Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 – 2013 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 – 2013 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 – 2013 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης «Τομέας Περιβάλλοντος» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» Λάρισα, 08-04-2016

2 Προσκλήσεις ΕΠΠΕΡΑΑ για τον Τηλεέλεγχο/Τηλεχειρισμό διαρροών δικτύων ύδρευσης Περιόδου 2007-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔ. 2007 GR 16 PO 005 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΚΩΔ.2 ΣΤΟΧΟΣ:ΣύγκλισηΚΩΔ.1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) ΚΩΔ.45 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Έργα μείωσης διαρροών σε προβληματικά δίκτυα ύδρευσης αστικών κέντρων ΚΩΔ.4508 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συλλογή, καθαρισμός και διανομή ύδατος ΚΩΔ.9

3

4 Προσκλήσεις ΕΠΠΕΡΑΑ για τον Τηλεέλεγχο/Τηλεχειρισμό διαρροών δικτύων ύδρευσης Περιόδου 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων" - ΔΙΑΡΡΟΕΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2.5.: Π/Υ: 30 εκ. ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ:5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. ΑΠΟ Ε.Π.10.696.633,00 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2.6.α. Π/Υ: 60 εκ. ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ:18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. ΑΠΟ Ε.Π.32.876.885,43 3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2.21. Π/Υ: 1,3 εκ. ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ:1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. ΑΠΟ Ε.Π.997.800,00 Γενικό Σύνολο ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ:24 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. ΑΠΟ Ε.Π.44.571.318,43

5 Στοιχεία ΔΕΥΑ για έργα τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού διαρροών δικτύων ύδρευσης (1) ΔΕΥΑΕξυπηρετούμ ενος πληθυσμός ανά αστικό κέντρο/οικισ μό Έκταση περιοχής που εξυπηρετείται από το έργο (km2) Μήκος δικτύου (km) ή/και % δικτύου που εξυπηρετεί το έργο Μεθοδολογία/τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί για τον τηλεέλεγχο/τηλεχειρισμό διαρροών ΑΓΡΙΝΙΟΥ 76.779 / Αγρίνιο και 3 Δ.Ε. 376265 km Σε όλα τα κρίσιμα σημεία του δικτύου σταθμοί μετρήσεων, εξοπλισμένοι με κατάλληλα όργανα μέτρησης πίεσης, παροχής, κατανάλωσης ενέργειας κλπ. οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία (on-line) με τον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Από τον κεντρικό σταθμό ελέγχου υπάρχει δυνατότητα τροφοδότησης των δεδομένων προς άλλα λογισμικά όπως GIS ή λογισμικά μαθηματικής προσομοίωσης για την περεταίρω επεξεργασία τους. ΑΛΜΥΡΟΥ16.326 / 13 οικ. 32380 km 70 Τοπικοί σταθμοί (αντλιοστάσια, δεξαμενές, φρεάτια ελέγχου), οι οποίοι μεταδίδουν συνεχώς δεδομένα στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 28.000138300 km Ολοκληρωμένοι σταθμοί παρακολούθησης των λειτουργικών παραμέτρων (πίεσης και παροχής – τεχνολογία telemetry data logging) του εσωτερικού δικτύου και μεταφορά δεδομένων στον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Φορητός εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών για τον σημειακό εντοπισμό των διαρροών στους βρόγχους και τους κλάδους του δικτύου με χρήση της τεχνολογίας Active Leakage Control. ΒΕΡΟΙΑΣ7.659 / 10 Δημοτικές ενότητες 445,50 km 32 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (μετρητές παροχής, μετρητές στάθμης, μετρητές πίεσης, μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας) & 1 Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΒ.

