Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ) Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ) Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ) Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ealex@uom.gr Ερευνητική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής, www.itlaw.uom.gr www.itlaw.uom.gr

2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δικαίωμα των Τραπεζών στην πληροφόρηση Δικαίωμα των Τραπεζών στην πληροφόρηση Δικαίωμα των ατόμων στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων Δικαίωμα των ατόμων στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων

3 Ε. Αλεξανδροπούλου 3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ και ΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ και ΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.------------------------------------------- ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 Ε. Αλεξανδροπούλου 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από αφερέγγυους πελάτες/συνεργάτες και από τη συνακόλουθη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων και τελικά η προστασία της εμπορικής πίστης και η εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών.

5 Ε. Αλεξανδροπούλου 5 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Συγκατάθεση του υποκειμένου Συγκατάθεση του υποκειμένουή Επεξεργασία απολύτως αναγκαία για το σκοπό της και Επεξεργασία απολύτως αναγκαία για το σκοπό της και Συμφέρον Τράπεζας προφανώς υπέρτερο από το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων Συμφέρον Τράπεζας προφανώς υπέρτερο από το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων

6 Ε. Αλεξανδροπούλου 6 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.) παρέχει κυρίως στις Τράπεζες και σε λοιπούς φορείς του χρηματοπιστωτικού χώρου πληροφόρηση για την ορθή εκτίμηση της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών ή των υποψήφιων πελατών τους.

7 Ε. Αλεξανδροπούλου 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Επεξεργασία δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου τους Επεξεργασία δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου τους (Σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων ΣΑΥ/Σύστημα υποθηκών και προσημειώσεων ΣΥΠ): black list) Επεξεργασία δεδομένων με τη συγκατάθεση του υποκειμένου τους Επεξεργασία δεδομένων με τη συγκατάθεση του υποκειμένου τους (Σύστημα συγκέντρωσης χορηγήσεων ΣΣΧ: white list)

8 Ε. Αλεξανδροπούλου 8 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ( BLACK LIST) ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες (κατά τη λήξη τους) συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων πάσης φύσης χορηγήσεων δανείων και πιστώσεων προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών (κινητών και ακινήτων), κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή βάσει του Ν.Δ. 1923, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, διοικητικές κυρώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων, αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, αιτήσεις πτωχεύσεων, κηρυχθείσες πτωχεύσεις και αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης χρεών και διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες (κατά τη λήξη τους) συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων πάσης φύσης χορηγήσεων δανείων και πιστώσεων προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών (κινητών και ακινήτων), κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή βάσει του Ν.Δ. 1923, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, διοικητικές κυρώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων, αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, αιτήσεις πτωχεύσεων, κηρυχθείσες πτωχεύσεις και αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης χρεών και διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και τροπές προσημειώσεων υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και τροπές προσημειώσεων

9 Ε. Αλεξανδροπούλου 9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ (WHITE LIST) Στοιχεία «συγκέντρωσης κινδύνων» που έχουν αναλάβει ιδιώτες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές προερχόμενες από: Δάνεια που αφορούν σε πάσης φύσεως χορηγήσεις προς ιδιώτες και επιχειρήσεις Δάνεια που αφορούν σε πάσης φύσεως χορηγήσεις προς ιδιώτες και επιχειρήσεις Πιστωτικές ή κάρτες διευκόλυνσης πληρωμών Πιστωτικές ή κάρτες διευκόλυνσης πληρωμών Εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής κλπ) Εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής κλπ) Ενέγγυες πιστώσεις Ενέγγυες πιστώσεις Αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού (αρ. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010) Αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού (αρ. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010)

10 Ε. Αλεξανδροπούλου 10 ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Σύστημα (χαμένων ή κλεμμένων) ταυτοτήτων και διαβατηρίων -ΣΤΔ Σύστημα (χαμένων ή κλεμμένων) ταυτοτήτων και διαβατηρίων -ΣΤΔ Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων – ΣΚΣΕ Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων – ΣΚΣΕ (Αρχείο καταγγελθεισών συμβάσεων Τραπεζών με επιχειρήσεις αποδοχής πιστωτικών καρτών ως μέσου πληρωμής (διάρκεια τήρησης 5 χρόνια) Σύστημα Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς (Scoring) Σύστημα Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς (Scoring) ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων) ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων)

