Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» Επιβλέπων Καθηγήτρια: Κουσούρη Ολυμπία Φοιτήτρια: Μιχαλοπούλου Γεωργία ΑΜ 13279.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» Επιβλέπων Καθηγήτρια: Κουσούρη Ολυμπία Φοιτήτρια: Μιχαλοπούλου Γεωργία ΑΜ 13279."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» Επιβλέπων Καθηγήτρια: Κουσούρη Ολυμπία Φοιτήτρια: Μιχαλοπούλου Γεωργία ΑΜ 13279 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης για την Πράσινη Ανάπτυξη Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης για την Πράσινη Ανάπτυξη Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Μελέτη Περίπτωσης Henkel SA

3 Μια διαδικασία κατά την οποία άνθρωποι, κεφάλαια, αγορές, παραγωγικές εγκαταστάσεις και γνώση συνενώνονται για να δημιουργήσουν μια επιχείρηση η οποία δεν υπήρχε προηγουμένως, άρα εφαρμόζει μια καινοτόμο ιδέα, και λειτουργεί συvδεδεμένη με την κοινωνική υπευθυνότητα και το σεβασμό στο περιβάλλον προκειμένου να παραμείνει ωφέλιμη και επομένως βιώσιμη. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4 Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας 1.Συστάδες» ή Συσπειρώσεις επιχ/εων «clusters» 2.Επιχειρηματικά δίκτυα 3.Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 4.Franchising 5.e-business 6. Πράσινη Επιχειρηματικότητα 7.Ενδοεπιχειρηματικότητα 8. Ακαδημαϊκή Επιχειρηματικότητα

5 Είναι ομάδες επιχειρήσεων, εγκατεστημένων συνήθως σε γειτνιάζουσες περιοχές, οι οποίες αλληλεπιδρούν για την επίτευξη κοινών στρατηγικών στόχων, με την υλοποίηση προγραμματισμένων ενεργειών σε προκαθορισμένους τομείς δραστηριοτήτων. Βασικό χαρακτηριστικό: η ισότητα των μελών που την απαρτίζουν και η βιωσιμότητα του εγχειρήματος. 1. Συστάδες ή Συσπειρώσεις επιχειρήσεων ή clusters

6 Τα επιχειρηματικά δίκτυα αποτελούνται από τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις που συντάσσουν ένα σύμφωνο συνεργασίας για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών, όπως παραγωγή, διανομή κλπ, εντός ενός καθορισμένου χρονικού ορίζοντα. 2. Επιχειρηματικά δίκτυα

7 Στοχεύει στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η φτώχεια, ενέργεια, υδάτινοι πόροι κλπ. Είναι κερδοσκοπικοί και μη οργανισμοί. Η βασική διαφορά από τις παραδοσιακές μορφές επιχείρησης είναι ότι ο στόχος δεν είναι η επίτευξη κέρδους, αλλά το οικονομικό αποτέλεσμα αποτελεί μέσο για την επίλυση των συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων που έχουν ως στόχο τους. 3. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

8 Franchise είναι το σύστημα εμπορευματοποίησης προϊόντων ή υπηρεσιών, βασισμένο σε συνεχή και στενή συνεργασία ανάμεσα σε επιχειρήσεις νομικά και οικονομικά ανεξάρτητες, τον franchisor (δικαιοπάροχος) και τους ανεξάρτητους franchisees (δικαιοδόχος), σύμφωνα με το οποίο ο franchisor παραχωρεί στους franchisees το δικαίωμα να ιδρύσουν μια επιχείρηση με τη φιλοσοφία του δικαιοπάροχου. O δικαιοπάροχος επιτρέπει στο μεμονωμένο δικαιοδόχο να κάνει χρήση του brand name, των υπηρεσιών, της τεχνογνωσίας (know how), τις τεχνικές και εμπορικές μεθόδους και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.. 4. Franchising

9 To e-business ή e- commerce, (ηλεκτρονικό εμπόριο) περιλαμβάνει τις επιχειρηματικές διαδικασίες που πριν την ανάπτυξη του διαδικτύου, γίνονταν με παραδοσιακά μέσα, όπως με το τηλέφωνο, το φαξ, κλπ. Συμπεριλαμβάνει συναλλαγές που ξεκινούν από χρηματικές συναλλαγές με μεταφορά χρημάτων, on line πληρωμές, παραγγελίες και παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών. 5. e-business

10 Η ανάγκη για τη προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, έχει επιφέρει αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης του περιβάλλοντος και από την πλευρά των επιχειρηματικών δράσεων. Οι σύγχρονες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες έχουν ως βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την παραγωγή προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον ή την χρήση διαδικασιών παραγωγής φιλικών ως προς το περιβάλλον. 6. Πράσινη Επιχειρηματικότητα