6 Στοιχεία ΔΕΥΑ για έργα τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού διαρροών δικτύων ύδρευσης (2) ΔΕΥΑΕξυπηρετούμε νος πληθυσμός ανά αστικό κέντρο/οικισμ ό Έκταση περιοχής που εξυπηρετείται από το έργο (km2) Μήκος δικτύου (km) ή/και % δικτύου που εξυπηρετεί το έργο Μεθοδολογία/τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί για τον τηλεέλεγχο/τηλεχειρισμό διαρροών ΔΡΑΜΑΣ42.5007,51200 km73 Τοπικοί σταθμοί έλεγχου με έλεγχο της πίεσης & παροχής μεταδίδουν στοιχεία στον κεντρικό. Aνιχνευτές θορύβου, φρεάτια έλεγχου της πίεσης PRV για την μείωση της πίεσης κατά τις νυχτερινές ώρες, σταθμοί ποιοτικού έλεγχου του νερού σε τρία σημεία για την συνεχή μέτρηση του υπολειμματικού χλωρίου, φορητός εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ30.300 /πρώην Καποδιστριακό ς Δήμος Ηγουμενίτσας 80,8156 kmΕγκατάσταση αισθητήριων οργάνων (παροχόμετρα, σταθμήμετρα, πιεσόμετρα κ.α.) σε γεωτρήσεις, δεξαμενές καθώς και σε επιλεγμένα σημεία ελέγχου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και παρακολούθησή τους μέσω συστήματος SCADA. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ173.000 / Ηράκλειο και 4 πρώην Δήμοι 245,12600 km1 κεντρικός σταθμός ελέγχου (ΚΣΕ) απαρτιζόμενος από κεντρικό SERVER σε διάταξη Redundancy. 17 νέοι περιφερειακοί σταθμοί ελέγχου (ΠΣΕ), 21 νέοι σταθμοί συλλογής πληροφοριών (ΣΣΠ), 53 τοπικοί σταθμοί ελέγχου (ΤΣΕ), 23 Σταθμοί ελέγχου εσωτερικού δικτύου (ΣΕΔ). ΙΟΥ2.050 (έως 18.000 τους θερινούς μήνες) 1575% του Δικτύου 12 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου σε 8 δεξαμενές (εκ των οποίων η μία είναι διπλή), 3 γεωτρήσεις & 1 αντλιοστάσιο ύδρευσης, 5 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου στο εσωτερικό υδραγωγείο (στις κεφαλές των ζωνών), & 3 Σταθμοί Συλλογής Πληροφοριών (ΣΣΠ) που τοποθετούνται σε διαφορά σημεία του δικτύου για τον έλεγχο της πίεσης.

7 Στοιχεία ΔΕΥΑ για έργα τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού διαρροών δικτύων ύδρευσης (3) ΔΕΥΑΕξυπηρετούμεν ος πληθυσμός ανά αστικό κέντρο/οικισμό Έκταση περιοχής που εξυπηρετεί ται από το έργο (km2) Μήκος δικτύου (km) ή/και % δικτύου που εξυπηρετεί το έργο Μεθοδολογία/τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί για τον τηλεέλεγχο/τηλεχειρισμό διαρροών ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ44070 / Καρδίτσα και 5 οικισμοί 4,83170 kmΕντοπισμός διαρροών και διαχείριση δικτύου. Τηλέλεγχος (SCADA) – Τηλεχειρισμός του δικτύου ύδρευσης ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ12.237 / 8 οικισμοί (έως 210.000 τη θερινή περίοδο) 206,1116,93 km1 Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, 88 Τοπικούς Σταθμούς Έλεγχου (ΤΣΕ), εκ των οποίων οι 45 είναι ΤΣΕ στις γεωτρήσεις ύδρευσης, οι 8 είναι ΤΣΕ στα ενδιάμεσα αντλιοστάσια-δεξαμενές, οι 19 είναι ΤΣΕ στις δεξαμενές ύδρευσης και οι 16 είναι ΤΣΕ διαρροών - εσωτερικού δικτύου, καθώς και από 300 τηλεμετρικούς σταθμούς μέτρησης κατανάλωσης. ΚΗΦΙΣΙΑΣ15.440 / Νέα Ερυθραία 65070 kmΤοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομετρητών στις εξόδους των Δεξαμενών και Γεωτρήσεων. Τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομετρητών, μειωτών πίεσης, μετρητών πίεσης και εξαεριστικών σε κομβικά σημεία των ζωνών ύδρευσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. Εφαρμογή μοντέλου & προσομοίωσης της υδραυλικής λειτουργίας εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ25500 / Κομοτηνή 210,6200 kmΌλοι οι Σταθμοί Μέτρησης Δικτύου (Σ.Μ.Δ.) συνδέονται με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) διαμέσου δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS. Κάθε ΣΜΔ λειτουργεί σαν αυτόνομη μονάδα, παρέχοντας τοπικό έλεγχο και υψηλού επιπέδου αυτοματισμό, ανεξάρτητα από τον ΚΣΕ. Τα δεδομένα όλων των σταθμών συγκεντρώνονται από τα PLC και αποστέλλονται στον ΚΣΕ για αποθήκευση στη βάση δεδομένων του SCADA.