11 Ε. Αλεξανδροπούλου 11 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αιτία Καταγγελίας Σύμβασης 1 Αποδοχή καρτών, οι οποίες έχουν δηλωθεί ως απολεσθείσες ή κλαπείσες 1 Αποδοχή καρτών, οι οποίες έχουν δηλωθεί ως απολεσθείσες ή κλαπείσες 2 Αποδοχή καρτών που δεν έχουν χορηγηθεί από Φορέα 2 Αποδοχή καρτών που δεν έχουν χορηγηθεί από Φορέα 3 Διενέργεια ή πληκτρολόγηση πραγματικών ή εικονικών συναλλαγών χωρίς την εξουσιοδότηση του κατόχου 3 Διενέργεια ή πληκτρολόγηση πραγματικών ή εικονικών συναλλαγών χωρίς την εξουσιοδότηση του κατόχου 4 Παραβίαση όρων της Σύμβασης Συνεργασίας, Φορέα- επιχείρησης οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους υπόλοιπους κωδικούς 4 Παραβίαση όρων της Σύμβασης Συνεργασίας, Φορέα- επιχείρησης οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους υπόλοιπους κωδικούς 5 Ξέπλυμα χρήματος 6 Επιχειρήσεις που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή δε λειτουργούν για οποιονδήποτε λόγο ή έχουν λυθεί 6 Επιχειρήσεις που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή δε λειτουργούν για οποιονδήποτε λόγο ή έχουν λυθεί 7 Αλλοίωση των ποσών των συναλλαγών στα χρεωστικά δελτία των συναλλαγών 7 Αλλοίωση των ποσών των συναλλαγών στα χρεωστικά δελτία των συναλλαγών 8 Αυτοχρηματοδότηση 8 Αυτοχρηματοδότηση 9 Σπάσιμο συναλλαγών 9 Σπάσιμο συναλλαγών 10 Ανακριβείς αιτήσεις χορήγησης κάρτας (από την επιχείρηση στο Φορέα) 10 Ανακριβείς αιτήσεις χορήγησης κάρτας (από την επιχείρηση στο Φορέα) 11 Ανακριβής αίτηση συνεργασίας της επιχείρησης προς τον Φορέα 11 Ανακριβής αίτηση συνεργασίας της επιχείρησης προς τον Φορέα 12 Πραγματοποίηση συναλλαγών, με επίκληση εικονικής έγκρισης 12 Πραγματοποίηση συναλλαγών, με επίκληση εικονικής έγκρισης 13 Υπέρογκος αριθμός αντιλογισμών / αμφισβητήσεων συναλλαγών 13 Υπέρογκος αριθμός αντιλογισμών / αμφισβητήσεων συναλλαγών

12 Ε. Αλεξανδροπούλου 12 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οι εταιρείες διαχείρισης πιστωτικών καρτών οι εταιρείες διαχείρισης πιστωτικών καρτών φορείς του δημόσιου τομέα φορείς του δημόσιου τομέα οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Όχι οι εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων Όχι οι εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων

13 Ε. Αλεξανδροπούλου 13 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Τα δεδομένα πρέπει: Να συλλέγονται προσεκτικά Να συλλέγονται προσεκτικά Να είναι ακριβή Να είναι ακριβή Να είναι ενημερωμένα Να είναι ενημερωμένα Η ακρίβεια και η ενημέρωση των στοιχείων βαρύνει κατ’ αρχήν τον υπεύθυνο επεξεργασίας Η ακρίβεια και η ενημέρωση των στοιχείων βαρύνει κατ’ αρχήν τον υπεύθυνο επεξεργασίας

14 Ε. Αλεξανδροπούλου 14 Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιταγές -άνω των1.000Ευρώ2 χρόνια Επιταγές -άνω των1.000Ευρώ2 χρόνια Συναλλαγματικές-άνω1.000Ευρώ2 χρόνια Συναλλαγματικές-άνω1.000Ευρώ2 χρόνια Καταγγελίες καρτών, δανείων καταναλ./στεγ. 2 χρόνια Καταγγελίες καρτών, δανείων καταναλ./στεγ. 2 χρόνια Διαταγές Πληρωμής3 χρόνια Διαταγές Πληρωμής3 χρόνια Προγράμματα Πλειστηρ.4 χρόνια Προγράμματα Πλειστηρ.4 χρόνια Κατασχέσεις-Επιταγ.19234 χρόνια Κατασχέσεις-Επιταγ.19234 χρόνια Πτωχεύσεις 15 χρόνια Πτωχεύσεις 15 χρόνια Προσημειώσεις/Υποθήκες μέχρι εξάλειψης Προσημειώσεις/Υποθήκες μέχρι εξάλειψης

15 Ε. Αλεξανδροπούλου 15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας, ανεξάρτητα από την αναγκαιότητα συγκατάθεσης Απαλλαγή από την υποχρέωση μόνο: για λόγους εθνικής ασφάλειας για λόγους εθνικής ασφάλειας για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων Δεν απαιτείται η ενημέρωση του υποκειμένου κάθε φορά που ο αποδέκτης ζητεί πληροφόρηση

16 Ε. Αλεξανδροπούλου 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ α) ταυτότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του α) ταυτότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του β) σκοπός της επεξεργασίας, β) σκοπός της επεξεργασίας, γ) αποδέκτες των δεδομένων, γ) αποδέκτες των δεδομένων, δ) δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης δ) δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης Εάν για τη συλλογή των δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη συνδρομή του υποκειμένου, οφείλει να το ενημερώσει εάν υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη συνδρομή του και με βάση ποιες διατάξεις, για τυχόν συνέπειες της άρνησής του και για τα δικαιώματά του. Εάν για τη συλλογή των δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη συνδρομή του υποκειμένου, οφείλει να το ενημερώσει εάν υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη συνδρομή του και με βάση ποιες διατάξεις, για τυχόν συνέπειες της άρνησής του και για τα δικαιώματά του.

