Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο διατηρεί στον πλανήτη μας μια μέση θερμοκρασία της τάξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο διατηρεί στον πλανήτη μας μια μέση θερμοκρασία της τάξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο διατηρεί στον πλανήτη μας μια μέση θερμοκρασία της τάξης των +20 ο C. Εάν εξέλειπε το φαινόμενο αυτό η μέση θερμοκρασία του πλανήτη μας θα ήταν περίπου -19 ο C

2 Τι συμβαίνει όμως στο πραγματικό θερμοκήπιο; Τι συμβαίνει αντίστοιχα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου;

3 Τα αέρια του θερμοκηπίου είναι: 1)Οι υδρατμοί 2)Το διοξείδιο του άνθρακα 3) Το CH 4 που εκλύεται από ελώδεις περιοχές και ορυζώνες 4) Το Ν 2 Ο αποτελεί σημαντικό ποσοστό των οξειδίων του αζώτου που εκλύονται τόσο από τις μηχανές εσωτερικής καύσης, όσο και κατά την ενζυμική δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου. 5) Το όζον (Ο 3 ), το οποίο δημιουργείται κατά τη φωτοχημική διάσπαση του διοζειδίου του αζώτου : ΝΟ 2  ΝΟ + Ο Ο 2 + Ο + 34 kcal  Ο 3 6) Οι χλωριοφθοριωμένοι υδρογονάνθρακες (CFC's ή FCKW),

4 CO 2 CH 4 N2ON2OO3O3 Freon 11Freon 12 Κατ όγκο περιεκ. της ατμόσφαιρας (σε ppm) Μέσος χρόνος παραμονής στην ατμόσφαιρα και βιόσφαιρα (έτη) Ετήσια αύξηση (%) Ειδικό δυναμικό πρόκλησης του φαινομένου α. για ίσους όγκους β. για ίσες μάζες 354 120 0,5 1 1,72 10 1,0 21 58 0,31 150 0,25 206 0,03 0,1 0,5 2000 1800 2,8x10 -4 60 5 12.400 3.900 4,8x10 -4 130 3 15.800 5.750

5 Συνέπειες του φαινομένου

6 Αύξηση της θερμοκρασίας  Ανισότιμη κατανομή θερμοκρασίας σε ισημερινό – εύκρατη ζώνη  Βροχοπτώσεις - ξηρασία  μετακινήσεις πανίδας – αλλαγές χλωρίδας - καλλιέργειες  τυφώνες Άνοδος της στάθμης των θαλασσών Θερμική διαστολή του νερού [1 βαθμός κελσίου αύξηση (από 10 σε 11) αντιστοιχεί σε 41cm άνοδο στάθμης] Λιώσιμο πάγων [αν λιώσουν όλοι οι πάγοι που βρίσκονται εκτός νερού στους 0 ο C (συνυπολογίζοντας το 9%) τότε η άνοδος της στάθμης θα είναι 70cm]  Καταστροφή παραθαλάσσιων περιοχών  Αλάτωση του υδροφόρου ορίζοντα  Δημιουργία παλιρροϊκών κυμάτων

7 Τρόποι αντιμετώπισης Α.Η αύξηση της απορροφητικότητας του πλανήτη σε διοξείδιο του άνθρακα [Καθημερινά απορροφούνται τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, τόσο από τα δέντρα και γενικά από κάθε μορφής χερσαία βλάστηση, όσο (κυρίως) από τον φυτικό κόσμο των θαλασσών.] με την προστασία του υπάρχοντος φυτικού βασιλείου και την συστηματική αύξησή του. Με την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση, με στόχο τη διατήρηση των οικολογικών ισορροπιών.

8 Β.Η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα α. Με τον περιορισμό της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και του πετρελαίου και την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

9 Ηλιακή ενέργεια: Ως άμεση εκμετάλλευση: i) Η παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση "φωτοβολταϊκών στοιχείων". ii) Η χρήση ηλιακής ενέργειας, σε χώρες της τροπικής και εύκρατης ζώνης, για την παραγωγή ηλεκτρισμού, που θα χρησιμοποιηθεί π.χ. για ηλεκτρόλυση του νερού.