8 Στοιχεία ΔΕΥΑ για έργα τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού διαρροών δικτύων ύδρευσης (4) ΔΕΥΑΕξυπηρετούμεν ος πληθυσμός ανά αστικό κέντρο/οικισμό Έκταση περιοχής που εξυπηρετείτ αι από το έργο (km2) Μήκος δικτύου (km) ή/και % δικτύου που εξυπηρετεί το έργο Μεθοδολογία/τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί για τον τηλεέλεγχο/τηλεχειρισμό διαρροών ΚΡΩΠΙΑΣ25.000264105 kmΣταθμοί τύπου Β που καταγράφουν την κατανάλωση / ώρα όλο το 24ωρο, επικοινωνούν με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), μέσω ενός ασύρματου δικτύου. Σταθμοί τύπου Α που καταγράφουν σε 24h βάση & μεταξύ άλλων ανιχνεύουν την πολύ χαμηλή πίεση. ΚΩ19.432 / Πόλη Κω (έως 60.000 τη θερινή περίοδο) 27200 km14 ΤΣΕ και μείωσης διαρροών μέσω διαχείρισης της πίεσης με βάση την απαιτούμενη παροχή, 43 ΤΣΕ διαρροών μέσω μέτρησης λειτουργικών παραμέτρων (πίεσης και παροχής) του δικτύου, 20 ΤΣΕ και εντοπισμού διαρροών μέσω διατάξεων ανίχνευσης θορύβων, 5 ΤΣΕ μέσω μέτρησης του παροχετευόμενου πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης, 25 ΤΣΕ διαρροών μέσω μέτρησης του παροχετευόμενου πόσιμου νερού από το εξωτερικό δίκτυο και διαχείριση αντλιών, 1 Κεντρικό σταθμό ελέγχου (Κ.Σ.Ε.). ΛΑΜΙΑΣ68.000 / Λαμία & 27 οικισμοί 947370 kmAποτελείται από ΤΣΕ Γεωτρήσεων και ΤΣΕ Δεξαμενών. ΛΑΡΙΣΑΣ200.000 / Λάρισα & 7 οικισμοί 16,5414 kmΕγκατάσταση μετρητών παροχής &πίεσης σε νέους Τοπικούς Σταθμούς Δικτύου (ΤΣΔ) & αναβάθμιση συνολικά 12 υφιστάμενων τοπικών σταθμών. Εγκατάσταση νέων οργάνων & συστημάτων αυτοματισμών για τις ανάγκες του Συστήματος Ελέγχου Διαρροών σε συνολικά 35 νέες εγκαταστάσεις (Σημεία Μέτρησης παραμέτρων Δικτύου). 200 ηλεκτρονικά υδρόμετρα καταναλωτών. Αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου σε Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης.