11 Η επιχειρηματικότητα είναι η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, ενώ η ενδοεπιχειρηματικότητα αφορά το εσωτερικό των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες προσπαθούν να αποκτήσουν το επιχειρηματικό πλεονέκτημα που έχουν χάση λόγω του μεγέθους τους που τις κάνει πιο δυσκίνητες στις αλλαγές τις αγοράς. Προάγει την δημιουργία νέων αυτόνομων ενδοεταιρικών μονάδων, δημιουργία νέων προϊόντων, με καινοτομία είτε στις διαδικασίες παραγωγής είτε στη φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών. 7.Ενδοεπιχειρηματικότητα

12 Με τον όρο αυτό περιγράφεται η εξωστρέφεια των ακαδημαϊκών ερευνών πέρα από ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και η επιχειρηματική δραστηριοποίηση των ίδιων των πανεπιστημίων με τη χρήση τεχνοβλαστών τους προκειμένου να εμπορευματοποιήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους με τη μορφή καινοτόμων προϊόντων στην αγορά. Πχ Αcta: Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσ/κης 8. Ακαδημαϊκή Επιχειρηματικότητα

13 Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Ευθύνη Η ηθική των επιχειρήσεων αφορά τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των στελεχών των επιχειρήσεων, να υπηρετούν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, από τη μια της επιχείρησης και από την άλλη των καταναλωτών και του κοινωνικού συνόλου. Περιλαμβάνει τα κίνητρα και τις αξίες που διέπουν την επιχείρηση, καθώς πολλές φορές συμφέροντα μπορούν να έρθουν σε αντίθεση με αξίες, ηθικές αρχές και πιστεύω.

14 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η έννοια της Πράσινης Επιχειρηματικότητας Ορίζεται ως αειφόρος ανάπτυξη η οικονομική ανάπτυξη που υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Γνώμονας της αειφόρους αυτής ανάπτυξης είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον.

15 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η συμβολή της οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη Αναδεικνύει την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και την μετάβαση από κλασικές σε εναλλακτικές πιο ήπιες μορφές ενέργειας. Αυξάνει τη ζήτηση για οικολογικά προϊόντα &υπηρεσίες Εφαρμόζει νέες οικολογικές τεχνολογίες που προσφέρουν πλεονεκτήματα στους επενδυτές της Δίνει διέξοδο στο περιβαλλοντικό αδιέξοδο των πόλεων με την δημιουργία νέων πράσινων (πχ φωτοβολταϊκά) Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε σύγχρονα επαγγέλματα Δίνει διέξοδο από την υπερκατανάλωση χημικών φαρμάκων & φυτοφαρμάκων και στρέφεται σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον σκευάσματα. Οδηγεί στην αύξηση της κοινωνικής συνείδησης απέναντι στους λιγοστούς φυσικούς πόρους.

16 «Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Ευθύνη» Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούντ αι, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον Σήμερα, ο θεσμός της Εταιρικής ευθύνης, προσδιορίζεται και με πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. η οποία στοχεύει να δώσει μεγαλύτερη πολιτική προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών

17 Σύγχρονες Μορφές «Σύγχρονες Μορφές Πράσινης Επιχειρηματικότητα» Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας Προγράμματα εξοικονόμηση νερού Προμήθεια ανακυκλωμένου, μη χλωριωμένου χαρτιού Στόλος εταιρικών οχημάτων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα Αντικατάσταση παλιών μεθόδων παραγωγής με νέες πιο φιλικές με το περιβάλλον Αντικατάσταση παραδοσιακών υλικών παραγωγής με νέα πιο φιλικά στο περιβάλλον (πχ πλαστικό με χαρτί και χαρτί από ανακυκλώσιμο χαρτί).

18 Σύγχρονες Μορφές «Σύγχρονες Μορφές Πράσινης Επιχειρηματικότητα» Επιχειρήσεις καινοτομίας Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή και αιολική) Εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακού ελέγχου στα κτίρια και περιπτώσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων Οικολογική Δόμηση Ανακύκλωση παλιών συσκευών Διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων Πράσινες μεταφορές Ανακύκλωση χαρτιού Ανακύκλωση μελανοδοχείων και τόνερ

19 Σύγχρονες Μορφές «Σύγχρονες Μορφές Πράσινης Επιχειρηματικότητα» Ανακύκλωση μπαταριών Ανακύκλωση απορρίμματων (χαρτί, μελάνια, μπαταρίες, πλαστικό, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικόςεξοπλισμός, μέρη Η/Υ κ.α) Ανακύκλωση με κέρδος, παράδειγμα η ανακύκλωση συσκευασιών που ακολουθούν μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ. Η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Μέτρηση ρύπων, μέτρηση των ρύπων που εκλύονται κατά τη διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος και η καταβολή χρηματικού αντιτίμου για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και βιοδιασπώμενα Χρήση μορφών εναλλακτικής τεχνολογίας με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

20 Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Factoring Leasing Business Angels Venture Capitals Τραπεζικός Δανεισμός ΤΕΜΠΜΕ «ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ »

21 Πηγές Χρηματοδότησης για τη Πράσινη επιχειρηματικότητα Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης Τραπεζικός Δανεισμός Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες μεταποιητικές κατά κύριο λόγο Επιχειρήσεις Νομική μορφή: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. «ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ »

22 Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης Ο αναθεωρημένος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν3299/2004 ΦΕΚ 261) Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειοφόρος Ανάπτυξη» Τομεακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ΤΕΜΠΜΕ Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ »

23 Τραπεζικός Δανεισμός Τα προγράμματά τους προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης για: Αγορά ή ανέγερσή κατοικίας χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ή αγορά ακινήτου υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Αναβάθμιση κατοικίας με «πράσινες» επισκευές. Ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικής στέγης. Εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων εως 10KW στις στέγες κατοικιών. Εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων από αγρότες. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα άνω των 20ΚW. «ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ »

24 Τραπεζικός Δανεισμός Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε βιομηχανικές στέγες. Αγορά οικοσυσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Αγορά οικολογικού αυτοκινήτου Πράσινες μεταφορές με τη χρηματοδότηση εταιρειών που προμηθεύονται μεταφορικά μέσα με χαμηλές εκπομπές CO. Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων και νερού. Πράσινη Γεωργία Πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις Πράσινος Οικοτουρισμός – Αγροτουρισμός «ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ »

25 Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης LIFE + (2007-2013) 614/2007/ΕΚ Marco Polo II (2007-2013) Προγράμματα ενέργειας και μεταφορών: Έξυπνη ενέργεια για την Ευρώπη Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας: CORDIS. Οικοκαινοτομία - χρηματοδότηση καινοτόμων περιβαλλοντικών σχεδίων: Πρόγραμμα που χρηματοδοτεί επιχειρηματικά σχέδια ανακύκλωσης υλικών, περιβαλλοντικά φιλικών κτιρίων, πράσινων βιομηχανικών διαδικασιών τροφίμων και ποτών, πράσινων επιχειρήσεων και έξυπνων αγορών, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις. «ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ »

26 Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης Διαθρωτικά Ταμεία και Ταμεία Συνοχής: Σημαντικός είναι ο ρόλος στη χρηματοδότησης ενός πλήθους προγραμμάτων 1.Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (2007-2013)- ΕΤΠΑ 2.Πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) 3.Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία –ΠΠΑΚ 4.Πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας 2007-13 5.7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη 2007-2013 – ΠΠ7 6.Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας «ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ »

27 Business Plan Αποτελείται από τέσσερις μεγάλες ενότητες: 1.Εσωτερική ανάλυση, περιγραφή της επιχείρησης 2.Εξωτερική ανάλυση, περιγραφή της αγοράς, τόσο της χώρας που δραστηριοποιείται η επιχείρηση όσο και διεθνώς. 3.Αναφορά του οράματος, των στόχων και των μέσων για την υλοποίηση της στρατηγικής. 4.Οικονομική ανάλυση και το οικονομικό πλάνο ανάπτυξης αλλά και χρηματοδότησης. «Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου στην άσκηση της επιχειρηματικότητας»

28 Henkel AE Η εταιρεία Henkel ιδρύθηκε το 1876 και δραστηριοποιείται παγκοσμίως με κορυφαία προϊόντα και τεχνολογίες σε τρείς τομείς, τα απορρυπαντικά (οικιακή φροντίδα), τα καλλυντικά (προσωπική φροντίδα) και τις συγκολλητικές τεχνολογίες. Διατηρεί σε παγκόσμιο επίπεδο ηγετικές θέσεις στις αγορές των καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων και τεχνολογιών με πολύ γνωστά brands όπως τα Dixan, Schwarzkopf και Loctite. Ο Όμιλος Henkel με έδρα το Duesseldorf της Γερμανίας, απασχολεί περίπου 48.000 εργαζόμενους σε ολόκληρο τον κόσμο και συγκαταλέγεται στις πλέον διεθνοποιημένες Γερμανικές εταιρίες της παγκόσμιας αγοράς. «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ »

29 Η ιστορία αειφορίας της Henkel Το 1912 ίδρυσε κέντρο πρώτων βοηθειών μέσα στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, Από 1927 βελτιώνει συνεχώς την ασφάλεια στην εργασία, μέσω συστηματικής πρόληψης ατυχημάτων. Από το 1959 εισαγωγή τακτικών ελέγχων οικολογικής ποιότητας Το 1991 ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που υπέγραψαν τον Καταστατικό Χάρτη (ICC). Μελέτη Περίπτωσης Henkel AE Ανθρώπινα Δικαιώματα Περιβάλλον Αντι-διαφθορά ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

30 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ…


Κατέβασμα ppt "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» Επιβλέπων Καθηγήτρια: Κουσούρη Ολυμπία Φοιτήτρια: Μιχαλοπούλου Γεωργία ΑΜ 13279."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google