10 Ως έμμεση εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας από βιομάζα με παραγωγή βιοκαυσίμων φως, χλωροφύλλη 6CO 2 + 6Η 2 Ο  C 6 H 12 O 6 + 6O 2

11 Βιομάζα είναι ένα σύνολο υλικών φυτικής ή ζωικής προέλευσης (όπως το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) τα οποία πρωτογενώς δημιουργήθηκαν από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης

12 Από τη βιομάζα παράγονται τα βιοκαύσιμα: 1. Bιοαέριο (Biogas) (αναερόβια αποδόμηση βιομάζας)

13 Παράγεται με αναεροβική χώνευση:  Αποσύνθεση της βιοµάζας µε την βοήθεια βακτηριακής δράσης και απουσία οξυγόνου προς παραγωγή ενός αερίου µείγµατος που αποτελείται κυρίως από µεθάνιο (αλλά και υδρογόνο) και είναι γνωστό ως βιοαέριο.

14 Αντίθετα το φυσικό αέριο (NG) εκτός από μεθάνιο περιέχει: βαρύτερους και πιο πολύπλοκους υδρογονάνθρακες όπως: αιθάνιο, βουτάνιο και το προπάνιο

15 2. Bιοαιθανόλη (από ενεργειακά φυτά με ζύμωση/απόσταξη) C 12 H 22 O 11 ζύμωση C 2 H 5 OH

16 Παραγωγή αιθανόλης Η αιθανόλη παράγεται από ορισµένου τύπου βιοµάζα (κυρίως σακχαροκάλαµα, αλλά και δηµητριακά) που περιέχει σάκχαρες, άµυλο ή κυτταρίνη Η αιθανόλη παράγεται από ζύµωση. Το σάκχαρο εξάγεται από την βιοµάζα µε σύνθλιψη, ανάµιξη µε νερό και µαγιά, και παραµονή σε µεγάλους, θερµαινόµενους αντιδραστήρες. Η µαγιά διασπά το σάκχαρο και το µετατρέπει σε αιθανόλη. Στην συνέχει απαιτείται απόσταξη γιά την αποµάκρυνση του νερού και άλλων ακαθαρσιών από το αραιωµένο αλκοολούχο προϊόν (10-15% αιθανόλη). Η συµπυκνωµένη αιθανόλη (95% κ.ό.) αφαιρείται και υγροποιείται για χρήση σε µηχανές εσωτερικής καύσης.

17 3. Bιοντίζελ (παράγωγα ανώτερων λιπαρών οξέων, από ενεργειακά φυτά με απόσταξη)

18 Παραγωγή Βιοπετρελαίου (Βιοντίζελ) Παρασκευάζεται από (ενεργειακά φυτά (ελαιοκράμβη κ.λ.π.), χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη. Είναι βιοδιασπάσιμο, μη τοξικό, και ουσιαστικά δεν περιέχει θείο και αρωματικές ενώσεις.

19 Αιολική ενέργεια

20 Γεωθερμική ενέργεια Μεταφορά θερμότητας από τη γη Ρηχή γεωθερμία και βαθιά γεωθερμία

21 Γεωθερμικά πεδία Γεωθερμικά πεδία: εκεί η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας είναι εξαιρετικά συμφέρουσα. Ηφαιστειακά νησιά του Αιγαίου (Μήλος, Νίσυρος, Σαντορίνη, Λέσβος, Σαμοθράκη, κ.ά.), πολλές περιοχές στη Μακεδονία και τη Θράκη (Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Νέο Εράσμιο, Νέα Κεσσάνη, Τυχερό Έβρου κ.α), καθώς και δίπλα σε κάθε μια από τις 56 θερμές πηγές που υπάρχουν στη χώρα μας.

22 Πυρηνική ενέργεια

23 β. Με την αύξηση του συντελεστή απόδοσης των συστημάτων παραγωγής ενέργειας και των κινητήρων των αυτοκινήτων. γ. Με χρήση τεχνολογίας αντιρρύπανσης στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και με συνεχή έλεγχο των εκπομπών. δ. Με τη βελτιστοποίηση των συστημάτων μαζικής μεταφοράς ανθρώπινου πληθυσμού και αγαθών. ε. Με τον περιορισμό των ενεργειακών σπαταλών σε ατομικό επίπεδο.

24 Βιοκλιματικά Σπίτια

25 ΜΕΙΩΣΗ της κατανάλωσης πετρελαίου από 60 έως και 80% Εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη ποιότητα ζωής Η απόσβεση του επιπλέον κόστους κατασκευής γίνεται πολύ γρήγορα, ειδικά στην Ελλάδα που έχει ιδανικές καιρικές συνθήκες


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο διατηρεί στον πλανήτη μας μια μέση θερμοκρασία της τάξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google