Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπουργείο Εξωτερικών Γ4 Διεύθυνση, Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων - Schengen Ημερίδα Διαχείρισης Σχεδίων Κινητικότητας Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπουργείο Εξωτερικών Γ4 Διεύθυνση, Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων - Schengen Ημερίδα Διαχείρισης Σχεδίων Κινητικότητας Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Υπουργείο Εξωτερικών Γ4 Διεύθυνση, Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων - Schengen Ημερίδα Διαχείρισης Σχεδίων Κινητικότητας Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015 Εθνικές Θεωρήσεις Εισόδου Συνεργασία Προξενικών Αρχών με ΑΕΙ & ΤΕΙ σε θέματα κινητικότητας

3 Αρμόδιοι φορείς άσκησης μεταναστευτικής πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης Σχεδιασμός μεταναστευτικής πολιτικής σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Σπουδαστές-ΥΠΕΠΘ) Έκδοση αδειών διαμονής για ορισμένες περιπτώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης Σχεδιασμός μεταναστευτικής πολιτικής σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Σπουδαστές-ΥΠΕΠΘ) Έκδοση αδειών διαμονής για ορισμένες περιπτώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Τομέας Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Δ/νση Αλλοδαπών Έκδοση «Βεβαίωσης Εγγραφής» σε πολίτες Ε. Ε. Έκδοση αδειών διαμονής σε πρόσφυγες – δικαιούχους επικουρικής προστασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Τομέας Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Δ/νση Αλλοδαπών Έκδοση «Βεβαίωσης Εγγραφής» σε πολίτες Ε. Ε. Έκδοση αδειών διαμονής σε πρόσφυγες – δικαιούχους επικουρικής προστασίας Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Υπηρεσίες μιας στάσης Αλλοδαπών) Δήμοι – Κοινότητες Αίτηση και κατάθεση δικαιολογητικών Έκδοση αδειών διαμονής Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Υπηρεσίες μιας στάσης Αλλοδαπών) Δήμοι – Κοινότητες Αίτηση και κατάθεση δικαιολογητικών Έκδοση αδειών διαμονής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Προξενικές Αρχές Αίτηση – συνέντευξη αλλοδαπού Εθνικές Θεωρήσεις εισόδου VISA τύπου D ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ Συνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα VIS/επικ. μόνο με ΑΕΑ

4 ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015

5 Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ε.Ο.Χ. Οδηγία 2004/38/ΕΚ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή εντός της Ε.Ε. για τρεις μήνες Σε διάστημα τριών μηνών από την είσοδο πρέπει να ζητήσουν την άμεση χορήγηση «Βεβαίωσης Εγγραφής» από την Αστυνομία Δεν τους χορηγείται ΠΟΤΕ θεώρηση εισόδου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015

6 Ομοιόμορφη Θεώρηση (Visa C) Ομοιόμορφη θεώρηση τύπου C είναι η θεώρηση που ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια των κρατών που εφαρμόζουν το κεκτημένο Σένγκεν και χορηγείται ενόψει διέλευσης από ή πρόθεση παραμονής στον χώρο Σένγκεν για διάρκεια, η οποία δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση Visa D) Θεώρηση εισόδου τύπου D είναι η εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις 90 ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως 365 ημέρες, βάσει των αντίστοιχων για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων ή το ενωσιακό δίκαιο. ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ

7 Εθνικές θεωρήσεις Εθνικές θεωρήσεις και άδειες διαμονής κατά κανόνα εκδίδονται βάσει των ίδιων νομοθετικών ρυθμίσεων, απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά για την έκδοση τους. Η διάρκεια τους συναρτάται με εκείνη της προβλεπόμενης παραμονής του αλλοδαπού.Εθνικές θεωρήσεις και άδειες διαμονής κατά κανόνα εκδίδονται βάσει των ίδιων νομοθετικών ρυθμίσεων, απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά για την έκδοση τους. Η διάρκεια τους συναρτάται με εκείνη της προβλεπόμενης παραμονής του αλλοδαπού. Η εθνική θεώρηση δεν παρέχει αυτοδικαίως περαιτέρω δικαιώματα (πχ. εργασίας), αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση κατάθεσης για την έκδοση της άδειας διαμονής.Η εθνική θεώρηση δεν παρέχει αυτοδικαίως περαιτέρω δικαιώματα (πχ. εργασίας), αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση κατάθεσης για την έκδοση της άδειας διαμονής. Εθνικές Θεωρήσεις και άδειες διαμονής: -δίνουν στον κάτοχο το δικαίωμα να ταξιδεύει σε άλλα κράτη-μέλη Schengen για τρείς μήνες ανά εξάμηνο. -απαιτούνται για όλους τους ΥΤΧ ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής (χώρα «μαύρου» ή «λευκού» καταλόγου, Καν. 539/2001). ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015