9 Στοιχεία ΔΕΥΑ για έργα τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού διαρροών δικτύων ύδρευσης (5) ΔΕΥΑΕξυπηρετούμε νος πληθυσμός ανά αστικό κέντρο/οικισμ ό Έκταση περιοχής που εξυπηρετείτ αι από το έργο (km2) Μήκος δικτύου (km) ή/και % δικτύου που εξυπηρετεί το έργο Μεθοδολογία/τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί για τον τηλεέλεγχο/τηλεχειρισμό διαρροών ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ24.99285,3123 kmΤοπικοί σταθμοί (αντλιοστάσια, δεξαμενές, αντλιοστάσια, βανοστάσια, σταθμοί δικτύου) που τηλεμετρούνται συνεχώς στον Κεντρικό Σταθμό χρησιμοποιώντας το σύστημα τηλεπικοινωνίας µέσω δικτύου GSM/GPRS. Ο κεντρικός σταθμός ειδοποιείται επιπροσθέτως για συνθήκες χαμηλής ή υψηλής πίεσης, εκκένωση δεξαμενής, έλλειψης χλωρίωσης, δυσλειτουργίες εξοπλισμού κ.λ.π. µε μηνύματα συναγερμού (alarm) στις γραφικές οθόνες, στους εκτυπωτές καθώς και σε κινητά τηλέφωνα των χειριστών βάρδιας. ΜΕΓΑΡΕΩΝ23000 / Μέγαρα 331122 kmΤοπικοί σταθμοί τηλεμετρίας υδροληψιών και Κεντρικό σταθμός τηλεελέγχου, καταγραφικό σύστημα με δυνατότητα τηλεμετάδοσης. ΠΑΡΟΥ13.715 /Πάρος & 6 οικισμοί (έως 320.000 την θερινή περίοδο) 196,390 % του Δικτύου 36 σταθμοί γεωτρήσεων & αντλιοστασίων, 24 σταθμοί δεξαμενών αποθήκευσης νερού. 10 τοπικοί σταθμοί συλλογής δεδομένων μέσα στον οικισμό της Παροικιάς ο οποίος έχει και το πιο διευρυμένο δίκτυο διανομής νερού στο νησί. ΠΑΤΡΑΣ200.000125780 kmMεθοδολογία της IWA για τον έλεγχο των διαρροών και συγκεκριμένα εφαρμογή προγράμματος Διαχείρισης Πίεσης & Ενεργός Έλεγχος Διαρροών. Eφαρμογή SCADA με προσθήκη νέων σταθμών που επικοινωνούν μέσω Modbus rtu over vhf ενώ στο SCADA του εσωτερικού υδραγωγείου η επικοινωνία γίνεται με GPRS/4G και SMS.

10 Στοιχεία ΔΕΥΑ για έργα τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού διαρροών δικτύων ύδρευσης (6) ΔΕΥΑΕξυπηρετούμε νος πληθυσμός ανά αστικό κέντρο/οικισμ ό Έκταση περιοχής που εξυπηρετεί ται από το έργο (km2) Μήκος δικτύου (km) ή/και % δικτύου που εξυπηρετεί το έργο Μεθοδολογία/τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί για τον τηλεέλεγχο/τηλεχειρισμό διαρροών ΡΟΔΟΥ85.000 / Πόλη Ρόδου & 3 οικισμοί 20,25309 km1 Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, 59 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου, 12 Τοπικούς Σταθμούς Εσωτερικού Δικτύου, 1 Ασύρματο Ραδιοδίκτυο Επικοινωνιών μεταξύ του ΚΣΕ και των ΤΣ. ΡΟΔΟΥ20.000 / ΔΕ Πεταλούδων & 6 οικισμοί 87,58160 kmΌμοια με τον Τηλεχειρισμό της ΔΕ Ρόδου ΣΕΡΡΩΝ68000 / Σέρρες & 2 οικισμοί 7,17349,8 kmΑσύρματες μεταδόσεις (ευρυζωνικές – wiFi) ψηφιακών και αναλογικών σημάτων και μετρήσεων, πύκνωση σταθμών τηλεελέγχου. ΤΡΙΚΑΛΩΝ62.154 / Τρίκαλα 20260 kmo 29 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου στο εσωτερικό δίκτυο διανομής της ευρύτερης αστικής περιοχής. o 2 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου στις αντίστοιχες κεντρικές δεξαμενές της πόλης των Τρικάλων o Σύγχρονο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου με δυνατότητα επέκτασης και στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους που ενώθηκαν με τον Δήμο Τρικκαίων.

