα του φαρμακείου Οι δικαιούχοι ενημερώθηκαν και με την σύμφωνη γνώμη τους, επισυνάπτοντας εξουσιοδότηση, ορίσθηκε η νοσηλεύτρια του Κ.Α.Π.Η. η οποία μεταβαίνει μία φορά την εβδομάδα και παραλαμβάνει τα φάρμακα των δικαιούχων, οι οποίοι στην συνέχεια τα παραλαμβάνουν από την ίδια, υπογράφοντας τα ανάλογα παραστατικά. Η δράση αυτή έτυχε ευρείας αποδοχής, καθώς οι δικαιούχοι, λαμβάνουν τακτικά και σωστά την φαρμακευτική αγωγή τους ομαλοποιώντας την κατάσταση της υγείας τους.

16 Χορήγηση Δεκατιανού σε μαθητές Α΄Βάθμιας εκπαίδευσης. Ο Δήμος Νέστου μέσω του Ν.Π. ΕΥνεστία και σε συνεργασία με τις δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, ανέλαβε την καινοτόμο πρωτοβουλία να χορηγήσει δεκατιανό σε μαθητές της α΄βάθμιας εκπαίδευσης, που προέρχονται από οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Η δράση υλοποιήθηκε από την αρχή του σχολικού έτους, με την σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων των μαθητών, οι οποίοι υπέγραψαν υπεύθυνες δηλώσεις αποδεχόμενοι την παραπάνω δράση. Συνολικά στο πρόγραμμα εντάχθηκαν 250 μαθητές, προερχόμενοι από σχολεία από όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου αλλά και την Δημοτική Κοινότητα της Χρυσούπολης. Η δράση αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη ανακούφιση από τις οικογένειες των συμμετεχόντων μαθητών, καθώς αντιμετωπίστηκε το φαινόμενου λιποθυμικών επεισοδίων λόγω πείνας. Παράλληλα ενισχύθηκαν και τοπικές επιχειρήσεις αφού οι προμήθειες γινόταν κανονικά από φούρνους οι οποίοι λειτουργούσαν κοντά στην σχολική μονάδα από τον οποίο περνούσε ο μαθητής λάμβανε το πρωινό του, χωρίς να στοχοποιείται.

17 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 1.Μύθοι και αλήθειες για τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια 2. Ενημέρωση-πρόληψη καρδιοαγγειακού κινδύνου 3.Πρόγραμμα πρόληψης οστεοπόρωσης 4. Πρόγραμμα εκπαίδευσης πολιτών στις Ά Βοήθειες- ΚΑΡΠΑ 5. Πρόληψη Ca Προστάτη 6. Μέτρα Προστασίας για άτομα υψηλού κινδύνου κατά την καλοκαιρινή περίοδο 7. Πρόληψη - ενημέρωση για την αποφυγή εξαπάτησης από επιτήδειους 8. Πρόγραμμα μέτρησης σακχάρου

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΕΒΑ-FEAD Ο Δήμος Νέστου μέσω του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία συμμετέχει ως εταίρων στην υλοποίηση του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ με σύνολο δικαιούχων 654 οικογένειες.


Κατέβασμα ppt "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ. Ο Δήμος Νέστου στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη μεγάλη κρίση ενισχύει υπάρχουσες κοινωνικές δομές, αξιοποιεί εθνικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google