9 Εθνικές θεωρήσεις –Άδειες παραμονής Σύνθετη διοικητική διαδικασία, που περιλαμβάνει διοικητικές πράξεις, η έκδοση κάθε μια από τις οποίες είναι προϋπόθεση για την έκδοση της επόμενης, η τελευταία πράξη ενσωματώνει όλες τις προηγούμενες.Σύνθετη διοικητική διαδικασία, που περιλαμβάνει διοικητικές πράξεις, η έκδοση κάθε μια από τις οποίες είναι προϋπόθεση για την έκδοση της επόμενης, η τελευταία πράξη ενσωματώνει όλες τις προηγούμενες. Η εθνική θεώρηση αφορά στην είσοδο αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την διαμονή μακράς διάρκειας άνω των 90 ημερών για λόγους που εμπεριέχουν την έννοια της μετανάστευσης (απασχόληση, σπουδές, οικογενειακή επανένωση κλπ.).Η εθνική θεώρηση αφορά στην είσοδο αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την διαμονή μακράς διάρκειας άνω των 90 ημερών για λόγους που εμπεριέχουν την έννοια της μετανάστευσης (απασχόληση, σπουδές, οικογενειακή επανένωση κλπ.). Η εθνική θεώρηση συνιστά ουσιαστική και απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας διαμονής (εκτός ειδικών περιπτώσεων).Η εθνική θεώρηση συνιστά ουσιαστική και απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας διαμονής (εκτός ειδικών περιπτώσεων). ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ

10 Διαδικασία χορήγησης θεώρησης από την Προξενική Αρχή Κατάθεση αίτησης στο Προξενείο από τον ενδιαφερόμενο Έλεγχος δικαιολογητικών από το Προξενείο - Συνέντευξη Έκδοση θεώρησης Είσοδος στη χώρα Κατάθεση αιτήματος για άδεια διαμονής στην αρμόδια υπηρεσία Έκδοση άδειας διαμονής Αιτιολογημένη βεβαίωση απόρριψης Ενημέρωση Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Απόρριψη αιτήματος Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σπουδές: Κατάλογος φοιτητών ΥΠΕΠΘ ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015

11 Οι χορηγούμενες θεωρήσεις μακράς διάρκειας συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VII του Κώδικα θεωρήσεων και συμπληρώνονται ως εξής: « ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ»:«HELLAS» «ΑΠΟ … ΕΩΣ»:Αναφέρεται διάρκεια ισχύος (ανώτατο διάστημα 365 μέρες) «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ»:«MULT» «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ -ΗΜΕΡΕΣ»:«ΧΧ» «ΕΙΔΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ»:«D» «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»:Αναγράφονται τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο της Γ4 Διεύθυνσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015

12 Φοιτητές που συμμετέχουν,σε πρόγραμμα με σκοπό την πρακτική άσκηση (παραμονή έως 6 μήνες). (Κατηγορία Β.8) Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σπουδές (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά προγράμματα) άρθρο 33 (Κατηγορία Δ1.1) Κινητικότητα Σπουδαστών εντός της ΕΕ άρθρο 35 (Αν χρειαστεί Θεώρηση Schengen-> Άδεια παραμονής) Εθελοντική υπηρεσία άρθρο 38 (Κατηγορία Δ.2) Επιστημονική έρευνα άρθρα 57-68 (Κατηγορία Δ3.1) Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Σπουδές και εθελοντική υπηρεσία είσοδος Οδηγία 114/2004 Επιστημονική έρευνα Οδηγία 71/2005 Επαγγελματική κατάρτιση άρθρο 44 (Κατηγορία Δ.4) Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα άρθρο 45 (προγράμματα ανταλλαγών/διακρατικές συμφωνίες/ευρωπαϊκά προγράμματα/ERASMUS+) (Κατηγορία Δ4.3) Υπότροφοι Υπουργείων-Οργανισμών, Κοινωφελών Ιδρυμάτων, ΙΚΥ (Κατηγορία Δ4.2) Σπουδές σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές άρθρο 46 (Κατηγορία Δ4.4) Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας άρθρο 47 (Κατηγορία Δ4.5) Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους άρθρο 48 (Κατηγορία Δ4.6) Κατηγορίες σπουδαστικών θεωρήσεων Προσωρινή διαμονή για εργασία (άρθρο 18), Ν4251/2014 Δεν απαιτείται έκδοση άδειας διαμονής. Προσοχή: σε υπότροφους ξένων κυβερνήσεων Προξενικές Αρχές δύναται να χορηγούν θεώρηση εισόδου για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εθνική Νομοθεσία Ν. 4251/2014 Εθνική Νομοθεσία Ν. 4251/2014 ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015

