Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ. Λ.). Επαγγελματικό Λύκειο  Προσφέρει δύο Κύκλους Σπουδών που ανήκουν στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ. Λ.). Επαγγελματικό Λύκειο  Προσφέρει δύο Κύκλους Σπουδών που ανήκουν στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ. Λ.)

2 Επαγγελματικό Λύκειο  Προσφέρει δύο Κύκλους Σπουδών που ανήκουν στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» λειτουργούν Α, Β και Γ Τάξεις (διάρκεια 3 χρόνια) Οι προαγόμενοι από την Α’ Τάξη του Ημερήσιου ΕΠΑΛ δικαιούνται να εγγραφούν στην Β’ Τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ. το «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» ή την «Τάξη Μαθητείας» είναι προαιρετική και αποτελεί την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.  εγγράφονται σε αυτή οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ  εφαρμόζει το σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του ΟΑΕΔ  έχει διάρκεια 1 έτος

3 Δευτεροβάθμιος Κύκλος Στα ΕΠΑΛ λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεις. Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου. Στη Β΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ. Στη Γ΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ Τάξη του ΕΠΑΛ. Οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του ΕΠΑΛ δικαιούνται να εγγραφούν στη Β΄ Τάξη του ΓΕΛ.

4 Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος – Τάξη Μαθητείας Τάξη Μαθητείας =εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ. Έχει διάρκεια ένα (1) έτος και είναι προαιρετική. Περιλαμβάνει μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.

5 Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος – Τάξη Μαθητείας Διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης μέσα στη σχολική μονάδα. Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας την έχει το ΕΠΑΛ και ο ΟΑΕΔ.

6 Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες Υπάρχουν 4 Ομάδες Προσανατολισμού Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού περιλαμβάνει Τομείς. Κάθε Τομέας περιλαμβάνει ειδικότητες.

7 Ομάδες Προσανατολισμού 1. Τεχνολογικών Εφαρμογών. 2. Διοίκησης και Οικονομίας. 3. Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. 4. Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

8 Τομείς Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών. 1. Τομέας Πληροφορικής 2. Τομέας Μηχανολογίας 3. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. 4. Τομέας Δομικών έργων 5. Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

9 Τομείς Συνέχεια…… Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας.  Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.  Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.  Τομέας Πλοιάρχων  Τομέας Μηχανικών

10 Ειδικότητες Τομέας Πληροφορικής  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ  Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

11 Τομέας Μηχανολογίας  Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών  Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης αερισμού και κλιματισμού.  Τεχνικός Οχημάτων  Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών

12 Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού  Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών συστημάτων, Εγκαταστάσεων.  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.  Τεχνικός Αυτοματισμού.

13 Τομέας Δομικών Έργων  Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής. Τομέας Περιβάλλοντος και Δομικών Έργων.  Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης  Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

14 Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης  Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών  Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού  Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης  Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στο Τουρισμό.

15 Τομέας Γεωπονίας,τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.  Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής  Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής  Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών  Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου  Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών  Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

16 Τομέας Πλοιάρχων  Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού  Τομέας Μηχανικών  Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

17 Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου ΕΠΑΛ Α΄ Τάξη  35 ώρες την εβδομάδα  Μαθήματα Γενικής Παιδείας 10 με 22 ώρες την εβδομάδα.  Μαθήματα Ειδικοτήτων 4-6 ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού, 13 ώρες την εβδομάδα.

18 Μαθήματα Γενικής Παιδείας ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 3, και Λογοτεχνία 1)4 Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 και Γεωμετρία 1)4 Φυσική2 Χημεία2 Πολιτική Παιδεία με διακριτά διδακτικά αντικείμενα,Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία 2 Ιστορία1 Θρησκευτικά1 Ερευνητική εργασία2 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)2 Φυσική Αγωγή2

19 Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ Αρχές Μηχανολογίας4 Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας3 Τεχνικό Σχέδιο2 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Περιβάλλον Εργασίας- Ασφάλεια και Υγιεινή 2 Εφαρμογές Πληροφορικής2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