11 Αποτελέσματα από την παρακολούθηση εφαρμογής του τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ  Γίνεται γνωστή σε πραγματικό χρόνο η κατάσταση κάθε αντλιοστασίου (λειτουργία, βλάβη, διακοπή ΔΕΗ κ.λπ.) και δεξαμενής, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη υδροδότηση των οικισμών.  Με τη χρήση του μαθηματικού μοντέλου εντοπίζονται σημεία δικτύου στα οποία παρουσιάζονται μηδενικές ταχύτητες ροής νερού, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του.  Γίνεται έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών του διασυνδεδεμένου δικτύου ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων των Γεωτρήσεων, των Δεξαμενών και του εσωτερικού δικτύου  Ανιχνεύονται διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο με τη συνδυασμένη χρήση των μετρήσεων, αφενός μεν, στα φρεάτια, με καταγραφές όλη την ημέρα ακόμη και σε νυκτερινές ώρες, αφετέρου δε, με τα αποτελέσματα από τα λογισμικά στους Κεντρικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΚΣΕ).  Γίνεται εντοπισμός διαρροών σε καταθλιπτικούς αγωγούς με τη χρήση των φορητών μετρητών παροχής

12 Αποτελέσματα από την παρακολούθηση εφαρμογής του τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ  Ελέγχεται η πίεση του δικτύου όταν δεν υπάρχει μεγάλη κατανάλωση με σκοπό την μείωσή της και εξασφάλιση της επάρκειας του δικτύου  Γίνεται διαχείριση της πίεσης από τους Τοπικούς Σταθμούς με τοπικό αυτοματισμό και ηλεκτρονική διάταξη παρακολούθησης και ρύθμισης σε διαφορετικές επιθυμητές τιμές. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  Γίνεται 24ωρη online παρακολούθηση δικτύου ύδρευσης  Είναι ομαλότερη η λειτουργία των διασυνδεδεμένων υδραγωγείων ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  Εξαλείφεται σχεδόν ολοκληρωτικά η περίπτωση υπερχείλισης των δεξαμενών.  Προστατεύεται ο Η/Μ εξοπλισμός των Α/Σ με χρήση ειδικών συστημάτων ομαλών εκκινητών και ρυθμιστών στροφών.  Περιορίζονται κατά πολύ οι βλάβες σε αντλίες και οι χρονοβόρες διαδικασίες επισκευής και επανατοποθέτησης τους.  Μειώνεται των θραύσεων των αγωγών του δικτύου ύδρευσης.

13 Αποτελέσματα από την παρακολούθηση εφαρμογής του τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ  Υπάρχει εξασφάλιση επάρκειας σε νερό όλων των οικισμών.  Γίνεται έλεγχος ισοζυγίου νερού.  Γίνεται κατάλληλος σχεδιασμός επεκτάσεων και τροποποιήσεων δικτύου με τη μελέτη των αποτελεσμάτων από τη χρήση του μαθηματικού μοντέλου υδραυλικής προσομοίωσης.  Επιτυγχάνεται αποτελεσματική χλωρίωση.  Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα συνεργείων.  Συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό της λειτουργίας του δικτύου.  Με το πρόγραμμα υπολογισμού ισοζυγίων ανά ζώνη ύδρευσης του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος, εξασφαλίζεται η απόλυτη στατιστική αξιολόγηση σε σειρά παρόντων και παρελθόντων ετών.

14 Αποτελέσματα από την παρακολούθηση εφαρμογής του τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ  Μείωση της ψαλίδας μεταξύ παραγόμενου και τιμολογούμενου νερού, αφού μετά την εφαρμογή των συστημάτων τηλεμετρίας οι αποκλίσεις του παραγόμενου νερού είναι περίπου της τάξης του 25% έναντι του 40-50% προ εφαρμογής.  Αύξηση του τιμολογούμενου νερού, σε πραγματικά επίπεδα κατανάλωσης, με ωφέλεια στην οικονομική ευρωστία των ΔΕΥΑ.  Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων.  Σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή νερού (μειωμένη χρήση γεωτρήσεων λόγω της βέλτιστης εκμετάλλευσης της χωρητικότητας των δεξαμενών), που μπορεί να φθάσει ακόμη και στο 50%, παρά την αξιοσημείωτη αύξηση των εξυπηρετούμενων υδρομέτρων.  Σημαντική μείωση των αναγκών σε προσωπικό και του αντίστοιχου κόστους απασχόλησης προσωπικού, που ήταν απαραίτητο για καθημερινή επιτόπου μετάβαση και παρακολούθηση της στάθμης νερού των δεξαμενών, της λειτουργίας των αντλιών και των γεωτρήσεων κ.α. ΟΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ  Βελτιώνεται η ποιότητα του νερού, μέσω της δοσομετρικής απολύμανσης με τη χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης, στα επίπεδα της ποιότητας που πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

