Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιβαλλοντική Πολιτική  Η πολιτική είναι η διαδικασία μέσω της οποίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιβαλλοντική Πολιτική  Η πολιτική είναι η διαδικασία μέσω της οποίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιβαλλοντική Πολιτική  Η πολιτική είναι η διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα και οι ομάδες επιχειρούν να επηρεάσουν ή να ελέγξουν τις τακτικές των κυβερνήσεων σε τοπικό, κρατικό ή διεθνές επίπεδο. Η πολιτική ρυθμίζει το ποιος θα έχει την εξουσία των φυσικών πόρων και των πλεονεκτημάτων τους, ποιος κερδίζει τι, πότε και πως.

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιβαλλοντική Πολιτική  Είναι το σύνολο των κατευθυντήριων γραμμών και στόχων ενός οργανισμού, μιας χώρας, μιας επιχείρησης σε ότι αφορά τη στάση και τη λειτουργία του απέναντι στο περιβάλλον. Η περιβαλλοντική πολιτική διαμορφώνεται πάντα από την ανώτατη βαθμίδα διοίκησης και επηρεάζεται από διάφορους δράστες

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιβαλλοντική Νομοθεσία  Η περιβαλλοντική νομοθεσία έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό και έχει κατακτήσει αρκετή αυτονομία ώστε να δημιουργηθεί ένας ξεχωριστός δικαιικό κλάδο το δίκαιο του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική νομοθεσία αποτελεί ένα εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το κύριο πρόβλημα της ήταν και είναι η σύγκρουση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει νόμους, αποφάσεις, οδηγίες, διατάγματα, αναγνώριση κανόνων από εκδίκαση (νομολογία)

5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ) Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ε.Ε. Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα: Δημόσια διοίκηση και περιβάλλον Διασυνοριακή ρύπανση στη διεθνή έννομη τάξη Κοινωνιολογική θεώρηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην Ελλάδα Βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος\ Πολιτική ιδεολογία- Πράσινα κόμματα Μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ) Εταιρείες προς τον πράσινο πολίτη. Οδηγός πολίτη για το περιβάλλον Άλλοι δράστες διαμόρφωσης περιβαλλοντική πολιτικής: διεθνείς οργανισμοί, επιστημονική κοινότητα, κυβερνήσεις, δικαστήρια κτλ.

7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ) Η προστασία του περιβάλλοντος και το δίκαιο του περιβάλλοντος. Βασικές έννοιες Οι πηγές του δίκαιου του περιβάλλοντος (Σύνταγμα, Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, γενικές αρχές) Εργαλεία άμεσης παρέμβασης για την προστασία του περιβάλλοντος (διοικητική διαδικασία και ειδική διοικητική διαδικασία) Εργαλεία έμμεσης παρέμβασης για την προστασία του περιβάλλοντος (περιβαλλοντικές συμφωνίες, φόροι, τέλη, ευθύνη, κτλ)

8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ) Δίκαιο προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας Δίκαιο προστασίας της ατμόσφαιρας Δίκαιο προστασία των υδάτων Δίκαιο των αποβλήτων Τα Ελληνική και Ευρωπαϊκά δικαστήρια για το περιβάλλον Εύρεση νόμων μέσω διαδικτύου Νομολογία

9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ελληνική Βιβλιογραφία  "Η συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (Rio De Janeiro) για το περιβάλλον και την ανάπτυξη: νομική και θεσμική διάθεση", Παναγιώτης Η. Γρηγορίου κ.ά., εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1993  "Οικονομικά και πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων", Erthur Kula, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσ/κη, 2005  "Το δίκαιο της βιωσίμου αναπτύξεως: γενικές αρχές", Μιχαήλ Ηλ. Δεκλερης", εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 2000

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ελληνική Βιβλιογραφία  "Οδηγός του πολίτη για την προστασία του περιβάλλοντος", Ν.Κ.Χλέπας, κ.ά., εκδ. Παπαζήση, [1996]  "Δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος", Α.Ι. Ταχος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσ/κη, 1998  "Κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος: οι διαστάσεις της προστασίας του περιβάλλοντος στην κοινοτική έννομη τάξη", Γεώργιος Ιω. Δελλής, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 1998  "Δίκαιο του Περιβάλλοντος«, Ευαγγελία Κουτούπα – Ρεγκάκου. Β έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη,2007

11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ελληνική Βιβλιογραφία  "Περιβάλλον και κοινωνία: μύθοι και πραγματικότητα", συλλογικό έργο, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 2005  "Νομοθεσία για το περιβάλλον", Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου, εκδ. Ζήτη, Θεσ/κη, 2004  Η περιβαλοντική πολιτική στην Ελλάδα: ανάλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών", Μ. Σ. Σκούρτος κ.ά., εκδ. τυπωθήτω, Αθήνα, 2005  "Κοινοτικές στρατηγικές για το περιβάλλον", Γρηγόρης Ι. Τσάλτας κ.ά., εκδ. Παπαζήση, αθήνα, 1994  “Βιώνοντας στο Περιβάλλον ΙΙ: Προβλήματα Περιβαλλοντικών Συστημάτων “G.Tyler Miller, εκδ. Ιων, Αθήνα, 1996

12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία  "The making of green knowledge: environmental politics and cultural transformation", Andrew Jamison, ed. Cambridge Universtiy Press, 2001  "Green Political thought", Andrew Dobson, 2000  "Stakeholders, the environment and society", Sanjay Sharma, ed. Edward Elgar, 2004  "Citizenship and the environment", Andrew Dobson, Oxford University Press, 2003 (reprint 2006)

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία  "Limits to growth: the 30 year update", Donella Meadows et al., 2004  "The green challenge: the development of green parties in Europe", Dick Richardson et al., 1995

14 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

15 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC- ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

16 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

17 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιβαλλοντική Πολιτική  Η πολιτική είναι η διαδικασία μέσω της οποίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google