20 Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ Οργάνωση και Διοίκηση4 Αρχές Λογιστικής3 Τεχνικό Σχέδιο2 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Περιβάλλον Εργασίας- Ασφάλεια και Υγιεινή 2 Εφαρμογές Πληροφορικής2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

21 Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ Αρχές Αγροτικής Παραγωγής3 Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων3 Αρχές Επιστήμης της Διατροφής3 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή 2 Εφαρμογές Πληροφορικής2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

22 Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ Ναυτική Τέχνη2 Ναυτιλιακές Γνώσεις2 Στοιχεία Μηχανών Πλοίου2 Τεχνικό Σχέδιο1 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή 2 Εφαρμογές Πληροφορικής4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

23 Β΄ ΤΑΞΗ  Μαθήματα 35 ώρες την εβδομάδα  6 Μαθήματα Γενικής Παιδείας για 12 ώρες την εβδομάδα  4-6 Μαθήματα Ειδικότητας για 23 ώρες την εβδομάδα.  Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται κατά προσέγγιση από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

24 Μαθήματα Γενικής Παιδείας Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 και Λογοτεχνία 1)3 Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 και Γεωμετρία 1)3 Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 και Χημεία 1)2 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1 Θρησκευτικά1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1 Φυσική Αγωγή1

25 Μαθήματα Γενικής Παιδείας Γ΄ Τάξης ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 και Λογοτεχνία 1)3 Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 και Γεωμετρία 1)3 Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 και Χημεία 1)3 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1 Φυσική Αγωγή1

26 Από το σχ. Έτος 2015-16 προστίθεται κλάδος Υπηρεσιών Υγείας (που είχε καταργηθεί με τον προηγούμενο νόμο α/αΜαθήματα Ώρες Θεω ρία Εργ αστ ήρι ο 1 Στοιχεία Ανατομίας- Φυσιολογίας Ι 3 2Πρώτες Βοήθειες2 3Στοιχεία Φαρμακολογίας2 4Στοιχεία Μικροβιολογίας22 5Βασική Νοσηλευτική22 6Βρεφοκομία21 7 Οργάνωση Παιδαγωγικού Περιβάλλοντος 24 8 Στοιχεία Ανατομίας- Φυσιολογίας ΙΙ 3 Σύνολο185 ΤΑΞΗ Β α/αΜαθήματα Ώρες Θεωρία Εργαστ ήριο 1 Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης και Τεχνικά Εποπτικά Μέσα 12 2 3 3 Μουσική- Μουσικοκινητική Αγωγή 3 4 Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας 2 5 Αισθητική Αγωγή- Θεατρικό Παιχνίδι 11 6 Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας 2 Σύνολο96 EΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΑΞΗ Γ

27  Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα, Τομέα, Ομάδας Προσανατολισμού στη Β΄ και Γ΄ Τάξη του ΕΠΑΛ και οι ώρες τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.  Οι προαχθέντες στη Β΄ Τάξη μπορούν να εγγραφούν σε ειδικότητα που επιθυμούν ανεξάρτητα με τα μαθήματα προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α΄ Τάξη.

28 Αξιολόγηση Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών  Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις  Ενδοσχολικά σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα γενικής παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού.  Δεν εξετάζονται γραπτά η Ερευνητική Εργασία, η Φυσική Αγωγή και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Περιβάλλον Εργασίας.  Τα θέματα κοινά σε όλα τα τμήματα

29 Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα  Στους αποφοίτους του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών χορηγείται: 1. Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου) μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις και 2. Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3 μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις από το ΕΠΑΛ.

30 Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα των ΑΤΕΙ.  Σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους  Σε ειδικό ποσοστό θέσεων  Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

31  Εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ΄ Τάξης ΕΠΑΛ  Δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και  δύο μαθήματα ειδικότητας με συντελεστή 3,5  Τα μαθήματα καθορίζονται με υπουργική απόφαση.  Οι εξετάσεις διεξάγονται μετά την απόλυση του μαθητή από το ΕΠΑΛ.


Κατέβασμα ppt "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ. Λ.). Επαγγελματικό Λύκειο  Προσφέρει δύο Κύκλους Σπουδών που ανήκουν στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google