17 Ε. Αλεξανδροπούλου 17 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εάν η συλλογή γίνεται απευθείας από το υποκείμενο, συλλογή και ενημέρωση απαιτείται να γίνονται ταυτόχρονα. Εάν η συλλογή γίνεται απευθείας από το υποκείμενο, συλλογή και ενημέρωση απαιτείται να γίνονται ταυτόχρονα. Εάν η συλλογή πραγματοποιείται χωρίς τη συνδρομή του υποκειμένου, η ενημέρωση γίνεται «αμελλητί» μετά τη συλλογή και πάντως πριν από οποιαδήποτε χρήση ή άλλη επεξεργασία των δεδομένων. Εάν η συλλογή πραγματοποιείται χωρίς τη συνδρομή του υποκειμένου, η ενημέρωση γίνεται «αμελλητί» μετά τη συλλογή και πάντως πριν από οποιαδήποτε χρήση ή άλλη επεξεργασία των δεδομένων.

18 Ε. Αλεξανδροπούλου 18 ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Εάν στη συλλογή συνδράμει το υποκείμενο, η ενημέρωση γίνεται εγγράφως Εάν στη συλλογή συνδράμει το υποκείμενο, η ενημέρωση γίνεται εγγράφως Εάν στη συλλογή δεν συνδράμει το υποκείμενο, η ενημέρωση γίνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο (π.χ. με τοποθέτηση πινακίδας στο χώρο συναλλαγής, με έντυπο υλικό, με αναγραφή σε παραστατικά, σε έντυπο αίτησης, στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας). Εάν στη συλλογή δεν συνδράμει το υποκείμενο, η ενημέρωση γίνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο (π.χ. με τοποθέτηση πινακίδας στο χώρο συναλλαγής, με έντυπο υλικό, με αναγραφή σε παραστατικά, σε έντυπο αίτησης, στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας). Εάν η ενημέρωση αφορά μεγάλο αριθμό υποκειμένων, αυτή γίνεται δια του τύπου. Εάν η ενημέρωση αφορά μεγάλο αριθμό υποκειμένων, αυτή γίνεται δια του τύπου.

19 Ε. Αλεξανδροπούλου 19 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Δικαίωμα πρόσβασης Δικαίωμα πρόσβασης Δικαίωμα αντίρρησης Δικαίωμα αντίρρησης Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας

20 Ε. Αλεξανδροπούλου 20 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Διοικητικές Διοικητικές Ποινικές Ποινικές Αστικές Αστικές

21 Ε. Αλεξανδροπούλου 21 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Αμφίδρομη διασύνδεση με ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Αμφίδρομη διασύνδεση με ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Στο πλαίσιο τραπεζικών συμβάσεων ή ενόψει σύναψής τους Στο πλαίσιο τραπεζικών συμβάσεων ή ενόψει σύναψής τους Για είσπραξη χρεών Για είσπραξη χρεών Για προώθηση τραπεζικών προϊόντων Για προώθηση τραπεζικών προϊόντων

22 Ε. Αλεξανδροπούλου 22 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (περιπτωσιολογία) Σύγκρουση συμφέροντος Τράπεζας να εισπράξει τα χρέη και οφειλετών στα προσωπικά τους δεδομένα Σύγκρουση συμφέροντος Τράπεζας να εισπράξει τα χρέη και οφειλετών στα προσωπικά τους δεδομένα Νόμιμη η ενέργεια Τράπεζας να αναζητήσει τα στοιχεία της διεύθυνσης οφειλέτριας μέσω των γονέων της, χωρίς να αναφέρει τα περί οφειλής Νόμιμη η ενέργεια Τράπεζας να αναζητήσει τα στοιχεία της διεύθυνσης οφειλέτριας μέσω των γονέων της, χωρίς να αναφέρει τα περί οφειλής Νόμιμη η επίδοση διαταγή πληρωμής στον χώρο εργασίας του οφειλέτη, όταν δεν είναι δυνατή η εξεύρεσή του με άλλο τρόπο. Νόμιμη η επίδοση διαταγή πληρωμής στον χώρο εργασίας του οφειλέτη, όταν δεν είναι δυνατή η εξεύρεσή του με άλλο τρόπο. Μη νόμιμη η ανακοίνωση από τραπεζικό υπάλληλο χρηματικής οφειλής του οφειλέτη στον προϊστάμενο του τελευταίου Μη νόμιμη η ανακοίνωση από τραπεζικό υπάλληλο χρηματικής οφειλής του οφειλέτη στον προϊστάμενο του τελευταίου