13 1. Αίτηση 2. Πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία. 3. Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου 5. Ιατρικό πιστοποιητικό 6. Ταξιδιωτική ασφάλιση Παράλληλα γίνεται έλεγχος πως δεν υπάρχει καταχώρηση του αιτούντος ως ανεπιθύμητου (η Προξενική Αρχή ελέγχει και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων και το SIS). Εθνικές Θεωρήσεις Γενικοί όροι εισόδου – δικαιολογητικά ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ

14 Κινητικότητα σπουδαστών εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Παρέχεται πρόσβαση στη μερική απασχόληση Κινητικότητα σπουδαστών εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Παρέχεται πρόσβαση στη μερική απασχόληση (Αν χρειαστεί θεώρηση - Schengen C) Δικαιολογητικά Aντίγραφο άδειας διαμονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος σε άλλο κ-μ της ΕE. Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κ-μ ΕΕ για τον κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής και για το συμπληρωματικό ή συναφή χαρακτήρα με το πρόγραμμα που πρόκειται να παρακολουθήσει στην Ελλάδα καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσής του. Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη συμμετοχή του σπουδαστή σε κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους της ΕΕ ότι έχει γίνει δεκτός σε αυτό ως σπουδαστής για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών ή βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση μέρους του προγράμματος των σπουδών αυτών στην Ελλάδα. Επαρκείς πόρους κατ’ ελάχιστο τετρακόσια (400) ευρώ μηνιαίως.

15 ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ Δικαιολογητικά Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη συμμετοχή του πολίτη σε αυτό. Εφόσον πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας που περιλαμβάνει πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών, τριμερή σύμβαση ανάμεσα στο πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, στον φοιτητή και στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό φορέα που υλοποιεί το πρόγραμμα. Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλειας) και να έχει ασφαλιστεί ιδιωτικά για γενική αστική ευθύνη και κατά ατυχήματος (εφόσον δεν τον ασφαλίζει η εταιρεία υποδοχής) στον χώρο εργασίας. Τούτο δεν αναιρεί την παραπάνω υποχρέωση της εταιρείας /οργανισμού υποδοχής απέναντι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μειωμένο τέλος θεώρησης 90 ευρώ Κατηγορία εθνικής θεώρησης Δ.4.3 Συμμετοχή σε Ειδικά Προγράμματα

16 ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ Φοιτητές = Ευάλωτη ομάδα Το Υπουργείο Εξωτερικών και οι Προξενικές Αρχές επιδεικνύουν την απαραίτητη προσοχή ώστε να μην υπάρξει εκμετάλλευση των φοιτητών και καταστρατήγηση εργατικής και μεταναστευτικής νομοθεσίας. Όταν το πρόγραμμα ERASMUS + περιλαμβάνει εργασία οι Προξενικές Αρχές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στους όρους εισόδου και παραμονής για εργασία. Γραφεία Ευρέσεως εργασίας αναγκάζουν φοιτητές να υπογράφουν συμβάσεις εργασίας (κυρίως με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) με δυσμενείς όρους (πχ. επιπλέον ώρες εργασίας) και με συμβάσεις που διέπονται από το δίκαιο άλλων χωρών. Απαιτείται γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία των αρχών. Μια πληροφορία μπορεί να είναι πολύτιμη για τις αρχές ασφαλείας. Κατηγορία εθνικής θεώρησης Δ.4.3 Συμμετοχή σε Ειδικά Προγράμματα

17 www.mfa.gr > Υπηρεσίες> Θεωρήσεις Εισόδου> Εθνικές Θεωρήσεις> Εγχειρίδιο Εφαρμογής Μεταναστευτικού Κώδικα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ

18 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 22 Οκτωβρίου 2015


Κατέβασμα ppt "Υπουργείο Εξωτερικών Γ4 Διεύθυνση, Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων - Schengen Ημερίδα Διαχείρισης Σχεδίων Κινητικότητας Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google