15 Αποτελέσματα από την παρακολούθηση εφαρμογής του τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ  Αναβάθμιση της στάθμης εξυπηρέτησης του καταναλωτή μέσω του περιορισμού της διαταραχής από διαρροές ή άλλες αστοχίες (π.χ. υπερχείλιση δεξαμενών, βλάβη των αντλιών κλπ.).  Επιτυγχάνεται αυξημένη αξιοπιστία της παρεχόμενης εξυπηρέτησης ύδρευσης, μέσω και της ένταξης συστημάτων αυτοματισμού (αυτόματη εναλλαγή αντλιών).  Αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές µε τον σημαντικό περιορισμό εκτάκτων περιστατικών διακοπής της υδροδότησής τους, απότομης μεταβολής στην πίεση του δικτύου καθώς και παρακολούθηση σημαντικών παραμέτρων του πόσιμου νερού, όπως οι τιμές του υπολειπομένου χλωρίου σε σημεία του δικτύου. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ  Διαφυλάσσονται οι Υδατικοί Πόροι.  Επιτυγχάνεται κατανάλωση νερού σε μικρότερη τελικά ποσότητα λόγω μείωσης των διαρροών κατά 25-30% περίπου ανά περίπτωση με αποτέλεσμα ότι για τις τουλάχιστον ίδιες ή και μεγαλύτερες ανάγκες Υδροδότησης της περιοχής παράχθηκε μικρότερη ποσότητα νερού. Παράλληλα επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος, ήτοι η εξοικονόμησης αντλήσεων και η προστασία των υδροφόρου ορίζοντα.

16 Αποτελέσματα από την παρακολούθηση εφαρμογής του τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  Επιτυγχάνεται αυξημένη ασφάλεια στη λειτουργία των εγκαταστάσεων του δικτύου.  Επιτυγχάνεται αύξηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων με τον έλεγχο και on-Line καταγραφή της εισόδου και εξόδου στις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια.  Επιτυγχάνεται αποτροπή κακόβουλων ενεργειών με την τοποθέτηση ανιχνευτών κίνησης και ενημέρωση των χειριστών για κάθε προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης εισόδου σε εγκαταστάσεις (αυξημένη ασφάλεια εγκαταστάσεων).

17 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Οι εφαρμογές τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού ακολουθούν απόλυτα την Οδηγία 2000/60/ΕΚ που αναγνωρίζει ότι η τιμολόγηση νερού αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και θέτει τους στόχους και τις προτεραιότητες που πρέπει να διέπουν τις πολιτικές τιμολόγησης (Άρθρο 9.1). Παράλληλα οι ενέργειες αυτές έχουν ως στόχο την παροχή κινήτρων στους χρήστες για την αποδοτικότερη χρήση νερού, την υιοθέτηση μέτρων μείωσης της ρύπανσης και εξοικονόμησης νερού, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι, να γίνει καλύτερος σχεδιασμός έργων για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών, και, ανάλογα με την ελαστικότητα της ζήτησης, να υπάρξουν χαμηλότερες χρεώσεις και μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος. Και να μην ξεχνάμε ότι η τιμολόγηση του νερού με πραγματικά δεδομένα είναι κρίσιμο στοιχείο για την Βιωσιμότητα των ΔΕΥΑ εάν παράλληλα εφαρμόζουν τις πρέπουσες διαδικασίες είσπραξης.

18 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ – ΤΟΜΕΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2014 -2020 Άξονας 14 Προτεραιότητας (Τ.Σ.) : Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων Επενδυτική Προτεραιότητα 6ii: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. Ειδικός στόχος 31 : Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων Εξειδίκευση: «Περιορισμός των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης» Είναι δυνατή η ενεργοποίηση στο τομεακό πρόγραμμα προσκλήσεων Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης 22.000.000,00 € για εμπροσθοβαρή νέα έργα περιορισμού διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης. Δυνητικοί δικαιούχοι: ΕΓΥ/ΥΠΑΠΕΝ, οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010), οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την Αττική, η ΕΥΑΘ Α.Ε. (Κεντρικός Τομέας Θεσσαλονίκης).

19


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 – 2013 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google