23 Ε. Αλεξανδροπούλου 23 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ή ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Νόμιμη η καταγραφή από Τράπεζα, τηλεφωνικής συνδιάλεξης με πελάτη της, μετά από ενημέρωση, με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων της συναλλαγής Νόμιμη η καταγραφή από Τράπεζα, τηλεφωνικής συνδιάλεξης με πελάτη της, μετά από ενημέρωση, με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων της συναλλαγής Μη νόμιμη η έκδοση από Τράπεζα πιστωτικής κάρτας χωρίς τη συγκατάθεση του φερομένου ως κατόχου Μη νόμιμη η έκδοση από Τράπεζα πιστωτικής κάρτας χωρίς τη συγκατάθεση του φερομένου ως κατόχου Μη νόμιμη η παρακράτηση από Τράπεζα των δικαιολογητικών υποψήφιου πελάτη μετά την απόρριψη αίτησής του για χορήγηση πιστωτικής κάρτας Μη νόμιμη η παρακράτηση από Τράπεζα των δικαιολογητικών υποψήφιου πελάτη μετά την απόρριψη αίτησής του για χορήγηση πιστωτικής κάρτας Η συγκατάθεση πελάτη για επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων ισχύει μόνο για την Υπηρεσία της Τράπεζας με την οποία συναλλάσσεται Η συγκατάθεση πελάτη για επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων ισχύει μόνο για την Υπηρεσία της Τράπεζας με την οποία συναλλάσσεται

24 Ε. Αλεξανδροπούλου 24 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Εάν δεν υπάρχει συγκατάθεση του υποκειμένου απαιτείται: τα δεδομένα να προέρχονται από καταλόγους που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή το ίδιο το υποκείμενο να δημοσιοποίησε τα προσωπικά του δεδομένα για συναφείς σκοπούς (π.χ. διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων, συμμετοχή σε καταλόγους εμπορικών εκθέσεων κ.λ.π.) τα δεδομένα να προέρχονται από καταλόγους που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή το ίδιο το υποκείμενο να δημοσιοποίησε τα προσωπικά του δεδομένα για συναφείς σκοπούς (π.χ. διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων, συμμετοχή σε καταλόγους εμπορικών εκθέσεων κ.λ.π.) ο υπεύθυνος επεξεργασίας να έχει συμβουλευθεί το Μητρώο «Ροβινσώνων» ο υπεύθυνος επεξεργασίας να έχει συμβουλευθεί το Μητρώο «Ροβινσώνων» Η επεξεργασία να περιορίζεται στο όνομα, επώνυμο, τη διεύθυνση και το επάγγελμα Η επεξεργασία να περιορίζεται στο όνομα, επώνυμο, τη διεύθυνση και το επάγγελμα

25 Ε. Αλεξανδροπούλου 25 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στο προσυμβατικό στάδιο Στο προσυμβατικό στάδιο Στη διάρκεια της τραπεζικής σύμβασης Στη διάρκεια της τραπεζικής σύμβασης Μετά τη λήξη της τραπεζικής σύμβασης (ασφαλής καταστροφή) Μετά τη λήξη της τραπεζικής σύμβασης (ασφαλής καταστροφή)

26 Ε. Αλεξανδροπούλου 26 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εκπόνηση ειδικής οδηγίας από την Α.Π.Π.Δ., μετά από διαβούλευση με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων μερών (Τραπεζών και πελατών). Η οδηγία να διέπει στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις Τράπεζες. Εκπόνηση ειδικής οδηγίας από την Α.Π.Π.Δ., μετά από διαβούλευση με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων μερών (Τραπεζών και πελατών). Η οδηγία να διέπει στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις Τράπεζες. Δημιουργία ειδικού προστατευτικού νομοθετικού πλαισίου και για τα νομικά πρόσωπα, τα οποία συνθέτουν κυρίως το πελατολόγιο των Τραπεζών. Δημιουργία ειδικού προστατευτικού νομοθετικού πλαισίου και για τα νομικά πρόσωπα, τα οποία συνθέτουν κυρίως το πελατολόγιο των Τραπεζών.

27 Ε. Αλεξανδροπούλου 27 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (Προοίμιο Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων)

28 Ε. Αλεξανδροπούλου 28 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια ealex@uom.gr Ερευνητική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής, www.itlaw.uom.gr Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν/μιο Μακεδονίας


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ) Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google